MÅNE·BREVE

~ Skorpionens sæson, Nymåne: Solen & Månen i konjunktion i Skorpionen ~

~ Velkommen til det 15. af de 24 Måne·Breve! Tanken er, at hvert brev skal invitere dig til at åbne dig imod Månens energi & skabe en blid, stille stund for dig selv, et ophold i hverdagen & det almindelige liv, hvor du inviterer dit inderste væsen til at træde frem & give sig til kende. Det vil vi gøre 24 gange på de kommende 12 måneder i kraft af et lille ritual vi udfører, som omfavner årstiden & naturen udenfor — samt ærer energien & indsigterne Månen kommer med — inde i os.

~ Mit ønske er, at hvert brev skal følge en rød tråd, hvor både hver Ny- & Fuldmåne knyttes sammen, men også hvor årets større perspektiver vil kunne forankres & en dybere mening med, hvorfor vi gør som vi gør, træder frem.

~ Vi har krydset efterårsjævndøgn, befinder os i årets tredje kvadrant & har for to dage siden sagt farvel til Vægtens sociale luftlag & bevæger os nu ned i materien, i kroppen & de hemmelige følelsers sæson. Almindeligvis ser vi under Tyrens sæson de små frø i jordkappen spire, men nu, her i efteråret under Tyrens modstående tegn, Skorpionen, ser vi nu alt formuldes, trække sig sammen & dø. Det er forvandlingen imod de indre oplevelser, som sjælen har både i efterlivet & under vinteren. Alt vi så spire, skyde & blomstre under foråret, tager nu sin afsked med de regnvåde nætter, de dalende gule blade & efterårets kompakte dufte.

~ Hvad der gør disse to spirings & forfald-sæsoner særlig spændende i år er, at de har besøg af Måneknude-aksen. Månens knudepunkter (der hvor Månens bane rundt om Jorden, skærer Jordens bane rundt om Solen) befinder sig på Tyre-Skorpion aksen, hvilket betyder, at de årlige Sol- & Måneformørkelser i år finder sted under Tyren & Skorpionens sæsoner. Dette brevs Nymåne er dermed ikke blot en almindelig Nymåne men en Solformørkelse, fordi Månen i en periode skygger (set fra Danmark) delvist for Solspejlet.

~ Oversigt over årets hele Månefaser samt tidspunkt, hvor den står eksakt dansk tid:

SæsonNymånekl.Fuldmåne kl.
Vædderen1. apr08.24~16. apr20.55
Tyren30. apr22.28~16. maj06.13
Tvillingen30. maj13.30~14. jun13.51
Krebsen29. jun04.52~13. jul20.37
Løven28. jul19.54~12. aug03.35
Jomfruen27. aug10.17~10. sep11.59
Vægten25. sep23.54~9. okt22.54
Skorpionen25. okt12.48~8. nov12.02
Skytten23. nov23.57~8. dec05.08
Stenbukken23. dec11.16~7. jan00.07
Vandbæreren21. jan21.53~5. feb19.28
Fisken20. feb08.05~7. mar13.40
Vædderen21. mar18.23~6. apr06.34

HØST // AFBLOMSTRING

Refleksion, forberedelser, afvikling, fuldbyrdelse & indadrettet handling. Vi undersøger vores behov & ønsker & søger at balancere, forvandle & transformere disse.

Jomfruens sæson med Nymåne i Jomfruen 27. august & Fuldmåne i Fisken 10. september
Vægtens sæson med Nymåne i Vægten 25. september & Fuldmåne i Vædderen 9. oktober
Skorpionens sæson med Nymåne i Skorpionen 25. oktober & Fuldmåne i Tyren 8. november

Her vender vi vores fokus imod vores indre. Vi færdiggør, fuldbyrder & høster frugterne fra årets arbejde, vi samler til vinterforråd, afslutter & slipper alt som har udtjent sit formål & ikke længere opfylder os. Her finder vi ind til vores essens; smider masker, hamme & de prydblade, som vi har smykket os med hele sommeren for kun at lade den livskraftige stængel stå tilbage.

☽ NYMÅNE

~ Nymånen er en spændende Månefase, fordi den både er alting & ingenting. Den er BÅDE en gammel, opfyldt Måne, der har været en hel Månecyklus igennem & nu er stille, træt & mæt af dage — men samtidig er den også den genopstandne Måne, der skyder frem efter sin totale implosion & spirer i et væld af nye energier & initiativer. Nymånen er en genstart, hvor slangen bider sig selv i halen. Hvor livet slipper op & genfødes på ny. Det er derfor man både kan frisætte & slippe temaer optil en Nymåne står eksakt (hvad vi kalder Sortmåne eller Balsamisk Måne) & derfra initiere, invitere eller åbne for at sætte intentioner med Nymånen, når det lille tiltagende Månesegl signalerer, at Månen atter vælger at *inkarnere* & langsomt tage sit fulde Månespejl på sig igen.

~ Det viser os også, at Måneenergi ikke er noget, der følger et præcist klokkeslet, men snarere smelter & vokser ind i vores egen cykliske rytme; vi slipper op til Nymånen, når vi er parate. Vi kan forsøge at forcere det, men den egentlig styrke(prøve) ligger ikke i kraftudfoldelsen eller at presse sindets idéer igennem, tværtimod. Den reelle kraftpræstation ligger i overgivelsen; at turde acceptere, at det, der kommer, kommer & intet andet — & det gælder både for Nymånens spiring & Fuldmånens blomstring. Den første øvelse vi skal lave er derfor at undersøge, hvornår vi er parate til dette slip: Hvornår har du tid & rum til at tillade forløsningen? Hvornår har du lyst? Opstår lysten ikke, kan vi kalde den frem, men mere om det under ritualet nederst. Mit ønske med at skrive alt dette er, at vi åbner os imod en forfinet forbindelse ind & op samtidig.

