} Fredens ● Arkitekt ● & ● Talmagi {

[ Den længste 22●22●22●22●22●22●22●22●22-kode i et menneskes minde, en 4●4●4-kode, samt 2020, der ønsker at vise os, hvem vi er! ]

• Vi er løbet tør for aspekter måneden ud, hvilket giver mig lejlighed til at skrive et numerologi-opslag, jeg har villet skrive siden Det Store Stellium 12. januar. Det skyldes, som I har læst i tidligere opslag, at vi de seneste måneder har haft et meget massivt kald imod 2020 & dette års tværsum, 4.
• Al denne 2’er symbolik har sneget sig ind overalt, fra sidste Nymånes (d. 24. januar) komplette forsvinden i 4°22′ til alle Uranus-aspekter, der har masseret os (mere eller mindre barmhjertigt) efteråret ud, hvor han enten stod i 4° eller som nu, foråret ind, i 2°.
• 4 er Kejseren i tarotten, der optræder når vi må tage ejerskab over alt i vores eget liv & skabe orden i kaos! Han er manifestationen af ordet Logos & forbinder vores erfaring & kognitive evner med realiteterne på håndgribelig vis. 4 er Uranus’ tunge tal, der repræsenterer livet i manifesteret form; den solide, fysiske verden, dens stabilitet, samt vores evigt iboende mulighed for at herske over materien. Kejseren sidder på en gold trone af sten med et Ankhkors i den ene hånd & et rigsæble i den anden. Disse regalier er symboler på hans materielle rigdom, magt & indvielse. Ankhkorset repræsenterer en dybt, skjult visdom om den fysiske verden, mens rigsæblet symboliserer jordkloden, som han har i et fast greb. Tallet 4 ræsonnerer også i de 4 elementer, de 4 årstider, 4 verdenshjørner, 4 dimensioner, korset, kuben & de fire sider i en kvadrat (hvor Solen & Månen under den seneste Nymåne i Vandbæreren dannede en kvadrat (som det eneste aspekt) til Uranus, Vandbærerens hersker, der pt. står i Tyren i 2°). 2020 er et universelt 4’er år & den senest Nymåne var den fjerde Nymåne i træk, der stod i 4°. Altså 4 over alt!
• 2 er Ypperstepræstinden i tarotten & repræsenterer vores intuitive forbindelse — både opad & indad. As above, so below. Der må altid være en balance! I Rider Waite Decket ligger et månesegl ved hendes fod & viser os vores ubestridelige & medfødte forbindelse til den ældgamle, cykliske naturforståelse, ligesom hendes krone viser den tiltagende, fulde & aftagende måne; et ældgammelt symbol på Gudinden. Som du måske har gættet er 2 Månens tal. Hvor Kejseren kun opererer i lyset (Vædderen i dyrekredsen) viser Ypperstepræstinden os, at livet er en vekselvirkning imellem lys & mørke & alle de gråzoner, der findes ind imellem. Hun sidder foran et slør, der skiller det bevidste fra det ubevidste, det hinsides fra det fysiske & værner om livets mysterier, drømme, frugtbarheden & alt der er relateret til det okkulte (skjulte) & vores intuition, mens Kejseren repræsenterer handlekraftighed, den vågne, skarpe dagsbevidsthed & vores bevidste, målrettede inspiration. Ypperstepræstinden ved, at kun dem, der besidder forståelsen & accepten af den evige vekselvirkning, kan som en indviet træde ind i Kong Salomons tempel bag hende. Hun sidder i en søljeport imellem en sort & en hvid sølje med indskriptionerne: B & J. Bogstavet B står for Boaz (i styrke), mens J’et står for Jachin (Vi grundlægger) & viser os den vej, vi med ydmygt ærinde skal gå her i livet.
• Med 2020 har vi altså både Kejserens handlekraftige & rationelle energi overfor Ypperstepræstnindens frugtbare & intuitive energi, to kvaliteter vi alle må integrere for at være i kontakt med hele vores væsen. Yderligere har vi 0 som er Plutos tal, der er en form for universel urlyd, der forstærker alt den kommer i nærheden af. 2020 bliver altså en dobbelt talkode af balance, samarbejde, intuition, coeksisens, harmoni & perfekt klarsyn. 2020 indløser et potentiale vi mærkede allerede ved årtusindskiftet, da kalenderen viste 2000. Foreningen af jeg’et & Ånd, af jeg’et & ‘den anden’ (dvs alle de andre eller du’et), samt medfølelse & indbyrdes gensidigt samarbejde. Dette nye årtusind, hvis energi vi for alvor tager fat på i dette årti, skaber en fællesmenneskelig opstigen til en højere, kærligere & mere inkluderende energi — Universet guider os med andre ord til en ny forståelse af, hvordan vi kan leve mere tro imod os selv, autentisk, frit & i fulde drag!
• Vi bevæger os ind i en ny måde at anskue os selv & vores omgivelser på: Vi forstår, at vi alle sammen er afhængige af hinandens handlinger & gerninger, & at vi ikke kan anskue os selv eller vores land, for at være en lille, uafhængig del af den store verden. Ligesom alle verdenshavene, luften vi indånder & vores økonomiske systemer er dybt influerede & afhængige af alle bevægelser & beslutninger taget rundt omkring på kloden. Vi vil langsomt (men taktfast) slippe Stenbukkens tilgang til præstation & præstige & bevæge os ind i en mere flydende, konstant vekselvirkende udvikling imod større accept, kærlighed & lighed. Du, jeg, os alle sammen & vores indre, dybe forbindelse til Ånden, Gud eller Universet (hvad end du foretrækker) arbejder synkront i konstant samarbejde om at skabe vores virkelighed. Vores tidligere tilgange i den Vestlige verden, hvor vi satte alt fokus på ét mål (den maskuline tilgang) som vi knoklede for at nå, har sine åbenlyse mangler; vi mister let motivationen, hvis det mislykkes, & vi mister også let det store overblik undervejs (især, hvis det er et langsigtet mål!). Her i 2020 bliver vi vist en ny måde at fokusere på, nemlig igennem vores 3. øje! Vores intuitive kræfter (Ypperstepræsten & Månen) vågner op & aktiveres på nye niveauer nu, hvis vi tør at lytte ind & slippe mange af de jordiske, lavtvibrerende menneskefølelser såsom strid, vrede, jalousi, misundelse, frustration, sorg, håbløshed, ensomhed, etc. Dette betyder s e l v f ø l g e l i g ikke, at vi skal undertrykke eller ignorere dem, kommer de op; det betyder tværtimod, at vi skal F Ø L E , tilgive, acceptere & lade dem passere i fred mens vi mærker & anerkender dem. Nogle følelser vil være genstridige, & vi kan blive trigget mange gange & arbejde dybdegående & kærligt med dem af flere omgange, før de endelig forløses, & der må vi være tillidsfulde, omsorgsfulde & tålmodige med os selv & andre i denne proces!

