} Jupiter • Retrograd {

[ Jupiter Retrograd i 2° i Fiskene, 20. juni kl. 17.04 — Jupiter Ret i 22° i Vandbæreren, 18. oktober kl. 07.29 ]

• Jupiter har i nogle dage nu stationeret retrograd, men her til eftermiddag begynder han altså sin årlige baglænssnurrende bevægelse. Når en planet skifter retning skaber det nogle energistrømme, vi i det kollektive kan opleve ret kraftigt. Derfor vil nogle af temaerne beskrevet her under også have kunnet mærkes af nogle fra omkring d. 14. juni.

• Jupiter går retrograd hver 13. måned & er ca. retrograd i 4 måneder. Derfor står han omtrent et år i hvert tegn i Dyrekredsen & skifter dermed tegn for sine indadvendte erkendelser under sin retrograd hvert eneste år. I år er han dog “både” i Vandbæreren, hvis år han egentlig befinder sig i, & på et kort visit i Fiskene, hans natside hjemtegn, som han i gammel tid var hersker over, før Neptun blev Fiskens moderne hersker. Det betyder både at det er omkring 12 år siden, at han stod i Vandbæreren (& Fiskene) sidst — & at vi pt får et lille smugkig ind i den kollektive rejse Jupiter tager os på i 2022.

• Helt præcist har han siden aftenen d. 13. maj stået i Fiskene — en herlig, mere sorgløs placering — hvor han har slået temaer an omkring tro, åndelighed, kreativitet, dybere forbindelse, fælles bevidsthed, kærlighed, healing, mm. Nogle vil kunne have mærket denne blide & ekspansive energi, der har ligget som sød underlægningsmusik under resten af det astrologiske orkester længe, mens andre først vil bemærke den disse dage. Denne forsmag på, hvad vi kollektivt skal undersøge, blive bevidste om & vækste i 2022 er dog ikke kun fryd & gammen. Bevidsthedsudvidelse er altid på programmet med Jupiter (også den erkendelse, der kan være smertefuld & sårende at nå) & med hans retrograd de kommende 5 uger i Fiskene (før han skifter tilbage til Vandbæreren) vil vise os dybere sider af os selv & vores tilgange til religiøsitet, overtro, spiritualitet & åndelighed.

• Jupiters baglæns bevægelse inviterer os altså til at arbejde med et sted i vores liv, hvor vækst er hæmmet. Det tegn han står i farver temaet for, hvor det er, mens vores egen personlige Vandbærer-/Fiske-placering i vores fødselshoroskop — altså i hvilke huse — viser os, hvor vi personligt skal vokse. Nogle vi opleve en tillid, ro, en øget, smittende optimisme, en øget taknemmelighed eller følelse af at være heldig (eller held i uheld) eller en længsel efter noget nyt eller mere. Andre vil allerede have oplevet disse temaer siden midten af maj & vil nu se nattesiden af disse følelser.

• Da Jupiter nu befinder sig i 2° i Fiskene inviterer han os til åndelig eller spirituel introspektion. Vi kan endda opleve en kollektiv spirituel vækkelse. Men hvordan ser vores egen åndelig forbindelse egentlig ud? Tør vi skylle alt vi har hørt & læst om *spiritualitet*, love and light & næstekærlighed ud i lokummet (undskyld mit franske, men det er der, det hører til) & så helt uden påvirkninger udefra “bare” mærke ind i vores egen, indre sandhed? Internettet er de seneste år svømmet over med en form for lyserød spiritualitet, der henvender sig til unge, især købedygtige kvinder, der kan få mere indhold i livet, blive renere i sjælen & måske i overført betydning købe aflad for deres tidligere “synder” igennem de rigtige slogans, krystaller & englekort. & Dont get me wrong, jeg synes det er vidunderligt, at vi kollektivt har fået en bevågenhed på, at det ikke kun handler om, hvordan vi ser ud eller hvor meget vi træner/spiser. Det er så udviklende & godt for os alle, at hele fitness/helse-segmentet har fået øjnene op for psykologisk & sjælelig velvære igennem selvudvikling & *spiritualitet* — Verden er på vej til at blive et bedre sted.

