MÅNE·BREVE

~ EN CYKLISK ÅRSREJSE MED UDGANGSPUNKT I MÅNENS FASER & DE ASTROLOGISKE SÆSONER ~

~ Hvert forårsjævndøgn velkommer vi et nyt astrologisk år; et år der indeholder omtrent 12 månecyklusser, hvor vi ser den kære Måne rejse fra Ny til Fuld til Ny på ca 29,5 dag. I denne periode bevæger hun sig hele vejen rundt om Jorden & dermed også en tur igennem Dyrekredsens 12 stjernetegn. Lidt forenklet betyder det, at vi har en Nymåne & en Fuldmåne i hvert tegn med ca 6 måneders mellemrum, dvs en Nymåne fx i Vædderen i marts/april & en Fuldmåne i Vædderen i september/oktober.

~ Rejsen fra Nymåne til Fuldmåne til Nymåne er initieringen (spiring), kulmination (blomstring) & afmatning (afblomstring) som vi ser hver eneste måned, men i forskellige tegn, viser os en iboende rytme & strømmen, som vi kan undersøge, lege med & anvende i vores hverdag, hvis vi har lyst. Vi kan lære os selv bedre at kende ved at lytte mere ind, observere vores omgivelser & mærke efter de kollektive energier & hvad de forsøger at vise os.

~ Det er dét, jeg ønsker for alle os, der skal følges ad de kommende 12 måneder fra forårsjævndøgn i år til marts næste år; jeg inviterer os – jer & mig selv – til at komme naturen, livet, årstiderne & vores individuelle væsener nærmere med den ritual-praksis, jeg har forberedt for os det kommende år. Idéen opstod i kølvandet på et dybt ønske jeg længe har mærket spire frem; ønsket om at leve mere cyklisk, mere i harmoni med min egen energi & ressourcer. Ære mine behov mere & i højere grad indrette mit liv efter Månens, årstidens & min egen cyklus (vi har alle en cyklus, hvad end vi har en Måneblødning eller ej).

~ For mig er det cykliske & det rituelle inderligt sammenvævet & det skyldes, at vi kun i grunden kan mærke det cykliske & vores egen indre stemme (intuition), når vi overgiver os & giver os hen til livet. Og denne hengivelse udspringer oftest af det skærpede nærvær, som netop ritualet kalder ind i vores kroppe. Naturens vekslende rytme, nu’ets kald, menneskekroppens indre harmoni & respekten for naturen aktiverer i min optik hinanden. Derfor er ritualet & rytmen knyttet sammen i den forfinede jordforbindelse.

☾ Pagten med Naturen

~ Mennesker har gennem tiden levet i pagt med naturen, alle levende væsner, blomster, planter & dyr. Alt efter hvor på kloden vi har befundet os, har vi tilpasset os det naturlige miljø & forsøgt at udvinde & opdyrke vores omgivelser, så vi havde størst mulig udbytte uden at ødelægge naturen, da vi forstod, at vi var dybt afhængig af dens cykliske udfoldelse, dens frodighed & det økosystem vi selv var en del af. En forståelse, der med det videnskabelige paradigme & industrialiseringen gik tabt for os europæere & alle andre industrialiserede lande, hvor udvindingen & forbruget af råstoffer tog voldsomt overhånd for at producere den kapitalistiske (over)forbrugskultur vi herhjemme kender så godt i dag. Værst var det nok i 90’erne & 00’erne hvor vores kultur ikke havde nogen forståelse for, hvor usund den er, både for os psykisk, fysisk & for hele kloden. Det har imidlertid forvandlet sig de seneste år, især siden 2019 har der været et øget fokus på klimaet, klodens tilstand, vores hidtidige relativt ubevidste forbrugsmønstre & den manglende forbindelse der har været imellem vores forbrugskultur & vores sind & kroppes sundhed & helbred, samt naturen & dens (efterhånden) begrænsede ressourcer. Denne opvågning vi kollektivt har været igennem eller bevidstheds-vækkelse, kunne vi måske kalde det, har resulteret i ønske om at komme os selv, vores dybere behov & vores iboende natur nærmere.

~ At vende tilbage til rødderne, mavefornemmelsen, kontakten til vores intuition, følelser & sansninger er en anerkendelse af, hvor vi fór vild, samt vores ønske om af finde hjem til os selv & moder Jord igen. Det er et ønske, mange af os mærker denne tid, om at turde være autentiske & tro mod os selv og stå udenfor samfundet & kigge ind. Uden at dømme, uden at kritisere, afvise eller blive vrede. Den er Venus’ tilgivende, altomfavnende vej. Ikke Mars’ dissekerende, afvisende, aggressive & kontante tilgange. At turde stå i den ypperligste Yin energi – i omfavnelsen af livet & overgivelsen til væren – er et kraftfuldt sted, hvor vi slipper vores menneskes små forbehold, vores egocentriske oplevelse & tapper ind i de universelle strømninger; et sted hvor alle energier står til vores rådighed. Men det er også her, hvor vi har modet til nøgternt at se vores fejl, stå ved dem & rette op på dem i kærlighed til os selv, vores medmennesker & vores smukke, kærlige & vilde klode.

~ At leve i pagt med naturen er for mig både at heale, takke & anerkende vores forfædre & mødre. Ikke bare vores egen blodslinje, men alle vores fælles slægter, der strækker sig, udfolder sig & overlapper igennem hele menneskehedens historie. Hele vores art, hvis kulturer & traditioner vi på en måde alle er i forbindelse med — både i kraft af vores tidligere liv, hvor mange af os har levet i andre kulturer på andre kontinenter (måske endda andre planeter), men også i forbindelse med vores fælles kollektive erfaringsbank, Akasha, de fysiske atomer vi gang på gang alle bliver sammenstykket af igen & igen – & så også igennem internettet, hvor vi i dag har forbindelse til megen — bestemt ikke al – men stadig megen viden & erfaring fra mennesker rundt om i verden. Vores kroppe er genetisk sammenvævet af alle mulige slægtskaber, & ser vi helt fysisk på det, består vi jo alle af ældgammelt stjernestøv, metorrester fra det ydre rum, atomer fra for længst uddøde fortidsdyr, men også andre menneskers atomer; både helt lavpraktisk udveksling igennem indånding & udånding, men også den muld vi begraver hinanden i eller den aske, vi symbolsk spreder efter vores kære afdøde, indeholder vi alle spor af. Derfor giver en separatistisk Mars-dreven afvisningskultur slet ikke mening i min optik. Vi er alle ét hele bestående af hinanden, evigt udvekslende af hinanden & gensidigt afhængige af hinanden – & det lader til at denne bevidsthed disse år rejser hastig over hele kloden; en vækket erkendelse af at ingen er en ø. Det de gør i Asien har store konsekvenser for os på den anden side af Jorden & vice versa. Og hvis vi overgiver os fuldstændig til den esoteriske tilgang, så er vi måske endda ét hele, én ånd, én evigt strømmende guddommelig skaberkraft, der blot er kanaliseret ud i en masse små entiteter, der bebor denne Jord? Ja, hvem ved? I det store hele er vi i hvert fald alle forbundet på mange forskellige planer: genetisk, menneskeligt, følelsesmæssigt, teknologisk, sjæleligt, osv.

~ At leve i pagt med naturen er for mig dog også at kigge ud i fremtiden & tage notits af, hvor vi bevæger os hen som bevidst art, hvordan vi sirligt eller voldsomt – med bevidst eller ubevidst intention –  former & farver verden i vores eget billede & med de tilgange & den energi, vi er bærere af. Møder vi Verden med vrede, afvisning, had, forhåbning, tiltro, kærlighed eller velvilje? Er vi optimistiske, realistiske eller pessimistiske? Og er det vi efterlader de kommende generationer værdigt? Kan vi være tilfredse med den kultur, det samfund, de muligheder, den arv, byrde & åg vi giver videre?

~ For mig er det at leve cyklisk altså både et kig frem i tiden & et blik tilbage. En overgivelse til livet. At det på den ene side handler om accept & overgivelse, men på den anden side også om at forme livet i en retning vi finder vigtig, sand, rigtig & hensigtsmæssig. En accept af, at det store & det små afspejler sig i hinanden. Derfor må vi i min optik tilgive, råde bod på, læge, heale & ære fortiden, samt forbedre nutiden i stille andagt & tage notits af fremtiden & forestille os, hvilke frø, det er vi planter & hvordan de kan spire & gro fremadrettet. Ikke bare for os & til os, samt vores børns & egen vinding, men også alle dem, vi ikke ved kommer efter os. Alle dem, vi endnu ikke har nogen anelse om, hvordan vil være, udfolde sig, elske & eksistere. Når jeg tænker de her tanker, bliver jeg altid helt utrolig bevæget over historiens vingesus & eksistensens store tidslinjer. Hvordan mennesker i andesbjergene har udført ritualer, tændt ild, danset, sunget & spillet – ligesom de gjorde i lapland – eller i Centralafrika. Hvordan folk har bygget bauner, bål & boliger igen & igen igennem tiden. Rejst sten & bygget diger. Nogle levet som nomader, andre der drømte om at bo det samme sted hele livet, hvis naturens frugtbarhed tillod det.

Ritualet

~ Ritualer har stort set altid været en del af den menneskelige kultur, hvor denne kultur end udfoldede sig. Et ritual karakteriseres ved at en bestemt række ceremonielle handlinger udføres én efter én, på en bestemt måde, for at markere et skifte — et overgangsrite, en indvielse, en invitationen eller manifestationen af en intention. Det er noget vi gør for at ære os selv, vores væsen eller sjæl, forfædrene, naturen, ånderne & guderne omkring os. Vi gør det for at markere særlige begivenheder, overgange eller ære & hylde bestemte deitier.

~ Ritualet tjener imidlertid også et andet formål — at trække os ud af vores nærværende dagligdags-tænkning & guide vores fokus ind i det nærværende nu. Kalde os ned i kroppen, forbinde os til vores unikke menneskelige oplevelse & lade vores sanser pirre & vækkes. Det er en måde, hvorpå vi viser både ånd, sind & legeme, at vi afbryder de vanlige sekvenser af rytme, rutine, arbejde, mm for at flytte vores fokus & nærvær ind i andagten, i åndedrættet; et *nyt* sted hen. Et helligt sted, et trygt sted, et sikkert sted, et indre sted, vi i princippet altid har med os. Vi kan bevæge os derind i dette rum alene eller sammen med andre. Vores forforældre brugte ofte ritualet til at mærke den menneskelige samhørighed & der er en utrolig styrke, enheds & fællesskabsfølelse i at markere livets rytmer, årstidernes skiften, vores skabelse & afsked, vores sejre & nederlag sammen. I sangen & dansen i mørket om bålet, kan vi smelte sammen, hvis vi tør overgive os til sanserne, nuet & kroppen. I nutidens individualiserede samfund kan det være lettere at have disse oplevelser alene (selvom vi bestemt også kan længes efter at dele dem med andre). At være nærværende med et fuldstændig potent fokus på nu’et & være opslugt af forbindelsen til hele universet, vibrerende, sagte. Denne oplevelse kan vi altså også have alene i mørket med et lys eller under Månen, hvor vi måske ene & alene mærker livets strømmen & alts forbundethed. Om man er til den ene eller anden forbindelse til vores indre livskilde er ikke det mest væsentlige. Det essentielle er derimod, at du mærker, hvad der er det mest sande for dig, personligt – og at vi tør – med andagt & åbent sind – at gå derind i dette indre rum & møde os selv, livet & kroppen, uden skjold, undskyldninger, forsvarsmekanismer, sociale konstruktioner, afvisning eller skyld & skam. Ritualet kommer for at minde os om vores oprindelige væren, vores iboende skaberkraft, kreativitet, vitalitet, fantasi & livsgnist. Det minder os om, at vi i princippet ikke har brug for noget udefrakommende – nogensinde. Det lyder måske voldsomt, men i sin mest enkle form, er det faktisk en åndelig sandhed: Er alle vores basisbehov, der sikrer vores overlevelse, opfyldt, så er vi i princippet ikke afhængig af at andre kan fylde os op følelsesmæssigt, hvis vi har fundet nøglen til at gøre det selv.

Den moderne praksis

~ Mange af disse tanker blev grobunden for det, du netop nu sidder og læser introduktionen til: det kommende astrologiske års rejse & en invitation til at søge dybt ind i dig selv & årstidernes cykliske rytme, Månens faser samt de astrologiske sæsoners energier & tematikker. Med denne rejse ønsker jeg at invitere dig ind i dette rituelle, andægtige rum med dig selv; ind i din egen energetiske cyklus. Dette rum eksisterer i os altid; fra vi fødes til vi dør. Men især i den vestlige verden forvilder vi os ofte væk fra det & ud i vores omgivelser & det levede liv omkring os med alle dets gøremål, fornødenheder, behov, ambitioner, forpligtelser & bestræbelser. Måske kender du allerede dette beroligende indre rum? Velkendt, skattet & taknemmelig for din evne til at møde dig selv i fred? I så fald bliver der rig mulighed for at udforske årets energier endnu mere med de øvelser jeg vil præsentere dig for. Måske kender du ikke dette indre rum så godt (endnu)? Og så vil jeg gøre mig umage for at assistere dig i at åbne dig imod denne indre guddommelige kilde igennem inspirerende skriv & en række øvelser, hvor du forsigtigt kan nærme dig dig selv & mærke, hvad du inderst inde længes efter & drømmer om.

~ Ingen er selvfølgelig ens & vi vil også hver især reagere lidt forskelligt på de ydre påvirkninger. Især astrologien farver os forskelligt. Men der er dog også universelle elementer, vi kan bruge som lanterne til at skinne på vore hver isærs unikke vej. Det er derfor jeg anvender Solen & Månens (de to mest markante himmelrepræsentanter for vores personligheder) påvirkning af os kollektivt under hver sæson til at assistere os i at kontakte vores egne indre energier. Under denne udviklingsrejse, vil vi altså lade os guide af energierne der omgiver os; årstidernes skiften, naturens cyklus & de astrologiske bevægelser, der tager os på en forløsningsrejse igennem de 12 tegn i Dyrekredsen i løbet af de kommende 12 måneder.

~ Det gør vi ved at vende os imod Månens rejse igennem Dyrekredsen & ære hendes rytme. Hun er nemlig en naturlig indikator for, hvordan energierne bevæger sig. Er energien høj, energisk, frembrusende, skabende? Eller er den blid, stille, langsom, indadvendt, favnende & cirkulerende? Det vil vi øve os i at tappe ind i & mærke efter.

~ MÅNE·BREVE tager udgangspunkt i Månens primære faser Ny & Fuld. Under hver Måne med 14 dages mellemrum træder vi ind i årstidens hellige rum & den astrologiske sæson, vi befinder os i i kraft af den livgivende, strålende & kærlige Sols placering i Dyrekredsen. Dertil fejrer & ærer vi sæsonens virksomme energi under Nymånen (Solen & Månen står i samme tegn) & den modstående energi, der bliver aktiveret under Fuldmånen, som et balancepunkt, hvor vi bliver inviteret til at se os selv udefra igennem denne anden, ganske anderledes energi fra sæsonens modstående tegn (under Fuldmånen står Solen i sæsonens tegn, mens Månen står stik modsat).

~ Vi vil altså de kommende 12 måneder dykke ned i sæsonens energier 2 gange om måneden med ca 14 dages mellemrum. Hvert brev vil udkomme nogle dage før selve Ny- eller FuldMånen står eksakt, så du kan nå at læse brevet nogle gange, mærke ind i, hvad du har lyst til & forberede dig i det omfang det giver mening for dig.

~ Hvert år falder Lunationerne på forskellige datoer i forskellige grader i Dyrekredsen. Faktisk er mønsteret så komplekst, at der går omkring 19 år mellem at en Fuldmåne falder den samme dato på året/samme grad i Dyrekredsen. Resultatet af denne langsomme cyklus er, at alle Måner er unikke. De danner unikke aspekter, har unikke udtryk, der sammen danner et større tema, som farver årene eller hele perioder, men som også under hver lunation farver ind i vores hver isærs liv på individuelle måder. Det betyder, at du nogle Nymåner vil føle dig blid, modtagelig & åben, mens du andre Nymåner vil være træt, drænet, reserveret eller lign. Nogle Fuldmåner vil du strutte af liv & livsglæde, mens andre vil være konfliktfyldte, stressende eller intense på andre måder. Det skyldes at de aktiverer forskellige livsområder i vores horoskoper (vores huse) & at de måske skaber planetkontakt til en af vores personlige planeter. Det kan være en planet, der er i forbindelse med andre planeter i dit horoskop, der står udfordret – så kan det blive en lidt tung eller svær Måne, mens andre Måner måske aktiverer nogle opløftende, dynamiske eller styrkende forbindelser i dit horoskop.

~ Derfor vil det også variere hvilke Måner du har lyst til eller orker at udføre ritual under & hvilke du ikke har – & det er ligesom det skal være. En af tankerne med denne rejse er jo netop at mærke ind i din egen cyklus, & hvad du har brug for. Jeg skriver ud om hver Måne, ritualer der passer til den pågældende sæson, så vi i fællesskab kan tappe ind i den energi, & så vil der være udvidede beskrivelser af, hvordan den Måne danner aspekter på himlen. Bemærk at en Nymåne godt kan være aktiveret af udelukkende blide aspekter på himlen, men at den kan aktivere noget helt andet for dig personligt. Derfor er det som sagt vigtigt både at forholde sig til det jeg skriver, men også virkelig at mærke ind i, hvad der ræsonnerer for dig. Jeg kommer med nogle forslag til øvelser, der kan hjælpe dig på vej, hvis du synes det kan være svært at mærke dig selv i perioder.

☾ Værktøjer for ritualet

~ Selvom det på ingen måde er nødvendigt at udføre fysiske ritualer med genstande, for at læne sig ind i Månens energetiske univers & vores eget indre rum, så er der mange ting, der bliver lettere, hvis man har en fysisk praksis at læne sig op ad. Derfor har jeg som inspiration lavet en lille (bestemt ikke udtømmelig) liste over hvad du kan bruge til din ritual-værktøjskasse.

~ Først vil jeg anbefale, at du samler dig en lille sektion et sted i dit hjem. Hvis du har lyst kan du lave et alter i en vindueskarm, ovenpå en kasse eller en lille kommode. Men det kan også være i et skab, en kiste, et tæppe du folder ud eller et hjørne. Det vigtigste er, at det er et sted med fred til fordybelse & dine tanker. Et sted, der er dit & som du (primært) har adgang til. Det er ikke fordi vores alter er hemmeligt, men det er vigtigt, at du ikke behøver tænke på, om andre kan “se” det, eller hvordan de ville vurdere dit alter, hvis de så det. Det eksisterer til & for dig, og det skal det også helst have fred til at afspejle, så du kan pynte det op efter årstiden eller med de ting, der er hellige & betydningsfulde for dig; det du elsker, skatter eller drømmer om.

~ Allermest oplagt er det, hvis du kan opbevare lidt genstande under alteret, så du kan have dine ritual-remedier for sig. I bund & grund behøver vi ikke nogle materielle ting, for at komme i kontakt med vores eget indre rum. Det er ikke tingene, men vores evne til at åbne os, der er det essentielle. Når det så er sagt, så kan handlinger, genstande, bestemt påklædning eller bestemte steder (især i naturen) *hjælpe* os med at overgive os & komme i kontakt med den dybe, hellige stemning, så vi uforstyrrede kan træde ind i vores indre rum (Jo mere vi øver os, desto lettere vil det være at gå derind & jo færre hjælpemidler, vil vi have brug for, for at kunne rekalibrere med vores egen inderste kerne.)

~ At leve cyklisk er også at leve med det, der sker – uden at ville ændre på det. En slags accept af dig selv & alt der er, som det er. Det kan i sig selv være en udfordring for det moderne menneske. Men vi behøver ikke efterleve det som sort/hvide tankesystemer, vi kan vælge det til lidt efter lidt. I min optik er det hele et spørgsmål om accept & overgivelse, & det kan vi ikke gøre på en “rigtig” eller “forkert” måde. Tværtimod. Vi kan KUN gøre det på vores måde & det er den helt rigtige for os. Jo mere vi begynder at leve & lede (med eget indre lederskab) ud fra vores hjerte & den tillid, der bor her, desto lettere vil det være at se livet som en bane, der udfolder sig for os – en vej, hvor hvert øjeblik, hver oplevelse & hvert møde er en vigtig begivenheden på din livsvej, en bugtet, bakket, hemmelig sti, der er din helt egen, som bliver til, mens du går. Man kan sige, at livet er en bevægelse, vi kan læne os ind i & sansende udforske – eller det er en form, vi ubevidst kan følge – eller måske kæmpe imod. Hvordan vi vælger at møde livet er vores fødselsret, men at leve i overensstemmelse med vores egne & Jordens cyklusser er en invitation til bevidst at vælge indre fred, harmoni, tillid & mening til. Ikke en universel ophøjet sandhed eller et formål, nej, din egen personlige & iboende mening, som du selv er samskaber af. Der er kun det, du skaber, i det øjeblik, du ønsker det skal finde sted. Du kan vælge præcis den vej, du ønsker. Det er din sti. Vores vigtigste værktøj er derfor os selv, naturen & den kære Moder Jord.

~ Når det så er sagt, har jeg tilføjet en guide herunder til hvilke remedier du kan bruge, når du ønsker at skabe din egen rituelle praksis. Da jeg er Vandbærer & bæredygtighed, social ansvarlighed & cirkulær økonomi ligger mig meget på sinde, viser jeg, hvordan du ingenlunde behøver tømme lommerne på at købe dyre krystaller, månedagbøger, blomster, rituelle lys eller hvad der ellers følger med denne nuværende bølge af kommerciel spiritualitet. Jeg ønsker at give dig magten over din egen åndelighed tilbage: Alt hvad du skal bruge er dig selv, din fantasi & dine tingfinder-evner. Og hvem ved, måske har du allerede alt, du skal bruge i dit hjem, din have eller din baggård? Og hvis ikke, så bugner mange genbrugsforretninger, hvor det er let, miljøvenligt, bæredygtigt (& ofte billigt) at anskaffe sig fornødenhederne. Alt i alt behøver vi ganske få ting, reelt set. Når det så er sagt, er en del af det at opbygge en spirituel/rituel praksis, man kan blive ved med at læne sig ind i selv på dage, hvor man er træt & ikke orker, oftest forbundet med ritualet; den specifikke handling – ligesom en god træningsrutine kan være bundet op på en daglig rytme. Selvom vi i grunden ikke behøver det rituelle, så er det den fineste måde at kontakte sit inderste på – & derfor vil jeg også anbefale, at du udvælger dig nogle rituelle redskaber, som du (kun) bruger til ritualer, så de hellige, anerkendende handlinger er noget du forbinder med netop disse genstande. Og så hjælper det oftest, hvis vi finder genstandene smukke.

~ Personligt har jeg indsamlet mine redskaber over en årrække & først købt dem, når jeg havde det helt rigtige. Indtil da, brugte jeg blot det jeg havde fra køkkenet eller haven.

De allermest essentielle ting til ritualpraksis er:

* Lys + lysestage eller bakke, de kan stå på. Jeg vil anbefale nogle med lang brændetid, der er lavet af ren stearin eller bivoks (her giver vi afkald på brændetiden til gengæld forurener de næsten ikke vores hjem). Husk at lys oftest forurener indeklimaet, & derfor ønsker vi at købe velproducerede lys uden paraffin & andre tilsætningsstoffer (dufte fx). Det skal virke rensende, ikke forgiftende, at tænde lys & sætte intentioner ved at brænde papir af. Bæredygtighed & ansvarlig produktion er værd at kigge efter i min optik. Jeg ville til enhver tid også undgå farvede lys, med mindre de er farvede med plantefarve.

* Tændstikker. Hav altid respekt for ild. Det er både helligt, rensende & destruerende, anerkender man ikke dets iboende kvaliteter.

* Et par vaser i forskellig størrelse til at invitere årstidens natur indenfor. I stedet for at købe blomster, kan man med stort held samle blomster, blade, kviste eller grene, der minder os om den pågældende årstid/måned.

* Årstidens blomster, urter eller grene. (Husk aldrig at plukke mere end 10% af det du kommer forbi. Husker man denne regel (også når man sanker til plantefarve eller plukker til madlavning) sikrer man sig artens beståen. Hvis alle overholder den skik, vil vi år efter år se vajd, gul snerre & regnfang, mm. blomstre igen & igen. Husk også at der er stor forskel på frø- & løgplanter. Mange frøplanterne har brug for de afblomstrede blomsterhoveder for at kunne forplante sig & komme igen til næste år. Man kan google sig til giftighed, spiselighed & om de planter man finder er fredede. De fleste orkidelignende planter i nordisk natur er dog fredede & skal selvfølgelig ikke plukkes <3).

* Små skåle, bægre eller glas. Personligt har jeg en række forskellige små skåle i ler, kobber & træ. Og så bruger jeg gamle æggebægre i pletsølv fordi de er smukke & fungerer som en lille goblet, men du kan bruge lige hvad du har lyst til &/eller har. Jeg har et sæt på fire æggebægre, to lidt større skåle i stentøj, to mindre i ler samt en i træ & en i kobber.

* Skål af metal, gryde eller lille kar (eller andet ildfast) til ild. Jeg bruger en lille kobbergryde, der er et metal som korresponderer med Venus, men du kan bruge, hvad du har. Et ildfast fad, en messingvase eller en gryde. Det væsentlige er, at det skal være noget, der kan tåle at blive varmet op & som tåler, at du brænder papir & urter af i det.

*bordskåner. Altid godt, hvad end du sidder ved et bord, på gulvet, ude i din have, på din terrasse eller din altan.

* salt, vand, jord (pottemuld eller strandsand), solidt giftfrit papir (igen, alt vi skal brænde af, vil vi gerne sikre os ikke forgifter os) til at lave aske. Når vi arbejder med de astrologiske energier, kan det være brugbart med materialer, der kan repræsentere de fire elementer tegnene er fordelt mellem: Jord, ild, luft & vand.

* Papir, giftfrit, A4 eller evt en notesbog + en pen. Personligt bruger jeg blæk & fyldepen, men du kan bruge, hvad du har lyst til. Igen anbefaler jeg ikke-giftige, bæredygtige remedier.

* Tekop + Tesi eller Tepotte. Jeg drikker personligt ALTID te til mine ritualer. Jeg ved at nogle er glade for rituel kakao, matcha, mm. & det kan man sagtens bruge (det er vitterlig en temperamentssag), men det, jeg kan lide ved te er: mange muligheder for at aktivere forskellige energier (Sort te til Vandtegnsenergier, Urtete til ildtegnsenergier, mm) + min tilgang til det rituelle er det åbne, upåvirkede sind & ceremoniel kakao har ‘mind altering’ kvaliteter, som disse ritualer ikke er tiltænkt. Igen, du kan gøre præcis, som du ønsker. Dette er et eksempel på min praksis & blot en anbefaling.

* Saks til papir & saks til at sanke (høste blomster/grene fra naturen). Grensaks kan også bruges. Dertil har jeg en lille tang til at håndtere brændende papir, en lille asiegaffel til at spidde ting, en teske samt en brevåbner til at folde & dele papir.

* Amuletter. Dette er en sjov kategori, for jeg tænker egentlig ikke, at vi skal ud at finde amuletter FØR vi går i gang. Derimod tænker jeg, at vi hver måned skal finde en ny amulet (hvis vi er i humør) at have med ved vores alter. Men alt det skriver jeg mere om. En amulet er en genstand, der har modtaget en bestemt indvielse eller intention, som den hjælper os med at huske, ved at være i vores nærvær & holde det aktivt i vores sind. En slags hjælper til at kalde vores ønske ind. De kan findes overalt. Nogle har for vane at købe amuletter – og det kan man selvfølgelig sagtens. Men jeg vil anbefale, at man laver sine egne. Først & fremmest fordi man så er helt sikker på den energi, den er bærer af & hvilke intentioner, den repræsenterer. Dernæst: jo mere vi selv aktiverer en energi, desto mere kraftfuld bliver den for os. Det kan være konkylier, vættelys, forstenede søpindsvin fundet på stranden eller langs kyster, det kan være smukke sten, der fanger vores opmærksomhed; stenøkser, flintesten, hulsten, kvarts, granit, kinnediabas (en personlig favorit), sneglehuse, knogler, trærødder, hugormeham, en hårlok, en tand, etc. Det kan også være ting vi selv laver. Figurer eller redskaber vi snitter i træ eller former i kobber eller jern (hvis det er noget man kan & kan lide), dertil kan man hækle, strikke, knytte, brodere & sy amuletter, armbånd eller udsmykning. Amuletter er en slags energibeholdere eller kraftobjekter (præcis som krystaller kan være det) & modtager det vi giver dem: kærlighed, styrke, kræfter, intentioner, beskyttelse, påmindelser, minder & de kan opmuntre os, mildne os, aktivere os & hjælpe med at opfylde vores ønsker — men selvfølgelig også det modsatte. Derfor er det væsentligt at vi holder os for øje, hvad det egentlig er for nogle genstande vi omgiver os med. Giver de liv eller død? Det er derfor vigtigt, at vores selvvalgte, opløftende energibeholdere bliver æret & betragtet som hellige, hvorfor det selvfølgelig er vigtigt at passe godt på dem; ikke tabe dem, glemme dem, smide dem væk, mm. Vi skal dog også mærke efter om de rent faktisk tiltaler os, både før vi samler dem op & i løbet af vores proces. Det betyder også at vi nogle gange kommer til vejs ende med en amulet & må rense den & sende den videre ud i universet. Ikke alle sten er for alle, men du kan tydeligt mærke hvilke, der støtter dig i din energi & hvilke der ikke gør. Tilsvarende, kan vi godt købe, modtage eller arve amuletter, men her er det dog virkelig vigtigt, at ovenstående skik bliver overholdt. Er du i tvivl om et objekt støtter dig eller ej, så undlad at bruge det som amulet – & dette er også årsagen til, at det er allerbedst, hvis vi finder eller skaber vores amuletter selv.

* Før ethvert ritual i dit hjem vil jeg anbefale at du lytter til noget musik du kan lide; behageligt, beroligende, opløftende imens du lufter ud, rydder op & gør en smule rent. Du kan også udvælge noget særlig ritualmusik, som du kun hører før du begynder din praksis – men igen, der er ikke noget rigtigt & forkert her. Kun det, du har lyst til & kan lide. Nogle foretrækker også stilhed, dybe vejrtrækninger eller selv at synge. At forberede vores ritual kan blive et lille ritual i sig selv. Der findes ikke en bedre måde at invitere kroppen til overgivelse end at begynde at forberede sig på, at vi er ved at facilitere et dejligt, afslappende rum for os selv. Vi slapper nemlig oftest bedst af i ryddelige, nydelige & hyggelige omgivelser.

Skønne, men langt fra nødvendige remedier:

* Alterduge i forskellige farver. Oftest kan små tørklæder gøre tricket.

* Bånd af naturmaterialer i forskellige farver (fx. bomuld eller silke) til at pynte, binde, bære amuletter & ære intentioner.

* Opbevaring: stofposer syet af naturmaterialer som hør, bomuld, silke eller uld – eller af noget udtjent yndlingstøj til opbevaring af urter, amuletter, sten, remedier, mm.

* Noget duft-materiale. Røgelse, olie, salvie eller træ. Holder selv meget af duften af Cedertræ, som man faktisk kan have voksende i en potte eller i haven. Man kan også brænde urter, lavendel eller andet man selv har høstet. (Husk dog at sikre dig, at det ikke er giftigt).

* En kniv. Dette er en temperamentssag. Jeg er selv gået bort fra knive. Men de kan repræsentere et skifte, mental aktivitet, vores intellekt, hjerne & tanker. Men nogle bruger knive til at sanke & høste rødder & der er de ganske brugbare. Vil man anvende en kniv på sit alter for at tilkalde beskyttelse, kan man bruge synåle af jern som alternativ.

* Smukke ting, der vækker gode minder eller virker opløftende for dit sind. Sten, muslingeskaller, blomster, grene, mm, der minder dig om årstiden eller hvad du ønsker at tiltrække. Et lille totemdyr, en nøgle, en gammel mønt eller noget helt andet, der har betydning for dig eller som kan symbolisere noget vi *ønsker* os. (Det skriver jeg mere om fra ritual til ritual). Bemærk her at amuletter oftest bærer en intention, mens udsmykning primært er bærer af en stemning eller symbolværdi.

* Et fad til at arrangere smukke ting på.

* Forskellige slags te til de forskellige årstider, der gerne vil vække dine sanser. Der er nogle te, der passer “bedre” til nogle tegn end andre.

* Et skind, et tæppe, en pude eller andet, der gør det behageligt for dig at sidde.

* En slags instrument til at skærpe din opmærksomhed eller kalde dig ned i kroppen; en klar, ren klokke, en syngeskål, små fløjter af træ eller ler med spæde, klare toner eller en lille tromme – hvad du har, som du har lyst til at bruge. Husk at lyden skal tiltale dig & give dig ro – din stemme er også et fantastisk instrument, hvor vi kan hviske, messe, nynne, kalde, skrige & synge, hvis vi har lyst. (Her kan man argumentere for, at forskellige instrumenter taler til forskellige kropsdele & dermed kan bruges til forskellige energier. Det skriver jeg om hver måned, min pointe her er blot at vi ikke behøver at have *alt* for at skabe det rigtige andægtige rum. Der kan det være bedre at finde noget, der tiltaler dig, fremfor at skifte instrument med sæsonen.)

* Amuletter, rituelle smykker eller en bestemt klædning eller et sæt tøj.

☾ Det Nye Astrologiske År

~ Min oprindelige tanke var, at dette skriv skulle udkomme på Forårsjævndøgn; dagen hvor Solen passerer ækvator & markerer de lyse tiders komme. Omkring 20. marts hvert år drejer det astrologiske årshjul endnu engang & vi træder ind i Urhoroskopets første kvadrant & med denne tærskel, åbner Årsrejsen med MÅNE·BREVE! Imidlertid havde livet andre planer, så selvom teksten var skrevet & alt lå klar, kunne den tekniske del ikke følge med.

~ Selvom jeg med min Måne i første hus virkelig har haft lyst til at skubbe på — kun styrket af Vædderens sæson — så måtte jeg overgive mig til naturens rytme & have tillid til, at det udkommer på det helt rigtige tidspunkt. Måske er I heller ikke helt færdige med at rydde ud efter Fiskens sæson?

~ Den seneste uge har vi sluppet Fiskens & sidste års energi i et kærligt, afrundet farvel. Fiskens sæson er speciel, fordi den er det eneste tegn i hele Dyrekredsen, der er yderverdslig. Det betyder at vi ser energien fra både livmoder & grav i dette tegn; De ophold vi befinder os i før & efter vi træder ind & ud af livet; energien af i morgen & det hinsides. Fiskens tegn er en tærskel, en afslutning & en begyndelse – præcis ligesom Nymånen. Der hvor vi eksisterer mest som åndeligt legeme, der hvor vi føler os forbundet til noget dybere, & dér hvor vi afslutter, afvikler & fuldbyrder vores indre processer. Vores følelser. Vores kriser. Vores modning. Og det kan være både glædeligt & sorgfuldt, for sådan er det at vokse, sådan er det at forandre & forvandle sig. Denne forvandling er evig, minder Fisken os om. Livets princip er det foranderlige, det strømmende, det cykliske. Derfor åbner vi os i dagene omkring forårsjævndøgn mod det kommende år, mod det sprudlende, livskraftige forår, der pibler frem. De seneste uger har været følsomme, vi har følt eksistensen an på tænderne & med Fuldmånen d. 18 marts, der i kraft af Plutos vitale transformationsenergi, bad os om at skrælle endnu et lag af & blive en (endnu) mere rå, autentisk & sårbar version af os selv — en mere oprindelig version. Og selvom det kan have føltes voldsomt, er det netop denne bevægelse, der i år giver os sådan en lyst til at leve, sådan en virketrang & sådan et momentum. Årshjulets første Nymåne i Vædderen, der falder 1. april, vil netop aktivere denne frygtløse spiring. Jeg glæder mig til at kigge ind, plante kim & holde rum for det år, vi skal vandre sammen, om 10 dage. Det bliver 12 måneder, hvor vi sammen skal fordybe os, sanse, udføre skriveøvelser, undersøge os selv, udfolde praksisser & ritualer, mærke ind i egenomsorg, selvkærlighed, på ny blive bevidste om naturens rytme, skærpe vores sanser, bevæge os, meditere, læse poesi; lade os forføre af livets skønhed, overgive os, tilgive samt forløse det ophobede med enkle øvelser i naturen, når årstiderne & adgang hertil tillader det.

Velkommen til ☽

~ Jeg vil invitere dig til, når du er klar til at byde foråret & vores nye rejse sammen velkommen, ved solnedgangstid eller til aftensmaden at drikke en ønskeskål for dét, som skal gro i dig det kommende år; en invitation til at lade livet vokse i os, lyset styrke træde frem sammen med foråret & tillade kærligheden til livet, mennesker & os selv blomstre frem. Vi kan allerede sagte begynde vores rituelle praksis ved bare i vores stille sind at sende en tak til Moder Jord. En tak for hendes afgrøder, livet hun giver & lysets komme — & husk, at leve cyklisk er også ikke at forcere noget. Det kan være så svært i vores samfund, fordi vi kan have en tendens til at tro, at hvis bare vi skynder os, knokler & presser ting igennem, så går det godt — & det gør det som regel, men måske ville det egentlig gå os bedre, hvis vi turde lade ting ske i det tempo, det naturligt kan. Det tænker jeg er noget vi kan blive klogere på sammen dette år!

Jeg glæder mig inderligt til vores rejse,
Anjuska

MÅNE·BREVE er en invitation til at lade sig inspirere af de astrologiske energier & årstidernes skiften & anvende denne viden til at leve & samskabe cyklisk fra en indre forbindelse i takt med hendes faser.

For hver måned åbner vi os mod Dyrekredsens energier & undersøger os selv samt vores personlige udviklingsrejse i samspil med astrologiens bevægelser. Her bliver vi introduceret til årstidernes vekslende energier, der hvert år udtrykker de samme farver i livets smukt vævede tæppe (fx Nymånen i Vædderens virkelyst & initiativ), men også de astrologiske nuancer 2022 unikt beriger os med (kunne fx være en stærk indflydelse fra Pluto, som vi ser under Nymånen 1.april 2022). Her vil vi i lyset af hver årstids iboende kræfter observere os selv igennem de aktive astrologiske energier, & dermed åbne os imod at vokse, udfolde os & blive (mere) bevidst om den følelsesmæssige & sjælelige udvikling som hver måned rummer, hver evig eneste år.

Shopping cart0
Der er ingen produkter i kurven!
Fortsæt med at handle
0