} Fiskens • sæson {

[ Solen i Fisken 18. februar kl. 11.32 — 20. marts 10.24 ]

• Vandbærerens intellektuelle, opfindsomme, kognitive, gakkede & for nogle iskolde & stagnerede sæson er ovre for i år & Fiskens bløde, smidige, fantasifulde, grænseløse & opløsende sæson er begyndt. Det astrologiske års sidste sæson!

• Skiftet skete i går formiddags & nogle vil have oplevet energien siden da, som en bølge af følelser, fornemmelser, tåge & måske kærlighed, der skyllede ind over os. Vi kan have følt os mere forvirrede, distræte, klodsede, glemsomme, følsomme, sørgmodige, lykkelige, optimistiske, menneskekærlige, rolige, drømmende, forsvindende eller sensitive. Alt er helt efter bogen, når vi svømmer ind i Fiskens krystalklare/grumsede vande. Oxymoroner er klassiske for denne sæson, så hvis du oplever hvidt mørke, øredøvende stilhed eller ulykkelig eufori, giver det så god mening.

• Det skyldes at Fiskenes hersker er den oceaniske, tryllebindende & fantasifulde planet, Neptun, hvis univers spænder fra krystal klar indsigt til total opløsning & kaos. Fiskenes rige er grænseløst & optræder som en mediator imellem himmel & jord, det hinsides & det jordiske liv — med én fisk svømmende i den spirituelle sfære & en fisk i den jordiske. Denne dobbelthed, hvor intet er fast, defineret eller sikkert — står i stor kontrast til Vandbærerens firkantede bevidsthed. Her er tingene klare, faste, definerede & sikre. Hos Fisken er tingene uklare, flydende, udefinerede & usikre. Og spændingen imellem disse to sidste tegn i Dyrekredsen er meget sigende for den oplevelse af forvandling vi vil opleve her i 2021 — især, hvis vi tør overgive os & flyde med.

• Fiskens sæson er paradoksal; let & tung; dybsindig & overfladisk; virkelig & uvirkelig. Alt dette står selvfølgelig lidt i kontrast til Saturn & Uranus, der stadig står og presser hele himlen med deres kvadrataspekt (som i øvrigt står eksakt helt til 25. feb), der vil kværne sig igennem 2021 sammen med os — hvilket selvfølgelig vil tilføje nogle realiteter & begrænsninger til denne ellers så smukke, fantasifulde & virkelighedsfjerne sæson. Helt i stand til at blokke denne vævende fortryllelse ude, vil de to herre nok ikke være, så vi skal nok forvente, at de opløsende grænser kommer til udtryk andre steder end vores oplevelse af virkeligheden, men ja, det vil tiden vise!

• I Fiskens sæson er vi sensitive overfor alle & alt. Emotionelle, psykologiske & fysiske påvirkninger. Da vi kan have sværere ved at holde vores egen Jeg-kraft, kan vi under Fiskenes påvirkninger opleve åbenhed, sympati & spirituelle forbindelser, som let kan forveksles med dybere spirituel visdom eller sand medfølelse. Disse ting er imidlertid ikke det samme — & her viser Neptun (som atter i år residerer i eget rige) sig som den helt store illusionist, der kan finde på at foregøgle de fleste ting for os, ikke bare realiteterne eller sandheden, men hvad end vi kaster vores fortryllede rosenrøde blik på.

• Men Fiskenes åbenhed viser os også en slags kighul ind i de dybere planer & højere indsigter, hvor vi med disciplin & fokus senere kan bevæge os hen sammen med vores kritiske, rationelle dagsbevidsthed, hvis vi tør. At gå Fiskenes vej kan være både lidelsesfuldt & lyksaligt, men én ting er sikkert; indsigt vil altid være en konsekvens af deres univers — om den så kommer igennem meditativt klarsyn — eller når realiteterne ramler & Neptun hiver tæppet væk under os, vil variere.

• Dette viser os også forskellen på Fiskens almindelige tendens til at lade sig opløse i relationer, ofre sig for deres elskede eller lade sig dominere for at give plads &/eller liv til andre. Det er imidlertid en kærligheds-misforståelse, da ubetinget kærlighed (som i virkeligheden er det Fiskene søger) ikke er medafhængig eller destruktiv i sin sande form, selvom den umodne Fiskeenergi kan have en tendens til ukritisk at tro på disney-idealerne. Og tro er netop her et nøgle ord, da Fiskenes motto er: Jeg Tror. Denne fortryllelse er dog nærværende for os allesammen under Fiskenes sæson, hvorfor realitetscheck kan være en god ting at have med sig & i mente, de kommende uger. Merkur er også stadig retrograd lidt endnu & vil under størstedelen af Fiskens intuitive sæson vandre igennem sin postskygge, hvorfor indsigter om vores personlige vej & klarsyn vedr fremtiden er særligt i højsædet de kommende uger.

