} Merkur ● Pluto {

• Når planeten for vores dagligdags bevidsthed, sindets finurlige tankemylder, samt vores skriftlige & kommunikative evner, Merkur, møder en af Solsystemets yderste bastioner i kvadrat, her underverdenens hersker Pluto, bliver der lagt pres på vores evner til at tænke, kommunikere & forstå.

• Aspektet mellem vores vågne dagsbevidsthed (repræsenteret ved Merkur) & underbevidstheden samt de grimme, uønskede, tabuiserede sider af vores person & vores sind (repræsenteret ved Pluto), mimer en mulighed for en dybt indre vækkelse, der kan medføre vigtige & nødvendige hamskifte for os kollektivt — en proces der er særligt aktiv nu fordi Merkur er retrograd i Venus’ tegn Vægten & henviser os til at erkende dybe mønstre & tematikker omkring vores værdier & evner til at forbinde os & relatere til andre mennesker. Men også fordi Venus står i Pluto’s tegn, Skorpionen & gennemvæver vores sinds mørkeste afkroge men sin fine & kærlige overgivelse.

• Aspektet er ikke ualmindeligt — de finder sted mellem 2-4 gange årligt alt efter hvor Merkurs Retrograd perioder falder. Og i år er altså et af de travle år. Vi har allerede set aspektet eksakt i april & september, men tager altså gerne lektierne igen med årets sidste Merkur Retrograd i Vægtens tegn for kærlighed, harmoni & partnerskab.

• Når Merkur møder Pluto er der aller oftest en skarpsindighed på spil. Almindeligvis udtrykker den sig bedst igennem de harmoniske, mere gnidningsfri aspekter. Men kvadratet har en særlig tvungen nødvendighed over sig, hvor vi simpelthen oplever en ubændig bevægelse imod at kigge ned i vores inderstes dybeste afgrunde. Det kan både føles overvældende & ubehageligt, men der er en meget vigtig årsag til at dette dybdeborende røntgenblik rammer os nogle gange om året. Det handler selvfølgelig om at åbne os & blive smidige omkring vores tilgange til verden omkring os.

• Vi lever i en ekstrem (Pluto) tankefokuseret tidsalder (Merkur), hvor alt (næsten) handler om informationer, der kan eller skal udveksles verbalt, skriftligt, digitalt. Merkurs almindelige flyvske & til tider ukritiske formidlen af en hel masse vilkårlig data har nogle gange brug for en dybt selektiv bevægelse, der kan gennemtrænge flere lag af vores eksistens, som kun Pluto & Skorpionen kan. Det kræver selvfølgelig sit menneske, at mestre disse voldsomme universelle skaberkræfter, som Pluto bestrider, men det er netop også derfor, at vi skal huske at være gode ved os selv, hvis de seneste dage har føltes ekstra intense, karmiske &/eller som om alt det sorte søvand pludselig pibler ind i vores kontrollerede bevidstheds robåd.

• Vi kan sige, at når Merkur står i kvadrat til Pluto, så sker der en bevidsthedsmæssig udrensning, hvor vi simpelthen oplever at vores underbevidste øser ud af en masse gamle, glemte, muligvis traumatiske følelser & oplevelser, fordi vi har brug for at frigive den energi, der skjult er bundet op på at holde alle disse følelser nede & under radaren. Ligesom at træerne om efteråret smider alle blade for at lade dem formulde over sine rødder, så de til næste forår kan bringe ny næring & grobund for nye knobskud, så ønsker Pluto at vi skræller al det unødige af, så vi kun rejser videre med let bagage.

• Under denne transit er det altså helt almindeligt, at vi kan komme ud for intense menneskemøder & dykke ned i glemte, skjulte eller fortrængte oplevelser eller begivenheder. Vores tankegange kan være farvet af en tendens til sort/hvid tænkning, hvis vi ikke er opmærksom på skyggesiderne. Derfor kalder vores skelne-evne på den højeste agtpågivenhed vi kan mønstre, så vi husker at se nuancerne & forholde os til de enkelte mennesker, fremfor at blive alt for idealistisk & principfast & glemme, hvorfor det er vi (som oftest, ikke altid) udvikler regler, kutymer, arbejdsgange, etc. Det er for at tilgodese flest mulige mennesker på én gang samtidig med, at man også har det enkelte menneskes trivsel for øje — det er ikke for systemet eller idealets skyld.

• Ekstremisme, paranoia & konspiratorisk tænkning kan også være en fælde nu. At vi bevarer VægtMerkurs evne til at fremlægge fakta nøgternt & diplomatisk & ikke opflammes for meget af vrede, undertrykkelsens uretfærdighed eller lignende er væsentligt nu, så vi ikke udtrykker ekstremitet eller tunnelsyn, når vi deler vores holdninger eller tanker med andre. En måde man kan “undersøge” om man ubevidst kommer til at praktisere ovenstående er ved at observere sit flow. Flasker livet sig for os? Klumper det sig sammen? Eller oplever vi stor modstand, hvor følelsen af at skulle forcere sine ønsker, behov eller overbevisninger over på andre, ja, så må vi søge lidt mere over i Merkurs bevingede samarbejdsevner. Skrap kritik & konflikt er et tegn på, at du er ved at forcere noget, der enten ikke er sandt for dig, modent til at blive iværksat eller rimeligt.

• At kunne indrømme at man kommer til kort eller tog fejl er en hemmelig vej til smidighed disse dag & brug endelig denne nøgle, der gør dig menneskelig, fremfor at blive vred, defensiv, aggressiv, stolt & forværre hele miseren.

• Vi kan føle os dybt udfordret på vores evne til at forstå, processe, regne ting ud eller i det hele taget bare modtage beskeder. Måske opdager vi, at vi tænker meget anderledes end andre — eller at det faktisk er virkelig svært at gøre sig rigtig forståelig. At vores forståelse er presset kan selvfølgelig medføre en mindre krise, enten afledt af eller resultere i, oplevelser med de mørkere sider af den menneskelige eksistens — både vores egen, men også andres eller den kollektive oplevelse. Vi kan selvfølgelig blive forfærdede & få lyst til at tage skyklapperne på, men vi kan også blive nysgerrige & få en dyb trang til at komme til bunds i en sag eller afdække den iboende, skjulte sandhed omkring emnet. Potentialet er stort (som det altid er med Pluto); her kan vi afsløre dybe hemmeligheder, mysterier & sammenhænge, der forstærker & skærper vores forståelse af os selv & vores egen psykologi — også selvom resultatet ikke er kønt. Her minder Pluto os om, at den pragmatiske tilgang til at eksistere her på kloden ikke altid er den mest ideelle eller den skønneste — og at det er helt som det skal være.

• Denne forbindelse i fødselshoroskopet giver oftest en stille, lidt sky person, der kan fremstå ganske afmålt & observerende ved første øjekast. Man kan opleve temaer omkring ikke at kunne udtrykke sig frit, være bange for at sige forkert eller gøre sig selv til grin ved at sige noget tarveligt eller tåbeligt. At have modstand på at tale frit, uforberedt eller foran andre, kan være temaer, ligesom at ville have stor kontrol med alt hvad man udtrykker. Dette virker selv sagt meget hæmmende på den frie udfoldelse. Fordelen er, at når man endelig har lært forbindelsen at kende, så har man opbygget et så veludviklet intellekt, at man forstår meget vidtrækkende & komplekse sammenhænge, teorier & tilgange. Man forstår dybden i sproget, det talte & det udtrykte, men også ofte dets binære begrænsninger. Man ved, at man skal tage alt med et gran salt fordi det oftest kun er et udtryk for ét velformuleret menneskes virkelighedstunnel — og ikke sandheden selv de enten selv er overbevist om dette — eller at andre er. Merkur-Pluto-kvadratets enormt begrænsende påvirkning tidligt i livet giver oftest på sigt en sejrsvilje & virkelig velargumenteret & velformuleret taler. En sand menneskekender, der har set lidt af hver. Her diskuterer vi ikke for diskussionens skyld, vi arbejder aktivt imod en positiv forvandling af vores intellekt & vores evne til at udtrykke os — og det kan vi andre godt være med på under denne transit.

~ 25. Apr: Merkur 25° i Vædderen ■ Pluto 25° i Stenbukken, kl. 09.35, 2020
~ 21. Sep: Merkur 22° i Vægten ■ Pluto (Rx) 22° i Stenbukken, kl. 07.21, 2020
~ 17. Apr: Merkur 26° i Vædderen ■ Pluto 26° i Stenbukken, kl. 23.49, 2021
~ 22. Sep: Merkur 24° i Vægten ■ Pluto (Rx) 24° i Stenbukken, kl. 15.11, 2021
~ 1. Okt: Merkur (Rx) 24° i Vægten ■ Pluto (Rx) 24° i Stenbukken, kl. 16.26, 2021
~ 2. Nov: Merkur 24° i Vægten ■ Pluto 24° i Stenbukken, kl. 11.38, 2021
~ 10. Apr: Merkur 28° i Vædderen ■ Pluto 28° i Stenbukken, kl. 10.45, 2022
~ 27. Okt: Merkur 26° i Vægten ■ Pluto 26° i Stenbukken, kl. 15.08, 2022

..
..
Billedet er af Arkhip Kuindzhi (1842-1910) & hedder “Lake Ladoga”, 1871.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Shopping cart
Der er ingen produkter i kurven!
Fortsæt med at handle
0