} Mars ● Pluto {

[ Mars i 26° i Krebsen i opposition til Pluto Rx i 26° i Stenbukken, 5. juni kl. 21.45 ]

• Når handlekraften, ærgerrigheden, selvtilliden & vredens krigerplanet, Mars, møder underverdenens hersker, Pluto, der er herre over liv, død, magtforhold, skaberkraft & dyb sjælelig & fysisk transformation, kan vi opleve voldsomme udbrud, skift, følelser eller forandringer i vores liv. Denne forbindelse giver tilsvarende en utrolig kraft formår man at kanalisere den ud i noget konstruktivt, men kan som oftest — især hvis energien forbliver ubevidst — virke destruktiv, hæmmende eller kontrollerende.

• Så har du oplevet en stigende intensitet siden 20. maj, ja, så er det formentlig Mars & Plutos brydertag, du har kunnet mærke — & har du ikke kunnet mærke det, så er der ingen alarm, for der er masser af mere at tage af, da vi faktisk vil kunne mærke understrømmen af denne forbindelse helt frem til sæsonskiftet 21. juni, selvom den kulminerer disse dage omkring sin eksakte forbindelse 5. juni.

• Når de to herrer danner aspekt (faktisk et hvilket som helst aspekt) ser vi altså en meget energisk & kraftig forbindelse. Mars kan være handling, evner & vilje i sin reneste form, mens Pluto forstærker alt han berører. Det giver sig selv, at der er rigtigt, RIGTIG mange hestekræfter at hente i denne maskine. Så mange, at vi faktisk kan knokle til vi falder døde om (i bogstaveligste forstand) under denne forbindelse. [Det er dog ikke noget, vi skal være bange for, når de blot er i transit, men for mennesker med Mars●Pluto-forbindelser i fødselshoroskopet (især de hårde aspekter som opposition & kvadrat) kan det være et reelt problem, at man ikke kan mærke, hvornår man er træt & hvis man kan, har man viljestyrke nok til at smadre igennem alligevel.] Dette nævner jeg primært for at illustrere HVOR meget vilje denne forbindelse kan mønstre, & at vi derfor den kommende tid kan udrette rigtig meget, formår vi at være fornuftige med vores energi.

• At denne forbindelse er så kraftfuld skyldes, at begge planeter er Skorpionens herskere; Mars er den kaldæiske (gamle) & Pluto er den moderne. Viljen til sejr — både på det psykologiske & fysiske plan — er altså til stede under dette møde & giver os evnerne til at spidde enhver problemstilling & nå til bunds i den — ligegyldig hvor kompleks, uklar eller dyster, den måtte være. Skorpionens passion & udholdenhed mimes faktisk også i dette års forbindelse, hvor Mars står i den passionerede, handlekraftige & beskyttende Krebs, mens Pluto står i den ultimative hårdtarbejdende knokleenergi, Stenbukken.

• Når to planeter står i opposition illustrerer de en akse, vi skal balancere. Denne forbindelse mimer de seneste års Måneknudeakse nemlig Krebsens & Stenbukkens. Vi skal nemlig her på overgangen til Vandbærerens tidsalder lige have den sidste kødelige erfaring med fra Plutos ophold i Stenbukken — & vi skal lytte disse år, for når Pluto forlader den dedikerede buk i 2024, kommer han ikke til at besøge Stenbukken igen i vores levetid (næste gang han atter gør sin entre i Stenbukkens materialiserede jordtegn er til februar i 2254, så den erfaring må vores 10 x tipoldebørn have til gode. Jeg bliver altid lidt rørstrømsk når jeg tænker på de store perspektiver).

• Oppositionen — som er den forbindelse Mars & Pluto mødes under denne uge — er et drilsk aspekt (& på den måde passer det ganske glimrende til Tvillingens nysgerrige tricksterenergi & Merkur Retrograd, som vi også er under påvirkning af, hvorfor nogle vil opleve de besværlige & forsinkende effekter særligt kraftigt; husk at Pluto forstærker & hæmmer). Når oppositionen er aktiv har vi nemlig med en slags interessekonflikt at gøre & oftest kommer vi til at projicere denne konflikt ud på et andet (sagesløst & måske uvidende) menneske. Der er imidlertid ikke en hemmelighed, at frustrationen & konflikten, dette aspekt initierer, ikke er en konflikt udenfor os selv (selvom det tilsyneladende ligner det), men en konflikt inde i os selv, vi — af den ene eller anden grund — kan have svært ved at tage ejerskab over & derfor projicerer ud på en anden.

