} M e r k u r • i • F i s k e n e {

• Når den bevingede budbringer flyder ind i Fiskenes fortryllede, magiske, omskiftelige & flydende rige, så oplever vi oftest et markant skifte. Han har just befundet sig i Vandbæreren, hvis omend en smule outreret & til tider stivnakkede energi, han trods alt har befundet sig ganske vel i. Vandbærerens vidtløftige & finurlige genistreger, der for nogle ligner det rene volapyk, har altid sin egen interne, indbyggede logik, og selvom Merkur i Vandbæreren ikke nødvendigvis har behov for at være centrum, er det alligevel svært ikke at bemærke dem. De kan være meget talende med højt lixtal, men taler ikke nødvendigvis for at imponere eller føre sig frem; de taler for at dele deres synspunkter & gakkede påfund … & nogle gange også for at drille.
• Merkur i Vandbæreren er oftest skåret meget skarpt for tungebåndet & kan sige velmenende ting på de værste måder. Nogle gange uden intention, men andre gange kan de også skjult more sig over forargelsen. Vandbæreren følger ikke den slagne gang & hvis man forventer noget af dem, gør de typisk det stik modsatte; sådan en slags automatisk oppositions-position. Dette gør selvsagt VandbærerMerkur virkelig svær at diskutere med & kan ligesom VægtMerkur til tider finde på at lege djævelens advokat, bare for at undersøge/teste hvor veludbygget deres modparts argumentation er.
• Helt anderledes opfører Merkur i Fiskene sig; her føler den Tvillinge & Jomfru-herskende planet sig veldig godt tilpas, da han er i endnu et bevægeligt tegn; nu det sidste; bevægeligt vand. Men hvad han savnede i Vandbærerens stive, påståelige bedrevidenhed, mangler han nu i luftigt fokus hos den flydende Fisk.
• Fisken er drømmende, musikalsk, kunstnerisk, ukritisk, nysgerrig, menneskekærlig & udflydende, hvilket bestemt smitter af på os kollektivt under denne transit. Vores sind bliver mere smidigt & vi har lettere ved at åbne os op over for alternative livstilgange, nye tankemåder, kreative eller intuitive indfald, men vi har samtidig sværere ved at beskrive, hvad vi oplever & sproget viser sig hurtigt relativt ubrugeligt som redskab til at indfange fiskens store, mystiske & transgressive rige… og hvad gør man så? Hemmeligheden er at acceptere, at vores almindelige sproglige udtryk med meningsfuld syntaks, grammatik & kommatering er sat midlertidigt ud af spil; at ordene flyder som flod & ebbe, at det perfekte ord ikke lader sig indfange eller spidde, men blot efterlader et slags sort hul i vores hukommelse, hvor det specifikke ord plejede at befinde sig.
• Under Merkur i Fiskene kommer vi i kontakt med vores sinds mere strømmende natur, & hvis nogle af jer kender sprogpsykologen William James vil denne metafor for vores tankers urolige hav give absolut mening; Fisken viser os, at vores sind ikke er et statisk arkiv over data, som vi måske kan have en tendens til at tro under Vandbærerens påvirkning, men mere et slags hav, der kan være blikstille, i bevægelse, uroligt eller i direkte storm. Vores sinds indre liv er en slags tankebræmme, der skyller op på vores bevidstheds kyst & i ny & næ lader os få øje på dybhavets skatte, der under særligt stormfulde forhold skyller i land på vores bevidtheds lille, indre ø. Vi kan se det store ubevidste som et hav i vores indre, men vi kan ikke forme, begribe eller definere det; vi kan observere dets krusende bølgekamme, som vi kan observere havet fra land, men hvad der ligger dernede i dybet, må vi overlade til vores underbevidsthed at holde styr på.
• Denne proces eller ‘sandhed’ om vores indre liv, der i højere grad fungerer som en vilkårlig strand end som en reel computer (selvom det sidste billede på det menneskelige sind er et meget yndet & anvendt et). Vi er mennesker, vi glemmer, formulerer os dårligt, siger noget sludder, misforstår, bruger sproget forkert mm. Alle disse udfordringer minder Merkur i Fisken os om — og hvad der er på den anden side, hvis vi tør slippe kontrollen & computeranalogien: Der ligger en stor intuitiv visdom & en uudtømmelig kreativitet, der kun venter på at vi skal overgive os!
• Merkur i Fisken giver en blid & blød kommunikation, hvis den ikke er forvirret, falmende eller ordknap. Men alt dette afhænger af, om vi føler os i fred med os selv & vores omverden — eller om vi er stressede eller forvirrede. Vi er mere sensitive overfor andre menneskers stemninger & ord under denne transit, & vi kan have sværere ved at holde fokus, formulere os præcist eller huske, hvad det egentlig var, vi havde tænkt os. Men ligesom man skulle tro at Fisken var helt verdensfjern & i sit eget drømmende univers formår denne placering at give os krystalklare indsigter omkring emner, der måske har henligget i underbevidsthedens tåge længe.
• I modsætningen til Vandbærerens påvirkning, der kan gøre os mere skånsesløse & brutale i vores formuleringer, giver Merkur i Fisken os stor indlevelsesevne. Vi bliver blidere, kærligere & mindre interesserede i at såre andre med vores ord (& selvom Vandbæreren ikke har intentioner om at være brutal skatter de ærlighed så højt, at de hellere vil være sårende end lyve eller forstille sig), denne tendens forsvinder helt under Merkur i Fiskene. Merkur i Fisken kan fremstå ganske sofistikeret, da de tit kan kommunikere imellem linjerne eller anvende subtile, poetiske billeder på situationer, men igen, det kommer helt an på, om der er mentalt flod eller ebbe, for de kan ligeså vel være tågede eller helt væk fra vinduet, som de kan være verbalt fængende & dragende.
• Med andre ord, ved man aldrig rigtig, hvad man får med en Fiskeplacering, & det gælder i særdeleshed også for Merkur. Er man så heldig at have Merkur i Fisken i sit fødselshoroskop, kan man oftest tilpasse sig alle situationer, men det kræver, at man træner sin kommunikationsevne, da den umiddelbare Fiskefacon er (ud)flydende. Med øvelse kan man have utrolig romantisk & poetisk finesse, men også mime andre menneskers kommunikationsstil. Man kan være stille, ordknap eller tale som kaskader af vand. Faktisk er det et glimrende billede; Fisken er som vand & kan udtrykke sit vid, temperament, sine følelser, tanker & idéer som vand; stille, blidt, spejlblankt, kruset, brutalt, tsunamisk, som malstrømme, vandfald, floder, åer, elve, damme, søer, verdenshave, etc, you name it! Hvornår man udtrykker hvad, er dog ikke noget FiskeMerkur som udgangspunkt har styr på, før man har trænet i en del år. Med tålmodighed & målrettethed vil FiskeMerkur dog opdage, at deres nye færdigheder hjælper dem med at problemløse & vil også opklare en tidligere tendens til uklarhed & misforståelser.
• Fisken er et mysterie & Merkur i dette tegn opklarer ikke ligefrem noget; vi må lade os føre med & se hvilke mystiske, inspirerende & kreative understrømme vi kan blive suget med ned i. Især her under Merkur retrograd vil vi få mulighed for at kigge langt dybere ind i de almindeligvis skjulte understrømme & sølandskaber i vores dybere sind! Det bliver spændende! Især drømme eller beskeder under meditationer er særligt aktive nu, så hvis du ikke er vant til at føre drømmedagbog, kan det varmt anbefales!
..
..
Billedet er af søstrene Anna & Elena Balbusso, 2014, & cover til bogen “Little Knife” af Leigh Bardugo.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Shopping cart
Der er ingen produkter i kurven!
Fortsæt med at handle
0