} Formørkelsessæson • Efterår ’23 {

[ Efterår 2023: Solformørkelse 14. oktober, 21° i Vægten // Måneformørkelse 28. oktober, 5° i Tyren ]

• Årets anden runde af formørkelsessæson er i fuld igang! Teknisk set har den været aktiv siden den sidste Fuldmåne i Vædderen, d. 29. september. På lørdag ser vi den første kulmination på sæsonen i en Solformørkelse i Vægten. Energien kan derfor føles meget højstemt, hektisk, overvældende eller spændende de kommende 14 dage fremtil Måneformørkelse, men mere følsomme mennesker, vil allerede have kunnet mærke optakten de seneste to uger.

• Man kan let opleve det som om, at der sker rigtig mange ting på én gang i familien, på jobbet, i ens relationer — eller det hele samtidig — eller det kan føles som om, der sker noget meget spændende liiiige om lidt. Denne intensitet tiltager fremtil Solformørkelsen & vil så vare ved mens vi befinder os i den højintense portal, der strækker sig mellem Solformørkelse på lørdag til Måneformørkelsen om 19 dage. Disse 2 uger (eller nogle gange 4 uger, hvis der er 3 formørkelser i træk), hvor Solen & Månen står på lige linje med Jorden er særligt potente & inviterer os, som nævnt, til at slippe, transformere & opgradere, vores indre systemer både individuelt & kollektivt.

• Der er intet sjældent over selve formørkelses-sæsonerne. De optræder 2 gange om året med et interval på ca 6 måneder — & de kommer altid i par på minimum 2. Forudsætningen for en formørkelse (som finder sted ved at enten Jorden skygger for Månen eller at Månen skygger for Solen) er, at Solen & Månen står på lige linje med Jorden. Det sker hvert år, når de passerer henover Månens knudepunkter (de to akser, hvor Månens bane rundt om Jorden, skærer Jordens bane rundt om Solen).

• På et gennemsnitligt år ser vi 4 formørkelser; to vinterformørkelser (en Sol- & en Måne), samt to Sommerformørkelser (en Sol- & en Måne). Men nogle år har endda 5 eller 6 formørkelser. 2020 (der jo generelt har været et ekstremt aktivt år astrologisk) havde hele 6 — fordelt over 3 sæsoner. Sidste gang vi oplevede et så potent år var i 2011. Mens de disse år (2023, 2024, 2025) er mere rolige. Næste gang vi vil se intense år med 5 eller 6 formørkelser vil først forekomme fra 2027-2029! 2029 bliver dog også helt vildt, da der vil optræde hele 4 Solformørkelser (det er mest almindeligt at der er dobbelt Måneformørkelse, så det år bliver også et ganske særligt år), men den tid, den lykke.

• 2023 er imidlertid et helt almindeligt år, hvad angår formørkelser, med 4: et par på en Sol- & en Måneformørkelse her til sommer & et par med en Sol- & en Måneformørkelse til vinter, som følger:

~ 20. april: Hybrid Solformørkelse/Nymåne i Vædderen 29°
~ 5. Maj: penumbra (smal skygge) Måneformørkelse/Fuldmåne i Skorpionen 14°

~ 14. Oktober: Ringformet Solformørkelse/Nymåne i Vægten 21°
~ 28. Oktober: Delvis Måneformørkelse/Fuldmåne i Tyren 5°

• Som med alle andre månefaser handler formørkelserne også om vores indre liv, der enten bliver illumineret (fuldmånen) eller en indre kim, der spirer (Nymånen/Solformørkelse). Men disse lunationer peger ud over deres egne cyklusser på en måned (fra Nymåne til Nymåne) & et halvt år (fra Nymåne i et tegn til Fuldmånen i samme tegn 6 mdr senere). Formørkelserne arbejder med Måneknuderne i cyklusser af 18 måneder & ca 18 år. Dvs de 18 måneder måneknuderne befinder sig på en akse, for vores vedkommende afslutter vi den foregående Tyre/Skorpion-aksen (med Måneformørkelsen 28. oktober som sidste bastion) & skyder nu for alvor den nye akse; Vædder/Vægt-aksen; igang som så vi vare de kommende 12 måneder. Dvs at der går 18 år fra nu af & til at Den Nordlige Måneknude atter står i Tyren igen; det er simpelthen en 18. års-cyklus vi afslutter her slut oktober. Det betyder jon så også, at det er 18 år siden vi sidst åbnede for Vædder-Vægt-aksen & det er bestemt ligeså spændende. Det er med andre ord nogle store cyklusser vi sanser, som de fleste mennesker kun oplever 4 af i alt igennem et liv.

