} Måneformørkelse • i • Skytten • pt. II {

[ Total Måneformørkelse // Super Blod Fuldmåne i 5° i Skytten, 26. maj kl. 13.13 ]

Tematikker: Etik, moral, et større perspektiv samt frihed & autonomi til at udfolde disse.

• Årets mest markante & kraftfulde lunation, der i år falder under maj måneds BlomsterFuldmåne, står over os & danner en smuk 5.5.5.5-kode. Det er den første totale Måneformørkelse i en serie på 3, der strækker sig over det kommende 1,5 år & dermed også en invitation til at gå dybt.

• Alt er højnet & sat på spidsen. Måneformørkelsen er kulminereret nu. Indtil kl 16 står Månen dog stadig dækket af Jordens skygge over Stillehavet. Mens eftervirkningerne af energien vil følge os de kommende døgn.

• Månen repræsenterer vores indre liv, ubevidste sind, vores forhold til mødre, slægt & fortiden, men også vores behov, instinkter, intuition & offentligheden.

• Når Jorden står imellem Solen & Månen og skygger for, at hun kan modtage Solens livgivende lys opstår en illumination af vores ubevidste. Månens spejl formørkes, men er nu synligt i et andet lys, intuitionens. Det er første gang indenfor de kommende 14 dage, hvor vi oplever at ét himmellegeme kaster sin skygge over et af himmellysene og i den proces bringer vores ubevidste, denne gang vores indre liv & sociale forhold (Månen) frem fra mørket.

• For nogle vil i dag være meget intens følelsesmæssigt. Da Solen & Månen altid aktiverer Måneknuderne under en formørkelse, sker der også en aktivering af vores skæbne & karma. Kollektiv såvel som individuelt. Det betyder at fortiden (& fremtiden for den sags skyld) kan strømme os i møde & vores oplevelse af tidslighed kan føles opløst. Det kan virke voldsomt, overvældende & umuligt at rumme. Det sker dog imidlertid for at vi kan se på vores levede liv i andre perspektiver & igennem Skyttens energi med nye, nysgerrige øjne. Så prøv ikke at ville alt for meget i dag, men vær blot med de ting & temaer, der kommer op.

• Med et nedslagspunkt af Skyttens filosofiske, bevidsthedsudvidende jagt på sandheden & større sammenhænge — midt i Tvillingens undersøgende, dataprocessende, nysgerrige & drilske sæson —

• Vi omdirigerer energierne nu & vi har mulighed for at sætte segl mod en ny & anden virkelighed i fremtiden. Skjulte sider af tilværelsen bliver afsløret for os nu; sløret for vores øjne falder & vi kan blive meget mere bevidst om vores levede liv, fortiden, vores antagelser om retfærdighed, virkelighed & sandhed står for skud. Nu får vi muligheden for selv at genskrive vores fortid & transformere vores historier, så de fremadrettet fungerer opbyggende, kraftfulde & befriende & ikke længere hæmmer os eller holder os tilbage. Både de kollektive & vores individuelle historier om vores liv, vores rolle samt vores plads i livet. Når formørkelsesenergierne er over os, handler det ikke om at sætte ønsker eller aktivere drømme & manifestationer, men derimod om at overgive sig til Universets strømninger & tillade de følelser, temaer, energier & indsigter, der kommer op, at komme ind. Overgivelse & det at åbne sig imoddet iboende potentiale er i højsædet nu. Vi kunne også kalde det en slags status eller evaluering: Hvad fungerer i vores liv & hvad fungerer ikke? Helt kort giver det mening at stille spørgsmål (Tvillingen) ved vores overbevisninger & det vi tror på (Skytten) netop nu.

• Månen i Skytten får lyst til at afspænde denne pludrende, lokalt fokuserde & legende energi i Tvillingen — & det er da også sandt, at vi kan komme til at fokusere lidt for meget på vores egen andedam, en sludder for en sladder & hvad der lige rør sig inde i os selv.

• Men fordi dette ikke bare er en almindelig Fuldmåne, men en Måneformørkelse, bliver denne almindelige energistrøm imellem Solen & Månen afbrudt af Jordens passage ind over Månen. Det er en måde, hvor vi ’vågner’ & ser det hele i et andet lys (i bogstaveligste forstand). Dette strømsvigt forstyrrer vores almindelige trummerum & giver os en genopstart af hele vores system — en opgradering af styresystemet. Vi kan ikke længere køre på automatpilot eller undertrykke hvad vi føler/følte!

