MÅNE·BREVE

~ Fiskens sæson, Nymåne: Solen & Månen i konjunktion i Fisken ~

~ Velkommen til det 23. af de 24 Måne·Breve! Det astrologiske års allersidste Nymåne. En måne som handler om forløsning, opløsning & evnen til at svømme et andet sted hen. Jeg håber at det har været en spændende rejse & at du har kunnet bruge disse breve, der også fungerer lidt som opslagsværker, som inspiration.

~ Mit ønske har været at flette disse 24 måner mere eller mindre sammen igennem årstiderne, Månefaserne & deres indbyrdes forbindelser mønstre, potentialer & tematikker.

~ Vi står på tærsklen til afviklingen af det astrologiske år; Vi er for to dage siden transgresseret henover tærsklen til Fiskens opløsende, næstekærlige, fantasifulde & yderverdslige sæson, det astrologiske års allersidste — der inviterer os til at slippe, elske dybere, tilgive & leve mere i nuet — lige nu!

~ Oversigt over årets hele Månefaser samt tidspunkt, hvor den står eksakt dansk tid:

SæsonNymånekl.Fuldmåne kl.
Vædderen1. apr08.24~16. apr20.55
Tyren30. apr22.28~16. maj06.13
Tvillingen30. maj13.30~14. jun13.51
Krebsen29. jun04.52~13. jul20.37
Løven28. jul19.54~12. aug03.35
Jomfruen27. aug10.17~10. sep11.59
Vægten25. sep23.54~9. okt22.54
Skorpionen25. okt12.48~8. nov12.02
Skytten23. nov23.57~8. dec05.08
Stenbukken23. dec11.16~7. jan00.07
Vandbæreren21. jan21.53~5. feb19.28
Fisken20. feb08.05~7. mar13.40
Vædderen21. mar18.23~6. apr06.34

VINTER // FORMULDNING

Trække energien ind, drømme, hvile, holde rum for visioner & formål. Indadrettet væren.

Skyttens Sæson med Nymåne i Skytten 23. november & Fuldmåne i Tvillingen 8. december
Stenbukkens Sæson med Nymåne i Stenbukken 23. december & Fuldmåne i Krebsen 7. januar

Vandbærerens Sæson med Nymåne i Vandbæreren 21. januar & Fuldmåne i Løven 5. februar
Fiskens sæson med Nymåne i Fisken 20. februar & Fuldmåne i Jomfruen 7. marts

Her tillader vi energien at blive helt lille & dvæle i vores indre. Her går vi i hi & åbner for vores indre universer, lader kroppen & sindet hvile, for at lade drømmene åbne sig mod os. Vi lader intuitionen lede, lytter & åbner sagte vores hjerter for nye visioner & tillader ånden at beriges.

☽ NYMÅNE

~ Nymånen er en spændende Månefase, fordi den både er alting & ingenting. Den er BÅDE en gammel, opfyldt Måne, der har været en hel Månecyklus igennem & nu er stille, træt & mæt af dage — men samtidig er den også den genopstandne Måne, der skyder frem efter sin totale implosion & spirer i et væld af nye energier & initiativer. Nymånen er en genstart, hvor slangen bider sig selv i halen. Hvor livet slipper op & genfødes på ny. Det er derfor man både kan frisætte & slippe temaer optil en Nymåne står eksakt (hvad vi kalder Sortmåne eller Balsamisk Måne) & derfra initiere, invitere eller åbne for at sætte intentioner med Nymånen, når det lille tiltagende Månesegl signalerer, at Månen atter vælger at *inkarnere* & langsomt tage sit fulde Månespejl på sig igen.

~ Det viser os også, at Måneenergi ikke er noget, der følger et præcist klokkeslet, men snarere smelter & vokser ind i vores egen cykliske rytme; vi slipper op til Nymånen, når vi er parate. Vi kan forsøge at forcere det, men den egentlig styrke(prøve) ligger ikke i kraftudfoldelsen eller at presse sindets idéer igennem, tværtimod. Den reelle kraftpræstation ligger i overgivelsen; at turde acceptere, at det, der kommer, kommer & intet andet — & det gælder både for Nymånens spiring & Fuldmånens blomstring. Den første øvelse vi skal lave er derfor at undersøge, hvornår vi er parate til dette slip: Hvornår har du tid & rum til at tillade forløsningen? Hvornår har du lyst? Opstår lysten ikke, kan vi kalde den frem, men mere om det under ritualet nederst. Mit ønske med at skrive alt dette er, at vi åbner os imod en forfinet forbindelse ind & op samtidig.

~ At denne Månefase både er en frisættelse & en ny begyndelse bevirker, at man med fordel kan udføre sit ritual over to dage; tillade slippet én dag — en af aftenerne optil Nymånen, hvor vi åbner for en lille frisættelse eller renselse, mens vi enten på aftenen for den kulminerede Nymåne — eller en af de første aftener efter — kan så nye tankefrø & sætte intentioner. Det er det, jeg personligt selv plejer at gøre. Men man kan også inddele sit ritual i 2 runder, om man vil, hvor første runde er en kærlig afsked & anden et håbefuldt ønske. Der er ingen regler, kun hvad der føles naturligt for dig. Læs mere i sidste afsnit under ritual.

~ Pointen er, at Nymånen er et skifte, en overgangsfase & en forvandling. Der hvor Månen lader sin gamle cyklus dø, skyller det overflødige ud & skaber rum for at det nye kim kan fæste sig & spire. Derfor forbinder vi også oftest Nymånen med menstruationen; energien er lille, vi vender fokus indad & vi har brug for ro, hvile, stilhed & mørke. Men det er også her at de indre sjælskræfter vokser frem & er stærke. Fokus er vendt væk fra bevidstheden & mod vores indre usynlige processer. Sortmånen eller den balsamiske måne, der er afslutningen på den forgangne Månecyklus (som føles kraftig i skrivende stund) er en usynlig Måne, der giver mørke nætter, fordi den følger Solens opgang & de dermed står på samme side af Jorden. Her er det interessant at bemærke, at Månen, set fra Solens side, altid er Fuld. Vores sjæl er i grunden altid illumineret fra den højere bevidstheds synspunkt. Det er kun fra vores eget menneskelige ståsted, at der findes ubevidste sider, skygger & personlig udvikling. Vi kan også se det som, at energien (det oplyste Månespejl) er vendt imod vores højere bevidsthed under Nymånen; altså vendt væk fra Jorden & det jordiske liv.

