} Energiportal • fra • 10. — 19. januar {

[ Numerologi ]

• Selvom januar i år allerede er en meget potent astrologisk måned, forstærkes den yderligere med en energetisk numerologisk talportal, der (kombineret med den månedens numerologi) er skabt af vibrationerne 1, 8 & 9 (januar, 1 måned + 2024 = 8 // 1 + 8 = 9). Denne opstigen igennem en vibrationel bevægelse viser os, hvor vi hver især står lige netop nu — med mulighed for introspektion, forvandling & genfødsel. Denne numerologiske talportal optræder hver gang en måned har en universel 9’er vibration, da 9tallet altid forstærker/fordobler de tal, der står rundt om det. Denne portal åbner sig for os i morgen d. 10. februar & varer til & med d. 19. februar 2024.

• Alle dage fra d. 10. — 19. januar forstærker datoen sin egen vibration. Fx er d. 11. januar også en universel 11’er dag (1+1+1+2+0+2+4 = 11) & så bærer dagene i denne energitunnel også tilsvarende essenstal; her 11.11. Vi mærker altså dagenes vibrationer meget stærkt netop nu, & hver dag har sin egen energi, vi bliver guidet igennem, som en regnbue-bro, hvor vi disse 10 dage går igennem en ny farve, vibrationsmæssigt, hver dag.

• Vi begynder med 10.10, 11.11, 12.12, 13.13, 14.14, 15.15, 16.16, 17.17, 18.18, 19.19. Dem der ved lidt om numerologi er nok også bekendt med, at ovenstående talportalers-tal også kaldes engletal & dem, der tit oplever synkronisitet, har måske også et af ovenstående klokkeslet, de bliver ved med at se?

• Man kunne altså sige at vi får et energetisk lynkursus, hvor vi i løbet af disse 9 dage for en synlig liste over alle vores hængepartier & bliver bragt up-to date med energien her i 2024! Det må man sige er en virkelig potent start her på årets 10. dag!
Hver dag er altså en forstærket oplevelse, hvor vi bliver inviteret til at undersøge, hvordan vi responderer på dagens energi. Skygger, styrker & talenter bliver synlige — & da bevidstgørelse er skridtet imod at befri sig fra sine temaer, er vi godt på vej. Bemærk at tallene også korresponderer med Tarotkortene.

~ Onsdag 10.1 = 10.10: (10/1) Skæbne- eller Lykkehjulet. En meget kraftfuld vibration, der handler om at være heldig, elsket & guidet af kosmos. Den giver muligheder, optimisme, idéer, nysgerrighed, livsbegejstring & kærlighed. Det er Solens (1) & Plutos tal (0) hvorfor der er en utrolig skaberkraft her — en kraft, der både kan svinge ud i den negative & den positive pol; du vælger! Dette kort handler om at udvikle sig, løsrive sig fra sit ophav & blive sin egen, der træffer valg med sin frie vilje; ikke én der lader sig kaste hid & did af Skæbnen. Det er smukt, at 10.10 netop bliver denne 10-dages portalindgang! Et tal, der minder os om, at vi er kommet her på Jorden for at lære selvbeherskelse. Disse 10 dage inviteres vi til at undersøge vores skygger i dybden & tage ejerskab & ansvar for dem. Hvor lader vi os som ofre for livet piske rundt? & hvor har vi taget aktiv stilling til, hvad der foregår i vores liv, så vi er tilfredse, afklarede & i fred med, hvad der sker? Denne vibration handler om at finde sin Skæbnevej her i verden & stå rent & kærligt i sin egen kerne; det er en udviklingsvej vi kollektivt bliver inviteret til at træde ned ad nu! Dette tal initierer en bevidstgørelsesproces; en rejse imod indre klarhed, så vi kan slippe vores mønstre & ophøre med ubevidst at gentage dem i en uendelighed (hamsterhjulet). Vi skal altså aktivt træffe vores valg, være afklarede med konsekvenserne & turde træde et skridt tilbage & observere os selv.
• Skyggesiderne kan være, at man bliver flyvsk, ufokuseret, stresset, hyperaktiv samt at opleve store kontraster, fx at blive ”elsket eller hadet” uden at forstå hvorfor. Der kan også være negative tilknytningsoplevelser, hvor Livets autoriteter (forældre, samfund, lærere, etc) er ligegyldige eller kølige overfor en & man sådan længes efter deres accept. Det er så her man skal tage skæbnen i egen hånd. Selvom vi ikke kan kontrollere, hvad der hænder i livet, hverken de opløftende eller nedslående begivenheder, så kan vi vælge (hver gang), hvordan vi vil reagere på de oplevelser, der kommer os i møde. Denne portal inviterer os til at være rejsende i livet, der betragter udviklingen vel vidende at du altid har magten til at vælge din egen reaktion, din handling & om du vil deltage i det, der foregår, eller ej.
• I dag ser vi også en lang række astrologiske aspekter: Solen mødes med Uranus i trigon & potenserer forvandlingspotentialet & den nye begyndelse. Ydermere mødes de i 19 grader, der også er en 1’er vibration, der korresponderer med Solen (Himlens prins) meget held & nye muligheder skinner os i møde fra Dyrekredsens to mest materialiserede tegn, Stenbukken & Tyren! I tilgift aktiverer Ceres, planeten for næring & frugtbarhed, også Uranus igennem en inkonjunktion fra sine 19 grader i den visionære Skytte & skaber dermed en 19.19.19-kode, der ikke bare genaktiverer 10/1 vibrationen men faktisk tilføjer den mere held & medvind end den almindeligvis har. Dertil ser vi Mars i sekstil til Saturn i 4 grader, der understøtter os i at tage ejerskab & handle på vores modne bevidsthed, intuition & tro, der styrker skiftet ind i en ny virkelighed, da deres dobbelte 4tal aktiverer Uranus’ nybrud & fremtidsfokus.

