} Fuldmåne • Optakt #2 {

[ Fuldmåne: Månen i Vandbæreren 29° — Solen i Løven 29°, 22. august kl. 14.02 ]

• Årets anden Fuldmåne i Vandbæreren banker sagte på — nu er den Blå Måne endelig kommet. Det tredje Måne i en sæson, med 4 måner. Energierne har været højintense de sidste par dage — hvis ikke uge(r) & den helt store sitrende Uranus-kulmination med anden Fuldmåne i Vandbæreren lander disse timer lige på dørtrinnet til Jomfruens healende, urtelægende & praktiske høsttid. Der har været så meget nervøs (eller måske endda angst) Uranus-energi, de seneste dage, så vær blid ved dig selv, hvis du har urolige nerver. Her er jordforbindende praksisser & ritualer den bedste måde at slippe ajna & kronechakraets (over)stimuli & komme helt ned i kroppen, kødet, materien, rodchakraet & mærke muldens frugtbare jorder imellem tæerne, markenes stikkende, overskårne kornstrå & dit anker under navlen. (Jeg kommer med lidt forslag til hvordan nedenfor).

• Størstedelen af de seneste dages aspekter har været en opbygning eller optakt til denne smukke Fuldmåne-kulmination, der står på sit højeste i dag kl. 14.02. Solen står nu både i opposition til Jupiter & Månen begge i Vandbæreren & giver os perspektiver på vores eget væsen i kontrast til gruppen, vores systemer, samfund & måder at indgå i sociale cirkler på — men den viser os også noget storslået, måske indre, vi har bygget på i nogen tid kollektivt (det kan også være individuelt). Månen & Jupiter står dermed i konjunktion her til morgen (09.18) & forstørrer både vores indsigter — men også alle vores følelser (hvad end de måtte være), oplevelser, sansninger, ønsker & visioner for fremtiden — så at føle sig overvældet eller sorgfuld — & at det hele er meget intenst, giver god mening.

• Vi kan dog også opleve at et slags drømmeslør er blevet fjernet fra vores sanser & vi nu tager verden ind i en meget højere opløsning. Det kan virke udmattende på nerverne at få så mange sanseindtryk & vores sædvanlige forsvarsmekanismer (ikke at mærke, se eller registrere mennesker eller ting omkring os) kan være sat ud af spil & gøre os mere modtagelige & sårbare (pludselig ser & mærker vi andre menneskers følelser & smerte) under denne indtagende, vibrerende & meget åbne energi.

• Denne Måne er ganske speciel. I modsætning til den blidere mere jordnære Fuldmåne i Vandbæreren 24. juli, der havde fokus på venskaber & medmenneskelige relationer samt vores evne/hjertemod til at træde frem i verden & inspirere andre ved at turde være os selv & skinne vores lys ud på andre — er denne Fuldmåne af en anden inderlig, intens & mere kompleks kaliber. Hvis Fuldmånen i Vandbærerens 1° grad handlede om at udforske os selv & vores potentialer — & initierede nye begyndelser (eller en evne til at skabe (Solen & Løven) igennem intellektets indsigtsrige intuition (Vandbæreren & Månen)) med mestertallet dobbelt 1, der skaber direkte adgang opad, velsigner os med klarsyn & evnerne til at manifestere vores idéer på det fysiske plan (bemærk her at 1 også er Solens tal). Så er denne Fuldmåne præget af en langt mere yderverdslig & spirituel bevægelse. Selvom vi også har dobbelt 11.11 (både Solen & Månen står i 29° & 29 reduceres til 11 (2+9=11), så har vi også en anden kode idag, nemlig 22.