~ Efter denne udskillelse, fødes noget nyt. Vi åbner for at frøene kan sættes i vores sind, overbevisninger & afføde nye tankemønstre. Vi rydder ud, for at give plads til en ny bevægelse — under denne konkrete FiskeNymåne slipper vi et helt år; alt hvad vi har været igennem under dette astrologiske år renses nu ud & af vores kroppe & får lov — som det tøende forårs smeltevand — at pible ud igennem alle furer & sprækker & løbe livet, jorden & tyngdekraften imøde. Måske fosser følelserne, smerten, sorgen eller andet ud af dig, måske drypper det stille. Hvad end vores personlige processer er, så er det lige, som det skal være. Under den sidste del af vinteren, tør vi vores indre op for at sneen & isen kan smelte — så vi kan få forløsning; alt det vand, der strømmer igennem os, Fisken hersker nemlig over lymfesystemet — så vi er klar til forårets frodige spiring i Vædderens tegn, vi skyder igang om ca en måneds tid med Solens entre i Dyrekredsens første tegn, også kendt som forårs jævndøgn!

~ Almindeligvis er Nymånen en spiringsfase, et sted, hvor vi ikke kender os selv, vores begrænsninger eller færdigheder fyldestgørende, endnu. Derfor er det også vigtigt, at vi skelner imellem at handle & tage initiativ til at handle. Selve bevægelsen er præmatur endnu, men vi må meget gerne forstille os i vores stille sind, hvordan den skal udføres — samt undersøge, hvilke impulser vi har lyst til at handle på. Det essentielle her, er, at vi skaber en åbning, som energien senere hen kan fylde ud med vores intention (eller noget, som er mere sandt/i overensstemmelse med vores væsen. I min optik er det essentielt at vide, at vores forestillingsevner sjældent måler sig med virkelighedens muligheder & derfor er det vigtigt at åbne for *velsignelser*). I virkeligheden er det vigtigere, hvad vi føler, end hvad vi stræber efter. Det er følelserne nu, vi skal hæfte os ved; ikke ønsket om forandring. Energien er nemlig helt fin & stadig i spiringsprocessen; vi kan endnu kun se kimblade & ved derfor ikke, hvilken plante vi kommer til at se vokse frem. Derfor er denne månefase IKKE den bedste periode at indgå dybe forpligtelser, langsigtede planer eller store løfter. Ny information vil spire frem den kommende uge, angående det mirakel, vi kalder livet, som vi ser udfolde sig for øjnene af os — & gøre os visere på erkendelser, vi endnu ikke har haft adgang til, men som vi blive synlige for os i løbet af den nyligt begyndte Månecyklus. At holde vores ønsker & drømme for øje er derimod en god måde at bruge denne livsbekræftende & aktiverende energi på.

Super Moon

~ Ovenstående er en beskrivelse af en almindelig Nymåne. Det Astrologiske års sidste Nymåne er i dog endnu en kraftig Super Moon, (som de seneste tre Nymåner har været det). Dette er 2023’s anden Super Nymåne med 359.427 km til jorden på sit nærmeste punkt under den hele månefase. Dette fænomen, når hun er tættest på Jorden (perigee) bevirker at Månen virker 30% større, hvis vi altså kunne se hende, men da Nymånen er usynlig, fordi hun vender sin lysende side væk fra Jorden, må vi nøjes med at mærke hendes energi. Denne Måne er dermed, til sammenligning med den gennemsnitlige Nymåne; 25.000 km tættere på. Det betyder at de mere Månesyge af os vil mærke denne Måne kraftigt, ligesom vi mærkede Nymånen i Vandbæreren stærkt & Nymånen i Stenbukken før den. Denne SuperMoon vil stige på himlen i morgen kl 07.23 sammen med Solen & gå ned igen kl. 17.50.

~ Månens cyklus påvirker vores indre liv & da denne Nymåne befinder sig så tæt på Jorden vil vi opleve et særligt træk i vores sind & kroppe. Tidevandet kan være højere under en Supermoon, ligesom de fleste mennesker & dyr bliver mere forstyrret af Månens tiltrækningskraft & dermed sover mere uroligt. Energien sitrer & vi kan måske mærke dybere lag af følelser røre på sig disse dage. Det skyldes at vi alle er lidt mere på stikkerne under Supermåner.

~ Især vil denne Måne, der står i Fiskens sfæriske, forfinede & indlevende vandtegn pege os i retning af vores sjælefred, højere formål & hvordan vi tager vores jordiske . Hvem & hvad er afhængige af vores indsats? Hvilke ønsker har vi for den fremtid vores børn eller de kommende generationer skal bebo — & har vi ambitioner eller visioner om at skabe den i vores egne værdiers billede — eller tør vi tillade andre indflydelser at påvirke os, vores tilgange & dømmekraft?

Fiskens læring

~ Jo mere vi lærer astrologien at kende, og jo mere nysgerrige vi er på de 12 arketyper, Dyrekredsens 12 tegn repræsenterer, desto lettere vil vi kunne se deres energier virke & materialiserer sig omkring os, i vores omgivelser, i livet & ikke mindst i os selv. Da vi alle har alle tegn fra Dyrekredsen i vores horoskoper, er min personlige filosofi, at vi også alle indeholder alle tegnenes energier — & at vi dermed kan kultivere & fremelske deres kvaliteter, hvad end vi har placeringer i tegnene eller ej.

~ Almindeligvis siger man, at energien følger planeterne. Og det er i & for sig også sandheden, men jeg tror på, at vi kan lære at mestre vores placeringer, så vi på sigt kan opløse horoskopets begrænsninger & dermed ikke behøver bekymre os om, hvorvidt vi har en udfordret Venusplacering eller mangler vandelementet i vores horoskoper. Jo mere vi kan se alle andre menneskers værdier & kvaliteter, som værende iboende i os selv (også), desto mere kærlighed & forståelse kan der flyde mellem os mennesker imellem. Forudsætningen for at vi kan smelte mere sammen med verden er selvfølgelig, at vi kan mestre os selv i et vist omfang. Denne modenhed kan også blive til en dyb frihed, fordi vi ikke længere behøver afvise eller dømme — hverken sider af os selv eller andre. I virkeligheden tænker jeg, at denne sjælsforædling (som for manges vedkommende begynder som en spirende interesse for astrologi) er det, de gamle alkymister stræbte efter, når de forsøgte at transformere livets tungere elementer som jern & bly til guld — hvadend det så var følelsesmæssig eller fysisk bly, der blev bearbejdet.

~ I dette øjemed kan vi imidlertid se hele Dyrekredsen som en udviklingsrejse, hvor vi alle påbegynder livet med Vædderens umiddelbare livsglæde, Tyrens kropslige erfaring af at besidde, Tvillingens nysgerrige oplevelse, Krebsens følelsesmæssige forståelse, Løvens hjertelige livsvilje, Jomfruens bevidsthed omkring egne handlinger, Vægtens ønske om samarbejde & balance, Skorpionens dybere søgen efter sandheden i det skjulte, Skyttens intuitive forståelse for bredere perspektiver & nye horisonter, Stenbukkens dybere forståelse af ånd & materie, for i Vandbæreren at bevæge os ind på idéernes plan & den abstrakte tankes genialitet & sidst — i Fiskens intuitive, kollektive indlevelse, hvor vi igennem en dybfølt åndelighed & næstekærlighed — overgiver os til verdensaltet. Lader alt smelte sammen, opløses & skifte form, for igen at kunne tage plads i livet, som en mere jordbundet, begejstret & bevidst person.

~ Så vi i Vandbæreren et dybfølt ønske om at dele vores bevidsthed med andre (hvor visdommens livgivende vand, udgydes for tørstende sjæle) ser vi i Fiskene en dybere accept af alt der er, men også en opløsning, der gør at vi kan tilgive alle, inklusiv os selv. Hele dyrekredsens sjælerejse udtrykker sig igennem Vandbærerens gakkede genialitet, hvor den prøvede sjæl ikke længere har behov for at hævde sig, blive taget alvorligt, respekteret eller anerkendt af andre, men derimod nyder friheden i at kunne være sig selv med alle disse tidligere hårdt tjente erfaringer & blot visheden om, at vi aldrig mere skylder andre en forklaring, ej heller at vi behøver blive forstået eller mødt for at føle os godt tilpas, være tilfredse med os selv eller at elske os selv. Vandbæreren benytter sig ikke af synlig logik, men kommer på de mest underfundige måder frem til sandheden, som i Fiskens tegn atter opløser rammerne for Vandbærerens kategorier af *anvendeligt* & *ubrugeligt*, som fremtiden & traditioner fx let havner i.

~ Men Vandbæreren kan let frustreret løbe hovedet mod en imaginær forståelsesmur; for kan det ikke forstås, kan den opleve en afmagt & længsel efter at besvare sine spørgsmål. Her søger Fiskeenergien i anderledes grad helheden igennem enhed. Den ved om nogen, at ingen nogensinde er separerede fra hinanden, og derfor giver det slet ikke mening at inddele verden i *anvendeligt fremtidsorienteret* eller *ubrugeligt fortidsorienteret*, som Vandbæreren kommer til. I Fiskens bevægelige vand ser vi en dybere fornemmelse, et sted hvor forstanden må give fortabt, forståelsen ikke rækker & logikken er begrænset. Fisken åbner portalen til det hinsides & lader alt yderverdsligt & ikke-jordisk strømme imod os. Her ligger sindets dybere kringelkroge & livets oprindelige mysterium, og tør vi slippe alle systemer, strukturer & vante rammer giver Fisken os den totale fred & frihed, som mange af de andre tegn længes efter. Denne ydmyge & forfinede position er som en slags overgang til det hinsides, et sted, hvor vi ikke længere er bundet af det jordiske liv, men blot kan nyde dets eksistens uden forbehold, afvisning & modstand — hvis vi altså tør overgive os til de højere oktaver af Fiskens energi.

~ Gør vi ikke det, kan lidelse, dyb sorg & smerte, virkelighedsflugt — enten igennem at drømme sig bort i sin fantasi eller substanser være en tendens. Denne indbyggede konflikt i både at ville hjælpe & frelse andre, men ikke selv kunne rumme at forpligte sig til at tage ansvar for sig selv, kan føre til dyb lidelse & forvirring. Og her kan man argumentere for, at ligeså vel som Fiskens tegn er en åbning imod himlen, ja så er den det også mod helvede — det indre helvede, vi selv skaber ved at insistere på umuligheder, fx. Vi må med andre ord vælge overgivelsen, men også troen på, at det nytter. At livet er værd at investere i, også selvom det nogle gange tvinger os ned på det jordiske plan, forlanger af os, at vi får vores skønhedssøvn & tager opvasken. Også selvom det måske ikke lige var det, vi havde tænkt os skulle ske.

Fiskens kvaliteter

~ Fisken er Dyrekredsens allersidste tegn & bliver en smuk tærskel, hvor vi oplever livets allersidste kraftanstrengelse, før vi slipper & svømmer videre ind i kosmos. Derfra bliver sjælen atter klar til at inkarnere igen, nu i Vædderens livskraftige & forårskry ildenergi. Fiskens sæson er den tid på vinteren, der både viser os total død (almindeligvis frost, snefald & kulde), for ganske få uger senere at velsigne os med piblende liv, der spirer frem fra den hårde, kolde jordskorpe under frostens smukke mønstre. Fiskens tegn er bevægeligt vand & hjælper vores oplevelse af livet igennem en smidig eller omskiftelig energi — som verdenshavenes flod & ebbe, vandrer vi i en vekselvirkning imellem energi & afmatning, mellem tiltro & mismod, mellem bølgekam & bakkedal. Dykkede vi dybt ned i intellektet under Vandbærerens sæson; de hvide drømmes tid, så åbner der sig nye følelsesmæssige dybder & drømmen tager form i vores indre liv, så den næsten bliver kropslig — eller det vil sige, vores nervesystem oplever det hele som mere virkeligt end hvis vi blot tænkte eller forestille os det. Som en natlig drøm, der pludselig tager bolig i blandt os. Såede vi frø igennem introspektion, refleksion & inspiration, er det nu tid til at udtrykke disse; vores følelser, vores fantasier & vores kreativitet.

~ Fisken tilhører de feminine tegn, der magnetisk tiltrækker & former verden i sit eget billede; en bevægelse, der trækker energi til sig. Fisken er dertil et flydende tegn, der virker igennem den bevægelige, smidige dynamik. Her har vi lettere ved at åbne os, implementere ændringer, tilpasse os, respondere, fremfor at agere, gå på kompromis, føje andre & skifte spor. Med den bevægelige energi behøver vi ikke have faste værdier eller måder ting skal være på, vi kan flyde med strømmen & vende os mod det, der kalder (eller insisterer). Dertil giver Vandelementet os dybere kontakt med vores følelser, højnet sensitivitet, fantasi & empati, tydeligere & mere bevidst adgang til det underbevidste, fællesmenneskelige, mystiske, ukendte & universelle.

~ Fisken er endnu et af de tegn, der har et dobbelt herskerskab; Jupiter er den gamle hersker, mens Neptun er den moderne. Begge planeter tilføjer interessante & essentielle kvaliteter til tegnet:

~ Fisken herskes i den gamle kaldæiske astrologi af optimistiske & rettroende Jupiter, glædens, visdommen, erkendelsen & den højere forståelses planet. Jupiter vurderer hvad der kan bruges, hvad der er interessant & hvad der tjener et (højere) formål. Jupiter har perspektiv, humor & vid, han forstår verden igennem sin egen oplevelse, ved hvad der bringer glæde, mening & formål, men også hvordan vi udvider vores horisonter, handler på retfærdighed & overgiver os til troens blide hånd. Netop dette religiøse aspekt får en plads hos Fisken, hvor Jupiter er nattehersker. I hans dagstegn, Skytten, bliver hovedvægten lagt på intellekt, forståelse & akademisk analyse, mens han hos Fisken arbejder sig igennem dogmer, sandheder & den højere intuition.

~ Neptun, Fiskens moderne hersker, tilføjer yderligere kompleksitet til tegnet; Her bliver rusen, drømmens betydning, det ukendte indre liv, medicin, sygdomme, overskridelser af verdener, men også udfoldelsen af dem synlig. Musikalitet, fantasi, poesi, kreativitet, filmkunst, mm herskes af denne planet, ligesom kemi fremstillingen & brugen af stoffer & medicin. Her ser vi narkosen & bedøvelsens virkning, ligesom vi kan besøge de clairvoyante indsigter, vores dybere intuition & spiritualitet. Kontakten til det hinsides — måske Gud — er større & vores ønske om at leve et (asketisk) liv i tjeneste enten i klostre, på hospitaler, i institutioner, nødhjælpsarbejde eller indrullet i andre store strukturer i vores samfund, der behandler & faciliterer mennesker & deres behov.

~ Fiskens motto er: Jeg tror — eller Vi tjener. Dette motto viser os Fiskens iboende visdom & den ydmydhed, der følger med at være i tvivl, åben eller uden dom, samt det ønske om at skabe en verden for mennesker sammen med andre mennesker.

Denne Unikke Nymåne

~ Det astrologiske års tolvte & sidste Nymåne står over os i morgen tidlig en time & et kvarter efter solopgang lokal dansk tid. Det er en spændende Nymåne, da den både står i Dyrekredsens allersidste, 12. tegn, Fisken & befinder sig i horoskopets allersidste hus, 12.hus, Fiskens eget hus. I Danmark er Nymånen altså tematisk forstærket & giver os et ekstra incitament til at dykke dybt ned & undersøge de spirituelle eller åndelige aspekter af vores liv disse dage. 12.hus er et af de huse, der skaber en dybere forbindelse til det hinsides & tilsvarende gør tegnet Fisken, med den ene Fisk svømmende i den sjælelige sfære & den anden Fisk svømmende i de jordiske vande. Vi ser altså en åbning mod den åndelige verden, en transgression, et sted, hvor ting, der førhen var usynlige, nu bliver synlige — som en flodbølge, der ruller tilbage fra land, river en masse ting med sig, men også blåtlægger en masse fine skatte på den pludseligt besynderligt lange & nøgne strandbred.

~ Denne Nymåne er endnu en Super Moon & bliver altså den tredje Nymåne i træk, der både er en Super Moon og lander i dets tegns 1. grad. Faktisk har alle Nymåner siden den heldige & optimistiske Nymåne i Skytten 23. november faldet i 1° & kalder dermed kraftigt på nye begyndelser, fornyelse, nye muligheder & inspiration. Dette er imidlertid en lidt mere sej Nymåne end den utroligt heldige SkytteNymåne.

~ Energien er anderledes blid & introvert her, vi befinder os i månedens 2’er energi, vi ser Nymånen d. 20/2 & vi ser netop også en dobbelt aktivering, da den universelle dagsenergi for 20/2/2023 er 11/2. Vi ser dermed en dobbelt manifestaions portal mellem datoens energi & Solen & Månen. Alle planeterne befinder sig på Jeg-siden for Nymåne-horoskopet, dansk tid & giver os et praj om, at denne Nymåne handler rigtig meget om os selv. Venus, Neptun, Ascendanten, Solen & Månen befinder sig alle i Fisken på tidspunktet for den eksakte Månefase. Det bliver med andre ord ikke mere Fisket; og resten af himmelen er også ganske nydelig. Det mest udfordrende er en kvadrat mellem Merkur & Uranus.