• Men(!) Jupiter handler også om at være ærlig, forstå sig selv & livet & gå imod strømmen, hvis ens autenticitet afhænger af det. Så hvor kommer vi til at være mere optagede af at se rigtige ud, sige det rigtige, signalere det rigtige end rent faktisk at leve det? Det får vi mulighed for at undersøge under denne Jupiter Retrograd.

• Jupiter hersker over overskud, generøsitet, optimisme, selvtillid, tillid, glæde, sjov, eventyr- & rejselyst samt overflod & lykke. Men også vores evne til at udvikle os, ekspandere, udvide vores horisonter, især indenfor religion, filosofi, erkendelse, visdom & højere (ud)dannelse. Er der et område, du oplever blokade på? Er du bevidst om det, eller er der områder i livet, hvor du altid har tænkt, at det ikke var for dig/din smag/noget du havde lyst til? & er det indprintede overbevisninger eller en reel afspejling af din lyst? Det kan være uhyre svært at navigere i, hvad der er vores egne dybe meninger, fornemmelser & holdninger — & hvad der moralsk, frygtstyret eller kulturel programmering, vi ukritisk har internaliseret & anvender som vores egen sandhed. Så hvor skal vi udvikle os de kommende 4 måneder? En god måde at gribe det an på, kan være, at reflektere over, hvad du har lært om dig selv siden 27. marts & igen fra 13. maj? Disse erkendelser, vil vi undersøge fra nu af indtil oktober. Når vi tør rydde op i vores sind, vi kan fortsætte med at vokse & vækste på det indre plan & det hjælper Jupiter os med nu. Om det så er vind i lykke-sejlene, romantik, øget rigdom eller øget (selv)forståelse er hip som hap. Hvis en kanal er stoppet, må den renses for at vi kan have balance i hele vores system & på den måde kan en mangel, et mindreværd eller en overbevisning et sted i vores system blokere for overflod i et andet sted.

• Når Jupiter står først i Fisken & siden hen i Vandbæreren (han skifter tilbage til Vandbæreren d. 28. juli kl. 16.34), så er det vores tro (Fiskene) & det vi ved (Vandbæreren), der skal have en tur under luppen. Jupiter er kendt for at forstørre alt kan kontakter, men i denne periode vender han altså sin energi indvortes & giver os både mulighed for at reflektere over, hvorfor storhed eller vækst forbliver uindfriede på nogle områder i vores ydre liv/på det fysiske plan; men giver os også mulighed for at anvende hans evner på vores indre landskaber & åbne for en større åndelighed eller en dybere forbindelse til os selv.

• Vi begynder med den blide Fisk, som Jupiters humoristiske & optimistiske energi befinder sig rigtig godt i. Er Jupiter hjemme i Skyttens sandhedssøgende, eventyrlystne & videbegærlige ild, så er han anderledes tillidsfuld, lykkelig & magisk i Fiskenes bevægelig fællesmenneskelig vand. Så har du nogensinde forvekslet en blid, næstekærlig Skytte med en Fisk? Ja, så er Jupiters energi årsagen. Både Skytten & Fiskene er optaget af religiøsitet. Hos Skytten ser vi trosretninger i alle afskygninger, så længe det handler om at være på en bevidsthedsudvidende jagt efter den dybere fællesmenneskelige sandhed — eller sandheden, kunne vi sige. Hos Fisken er de mange forskellige & diverse religioner erstattet med en dyb, from tiltro eller åndelighed, hvor Fisken ikke længere behøver at erkende for at eksistere i Verden (som Skytten), men nu blot kan overgive sig til sin egen fornemmelse & den dybere, indre forbindelse til Gud med et sart, men spindelvævs-stærkt “jeg tror”. Visheden er ikke nødvendig for Fisken, når troen kan flytte bjerge & Fiskens egen dybe fællesmenneskelige natur er så tæt forbundet med Kristus-energien, at de ligeså godt selv kunne begynde at udvikle stigmata (red. blødende hænder fra de nagler Jesus blev korsfæstet med, som særligt troende eller åndelige personer udvikle/r(ede)).