• Kunsten er her, at identificere, hvem du har et horn i siden på for tiden — eller hvor i dig selv du oplever en modstridende konflikt. Har du både behov for at have dig selv med følelsesmæssigt i det, du gør? & har du mest lyst til at indrette dine dage efter dit humør & dine energireserver den pågældende dag — men har du samtidig en uendelig to-do-liste & et utrolig stort kontrolbehov mht at nå dine deadlines? Ja, så føler du nok Mars●Pluto an på tænderne.

• Denne forbindelse kan selvfølgelig komme til udtryk på 1000 måder, men ovenstående er et klassisk eksempel. Man kan dog også projicere en af de to planeter over på et andet menneske. Oftest vil man ubevidst “vælge” en planet (typisk den, man i sit eget horoskop er mest fortrolig med — & her har vi en tendens til at identificere os mest med de personlige planeter (Sol, Måne, Merkur, Venus & Mars)), mens vi projicerer den anden planet (typisk de ydre) ud på en anden, på en institution, en omstændighed, etc. Så oplever du at rollen som Den Anstrengende Indpisker (oftest Pluto) bliver spillet til punkt & prikke af din mor, chef, partner eller bossy roomie? Ja, så er det også Mars●Pluto, der er på spil. Nogle vil også opleve at skifte imellem selv at være Pluto & projicere Mars ud (på fx emotionelle, utidige, umodne, oprørske typer) i nogle områder af livet & så selv senere være Mars, der projicerer Plutos overmagt & dominans ud (på fx staten et system eller lign). Men som sagt, så vil konflikten altid være intern først & fremmest, hvorefter den manifesterer sig fysisk, hvis man er ubevidst om den &/eller fornægter at konflikten eksisterer inde i en.

• Frustration, hidsighed, vrede eller oprørsfølelser er altså ganske forventelige disse dage & det skyldes, at vi både har et ønske om at bryde fri (Mars) & holde fast i kontrollen (Pluto) samtidig. Når de to herrer står i hårdt aspekt kræves der af os, at vi tager ejerskab over konflikterne i vores liv (hvad end de er inde i os eller udenfor os selv). Vi kan ikke længere lades som ingenting. De gamle mønstre, roller, domaninsspil, destruktive vaner, angst, sorg, etc vil komme op nu. At føle sig hæmmet af ovenstående vil være hovedtemaet for de fleste, men også gamle overbevisninger, knoklementalitet, status & perfekte karakterer, kan vi opleve et opgør med. Mars i Krebsen minder os om, at vi skal have hjertet, omsorgen & selvrespekten med i alt vi gør, & at menneskelige relationer er vigtigere end blå stempler på eksamenspapirer. De kan være rare, men de kan ikke give dig et kram, når du får et angstanfald over dit (forestillede) imposter-syndrom på dit nye prestigefyldte job.

• Dette aspekt er en slags ventil, kunne man sige, hvor vi har brug for at lukke al dampen, usikkerheden, frygten, etc. ud & stadig kunne holde om os selv & sige til os selv, at vi er gode nok også selvom vi ikke får 12, fx. Dette møde handler om dybtliggende strukturer i vores kultur & opvækst overfor vores dybereliggende behov for nærhed, ægthed & vores iboende utæmmede natur. Krebsens skyggesider, som vi kan opleve et viltert oprør omkring er barnlighed, selvmedlidenhed, offerfølelse, at lade sig træde på, skyhed, at bære nag og hade dem der har gjort os ondt/uret i årevis. Det nytter selvsagt ikke at give andre mennesker eller omstændigheder magt over os (& dermed fralægge os ansvaret for os selv & vores liv) eller forære dem vores personlige power. Krebsen er trods alt et kardinalt tegn, der udemærket er i stand til at skabe handling på egen hånd. Vi er selv herre over, hvad vi giver energi, opmærksomhed & hvem vi tillader at udøve magt over os — & det skal vi huske, når Mars er ved at løbe af med os. Selvfølgelig kan (& skal!) vi ikke kontrollere andre mennesker eller verden, men vi kan vælge hvordan vi vil tænke, forholde os og reagere på givne situationer.

• Dette gør sig også især gældende i familiære relationer, da familiemønstre, især de dysfunktionelle, kan være særlig aktive netop nu. Det skyldes at både Mars & Venus står i Krebsen & skaber dermed et øget fokus på familien som institution, på idéen om at være en familie & hvad det vil sige for os hver især — men også vores egen familie (både den vi er vokset op i, men måske også den vi selv har skabt & lever i til hverdag) + de værdier & ønsker vi har omkring familielivet. Derfor (med støtte fra både Merkur Retrograd & Formørkelsessæsonen) er gammel programmering & familiemønstre aktive hos en hel del af os for tiden. Det sker for at vi kan blive bevidste om, hvad vi har med, så vi kan rydde op i det — ikke lade os styre eller kontrollere af det — & på sigt frigøre os fra det & omprogrammere vores umiddelbare respons, når vi bliver konfronteret med magtforhold & magtudøvelse — både i det kollektive & samfundet (Stenbukken, hvor Pluto står) samt vores nære relationer & familien.