• Derfor kan man sige, at de aktiverer fortiden & fremtiden samt et historisk perspektiv på vores (karmiske) udvikling & beder os om at være vågne & bevidste. Under denne portal som vi befinder os i fra 14. oktober til 28. oktober, kan vi tappe ind i de kollektive energistrømme. Vi oplever altså nu, hvordan formørkelsesenergien stiger fremtil på lørdag, hvor den vil være høj i 2 uger, for derefter tilsvarende vil have en afmatningsperiode efter d. 28. oktober, hvor energien igen synker fra portalen afsluttes til Månen atter står ny i Skorpionen 13. november.

• Når vi befinder os midt formørkelsessæsons portal er der meget tryk på energien & de fleste vil føle sig højspændte eller lidt elektriske. Formørkelserne viser os oftest hvilke veje, der er gangbare & hvilke der ikke er, ligesom der kommer et sælsomt skæbnesvangert skær over de sammenfald & begivenheder, vi kan opleve.

• En Solformørkelse — efterfulgt af en Måneformørkelse (eller omvendt) skaber en transformationsportal. Dvs 14 dage, hvor energierne er så massive, at vi oplever en kraftig forvandling. Er vi parate til det (i alignment, kunne vi også kalde det) vil det føles let, fedt, sjovt, inspirerende & som det gennembrud, vi har ventet på. Er vi ikke helt parate, vil det føles drænende, overskueligt, smertefuldt, trist, uoverkommeligt eller decideret nedslående. Man skal dog ikke fortvivle. Der findes ikke en rigtig eller forkert måde, at møde disse universelle skift på (og det kan virkelig variere fra formørkelse til formørkelse for meget i fred vi er med de forskellige temaer!) — Og der findes kun den måde, du er på lige nu, & den er helt rigtig for dig. (Nævner ovenstående fordi vi kan opleve at have meget forskellige oplevelser med Formørkelsessæsonerne; også selvom vi går på selvudviklingens vej & øver os i at være i verden med intention. Det er ikke sådan, at dem, der har nemme formørkelser er bedre end os, der nogle gange har svære. Det er snarere sådan at vi er udfordret eller kan flyde med strømmen i forskellige områder af livet & at vi kan blive inspireret & lære af hinanden. Og så synes de fleste mennesker altså, at denne portal er lige lovlig intens).

• Hvorend du er i dit liv, møder energierne dig. Det fantastiske ved universet er, at det er kollektivt — på en måde oplever vi alle sammen det samme; den samme stemning eller påvirkning — på den anden side møder det os fuldstændigt enestående i vores unikke væsen & kommer til udtryk på helt konkrete måder i vores menneskeliv. (Dette er det, der gør, at jeg kan skrive astrologisk vejrudsigt & at det på næsten mystisk vis passer ind i “alles” personlige liv; den skyldes at vi alle oplever de samme energier, der blot krystalliseres forskelligt i os hver især).

• Denne første formørkelse, hvis energi vi vil mærke de følgende 2 uger falder som sagt i Vægten for at pege fremad mod den erfaring, de kommende 12 måneders kollektivt vil opleve: Dygtigt samarbejde, uden at underkende eller give afkald på sig selv. En tillid & samarbejdsevne til at tro på, at vi kan leve i harmoni & hjælpes ad med at tage hånd om de problemer, der opstår her i livet, både udfodringer & den utilfredshed, der hersker inde i os selv eller i vores omgivelser.

• Med Vædderens pionerånd & selvtilstrækkelighed overfor Vægtens tosomhed, samarbejdsevner, men også afhængighed af andre velvilje, skal vi undersøge den kommende 18 måneders Måneknudecyklus. Vi flytter fokus fra vores forestilling om, at vi altid er nødt til at have andre menneskers velsignelse, penge, bidrag, samarbejde for at kunne nå vores mål eller blive tilfredse — til et fokus hen på os selv & vores egen personlige tilgang: Hvad kan jeg gøre for at skabe & forme verden & livet i min vilje & livsglæde? Hvordan påvirker min personlige adfærd andre uden jeg ved, kan se eller forstår det & hvilke konsekvenser har det? & Hvor kan jeg hjælpe med mine personlige evner & færdigheder uden at give afkald på min selvstændighed, egenbestemmelseskraft & grænser?

