} Mars ● Jupiter {

[ Mars i 10° i Vandbæreren i kvadrat til Jupiter 10° i Tyren, 27. februar kl. 09.29 ]

• Når viljen, lidenskaben & krigens planet, der hersker over vores vrede, arbejdsomhed, vores evne til at tage initiativ & sætte grænser møder Gudernes konge; ekspansionen, visdommen, glæden & retfærdighedens planet, der hjælper os med at vokse, udvide vores horisonter, forstå alting på et højere plan samt udvikle vores relationer, er der lagt op til en gedigen virketrang & et banebrydende udviklingspotentiale. Næsten lige gyldigt hvilket aspekt de mødes i, er det en åbning mod storhed.

• Som udgangspunkt er Jupiter en af de planeter, der kan være i kontakt med alle i både bløde & hårde aspekter uden at de bliver negative, selv når det gælder hidsige & aktive Mars.

• Dog er kvadratet kværnende, udfordrende & insisterende energi af den mere udfordrende art. Denne kvadrat er oven i købet ikke bare et almindeligt kvadrat, men en del af et dobbeltkvadrat mellem Mars/Venus-konjunktionen på den ene side i Vandbæreren, der begge danner kvadrat til Jupiter/Uranus-konjunktionen i Tyren.

• Jupiters kvadrat med Venus stod eksakt for to dage siden d. 25/2, mens hendes kvadrat til Uranus falder en uge senere, d. 3/3. Mars står i kvadrat til Jupiter i dag, men står først eksakt med Uranus d. 9. marts. Mars & Venus bevæger sig ud af deres konjunktion (eksakt d. 22/2) & slipper hinanden d. 15. marts, mens Jupiter & Uranus står først eksakt i konjunktion d. 21. april. Jupiters to møder foregik alle i 10°. 10 korresponderer med Lykkehjulet eller Wheel of Fortune i Tarotten, som handler om held & muligheder, men hvor man også kan ende mellem to stole, når musikken stopper, hvis man ikke er målrettet nok. Kortet korresponderer smukt nok med Jupiter selv. 10/1 er i numerologien en vibration, der skaber åbning mod måske pludselige & uforudsigelige skift i livet, nye begyndelser & muligheden for at forvandle de ting, der befinder sig omkring os. Energien kan være heldig, som i en egen indre timing — eller flyvsk & forvirret. Den består af Solens oplysende 1’er energi & Plutos bevidsthedsudvidende 0. 0 er tallet, der indeholder alt, der overhovedet eksisterer på det jordiske plan, men samtidig peger tilbage på Alt’s udspring; den evige åndelighed enhed; Intetheden i altet, enheden i helheden; The Big Bang & The Big Crunch på én gang. Det er spændende hvordan denne cirkel først er *noget*, når vi sætter den igang, aktiverer den eller skaber et skæringspunkt, præcis som konjunktionen mellem Viljen & Værdiernes planeter (Mars & Venus) — eller visdommen/forståelsen & genialiteten/den abstrakte tænknings planeter (Jupiter & Uranus).

• De andre møder foregår i 19°, hvor Uranus pt står & danner aspekt fra — 19/1 er en vibration, der ligesom 10/1 reduceres til Solens altigennemstrålende, manifesterende & heldige tal, 1. I tarotten er det 19. kort i Den Store Arkana Solens eget kort. Denne energi har en overdreven gudsbenådet overflod i sig, og kaldes også Himlens Prins (Solen selv) eller “Alt, du rør ved, bliver til Guld”. Den handler om geniale eller indlysende idéer, der let materialiserer sig i verden i kraft af Mars’ bevidste & dygtige lederenergi, der udtrykkes igennem 9tallet. Vi har med andre ord to oplysende, iværksættende & materialiserende inspirations-energier, der assisterer os i at virkeliggøre (Mars) vores nye indsigter & erkendelser (Jupiter) omkring større perspektiver & sammenhænge (Uranus) især hvad angår retfærdighed (Jupiter & Uranus), utilfredshed (Mars) & vores menneskelige, personlige & følelsesmæssige værdier (Venus) samt vores sympati & evne til at relatere (Venus & Jupiter).