• Dertil kan vores kærlighedsliv også være særligt i fokus den kommende tid, især fra d. 25. februar, hvor Venus slutter sig til Solen & Neptun i Fiskenes glitrende vande. Når Venus, kærligheden, selvværdet, romantikken, nydelsens, værdigheden & værdiernes planet møder sin højere idealistiske oktav, der tror på det bedre, det fællesmenneskelige, det spirituelle & næstekærlige er der lagt op til den helt store (romantiske) drøm. Især dagene optil & under Nymånen d. 13. marts, hvor Solen, Månen, Neptun & Venus står i et kraftfuldt Stellium (med en lille orbis på 4°) vil der være et særligt fokus på kærlighed, hvordan vi forvalter den, deler den, hvilke forestillinger vi har om den. Dette vil være en rigtig god mulighed for at sætte fine & selvkærlige intentioner for vores kærlighedsliv fremover, som man allerede nu kan begynde at spekulere lidt over, hvad kunne være.

• Tilsvarende vil der under den Balsamiske/Sorte Måne (aka i dagene optil Nymånen) være god mulighed for at rydde ud i de overbevisninger, vi har omkring kærlighed, der holder os tilbage, holder os små eller henstillet til relationer, hvor vi ikke får respekteret os selv eller bliver mødt kærligt, for dem vi er. Det skal dog siges, at dette er en lang, indre selvværdsrejse, som vi hver især selv må gøre os i løbet af vores liv & som ikke kan afvikles under én enkelt SortMåne/Nymåne. Grunden til at jeg skriver dette er, at der under dette års FiskeNymåne vil være særligt fokus fra Venus & Neptun til at hjælpe os med at se os selv & vores værd klart, der bestemt er værd at udnytte — som et lille nedslagspunkt i vores livslange erfaringer med kærlighed, & hvordan vi bedst deler & udfolder den.

• Fisken er det sidste tegn i Dyrekredsen, samt det sidste bevægelige tegn; Bevægeligt vand — & det siger da også en hel del om denne evigt foranderlige, strømmende, ubetingede kærlighed vi møder her — på én gang uendeligt fjern, men også altopslugende nær. Alt kommer i bølger med Fisken, følelser i bølger, energi i bølger, epifanier i bølger; som havets evige arabeske bevægelse af flod & ebbe. & her bliver erkendelserne af Fiskens evige kærlighed måske også en anelse skræmmende; for hvis alt er evigt & foranderligt, betyder det jo, at alle de jordiske skatte, mennesker & steder, vi er knyttet til, blot er et kortvarigt glimt af skønhed i livets uendelige, form(løse/)fuldendte gentagelse!

• En tanke, der nok fylder de fleste mennesker med gru — & her bliver Fiskens illusoriske verden pludselig synlig for os, som det den er; den ubetingede, evige kærligheds uendelige tåge, hvor der ikke findes godt eller ondt, rigtig eller forkert, sandt eller falskt — kun kærlighed! For i Fiskenes rige er alt Kærlighed. Alt er et! & alt er Kilden, Universet eller Gud. Kærlighed er den rene guddommelige, skabende Kilde, vi alle udspringer fra. Alt hvad vi oplever af modgang, ondskab eller ulykke er muligheder for at lære, vokse, heale & på sigt vende tilbage til Kilden, uden modstand, uden vores ego, miljø eller medmennesker.

• Fisken gør det synligt for os, at alt er et spejl; et spejl, der viser os vores egen indre modstand, & hvordan vi skaber/designer vores egne kampe, tab, udfordringer, etc. hvis eneste egentlige formål er at holde os på afstand af Den Evige Kilde — bevidst eller ej. Som en slags leg eller dans, hvor vi igennem den yderverdslige separation kan få lov til at opleve enhed (lykke), adskillelse (smerte) for atter at opleve enhed igen. Kærligheden er den eneste lov, & den ønsker, at vi øger vores bevidsthed & ser, at alt er godt; at alt er perfekt & at alt er kærlighed! (Også selvom det kan være enormt svært set fra vores individuelle menneskeperspektiver).

• Fiskens projekt er at vise os i sin helhed, at vores udvidede bevidsthed forstår, at vejen imod fred & ubetinget kærlighed går igennem bevidsthed & tilgivelse — eller smerte & lidelse. & egentlig er dette to sider af samme sag; det første set fra vores højeste sjæls perspektiv, det andet set ud fra vores menneskeoplevelse.