~ Men Nymånen danner dog ét rigtigt aspekt — det eneste overhovedet — til de store planeter & det er denne her førnævnte konjunktion med tiden, skæbnen & de fysiske begrænsningers planet Saturn. Han står stadig i den sidste del af Vandbærerens tegn & sætter fokus på forståelse, kontrol, systemer & vished, hvor det provokerer ham helt vild at Fiske energien er blid, medgørlig, åben & ukonkret. Det kan medføre at man kan føle sig låst fremtil 7. marts, hvor hans begrænsende blik rekalibereres af Fiskens egen energi.

~ Den sidste Nymåne for denne årscyklus er med andre ord oprandt; Den grænseløse, frie, kærlige & evige Fisk giver os en sidste dyb indsigt i indeværende astrologiske år med sin potente Nymåne. Nymånen tilbyder os en højere transcendens, samt healing & tilgivelse på dybere planer, som vil ringe ud de næste 14 dage til Månen står fuld i Jomfruens nærende, praktiske & healende tegn. Den astrologiske cyklus’ sidste Nymåne er altså en slags emotionel genfødsel, hvor vi smider alle vores gamle følelser & mønstre, mens vi stiger op i de Neptunske glitrende, klare vande. Nymånen opfordrer os til at kaste os ud i det nye, ukendte + acceptere & tilgive det uperfekte i os selv (og andre) som en ny slags perfektion!

~ Selvom man som udgangspunkt vil kalde den en optimistisk Nymåne, så kan de fleste sagtens mærke en tyngde. Mange temaer omkring vores egen indre sandhed, kan dukke op, tanker om hvad “sandhed” overhovedet er for en størrelse + en masse gamle, glemte følelser, der pludselig hvirvles op af det ubevidstes dyb. Selvom det måske kan virke meget modsat ordene her om en mild & optimistisk Nymåne, er det vigtigt at se denne lidelse eller sorg, som følelser, der kommer op fordi de er parat til at blive renset ud. I bund & grund kan vi sige, at alle de emner, der kommer frem er dem, der forhindrer os i at leve vores lykke. Og det kan altså være alle slags skygger; følelser omkring undertrykkelse, irettesættelse, altid at blive iscenesat som ord eller tarvelig, at vi er ofre for andre menneskers adfærd, skyld & skamfølelser, at være fysisk svagelig eller ressourcesvag, at være et udskud, en taber, at blive anset for mindre værd, disrespekteret, opløsningstemaer, misbrug, afvisninger, sindslidelser, udskamning, at blive gjort forkert, uretfærdighed, mangelfølelser, mm.

~ Generelt temaer hvor vi oplever at det kollektive afviser os (eller at vi afviser andre) af den ene eller anden grund. Fisken hersker også over sygdom & det ubevidste, så derfor kan tanker omkring at blive afvist på baggrund af at være “skør” eller “afvigende” også dukke op. Igen, intet af dette sker, fordi det har noget med sandheden om dig, at gøre, men det er områder, hvor vi af den ene eller anden grund er sårbare & er blevet sårede. Fisken er også et healertegn & denne Nymåne er en invitation til at du læger & omfavner din svagelige afviger. Alle mennesker er særegne på et eller andet plan, men det betyder ikke at vi fortjener at blive udskammet eller udstødt. Det betyder dog også, at vi bliver inviteret til at sætte os i andres sted; hvor kommer vi til at dømme, afvise, fordømme, udskamme eller udstøde andre & på hvilken baggrund sker det egentlig? Det vil give mening at kigge sig selv lidt efter i sømmene her, for oftest er en stor del af det vi afviser i andre bundet sammen med vores egen lidelse — & denne Nymåne viser os altså, at det er på tide at læge den “othering” af andre & omfavne alle som mennesker. Tilgive, inkludere & heale som et hele.

~ Nymånen, just når den har vendt sig fra aftagende måne til tiltagende måne, skaber hver måned en genfødsel i os; Månens cyklus genaktiveres & skaber et nyt måneliv, kunne vi sige. Hun viser os den cykliske proces, som alt liv er styret af i større eller mindre skala. Hvis vi ser en månecyklus på de 27,3 — 29,5 dag (alt efter hvordan man regner det), det ca tager hende at bevæge sig en hel runde om Jorden, svarede til et liv, oplever hun tusind liv på et menneskeliv. Alle disse liv bærer forskellige temaer, energier, formål & oplevelser med sig, trods deres gennemsnitlige længde. Det samme kunne man sige gjorde sig gældende for menneskeliv; selvom vi alle er unikke væsner med egne temaer, problematikker, talenter, evner, ønsker & drømme er der mange elementer vi også deler; hvilket især er noget denne Nymåne i Fisken ønsker at vise os.

~ Ingen er en ø. Ingen lande kan separeres; vi er gensidigt afhængige af hinanden mht samarbejde, handelsforbindelser, import, transaktioner, økonomier, fødevarer, men også klimaet, forurening, jordskælv, oversvømmelser, hungersnød, havene & smitterisici er noget vi alle deler & er fælles om på Jorden. Vi kan ikke længere være ligeglade med, hvad der foregår på den anden side af kloden. Alt hvad der foregår påvirker vores mad, vores miljø, vores sundhed, trivsel & levevilkår. Fisken vi gerne vise os, at forestillingen om separation imellem os er en illusion; vi kan ikke skille det ene fra det andet. Det vidunderlige (& rædselsfulde) ved at være inkarneret på Jorden er, at ALT er blandet sammen — & tingene vil blive mere & mere blandet sammen. Vi indeholder alle partikler fra stjernerne, ligesom vi også alle både indeholder et atom fra Kleopatra, Julius Cæsar & måske endda Hitler. Vi kan ikke skille det gode fra det onde, det rene fra det urene, det væsentlige fra det uvæsentlige, siger Fisken. Og alligevel er det dét mennesket så ihærdigt altid forsøger at gøre; Vi ønsker at adskille, opdele, isolere, dissekere & analysere verden (på bedste Jomfrumanér), men vi er nødt til at balancere denne akse. Fisken minder os om, at lever vi for meget i Jomfrusiden, hvor vi forsøger at kontrollere & isolere alt hele tiden, vil det resultere i opslidende kampe, angst, stress & nervesammenbrud. Vi er nødt til at acceptere en vis grad af uorden, rod, skidt & kaos for at kunne rumme at eksistere i denne verden. For det er også i det vilkårlige, uforudsigelige, ukontrollerede at kærligheden bor, mens intellektet bor i det konkrete, isolerede, belyste & adskilte.

~ Denne Nymåne vil gerne vise os, det store i det små & det små i det store! Vi nærme os indsigt på forskellige måder; Vi kan nærme os det åndelige fra det jordiske plan & vi kan nærme os det jordiske, fra det spirituelle. Begge veje er lige gode & lige brugbare. Denne FiskeNymåne viser os altså dyb, indre transcendens med Saturn, den mest fortættede materies store vogter & læremester. Fiskens budskab er, at vi alle er lige, at kærlighed er evig, ubetinget & uudslukkelig, & at vi alle er dybt elsket, altid — lige meget hvad der ellers sker i vores liv eller ude i verden!

~ I kritiske tider er der to kraftige bevægelser: Krisen & Kærligheden. Det lyder måske en smule tosset, når jeg stiller det så enkelt op, men vi har altid et valg: Vil vi overgive os til angsten, frygten, knapheden, hadet, afvisningen, skammen, usikkerheden, panikken, krisen & krigen — eller vil vi vende os imod samarbejdet, tilliden, venligheden, tiltroen, næstekærligheden, tilgivelsen, forståelsen, medfølelsen, sympatien & kærligheden? Fisken viser os, at vi nogle gange må være klippefaste i vores tiltro til det gode, være tillidsfulde i vores relationer, være kærlige overfor vores medmennesker & håbefulde i fht fremtiden.

~ Selvom vi alle engang imellem kan blive overvældet af mismod, håbløshed & lidelse, som er den ene side af Fiskens hypersensitive & følsomme sind, der kunne ende med at give op & drukne/bedøve sig selv; så har vi også den anden mulighed, at lade os overgive i dyb tillid, lykke, overgivelse, kærlighed & optimisme. Fiskene indeholde begge disse sider; tegnet er også afbildet som to Fisk, der svømmer i hver deres retning & viser os livets dualitet. Vi har altid en valg i forhold til, hvordan vi vil møde verden & de oplevelser, der kommer i vores retning. Det er helt op til dig, hvilken side af Fiskens væsen, du vælger, disse dage.

Hvordan høster vi bedst
Fiskens energi

~ Fiskens energi handler om at forstå, at den fysiske krops trivsel ikke altid kommer før den psykiske eller følelsesmæssige. Nogle gange kan en rask krop leve videre, selvom en sjæl har forladt den. Derfor er det essentielt at balancere vores psyke mindst ligeså meget som vores jordiske legeme.

~ Fisken korresponderer med tallene 7 (Neptuns tal intuition, klarsyn, fællesmenneskelige forbindelser, filosofi, højere idealer, tilgivelse, accept & en dybere forbundethed til alle mennesker) & tallet 3 (Jupiters tal for erfaring, ekspansion, nye horisonter, visdom & en dybere fornemmelse for livets sande formål).

~ Når vi skal kalde Fiskens energi ind, er der et utal af måder. Her kommer nogle eksempler, men du kan sikkert sagtens finde på andre. Min tanke er ikke, at vi skal ud at købe noget; snarere undersøge om vi tilfældigvis har nogle af de elementer i vores hjem, som kunne tiltale os, under denne Fuldmåne. (Og altid efter tilgangen: hellere fravælge at have nogen som helst af de genstande, jeg nævner, med dig de kommende 14 dage, end vælge noget, der ikke vækker eller tiltaler dig.)

~ Fiskens primære farver er lilla, hvid & indigo. Fisken korresponderer med kronechakraet, pandechakraet; Det tredje øje, hjertechakraet & Sakral chakraet.

~ Fisken hersker over lymfesystemet & immunsystemet, men er knyttet til al cirkulation i kroppen. Ligesom alle kropsvæsker inklusiv synovialvæske, slim & blod. Fiskens primære kropsdel er fødder & tæer. Kirtelsystemet, men især pinealkirtlen, bughulen & det endokrine system knytter sig også til Fisken, ligesom kroppens evne til at slappe af i væv & vejrtrækning.

~ Ubalancer i Fiskens energi kan skabe stofskiftelidelser, ødemer, væskeophobning, ligesom manglende cirkulation eller trætte venepumper & forkalkning af arterierne. Alle sygdomme der er kolde & fugtige; indfluenza, tuberculose, forkølelse, snotnæse, rindende øjne & vand i lungerne. Generelt lungefølsomhed er en tematik hos både Tvillingen & Fiskens energi. Men også overfølsomhed overfor lys & lyd, sensitiv hud, allergier overfor dyr, skimmel, vejrskift, kemikalier, autoimmune sygdomme, eksem, udslet, ømhed, overfølsomhed i huden efter berøring, lavt energiniveau, svimmelhed, kronisk træthed, lav sexlyst, svagelighed & blodmangel. Hævelser i lymfekirtlerne, svampe & virussygdomme, bl.a. mononukleose. Alle fodrelaterede sygdomme alla fodsvamp, fodvorter, gigt, hælspore, knyster samt nedgroede negle. Usædvanlige fødder, misdannelser (klumpfod), hævede ankler, åreknuder, væskeansamlinger i underben, hypermobile led i fødderne. Søvnløshed, glemsomhed, diffus opførsel, narkolepsi, pille- & stofmisbrug. Alzheimers & senilitet, mystiske psykosomatiske eller metale lidelser, delirium, hallucinationer. Blodforgiftning & sukkersyge, der kan lede til amputeringer, især af ben. Maveproblemer, ondt i maven, stress, psykisk madlede, spiseforstyrrelser; især overspisning, sukkerafhængighed eller trøstespisning. Blandt de mindre alvorlige forstyrrelser kan ubeslutsomhed, ligegyldighed, lemfældighed, ødselhed, vaghed, svaghed & leflende adfærd høre til her, sammen med humørsvingninger, muthed, depression, melankoli & eskapisme. Der kan være en manglende evne til at slå rødder eller bygge fundament i tilværelsen, ligesom der kan være tendens til ikke at ville eje noget, være upraktisk anlagt, mangle selvdisciplin eller være selvdestruktiv. Askese & puritanisme kan også være en tendens. Personer med ubalance i Fiskens energi vil typisk være overemotionelle med tendens til at overtage andres følelser & ikke kunne skelne mellem hvem de tilhører. Dertil kan de let blive overstimulerede eller overvældede. Offerfølelser & martyrium, samt manglende tro på sig selv & egne evner optræder også hypigt. Højnet intuitive forbindelser, der kommer uvelkomment eller anmasende i form af clairvoyance, men det kan også være klar-føling, -hørelse, -lugtsans & lignende, kan give ulyst til at komme ud & omgås andre, fremmede eller bare befinde sig blandt mange mennesker.

~ Meditation, struktureret planlægning, Yoga, kampsport, styrketræning, madplan & lignende kan være måder man aflaster nogle af ovenstående lidelser eller ubalancer.

Hvilke genstande kalder Fiskens energi ind & hvad kan anvendes som amuletter nu:

~ Eksempler på stene, der taler direkte til Fiskens energi, er: Ametyst. Den bringer troskab i kærlighed & forudsigelsens indsigt, beroliger nerverne & styrker systemet. Akvamarin (mod & styrke), gul safir, rød koral, jasper, jade, Lapis Lazuli, tyrkis, blå blondeagat (til at udtrykke følelser klarere & gøre formidling tydeligere), amazonite, rosakvarts, månesten, sodalit, sort turmalin, labradorit, blodsten & flourit. Fisken korresponderer med metallerne kviksølv (Merkur).

~ Urter, krydderier & grøntsager du — hvis du har lyst — kan spise før, til, efter — eller anvende til dit ritual. Fisken planter gror ofte i fugtig jord eller tæt på havet: asparges, have-champignon, søde ærter, æbler, rabarber, havre, salvie, rødbede, bladbede, salat, grønkål, spidskål, endive, tomat, agurk, majroe, anis, tang, oliven, vandmelon, honningmelon, jordbær, hyldebær, kartofler, vild selleri, knoldselleri, ingefær, mynte, kava, muskatnød, basilikum, brønkarse, dild, tandet kreosotbusk, skjolddrager, chlorella (vulgaris) & spirulina.

~ Tilsvarende; blomster & træer, der er særlig stærk bærer af Fiskens energi er. I naturen kan Fiskens planter & træer enten være svære at finde eller er oftest store, ligesom de oftest har lægende, immunopbyggende eller stærk antibakteriel effekt. Fiske-planter kan også fungere som katalysator for bevidsthedsudvidelse & kan være hjælpsom til traume eller shamanisisk arbejde: Skovfyr, lindetræ, ginko, hvidpil, bynke, hyld, åkande, nøkkeroser, morgenfrue, purpursolhat, marguerit, lægealant, Iris, carrageentang (Irsk mos), jasmin, syren, anis isop, blåregn, valmue, klematis, lavendel, citronmelisse, macarod, pragtsnerle, fouquieria splendens, chrysothamnus, andromede, skinnende lakporesvamp, reishi svamp, blæregtang, alt fra rubladfamilien; ranunkelfamilien, især orangerod, hydrastis, øjentrøst, almindelig røllike, xanthosia rotundifolia, soløje, almindelig hjulkrone, mimulus cardinalis, orkidé, gøgeurt, mælkebøtte, virginsk troldnød, nerie, hortensia, myrra, filtbladet kongelys, cikorie, skjolddrager, stor nælde, gummi- & grå kaninbørste (fra solsikkefamilien), almindelig fuglegræs, kvan, glat burre & burresnerre, passionsblomst + alle typer påske & pinseliljer (Narcissus slægten). Men du kan igen bruge lige dem, der taler til dig.

Ritual

~ Som jeg skrev i introbrevet er der ingen regler for, hvordan man skal komme sit indre eller de kosmiske energier nærmere. Der er traditioner, forslag & rettesnore, som man kan følge, hvis man har lyst. Lyst er virkelig et nøgleord for mig i min egen praksis. Her er tre eksempler på ritual, du kan udføre.

~ Vi udfører ritualer for at bryde med den vores rationelle, Merkurstyrede hjerne, der hele tiden er optaget af at indsamle, analysere & klassificere vores oplevelser & omgivelser. & for at forvandle det resultatorienterede Marsdrevne samfunds ukuelige kværnen. Ritualet tjener det formål, at sætte rationalet & problemknuser-hjernen midlertidigt ud af spil, så vi kan sanse, hengive os & opleve livet & nu’et omkring os & overgive os mere til Månens instinkter, Neptuns intuition & Venus nydelse.

~ Fiskens sæson handler om accept, overgivelse & selvkærlighed. Men den handler også om afsked & at frisætte alt det vi har været igennem det seneste år, så kun det allermest livskraftige står tilbage & kan spire frem med Vædderens sæson, når forårsjævndøgn 20. marts skyder det nye astrologiske år igang!

#1

Kræver tid til fordybelse & villighed til at prøve noget nyt.
Kræver saks, notesbog eller papir & pen.

~ Jeg har almindeligvis holdt disse ritualer ganske sobre, så de ikke krævede nogle ofre af nogen (for det er meningen at alle skal kunne være med & opleve at tappe ind i energien). Alligevel husker I måske, at vi under Nymånen i Vædderen flettede hår? Det skyldes at jeg hvert år under Fiskens Nymåne klipper mit hår. Jeg plejer at gøre det på dagen, under Måneenergien, men man kan sagtens gøre det dagene efter eller bestille tid os en frisør, hvis det er mere ens stil.

~ Mit private årlige Nymåneritual i Fiskene går ud på at ofre lidt af længden til månegudinden; signalere at jeg er klar til at slippe fortiden og indtage fremtiden. Come what may ♡ Det er en måned hvor jeg helt konkret slipper det forgangne år på. For mig er det en måde, hvor jeg byder den nye cyklus velkommen. Jeg bruger Jomfruens fysiske virke & pertentlighed til symbolsk at skille mig af med det “jeg ikke længere har brug for” & slippe de følelser & alt det jeg har oplevet fra det hår groede ud — hvis man kigger på hårmineralanalyse eller epigenetik er det slet ikke så tosset en tanke endda. At klippe de 12 cm af jeg har groet det sidste år føles befriende & som en god start på det nye der kommer.