~ Torsdag 11.1 = 11.11: (11/2) Styrken (eller Løven med mundkurv) i tarotten. Både en meget blid & kraftfuld vibration, der forbinder Solen(1) & Månen(2). Den rene guddommelige kilde, inspiration, Solens tal, der skaber en dobbelt manifestations portal (en søljegang med 4 søjler) højnet intuition, clairvoyante forbindelser, intimitet, guddommelig inspiration, kreativitet, nye begyndelser, harmoni & giver en uselvisk, hjælpende & støttende.
• Skyggesiderne kan være: konfliktskyhed, dørmåtte-adfærd, indre splittelse & at dulme sine følelser igennem stimuli, sukker, alkohol, etc.
• Meget specielt at vi ser denne sammensmeltning mellem Solen & Månens tal & så astrologisk oplever årets allerførste Nymåne denne dag i Stenbukkens kardinale, handlekraftige jordtegn, der insisterer på at vi planter frø for det kommende år; hvordan skal struktur, ejerskab, ambition, fokus & selvbevidsthed udfolde sig i 2024 (som jo er et 8’er & dermed Saturn/Stenbukke år. Det er simpelthen så smukt iscenesat!)

~ Fredag 12.1 = 12.12: (12/3) I tarotten kendt som Den Hængte, vi kan enten opleve det som om vi er foran vores tid, at vi er fanget i stagnation eller se det som er vi Odin, der hang 9 dage på hovedet fra Asketræet Yggdrasil (der går igennem alle verdensplanerne i den Nordiske Mytologi) for at vinde indsigt, visdom & kundskaber (han fik runerne). Det er et tal, der er forbundet med det guddommelige, 3-enigheden (moderen, faderen, barnet // Skaberen, Sønnen & Helligånden) & Kristus bevidstheden (potenseret i denne Stenbukketid, der også med Pluto i Stenbukken & hans skift ind i Vandbæreren d. 21 bliver et skifte ind i den ny tid; vi siger med andre ord farvel til Fisken (Jesus Kristus’) tidsepoke & byder en ny æra velkommen; Vandbærerens tidsalder. Vi bliver med andre ord VIRKELIG inviteret til at træde ud af vores komfortzone & forbinde os med andre mennesker; skabe dybere forbindelser i vores relationer & generelt vokse. Denne talkombination har en ekspansionskraft, der minder os om, at det at udforske er en væsentlig del af at vokse, & at misforståelser & at begå fejl godt kan være at “være på den rette vej”. Det er et ekspansionstal, der har roden 3, Jupiters kreative, ekspansive, nysgerrige & dynamiske tal, der miner os om at taknemmelighed, selvsikkerhed & et positivt sind oftest fører os bedre steder hen end snilde & kalkyle.
• Skyggesiderne kan være: tankemylder, stress, at være overmodig, at overfortolke, vende & dreje tingene i hovedet & måske have et forvrænget virkelighedssyn.
• Som en smuk understregelse af potentialet danner Mars trigon til Jupiter i dag igennem Merkurs dynamiske & kommunikative 5tal (der faktisk også mimer Skyttens tarotkort Mådehold; se under 14.1) & viser os, at Jupiters manifestationspotentiale for alvor træder i kraft, hvis vi med dedikeret fokus (StenbukkeMars) tør handle på vores frugtbare, bæredygtige & næstekærlige ekspansionvisioner (Jupiter i Tyren)!

