} Måneformørkelse • i • Skytten • pt. I {

[ Total Måneformørkelse // Super Blod Fuldmåne i 5° i Skytten, 26. maj kl. 13.13

• Fuldmåner opererer altid på en astrologisk spændingsakse, hvor vi skal balancere de to poler Solen & Månen er repræsentanter for. Det kan fx være hjem/arbejde, dig selv/din partner, hvad du vil have/hvad du har brug for, etc. Denne type komplementære positioner skaber klarhed, men kan også opbygge spændinger og resultere i konflikt/krise — eller at man føler sig drænet. Vores personlige forhold er typisk tydeligere i konturen efter en Fuldmåne, da vi kan have en tendens til at projicere et af de modstående forhold over på andre mennesker.

• Astrologisk set befinder denne Fuldmåne sig på Tvillinge/Skytte-aksen også kendt som lærdoms-aksen. Denne Fuldmåneakse består altså af nysgerrighed & boglig skolegang (kommunikation; udveksling af information, dataindsamling, mm)(Solen i Tvillingen) overfor oplevelyst, levet liv & højere (ud)dannelse (erkendelse; evnen til at sortere den indsamlede information og anvende det brugbare) (Månen i Skytten).

• Da denne Fuldmåne også er en Måneformørkelse, beder den os om at stikke et spadestik dybere. Formørkelser markerer altid en kollektiv transition; en opstigen eller opgradering af energien omkring os, men også en afslutning & forløsning af noget gammelt, som ikke længere tjener os. Vi kommer med andre ord rensede & måske endda lænsede igennem denne udviklingsportal, der strækker sig over de næste 4 uger (men som nævnt også er startskuddet på en proces, der vil vare det kommende 1,5 år). I dette tilfælde vil det handle om temaer, der knytter sig til Tvillingens & Skyttens akse.

• I sin grundessens viser Måneformørkelsen os dér, hvor vi ikke ser tingene klart. Det, der almindeligvis ligger skjult for vores vågne bevidsthed, illuminerer Måneformørkelsen nu for os. Derfor vil nye tilgange & perspektiver kunne åbne sig for os i løbet af de kommende 14 dage. Her bliver vores drømme, aspirationer, intentioner & mål blive kaldt til dybere undersøgelse. Bygger de på falske idéer eller overbevisninger? Dyrker vi falske guder eller praktiserer vi en forældet religion (især ment i overført betydning)? Her opløser vi de illusioner, forvrængninger eller usandheder vores verdensbillede(r) er bygget på. Måneformørkelsen bliver en katalysator for frisættelsen af frygtstyrede eller begrænsende overbevisninger & inviterer os til at skabe et nyt ståsted, der tager afsæt i tillid, tiltro, visdom, frihed & kærlighed. Skyttens energi ønsker for os, at vi kan eksistere med mere nærvær & nysgerrighed, så vi kan afsøge & undersøge nye veje, valg & muligheder i kraft af kroppens iboende visdom & dens dybere intuition, fremfor at ville kontrollere & planlægge alt udfra et rationelt & kalkuleret ståsted (Tvillingen).

• Er vi modige vil denne kraftige Super Måneformørkelse kunne skabe stor forløsning i os, især hvad angår temaer som frygt, uvidenhed & hæmmende regelrethed. Vi får mulighed for at dekonstruere alle områder af vores liv, der berører lederskab, resultater, magt & det at mestre en færdighed. Vi kan nu slippe de overbevisninger, vi er opdraget/programmeret med i vores barndom, & med Skyttens frigjorte visdom selv definere, hvad status, succes & det at være et virksomt, godt eller ordentligt menneske, betyder & skal være for os.

• Nu kan vi for alvor sætte os selv fri & smide de samfundsnormer, der fungerer som en spændetrøje for vores frie udfoldelse. Vi behøver ikke længere konkurrere, sammenligne os eller dømme andre, for at hævde os i det kapitalistiske, kollektive magt/status hierarki. Alle de gamle fortrængninger, følelser & skygger, der er knyttet til den adfærd i os, der relaterer til disse emner, kan nu undersøges, forløses & frisættes. Derfor er det også vigtigt, at vi lader, hvad end der kommer op, passere uden at dømme eller handle på det.

• Tristhed, sorg, vrede, frustration & frygt er mulige følelser, der kan komme op. Alle disse følelser tjener et formål, når de kommer til os. De vil nemlig gerne vise os noget om vores selvbillede, egenomsorg, behov & grænser, og kan være en uhyre værdifuld kilde til tilpashed fremadrettet. Derfor er det vigtigt, at vi inviterer dem ind & anerkender/mærker dem. Både nu under Måneformørkelsen, hvor vi slipper alle de her gamle, begravede følelser, der skulle have været følt tidligere — men som vi, af den ene eller anden grund, ikke havde mulighed for at mærke i situationen, men også fremadrettet, er det vigtigt at vi aktivt lytter til følelserne. Især næste gang vi mærker dem, fremfor stejlt at henvise dem til vores underbevidstheds dunkle kamre. Følelser — positive såvel som negative — er vejledende rettesnore, der forsøger at give os en status på, hvor vi befinder os psykisk. Intet andet. De er ikke dårlige, gode eller onde. Og de er heller ikke sandheden, de er vejledende. Men de har brug for at blive anerkendt, lyttet til & undersøgt. Under denne Måneformørkelse kan alle vores fejlopfattelser, forkerte antagelser & fordomme komme op til overfladen & blive forløst, så vi ikke længere ubevidst behøver lade os styre af dem, men nu aktivt med vågen bevidsthed kan vælge, om vi vil handle på dem eller ej.

