} Merkur ● Neptun • Rx {

[ Merkur i 24° i Skytten i kvadrat til Neptun Rx i 24° i Fisken, 27. november kl. 14.27 ]

• Når tænkningen, fornuften & vores rationelle sind står i konfliktende aspekt til vores ønskedrømme, idealer, forestillinger & utopia er det klart, at vi kan føle os ved siden af os selv — for hvad er egentlig virkeligt? Almindeligvis forvrænger denne transit vores perception, så oplevelser, aftaler & udvekslinger kan opfattes vidt forskelligt af de deltagende parter, hvilket forvirrer & komplicerer kommunikation, samvær, aftaler & ikke mindst handler. Hvilket gælder alle former for udveksling. Klarhed er i grunden det, der mangler på alle planer, da Neptun slører vores sinds rationale med sine grumsede, fantasifulde vande. Vores sind kan opleves forvirrede, ufokuserede & tågede (hvilket forstærkes med Merkur i Skyttens videbegærlige, intellektuelle & horisontudvidende tegn, overfor Fuldmånen i Merkurs eget tegn Tvillingen også i kvadrat til en planet i Fiskene, dog ikke Neptun, men derimod Saturn).

• Derfor er det vigtigt at være rummelig & skabe ekstra tidslige margener til at rette op på misforståelser, miskommunikation, mangelfulde instruktioner & fejlfortolkninger. Står man i en situation, hvor man er nødt til at underskrive kontrakter eller andre lign juridiske dokumenter som ikke kan udskydes, kan det anbefales at have flere øjne på sagen, en ven eller måske professionel rådgivning.

• Her under Neptun Retrograd kan vi opleve at blive dybt desillusionerede, især disse dage, hvor hans undersøiske strømme er særligt stærke fordi han stationerer ret igen om 8 dages tid. Måske er ting, situationer, aftaler eller relationer SLET IKKE som vi havde troet eller håbet på. Drømme eller lykkelige omstændigheder kan vise sig at have været ren ønsketænkning, & vi bliver nu bedt om at rydde gevaldigt op i drømmerierne, luftkastellerne & de fikse idéer & tage hånd om realiteterne. Det kan selvsagt være meget trist at se sine forhåbninger eller opfattelser opløse sig & forvandle sig til noget, der slet ikke er ønskværdigt. Og fortvivlelse eller tanker omkring, hvordan vi dog kunne være så blinde, kan let dukke op.

• Og vi står da også netop i en afsluttende fase — Neptun står på brinken af ophøret af sin retrograd, mens Merkur forbereder sig på årets sidste Merkur-cyklus, da han i lørdags (d. 25/11) gik ind i sin pre-retrograd-skyggefase (altså de grader han vil rejse retrograd igennem igen fra 13. december) & derfor bliver vi nu inviteret til at reflektere lidt over, hvilke temaer, der ikke fungerer. Og ligesom alle andre indsigter, niver det måske lidt. Vi har erfaret & integreret de seneste uger efter formørkelsessæsonen & nu står vi i årets sidste fase, hvor vi samler alle trådene, der hvor alt skal bindes op & implementeres. Så hvor er vi nogle urealistiske drømmere, der forestiller os ting, der hverken kan lade sig gøre eller tjener os? Og for at give det hele et lidt større perspektiv bliver vi spurgt om de konflikter eller stridigheder, vi måske står midt i, egentlig leder os derhen, hvor vi ønsker — eller om det bliver nogle stædige principsager, der handler om at holde på sin ret, få ret eller bare bestemme.

• Da Merkur står i Skytten er temaer omkring visdom, dybere indsigt, livsvisioner, forestillinger om større sammenhænge, livsanskuelser, retfærdighed, kultur & religion i højsædet. Og her gælder det også om at undgå forudindtagethed, antagelser, fordomsfuldhed o.l., der kan gøre det sværere at korrigere i Neptuns oprørske hav, fordi man simpelthen ikke har helt mulighed for at møde den anden ligeværdigt.