~ Lørdag 13.1 = 13.13: (13/4) 13 er i Tarotten Døden & repræsenterer det cykliske i livet; Liv, død, genfødsel: Der er 13 uger i hver årstid, 13 månecyklusser på et år & helt fra gammel tid et tal, der har symboliseret Månen eller Moder Jord, Gaia. Det guddommelige feminine, der er forbundet med naturlig vekselvirkning. Solen er den evige kilde til livet, evigt lys & vores vågne bevidsthed (væsenkerne i Astrologien), mens Månen er det intuitive, det omskiftelige, der nogle gange er oplyst (Fuldmåne) & andre gange er henlagt i mørke (Nymåne). Det er et af de dybeste & mest mystiske tal, der samtidig skaber en dyb forbindelse til det jordiske (summen 4). Der ligger en evig strømmen i dette tal, en transformationskraft & en unik skønhed. Det gamle slipper for at gøre plads til det nye.
• Skyggesiderne kan være at man skræmmer andre (i stedet for at inspirere) & en iboende utilfredshed, hvor man altid længes efter noget andet eller føler sig udenfor. Men disse sider kan omfavnes om transformeres til dybt kreativitet, skabelse (fødsel), innovation, kunst & genialitet. 13.13 handler om hvad vores hjerte inderst inde ønsker sig.
• Dette tal så vi ekkoet optil årsskiftet & 2024’s mere komplekse numerologi viser os også et dybt 13tals tema bliver aktiveret i år & forstærkes af årets Venusenergi (24/6).
• Ingen planetarisk forbindelser.

~ Søndag 14.1 = 14.14: (14/5) Mådehold i Tarotten (Skyttens kort), der står for at balancere den ydre & indre verden; As above, so below; vi er i gang med al rekalibrere & balancere os selv. Mådehold præsenterer den flydende overgang (væsken mellem de to bægre) mellem det himmelske og det jordiske // selvet og egoet. Denne vibration er en fantastisk kommunikations vibration, der ønsker at balancere alt. Den er oftest forbundet med Merkur (5). Der er en sanselighed i tallet omkring beherskelse af de 5 sanser, samt man har højnede evner indenfor kommunikation & situationsfornemmelse. Det er en vibration, der gør det muligt at manifestere sine idéer (1) i det fysiske (4). 14.14 minder os om, at fremtiden er nær & vi gerne må invitere den ind i nuet & de tanker vi gør os om livet, netop nu! Det er også en påmindelse om, at vi ikke nødvendigvis skal lade problemer fra den ydre verden spildes over & ind i vores indre. Vi skal undgå at bekymre os over ting, der ikke eksisterer. Økonomi, mådehold, evner indenfor planlægning er favoriseret.
• Skyggesiderne kan være overforbrug, besættelse, dogmer af politisk, religiøs, sekterisk art. Man kan også være for fokuseret på at være vellidt, ofre sig/egne behov, stress, overaktivitet & at man taler som et vandfald.
• Denne dag skifter Merkur endelig fra Stenbukkens kardinale, handlekraftige jordtegn, til Vandbærerens visionære værdiorienterede lufttegn. Venus i Skytten danner kvinkuns til Uranus (Vandbærerens hersker) & understreger det visionære & fremsynede forvandlingspotentiale. Dertil ser vi også Solen i Stenbukkens bevidste jordtegn møde krigsgudinden & Vægtens moderne hersker, Eris, i kvadrat & udfordrer os til at stå op for os selv & vores værdier; at være tro mod os selv, stå alene & stå op for vores egen sandhed, også selvom vi er de eneste, der tror på den, eller de allerførste, der kan se meningen med galskaben & at gøre op med de bedagede & utidssvarende normer! Mådehold er dog stadig et nøgleord her; for går vi til ekstremer eller får vi ikke formidlet os selv til “alle”, isolerer vi os & kommer ikke igennem med vores budskab.