• Sidst, men ikke mindst, mødes Jupiter & Uranus d. 21. april i 21° (og aktiverer dermed en 21.21.21-kode). 21 er en Jupiter-energi, da den reduceres til 3 (2+1=3) & korresponderer med Jupiters 3tal. I numerologien kaldes den Magikerens (eller Magiens) Krone & har en meget frugtbar energi, da det er sammenføjelsen af Solens intellektuelle, udadvendte, manifesterende inspiration & Månens intuitive, indadvendte, sensitive kreativitet. Dertil korresponderer 21/3 med kortet Verden (Moder Jord) i Tarotten & er fuldbyrdelsen på Fjolsets (Narren) udviklingsrejse, som tager os vidt omkring i livets mange lektioner & forunderlige oplevelser. Det er også opfyldelsen af potentialet i 12/3-Jupiter-energien, der viser os et enormt vækstpotentiale, som endnu ikke er helt klar til at blive forløst. At denne udviklings/fuldbyrdelses-vibration følger Jupiter-Uranus-cyklussen, der peger tilbage til 2010 (et 3’er år) — sidste gang de stod samme sted i samme tegn — viser os, at vi står i afslutningsfasen i fht de bevægelser, som blev sat igang sommeren 2010 (dengang mødtes de tre gang 8. juni & 18. september 2010 + 4. januar 2011, denne gang mødes de kun én gang). Det betyder altså at en æra der begyndte i 2010 tager sin afsked nu — men det betyder også, at en ny cyklus tager sin form, disse måneder. (Det skriver jeg noget mere om i opslaget om Jupiter & Uranus til April).

• Alt dette er skægt fordi Verdenskortet netop også handler om fuldbyrdelse, at have gennemlevet en cyklus & opnået en afslutning af en proces, som føles tilfredsstillende & som en succes. Denne energi åbner også for at ekspandere sit verdenssyn, rejse & lykkes med sine projekter med mere end man håbede på at få ud af det. Det er et spændende sammenfald mellem numerologiens vibrationer, alle understøttet af Jupiters eget tal, & planeternes energier. Man kan sige at held & tilfældighed går hånd i hånd her & giver det bedst mulige resultat. For når erkendelsens, retfærdige, bevidste, sociale & ekspanderende energi (Jupiter) møder fremtiden, friheden, nybruddet & teknologiens hersker (Uranus) er der lagt op til fantastiske nye begyndelser — og afslutninger, her i den sidste slutspurt inden aspektet fornyr sig selv med en eksakt konjunktion & dermed begynder alt forfra; Vi tager hul på endnu en udviklingsrejse, ganske vidst med en øget bevidsthed & erfaring — men hvor vi bevæger os hen, efter vi har taget springet ud i Verden, er uvist. Fjolset begynder altså endnu en rejse ud i livet, med hjertet fuld af håb & tiltro til livet.

• Så selvom aspektet mellem Jupiter & Mars hører til samlingen af ovenstående omfattende kvadratforbindelser, der igangsætter nye begyndelser, da de to dobbelte konjunktioner bliver “tvunget” aktive, da spændingsakserne mellem de fire planeter, driver energien frem — så er det spændende at se, at Mars & Jupiter (der er det mest positive af disse fire aspekter) mødes i hver deres respektive tegns, 10. grad & danner en 1-1. På sin vis kan man sige, at de tager Plutos skaberkraft i det altomfavnende nul & *begynder* dets energi med det dobbelte ettals manifestations-kræfter! De skaber sammen en søjlegang af initiering med deres aspekt. De ønsker med andre ord, at vi tager denne massive energi & bruger den til at initiere den nye begyndelse vi langsomt med taktfast arbejder os hen imod — både med Nymånen i Fiskene, det astrologiske års allersidste, men også i den store nye begyndelse som Jupiter & Uranus vil initiere d. 21. april!

• Almindeligvis giver Jupiter●Mars forbindelser selvsikkerhed, gåpåmod, store evner & en god seksuel tiltrækningskraft, men netop nu, hvor en stor del af planeterne er fanget i dette kvadro-kvadrat, kan en hvis overspændthed & rastløshed bryde frem. Det har bygget sig op over nogle uger, men især de seneste dage har de fleste nok følt sig rigtig travle/maste/udfordrede. Jeg tænker, at jeg ikke er den eneste, der har løbet rundt som en hovedløs kylling & forsøgt at løse alle udfordringer & opgaver på én og samme gang. Det giver åbenlyst ikke gode resultater!? Men det kan være en sideeffekt, at utålmodige Mars gerne vil kaste sig over alle opgaver samtidig & løse dem simultant, hvilket ligeså godt kunne formuleres som: Nu hellere hurtigt og forkert (hvilket min kære farfar altid siger til min farmor, når de er på konditori & hun skal vælge flødeskumskage. Hun har tyremåne & så kan det være svært både at skulle vælge (uhm, al den nydelse) & skynde sig (hvorfor skal jeg skynde mig???)). Med Tyren & Vandbærerens energier, er der både et ønske om at være effektiv & innovativ — & at være ressourcebevidst & grundig. De to energier kan sagtens mødes om målet, men kan være meget uenige om metoden. Tyren har typisk en meget pragmatisk, gennemtænkt & konkret metodik, mens Vandbæreren skødesløst surfer på sine gakkede/geniale indfalds højere hjernebølger uden reel planlægning, metode & skabelon, men simpelthen lader sine indskydelser råde. Det ser sig selv, at disse to tilgange er vidt forskellige.