• Alt i alt kan vi altså bruge dette intense astronomiske fænomen til at frigøre os fra en række blokerende tilgange & afkolonisere vores sind, forestillingsevne & værdisæt. Når først vi har befriet os fra hæmmende pligt, bedaget moral & indbildte hierarkier, er friheden, den sande frihed, inde for rækkevidde. Bag vores sinds imaginære lænker & skygger ligger frigørelsen parat til at springe os i møde. Skytten priser ærlighed, retfærdighed & sandhed & vi er nu villige til at rykke løgnen & illusionen op med rode. Især dem, der fortæller os, at vi som mennesker ikke er lige, ligeværdige eller fortjener de samme rettigheder & privilegier.

• Med denne Måneformørkelse får vi muligheden for selv at skabe vores virkelighed med frihed, glæde & kærlig ekspansion — & det vil komme os imøde sålænge vi ikke forsøger at begrænse andres autonomi & frie udfoldelse. & selvfølgelig gælder konceptet frihed under ansvar; her kan man kun udfolde sin vilje, så længe man ikke krænker andres i processen.

• Dertil skal også nævnes, at Måneformørkelser kan have en tendens til at være hårde ved vores relationer. Det betyder, at de mennesker, der står os nærmest er nogle vi kan opleve konflikt, spænding eller fnidder i relationen til disse dage. Det behøver dog ikke være sådan. For nogle vil det især handle om nogle dybereliggende principper eller idealer omkring det relationelle som koncept. Da Månen befinder sig i Skytten, der tilhører de fire kollektive tegn, hvis fokus hovedsaglig falder på det fællesmenneskelige, vil denne formørkelse oplyse, hvordan vi relaterer generelt. Hvordan vores evner er til at interagerer, sætte os i andres sted, have sympati for deres liv, kultur, livsvalg, lyst, livssyn & ønsker, mm.

• Denne Fuldmåne er en kulmination, en oplysning & en afklaring. Tvillingen hersker over det lavere intellekt & den almene skolegang, mens Skytten repræsenterer højere uddannelse, vores evne til at forstå & sætte os i andres sted. Her er der ikke fokus på facts (som hos Tvillingen), men på erkendelser & visdom. Skytten ønsker at engagere sig med alle slags mennesker i verden, undersøge & forstå deres levevis, kultur, livsvilkår & levemåder. Den ønsker at opleve det hele på egen krop.

• Når Månen, repræsentant for vores umiddelbare indre liv, vores instinkter, vores forhold til vores familie, slægt & historie, står i den idealistiske bueskytte, får vi lyst til at åbne vores hjerter, sætte os i andres sted & mærke deres skikke, kulturer, familiehistorier og sorg & smerte. Vores idealistiske tilgange til mennesket som én art, ønsker at skabe højere, politiske, etiske (& måske endda religiøse) livsprincipper for hele menneskeheden, som vi fælles kan følge, så vi alle kan leve i fred & fordragelighed. Skytten er eksperimenterende, risikovillig, engageret & dybt idealistisk, så vi kan nok forvente at se os selv eller andre være dybt engagerede i fx den højere sags tjeneste den kommende tid — & nogle har måske taget forskud på glæderne!

• Det vil være oplagt under denne Fuldmåne at undersøge sine holdninger, idealer & sin etik — ligesom at det også giver mening at ære den klassiske fejring, ofring & frigivelse af ting, mennesker, situationer, udtjente mønstre, idéer & holdninger. Skytten kan lide at rejse med let bagage, for det gør den mere tilpasningsdygtig & giver viddere mulighed for at springe på det første det bedste eventyr, der byder sig til. Derfor kan vi med fred i sjælen give slip på alt det, vi ikke længere ønsker at bære med os — familiemønstre, gamle følelser, kulturelle idealer, -værdier & forestillinger (fx kunnet det også være et farvel til en separeret verden, hvor vi ikke tror at mennesker på den anden side af Jordens lidelse vedkommer os — eller i det hele taget tanken om, at vi kan leve uafhængigt af hinanden).

• Med de seneste dage i Tvillingens hvirvlende sæson kan denne Fuldmåne også hjælpe os med at få styr på noget af al den information, vi har suget til os den sidste uge. Måske er I andre, der også virkelig har oplevet at det susede på øverste etage? Måske har vi ikke kunnet finde hoved & hale i den mægtige informationsstrøm, der i kraft af Merkur, Venus & Solen i Tvillingen er kommet os i møde; & nu tilbyder Månen et alternativ med Skyttens evne til at skelne & holde sig ét mål for øje; diskriminere ud fra parametre & udvælge; irrelevant, irrelevant, irrelevant! Så hvad er det, vi ikke har fået øje på — eller kunnet se i øjnene — al denne tid for den generelle informationsstøj på de sociale medier? Brug fx i morgen aften på at undersøge dette. Lad erkendelserne komme op til overfladen fra din underbevidsthed, der nu med Måneformørkelsen momentvis skjules for at blive afsløret, når Månens klare lys atter strømmer os i møde henad aftenen.

• Der hvor du har denne akse i dit horoskop, fx. 1. hus overfor 7. hus, vil være de livsområder, der er særligt aktive & vi kan nok (i kraft af Måneformørkelsen) opleve et gennembrud & dybere erkendelser af vores temaer, der knytter sig til de aktive huse.

• God jagt & må I have en indsigtsrig & afklarende Fuldmåne/Måneformørkelse!

..
..

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Shopping cart
Der er ingen produkter i kurven!
Fortsæt med at handle
0