• Denne forbindelse er også begyndelsen på enden, kan man sige. Det er en opsummering af de erkendelser vi har haft det seneste år, mens Måneknuderne har stået på Tvillinge/Skytte-aksen. Kollektivt har det handlet om vores måde at anskue retfærdighed, frihed, ligeværdighed & historieskrivningen på. Vi er blevet bedt om at se på vores verden, *fremmede* kulturer, traditioner & overbevisninger med fornyet nysgerrighed. Vi er blevet bedt om at aflære den gamle skoling; den udbyttende, kolonialistiske tankegang, der begrænser & forkrøbler mennesker med sine usande & urimelige hierarkier. Vi er blevet bedt om at se på ansvar, meddelagtighed, samt årsag & virkning. Inviteret til at eksaminere vores samvittighed: er vi virkelig så uskyldige — eller uvidende om vores medskyld?

• Alt dette er Måneknudernes værk. Når de står på Læringsaksen handler det om at se, forstå & undersøge vores synspunkter, standpunkter & tilgange. Hvordan oplever vi? Hvordan fortolker vi? Hvordan fortæller vi historier? Hvordan forholder vi os til nyhedsmedier — er vi kritiske? Digter vi vores egne konspiratoriske sammenhænge? Hvordan sikrer vi os, at sandheden kommer frem? Og er den entydig? Kan vi være sikre på, at vi rent faktisk forstår verden – eller er det blot et spejl af vores egne overbevisninger & verdensbilleder? Skytten er meget optaget af sandhed & retfærdighed, men Tvillingens evne til at se alle vinkler & upartisk holde informationerne op mod hinanden viser os nu, at verden er et uhyre komplekst sted, hvor intet er så sort/hvid, at vi bare uden at blinke kan dømme rigtigt/forkert. Heldigvis er det op til Skytten at skulle skelne, skabe mening & forstå alle de erkendelser Tvillingen har arrangeret. Det tager tid, det kræver nuance & det kræver et stort, retfærdigt hjerte.

• Denne Måneformørkelse er altså en slags aktivering af Måneknudernes sidste cyklus: Måneformørkelse i Skytten nu & Solformørkelse i Tvillingen om 14 dage & så Måneformørkelse i Tvillingen om 6 måneder & derefter Solformørkelse i Skytten 14 dage senere. Skytten, hvor Sydknuden befinder sig — den vej vi kommer af, som vi har gået i tidligere liv, & den karma vi skal forløse — begynder & afslutter altså den sidste 1/3-del af denne læringskurve. Måneknuderne har altså befundet sig 2/3 del af deres samlede tid (18 mdr) i Tvillingen & Skytten & giver os nu en status på, hvordan det står til. Så hvordan står det til i dit liv? Hvad oplever du for tiden? Er du blevet klogere, mere selvbevidst eller kærligere siden maj sidste år? Eller er det andre områder, der har forvandlet sig for dig?

• I tilgift ser vi en numerologisk kode, der mimer hele 2021’s tema: Solen & Månen står begge i 5°, i den 5. måned i et 5’er år. Det er Merkurs grad, der handler om udveksling, fordeling & omskiftelighed — lufttegnenes temaer. Og smukt nok falder alle Merkur Retrograd også i lufttegn i år for ligesom at understrege pointen. 5 er tallet for frihed, fremdrift & mediering. Essensen af 2021.

• Skytten ønsker frihed & retfærdighed for alle. At vi alle kan leve lige & frie side om side. Så hvad forhindrer dig i at udfolde dig? & hvor forhindrer du (formentlig ubevidst) andre i at udfolde sig? Disse spørgsmål er vigtige nu. Måske kommer svaret til os, måske ikke. Men det er ikke så væsentligt. Det vigtigste er, at vi tør åbne os. Åbne os for, at vores overbevisninger er fejlhæftede. Åbne os overfor at vi ikke er i stand til at se det store billede. Her giver det mening at slippe de begrænsende overbevisninger, der handler om, at vi ved bedst, ved det hele eller har patent på sandheden. Åbne os overfor, at vi er gode nok, som vi er, & at vi ikke behøver hævde os, vækste eller have succes for at leve det gode liv. Åbne overfor at der er glæde & nærvær ved at tillade andre at udleve deres autonomi uden at sætte regler eller begrænsninger op for deres udfoldelse. Åbne overfor at vi er lige værdige & vigtige, ligegyldigt hvor vi kommer fra & hvad vi mener. Respekt er det første skridt. Respekt for os selv, såvel som respekt for andre.

• Denne energetisk tunnel vi bevæger os igennem de kommende 14 dage er også en invitation til at ophøre med at gentage vores gamle liv, dets mønstre & fejltagelser. At turde konfrontere vores mangler uden at blive ødelagte af mindreværd, men tillade os at være helt ok & i orden MED fejl. Skytten er Dyrekredsens mest skamløse tegn (efterfulgt af Tvillingen) & de ønsker at vise os en verden uden skam & skyld. Vi behøver ikke gå i vejen for os selv & vores egen succes længere, vi må gerne være her & virke. Det ubehag vi føler ved at tage på os, at vi er fejlbarlige, menneskelige, uperfekte, til tider uvidende, privilegerede osv er ikke farligt. Det er en besked om, at der findes et sted i os, hvor vi kan vokse. Et sted hvor vi kan slippe. Et slip der er OPLAGT under denne Måneformørkelse. Måske er det ukomfortabelt, men på sigt ligger der en utrolig frihed & venter, når vi har sluppet alle disse personlighedshæmmende & skamfulde følelser. Vi behøver ikke skamme os over vores uvidenhed eller tidligere ignorante livsførelse — men vi bør tage ansvar for den.

• Et andet bemærkelsesværdigt sammentræf er, at alle de store planeter på himlen danner minimum et hårdt aspekt til en andet himmellegeme. Solen & Månen står i opposition & danner begge et kvadrat til Jupiter — Skyttens hersker — i Fiskene (et tegn fra gammel kaldæisk tid, som han også hersker over). Der er altså ekstra meget fokus på Skytteværdierne & -kvaliteterne.

• Dertil nærmer Mars i Krebsen sig en opposition til Pluto i Stenbukken & fortæller en historie om frihed til at handle på vores følelsesmæssige impulser vs. de iboende professionelle magt- & samfundsstrukturer. Udover det danner Merkur & Venus i Tvillingen en kvadrat til Neptun i Fiskene, der både gør os overdrevent idealistiske, men måske også lidt urealistiske, udmattede & nedslåede. Sidste men ikke mindst ser vi Saturn i Vandbæreren i kvadrat til Uranus i Tyren, der atter nærmer sig eksakt aspekt 14. juni. En samfundsomvæltende forbindelse, der ønsker at ruske godt & grundigt op i det vi plejer, vores normer & traditioner. Kigger vi på dværgplaneterne nærmer Ceres sig også en kvadrat til Saturn, der taler om en hvis diskomfort ved at indføre nye strukturer i vores hverdag/verden — & tilsvarende ser vi en opposition imellem striden & retfærdighedens gudinde Eris i opposition til Haumea, ildgudinden, der skænker os frugtbarhed, fødsel & kreativitet — eller mangel på samme — begge danner de kvadrater til Pluto & Mars og dermed skaber alle 4 planeter det mest besværlige (men også kraftfulde) aspektmønster vi overhovedet kan opleve på himlen: Storkvadratet. Der er altså trykt på alle planer: himlen er klar i spyttet: det er tid til en opgradering & vi er nødt til at flytte os, ændre holdning, ståsted eller synspunkt.

FRISÆTTELSES RITUAL:
• Er man i humør til et ritual findes der en række muligheder for at tappe ind i formørkelsesenergien på en god & opbyggende måde. Man skal dog huske, at denne periode er en udviklingsportal, hvor energierne i Universet sætter agendaen, hvorfor man bør undgå at forsøge at sætte intentioner eller manifestere ting. Det er sandt, at der er meget åbent opad & at denne kraftige energi kan anvendes til manifestation, men med mindre man er et virkelig godt sted & er vandt til at navigere i tunge, træge & intense følelser, så ja, gem dine fortsæt til om en måneds tid.