~ Mandag 15.1 = 15.15: (15/6) Et af de mest okkulte tal, der indeholder manifestation (1) & evnen til at formidle denne (5), der leder ud i dyb kærlighed, sanselighed & nydelse i Venus tal: 6. I tarotten er det Skyggesiden, der er afbildet i kraft af Djævelen. Dette er en dybt mystisk, okkult & feminin vibration. 15.15 besidder en esoterisk, nydelsesfuld, indsigtsrig, kunstnerisk, æstetisk & erotisk kraft. Et tal, der lyser med klarhed & indsigt ind i mørket (hvilket understøttes af Solen, der disse dage nærmer sig sin konjunktion med Pluto; vores dybeste, inderste kerne, det underbevidste & vores skygger, der oplyses & integreres med/af vores væsenskerne (Solen).
• Skyggesiderne af dagens portal er kontrolbehov, at være manipulerende, bruge “kvindelist”, at spille på sin seksualitet/bruge sex som et våben, humørsvingninger, jalousi & andre ubevidste manifestationer (1) af egoet/sindet (5), illusioner om os selv & vores motiver, samt ubearbejdede følelser. Man kan tilføje, at for at blive nogle hele mystikere (& beherske alkymismens kunst) er vi nødt til at integrere vores skygger & forædle alle vores lavere sider/følelser fra jern & bly til guld. Man kan sige, at det er i dette tal (& med djævelen; slangen i edens have) at vi mister uskylden, bliver bevidste & derfra kan skabe vores eget liv, i oplyst bevidsthed & i vores eget (ikke i Guds) billede.

~ Tirsdag 16.1 = 16.16: (16/7) Repræsenteret ved Tårnet i Tarotten. Denne energi er meget intens & opleves ofte som brutal & svær. Det skyldes, at vi bliver stillet overfor livets evige foranderlighed. Tallet 16 er en blanding af klarhed & kærlighed, samt konsekvenserne & udfoldelsen af disse energier: nogle gange begår vi fejl, træffer det forkerte valg eller oplever konsekvenser, vi ikke havde taget højde for — dette kan, uden accept, medføre angst, tab & frygt. Vi kunne også kalde det et karmatal, hvor vi får regningen for, hvordan vi har båret os ad i livet. Disse lektioner henviser os til at bevidne livet & dets handlinger, se bag om disse bevægelser for at opnå forståelse på et dybere plan. Tør man undersøge sig selv & konsekvenserne af sine handlinger giver tallet introspektion, transcendens, dybere fred & en højere spirituel forståelse med Neptuns tal, 7. 16.16 ønsker at vi ser på vores følelser af kontroltab, at have mistet jordforbindelsen, forladthed, ensomhed & følelsen af afvisning & tab.
• Skyggesiderne er tab, fobier, selvmedlidenhed, at man synes livet er hårdt uden noget at se frem til. Denne dag er ikke til nye begyndelser, men til at træde et skridt tilbage & undersøge sig selv & hvor man står pt. Anvender vi det positivt kan vi (fx via meditation) dykke helt ned i sjælens dybder, undersøge de dybeste aspekter af vores menneskelighed; vores sårbarhed overfor skyld, skam & alle de uønskede sider, vi måske ikke vil stå ved eller skjuler. At få øje på disse & stå ved, alt hvad man er — tilgive, acceptere & måske endda elske det en mikromy — kan vi transformere os selv dybt & dette bringer stor tillid, tilfredshed & fred. Med 16.16 inviteres vi til at forstå de dybdepsykologiske mønstre, vi er bærere af. Vi ser & forstår værdien af skyggearbejde og det at kunne indrømme sine fejl, mangler, egoisme & mindre flatterende sider. Igennem accept åbner vi vores hjerte & skaber rummelighed & smidighed. Denne højere side af 16/7 hjælper os med at acceptere livets omskiftelighed; flod & ebbe, liv & død. En realitet de fleste mennesker forsøger at lukke øjnene for.
• Solen mødes i sekstil til Neptun i dag & bestyrker den kraftfulde 7’er energi; man kan sige at denne forbindelse vi åbne for den dybe oplevelse af liveteksistensen, men også vil tilføje et mere positivt, optimitisk isælet; en følelse af, at vi kan forme materien, også selvom at realiteterne er, at vi kun har livet & vores kropslige mulighed for at forme det i vores eget billede, til låns. Nogle vil dog også opleve at få øje på sorgfulde temaer, da Neptun har det med at vise vores sjæle alt det yderverdslige. Dertil mødes Venus & Ceres i konjunktion i Skytten; en meget smukt & almindeligvis varmt møde, men under denne vemodige, sorgfulde energi. Neptuns kollektive 7’er energi kan bidrage til et yderligere mystisk, ukonkret & sværmerisk udtryk for denne meget moderlige & feminine energi begge disse planeter er bærer af. Tårnhøje idealer & illusioner kan være et tema, men det kan dyb skønhed, kreativitet & klokkeklar indsigt & vision for at manifestere disse også være, ligesom hvad det egentlig er, der nærer os (her midt i livets armod), kan blive synligt for nogle. Nogle vil også opleve at få øje på de steder vi oplever goldhed & sult i vores liv (for at vi kan forvandle det)

~ Onsdag 17.1 = 17.17: (17/8) vibrerer med udødelighedens vibration, det klassiske eller evige — også kaldet spotlighttallet. Summen 8 er Saturns karmiske vibration, der som uendelighedstegnet forbinder alle planer af eksistensen. Han er tidens & de fysiske begrænsningers vogter & han skaber systemer & strukturer, der holder længe (hvis ikke evigt). I tarotten korresponderer dette med Vandbærerens kort Stjernen; den livgivende kilde (der bæres af Vand-bæreren). Pudsigt nok er Saturn også Vandbærerens (kaldæiske) hersker. 17 kalder på vores indre oprigtighed (vores sande jeg; som vi i går skrællede ind til), ydmyghed & indsigter, der ser de større (evige) sammenhænge. Stjernen repræsenterer den vækkede sjælsbevidsthed. Alkymisterne mente, at fantasien var stjernen i mennesket; her bliver vi nu bedt om at træde ind & se os selv i den evige cyklus, som en strømmen, en renselse & en vækkelse, hvor fortid, nutid & fremtid smelter sammen i den højere bevidsthed. Hvis temaet i går var ydmygelsen (med Tårnet, der rev alt ned til grunden) er temaet i dag ydmyghed overfor skabelsen, de store linjer & vores evige, udødelige, guddommelige skaberkræfter.
• Skyggesiderne kan være at man frygter at blive set, at gøre sig uheldigt bemærket eller har det ambivalent med succes/rampelyset. Det er lettere at blive irriteret over småting & man kan have et stort temperament. Selvom man frygter scenen, har man ofte et talent for at optræde.
• Ingen planetariske forbindelser.