• Det er med andre ord nu, at vi skal reflektere over os selv, vores forhold til tro (& senere hen efter 28. juli, viden). Så er du i sjælelig fred med livets udfordringer, nedture, sorger, tilgivelse & i forbindelse med andre? Har du en dyb iboende tillid & en følelse af at være elsket uanset hvem du er & hvad du gør? Denne proces åbner for en sjælelig udvidelse, hvor vi får mulighed for at vokse ind i vores egen tro & væsen. Der er mange religiøse & spirituelle dogmer igennem historien, der insisterer på, at vi skal gøre os fortjent til frelse, kærlighed, himmerriget, etc, ved at regulere vores indre, barbariske dyr & kun gøre gode, kontrollerede, intellektuelt funderede handlinger. For mig at se, er det ekstremt vigtigt i denne tid, at kunne skelne imellem Den Kristne Kirkes strenge doktriner, der taler imod lyst, tilpashed, nydelse, tilladelse & løssluppenhed & så den frigjorte, tilgivende & rummelige åndelighed, der er fælles for alle mennesker & som ikke er bundet af kultur, tradition, overbevisninger eller gudebilleder. Mange af de spirituelle overbevisninger vi ser i dag bygger på den kulturkristne tankegang & mimer dermed en katolsk/protestantisk foragt for det kødelige, dyriske & en ophøjelse af ånden, det rene, fromme & umenneskelige. Måske endda det asketiske. & det ER sandt, at Fisken kan have en tendens til at glemme (eller forsage) den jordiske krop, fordi den instinktivt fornemmer, at alle sjæle lever evigt, men at vi blot skifter ham i ny & næ. Det er dog væsentligt ikke at fravælge den jordiske eksistens med både nydelse & lidelse fordi man tror, at det at afskrive den menneskelige oplevelse gør en “bedre”, “renere”, mere “rigtig”, “værdig” eller “spirituel”.

• Denne transit handler altid ikke om at træde ned af en nykristen asketisk tankegang, der skjuler sig bag krystaller & røgelse, nej, det handler om at turde åbne sit hjerte, være forkert, begå fejl, være syndig, fejlbarlig & menneskelig & SAMTIDIG kunne elske & tilgive os selv (& andre). Så oplever du snært af foragt, følelser af, at andre er forkerte (eller at du selv er forkert), at der findes godt & dårligt, rent & urent? Ja, så er der emner & områder i dit liv, der nu kan heales med Jupiter Retrograd.

• Nu bliver vi nemlig bedt om at finde ind til vores egen rummelige & dybe sandhed, vores ubetingede & evigt tilgivende hjertevisdom. Her kan det perfekte (& Skyttens jagt på sandheden) godt fise af, for denne type åndelighed & næstekærlighed handler om det Jesus (Buddha & nogle steder Muhammed) faktisk prædikede (& ikke de værdier, der beskrives i Bibelen & praktiseres i Kirken & den kristne tro). Men et oprigtigt ønske om at elske sin næste som sig selv (der jo ER os selv) uden forbehold, uden kritik, uden rettelser eller ønsket om at korrigere, afvise eller ændre dem. Det kan være meget let at papegøje, at vi alle er hænger sammen i ånden, men forstår vi konsekvenserne i dybden? Tør man rent faktisk leve, som var ens næste sig selv? Tør man give alt man har væk i tillid til, at det man selv har brug for kommer til en af andre veje? Forstår man, at det betyder, at al lidelse er ens lidelse & ikke blot som en idé, men som en konsekvens? Forstår man, at medmindre man aktivt er en del af løsningen, så bidrager man til problemerne med sin venden det døve øre til? Det kan være utrolig svært at mestre den rene spirituelle impuls, men ikke desto mindre er det noget den modne Fisk gør. Og en mulighed vi alle bliver inviteret til at undersøge de næste fire måneder.

• At reflektere over sin egen plads i verden; sine privilegier & sine velsignelser giver SÅ god mening disse dage (især fordi Solen, Jupiter & Månen danner en blid & harmonisk stortrigon med et højt energiflow, hvor vi har mulighed for at se os selv fra flere sider; det er især spændende fordi Jupiter står i Fiskenes altruistiske & intuitive tegn, der forbinder os til det ubevidste, arketypiske lag af vores fællesbevidsthed (Akasha), at Månen står i Skorpionens dybdegående & synske tegn, der giver os en dybere forståelse af det underbevidste & vores relationelle programmering samt at Solen står i sindet & bevidsthedens tegn, Tvillingen, der giver os evnerne til nøgternt at undersøge, sammenligne & analysere de data vi får retur. Vi har med andre ord mulighed for at dykke dybt ned i vores egen underbevidsthed, samtidig med at vi fornemmer de dybe fællesmenneskelige strømninger & sluttelig kan se & forstå det hele klart med vores dagligdags bevidsthed).

• Når Jupiter så d. 28. juli bevæger sig tilbage i Vandbæreren vil denne sjæleundersøgelse skifte retning & en ny interesse vil træde i forgrunden. Derefter vil vi opleve at blive optagede af, hvad det højere formål med os egentlig er; hvad er meningen med vores eksistens & hvor er vores plads i verden? Her vil Jupiter stille spørgsmål ved, hvad vi egentlig ved & hvorfor vi føler os overbeviste om de ting, vi er sikre på. Her tror vi ikke længere, men tager fat på de områder vi anser for faktuelle sandheder.

• Videnmæssigt er denne periode oplagt til at genbesøge & revurdere de ting vi ved & reflektere over dem. Der er noget læring vi har erfaret, som vi nu skal samle op på. Det kan være fornuftigt at repetere stof eller viden & læser man til eksamen, giver det mulighed for at få nogle detaljer med, som vi måske har overset. Vi kan også på ny blive optaget af retfærdighed & der vil være områder, hvor vi ikke oplever at den sker fyldest. En kritisk revision af fortidens afgørelser giver også mening & at revurdere sandheder, opfattelser, afgørelser & fakta. Tilgangen skifter fra den åndelige intuitive hos Fiskene til en mere intellektuel vidensbetonet hos Vandbæreren. Fremtiden & hvordan vi i fællesskab skal bebo, befolke & samarbejde om den, vil også tage fart de kommende 4 måneder, men her har vi brug for mere end Fiskens tro, drømme & fantasier. Der må frembringes mening & vi vil afsøge baggrundsviden vi kan basere vores idéer & visioner om fremtiden på.

• Vi vil formentlig også se temaer fra Måneformørkelsen i Skytten d. 26. maj, da Jupiter både herskede over den lumination & var det primære aspekt under kulminationen, da han både stod i kvadrat til Solen & Månen. Nogle af de emner, der var oppe dengang vil komme til syne igen i en ny form. Da energien nu bremser op vil vi få mulighed for at stoppe op & reflektere over den vej vi pt befinder os på i vores liv & om det rigtige for os vil være at fortsætte af den, eller om vi måske skal gå andre veje. Husk den lige vej er ikke altid den mest indsigtsrige.

• Når Jupiter går retrograd vil vi opleve at mange af de ydre projekter & processer vi har gang i mister tempo. Det er ikke nødvendigvis fordi de reelt set taber momentum eller holder op med at være aktuelle, men snarere fordi vi har brug for hvileperioder, hvor vi udfolder os på de indre planer i stedet, mens udviklingen, væksten & projekterne i den ydre verden får sig lidt betænkningstid. Og hvis man tænker sig om, er det jo godt, at vi ikke bare ser ekspansion i det uendelige eller en hæmningsløs vækst, hvor vi vokser hurtigere end vi selv følge med (det er desuden noget af det, der er gået galt mht den industrielle udvikling, der er endt med at vokse os over hovedet & vækste på vores & Jordens bekostning fremfor på vores præmisser).

• Og husk, den bedste måde at arbejde med Jupiter på er ved at have tilTRO, være ærlig, optimistisk & taknemmelig. Hvor kan vi være mere taknemmelige & hvor kan ve fejre livet mere? I perioden fra nu indtil d. 28. juli er hjertevisdom, hjælpsomhed, kreativitet, drømme, åndelig vækst, langsommelighed & meditation i højsædet. Og fra 28. juli — 18. oktober ser vi en afsøgning på gammel viden, mening, undersøgelse, retfærdighed, autenticitet & modet til at søge i en anden retning — gå imod strømmen & finde sine egne veje.

..
..
Billederne er af Giovanni Battista Tiepolo (1696–1770) & hedder “Armida Encounters the Sleeping Rinaldo”, 1742-45 & “Apollo & Daphne”, 1744-45.
Billede 3) er venligst lånt af Cafe Astrology.

En kommentar vedrørende “} Jupiter • Retrograd {

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Shopping cart
Der er ingen produkter i kurven!
Fortsæt med at handle
0