• Mars●Jupiter energien giver os et skub i retning af at get the shit done; hvilket gør os mere risikovillige på ægte vovehals brushane-facon, som ofte er det, der skal til, for at nå den helt store succes; give pokker i hvad andre tænker & gå efter det umulige. Med denne tilgang kan vi let komme til at træde folk over tæerne, men det sker på vejen til toppen, tænker Mars. Man skal dog alligevel anvende energien praktisk & være lidt strategisk (det hjælper Tyren, hvor Jupiter står, os heldigvis med), men derfor kan man godt have haft lyst til at fare op igennem taget i dag eller i går — & det vil fortsætte den kommende uge, så vær sød mod dig selv, tæl til ti, tag en ekstra tissepause, hvis de indre bølger går lidt højt.

• Mars’ kvadrat til Jupiter giver os oftest energien & initiativet til at påbegynde nye projekter, ligesom de kan give den fornødne risikovillighed til at satse stort & vinde tilsvarende. Denne energi er oftest meget attraktiv & vi kan falde for dens skødesløshed, selvtillid & tiltro til egne evner, idéer eller præstationer — også selvom den egentlig kan være lidt for meget, taktløs eller grov. Den bedste måde at høste denne impulsive, storslåede energi, er, at gennemtænke sine initiativer & være strategisk. Vi skal helst undgå pludselige eller hovedløse valg eller handlinger nu, da Mars’ energi forstærker den side af Vandbæreren & konflikten mellem ham & Jupiter kan resultere i grandiøse ting, med træls konsekvenser. Så selvom denne transit giver os modet til at kaste os ud i vågede handlinger, så giver det alligevel mening at holde resultatet for øje, og måske også overveje negative udfald — eller måske blot hvordan man skal formidle sine idéer på en (mere) overvejet facon.

• Skal vi forsvare os i livet, retten, i sportshallen eller fx vores rettigheder er en mere tilbageholdende & defensiv/responsiv tilgang anbefalelsesværdig. Angriber man selv, især ud af det blå, vil denne forbindelse alleroftest resultere i uheld, skader eller at tabe ansigt. Med denne energi skal vi nemlig besinde os, for Jupiter gør alting større… også vredesudbrud & ulykker. Vi skal med andre ord vælge vores kampe disse dage. Så selvom denne forbindelses primære præg er, at vi føler os optimistiske, klar på verden & hvad den bringer, er det godt at regulere sit nervesystem, sin energi & sine følelser i overensstemmelse med sine omgivelser/de situationer, vi befinder os i. Kanaliser fx energien ud: luk dit konkurrence-gen ud igennem træning, din rastløshed ud i dedikation i arbejdet eller din flammende passion ud i dit romantiske forhold. Med Jupiters forstørrelse af Mars’ ild, skal man dog også overveje at udbrændthed, stress, fysisk eller følelsesmæssig udmattelse kan være et resultat. For Mars er i forvejen en krudtugle & futter man hele tændstiksæsken af på én gang, har man ikke så meget at gøre godt med på sigt — & med de andre forbindelser i nævnte firdobbelte-kvadrat er Marathon-løberens udholdenhed en mere konstruktiv tilgang end Mars’ almindelige forkærlighed for 100 meter sprint.

• Men en sidste & måske mere alvorlig slagside af transitten kan være, at når Mars står i kvadrat til Jupiter, kan der være stor uoverensstemmelse mellem, hvad vi tænker er vigtigt, klogt, sandt & retfærdigt (Jupiter) ~ og hvad vi rent faktisk gør & får gjort (Mars) — især i kontekst til det fællesmenneskelige, det politiske, idealistiske & fremtiden. Vandbæreren hersker over rettigheder, fællesskab, aktivisme, politik, systemer, opfindelser, teknologi, fremtiden, frihed & innovation (hvordan får vi optimeret, det vi har på bedste vis med mindst tab & mest fælles gevinst) — overfor Tyren, der viser os Moder Jord, hendes ressourcer, vores evne til at leve i fred & fordragelighed med hinanden & naturen, at høste vores muld, at ære den, ære økosystemerne, biodiversiteten, rigdommen, klimaet, vores fælles evne til at samarbejde, skabe & plante. Med disse to tegn & erkendelsens/handlingens planeter i forbindelse, giver det mening at kigge sine værdier lidt efter i sømmene & rent faktisk handle på dem/i overensstemmelse med dem. Men selvfølgelig skal man også overveje *hvad* man gør, så det ikke bliver dumt, overilet eller overmodigt.

..
..
Billedet er af Franz von Stuck & hedder “Herbstabend mit Reiter (Autumn evening with rider)”.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Shopping cart0
Der er ingen produkter i kurven!
Fortsæt med at handle
0