~ At denne Månefase både er en frisættelse & en ny begyndelse bevirker, at man med fordel kan udføre sit ritual over to dage; tillade slippet én dag — en af aftenerne optil Nymånen, hvor vi åbner for en lille frisættelse eller renselse, mens vi enten på aftenen for den kulminerede Nymåne — eller en af de første aftener efter — kan så nye tankefrø & sætte intentioner.

~ Ovenstående er den almindelige tilgang til en Nymåne. Men når denne Nymåne så også er en Solformørkelse, fordi Jorden, Månen & Solen står på en lige linje, hvor Månen (set fra Jorden) kan komme til at skygge for solskiven, så bliver vi ikke inviteret til at sætte intentioner eller forme verden i vores billede, nej, vi bliver derimod kaldet til at mærke ind, tillade & blot være med de indsigter, der kan komme af at vores vågne bevidsthed (Solen) dækkes af vores underbevidsthed, behov & instinkter (Månen). Derfor kan man godt udføre mindre ritualer eller andagtsøvelser, men decideret intentions-sætning eller magi frarådes, da denne tid handler om erfaringer fra fortiden & karma, som vi forvandler.

~ Pointen er, at Nymånen er et skifte, en overgangsfase & en forvandling. Der hvor Månen lader sin gamle cyklus dø, skyller det overflødige ud & skaber rum for at det nye kim kan fæste sig & spire. Derfor forbinder vi også oftest Nymånen med menstruationen; energien er lille, vi vender fokus indad & vi har brug for ro, hvile, stilhed & mørke. Men det er også her at de indre sjælskræfter vokser frem & er stærke. Fokus er vendt væk fra bevidstheden & mod vores indre usynlige processer. Sortmånen eller den balsamiske måne, der er afslutningen på den forgangne Månecyklus (som føles kraftig i skrivende stund) er en usynlig Måne, der giver mørke nætter, fordi den følger Solens opgang & de dermed står på samme side af Jorden. Her er det interessant at bemærke, at Månen, set fra Solens side, altid er Fuld. Vores sjæl er i grunden altid illumineret fra den højere bevidstheds synspunkt. Det er kun fra vores eget menneskelige ståsted, at der findes ubevidste sider, skygger & personlig udvikling. Vi kan også se det som, at energien (det oplyste Månespejl) er vendt imod vores højere bevidsthed under Nymånen; altså vendt væk fra Jorden & det jordiske liv.

~ Efter denne udskillelse, fødes noget nyt. Vi åbner for at frøene kan sættes i vores sind, overbevisninger & afføde nye tankemønstre. Vi rydder ud, for at give plads til en ny bevægelse — en rå & kompromisløs genfødsel som SkorpionNymånen længes efter. Almindeligvis er Nymånen en spiringsfase, et sted, hvor vi ikke kender os selv, vores begrænsninger eller færdigheder fyldestgørende, endnu. Derfor er det også vigtigt, at vi skelner imellem at handle & tage initiativ til at handle. Selve bevægelsen er præmatur endnu, men vi må meget gerne forstille os i vores stille sind, hvordan den skal udføres — samt undersøge, hvilke impulser vi har lyst til at handle på. Det essentielle her, er, at vi skaber en åbning, som energien senere hen kan fylde ud med vores intention (eller noget, som er mere sandt/i overensstemmelse med vores væsen. I min optik er det essentielt at vide, at vores forestillingsevner sjældent måler sig med virkelighedens muligheder & derfor er det vigtigt at åbne for *velsignelser*). I virkeligheden er det vigtigere, hvad vi føler, end hvad vi stræber efter. Det er følelserne nu, vi skal hæfte os ved; ikke ønsket om forandring. Energien er nemlig helt fin & stadig i spiringsprocessen; vi kan endnu kun se kimblade & ved derfor ikke, hvilken plante vi kommer til at se vokse frem. Derfor er denne månefase IKKE den bedste periode at indgå dybe forpligtelser, langsigtede planer eller store løfter. Ny information vil spire frem den kommende uge, angående det mirakel, vi kalder livet, som vi ser udfolde sig for øjnene af os — & gøre os visere på erkendelser, vi endnu ikke har haft adgang til, men som vi blive synlige for os i løbet af den nyligt begyndte Månecyklus. At holde vores ønsker & drømme for øje er derimod en god måde at bruge denne livsbekræftende & aktiverende energi på.

Formørkelsessæsonen

~ Formørkelser optræder altid i par med 14 dages mellemrum (eller tripletter med 2 x 14 dages mellemrum) dvs Solformørkelse — Måneformørkelse (eller omvendt). Denne periode, hvor Solen, Jorden & Månen er i energetisk alignment, kalder vi for Formørkelsessæsonen & den optræder ca. hvert halve år. Grunden til at denne sæson er så essentiel er, at den skaber en form for energetisk tunnel på mellem 4-8 uger. Astrologisk beskrives det som en udviklingsportal, der (i dette tilfælde) åbner sig med Solformørkelsen (Nymånen) i Skorpionen i dag; 25. oktober & slutter med Måneformørkelsen (Fuldmånen) i Tyren om ca to uger, d. 8. november. Vi forvandler med andre ord vores bredere perspektiver nu, som vi med Solen & Månens kræfter vil se transformere sig de følgende 2 uger. Denne Solformørkelse er en opfølgning på de temaer vi så udspille sig tidligere i år under Tyrens sæson. Her så vi begyndelsen på de indsigter dette år vil bringe. Måske du kan huske, hvad der skete omkring 30. april & 16. maj i år — eller de to uger imellem disse datoer?

