} Opsummering • Venus Rx {

[ Venus & tidens transformation ]
• Venus er retrograd fra d. 13. maj til d. 25. juni; hvor hun vil hjælpe os med introspektion på vores værdimæssige områder; hun vil desillusionere os, så vi kan se os selv & hvor vi står — kollektivt, såvel som privat. Derfor kommer hun til at fylde meget de næste 4 måneder, for hun er nemlig den planet, der skal hjælpe os (hver især) personligt igennem denne universelle brydningstid. De ydre, kollektive planeter har arrangeret en ascension for os som art & fælles organisme (Gaia) igennem prøvelser med klimaforandringer (Uranus), større kollektiv bevidsthed (Neptun), Coronakrise (Saturn) & systemkollaps (Pluto). Venus skal vejlede & guide os igennem med vores følelser & menneskeliv i behold, & dette gør vi hun ved at stille skarpt på den manglende brik: vores værdighed, samt vores sårbare, tillidsfulde overgivelse som de fleste i Vesten — alle køn — kæmper meget med.
• Vi kan se hele denne proces vi går igennem i 2020 som en slags Genfødsel. Saturn & Pluto varslede med deres konjunktion 12. januar, at alt det vi kendte; vores systemer, strukturer, magtakser, værdisæt, økonomi & verdensforhold havde brug for opgradering. Vi var simpelthen blevet for blinde, stive & låste i vores tilgange & omfangsrige i vores forbrug, ignorance & produktion. Vi har brug for at skrælle ind til benet & lade alt det, som er unødig bureaukrati, overforbrug, udbytning & ressource-misbrug slippe, så energien kan flyde nye veje. Et mægtigt kontroltab (Pluto); en omstrukturering (Saturn) af vores opfattelse (Tvillingen). Dette kontroltab har manifesteret sig Verden over som en pandemi, der angriber luftvejene, nyrerne & hjernen; vores evne til at udveksle, processe & bearbejde vores indtryk, & i kølvandet på det, faldt illusionernes slør om vores egen ansvarlighed, godhed & medmenneskelighed i kraft af synligheden af den globale, strukturelle, systemiske racisme. Vi nærmer os midten af 2020 & oplever nu en re-introduktion eller en modvægt til den gift, vi som samfund har fyldt os med i årevis. En slags portal til en ny verden, vi de kommende måneder vil gå igennem — også selvom nogle vil modsætte sig denne udvikling.
• Den tanke, der skal reintroduceres er den feminine tilgang. Vi har længe været undervejs; projekter, tilgange, ansvarsbevidste små virksomheder med blød ledelse & værdipolitik har spiret op de(t) seneste årti(er) & vores ønske om at komme Jorden, dens ressourcer & visdom nærmere, viser sig da også i populærkulturen som en stigende interesse for bæredygtighed, astrologi & heksekunst, blandt andre. 2020 er et portal-år; en tærskel til den ny tid. Den guddommelige, kollektive, feminine energis planet, Venus, er kommet for at holde os i hånden & nænsomt guide os under denne transition med sin moderlige, inkluderende yin- & jordenergi.
• I bund & grund er vi kommet dertil i historien, hvor hun træder ind på scenen & reintroducerer sig selv & hele den inkluderende tanke om, at der er nok til alle, hvis vi deler! Hendes næringsorienterede, omsorgsfulde, ekspansive, samarbejdende matriarkalske energi, der står i så stor kontrast til den patriarkalske tilgang, der i hvert fald har hersket (i det meste af verden) de sidste 1000 år.
• Vi er kommet til det springende punkt; der hvor kurven knækker; der hvor vi ikke længere kan stå i kulissen & se til. Vi er nødt til at træde ind i denne udvikling & forvandle det hele. Den bedste måde, vi kan gøre det på, er ved at begynde med os selv. For hvordan gør man op med mange hundrede års kapitalistiske, knapheds- & konkurrencementalitet, uden at skabe mere konflikt med at lave “mod”reaktioner, polarisere yderligere eller fjendagtig-gøre “de andre”? Hele denne dualistiske os/dem-tilgang er det, vi skal “bekæmpe”. Men hvordan gør vi det, når vi næsten ikke har et sprog for forandringer, uden at der sniger sig krigsmetaforer eller godt/dårligt, værre/bedre-vurderinger ind, der alt sammen hører med til det patriarkalske paradigmes idéer om modstand, konflikt, sejr & polarisering?
• Heldigvis er Uranus & hans energi også en brik, der rykker i denne tid. Hans energi repræsenteret ved både 2020’s tværsum: 4 & 13-tallets tværsum: 4, viser os, at selvom vi har fat i de bløde energier i kraft af Månens 2’er energi & Det guddommelige Feminine med 13tallet, så er der mere & andet på spil: de er nemlig begge støtte i grunden af Uranus’ vilde, revolutionære & pludseligt omskiftelige energi. Det lyder måske umiddelbart som en spøjs kombination. Men egentlig er det vores forhold til, hvad de feminine er, der er forfejlet. Selvom det er blødt, flydende & ekspansivt i sin cykliske natur — så er det også umådeligt stærkt (tænk på den fødende kvinde fx) & kan uholde & omstille sig på måder, som den lineære maskuline tilgang ikke kan. Der hvor søjlen knækker, flyder vandet uden om. Denne blide yin energi er ikke skrøbelig, den er alt gennemvævende. Det vi kollektivt bliver bedt om nu, er en balancering imellem Månens blidhed, Venus & 13-tallets transformations/skaberkraft & Uranus voldsomme opbrud. En energi, der på nogle måder er den samme (Læs evt mit opslag om 13tallets kærlige transformationskraft for mere).
• Man kunne se denne re-introduktion af den feminine tilgang som et opgør med sprogets binære udtryksformer & se det blide, noget næsten overnaturligt stærkt — som silke, der trods sin finhed & blødhed, næsten ikke kan rives over. Denne “kamp” vi står overfor er i højere grad en demonstration af selv- & næstekærlighed; en indre lutring af vores personer, skygger, uvidenhed & manglende selvkærlighed. Revolutionen begynder inde i os selv med større viden om vores egne fejl & skygger, samt transformation, uddannelse & healing af disse. Oprøret består i, at virkeliggøre en inkluderende moderlighed, der elsker os alle sammen ind i frihed. En kærlighed, der nægter at overgive sig til had, polarisering & konflikt. Hun insisterer på at stå på midten — imellem de to yderpoler — & favne & rumme alt; mens hun balancerer. Denne indre transformation, som førnævnte portal især er — er en inderlig bevægelse imod frygtløshed. Mangelmentalitet, knaphed & opdeling hører netop til i Den Maskuline Separationstanke. I de gamle videnskabelige paradigmer gives der ikke en tredje vej; Tertium non Datur — enten er noget sandt eller også er det falskt. • Men selv Niels Bohr opdagede for 100 år siden, at ikke engang den fysiske verden var så simpelt strikket sammen, at man kunne sige enten eller. Han forsøgte at indføre både-og. At situationer, sandheder & selv videnskabelige forsøg ikke behøvede at ekskludere hinanden — heller ikke selvom de beviste forskellige aspekter (her taler vi helt konkret om, hvorvidt lys er bølger eller partikler, der var den helt store diskussion i begyndelsen af 1900-tallet indenfor fysikkens verden). Han foreslog allerede dengang, at det var vores sprogs begrænsninger, der forhindrede os i at se & forstå Verden som den i højere grad var. Så hvad hvis der gives en tredje vej? En vej imellem Jupiters idealistiske, optimistiske, vækstorienterede tilgang, der har fokus mod de vidde horisonter & Saturns sammentrækkende, pragmatiske, mangelmentalitets-funderede & bekymrede tunnelsyn? Disse to herrer har danset en fin dans de seneste måneder & vil atter mødes til december, hvor de sammen viser os vejen & træder over tærsklen ind til Vandbærerens tidsalder hånd i hånd! Det bliver spændende!