• Vi har den 22. august i 2021, med Solen overfor Fuldmånen begge i 29° & den finder sted kl 2 minutter over 2 om eftermiddagen. Vi har altså 22.22.22.22! Også et mestertal. Det handler dog ikke om inspiration eller manifestation (selvom 11.11 er iboende i 29.29), nej, det handler om samarbejde & samskabelse & kaldes MesterByggeren eller Fredens Arkitekt, fordi vi ønsker at harmonere & bygge en ny verden sammen. & det er helt vildt hvor mange 22-koder der har været de seneste år, faktisk siden vi gik ind i 20’erne. 22 handler om fred, harmoni, fordragelighed, samvær, balance, kærlighed & samarbejde & 2 er selvfølgelig Månens tal! Så smukt med den første Fuldmåne i Vandbæreren, der peger på Solen & den anden Fuldmåne i Vandbæreren, der peger på Månen, som ville dette tvillingepar sige — der er to poler i en dynamik, der er to yderpunkter i et spektrum. Der er en tilstand & så en anden tilstand i enhver forvandling. — Og alt dette sætter Jupiter under sit forstørrelsesglas.

• Hvis vi kort skal opsummere de seneste dages forbindelser, ser vi, at Merkurs energi er markant til stede: han står i sit eget natteherskede tegn, Jomfruen, hvis sæson vi træder ind i senere i dag — han stod i eksakt trigon i forgårs til Uranus i sin egen grad 14, i sit eget år, 2021 (begge tal reduceres til Merkurs tal 5). Dernæst så vi Venus, der pt er hjemme i eget dagstegn, Vægten, & Ceres, Jomfruens moderne hersker, høstens gudinde, mødes i trigon i 5° fra to lufttegn — som en smuk indikator på, at vi nu bevæger os ind i en mere nøgtern, intellektuel & måske åndelig energi. Dertil stationerede Uranus Retrograd i 14° (endnu en Merkur grad) & danner stadig aspekt til Saturn, der står i Uranus’ tegn, Vandbæreren. Tilsvarende er der virkelig meget fokus på Uranus & Vandbæreren netop nu — fx i alt det jeg allerede har nævnt.

• Al denne Merkur & Uranus’ energi skaber et enormt metalt fokus — og Fuldmånen sætter yderligere trumf på ved kun at aktivere kun ét eneste aspekt, der i tilgift forstærker yderligere & det er Månens konjunktion med Jupiter (der også er en opposition til Solen). Og da Jupiter er både optimismens, humoren, visdommen, erkendelsens & forståelsens planet, kan vi have særligt dybe indsigter af kraftig intuitiv art.

• Og her bliver det selvfølgelig vigtigt at vi ikke svæver væk i de dybe tanker, følelser, fornemmelser, visioner eller drømme — eller lader angstens bølgekamme ride nerverne i en uendelighed — men med bevidst intention vender blikket udad (mod Verden igennem virkeliggørelsen af vision), indad (imod en dybere sandhed eller forståelse for vores væren, væsen, vores plads i eksistensen samt hvem vi i grunden er) eller nedad (mod åndedrættet, fordøjelsen, rytmen, årstiden, cyklusserne & hjertet). Fremfor opad i en spirallignende, spirituel dissociering, hvor vi separerer krop fra sind/ånd (som Vandbæreren kan have en tendens til, hvis det hele bliver for meget nede i kroppens forgrenede nervebaner).

• Og der vil nok være en mulighed for at forveksle at rette blikket indad med at rette blikket opad — for begge kan bringe indsigter, afklaring, ro & mening — forskellen er, at vi ikke må forlade kroppen eller vores relation til verden, fordi det er nemmere. I min optik er det en tendens der eksisterer i de spirituelle kredse, hvor man bliver så “åndelig”, at man lukker ned for kroppen, de menneskelige følelser, sine sorger, skygger & i værste fald også sine fysiske behov — hvorefter de alle sammen ligger og styrer vores handlinger ubevidst — for lige gyldigt hvor åndelige eller spirituelt vækkede vi er, så har vi en menneskekrop med et menneskesind, der ikke er 100% integreret. (I min optik er dette bl.a. derfor at man ofte hører om munke eller guruer, der forgriber sig på folk, har udprægede narcissistiske tendenser eller lign, fordi de simpelthen er i fornægtelse omkring deres kødeligt krop, lyster & skygger.)

