} De • 12 • hellige • nætter {

[ 24. December ~ 6. Januar ]
• Det slog mig lige i går, at det måske blev lidt indforstået med de 12 hellige nætter & det ikke nødvendigvis er jer alle, der kender til dem, derfor kommer der her en lille guide.
• Ligesom vi har forskellige lys-traditioner, der afslutter året; adventskransen, hvor vi tænder et lys de 4 søndage op til Jul for at mindes & ære det forgange år, Lucia-optog, adventsspiral samt Vintersolhverv, så er de 12 hellige nætter en periode, hvor vi kan åbne os imod det kommende år; 12 nætter hvor der er en højere energitilstrømning, der svarer til de 12 stjernetegns sjælekræfter & deres højeste indvielse. Det er et gammelt Rosenkreuzisk Juleritual, hvor man beder sine drømme guide én igennem det kommende år.
• I denne periode er vi pga mørket udenfor mere åbne i vores sjæle overfor lysvæsner. Hvis vi ønsker at sætte intentioner for det kommende år, kan vi igennem disse 12 nætter, hver nat hviske de pågældende tegns sakramente før vi lægger os til at sove. Det er en periode, hvor vi åbner os for spirituel vejledning. Læg papir & pen klar på natbordet, så du, når du vågner, kan notere det drømte for hver nat. Disse drømme vil give os indsigt i det kommende års udviklingsarbejde. Drømmene vil vise os, hvilken retning vores udvikling vil tage i den astrologiske måned, der passer til sætningen.
• [ Husk at drømme opererer med symboler & derfor skal det drømte ikke tages bogstaveligt. Vi forstår ikke altid, hvad de betyder & det behøver vi ikke bekymre os om, for erkendelserne kommer, når vi er parate. Da det er højere guidance du beder om, vid at det ikke er onde varsler du modtager, heller ikke selvom du skulle drømme noget voldsomt. Det er en symbolbesked, du modtager fra din underbevidsthed, der siger noget om dig. *NB: alle steder, figurer, episoder vi drømmer om, er sider af os selv, som skal omfavnes.*
• Så noter dine drømme nøjsomt & beskriv også gerne de følelser & tanker du har omkring dem. De vil bringe lys på vejen senere. ]
• Nogle mener sågar at der er 24 hellige nætter ; 12 nætter før Jul til personlighedens udvikling & 12 nætter efter Jul til sjælens udvikling, hvor natten d.24/25 tæller med i begge perioder, da det både er en afslutning & en begyndelse; hvorfor vi har to tankefrø for denne nat. (Jesu fødsel, markerer overgangen fra det fysiske til det åndelige. Jesus symboliserer sjælens fødsel i ethvert menneske). Julenat skifter energistrømningen til Jorden til en højere frekvens; fra det jordiske til det sjælelige.
• De mest kendte er dog de 12 nætter imellem Jule nat & Hellig 3 Konger d. 6 Januar.
• Bemærk at Stenbukken både begynder & afslutter de 2 x 12 hellige nætter: det skyldes at Stenbukken er et indvielsestegn, der tager os over tærsklen. Fra ét niveau til et andet på vores udviklingsvej, hvor end den leder os hver især hen.
• De 12 hellige nætter før Jul begynder natten d. 13/14, Vandbæreren: Jeg er livets vand, som udgydes for tørstende mennesker.
~ 14/15 dec. Fiskene: Jeg forlader Faderens hus, og idet jeg vender tilbage frelser jeg.
~15/16 dec. Vædderen: Jeg træder frem, og fra tankens plan hersker jeg.
~ 16/17 dec. Tyren: Jeg ser, og når øjet åbnes, er alt lys.
~17/18 dec.Tvillingen: Jeg erkender mit andet selv, og når dette selv toner bort, vokser og stråler jeg.
~ 18/19 dec. Krebsen: Jeg bygger et oplyst hus, hvori jeg dvæler.
~ 19/20 dec. Løven: Jeg er det, og det er jeg.
~ 20/21 dec. Jomfruen: Jeg er moderen og barnet. Jeg er Gud, jeg er materie.
~ 21/22 dec. Vægten: Jeg vælger den vej, der går mellem de to store kraftlinjer.
~ 22/23 dec. Skorpionen: Kriger er jeg, og fra kampen står jeg sejrrig frem.
~ 23/24 dec. Skytten: Jeg ser målet. Jeg når dette mål, og derefter ser jeg et andet.
~ 24/25 dec. Stenbukken: Hensunken er jeg i overjordisk lys og vender dog dette lys ryggen.de hellige sakramenter, for de kommende 12 nætter kommer i næste opslag.
..
..
Billedet er af Arthur Wardle & hedder “A fairy tale” & afbilder alle de vejledere, der våger over os mens vi sover 🙏

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *