} Chiron • Retrograd {

[ Chiron retrograd: 12° i Vædderen, 15. juli kl. 18.40 — 8° i Vædderen, 19. december kl. 05.31 ]

• Aftenens hovedperson er den langsomme asteroide Chiron, vores kollektive læremester & healer, der oprindeligt er en sten fra det transneptunske kuiperbælte eller måske endda det ydre rum, der er landet i orbit om Solen. Han tilhører en gruppe løsgående asteroider, kaldet Kentaurerne, der opfører sig som en blanding imellem kometer & asteroider: de har baner omkring Solen, men de er ikke regelmæssige eller følger planeternes ellipser — de ligger allesammen med uharmoniske baner imellem Jupiter & Neptun.

• Chiron blev opdaget i 1977, hvorfor det er første gang vi kan observere ham i Vædderen i astrologien. Hans omløbstid er ca. 50 år & han bevæger sig henover Saturn & Uranus’ baner. Han er opkaldt efter en Kentaur i den græske mytologi, der var den viseste lærer & healer, der til trods for sin kærlighed & selvopofrelse ikke kunne heale sit eget (evige) sår.

• Chiron har stået i Vædderen siden 18. februar 2019 — & har en af sine ganske lange transitter (han befinder sig uens antal år i hvert tegn pga sin excentriske (uensartet elipseformede) bane om Solen) hvorfor han vil opholde sig i selvtilliden, handlekraftigheden & optøjernes iltre tegn helt indtil 14. april 2027!

• Astrologisk set repræsenterer han det område i livet, hvor vi ankommer sårede. Et internt sår, vi i løbet af dette liv selv skal læge. Nogle mener, at det er et karmisk sår fra tidligere liv, vi én gang for alle skal heale i dette liv, & hvis visdom vi transformerer & senere selv kan kanalisere, mens andre mener at det er områder, hvor vi i løbet af vores opvækst har pådraget os et sjæleligt sår, som vil gøre ondt indtil vi tager hånd om det. Om det netop er det ene eller det andet, spiller i det store hele ingen rolle, tænker jeg; sagen er, at vi kan læge os selv & dette sår ved at undersøge vores Chiron-placering; tegn, hus & aspekter.

• Hans tilnavn er Den Sårede Healer & han viser os, der hvor vores egenhealing må finde sted, men også hvilken visdom & healingskraft vi kan udvikle som et resultat af at læge disse sår. Han bliver dermed en position i vores liv, hvor vi senere hen kan assistere, hjælpe & læge andre med tilsvarende skæbner eller udfordringer.

• Chirons symbol er en nøgle, der viser os, at har vi først forløst vores eget skæbnesår er der kun dyb accept, indre fred & selvkærlighed på den anden side! Hans forbindelse med både Saturn & Uranus’ bane, giver os imidlertid også en fornemmelse af, hvilke yderpositioner det er han forsøger at skabe en balance eller mediere imellem. Saturn, den strikse forkynder af tradition & struktur, der begrænser, hæmmer, bekymrer & gør os usikre på egne evner, samt Uranus, den rebelske, lovløse, frivole charlatan, der ønsker frihed, opbrud & revolution på alle planer.

• Chiron bliver den stille vismand, der vandrer forknyt imellem disse to gaskæmper & forsøger at transformere & balancere disse energier. Han viser os, hvor vores frygt & stolthed holder os tilbage & hvor vores destruktive, oprørske adfærd saboterer os, men også hvordan disse to energier kan samarbejde om at opretholde & skabe livet fremadrettet med tålmodighed, tilgivelse & øvelse.

• En gang om året går Chiron — ligesom de langsomme, kollektive planeter — retrograd, og det er han i ca. 5 måneder. Det giver os gode muligheder for at reflektere over hans karmiske læringer til os & identificere vores indre smertelige sider & heale på de indre sjælelige sår.

• Venus, kærlighedens planet har den seneste uge stået i trigon til Chiron, den sårede healer & ønsker for os, at vi kan læge vores psykiske, sjælelige & fysiske sår, & at vi kan bevæge os fremad i kærlighed til os selv, vores eksistens & andre. Denne forbindelse har ledt op til Mars-Venus-konjunktionen, der stod på sit højeste i tirsdags. Chiron & Venus viser os en vækkelse af dybere, hellig fællesmenneskelig kærlighed & healing & forsøger at assistere os i at komme et skridt nærmere på at forandre vores omgivelser & bringe dem i balance.

• Månen i Jomfruen har i tilgift mødtes med Neptun i Fisken i opposition løbet af morgenen & har dermed også højnet vores intuition samt opløst mange af vores forestillinger mht på en dybere kropslig healingsrejse. Sammen har de udhvisket grænserne for vores fornemmelser & følelser (som måske har fået fri spil?) — eller har blandet sig sammen med vores tanker på de mærkværdigste måder. Her har Månens Jomfruelige islæt måske forsøgt at kontrollere eller organisere disse sære følelsesmæssige oplevelser & den traumerespons, vi måske har mærket de seneste døgn? Mange af os kan også have haft intuitive klare eller særligt sælsomme drømme.

• At det er første gang at vi er bevidste om Chiron, mens han befinder sig i Vædderen, viser os, at den type forandring han bebuder her primært vil handle om at øjne, åbne & anerkende de dybe, sjælelige sår vi har pådraget os selv & hinanden (som art) i vores forsøg på at udtrykke vores subjektivitet, eksercere vores frie vilje & følge vores impulser & instinkter. Det vil altså sige, at vi de kommende 6 år vil blive konfronteret med, hvor vi har påført andre smerte, krænket & undertrykt dem igennem vores begær & handlinger — men også hvor vi har såret os selv & måske endda amputeret vores følelser for at kunne agere, som vi gjorde — lige såvel som hvor andre har gjort os uret, udnyttet, krænket eller misbrugt os, vores midler eller arbejdskraft.