• Denne Måne har altså en ekstremt potent opadrettende energi, der kan give os følelsen af at svæve lidt, at vi kan rejse på tværs af tid & sted, tappe ind i andre menneskers kroppe, mærke hvad de føler & tænker eller bare føle hele verdens lidelse & byrder på vores skuldre. Dette er også(!) en vigtig oplevelse, men den er ingenting værd, hvis vi forlader vores empati, medmenneskelighed, nærvær, sansning eller medfølelse. Det enkelte menneskelivs betydning, lidelse & udfoldelse udhviskes hurtigt i de kæmpe store kosmiske perspektiver Uranus & Neptun tilbyder & med Merkur både i aspekt til Uranus & i tiltagende opposition til Neptun Retrograd i Fiskene er der ekstra trumf på denne overjordiske fornemmelse.

• Ligedan er det væsentligt at vi ikke bruger vores egne begrænsninger som undskyldninger for at vende det blinde øje & døve øre til, for ikke at orke eller magte at agere kærligt (& ansvarligt) i Verden. Visionerne & idealerne er høje under disse Neptun, Uranus & Jupiter forbindelser & lad dem enelig være det! Men husk, at de ikke handler om en præstation her i nutiden, men om et svævende ideal vi holde op for os som et kærligt spejl i alt hvad vi gør. Det giver også mening at minde sig selv om — at hvad end du ønske at skabe for fremtiden — eller hvad end, der nu kulminerer i dit liv denne weekend — så er det de færreste, der lykkes i første forsøg. & det er da heller ikke antallet af forsøg, der definerer succes. Succes er oftest en lang række af fejlslagne forsøg kurateret på den rette måde; Vi vil falde, vi vil snuble, vi vil skrabe vores knæ & vi vil være nødt til at sige undskyld, begynde forfra & prøve igen. Det kan være ydmygende for vores menneskeegoer (Løvens skygge), men vil på sigt lutre vores væsen & få sjælen til at juble.

• Topmålet med den udvikling, vi er kommet for at gennemleve her på Jorden hver især, er ikke at blive en gud, guru eller fuldstændigt perfekt & fejlfrit menneske — det er at være på en rejse & opleve, sanse & samarbejde med os selv & andre. Der er ikke ET facit, ET mål eller ET slutpunkt. Du gør det ikke ‘godt’ eller ‘dårligt’ her i livet — du oplever det! At inddele alt i godt & dårligt, pænt & grimt, etc, er en bedaget, binær, kapitalistisk/patriarkalsk konkurrencemindet tankegang, der ikke har noget med vores egentlige trivsel eller liv som menneske, at gøre. Nej livet er en oplevelse, en sti vi træder frem ad vildnissets høje græsser; en spiral, en cirkel, en cyklus, en bølgebevægelse. Livet er fraktalt, tifoldigt som en alef.

• Ville du mene at et grantræs knopskud var planløse, forfejlede eller dårlige, fordi de skyder i alle retninger hvert forår? Nej, vel? Sådan er dit menneskevæsen også, det udfolder sig cyklisk i livet, som træerne gror i naturen, som floderne forgrener sig i landskaberne & som Månen, der gang på gang på gang gentager sin bane, sin position, sit genskær af Solen. Hvis Månen er vores menneskeliv med flod & ebbe, op & nedture, virketrang & træthed, så er Solen vores sjæle, der evigt skinner, er hele & i fred.