• En uomtvistelig sandhed omkring at sætte mål alla den gamle verden:
~ Vi kan kun sætte mål & intentioner for fremtiden fra vores nuværende fysiske, sjælelige & emotionelle ståsted!
~ Vi kan kun sætte mål & intentioner for fremtiden udfra vores nuværende bevidsthed & forståelsesramme.
~ Vi kan kun sætte mål & intentioner baseret på vores nuværende oplevelse, tilgange & virkelighedssyn.
— Og det er så OK. Vi kan ikke gøre det bedre, end vi allerede gør & det gælder (desværre) alle. Vi kan hjælpe, støtte & uddanne os selv & andre, hvis de samtykker til at høre vores synspunkter.
• MEN! En ting vi dog kan gøre, som 2020 også på det kraftigste opmuntrer os til, er, at have tillid til vores eget flow & Universets heldige sammenfald. Ud fra vores menneskebevidsthed kan vi ikke altid vide, hvad vi har mest brug for & med Stenbukkens stålsatte tilgang til mål & ambition, forhindrer vi måske os selv i at følge hjertet, intuitionen eller det heldige sammentræf? Jo mere fikserede vi er på at kontrollere vores omgivelser, desto mindre plads er der til synkronisitet, lykketræf, mystik, umiddelbar vækst & universel overflod.
• Som fornuftsprægede individer har vi ofte svært ved at overgive os til vores mavefornemmelse, fordi vi ikke får nogen som helst garanti for at det leder os et godt & heldigt sted hen. Men det er nu immervæk på denne vis, vi får mulighed for at invitere den største lykke ind i vores liv. Ordsprog som: “Lykken står den kække bi” eller “Hvo intet vover, intet vinder” taler netop om, at vi her i livet må satse & spille (om ikke andet så engang imellem) for at vinde. & vi kan ikke aktivere Jupiters usandsynlige lykketræf & overflod, hvis vi går med ekstra livrem, seler & forsikring som Saturn.
• Så 2020 beder os, i stedet for at planlægge alt til døde, om at:
~ have TRO på vejen & universet, & at vi er i stand til at handle på vores ønsker.
~ have TILLID til processen & den guddommelige timing.
~ have TÅLMODIGHED med vores egne evner til at vokse, trives, modtage, forandre & forvandle os.
• Det Store Stellium 12. januar var et billede på faldet af den gamle, rigide, ensrettede tilgang, vi de sidste hundreder af år har haft til livet, verden & samfundet. Vores topstyrede, kontrollerende, envejs, præstation- & målorienterede system blev talt ud i bokseringen til lyden af de 9 x 22 der klang om ørene på os denne dag. Vi slap med denne storslåede implosion dedikationen til de eksterne resultater & begyndte at lytte ind i en hengivenhed til processen! Proces over resultat & produkt!