• Der er med andre ord en masse selvransagelse af ego’et & det egodrevne — men også muligheder for at indtage nye positioner, hvor vi står op for os selv, siger nej & fra og tager ejerskab over vores egne følelser, behov, ønsker & omstændigheder. Med andre ord: dem, der har dyrket Vædderens umodne, selvoptagelse selvhævdelse vil opleve at skulle træde et skridt tilbage & smidiggøre sig, mens dem, der har oplevet at blive trumlet, udnyttet eller har givet afkald på deres selvopretholdelsesdrift vil blive skubbet til at træde i karakter, slippe offerrollerne & pleasertendenserne og stå opfor & ved sig selv & det vil formentlig nive — både for den ene & den anden position.

• & vi har da allerede fået forsmagen på denne proces kollektivt de seneste år; vi ser bølger af mennesker, der bliver kaldt ud på deres egoisme, brutalitet & grådighed — & vi ser ofre, der bliver kaldt frem i lyset & bedt om at stå ved, at der er blevet begået overgreb imod dem. Det er hårdt for vores selvbillede — både individuelt & kollektivt (tænkt at sådan noget overhovedet kan finde sted, kan vi måske forfærdes…) — men ikke før vi har fået luget ud i vores kollektive skyld & skygger, kan vi i sandhed vende os imod en lysere fremtid — og denne er vi alle nødt til at bidrage til ved at se sandhederne om mennesket & vores natur i øjnene.

• Heldigvis er Universet altid med os (hvis det da ikke bare ER os) & giver os nu hele 5 måneders retrograd til at undersøge & fundere over disse sår. Chiron stationerer retrograd her til aften & slutter sig dermed til bunken af retrograde planeter & asteroider denne sommer. Her får vi altså næsten et halvt år med Chiron, der vil bringe os masser af retrograde indsigter til at forstå, hvordan vi enten ikke har udtrykt os, handlet eller gået efter vores lyst — eller hvordan vi har overgjort netop dét på andres bekostning. Det kan blive smertefuldt — men det vil være nødvendigt at få ryddet ud i det hvepsebo disse skygger er — & den fred, kærlighed, selvaccept & frihed, der ligger på den anden side er så absolut uvurderlig — især, hvis vi ønsker os at bygge en ny & bedre verden for os alle sammen.

• Bemærk i øvrigt, hvordan Chiron går retrograd i det Mars herskede tegn d. 15. juli (1+5=6, Venus samarbejdende & kærlige tal), mens hele dagens universelle vibration (1+5+7+2+0+2+1=18/9) er lig med Mars’ tal (det er lidt pudsigt i fht at disse dage er ekstremt farvet af netop de to planeter, der mødes i Vædderens brodertegn, Løven.

• 9 er Mars’ energi kanaliseret ind i den modne, vise leder, der med indsigt & gåpåmod leder vejen til nye, bedre verdener — mens 5 er 2021’s sum & Merkurs dynamiske, frihedsskabende & forandrende tal. Vi har altså et indre, transformativt lederskab at se frem til på den anden side af denne transit & det bliver så umådeligt smukt! Og når både Venus & Månen berør både Mars & Chiron er der ingen tvivl om, at vi får syn for sagen; hun illuminerer vores sår, vrede & smerte — mens hun nærmer sig sit 1. kvartal (den indre krise i Vægten) & viser os, at der er meget i det ubevidste, der bliver hentet frem i lyset for at blive forløst eller integreret & at det hele handler om balance. Derfor kan vi også disse dage have ekstra let ved at blive triggede, ligesom vi måske genbesøger tidligere offerpositioner eller følelser af, at være blevet gjort uret. Men det er spændende at se, at hun aktiverer dette års Chiron Retrograd ved under et døgn efter at han stationerer at stå i opposition til ham i Vægten & minde os om, at alt i verden ikke handler om os selv, vores oplevelser & vores handlinger — men også andre mennesker, hvordan de opfatter situationer, ser os & hvad de evt projicerer ud på os. Alt i alt handler det hele om balance.

• Vi bliver med andre ord lettere vrede, forurettede, sårede, ulykkelige & frustrerede end sædvanligvis & det er derfor væsentligt at dyrke selvkærlige praksisser denne weekend & ikke aflade sin hidsige Vædderenergi på andre — især ikke vores kære. Vi oplever alle denne tunge, sorgfulde energi kollektivt & det kan være svært at se i øjnene & rumme — men det bliver absolut ikke bedre, hvis andre oveni er vrede & skælder ud på os.

• Så vær god ved dig selv & se på os andre med milde øjne — ingen er bedre end det miljø de kommer fra & den opdragelse man har fået — selvom det selvfølgelig altid er vores eget ansvar at genopdrage os selv som voksne, hvis vi har fået en mangelfuld eller ukomplet guidance i vores unge år (Læs evt forrige opslag om vores kollektive kærlighedskarma).

• Tiden læger ikke alle sår — kun de sår vi aktivt giver opmærksomhed igennem aktivt traumearbejde, tilgivelse & accept — minder Chiron os om. 2021 er et forandringens år — & der er da masser vi kan tage fat på at forvandle endnu. Heldigvis har vi hinanden & processen har også altid været meget mere spændende end resultatet (selvom den kapitalistiske profit-kultur har prøvet at overbevise os om noget andet de sidste 200 år)!

..
..
Billede 1) er af Mikalojus Konstantinas Ciurlionis & hedder “The Sun passing the sign of Sagittarius.
Billede 2) er af Max Frey (1874-1944) & hedder “Centaurin”, 1928.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Shopping cart
Der er ingen produkter i kurven!
Fortsæt med at handle
0