• Solen er i balance, har evige ressourcer, bliver ikke træt, begår ikke fejl, er ikke forkert. Solen *eksisterer* i al sin stråleglans ligegyldigt hvilken fase eller position Månen befinder sig i — & det er DET vi skal huske nu. Månen skinner i kraft af Solen, men det gør ikke Månens oplevelse til uvigtig. Tværtimod er Månens skiften, dét, der er det interessante — & det samme gælder vore liv her på Jorden. De er spændende i kraft af dage, hvor vi ikke orker, hvor vi er triste, begår fejl, er dårlige eller anderledes end andre. Det er ikke tilstandende, der er noget galt med — det er vores opfattelse af dem & vores sprog til at beskrive dem. Lad os opfinde en ny måde at se os selv & verden på — en nærværende, nærende, undersøgende, nysgerrig måde — hvor sansningen (der ikke er tilgængelig på det åndelige plan; hvilket i min optik er årsagen til at vi allesammen inkarnerer igen & igen til trods for Jordens gøjemøj, besværligheder & lidelse) er i højsædet. Hvor sansningen er vores guddommelige møde med livet. Her sammenvæver vi nemlig vores sjæls væren med vores krops gøren. Her giver de dybe indsigter mening igennem naturen, vores kære klodes, spektakulære mangfoldige frodighed & de oplevelser vi kan have sammen med alt, der eksisterer i, med & omkring os her på Jorden.

• Tag dit åbne hjerte med dig ud i livet i dag. Sæt dig alene blandt mange & mærk livet. Forbind dig med evigheden, alle mennesker & alle menneskeliv, der nogensinde er blevet udfoldet på denne blide klode. Mærk livet, rytmen & cyklusserne. Men forbind dig også til øjeblikket, følelsen af at være i din krop lige nu. Mærk en glat, oval strandsleben sten mod din blanke håndflade. Mærk vinden gribe i dit hår. Ryg en cigaret, drik en kop te eller pluk et blad. Sans dufte i luften på denne smukke, lidt vemodige sensommerdag. Mærk dit hjerte slå & dine ben værke. Mærk følensen af dine sokker & skoene, der omslutter dem — eller følelsen af at din tunge passer perfekt inde bag dine tænder i din mund. Alle de små ting. Alt det, livet er fuldt af, som oftest er tilgængeligt for vores jordiske oplevelse hvert eneste vågne minut — alt det hverdagen & livet er mest fuld af, men som er præcis ligeså værdifuldt som de store linjer, sejre & perspektiver. Se dig selv & livet på ny i dag — observer dine omgivelser, som havde du aldrig set dem før. Hvad ser du? & hvem er du selv i kraft af dine observationer?

• Det giver også mening at kalde sine manifestationer hjem i dag, fejre frugten af vores hidtidige kollektive arbejde — & vi kan eventuelt lægge lidt ekstra kræfter i her på falderebet til den store fejring i menneskevennens tegn, hvis vi ikke er helt tilfredse endnu. Du er her i livet på Jorden for at skabe, forvandle & handle. Du er her for at tiltrække & skænke. Så mærk, hvor & hvad du ønsker dig & tap ind i din værdighedsfølelse for at forbinde dig med modtagelsen af det. Føler du dig værdig til at modtage det? Hvis ikke, så prøv at undersøge hvorfor. Er det for urealistisk, for urimeligt, for usandsynligt eller hvilke andre rationelle begrænsninger bygger ovenpå ? Denne Fuldmåne handler om at tillade sig selv total værdighed & hjertemod (Løven) & have fuld tillid til fremtiden, livet & dets udfoldelse finder sted i sin usynlige, indbyggede orden (Vandbæreren) helt af sig selv uden at vi behøver overvåge, kontrollere eller dirigere det. Handl udfra dit hjerte med værdighed & kærlighed & hav tillid til fremtiden, den kommer, hvad end vi vil & den skal nok udfolde sig på forunderlige, inspirerende & spændende måder.

..
..
Billedet er af Arkhip Kindzhi & hedder “Daryal pass — Moonlight night”, 1890-95.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Shopping cart
Der er ingen produkter i kurven!
Fortsæt med at handle
0