~ Denne Solformørkelse er kun en delvis Solformørkelse, men finder faktisk sted over Sibirien, så den er synlig i store områder af Rusland, Nord-Østeuropa, Mellemøsten & Syd-Sydvestasien — & er faktisk synlig i Danmark! Vi må se om skydækket gør det muligt at se den, men såfremt begynder den 11.07 i morgen formiddag, kulminerer i en delvis formørkelse kl. 12.11 & er atter afsluttet 13.16. Holder vejret ikke, må vi nøjes med at føle energiens intensitet, som har bygget sig op siden Solen & Venus mødtes i konjunktion i søndags & siden fulgtes ad hånd i hånd ind i Solformørkelsen, der altså kulminerer her henover middag. (Husk at man aldrig må kigge mod Solen med det blotte øje, men altid bruge godkendt udstyr til at se den halvt formørkede solskive.)

*

Skorpionens læring

~ Jo mere vi lærer astrologien at kende, og jo mere nysgerrige vi er på de 12 arketyper, Dyrekredsens 12 tegn repræsenterer, desto lettere vil vi kunne se deres energier virke & materialiserer sig omkring os, i vores omgivelser, i livet & ikke mindst i os selv. Da vi alle har alle tegn fra Dyrekredsen i vores horoskoper, er min personlige filosofi, at vi også alle indeholder alle tegnenes energier — & at vi dermed kan kultivere & fremelske deres kvaliteter, hvad end vi har placeringer i tegnene eller ej.

~ Almindeligvis siger man, at energien følger planeterne. Og det er i & for sig også sandheden, men jeg tror på, at vi kan lære at mestre vores placeringer, så vi på sigt kan opløse horoskopets begrænsninger & dermed ikke behøver bekymre os om, hvorvidt vi har en udfordret Venusplacering eller mangler vandelementet i vores horoskoper. Jo mere vi kan se alle andre menneskers værdier & kvaliteter, som værende iboende i os selv (også), desto mere kærlighed & forståelse kan der flyde mellem os mennesker imellem. Forudsætningen for at vi kan smelte mere sammen med verden er selvfølgelig, at vi kan mestre os selv i et vist omfang. Denne modenhed kan også blive til en dyb frihed, fordi vi ikke længere behøver afvise eller dømme — hverken sider af os selv eller andre. I virkeligheden tænker jeg, at denne sjælsforædling (som for manges vedkommende begynder som en spirende interesse for astrologi) er det, de gamle alkymister stræbte efter, når de forsøgte at transformere livets tungere elementer som jern & bly til guld — hvadend det så var følelsesmæssig eller fysisk bly, der blev bearbejdet.

~ I dette øjemed kan vi imidlertid se hele Dyrekredsen som en udviklingsrejse, hvor vi alle påbegynder livet med Vædderens umiddelbare livsglæde & bevæger os videre i Tyrens kropslige erfaring af at kunne tage den fysiske verden i sin besiddelse. Derfra kaster vi os ud i Tvillingens nysgerrige oplevelse af Verden, videre ind i Krebsens følelsesmæssige forståelse & Løvens hjertelige livsvilje bor, for i Jomfruens tegn at møde bevidstheden omkring egne handlinger, i Vægtens energi søge relationen & nu i Skorpionens tegn at søge det ægte, rå menneskemøde uden forbehold & gemmelege.

~ Så vi i Vægtens tegn en nysgerrighed på at møde et andet menneske, som vi kan dele livet, os selv & vores oplevelser med — en person, som kan spejle os på godt & ondt — ja, så længes vi efter den dybere, kødelige sammensmeltning i Skorpionen & måske skabelsen af et barn. Hvor to kroppe bliver til én & livet, skaberkræfterne, døden, drabet & fødslen bevidner livets smukke dans med den hinsides verden & de dybere erfaringer vi kan drage os igennem menneskelig smerte & den efterfølgende befrielse.

Skorpionens kvaliteter

~ Skorpionen er Dyrekredsens ottende tegn & Tyrens modstykke; et sted hvor skønheden falmer, efteråret trækker saften ind til dens livskraftige kerne & lader alle blade falde visne & mørke, så de kan tilslutte sig til mulden & Jordens regenerative kræfter. Hvis Tyren er de første udformede kimblade på den spæde nye plante, der suger lys, luft & vand til sig; eksisterer i overgivelsen, men samtidig er fast forankret i jordens nærende muld. Mens den kæmper ubøjeligt imod vind & vejr, vokser med insisterende ro & tillid til fremkomsten af den knop, der en dag skal folde sig ud i fuld blomst — eller menneskebarnets tiltro til at næring, pleje & omsorg er dets fødselsret — så er Skorpionen den overmodne frugt, der kollapser under sin egen skræl, af det indre høje niveau af sødme; sukkerkrystallernes opløsning af det bløde frugtkød, der allerede består af en snært af forrådnelsesprocessen; her hvor det fysiske imploderer & sammensmeltes. Den overmodne, brune banan, hvor frugtsukkeret smelter & de fysiske konturer forvandles — spejler den dybere relation til et andet menneske, hvor vores kroppe opløses & kan smelte sammen med hinanden; emotionelt, igennem sårbarhed — kropsligt igennem sanserne & intimitet; der hvor nydelsen kammer over i momenter af udslettelse & totalt kontroltab. Med Skorpionen opstår en modpol til den barnlige ydre nydelse, som vi oplever i Tyrens glæde over fysisk skønhed & spiselige lækkerier. Her er det den modne, indre emotionelle & skjulte seksuelle nydelse, der træder i stedet for Tyrens selvfokus. Skorpionen er optaget af *det andet menneske*; af sin modstander eller af sin partner. Partnerens krop, værdier, skønhed, ressourcer & nydelse.

~ Skorpionen tilhører de feminine tegn, der magnetisk tiltrækker & former verden i sit eget billede; en bevægelse, der trækker energi til sig, da det er et vandtegn. Skorpionen tilhører den faste dynamik (dem er der tre af i Dyrekredsen; kardinal, fast & bevægelig). Denne kategoriseres som den, der virker igennem en forankrende, præserverende, organisatorisk, stabiliserende & skabende energi, & både Tyren & Skorpionen ønsker da også at forme deres omgivelser med hver deres tilgang; Tyren med rytme, stamina, jordforbindelse & sikkerhed — & Skorpionen med dissekerende intensitet, intelligens, dybde & et stærkt transformationsønske.