• Det, der derimod giver mening er at finde ro. Ritualer er noget vi anvender for at bringe vores sind & hjerne i den rigtige andægtige stemning, så vi lettere kan lukke ned for vores skepsis & åbne op for vores intuition & indføling. Formørkelserne er en tid til opgradering, et realitetschek, hvor sløret falder & vi bliver konfronteret med *Sandheden(erne)*. Det er her skyggerne, de skjulte & fortrængte følelser eller motiver kommer frem & ønsker at blive forløst. At det, vi almindeligvis ikke orker, tør, ønsker eller magter at tage stilling til eller konfrontere. Det kan være nedslående, deprimerende, drænende, udmattende, trist, etc. Derfor kan det for nogle være bedst at hvile sig & blot fornemme, hvad der sker (vi modtager denne transformation, hvad end vi gør noget aktivt for det eller ej. Ved ikke at deltage skal vi integrere & tilpasse os det nye format senere hen, men der er i & for sig ikke en forkert måde at udvikle sig på.)

• Ønsker man aktivt at deltage vil jeg af HELE MIT HJERTE anbefale at føre en lille, kort dagbog de kommende 14 dage. Skriv tanker, idéer & indsigter/erkendelser ned her. Gerne på papir med blyant, da det virker beroligende & preserverende på hjernen (især under Tvillingens hvirvlende sæson — dertil kommer også at Merkur Retrograd nærmer sig & der vil man gerne ikke pludseligt kunne miste alle sine indsigter fordi teknologien svigter).

• Der udover er i dag (ja sorry, det har vi misset), i nat eller i morgen/morgen aften oplagt til at lave et lille frisættelses ritual. Har du en ven, roomie eller partner, du ønsker at dele denne oplevelse med, kan I sætte jer i skrædderstilling på gulvet overfor hinanden med hinanden i hænderne & sidde sammen i stilhed i 5-10 minutter, mens I hver især forestiller jer alle de ting i frygter, er bange for eller som afholder jer fra at udfolde jeres fulde potentiale eller leve jeres bedste, frieste liv. Enten kan man blot visualisere hvordan disse følelser, tanker eller værdier langsomt opløser sig & løsriver sig fra en mens de stiger til vejrs som røg. Er man mere komfortabel med ildelementet kan man visualisere et stort, kærligt, rensende bål, hvor man en efter en sender alle de ting, man gerne vil slippe ind, så de kan blive renset & forløst. Jo mere vi kan sige farvel til desto bedre. Skytten holder af at rejse med let bagage & det er i grunden de færreste tankemæssige strukturerer vi egentlig behøver bære rundt på.

• Er man alene & mere til fysiske ritualer kan man skrive en liste over alle de ting, man føler har udtjent sin værnepligt — især begrænsende overbevisninger, ting man måske skammer sig over eller mennesker/relationer, der hæmmer ens frie udfoldelse & autonomi, etc. Læs evt de lange opslag jeg har skrevet om denne Måneformørkelse, hvis du mangler inspiration til hvilke områder det er oplagt at frigive & forløse. Derefter finder man en stentøjskrukke, en urtepotte, en gryde eller en anden beholder af metal, der kan tåle høje varmegrader samt et lille lys. Her sætter man sig i stilhed i nogle minutter & forbereder sit sind på, at man nu har tænkt sig at frigive alle disse ting. Så tændes lyset, hvorefter man brænder sin liste af. Er man i humør til at undersøge hvilke ting man har sværest ved at slippe, kan man rive papiret op, så hvert emne får sin egen lille snip man kan brænde af én efter en. Hold papiret ind over lysets flamme, lad ilden tage fat & smid da snippen ned i dit ildsikre kar. Hvor knyttet man er til det pågældende emne, vil afsløres alt efter hvor let eller svært ilden har ved at fortære papiret. Tag dig god tid, husk at det er en dyb oprydningsproces du har gang i & undgå at blive forstyrret. Almindeligvis vil jeg ikke anbefale at man har sin telefon med (jeg optog min egen årlige proces tidligere i dag som eksempel, men det har bedre effekt på sindet, hvis man kun koncentrerer sig om at være tilstede i nuet & frigøre pladsen i sit indre). Dertil husk altid at være varsomme med ild. Undgå at brænde dig & pas på dig selv & dine omgivelser.

Rigtig god fornøjelse med denne dybe & potente oprydningsproces,
Allerkærligst,

A

..
..
Billede 1) er af Scott Kahn (f. 1946) & hedder “Lunar Eclipse”.
Billede 2) er af Samuel Colman & hedder “The Rock of Salvation”, 1837.
Billede 3) er af Francisco de Zurbarán (1598–1664) & hedder “Allegory of Charity”, 1655.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Shopping cart
Der er ingen produkter i kurven!
Fortsæt med at handle
0