} Kærligheds • Karma {

[ Venus & Mars i konjunktion i 19° i Løven, 13. juni kl. 15.32 ]

• Jeg skrev lidt om kærlighedens & passionens planeter i går, deres konjunktion (som de stadig står i i dag, dog aftagende) & deres umiddelbare påvirkning af vores dag(e). Men set med de karmiske briller har dette møde en anden & dybere betydning.

• Når virksomme Mars (vores handlekraftighed, passion, begær, aggression, handlemåde, målrettethed, virke-stil) møder nydende Venus (vores evne til at modtage, vores værdisæt, idéer om kærlighed & overflod, vores smag & æstetiske sans) i Løven, tegnet for selvkærligt, ekstravagant selvudtryk opstår en dybere healing & der hvor livets princip integrerer os alle i den Ene (tænk Platons myte (fra Symposion) om manden & kvinden, der oprindeligt er ét hele, der bliver splittet, for så at skulle finde hinanden igen. Men se det ikke som et billede på kærlighed & løftet om Den eneste ene, men mere som et billede på en alkymistisk model, hvor det enkelte menneske integrerer både den maskuline & feminine side for at de kan blive opfyldte, oplyste, uafhængige individer).

• Når vi som væsener træder ind i den ubetingede kærlighed, åbner vi for vores indre, rensende ild & vores evne til at heale os selv (og dermed vores omgivelser).

• Denne rensende ild er dog en ild. Flammerne fortærer vores illusioner, det ego-drevne, vores selvoptagede motiver, vores røverhistorier om mindreværd & offermagt. Alle illusioner må falde. Kollektivt har vi bevæget os igennem denne cyklus et par gange de sidste seks år. Hver gang Mars & Venus mødes healer vi konflikten i den polariserede energi. Det er ikke fordi der i sig selv er en konflikt, blot fordi der er en polaritet. Polariteten udgør en stor del af livet, både i det enkelte menneske (en vekselvirkning imellem handling & hvile som er livsnødvendig for os alle; indånding/ udånding, flod & ebbe) men også imellem mennesker (bl.a. det der skaber seksuel spænding).

• At der findes en passiv & en aktiv part (en modtagende & en givende) er en nødvendighed i de fleste henseender; fx, hvis der kun var ansatte & ingen leder, ville der ikke opstå fremdrift & hvis lederen kun var omgivet af andre ledere, ville der hele tiden være konflikt om, hvad der skulle gøres. Nogle må lede & andre må følge — eller man må i hvert fald (som minimum) skiftes til at lede & følge for ellers kommer vi ingen vegne.

• Hvad vi ser kollektivt er, at hele den passive gruppe (den feminine) besluttede sig for at blive aktive. Det i sig selv er ikke et problem for samfundet, men det kan være et problem for kærligheden, hvis vi ikke forstår/har fået fordelt vores roller på en harmonisk måde. Det skabte en forvirring omkring rollefordelingen, vi stadig arbejder med i den vestlige verden. Det kolleltivt maskuline blev enormt bange for at være ubrugelige & sårede over, at det kollektivet feminine ikke længere havde tillid til dem & deres lederevner. Derfor ser vi en konflikt imellem disse to poler. En konflikt vi langsomt healer hver gang Mars & Venus mødes. Løvens buldrende, kærlige energi minder os om, at vi selv skal vælge kærlighed over frygt, hver dag — men også et ønske om at udtrykke sig selv, sit væsens storhed, uden bånd, uden begrænsninger & uden forbehold — hvilket Løven ønsker for os alle — ligegyldigt hvilken energi vi føler os bedst tilpas i, den aktive, den magnetiske eller den neutrale. Som regel er vi allesammen en blanding imellem de tre i løbet af vores vågne timer.

• Realiteterne er, at mange af de konflikter vi oplever i løbet af et liv handler om dynamikken imellem at lede & at følge. Og den nuværende ubalance i den dynamik — både kollektivt i samfundet, men også i vores individuelle parforhold.

