} Merkur • i • Krebsen • pt. I {

[ I transit: 11. juli kl. 22.27 — 28. juli kl. 03.05 ]

• Her til aften halv 11 skifter Merkur tegn fra det hvirvlende, optimistiske lufttegn, Tvillingen, til det følsomme, mere introverte & hjertevarme vandtegn, Krebsen. Dette skifte markerer Sommerens komme, hvor de to tegn (Krebsen & Løven) vores Himmellys, Månen & Solen, hersker over, dominerer de kollektive energier.

• Med sindets kognitive, rationelle & analytiske planet, Merkur, i Dyrekredsens første & kardinale vandtegn, bliver vi anderledes opmærksomme på vores følelser & opmuntres til at anvende vores empatiske evner samt vores instinkt, medfølelse & intuition.

• Vi bevæger os fra et mere hvirvlende & idérigt sind, hvor lysten til at udtrykke sig på skift & i tale, forvandles til at have en dybere forbindelse med følelserne, en indlevende sensitivitet, som stod vi på bevidsthedens yderste brink & kunne observere det ubevidstes hav, slå brusende ind over vores strande. Det er altså her, at vores underbevidste emotionelle strømme, møder vores vågne, rationelle sind, med al den dybde & sensibilitet, der måtte følge.

• Den sidste dag i et tegn, for en hvilken som helst planet — i et hvilket som helst tegn, er altid lidt intens, da vi høster indsigterne vi har modtaget under planetens transit i tegnet, men er det tegnets egen planethersker — som her er tilfældet, kan et føles ekstra intenst. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på sine tanker i dag. De kan drille, stikke af, akkumulere. De kan danse, ruminere eller løbe i cirkler. Vi kan overtænke alting, køre os selv op i en spids, betvivle vores egne evner, bekymre os eller overrationalisere ting, der ikke skal rationaliseres. Det store perspektiv er vigtigt at huske, da vores tankerækker let kan bringe samtaler, ord eller tanker ud af proportioner. Her er Tvillingens ensporede skyggeside en faldgrube, vi let dratter i i dag. Så huske det store perspektiv & hvad/hvor vigtigt dette er på sigt.

• Vil man anvende energien konstruktivt, kan tankemæssige krumspring give rigtig meget i dag, men det fungerer bedst, hvis det er kognitive emner, der kræver teknisk snilde & finesse, som ikke blander sig med vores følelser eller fornemmelser.

• Når Merkur så skifter tegn i aften, vil vi kunne mærke et dybt, overgivelsens suk. Det kan føles som en overvældende følelse for mere luftige typer, men de fleste vil læne sig ind i den sanselige oplevelse, Merkur i Krebsen bringer. Merkurs transit igennem Krebsens indlevende vande vil for de fleste bringe en række følelsesmæssige indsigter om os selv, vores samspil med vore omgivelser samt, hvad det egentlig er, der foregår ude i verden — set igennem nærheden & nærværets hjerteskærende linse.

• Når vores kollektive kommunikation sejler på Krebsens indre hav, skal man ikke forvente objektivitet eller nøgterne, bredere perspektiver. Her er medfølelse, store følelser, erindringer & nostalgi det, der hersker. Derfor kan det især være udfordrende at mægle upartisk under denne transit, da vi kan have en tendens til at absorbere andres følelser, holdninger & meninger — & vi kan stirre os blinde på afmagt, uretfærdighed, sørgelige sammenfald eller selvmedlidenhed.

• Denne nærværende & sensitive energi, kan i sin bedste form gøre os mildere & blidere i vores kommunikation & få os til at reflektere over vores følelser & mønstre, der bygger på fortidige oplevelser — men den kan også tage os til de forjættede minders land, hvor sentimentaliteten får os til at drømme os tilbage — eller hvor harmen eller nagens bitre gifte melder sig igen, som var vi just blevet bidt! Derfor er det især væsentligt, at vi minder os selv om, at alle i højere grad er underlagt deres følelser denne sommer & at vi ikke må tage folks (eller vores egne) anklager (eller måske kærlighedserklæringer) alt for personligt.

• Denne vals igennem mindernes farverige kulisser bliver kun tydeligere, da Merkur vil danne opposition til Pluto om ca 2 uger (fra 25. juli). Selvom dette kan føles ganske tung & sørgmodigt skifter den bevingede budbringer heldigvis ind i Løvens livsglade, hjertevarme & feststemte balsal 3 dage senere & slipper af den ombæring Krebsens overstrømmende følsomhed. Men indtil da, giver det mening at reflektere lidt over, hvordan vi egentlig anskuer & kommunikerer vores følelser?

• Vores evne til at sætte os i andres sted højnes også under denne Merkur transit igennem Krebsens moderkærlige tegn, & vi føler i højere grad med vores medmennesker. Vi reflekterer måske over, hvad vi ønsker at bidrage med her i verden, & hvad vi kan stå inde for. Måske vågner der også en større bevidsthed & medfølelse i os. Dette kan betyde — især nu hvor der sker så mange brutale & sørgelige ting ude i verden — at vi (til trods for vores egen lykke & overflod) oplever alvor, sorg & smerte på vegne af vores art, medmennesker eller vores kære.

