} Mars ● Pluto {

[ Mars i 24° i Vægten i kvadrat til Pluto i 24° i Stenbukken, 22. oktober kl. 06.19 ]

• Når handlekraften, begæret & utilfredshedens planet, Mars, også kendt som krigsguden, møder transformationens, skaberkraften & det skjultes hersker, døden & underverdenens gud, Pluto, er der altid lagt op til en kappestrid imellem to typer vilje. Især når de én gang om året mødes i kvadrat. Hvert andet år fra Vægten (2019, 2021) eller Vædderen (2020, 2022) så længe Pluto befinder sig i Stenbukken.

• Mars●Pluto kvadraten, vi har kunnet mærke de seneste døgn — især under Fuldmånen i onsdags, står eksakt i 24° i dag & vil være nærværende helt ind i næste uge & binder på den led hele ugens tematik omkring selvstændighed, handleevne & forvandling op: Fuldmånen i Mars’ tegn, Vædderen & sæsonskifte fra Vægtens retfærdighedssøgende harmoni til Skorpionens dybdegående strategiske analyser.

• Både Mars & Pluto er begge Skorpionens herskere & når de står i kvadrat fra Vægten til Stenbukken er der et udpræget ønske om lederskab! Konflikten består i, hvordan dette lederskab skal manifesteres & eksekveres. Skal vi lede udfra et idealiseret, visionært, harmonisk mindset eller skal vi lede udfra det praktiske sans forståelse af hvordan verden virker?

• Uoverensstemmelser imellem disse to; den opfarende, kortluntede, fri vilje (Mars) & den langsomme, seje, ubændige, sejrsvilje (Pluto) skaber let gnidninger. Frustration, hidsighed, vrede eller oprørsfølelser er altså ganske forventelige nu. Når de to herrer står i det mest markante aspekt af alle, kvadraten, kræves der at vi flytter os/ændrer synspunkter: vi kan ikke længere lades som ingenting. De gamle mønstre, roller, dominansspil, destruktive vaner, angst, sorg, etc kommer op. At føle sig hæmmet, slået ud eller overmandet af ovenstående er altså hovedtemaet.

• Det handler om dybtliggende strukturer & utæmmet natur. Vi har Solen lige på grænsen til Skorpionens dyb. Vi har Mars, der krydser ind i dødsriget nogle dage senere. Vi har begge Skorpionens herskere i dyb kappestrid. Vi skal altså dybt ned; helt ind til kernen. Måske endda ned til nogle af de allerførste kontrolmønstre eller traumatiske hændelser vi oplevede som børn — gerne i konflikt med andre, da den barnlige, begærlige vilje befinder sig i partnerskabet/samarbejdets tegn. Det er med andre ord de emotionelle gennembrud, der er i højsædet! & derfor kan disse dage også virke særligt drænende, uoverskuelige eller vi kan føle os ekstra sårbare eller overfølsomme.

• Vi har altså gang i et kollektivt oprydningsarbejde på det underbevidste plan (en tur ned i underverden, om man vil) & vi har nu mulighed for at rydde ud mentalt, skabe klarhed & fokus på dybere indsigter & vores egen indre, private sandhed! Det er nemlig en af de lyse sider ved Plutos dunkle rige: den ypperligste sandhed vi kun finder ved at grave helt ind til den rene, skinnende sjæls kerne.

• Vi bliver også belejligt nok tvunget til at kigge på vores nuværende muligheder:
~ Vi må adressere interne eller eksterne magtkampe eller dominansspil.
~ Vi har en næsten ubændig trang til at hæve os over de mønstre vi almindeligvis sidder fast i.
~ Vi har en øget mængde energi til rådighed (om vi er motiveret af frustration eller vrede er ok, så længe du tænker over *hvordan* du anvender denne kraft & ikke aflader på “sagesløse forbipasserende” i dit liv, for der er virkelig meget kraft i vrede!)