• Psykologisk forsøger vi som voksne at læge de sjælelige sår, vi (alle) fik i barndommen i vores relationer med vores forældre, igennem vores egne parforhold …vi forsøger at løsrive os, kompensere for eller heale dem. Ovenstående er bl.a. det, der skaber codependent relationer. Det kræver bevidsthed, intention & selvkærlighed at tilgive & ændre (familie)adfærdsmønstre. Vi oplever alle traumer & sorg af at vokse op; det er en del af den naturlige løsrivelse & det selv at blive et selvstændigt individ.

• Hvis vores forhold til vores forældre har været betingede eller vi har oplevet at man kunne give andre ansvar for sine følelser (eller handlinger), er det relativt uskyldige karaktertræk: at have urealistiske forventninger til andre, kan vi have en tendens til at reproducere disse mønstre i vores parforhold (fordi vi simpelthen ikke kender andet), hvilket er en typisk årsag til at blive skuffet & såret. Så hvad forventer vi egentlig af vores relationer & hvorfor? Hvor kommer du til at lade din lykke afhænge af ydre faktorer, du ikke kan styre, såsom andres adfærd? Hvis man er nysgerrig på disse dynamikker, er det oplagt at undersøge sig selv disse dage.

• Mange voksne, der ikke ved noget om adfærd eller har spekuleret særligt over deres egne familiemønstre, forsøger ofte at skabe en kærlighedsrelation, der opvejer for deres egne traumer, fejl & mangler. Men det er ikke din partners ansvar, pligt eller opgave at heale dine barndomstraumer eller mindreværd. Ligesom det ikke er din opgave at heale deres. I kan samarbejde om den healing i kærlig, gensidig respekt i et bevidst parforhold, hvor alle tager ansvar for egen opfyldelse — men det kræver et aktivt valg om dette fra begge parter.

• Ubetinget kærlighed er at respektere vores kære (partner, børn, søskende, forældre, venner)’s valg, også selvom de er i modstrid med vores egne værdier — og det er sjældent noget vi er særligt gode til. Af en eller anden grund, kan der være tendens til at se børn, partner & for nogle endda venner, som en forlængelse af en selv, og hvis deres adfærd eller værdier fremstår uacceptable frygter vi, at det reflekterer dårligt tilbage på os. Dette er en af de hyppigste årsager til at folk prøver at “fixe” (læs kontrollere/manipulere) hinanden i parforhold. Alt dette er codependency.

• Men Mars & Venus minder os om her, at vi er nødt til at træne vores kærlighedsmuskel (Og dermed heale):

• Det kollektivt maskuline m å tillade det kollektivt feminine at udtrykke sig på hvilken som helst måde, hun ønsker.

• Men det kollektivt feminine m å tilsvarende holde op med at forsøge at kontrollere det kollektivt maskulines handle- & skaberkraft.

• At forhindre vores modpart i deres naturlige udtryk vil kun ende i tårer. Eksempelvis: hvis det kollektivt feminine savner tryghed & pålidelighed, må de samarbejde sig til det, frem for at narre/manipulere sig til det — og tilsvarende hvis det kollektivt maskuline savner frihed eller udfoldelsesmuligheder, må de samarbejde sig frem til det, frem for at bedrage/lyve sig til det.

• Det primære vi bliver opfordret til, når Mars & Venus er i konjunktion er at v æ r e kærlighed. Så hvor kan vi elske lidt mere? Kan du elske de mennesker, du almindelige synes er irriterende? Kan du elske dine fysiske uperfektheder? Kan du elske dine psykologiske udfordringer? Din kærestes grimme hættetrøje? Alle de ting. Er der noget, du ikke kan elske? I så fald hvorfor? De ting vi har svært ved at give kærlighed, siger noget om, hvad vi har fordømt i os selv, nægter at se i øjnene eller har forbudt os selv — & dermed andre. Ikke at vi behøver gøre de ting, vi foragter, men det er en god idé at frigøre den negative energi, vi har bundet op på adfærd eller levemåder, vi har dømt usmagelige, utilgivelige, ulækre, utiltrækkende, uværdige, urimelige eller måske bare ting, vi ikke forstår. Og når du så har tilgivet (& dermed healet) alt det forfærdelige… hvad bringer dig glæde? Og hvad kan du gøre for at skabe mere af dette i dit liv uafhængigt af andre mennesker?