• Krebsen er da også Dyrekredsens første portal til vores følelsesliv & dermed en (blandt tre) indgange til vores indlevelsesevne, fantasi & empati. Selvom vi ikke i dette tegn for alvor forstår den kollektive lidelse eller de strømninger, der bevæger sig i den fællesmenneskelige psyke (som Fisken fx gør; den svømmer i bogstaveligste forstand i det), så bevæger Krabben sig langs havbunden inde på det lidt lavere vand & oplever disse strømninger over sig & bliver engageret i de vilde følelsesudbrud, når bølgerne brydes over dens krop. Den er i bund & grund midt i det emotionelle brændpunkt, der hvor bølgerne går aller højest.

• Dette betyder også at vi i vores private liv har følelserne lidt mere ude på tøjet — & ligeså storsindet, omsorgsfuld & hjælpende Krebsen kan være, når den trives — ligeså mut, indesluttet, nærtagende, fornærmet & overfølsom, kan den også være, når den ikke føler sig set, elsket eller værdsat. Derfor kan dette kan være en lidt overvældende transit for os kollektivt, da det betyder, at vi alle i langt højere grad er i vores følelsers vold. Vi kommer lettere til at handle på vores emotionelle impulser (Krebsen er et kardinalt tegn & sidder altså ikke med hænderne i skødet, men kæmper for de svage, syge & små; den har et aktivt ønske om at tage ansvar, så selvom Krebsen kan virke sart & skrøbelig, skal man ikke tage fejl af, at dens urinstinkter tager over, hvis dens kære er truede), antage at vi intuitivt ved, hvad andre mener (nogle gange kan vi fornemme det, andre gange tager vi fejl) & blive vrede, harme & forargede over den ukærlige adfærd, vi ser omkring os.

• Her er det dog ekstremt vigtigt, at vi husker læringen fra Tvillingens sæson & den kollektive tærskel vi netop er ved at bevæge os henover; at vi minder os selv (& andre) om, at vi er medskabere af den virkelighed, der omgiver os, & at vi har mulighed for at påvirke vores eget liv & de kollektive strømninger i nye & mere kærlige retninger.

• Især med Merkur, vores evne til at formidle & kommunikere, skal vi huske, at vi opfatter, validerer & vurderer verden udfra vores egen kultur, vores egne værdier & vores egen opvækst. Vi kan ikke nødvendigvis forstå andre mennesker — & at antage at vi gør det & reagere/agere udfra dette, er en fælde, vi helst skal undgå nu. Denne transit skal i højere grad bruges til at belyse vores egne indre landskaber — eller i samtale med andre om at belyse deres — med nysgerrighed, kærlighed, rummelighed & tolerance.

• Vores overbevisninger i livet stammer oftest fra de mennesker, vi har brugt/bruger mest tid sammen med. Nordknuden i Tvillingen, minder os stadig om, at selvom verden ser ud, som om den er fast eller objektiv, så er det i virkeligheden igennem et subjektivt filter, vi alle indoptager vores indtryk. Vi kommer altså — bevidst eller ej — til at farve verden med vores forventninger til den. Den fælles virkelighed, vi lever i, er et konstrukt af vores allesammens ord, tanker & overbevisninger. Disse tilstande kan vi, kollektivt, ændre ved at ændre vores tilgange. Især igennem det underbevidste, formår vi at tappe ind i den strøm, der oftest er bærer af vores værdisæt & virkelighedsopfattelse.

• Vi kan i fællesskab, med fælles indsats forandre disse perceptioner ved at stille spørgsmål, undgå at antage, være nysgerrige, afsøgende & opsøgende i vores tilgange til livet & andre. Det vil selvfølgelig ikke være alle, der er lige smidige eller lige interesserede i at samarbejde med os, men så må vi vende os imod dem, der vil! Sammen kan vi ændre vores perceptioner, vores sind & vores virkelighed!

• Merkur i Krebsen tager os måske med ned igennem fortidens nostalgiske stier, men ikke for at vi skal fortabe os i minderne & de voldsomme følelser, vi finder her. Nej, denne bevægelse sker for, at vi kan få lov til at møde den nye version af os selv i kontrasten til den gamle, for at vi kan se, hvad vi tidligere har valgt/hvordan vi tidligere agerede — & hvordan vi netop står anderledes i dag. Det er også en påmindelse om, at vores følelser er et af de stærkeste værktøjer til at manifestere, & at vi derfor skal være varsomme med, hvad det er vi kontinuerligt giver vores energi. Vender vi tilbage til de samme følelser igen & igen (uden at kunne tillade, tilgive & frisætte dem) desto mere vil disse følelser blive ved med at fylde. Følelser skal føles, anerkendes, forløses & sættes fri.

• Og selvom Krebsen kan have lyst til at arkivere & forevige alt, hvad den nogensinde har oplevet, så ved Tvillingen, at der er så stor en frihed i bare at lade det gå. Så hvis du udelukkende fik vist et drømmebillede af fortiden for at få øje på dets fejl, hvad ville du så se? & hvis alt i hele verden kunne blive præcis som du ønskede, hvordan skulle den så se ud? Hvilke tiltage, forandringer eller nye tilgange skulle til, før at livet & verden blev et bedre sted både for dig selv, men også de mennesker omkring dig?

..
..
Billedet er en detalje fra “La Parnasse” af Andrea Mantegna (1431-1506) & forestiller Merkur (Hermes) & Pegasus.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Shopping cart
Der er ingen produkter i kurven!
Fortsæt med at handle
0