• Mars●Pluto danner altså en opposition på himlen imellem gamle autoriteter, magtmekanismer & gamle idéer om, hvad struktur og orden er (Stenbukken) — overfor det nærværende, nære, familiære og sårbare (Krebsen). Man skal dog ikke tage fejl: både Stenbukken og Krebsen er kardinale tegn, hvilket betyder at de (samt Vædderen & Vægten) er de tegn i Dyrekredsen, der skaber handling, forvandling og afsæt imod nye tider. Vi skal altså som kollektiv omfavne hinanden & slås for at verden bliver et sted, hvor vores fælles værdier i højere grad handler om åbenhed, tillid og sympati for hverandre fremfor kontrol, regneark, struktur, magt & hierarki.

• Den bedste måde at anvende denne ret svære forbindelse vil være at kombinere Mars styrke, gåpåmod & kreativitet (der er højnet i Krebsen) sammen med hans kærlige, menneskeelskende passion & forstærke disse positive kvaliteter med Plutos ukuelige målrettethed & bruge Plutos uhyre fokus & evne til ikke at helme, før vi er i mål. Vi kan derfor opleve at være exceptionelt fokuserede & have en ubændig vilje imod at opnå vores dybeste ønsker — hvad end det kræver; højt spil, konkurrence & måske endda også ufine metoder kan blive taget i brug. Det er dog vigtigt at nævne, at succes på sigt udelukkende vil forekomme, hvis man holder sin sti ren. At smede rænker, manipulere, true eller intimidere andre mennesker vil som oftest give tilbagefald & bagslag.

• Som nævnt vil *forhindringen* eller *blokeringen* for vores ønsker/mål oftest tage skikkelse af et andet menneske — gerne en specifik person, vi føler os truet eller udfordret af. Det vigtige er dog her ikke at obsesse over denne person & bide sig fast på at “slå” vedkommende. At flytte fokus fra den anden til os selv, vil oftest give de bedste resultater — især fordi denne forbindelse indeholder et voldspotentiale, vi meget gerne vil undgå at aktivere. Om kampen kommer til udtryk som intern eller ekstern vil som sagt variere, men i bund & grund vil de fleste inderst inde konkurrere imod dem selv & om at udleve sit fulde potentiale — eller om ikke andet blot præstere bedre end sidste gang — & formår vi det, er det jo egentlig underordnet, hvordan andre præsterer.

• Denne kombination gør altså usædvanlige præstationer mulige, hvorfor aspektet kan være særligt gunstige i forbindelse med sportslige eller videnskabelige kapløb. Generelt alle fysiske & kreative forehavender er favoriseret, men især dem, der kræver mod & styrke…. Men nogle gange er det bare ikke vores dag & det kræver som bekendt både overblik & snilde at kunne vælge sine kampe. Er overmagten eller presset for stort for tiden, skal vi huske, at der ingen skam er i at give op, skifte fokus, retning eller omstrukturere sine mål. Denne forbindelse minder os også om, at æren i behold bestemt også er noget værd & at alle kampe ikke er værd at tage — om ikke andet, så i hvert fald ikke på alle tidspunkter. Nogle gange skal man give op & lade det ligge — uden skam. Og hellere beholde hovedet end at miste det, kunne man groft sige.

• Denne stærke, næsten primale overlevelsesdrift er altså aktiv i os kollektivt hele denne måned; en energi, der i bund & grund handler om konflikt, krig, kontrol & frihed — hvorfor temaer omkring fight & flight kan komme op (& pga Merkur Retrograd kan det sagtens være tidligere oplevelser). Det kan være nødvendigt at arbejde i dybden med oplevelserne for at låse nogle dybtliggende hæmninger, kontrolbehov eller urfrygte i os op. Det kan virke udfordrende eller måske endda destruerende, men vid, at med Mars & Pluto har vi faktisk evnerne til at konfrontere & håndtere disse energier — især hvis vi bevidst handler udfra intentionen om at kunne beherske & mestre os selv samt at vi inderst inde ønsker at vokse.