~ Tyren herskes af Venus, der er tilfredshedens planet. Hun viser os skønhed, samhørighed, kærlighed, nydelse, tiltro, overflod & selvværd — & evnen til at acceptere alt som er, værdsætte det skønne som findes & få det bedste ud af det hele. Mens Skorpionen herskes af Mars, utilfredshedens planet, der er repræsentant for vores begær, vrede, handlekraftighed, handlemåde & selvtillid, samt vores evne til at virke i verden & håndtere knaphed, problemer & alt der skal laves om. Disse modstående principper kan give os en fantastisk evne til at være tilfreds (Venus) med det vi har skabt (Mars). Men de kan også være i ubalance, hvor vi kun oplever utilfredshed & manglende resultater eller rigdom. Står man i denne situation er der temaer omkring at balancere disse to poler, så vi kan høste de positive egenskaber fra begge tegn & ikke må nøjes med kun én balanceret pol — eller måske endda to ubalancerede poler.

~ Skorpionens (eksoteriske) motto er: Vi har — eller jeg begærer. Dette motto viser os Skorpionens iboende forståelse af andres liv, kvaliteter, værdier & egenskaber; noget vi kan ende med at stræbe efter, fordi det ser så tiltalende ud. Her viser Tyren os værdien i at kunne *skabe* selv, mens Skorpionen aktiverer forståelse af at kunne *dele*, udveksle & distribuere andres rigdom, vækst, værdier & besiddelser. Man kunne sige, at Skorpionen viser Tyren, hvad dens rigdom er værd & kan bruges til, da Skorpionens intuitive, strategiske Marsenergi kan anvendes til at aktivere Tyrens iboende rige, Venusenergi.

~ Repræsenterer Tyren udfoldelsen af det lille barns verden, hvor vi igennem oplevelse, livserfaring & rytme overgiver os i tillid til livet, repræsenterer Skorpionen overgivelsen til det *andet menneske* igennem intimitet. Initierede vi en relation til et andet menneske i Vægtens tegn (Skorpionens forudgående tegn), så kræver Skorpionen af os, at vi også *åbner* os imod dette menneske. Ingen af vores nære relationer er værdifulde, hvis vi ikke tør dele af os selv & vores ressourcer. Ligesom Skorpionens skaberkraft (livets udspring) kun kan opstå når to kroppe tør klæde sig af overfor hinanden (i både overført & bogstavelig forstand) & smelte sammen (emotionelt såvel som fysisk).

~ Generelt er det forståelsen & nysgerrigheden i spændingsforholdene (fx polariteten imellem det maskuline & det feminine princip), der skaber bevægelse i livet. Her er det værd at bemærke at Skorpionen er et feminint nattetegn, der herskes af den maskuline ildplanet Mars & netop derfor kropsliggør en sammenføjelse af de to principper. Her vågner forståelsen af, at der findes meget mere mellem himmel & jord, end at være optaget af de jordiske behov & anliggender, som Tyrens fokus fx er omsluttet af. Skorpionens Marspræg giver den et dissekerende, strategisk overblik, som den anvender med rund hånd til at organisere den fysiske verden; herunder især andre menneskers frembringelser & midler. Det, der imidlertid optager Skorpionen er livets mysterium, som den brændende ønsker at afdække. Hvor kommer vi fra? Hvad er formålet & hvor er vi på vej hen? Hvordan *opstår* livet? Dette iboende ønske skaber en begærlighed efter at kende sandheden & demaskere det skjulte. Derfor kræver denne energi af os, at vi trænger ind i det ukendte, for at forstå. Skorpionen er et vandtegn & hersker dermed over vores følelser & indlevelse; lidenskaben & de stærke instinktive fornemmelser kan opleves brændende hos Skorpionen & derfor begraver den dem ofte under mange lag af kold fornuft. Her giver det mening at huske, at Skorpionen er et fast vandtegn; stillestående frossent vand; vi beskytter dermed vores dybe passion med intellektets nøgterne overblik & kulde. Skorpionen ved instinktiv, at der i livets skabelse ligger kimen til sønderrivende tilintetgørelse — som den frygter. Derfor er panseret oppe, når Skorpionen begiver sig ud i livet for at afdække dets hemmeligheder — & på vejen til indre oplysning ligger omfattende studier af menneskets skaberkraft udfoldet igennem sex & intimitet, men selv efter det jordiske begær er stillet længes Skorpionen stadig efter åndelig opfyldelse; et sted, hvor alle livets mørkeste & mest voldsomme sider, transformeres igennem kærlighedens rensende ild & hvor alle slags skygger & fordærv viser sig at være skønhed & renhed. Skorpionen dykker med andre ord ned igennem materiens brutale cyklus af liv & død for at genfødes på den anden side i en blidere, kærligere & mere forfinet version; som samuraisværdet, der bliver slankere & slankere — & stærkere & stærkere for hver gang det er blevet opvarmet & foldet; sådan forædles Skorpionen også igennem sin sjælerejse af dybt tilintetgørelse, transformation & genfødsel.

Denne Unikke Nymåne

~ Denne Solformørkelse falder på en universel 14/5 (2+5+1+0+2+0+2+2=14) dag & inviterer os dermed til at kommunikere & formidle os selv & vores indsigter — om ikke andet til os selv, som forstærkes af en lidt bred konjunktion med Merkur, der står i det Venusherskede lufttegn Vægten. 25/7 har en intuitiv, international & indsigtsrig energi, et sted, hvor vi vinder visdommen igennem vores egne erfaringer. Vi bliver altså klogere af denne solformørkelse; vi kommer dybere ind i os selv & bliver forbundet til *hvem* vi egentlig er. Energien er forsigtig, intuitiv & dyb. Dette forstærkes yderligere af Solen, Månen & Venus, der alle står i Månens samhørige, sensitive, cykliske & samarbejdende tal 2, der samtidig forstærker Venus-påvirkningen i 6’er energien (2+2+2=6). Det forstærker alle relationer, men især den imellem os selv & vores hjerte. 6-tallet handler om kærlighed, repræsenterer den gravide kvinde, der bærer et barn under sit hjerte, men også ansvar for familie, at være nærende, at have højere værdier, samt at skatte & skabe skønhed & overflod. Det mimer 2022 med sin 2.2.2-kode, der i numerologien kaldes for Mesterbyggeren eller Fredens Arkitekt. Det er altså en energi, der etablerer os i i livet fremadrettet, hvor vi i fællesskab kan bygge en ny & mere fredelig fremtid.