~ Torsdag 18.1 = 18.18: (18/9) Kaldes i Tarotten Månen & er Fiskens kort. I numerologien har 18/9 vibrationen et Mars-præg & repræsenterer benhårdt lederskab. Her kaldes den Krigeren. Der ligger en dyb intuition, vilje & evne til at behovsudsætte i dagen portal. Man er tjenestevillig, især for den højere sag. I dag bliver vi tilsmilet med målrettethed, mentalt fokus, selvstændighed, intelligens, stor retfærdighedssans, arbejdsomhed, selvdisciplin, styrke, visdom, sublime lederegenskaber, karisma og selvtillid. Det er et meget maskulint tal fyldt med styrke, vindermentalitet & drive; er vi modtagelige kan alle de teamer, der er kommet frem i os de seneste dage vendes til styrke, fremdrift & gåpåmod. Alle de udfordringer vi måske møder disse dage, kan bruges som brænde på vores indre ildhu & målrettethed; alt kan transcenderes til et højere plan igennem denne forbrænding.
• Skyggesiderne kan dog ligge i vores ubevidste motiver, viser Månen os. Der ligger en række underbevidste temaer bag denne krigeriske kampgejst, hvor vi måske har illusioner, usikkerheder eller manglende forbindelse til vores intuition. At bevæge sig ind i vores ubevidste kan være en farefuld færd & måske et af de mest skrækindjagende oplevelser, vi som mennesker, kan begive os ud på. Vi må slutte fred med vores indre dyriskhed, instinkter & vrede, før vi kan opnå den helhedsfølelse & indre fred, vi alle længes efter (& fx søger i kærligheden til et andet menneske) — vi kan ikke undertrykke vores natur, udelukkende vende os imod intellektet & kontrollen (Saturn/Mars). Vi er nødt til at balancere de maskuline & feminine energier, der eksisterer i os allesammen. Månen (& Venus) ved, at livet er en foranderlig proces & med sine faser minder hun os som, at livet både er indånding & udånding, selvom vi kan have sært ved at acceptere vores behov for hvile & ro med den aktive energi, der ligger i 18/9. At overgive os her & acceptere, at alt ikke kan kontrolleres, men at nogle ting skal sanses & undersøges; vi er nødt til at konfrontere vores største frygte for at blive frie. Bag angsten & kontrollen ligger friheden, dette kan være begyndelsen på en genfødsel, hvor vi overgiver os til, at vores overlevelse afhænger af vores sanser & instinkter og vi derfor er nødt til at byde denne side — der ellers har været udskældt i den Vestlige kultur i århundreder — velkommen for at blive hele.
• 18.18 er en vibration, der er svær at mestre, hvorfor der kan være en tendens til at vi primært oplever skyggesiderne af den; at vi lukker ned for vores følelser & gør os hårde: Indestængt vrede, hævngerrige tanker, vredesudbrud, fanatisme, statusfikseret konflikt, fordømmelse, selvretfærdighed, snarrådighed, manglende empati, kropsspændinger & et alt for stort pres på os selv. Men kan vi mestre disse; åbne for vores intuition, være fulde af nærvær & intention, så kan vi undersøge, hvorfor vi føler som vi gør & til trods bibeholde et positivt fokus, hvor vi kan kanalisere energien ud i arbejde & ildhu og på den måde anvende dagens ilterhed til at definere et overordnet & positivt mål for os selv.
• 1. kvartal Månen markerer at det nu er en uge siden at vi så den først hele Månefase i 2024, StenbukkeNymånen. 1. kvartalet markerer en indre krise i Månecyklussen, der sætter fokus på en forhindring, der knytter sig til Ny- & Fuldmåne vi så for hhv 1 & 3 ugers tid siden (Krebsefuldmånen 27. december). Bemærk at Månefasen falder i 27 grader i Vædderen & forstærker dermed både dagens 9’er tema & Marsenergi, da Vædderen er Mars herskertegn. Samme dag danner Merkur sekstil til Saturn & sætter fokus på ansvarsbevidsthed & hvordan vi tilgår vores forestillinger med en moden bevidsthed; her mimes den tidligere Mars-Saturn sekstil, da også de mødes i 4 grader, som genaktiverer Uranus’ forvandlingspotentiale. Dertil viser selv Venus tænder fra Skyttens gnistrende ild ved at danne trigon til Mars’ krigeriske søster, Eris, der står rigtig lunt & vredt i Mars hjemtegn, Vædderen. De to gudinder mødes fra hhv hver deres 24. grad; Venus højeste dronningevibration, der smukt nok også mimer årets tal 24/6.