• Man kan også anvende denne forbindelse til at øge sin selvbevidsthed & afdække mønstre omkring adfærd, handlemåder & vores evne til at virke i verden på. Denne bevidsthed vil lettest opstå igennem dybe undersøgelser af hvad vi er drevet af, ønsker os & begærer — men især hvordan vi i kraft af disse fremstår i andres øjne. En vinkel, der vil være særligt synlig under oppositions-aspektet. Denne erfaring er ikke en vi kan læse os til — men kommer kun igennem hårdt arbejde, blod, sved & tårer — & der er ikke andet for, end at vi må prøve os frem & begå fejl, før vi kan mestre det. Dette kan føles som en hård prøve indtil vi kan håndtere intensiteten

• Mars●Pluto giver os i tilgift stor karisma & en mørk sexappeal, der kan virke meget dragende & tiltalende på andre. Denne brusende skorpionagtige handlekraftighed, der har farvet os kollektivt på det seneste, kan let virke imponerende & respektindgydende på vores omgivelser, men vi kan også løbe i favnen på nogen, der er mere i kontakt med denne energi end vi selv er. Derfor er de utrolig vigtigt, at vi lytter til vores mavefornemmelse, når vi går efter vores lyst & sikrer os, at andre mennesker samtykker. Med den mystiske & måske lidt krigeriske appel, kan misforståelser hurtigt opstå. Derfor er det uhyre vigtigt at vi respekterer vores egne & ANDRES grænser under denne transit, da man lettere end normalt kan (komme til at) overskride dem. Overgreb, kontrollerende & dominerende adfærd kan nemlig også blive forstærket af denne transit, så høje etiske værdier, et menneskekærligt moralkodeks samt en karmisk, bevidst ansvarlighed er nødvendig nu. Derfor skal man også passe lidt ekstra på sig selv. Det er så vigtigt at vi ikke udfolder vores vilje i et sådant omfang at vi begrænser eller krænker andre. Som sagt eksisterer der en skyggeside af dette aspekt, der kan aflede vold også den seksuelt motiveret & det ønsker vi selvfølgelig at undgå.

• Alt i alt er der altså muligheder for de ypperligste præstationer, holder vi tungen lige i munden & er os ansvaret bevidst. Men der er også udtalte temaer omkring dominans, krig, konflikt & kontrol — så at vi respekterer andre & besinder os, når det kommer til eksplosive vredesudbrud (som kan være en konsekvens af længe, glemte, undertrykte følelser; tænk en kedel fuld af damp) er VIRKELIG vigtigt. For vi ønsker hverken at overfuse, forskrække, være aggressive, konfrontatoriske eller kontrollerende. Så fat din selvkontrol og vær herre over hvad du tænker, føler, siger & gør — og så brug din energi konstruktivt & lad være med at lade dig stresse, presse eller provokere til at tabe hovedet, besindelsen eller humøret & blive angst, ængstelig eller hektisk!

• Og husk: At blive voksen i psykologisk forstand kræver at man tør kigge på sine fejl & mangler og heale; tilgive dem, sig selv og de omstændigheder, der skabte de mønstre i os. & her kan astrologien være et fremragende værktøj til at belyse mønstrene og de specifikke udfordringer vi har med i dette liv, skal jeg hilse at sige.🌞

• Dette aspekt forekommer almindeligvis kun én gang om året (grundet Mars 2-årige cyklus rundt i Dyrekredsen), men da i år er lidt særligt vil vi først se det igen til maj i 2023.

Mars i opposition til Pluto:
~ 5. Jun: Mars 26° i Krebsen ● Pluto Rx 26° i Stenbukken, kl. 21.45, 2021
~ 21. Maj: Mars 0° i Løven ● Pluto Rx 0° i Vandbæreren, 2023
~ 3. Nov: Mars 29° i Krebsen ● Pluto 29° i Stenbukken, 2024
~ 3. Jan: Mars Rx 1° i Løven ● Pluto 1° i Vandbæreren, 2025
~ 27. Apr: Mars 3° i Løven ● Pluto 3° i Vandbæreren, 2025
~ 3. Okt: Mars 3° i Løven ● Pluto Rx 3° i Vandbæreren, 2026
~ 15. Sep: Mars 6° i Løven ● Pluto Rx 6° i Vandbæreren, 2028
~ 31. Aug: Mars 10° i Løven ● Pluto Rx 10° i Vandbæreren, 2030
~ 17. Apr: Mars 13° i Løven ● Pluto Rx 13° i Vandbæreren, 2032

..
..
Billedet er af Peter Nicolai Arbo & hedder “The Wild Hunt of Odin”, 1872.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Shopping cart
Der er ingen produkter i kurven!
Fortsæt med at handle
0