~ Men først er vi nødt til at finde ud af *hvem* vi er under overfladen. Skorpionens energi ønsker at dykke dybt ned i materien, stå autentisk i sin eget skabervilje, smide udtjente fjerhamme, udfolde alle sine lag & udrense det smertelig, rådne, visne, forstenede & syge. Skorpionen lader ikke en sten ligge uvendt i jagten på den dybere sandhed, & vi vil gerne trænge helt ind til kernen af livet, os selv, vores relationer & den dybere mening med hvorfor vi er eller gør, som vi nu gør. Venus, Tyrens hersker, står i konjunktion med Solformørkelsen & bringer endnu et lag til det overgivelsestema, som Skorpionens hersker Pluto, altid inviterer os til at omfavne. Venus er repræsentant for vores feminine pol, vores nydelse, tilgivelse, tilfredshed, accept & overflod. Men hun er også planeten, der viser os vores forhold til kærlighed, relationer & hvad vi synes er smukt, sandt & rigtigt. Derfor fylder værdier, penge & prioriteringer meget disse dage.

~ Solformørkelsen danner dog også aspekter til både Pluto, Skorpionens moderne hersker & Mars, Skorpionens kaldæiske hersker. Kvadratet til Pluto henviser os til at forstå & dykke ned i vores begrænsninger, hæmninger, frygte, angst, sorger & traumer for at frisætte vores skaberkraft & fulde potentiale. Mars står på brinken af sin retrogradperiode i Tvillingen, og viser os, at vi kan skabe alle de ideer vi ønsker, hvis vi formår at underkaste os naturens gang & de nødvendige venteperioder, der også er nødt til at være i livet. Skorpionen er strategisk & forstår at den kun skal handle, når timingen er korrekt. Den ved, med andre ord, instinktivt at den skal vente på den rigtige situation. Det er lidt imod Mars’ almindelige opfarende & hurtige energi. Men nu hvor han befinder sig i Tvillingen, som egentlig er en nysgerrig, videnbegærlig position, får vi vist, at vi kan drage fordel af at reflektere & undersøge *hvordan* vi almindeligvis handler & hvorfor, vi egentlig gør som vi gør? Er det økonomisk bevidst? Sparer vi på vores egne (& andres) ressourcer eller kommer vi til at misbruge vores egen tid, fokus, energi, midler, penge eller lign? Det kan være givtigt at reflektere over, om vores værdier egentlig stemmer overens med vores handlinger. Gør de ikke det, er der en smuk mulighed for at beslutte, hvordan vi kan forene disse to i fremtiden, men først skal Mars lige traske baglæns i 83 dage, mens vi finder ud af, hvad det egentlig er, vi ønsker at skabe fremadrettet.

~ Det sidste aspekt denne Solformørkelse danner er en inkonjunktion til Jupiter i 0 grader i Vædderen, de nye begyndelsers tegn — men også Mars eget tegn for selvtilstrækkelighed, livslyst & kropslig udfoldelse. Jupiter ekspanderer & forstørrer det han berør & viser os vejen til visdom. Jupiter er pt den klareste stjerne på himlen pt & befinder sig tættere på Jorden end han har gjort de seneste 70 år, hvilket selvfølgelig forstærker hans påvirkning. Her får vi vist, at jo mere vi kan komme hjem i hvem vi *virkelig* er, desto lettere vil vi have ved (på sigt) at skabe store, smukke, inkluderende & kærlige veje, tilgange & holdninger. En anden inkonjunktion vi ser på himlen nu er forbindelsen imellem Skorpionens to herskere Pluto & Mars! En ekstremt viljestærk, sejrsbevidst & passioneret energi, der ønsker at afdække mysterier, hemmeligheder & skjulte sider af livet. Vi ønsker at holde vores sind smidigt & fleksibelt under Skorpionens faste & nogle gange stivnakkede energi, så vi ikke stirrer os blind på fikse idéer eller forestillinger. Her hjælper Mars i Tvillingen os med at se ting fra flere sider, holde os vågne & nysgerrige. Pluto er skaberviljen, der ser ind bag sløret & vil afdække sandheden; Mars er instinktivt, der intuitivt kropsligt ved, hvad der skal gøres. Tør vi tappe ind i denne energi & have tillid til udfaldet, vil vi på sigt kunne handle i overensstemmelse med vores egen indre sandhed. Skyggesiden af disse energier kan være en dyb indestængt frustration & bitterhed, som vi kan komme til at projicere ud på vores omgivelser eller aktivere i vores nære relationer. Disse sammenstød peger ind i ubalancer i vores relationer, der kan træge til et kærligt ansvar & løft ind i en mere moden måde at formidle vores skuffelser & negative følelser på. Det kan være svært, men begynder vi at tænker over, hvad det egentlig handler om på et dybere plan, kan der komme indsigter til os & nøgler til, hvordan vores relationer fremadrettet bliver mere frie.

~ Skorpionen tilhører de faste tegn, der skaber resultater & etablerer faste værdier i livet — der hvor vi aktivt vælger hvad vi vil & ikke vil — samt hvad vi ønsker at skabe (i fællesskab & hver for sig). Skorpionen er et vandtegn, så vi kan sige, at kærligheden til andre mennesker & livet i alle dets facetter er essentielt her; handler vi i kærlighed, tillid & overgivelse? Eller handler vi ud fra frygt, mangel & mistro? — Og hvordan er det egentlig vi elsker? Tør vi involvere & binde os til eksistensen så dybt, som vi egentlig længes efter eller har vi forbehold, svigt & betingelser, der står i vejen? Satser vi nu, vinder vi på sigt, men det kræver af os, at vi tør gå igennem underverdenen for at møde genopstandelsens lys; se vores egne skygger i øjnene & tage ansvar for dem & forvandle dem fremadrettet. Og som Skorpionen ved, så er der igen tilstade i løbet af eksistensen der er permanente — heller ikke døden. Alt er energi; det er kun de fysiske former, der skifter.

*
*

Hvordan høster vi bedst
Skorpionens energi

~ Skorpioens energi handler om at kunne omfavne materien i ALT hvad den er, i sin væmmelige skønhed. Skorpionen arbejder bag blomsternes smukke spiring & blomstring & skaber mulighederne for at planterne kan gro om foråret. Skorpionen er alt det skjulte, der trækker spindelvævstråde & gror rødder i alt, så vi står fast, kan vokse, forvandle os & eksistere. Denne Nymånen/Solformørkelsen inviterer os til at omfavne alt hvad livet er. Det sarte, det voldsomme, det rå, de blide, det skønne & det ækle. Vi får med denne dybe indsigt mulighed for at åbne os imod den dybere eksistens, den, der rækker ud over kroppen & livets begrænsning, der inviterer os til at finde et dybere perspektiv, se konteksten & favne en dybere iboende sandhed om livet & os selv.

~ Skorpionen korresponderer med tallene 9 (Mars’ tal for driftighed, strategisk sans & begær), 2 (Månens instinktive, skjulte, samhørige & cykliske tal) samt 0 (Pluto, Skorpionens herskers, tal; den uendelige enheds, der både aktiver begyndelser & afslutninger i livet & binder både fortid & fremtid sammen. Dertil aktiverer 0’et Skorpionens skaberkræfter, regenerative evner & indre visdom). Bemærk hvordan 2-tallet er særligt forstærket under denne Solformørkelse med både Solen, Månen & Venus i 2 grader.

~ Når vi skal kalde Skorpionens energi ind, er der et utal af måder. Her kommer nogle eksempler, men du kan sikkert sagtens finde på andre. Min tanke er ikke, at vi skal ud at købe noget; snarere undersøge om vi tilfældigvis har nogle af de elementer i vores hjem, som kunne tiltale os, under denne Måneformørkelse. (Og altid efter tilgangen: hellere fravælge at have nogen som helst af de genstande, jeg nævner, med dig de kommende 14 dage, end vælge noget, der ikke vækker eller tiltaler dig.)

~ Skorpionens primære farver er karmosinrød, bordeaux eller burgundy. Passionen, stoltheden & ærens farver, der skaber forfinet dømmekraft, omgængelighed, nøgtern objektivitet, øget tiltro til egne evner samt ønsket om at vokse/udvikle sig. Dertil kan Blågrøn aktivere indre tilfredshed, klogskab & snilde i pengesager & den befordrer tillige selvkontrollen. Skorpionen korresponderer med rodchakraet, sakral chakraet & pandechakraet; Det tredje øje.

~ Skorpionen hersker over hofter, lyskeområdet, bækken, underliv, indre forplantningsorganer (med undtagelse af livmoderen), ydre kønsorganer, særligt klitoris & testikler, blære, urinveje, endetarm, blindtarm, prostata, galdeblære, seksualdriften, stofskifte, skjoldbruskkirtlen & brislen (Thymus). Har man ubalance i Skorpionens energi er blærebetændelse, nyresten, kønssygdomme, kræft i et af ovennævnte områder, stofskiftesygdomme, barnløshed, manglende sexlyst, for tidlig sædafgang, uregelmæssig menstruation, hæmorider, parasitter & forgiftninger oftest et resultat.

Hvilke genstande kalder Skorpionens energi ind & hvad kan anvendes som amuletter nu:

~ Eksempler på stene, der taler direkte til Skorpionens energi, er: Topas, der frisætter & aktiverer synske evner, bringer klarhed & alvor til sindet & beskytter imod åbne fjender & sygdom. Rød Jaspis giver ro, tryghed & stabilitet samt fremmer mod & robusthed. Dertil giver den jordforbindelse & kan virke lindrende på smerter, især hekseskud eller andre lænde-/rygsmerter. Dertil er peridot, labradorite, citrin, onyx, obsidian (vulkansk glas) & blodsten gode sten for Skorpionen, sammen med sort eller blå flintesten, skiffer eller glimmer, der kan findes i Danmarks natur. Skorpionen korresponderer med metallerne Plutonium (Pluto) & Jern (Mars).

~ Urter, krydderier & grøntsager du — hvis du har lyst — kan spise før, til, efter — eller anvende til dit ritual: passionsfrugt, granatæble, pastinak, ginseng, hindbær, salvie, safran, rosmarin, basilikum, koriander, allehånde, kommen, ingefær & brændenælde. Personligt drikker jeg altid sort te med kornblomster — eller kogende vand med brændenælde, når jeg skal invitere Skorpionens urkraft ind, det beroliger nerverne & pirrer sanserne.

~ Tilsvarende; blomster & træer, der er særlig stærk bærer af Skorpionens energi er: slåen, hyld, blåregn, syren, skarntydegran, gran, rhododendron, birk, bøg, kastanietræ, krysantemum, kornblomst, aloe vera, havemalurt, malteserkors, korbendikt, blå cohosh, sort sølvlys, berberis, mahonie, anemone, dyvelsdræk, galnebær, natskygge, almindelig katteurt, dunhammer, vild gulerod, kaprifolie, klematis, kristtorn, hibiscus, alrunerod, polejmynte, savpalme, tobaksplante & lægejordrøg. Men du kan igen bruge lige dem, der taler til dig.

*

Ritual

~ Som jeg skrev i introbrevet er der ingen regler for, hvordan man skal komme sit indre eller de kosmiske energier nærmere. Der er traditioner, forslag & rettesnore, som man kan følge, hvis man har lyst. Lyst er virkelig et nøgleord for mig i min egen praksis. Her er tre eksempler på ritual, du kan udføre.

~ Vi udfører ritualer for at bryde med den vores rationelle, Merkurstyrede hjerne, der hele tiden er optaget af at indsamle, analysere & klassificere vores oplevelser & omgivelser. & for at forvandle det resultatorienterede Marsdrevne samfunds ukuelige kværnen. Ritualet tjener det formål, at sætte rationalet & problemknuser-hjernen midlertidigt ud af spil, så vi kan sanse, hengive os & opleve livet & nu’et omkring os & overgive os mere til Månens instinkter, Neptuns intuition & Venus nydelse.

~ Skorpionens sæson handler om at forstå os selv & det relationelle på et dybere plan. Et plan, hvor vi både eksisterer som et ideal (Vægtens tilgang), men også et sted, hvor vi er sjæle, kroppe, biologiske drifter & instinkter. En forståelse af, at vi er sammenstykket af en masse forskellige sider, der ikke nødvendigvis vil, ønsker eller kan det samme; en indsigt omkring, at vi eksisterer på mange planer samtidig & at alle disse planer er vigtige & har deres berettigelse. Vi bliver vist livets mysterium i denne energi, den, der åbner for andre verdener; det energetiske plan & en dybere psykisk forståelse af magi, okkultisme, åndekontakt, mm. Skorpionen er kulstykket, der langsomt men taktfast forvandler sig til klarhed i diamantens transparente, kompakte kerne & vi bliver alle kaldet ind i vores inderste mørke. I følelseslivet, i overgivelsen & den dybe kødelige kærlighed til eksistensen — & sandheden, hvad det så end er for os hver især. Og når vi befinder os i formørkelses sæsonen skal vi netop ikke gøre noget, tværtimod giver det mening at slippe kontrollen & det menneskelige drama, for blot at overgive sig & være i nu’et, naturen & dens skønhed. Der er intet, som skal kontrolleres. Det er kun accept, refleksion & overgivelse, du har brug for lige nu.

~ Skorpionen handler om andres værdier & ressourcer, men især hvordan de kan anvendes. Disse uger handler om at kigge ind, være med os selv & det autentiske aftryk vi sætter her i verden. Er vi i balance med vores kroppe, behov & værdier. Er vi i kontakt med os selv, vores indre skjulte liv & psyke — eller kontrollerer, undertrykker eller modarbejder vi den? Følgende øvelser kan medvirke til at vi kommer mere i kontakt med vores kroppe & vores psyke.

#1

Kræver tid til at gå en stille tur en dag uden mobiltelefon, podcast i ørerne eller andre forstyrrende elementer, der aktiverer sindet.

~ Ting, vi med fordel kan gøre under denne Solformørkelse er at reflektere & hvile nerverne. Som jeg skrev i begyndelsen af brevet udfører man i princippet ikke intentionssættelse under formørkelsessæsonen & det skyldes, at vi i denne periode bliver henvist til at mærke & reflektere over dybere temaer & fortiden. Man kan sige at vi står midt i et energetisk flytterod, så det giver det ikke meningen at sende en ønskeseddel ud til kosmos, for vi ved endnu ikke, hvem vi er ved at blive til, hvad vi har brug for & hvad vi ønsker at tage med fra fortiden. Især Solformørkelsen, som er en rekalibrering af hvem vi er & hvad vores forhold til Skorpionens energi er. Men vi kan tappe ind i efterårets smukke omvendte spiring & ære den ydre transformation, såvel som den indre.

~ Den første øvelse handler om at komme i kontakt med naturen. Udvælg en dato, hvor du har tid til at gå en lang tur et smuk & menneskeøde sted. Mød naturens ydre transformation med nysgerrighed. Forsøg at undersøge alt hvad du ser. Hvordan ser blomsterbundene ud, når alle blade er faldet af? Hvordan ser det visne & tørre løv ud? Hvordan arbejder mudderet under dine sko? Hvordan spinder edderkoppen sit spind? Hvordan vokser svampene, hvordan formuldet bladende? Efteråret er sæsonen for forfaldets melankoli, et vidnesbyrd om en fortidig skønhed, der — hvis vi tør se det — indeholder sig helt eget smukke & til tider makabre æstetik.

~ Tillad dig selv at gå alene, i stilhed & sug naturen & vejret til dig. Lad telefonen ligge hjemme & vær med dig selv & din sjæl. For nogle vil det være rigtigt at samle smukke trofæer fra efteråret, mens andre vil nøjes med en enkelt kastanje eller sten, man kan kramme i sin lomme.

~ At samle spiselige svampe; kantarel, orange mælkehat, Karl Johan, kæmpe parasolhat eller indigo rørhat kan være en måde at tage naturen med hjem & anvende den med kærlighed. Men du kan også samle blade, bær, frø & kogler & lave en smuk mandala af det fundne.

*

#2

Tager ca 40 min. Du skal bruge et stille behageligt leje & et lille tæppe.

~ Skorpionens energi ønsker at afprøve os, udfordre livet, eksistensen, sindet & sjælen for at se, hvor meget den kan holde til. Det er her vi møder livets begrænsninger igennem døden, men også der hvor vi ønsker at undersøge hvad der findes bag denne grænse. Skorpionen er vis & mentalt skarp som lufttegnene, men har en dybere, næsten synsk sensitivitet, hvor den kan mærke ind i andre mennesker. Man skal ikke skjule noget for en skorpion. Denne øvelse vi tappe ind i sindet & sjælens kroge.