• Bevidstheden omkring at vi alle er i proces, gør vores bedste & er her med et formål, en læring & et ønske er også en Fiske-indsigt. Fisken er som Nymånen, både en afslutning, en slags implosion eller farvel til det jordiske liv, men også en ny kim der sås hinsides, som fødes ud i livet igen på ny i Vædderens sæson. Igen den evige vekselvirkning; Livet & Døden, Lyset & Mørket, Udånding & Indånding, Yang & Yin.

• Tegnets bevægelige dualitet repræsenteres som nævnt ved to fisk bundet sammen af eksistensens fine tråde. Én Fisk svømmer i de materielle, jordiske sfærer, men den anden svømmer i de åndelige, spirituelle sfærer. Denne forbindelse imellem den fysiske eksistens & den åndelige er kronen på værket; forståelsen af den højeste sandhed; at ALT er et. Fisken beder os om at se alt i det helt store perspektiv & tilgive alle omstændigheder, der manifesterer sig omkring os, slippe dem, acceptere dem & sætte os selv fri. Det lyder måske meget vævende & langhåret, men det er også her vi skal huske, at selv med de store erkendelser følger stadig det jordiske legeme, hvis behov & ønsker vi må se til. As above, so below. Det hele hænger sammen. Intet Kronechakra uden Rodchakra!

• At vi I Fiskens tegn er villige til at påtage os den jordiske lidelse, som Fisken Jesus, & vokse igennem smerten til den til sidst ikke har hold i vores legeme mere — er den ene vej; fra materie til ånd, men der findes også en anden vej, som handler om at tage den hinsides evige fred & perfektion med ned på Jord & leve i fuldt nærvær med alle sanseoplevelser & glæde sig over sin afgrænsede krop, sine behov & at de på dette plan faktisk kan opfyldes, måske lidt som Buddha. Det er kun her i det fysiske liv, at vi kan opleve afsavn, men denne tilstand viser os også, at vi kan opleve opfyldelse & fuldbyrdelse. Ingen af disse tilstande er mulige hinsides, fordi alt altid ER. Kun på jorden kan vi sanse de jordiske glæder. Så om vores dybere erkendelse kommer af rejsen fra det jordiske til det åndelige, eller fra det åndelige til det jordiske, spiller ingen rolle. Det der er det afgørende er, at vi velkommer, skatter & nyder livet, som Vædderen & Tyren, men gerne fra Fiskens dybere, kærlige perspektiv — i stedet for at forsvinde ud af det jordiske liv, dets slid & møje, for at drømme os til perfekte verdener, der kun eksisterer i Neptuns berusende drømmetåger.

• Den dybeste sandhed vi alle kan nå, hvis vi lukker øjnene, holder på vores Solar Plexus & tager en dyb hjerteåbnende indånding er:
At alt er evigt & alt er kærlighed. Hvordan vi når denne erkendelse er i sig selv uvæsentlig, minder Fisken os om. Det vigtige er at elske — & det essentielle er ikke at lade sig selv opløse & forsvinde i forsøget på at blive ét med et andet menneske — eller den evige, uendelige & ubetingede kærlighed.

• Nyd de drømmende følelser, vi kommer til at befinde os i de næste 4 uger; lad dig opsluge af egne & andres grænseløse & magiske universer, men husk også, at du altid er i kontakt med alt, & at du på et dybere plan aldrig mangler noget; hverken kærlighed, tid, penge, opmærksomhed, værdighed eller noget som helst andet — alt det fantastiske du ser i andre findes inde i dig selv, ellers ville du ikke være i stand til at få øje på det eller værdsætte det. Så gå med fred, som Jesus ville have sagt!

..
..
Begge billeder er af Rupert Charles Wulsten Bunny (1864-1947) & hedder “Sea Idyll” & “Pastorale”.

Bemærk i øvrigt, hvordan Neptun er apex (spids) i den meget fine blå pilespids-Yod, der har Pluto som ben på højre side (i Stenbukken) & Mars som ben på venstre side (i Tyren). Denne blide & heldige formation har faktisk været aktiv siden 2. februar, hvor Neptun begyndte at modtage sekstil-aspekter fra både Mars & Pluto. Aspektmønsteret vil være aktivt til 25. februar, hvor Venus skifter tegn ind i Fiskene, Saturn rykker sig 1° ud af jerngrebet med Uranus & erklærer dermed deres første kvadrat for i år, for aftagende.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Shopping cart
Der er ingen produkter i kurven!
Fortsæt med at handle
0