• Vægten kan have en tendens til at se alt som sammenhængende & i relation til andre, at insistere på, at en harmoni eller balance skal opnås også selvom det går ud over vores egen frihed eller selvstændighed; at denne tilstand er en væsentligere faktor til indre fred end at opfylde sin egne behov — mens Vædderen mener (og det er den læring vi skal igennem, da Nordknuden står her) at vi må begynde med os selv, hvornår oplever vi indre tilfredshed & trivsel? Hvem er jeg? Hvad er vigtig for mig? Hvordan kan vi hver især tjene verden i vores hverdag, i det helt små; i dagligdagen? Hvordan kan vi bruge vores unikke gaver & talenter? Hvordan kan vi ære os selv SAMTIDIG med at vi ærer andre? Det er den nærværende, undersøgelse vi har brug for nu.

• Denne første formørkelse, som vi står lige på tærsklen af handler om som sagt om selvtilstrækkelighed & er det nye projekt vi påtager os det næste år (kollektivt). Men den følgende Måneformørkelse, hvis energi, vi vil kunne mærke om 2 uger — falder som sagt i Tyren, og konkluderer & repeterer den erfaring den foregående Måneknudecyklus på ressourceaksen, har lært os om kollektivt, de seneste 12 måneder: Vurdering af egne talenter/evner, værdier, ressourcer & muligheder. Evner til at skabe tryghed & nydelse. Værdier vi kan udveksle, anvende eller akkumulere. Ressourcer der skal fordeles & muligheder, der skal benyttes. Vi skal søge tryghed & sikkerhed i nye områder af den menneskelige eksisten & vi skal ikke klamre os til det vi kender, det gammeldags eller forgangne. Vi skal skabe ressourcer & overflod, vi skal åbne verden & vores oplevelser igennem sanselighed. Vi skal begynde at værdsætte det helt nære, hinanden, det lokale & det vi med flid, knofedt & tålmodighed har plantet & ønsker at se vokse. Vi ser med andre ord en dybdegående afslutning af alle de værdigheds- & pengetemaer, de seneste 18 måneder har bragt med den allersidste Tyre-Måneformørkelse, der lader os skifte fokus med den forudgående Solformørkelse i Vægten, som vil illuminere vores ubevidste forhold til samarbejde & at sylte os selv. Det nye Vædder-Vægte-tema vil vi se udfolde sig fremadrettet samt de kommende 2 formørkelsessæsoner til næste år (2024).

• Denne hybrid formørkelses-sæson, der både peger ud i fremtiden med Vædder/Vægt-aksen, der er aktiv netop disse døgn & 14 dage frem, & så kulminationen på Tyre/Skorpion-aksen, der spøger os: Hvad har vi lært de sidste år? Er der noget specifikt, vi kan se, vi er nødt til at gøre anderledes — som vi måske allerede ER begyndt at gøre anderledes? Og i så fald, hvordan gør vi bedst det? Det har vi de følgende 14 dage (efter 28. oktober) til at fundere over & implementere indtil sæsonens energitunnel afvikles & for alvor lukker denne ressource/materielle besiddelse & ejendoms-cyklus for de næste 18 år. Det ER vitterlig en spændende & meget intens periode, vi står midt i.

..
..
Billede 1) er af Friedrich Wasmann (1805-1886) & hedder “View from a window”, 1832.
Billede 2) er venligst lånt af timeanddate.com
Alle horoskoperne herunder viser årets 4 formørkelser:

Solformørkelse/Nymåne i Vædderen fra 20. april, 2023 dette forår.
Måneformørkelse/Fuldmåne i Skorpionen; Solen i Tyren, 5. maj 2023.
Solformørkelse/Nymåne i Vægten 21 grader, 14. oktober, 2023.
Afslutningen på det sidste 1,5 års tema med Måneknuderne på ressourceaksen med en Måneformørkelse/Fuldmåne i Tyren, Solen i Skorpionen, 28. oktober, 2023.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Shopping cart0
Der er ingen produkter i kurven!
Fortsæt med at handle
0