~ Du kan foretage den på flere måder & hvorend det passer dig. Har du mulighed for at bade i en sø er det oplagt som indledning til den meditation, jeg vil invitere dig til at foretage, men badekar kan også gøre det. Tanken er, at forbinde sig til Skorpionens element, vand & lade dens faste dynamik få plads — dvs strømmende eller brusende vand trækker os ud af følelsen. Hvis der ikke er mulighed for at bade i stille vand, kan det udelades. Men efter det stille gys det kan være at bade i søer eller et stille koldt hav, vil kroppen automatisk gå i gang med at cirkulere blodet. Denne følelse af at være i livet & være i kødet, giver det mening at være opmærksom på.

~ Har du valgt en amulet — eller har du en amulet fra Fuldmånen i Skorpionen fra foråret, kan du (hvis det føles rigtigt) medbringe den, enten holde den i en hånd eller lægge den på dit tredje øje lige over øjenbrynene, mellem dem (hvis den altså passer til øvelsen).

~ Du lægger dig ned et stille, behageligt & gerne mørkt sted. På ryggen med armene ned langs siden & benene parallelle & strakte. Har du brug for det, kan et uldent tæppe med fordel lægges over kroppen. Når du har fundet dig tilrette, lukker du øjnene & tager først en dyb indånding, mens du i dit sind langsomt tæller til 8. Derefter holder du vejret, mens du igen tæller til 8 & sidst udånder du, atter på 8. Dette gentages 8 gange til du er helt rolig & dit system er iltet godt. Dertil siger du dette eller lign. til dit sind: “Kære sind, jeg ved at du ønsker at regne alt ud & beskytte mig imod fejl, skuffelser, sorg & ulykker. Tak for den kærlige gestus, den er meget værdsat. De kommende 20 minutter vil jeg gerne sætte dig fri, jeg bliver liggende her på dette rolige sted, så du behøver ikke være i alarmberedskab eller beskytte mig mod noget. Jeg vil tage på besøg i psyken & selvom jeg skulle komme i kontakt med noget ubehageligt, så er det fortiden & jeg ligger her, beskyttet, tryg & i fred. Jeg er på en opdagelsesrejse & jeg behøver hverken vurdere, forstå eller dømme dét, som kommer op. Tak for din hjælp & forståelse.” Derefter vender du din bevidsthed imod din sjæl & psyke og siger noget i retning af: “Kære sjæl, vil du guide mig trygt & roligt igennem min underbevidstheds skjulte land? Vil du hjælpe min psyke igennem mødet med fortiden, tidligere liv, fremtiden, hvad end art, form eller udtryk, den har? Vil du hjælpe mig med at undersøge, hvad end, der kommer til mig under denne øvelse? Af hjertet tak for din guidende, varme & beskyttende hånd.”

~ Derefter tillader vi os at tappe ind i Skorpionens penetrerende, mystiske & indsigtsfulde energi. Vi spørger stille, hvilke indsigter, der ønsker at komme igennem til os & vi åbner os mod at forløse, frisætte & tilgive, hvad end, der kommer op & som vi er parate til at se i øjnene & transformere. Dertil lader vi sindet holde fri & sjælen & de indre billeder vandre. Kommer der situationer op for dit indre øje? Følelser? Tanker du har rumineret meget over eller lign? Alt er okay. Lad det være hvad det er & forsøg blot at mærke & observere, hvad der sker. Nogle mennesker vil foretrække at have en timer på 20 min. Andre kan tillade sig at falde i søvn efter øvelsen. Gør hvad der passer dig & hvad der føles rigtigt.

~ Efter endt meditation sig da tak til sind, sjæl & psyke. Skriv hvad du oplevede ned i din notesbog, fx bare som korte noter & lad det ligge. De ting du er parat til at integrere vil komme i deres eget tempo. I løbet af de kommende to uger, vil nogle af de tanker eller følelser vi har haft under denne øvelse folde sig ud & forvandle sig. Vi ved ikke altid, hvorfor vi oplever det, vi gør & heldigvis behøver vi heller ikke. Vi må godt bare være & sanse, vi behøver ikke forstå eller kontrollere alting.

*

Perspektiv fremad

~ De følelser vi kommer i kontakt nu, vil forvandle sig om 14 dage under Fuldmåne-formørkelsen i Tyren — & om 6 måneder under Fuldmånen i Skorpionen (som også er en Måneformørkelse). Det er ikke fordi du behøver være særlig opmærksom på denne dato — eller at du nødvendigvis skal gøre noget aktivt. Vores erfaringer & oplevelser folder sig ud, præcis som de skal.

~ Et par gode påmindelser disse dage: Handl ikke præmaturt på impulser eller situation, afvent hellere & handl senere i overensstemmelse med din sandhed & dine værdier. Vi befinder os i en energitunnel, der fører os fra et sted i os til et andet på ganske kort tiden — som larven der forpuppes & klækkes som bille eller sommerfugl. Vi ved ikke, hvem vi bliver på den anden side, men det er heller ikke formålet. Formålet er forvandlingen & det eneste vi skal praktisere er tillid til vejen, hvordan den end bugter & snor sig.

~ Må denne Måne give dig ro, plads & dybe indsigter til at møde verden & livet fremadrettet med en indre ro & tillid til, at du kan håndtere hvad end der kommer med sjælefred, tillid & tiltro til dine egne evner.

~ Hvis du har lyst til at dele din oplevelse med mig eller har du spørgsmål eller lignende er du meget velkommen til at sende mig en mail på:
anjuska@detkosmiskeselskab.com
Med ønsker om en smuk, livgivende & indsigtsrig Nymåne

* Alle billeder er af undertegnede med undtagelse af dem, der er markeret med en stjerne. De er taget af min praktikant Signe Bugge Schou, som selvfølgelig er Skorpion.

Shopping cart0
Der er ingen produkter i kurven!
Fortsæt med at handle
0