~ Fredag 19.1 = 19.19: (19/1) Solens vibration, der også repræsenteres som Solkortet i Tarotten. Fra gårsdagens gådefulde & måske uforløste følelser, der gemte sig bag stædigt knokleri, ser vi nu i dag alle vores indtryk blive bragt til fuldbyrdelse her med Solens (1) & Mars (9) vibration. 19/1 gør os tilsmilet af guderne, giver held, vindermentalitet samt et rent & åbent hjerte. Vi træder ind i solbeskinnede omgivelser & oplever fuld bevidsthed (alt hvad der før — i Månekortet — henlå i mørke bliver nu oplyst). Vi har nu overblik over begivenhederne & mulighed for at finde løsninger på vores problemer, fordi nye sammenhænge pludseligt bliver synlige for os. Vi kan med denne 19.19-energi overstrømme mørket i os & bade det i bevidsthedens lys, i glæde & i livslyst. Dette er en genfødselsenergi, hvor vi får mulighed for at begynde alt på ny & møde os selv, livet, verden & alle levende væsner med kærlighed, omsorgsfuldhed & gavmildhed. Vi kan genopdage vores naturlige selvs tabte spontanitets & legende uskyld — i kraft af vores evigt iboende harmoni (nogle gange glemmer vi bare at tappe ind i den) som så let gemmer sig i hverdagens modsætninger, konflikter & splittelse. Den umiddelbare glæde er en slags glemt erfaring, vi nu bliver opfordret til at undersøge verden på ny igennem. I kraft af vores fantasi & optimisme vil vi sanse alt, som oplevede vi det for første gang. Denne energi giver mulighed for at skabe en bevidst forbindelse til vores indre barn, som oftest er der, hvor vi har muligheden for at læge de tidlige traumer; her kan vi i med tryghed lege os frem til dybe indsigter & hente det skjulte frem i lyset uden frygt, skam eller fordømmelse. Nøgleord er illumination, livgivende genopstandelse & forbindelse til vores eget indre sjælslys. 1 + 9 = 10 = 1 + 0 = 1, Solens essens, der signalerer afslutningen på én udviklingsfase samt påbegyndelsen af en ny.
• Denne vibrations skyggesider kan være egoisme, barnlighed & en forkælet, barnlig attitude.
• Merkur i Stenbukken møder Jupiter i Tyren i sekstil & åbner for en dybere forståelse af os selv, vores forhold til tradition, realiteter & muligheder. Dertil ser vi Venus & Neptun mødes i kvadrat & udfordre vores jordiske personlige værdier/idealer med den højere kollektive bevidsthed som yderligere sætter fokus et mere mystisk, udflydende & ubegribeligt element af dagens Solenergi. Tårnhøje idealer & illusioner kan være et tema, men det kan dyb skønhed, kreativitet & klokkeklar indsigt også.

• Næste dag (lørdag d. 20.1) møder Solen nu endelig Pluto i konjunktion & giver os en knejsende dybt kig ned i sjælens slugter, før Solen endelig skifter tegn fra den pragmatiske, mådeholdne & til tider pessimistiske Stenbuk & træder ind i Vandbærerens tegn & bebuder dermed årets første, kærkomne sæsonskifte. Dagen inden Pluto skifter tegn & aktiverer en helt ny æra. Det er ikke små sager vi bliver præsenteret for i år!

• Som I måske har bemærket er vi med 19/1 tilbage i den manifesterende 1’er energi vi begyndte med i 10/1, & fra i dag kan vi se, den rejse vi har tilbagelagt de seneste 10 dage. Hvilke temaer er blevet synlige, hvor har vi stadig følelser, usikkerheder eller tanker i klemme? Disse er dem, vi skal tage fat på her i løbet af foråret & sammen med planeternes kollektive urværks-dans belyse, transformere & integrere årets indsigter. Vi får rig mulighed for introspektion & kigge i alle kroge med Pluto nu i Vandbæreren, som i løbet af februar bliver fulgt op af både Merkur, Venus & Mars i tegnet! Sikke en velkomst!

..
..
Billedet er af Frank Vincent DuMond (1835-1923) & er af Joan of Arc “The Voices”.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Shopping cart0
Der er ingen produkter i kurven!
Fortsæt med at handle
0