} D e • 1 2 • H e l l i g e • S a k r a m e n t e r {

[ Fortsat ]
• Her er de 12 hellige nætters sakramenter, der skal hviskes 3 gange lige inden sengetid fra i nat af, man kan også forestille sig at man tænder et lys for hvert tankefrø:
..
24.–25. December: Stenbukkens–nat
~
Jeg vier den ånd, der denne nat er født i mig, til tjeneste i kærlighedens ånd.
(1. Sakramente: ”Arbejdet adler” – Måtte vort liv gennem arbejdets adel virke sakramentalt.)
..
25.–26. December: Vandbærerens–nat
~
I det kommende år skal mit sande hjem være i kærlighedens Helligdom. Jeg lover at lyde kærlighedens lov.
(2. Sakramente: ”Dannelsen af folkefællesskab” – Måtte mit liv gennem arbejdet i mit folk virke sakramentalt.)
..
26.–27. December: Fiskens–nat
~
Jeg modtager min ret til at give kærlighed og husker, at jeg ingen ret fik til at fordre den – at jeg må ofre mig selv for verden.
(3. Sakramente: ”Betragt arbejdet som en gudstjeneste”) – Måtte vort liv gennem arbejdets lovmæssighed blive gudstjeneste, blive sakramentalt.
..
27.–28. December: Vædderens–nat
~
Jeg er som en soldat i lysets hær, og lover ubrydeligt ikke at vige en hårsbred fra min sidemand. Jeg holder min plads.
(4. Sakramente: ”Dannelsen af det nye menneske,” – Måtte mit liv gennem arbejdet på mig selv blive til gavn for hele menneskeheden.)
..
28.–29. December: Tyrens–nat
~
Jeg ved, at jeg påtager mig ansvaret for helheden – af egen fri vilje – når jeg bevidst slutter mig til den.
(5. Sakramente: ”Det tusindåriges rige, Kristus-hemmeligheden i blod og jord.” – Måtte dette sakramente gennemgløde mit blod og opflamme mit hjerte.)
..
29.–30. December: Tvillingens–nat
~
Skønt delt er vi ét – jeg lover at værne om denne enhed, så intet kan bringe os til at vakle & falde.
(6. Sakramente: ”De Helliges Samfund.” – Måtte vort liv gennem kærligheden til alle tjene den hellige sandhed, blive delagtig i dens styrke.
..
30.–31. December: Krebsens–nat
~
– Hvad Solen er for naturen, er kærlighedens varme for menneskehjertet. Jeg lover at værne og nære denne arne.
(7. Sakramente: ”Ærbødighed for vore forgængere.” – Måtte min personlighed ved at ære det bedste hos mine forgængere udvikle sig kraftfuldt til tjeneste for Helheden.)
31. December – 1. Januar: Løvens–nat
~
Uden at beklage mig & af egen fri vilje vil jeg finde mig i at blive styrtet fra min plads, hvis jeg skulle vige eller vakle under nogen prøvelse, der rammer mine nærmeste.
(8. Sakramente: ”Lydighedens hemmelighed” – Måtte mit liv gennem erfaringen for Guds allestedsnærværelse og Hans hellige orden virke sakramentalt.)
..
1.–2. Januar: Jomfruens–nat
~
Jeg ved, at kærligheden er uendelig, uagtet jeg selv kun formår at rumme en dråbe af den. Jeg lover at værne om dens rene ægteskab med Jorden.
(9. Sakramente: ”Det rene ægteskab.” – Måtte vort liv gennem ærefrygten for naturen virke sakramentalt.)
..
2.–3. Januar: Vægtens–nat
~
Kærligheden har kun én straf for synderen, og det er tilgivelse. Jeg lover mod synderen at udøve denne straf og hjælpe til en ny pagt med kærligheden (som er Gud).
(10. Sakramente: ”Ærbødighed.” – Måtte ærbødigheden for Guds love bevirke som en selvfølge, at vi mødes i enighed om at vise de vildledte godhed og at hjælpe dem til rette.)
..
3.–4. Januar: Skorpionens–nat
~
Jeg giver af mit hjertes fulde skaberkraft, som jeg fik af kærligheden, da det ikke kan rumme alt, hvad det indeholder. Således er mit løfte.
(11. Sakramente: ”Offer.” – Måtte mit liv gennem dybden og storheden i dette sindelag blive sakramentalt.)
..
4.–5. Januar: Skyttens–nat
~
Kærligheden er den eneste konge, den eneste hersker og den eneste skaber. Kærligheden er min bue og min pil. Mit løfte og min løn.
(12. Sakramente: ”Enhed.” – Måtte mit liv gennem den enes allestedsnærværelse virke sakramentalt.)
..
• God fornøjelse med Sjælens 12 indvielser. Jeg glæder mig til at høre om nogle af jer har givet jer i last med dem & om I føler i har fået nogle indsigter 🙏❤️
Glædelig Jul til alle 🌕
..
..
Billedet er af Edward Robert Hughes & hedder “Midsommer Eve” fra 1908.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *