} Mars ● Saturn {

[ Mars i 12° i Løven i opposition til Saturn Rx i 12° i Vandbæreren, 1. juli kl. 15.08 ]

• Når Mars; viljen, handlekraften & beslutsomhedens planet, står i Solens tegn, Løven, for selvudfoldelse, kreativitet & personligt udtryk har vi et ønske om at stråle, blive set & anerkendt for det vi gør & vil. Han er vores initiativ, virketrang & evne til at forandre Verden omkring os — der dog oftest er drevet af en utilfredshed eller et begær efter at ændre på en omstændighed. I Løven forstærkes Mars naturlige ildenergi, omend den er en smule mere stabil i den faste ild, end han er i sit eget hjemtegn, Vædderens, eksplosive, kardinale energi. Vores mod bliver også større. Mars er naturligt en vovehals, men i Løvens strålende hjerteenergi bliver denne vildbasse-natur transformeret til ridderligt hjertemod.

• Når Saturn derimod står i Vandbæreren, et tegn han — jf den kaldæiske tradition — også hersker over, forstærkes hans ønske om moden erfaring også. I stedet for at blive kanaliseret ud igennem hans vanlige, kardinale jordtegn, den ambitiøse Stenbuk — er han noget mere kynisk & skånselsløs i den abstrakte, fremtidsorienterede, fikserede luftenergi, Vandbæreren udgør. Saturn er en sjov planet, fordi han virker så dobbelt: Behersker vi ham, giver han os en enorm stamina, en evne til at have det forkromede overblik (forstærkes tifold i Vandbæreren), hvor vi kan forstå årsager & virkninger dybt på det fysiske plan, planlægge ekstremt langsigtet & nå disse mål med blod, sved & om ikke tårer, så i det mindste knofedt knofedt. Han er den Lille Tærskel Vogter, der viser os, hvilke rammer vores jordiske eksistens skal(/kan) udfolde sig under & hvor vi har gamle regninger vi skal betale (Karma), for at dygtiggøre os, vokse & turde kaste os mere ind i livet. Behersker vi ham ikke — hvilket meget sjældent er tilfældet før som minimun det første Saturn Return omkring 30 årsalderen — men som oftest først kommer omkring det andet omkring de 60 — så bidrager han hovedsaglig med frustration, bekymring, frygt, mangeltilstande, modstand, mismod, uerfarenhed & mindreværd. Han er nemlig det fysiskes planet, der viser os, at livet først folder sig ud for os, når vi tør satse. Vi er nødt til at udvise ydmyghed, lærevillighed, ansvarlighed & udvikle pligtfølelser, disciplin & arbejdsomhed. Han viser os verden ved at stille krav, forhindringer & modstand op for os, så vi kan udvikle ambition, koncentration, stabilitet, selvtillid & tiltro til egne evner (igennem fysiske milepæle & ting vi opnår), ansvarsbevidsthed, struktur, selvkontrol & selvbeherskelse (self mastery).

• Når disse to planeter for ærgerrighed & ambition mødes, kan vi opnå virkelig store ting: vi kan kanalisere vores energi & virketrang ud i langsigtede mål & udfolde vores ambition. Det er dog ikke det letteste, når de møder hinanden i hårde aspekter, som dette oppositions-aspekt er. Her ser vi oftest frustrationen & skyggesiderne af både Mars & Saturn.

• Oppositioner viser os oftest der, hvor vi projicerer en (ubevidst) side af os selv ud på andre eller vores omverden. Her antager vi typisk den ene pol & identificerer os med den & oplever den anden pol (som vi er ubevidste om, at vi også besidder) som en magt eller kraft, der kommer udefra.

• Denne transit optræder kun hvert andet år & er en tung, langsomt bevægende energi, som farver os længe. Faktisk har forbindelsen været aktiv siden 17. juni & vil vare helt til 16. juli, så vi får masser af “glæde” af den. Så har du følt dig træt, udmattet, svag, utilstrækkelig eller at der har hængt et lavtryk over dig, ja, så har du helt ret. Nogle oplever også at føle sig uattraktive eller sågar impotente. Denne måned lange transit er et kollektivt marathon & man kan få lyst til at dulme nerverne eller sindet pga presset, så husk at være blidt mod dig selv, hvis du oplever tilbagefald af gamle dårlige vaner.

• Når Mars & Saturn står hårdt sammen oplever vi oftest at føle os hæmmet af ydre restriktioner eller autoriteter (Mars oplevelse af Saturn) eller man kan blive angst for andres skruppelløse, bramfrie adfærd eller deres (i Saturns øjne) utøjlede seksualitet (Mars repræsenterer også vores sexdrive), hovedløshed eller utålmodighed. Generelt er frustration, skuffelse, mangelfølelser, magtesløshed, mismod & vrede helt almindelige følelser under denne transit & typisk forårsaget af, at vi oplever at andre eller ydre omstændigheder står i vejen for vores ønsker eller ambitioner. Skuffelsen er oftest resultat af uforløste & uopfyldte ønsker & vreden, der følger, kan være meget svær at udtrykke på givtige eller konstruktive måder, hvis den overhovedet kan udtrykkes. Tålmodighed & selvdisciplin er derfor nøgler her.

• Bitre følelser, jalousi, misundelse eller følelsen af, at alle andre kan *et eller andet*, fx. fungere i verden — undtagen dig — er helt almindelige & her er det selvfølgelig vigtigt, at vi ikke lader disse indre (falske) overbevisninger løbe af med os, så vi udadreagerer på vores omgivelser. Vrede kan være et stort tema nu. Enten den man ikke kan finde ud af at udtrykke eller finde en god kanal til — eller den der uhensigtsmæssigt uforvarende kommer fuldstændig ukontrolleret ud. I denne periode kan vi have brug for ekstra betænkningstid til at fordøje & processe, hvad der sker omkring os. At arbejde sine følelser ud igennem fysisk udfoldelse kan være ekstremt givtigt nu, da vores kroppe let ophober følelser. Hård fysisk træning eller noget andet, der kan brænde vores energi af, kan være givtigt. Højintensiv træning, løb, svømning eller kampsport er oplagt.

• Alt efter hvilken planet man her identificerer sig med, vil man kunne have oplevet at føle sin trynet af gamle stive mønstre, strukturer eller normer — eller modsat føle sig mast af mere nymodens eller frivol adfærd. Om denne konflikt bliver udtrykt igennem familiestrukturer, sociale arrangementer, forhold til arbejdsplads, offentlige instanser & institutioner eller igennem partforhold/seksualliv, fx, afhænger af, hvor i din chart du har Vandbæreren (hvor Saturn står) & Løven (hvor Mars står).

• Andre vil opleve hele konflikten som intern. At Mars repræsenterer et ønske, en lyst eller et begær ens egen interne autoritet, pligtfølelse eller værdighed ikke vil tillade. Det kan være svært at udtrykke, hvad man mener eller få opfyldt sine behov. Slukørethed, frustration eller generel vrede kan være et resultat. Om det udtrykkes indad eller udad handler om vores generelle temperament (& vores personlige Mars-placering). I dag er ikke dagen, hvor man nødvendigvis er særlig selvtilfreds & har man afsluttet et projekt netop nu, er der risiko for at det ikke lever op til ens ambition, eller at man generelt er utilfreds med egen præstation, da den på den ene eller anden måde er blevet hæmmet. Hvis man ingen mulighed har for at kontemplere sin vrede eller frustration kan voldelig adfærd være et resultat. Men under denne transit vinder man intet ved at handle på sin aggression andet end skam & problemer.

• Undertiden ses denne transit også i fødselshoroskoper eller i parforholdsastrologi mellem elskende, og denne forbindelse bør tages ganske alvorligt & udtrykkes på en verbal eller forsonende facon. Med andre ord er denne form for aspekt noget man er NØDT til at arbejde med.

• Frustration disse dage er derfor en helt normal respons på både denne transit & den Mars●Uranus-kvadrat vi ser d. 4. Derfor skal eksplosiv adfærd eller indestængt vrede observeres & udtrykkes med forsigtighed disse dage. Man kan dog sagtens undgå konflikt ved at arbejde igennem energien & anvende den til positiv produktivitet. Selvdisciplin, tålmodighed & målrettethed, kan som nævnt bringe ganske tilfredsstillende resultater.

• Selvom denne transit kan være voldsom for nogle, vil andre, der allerede har arbejdet med deres forhold til de indre (& ydre) autoriteter eller vrede, godt kunne have en ganske fornøjelig dag! Og husk at denne forbindelse netop aktiverer 2021’s helt store forbindelse Saturn●Uranus-kvadratet.

• Dette aspekt, kvadratet (eller konflikten) imellem Saturn (de gamle strukturer) & Uranus (komplet omvæltning, der vil lede os ind i fremtiden) vil vise os ALT det som ikke virker. Mens Mars’ almindelige krigeriske & opfarende facon som udgangspunkt mildnes & stabiliseres af det festlige & lidt dovne ildtegn, Løven, så aktiveres uforudsigelig adfærd af det tiltagende kvadrat til Uranus, der netop danner denne måneds helt store aspektmønster: T-korset. Denne kombination er almindeligvis kendt for at være yderst eksplosiv & vil i min optik nok overdøve både Tyren & Løvens ellers tålmodige & gemytlige faconer. Men mere om det senere.

• En sidste sjov ting ved dagens aspekt er, at både Mars & Saturn befinder sig i 12°21′ & dermed mimer 2021’s 1’er & 2’er energi. En energi, som også Juli måned bærer som universel vibration i år (7+2+0+2+1=12=3). I Tarotten er 12 repræsenteret ved Den Hængte, der repræsenterer at man enten er på forkant med sin viden eller visdom — eller at man oplever stagnation, fordi det endnu ikke er tid til at bevæge sig fremad. Det kan være en udfordring at stå i Jupiters ekspansive 3’er energi & alligevel føle, at man må holde igen — & det kan da også være resultatet af Saturns restriktioner over Mars’ ønske om at udfolde sig & handle nu, nu, NU!

..
..
Billedet bærer titlen “Jacob’s ladder”, men jeg kan simpelthen ikke finde ud af hvem, der har malet det, selvom nogle påstår Irina Shapiro.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Shopping cart
Der er ingen produkter i kurven!
Fortsæt med at handle
0