• Derfor giver det mening at holde sig til de teknisk & faktuelle ting (hvilket forstærkes helt vildt af TvillingeFuldmånen, som Merkur er hersker for) & lade følelserne ude af ligningen, hvis man kan. En lidt for levende & tvistet fantasi kan skrue op for tanker, der stammer fra usikkerhed & frygt for bedrag. Det kan være tanker som at vi altid bliver svigtet, forladt, afvist, etc, der er aktive nu også. Forvirring, usikkerhed & misforståelser er altså mere almindeligt end ellers & for Guds skyld (men måske mest din egen) undgå fortielser, (hvide) løgne eller lignende. Det spinder hurtigt ud af kontrol, da både Neptun (Retrograd) & Pluto ønsker at afdække “Sandheden” & de disse år står i sekstil. Det er med andre ord både små & store sandheder, der bliver gravet frem & dette efterår har været særlig barskt, hvad angår det. Både i fht at se ting for, hvad de *virkelig* er, men også at projicere egne sider, sorger, negative forventninger eller lign over på hinanden & blive sårede, vrede, harme & forargede over andre menneskers manglende hjerte, indlevelse eller måske sågar deres “manglende” menneskelighed. Her giver det virkelig mening at minde sig selv om, at der ikke (til trods for Skyttens ønske herom) findes universelle sandheder, som passer for alle & som man kan definere *rigtigt* & *forkert* ud fra. Nogle gange sker ting bare, fordi de har udtjent deres formål eller fordi de skulle vise os sider af os selv, enten sider, hvor vi ikke er gode til at ære & mærke os selv — eller sider, som vi virkelig ikke kan lide & har en tendens til at se (& måske foragte) i andre.

• Tilsvarende skal man ikke tro på alt, hvad man hører, forestiller sig, frygter eller ser — for vi ser ikke tingene klart disse dage. På godt & ondt. Derfor, drag ingen forhastede konklusioner, se tiden an. Har du modtaget klokkeklare Neptun-indsigter denne periode, er du ikke i tvivl om deres rigtighed — heller ikke om en uge — derfor vent & rid stormen ud. Man kan også have tendens til at falde for konspiratoriske tankegange eller religiøse/sekteriske synspunkter — men også her giver det mening at implementere en sund skepsis for dem kommende uge.

• Selvom vi også kan have lidt sort/hvide tankegange & være på jagt efter “Sandheden”, vil jeg opmuntre til, at man anvender Tvillingens dualistiske & dynamiske måde at se verden på igennem Fuldmånen — overfor Skyttens vidsyn, vision & intuitive forståelse — vi kunne åbne os overfor, at der findes mangeartede måder at se verden på & at sandheden er mangefacetteret; at der ikke findes én definition & at andres opfattelser ikke er nødvendige for at validere vores egen oplevelse. Alles oplevelser er særegne & at to tilsyneladende modstrinde synspunkter kan coeksistere & begge være sande på samme tid — vi kan måske også bruge Neptuns perspektiv til at transcendere rationel eller lineær tankegange? Kan vi anvende Fiskenes & Skyttens bevægelighed & få de uvirkelige, fantasifulde tilgange til at smelte sammen med hverdagens behov & forpligtelser? Måske er der også en idé eller et påfund, der opstod tilbage i foråret, som kan videreudvikles nu? Måske ligger der også nogle store fællesmenneskelige visioner & gemmer sig i denne forbindelse, der kalder på at blive erkendt, fordi den verden vi lever i godt kunne bruge mere fornuft & idealisme på én og samme gang.

• En givtig måde at bruge denne tid kan være at værne om vores energi. Dvs sætte grænser, ikke give mere end vi kan i vores relationer, hvile os, holde ferie & slippe kontrollen lidt. Det kan være godt at meditere, skrive dagbog, danse, synge, tegne, lege, male, fantasere, filosofere & skrive — især poesi, prosa & friskrivning. Og som altid bør man begrænse indtag af rusmidler af enhver art. Det gælder for alle hårde Neptun-aspekter, da vores psyke er særlig aktiv & sensitiv under Neptuns påvirkning.

..
..
Billedet er af Carlo Crivelli, Saint Lucy, detalje.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Shopping cart0
Der er ingen produkter i kurven!
Fortsæt med at handle
0