• Det vigtigste er her, at vi bruger denne konfliktende energi til at *vokse*, stræbe efter succes, imod at forbedre os selv eller vores omgivelser (NB: IKKE andre mennesker 😉 …) & undlader at kravle ned i offerroller, gøre vores energi lille eller holde os tilbage! Her er det vigtigt at vi forløser de monumentale energiressourcer (Skorpionen handler i den grad om andres/fælles ressourcer) der ligger skjult i vores psyke! Det er ikke tid til at være falskt ydmyg, undertrykke eller fortrænge din indre trang til at virkeliggøre (eller så kimen til at gøre det) dine højere mål!

• Nu er ikke tiden til at sætte vores lys under en skæppe & blive i vores komfort-zone! Vi skal kaste os ud i det, sigte højt & spille hårdt!

• Det er dog vigtigt, at vi besinder os, når det kommer til eksplosive vredesudbrud (som kan være en konsekvens af længe, glemte, undertrykte følelser; tænk en kedel fuld af damp). Vi ønsker hverken at overfuse, forskrække, være aggressive (heller ikke passivt-agressive, som er klassisk for Mars i Vægten), konfrontatoriske eller kontrollerende. Så fat din selvkontrol og vær herre i eget hus — eller om ikke andet, så over hvad du tænker, føler, siger & ikke mindst gør!

• Bemærk i øvrigt det store 22-tema 22/10/2021, 222‘x222‘ hele 22.22.22.22.22. Det er pudsigt i dette ellers så ekstreme & hidsige aspekt, at der gemmer sig en mestertal-talkode. 22 er den dobbelte Månevibration, der peger på koeksistens, samhørighed, samskabelse, samvær & samarbejde. Den handler om blidhed, flow, overgivelse, tilgivelse, tilhørsforhold, tilknytning & kærlighed — som vores allerførste relation til vores mor, repræsenteret ved Månen & Krebsen, tegnet Månen hersker over. 22 er imidlertid også et mestertal, der kaldes for Mesterbyggeren eller Fredens Arkitekt. En vibration der kommer til os med varsel om vores evner til at skabe fred, balance, kærlighed, accept, samhørighed & viser os, at vi sammen kan bygge en lys, kærlig & oplyst fremtid, hvor vi elsker & ærer hinanden (& vores egne + andres grænser). At denne vibration gemmer sig i dette tilsyneladende aggressive & opfarende møde er en smuk påmindelse om, at der ikke eksisterer Yang uden Yin & omvendt. Vi har altid et iboende kim til fred, overgivelse, tilgivelse, samarbejde & samhørighed inde i os — selv i de allermest stridslystne & kværulerende mennesker, konflikter eller situation bor der en mulighed for at vende en uoverensstemmelse til et samarbejde. Nøglen er her at huske ikke at gøre andre, deres vilje, frihed eller behov forkerte, men i stedet pege på områderne, hvor man er enige & vil det samme & så fordele ansvaret imellem sig. God fornøjelse!

Mars i kvadrat til Pluto, 22. oktober 2021
~ 5. Nov: Mars 20° i Vægten ● Pluto 20° i Stenbukken, kl. 11.03, 2019
~ 13. Aug: Mars 23° i Vædderen ● Pluto (Rx) 23° i Stenbukken, kl. 09.06, 2020
~ 9. Okt: Mars (Rx) 22° i Vædderen ● Pluto 22° i Stenbukken, kl. 14.45, 2020
~ 23. Dec: Mars 23° i Vædderen ● Pluto 23° i Stenbukken, kl. 15.41, 2020
~ 22. Okt: Mars 24°22′ i Vægten ● Pluto 24°22′ i Stenbukken, kl. 05.10, 2021
~ 2. Jul: Mars 27° i Vædderen ● Pluto (Rx) 27° i Stenbukken, kl. 03.12, 2022
~ 9. Okt: Mars 27° i Vægten ● Pluto (Rx) 27° i Stenbukken, kl. 02.03, 2023
~ 11. Jun: Mars 1° i Tyren ● Pluto (Rx) 1° i Vandbæreren, kl. 14.00, 2024

..
..
Billedet er af Augustus Leopold Egg & hedder “The Past and Present, no. 2”, 1858.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Shopping cart
Der er ingen produkter i kurven!
Fortsæt med at handle
0