• Hengivelse er nøglen til at opnå alt vi ønsker os de kommende år (ikke knokleri)! Den bedste måde vi kan sætte intentioner for de kommende måneder er ved at lytte ind! Jeg har skrevet det før, men nævner det igen: Vi er nødt til at holde vores egne følelser op som en målestok for, hvor vi skal hen, & hvad vi ønsker os! Mål inspireret af eksterne formaliteter eller andre menneskers mål er ikke mål, der kommer fra vores egen ånd (inspiration). Ja, vi kan opnå disse mål med stålvilje, blod, sved & tårer, og også med en god portion succes, men rejser, der er motiveret af iboende glæde & hengivenhed til processen, vil bringe langt større tilfredshed på sigt. Det er ikke målet, der helliger midlet, men vejen, der giver målet mening. Så hvis vi skal forene Kejseren & Ypperstepræstinden i os dette år, skal vi lade os motiveres af inspireret hengivenhed & indsigt.

• Så 2020 beder os altså om at lytte ind i alle disse 2-taller. Det Store Stellium var en række konjunktioner, der alle faldt i 22° i Stenbukken — igen den blide intuition overfor de strenge realiteter. Merkur & Ceres mødtes endda i 22°22′, mens Saturn & Pluto nøjedes med 22°46′. StorStelliumet var et opgør med vores nuværende strukturer, som vi vil mærke efterdønningerne af de kommende måneder, mens de gamle, uddøde, fossile strukturer vil smuldre om ørerne på os. Konjunktioner afslutter altid én fase & begynder en anden; ligesom vi hver måned oplever i mindre skala med Nymånernes transformative cyklusser. Saturn●Pluto konjunktionen d. 12. januar pegede (optil selve datoen for kulminationen) på alt, hvad der skulle rydes ud i & frigives (& det mærkede vi meget kraftigt i efteråret), & peger nu (& fremad de kommende forårsmåneder) på alt, hvad der ikke fungerer, som skal omstruktureres, transformeres & forvandles!
• Det er altså et sandt implosions/kollaps & genopbygningsaspekt, vi har været igennem. Mange af jer har nok allerede bemærket, hvordan noget inde i os på besynderligste vis er forandret, & hvordan vi på nogle områder føler os som nogle helt andre (måske nye) mennesker. Men selvom nedrivning kan være en hård omgang er der ingen, der siger, at genopbygning ikke også bliver det! Så fat mod!
• Dette helt vildt massive numerologiske aspekt, viser os selvfølgelig, hvor vi skal rejse os fra murbrokkerne, & hvilken vej vi skal gå fremover: ind i intuitionen! 22 er i den pythagoræiske numerologi et mestertal & reduceres derfor ikke til sin tværsum 4. 22 er Mesterbyggeren eller Fredsarkiteten, der kan (gen)skabe alt på ny i højere balance & genopbygge faldne kulturer & verdener ud fra hjertet & næstekærligheden. Månens tal for coeksistens, blidhed, harmoni, tosomhed, kærlighed, samarbejde, intuition, etc. er repræsenteret dobbelt (ligesom i 2020). Og ikke bare en enkelt gang, men hele: 2222, 2222, 22, 22, 22. 22 gange!!!
• Vi er alle stjernevæsner, der bærer atomer fra hele universet i os. Vi er kærlighedsvæsner inkarneret i knogler & kød for at danse med os selv & lære om det fysiskes begrænsninger & glæder. Vi er her for at møde os selv & lære vores Indre Autoritet at kende & for at leve vores indre lys ud med formål. Vi er alle her på Jorden (også selvom det nogle gange virker usandsynligt) for at opleve & udleve vores inderste kærlighedsvæsen i alle aspekter & afskygninger af menneskelivet.
• Vejen herfra & frem leder os ind & ned igennem os selv, samt vores egen healing, (som Nymånen d. 24 også bebudede med sin sekstil til asteroiden, Den Sårede Healer: Chiron (der selvfølgelig stod i 2° i Vædderen) & åbner for en helt ny cyklus & genfødsel). Vi kan kun vejlede & støtte andre, når vi har gået vejen selv først. Vi kan i kraft af Månens accept, kærlighed & intuitive virkemåder forbinde os med vores indre, samt andre mennesker. Igennem nysgerrighed, drømmerejser, kærlighed & intimitet. Men vi må først åbne op for & etablere denne forbindelse til os selv igennem tilgivelse, healing & egenomsorg; Vi må åbne os imod den guddommelige kilde for at nå os selv. Så vid at du er Mesterbyggeren i din rene essens, at du er Fredens Arkitekt & at du altid er co-partneret med ånden, din inspiration (in spirit) & din intuition.

Billedet 1 er formentlig af den nulevende, iranske kunstner Freydoon Rassouli, f. 1943, mens de resterende billeder er egne.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Shopping cart
Der er ingen produkter i kurven!
Fortsæt med at handle
0