• Venus vil gerne vise os, hvordan kærlighed findes i glæde, indre fred, integritet, selvværd, bevidsthed, leg & hengivelse. Mens Mars gerne vil vise os, hvordan kærlighed findes i passioneret engagement, undren, nysgerrighed & det at kreere. Hvis du er glad & i fred med dig selv & dit væsen, vil (enhver af) dine relationer forvandle sig — mulighed efter mulighed — for at øge & udtrykke denne glæde, nogle vil blive inspirerede & vokse/heale med dig, andre vil forsøge at holde dig fast & andre igen vil falde fra. Og det er ok. Ser du, lige tiltrækker nemlig lige. Det er en kosmisk lov. Lad den maskuline & feminine pol i dig smelte sammen. Bliv passioneret oplyst. Tillad dig selv at elske alt som findes. Tilgiv dig selv, andre, fortiden & lad frygten tage på en lang ferie til Bahamas med alt betalt. Læn dig ind i livet i tillid, opfordrer Venus & elsk alt hvad du har lært, istemmer Mars. Tillad dit liv at blive et udtryk for din glæde. Et skridt ad gangen. Lad det maskuline & feminine slutte fred inde i dig i dag. Handl når der skal handles, hvil, når du har brug for at hvile. Elsk & ær begge kvaliteter lige. I dig selv & i andre. De er det, der gør dig til dig. De er det, der gør os til mennesker. Vi er på rette vej. Vi healer os selv & det spreder sig som ringe i vandet; vi er trods alt stadig i Krebsens bølgebrusende sæson.

• Det var en lang sludder for en sladder. Håber I har nydt disse kærlighedstimer på bedste vis. Og husk, nogle vil disse dage opleve sorg, negativitet, angst, mm. Det betyder ikke, at du er forkert eller at der ikke er kærlighed til dig. Tværtimod. Det betyder, at din sjæl kalder på dig & din værdighed. At du skal sætte nogle tydeligere grænser. Sige noget mere nej. Læne dig mere tilbage. Passe bedre på din energi. Sige nej til situationer, sammenkomster, begivenheder & steder, der skaber ubehag inde i dig. (Ikke at vi skal ignorere de negative følelser, nogle gange skal vi konfrontere dem. Men det kan vi kun, hvis vi har lidt overskud på kontoen, så har vi ikke det, skal vi have det & dermed kun gøre ting, der giver os energi.) Nu skal du bygge dig selv op & mærke efter hvad din lyst kalder på? Hvor leder den dig hen? Og kan du ikke mærke det for Saturns galoperende & angste pligtfølelser, der stadig presser Mars & Venus fra sin opposition i Vandbæreren, ja, så må du sætte dig ned & vente. Vær passiv, passiv, passiv. Hvil dig, spis sundt & nærende. Drop skærmtid & vær stille. Kommer der vrede tanker, tårer eller frygt. Græd dem ud. Og afvent at lystens impuls dukker op i dig. Det er en side, der oftest ikke er så velkommen i vores samfund & derfor kan den godt have brug for god ro & orden for at blive lokket ud af sin lille skal. Giv den tid, nærvær & opmærksomhed. Så skal den nok vokse sig stor & stærk & selvsikker. — og har man det svært er man jo altid velkommen til at bede om hjælp. Enten her min ferie eller hos andre kompetente mennesker.

..
..
Billede 1) & 2) er af Gustav Klimt & hedder meget passende “The Kiss” & “The Hug” er en skitse, 1908.
Billede 3) er af François Boucher: “Hercules and Omphale”, 1735.
Billede 4) er Folio fra Tehri Garhwal serien af Gita Govinda: “Radha and Krishna Walking at Night”, 1775–80.
Billede 5) er af Utamaro Kitagawa: “From Poem of the Pillow”, 1788.
Billede 6) er af Pinacoteca de Brera: “El Beso”, 1859.
Billede 7) er af Jean-Léon Gérôme: “Pygmalion and Galatea”, 1890.
Billede 8) er af Egon Schiele: “Two Women Embracing”, 1915.
Billede 9) er af René Magritte: “The Lovers”, 1928.
Billede 10) er af Banksy: “Kissing Coppers”, 2004.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Shopping cart
Der er ingen produkter i kurven!
Fortsæt med at handle
0