~ Har du mod på det vil jeg af hele mit hjerte anbefale dette slip. Men det er essentielt at man forbereder sig mentalt på at dette ikke blot handler om en ny frisyre, men simpelthen er en afslutning, et farvel & et punktum på de seneste 12 måneders læringer, erfaringer, opdagelser, rejser, mm.

~ Som indledning er det oplagt at nedfælde i din Månenotesbog, hvad der er hændt i dit liv siden marts sidste år & evaluere & konkludere på din udvikling, din videre færd, dine drømme, ønsker, forhåbninger & hvor langt du er i processen pt. Som vi har gjort så mange gange før. Lav først en liste over alt det, du er taknemmelig for, men som du også er parat til at slippe. Forfat dernæst en liste over, hvad du stille har afviklet det seneste år, som du er glad for — & nedfæld sidst en liste over alt det, som du gerne vil slippe, som du er parat til nu. Understreg de allervigtigste. Skriv dem på små lapper papir & begrav dem ved lejlighed steder, der kunne virke frugtbare.

~ Lav dernæst en liste over ting, du gerne vil invitere ind i dit liv; især dem, der kunne være relateret til Fiskens temaer, kvaliteter & talenter. (Vi får rig mulighed for at sætte nyt igang til VædderNymånen om ca en måned, så vær gerne mest ambitiøs med dit indre, dine drømme & de lidt mindre praktiske ting). Denne Nymåne handler i høj grad om at mildnes, slippe & forløses.

#2

Kan udføres alt efter temperament & tid

~ Med et astrologisk reset i Fiskens sfæriske & næstekærlige tegn, er der egentlig ikke det, vi ikke kan. Alt fra rituelle bade med rose, lavendel, jasmin eller andet duftstærkt, der aktiverer sanserne, men som vi også kan drømme os bort i, kan være givtige. Det kan vinterbadning for at vække vores kroppe på celleplan & lade dem kalde klokkeklar indsigt ind. At sove en god lur & tillade sig selv at overgive sig til det uvisse, kan også være måder.

~ Med Saturn som snarlig beboer i Fiskens tegn de kommende 3 år vil vi opleve en afmystificering eller afvænning. Alle de mere jordiske aspekter af Fiskens fantasifulde drømmeverden vil kræve konkret handling af os, ligesom ønskeslør, blår i øjnene, illusioner & andet vil falde. Det er både en lidt svær & barsk transit, da vi på den ene side vil vågne brat op af alle vores drømme, som fik vi en spand isvand i hovedet, men samtidig tilbyder den modne, velafbalancerede Saturn os et realitetscheck, så vi stødt & roligt med Fiskens sværmeriske tilgange kan skabe vores drømmeliv her på Jorden, fordi vi nemlig ikke længere stikker hovedet i en busk & ignorer de allermest essentielle områder, mens vi forestiller os, at vi kan *manifestere* vores ønsker ved at bypasse vores øvrige eksistens, følelser, psykiske tilstande, mm. Det betyder, at denne Nymåne vil være fuldstændig oplagt til at få skik på ting. Lav prioriterede lister; visualiser, hvad du ønsker at forandre & hvordan det skal gribes an. Læg. En. Plan. (Og lad dig endelig ikke slå ud af, at du ikke følger den, men bliv kontinuerligt ved med at handle på den efterfølgende fremfor at give op).

~ Tillad dig selv at være menneskelig og slip de høje forventningers pres, men tag samtidig ansvar for din menneskekrop, dens velbefindende & trivsel. Måske har du haft brug for at spise lidt sundere den seneste rum tid? Eller måske ændre eller skære ned på dit forbrug (fødevarer, vin, tv-kiggeri, osv)? Måske drømmer du om at realisere et eller andet, der har virket svært? Tillad dig selv at det ER svært, men undlad at give op. Accepter Saturn som en følgesvend for en periode & brug hans stamina & dedikation til at lægge en plan & nå dine mål. Optræder hans usikkerhed, jamen så vend den til din force. Hvad gør dig usikker & hvorfor ? Og hvad kan du gøre for at forvandle den oplevelse eller på anden måde bruge disse udfordringer til din fordel.

~ Udrensning, faste, detox, eller lignende kan også virkelig gøre underværker. Især for mave/tarm, immunforsvar, sind, følelser, mm. Mindre skærmtid, mindre tilsætningsstoffer, færdigvarer, slik eller lign. Men husk ikke at blive for fanatisk, eksrem, drømmende eller på anden måde anvende denne impuls som tunnelsyn, for det kan der også være mulighed for. Det er vigtigt at den lille nye ændring du laver er så lille, at du tænker: nemt! Det kan jeg sagtens gøre hver dag, det er for let. Det er her vi skal begynde, for det betyder at du også kan gøre det på dage, hvor du orker ingenting. Og den vished vil bestyrke din tiltro til dig selv, og din selvtillid, fordi du vil blive stolt over, at det rent faktisk lykkes dig at gøre denne lille ting hver dag (eller hvad det nu ender med at være, der er dit mål).

Perspektiv

~ Denne Måne bringer en dybere frisættelse eller udrenselse. Mange spændende nye muligheder & modet til at tage ansvar for det hele & gå efter dine drømme.

~ Jeg håber I får en fin, blid, men også materialiserende Nymåne. Husk, resultatet kan vi for alvor først se om 6 måneder, i kulminationen under Fuldmånen i Fiskene under Jomfruens sæson.

~ Hvis du har lyst til at dele din oplevelse med mig — eller har du spørgsmål eller lignende er du meget velkommen til at sende mig en mail på:
anjuska@detkosmiskeselskab.com
Med ønsker om en smuk, livgivende & indsigtsrig Nymåne

Shopping cart0
Der er ingen produkter i kurven!
Fortsæt med at handle
0