• Jeg tror vi alle er her på Jorden for at opleve kærlighed & lære hvad kærlighed er. At vi har lettest ved at få øje på den igennem fraværet af den — eller kontrasten imellem, når den er til stede & når den ikke er det — er en anden sag. Sagen er imidlertid den, at kærligheden altid eksisterer på de højere planer. Også de steder, hvor den ser ud til at mangle. Men det kan være vores opgave at finde ind til den i os selv — & i andre — i stedet for at fordømme, vurdere, separere & afvise. Vi er her for at opleve & dele kærlighed. Igennem tilgivelse, overgivelse & tillid. Dette kan vi kun gøre, hvis vi fælles frigør os fra frygten. Vi må ære vores indre flod & ebbe, vores energistrøm, rytmen & det cykliske. Alt dette kan dog først komme til os, når vi har lært at forbinde os til os selv. Det er der heldigvis rig mulighed for øve sig i med Venus, Neptun & Merkur retrograd, som kommer os floromvundet & kærligt imøde snart.
..
..
Billedet er af den hollandske maler Peter Paul Rubens (1577-1640) — ham der er kendt for Big is Beautiful & hedder “The Four Continents (også kendt som The Four Rivers of Paradise)”, 1612-1615. Bemærk venligts hvordan Nilen, afbildet som den Sorte Venuskvinde i midten stirrer direkte ud på beskueren. Hun er afbildet smuk, værdig & selvstændig (frodig — som alle de andre ganske Rubenske kroppe på billedet); hun er ikke blottet, udstillet eller underlagt nogen, hun sidder som dronningen, herskeren midt i billedet & ser os, tilskuerne, an. Ligesom Venus disse uger, der siger come on folkens: I er nødt til at overgive jer til jeres egen indre værdighed, for at I kan stå op for & ved jer selv i alle situationer.

} Venus • Retrograd • pt. II {

[ Venus Retrograd, det grundlæggende ]
• Venus retrograd er en af de mest sjældne retrograder & dermed den vi mærker aller kraftigst. Selvom Mars har størst interval imellem sine retrogradperioder med hele 23 måneders mellemrum, så er Venus alligevel den planet, der er mindst retrograd af alle planeterne, da hun kun bevæger sig baglæns 7% af sin omløbstid; kun omtrent 42 dage hver 18. måned. Selvom Mars’ går retrograd med større interval kan hans perioder være ganske lange & spænde fra 55 — til hele 81 dage! Så har du Mars eller Venus Retrograd i dit fødselshoroskop er det en særlig vigtig faktor at kigge efter, da de er sjældne.
• Venus, romantikken, kærligheden & skønhedens planet, har til trods for sit passive rygte en meget vigtig plads i vores allesammens horoskoper & det er, at hun er den eneste, der har evnen til at få os til at føle os tilfredse & tilpasse. Hun er vores evne til at slappe af, nyde, modtage forkælelse, gaver, penge, overflod & kærlighed — eller i det hele taget være tilfreds med os selv eller indsatsen i vores arbejde! Uden hende, ville vi kun have Mars’ utilfredse knokleenergi & de andre planeters videnbegærlighed. Derudover er hun også repræsentant for vores selvværd & selvfølelse. Er vi usikre, utilfredse med os selv, eller har vi svært ved at hvile os, så skal vi kigge efter vores Venus & øve os i at aktivere hende mere.
• Hun repræsenterer vores smag & æstetiske sans, både i luksus, skønhed, boligindretning, venner, partnere, kærlighedsrelationer, forpligtelser mm, men også vores værdier, materielle — penge, indtjening & besiddelser — såvel som åndelige; politiske, kulturelle, sociale & medmenneskelige. Vores æstetik, vores forståelse af, hvad der er status i & hvad der ikke er, samt hvad der er værdifuldt (for os).
• Hun fortæller os om, hvad vi finder nydelsesfuldt, hvornår vi føler os godt tilpas, attraktive, lykkelige & glade. Hun viser os også, hvad & hvordan vi elsker & hvordan denne kærlighed udtrykkes. Med andre ord, hvad vores foretrukne kærlighedssprog er (er det berøring, gaver, tid/nærvær, tjenester eller verbal værdsættelse/ros?) — både hvordan vi foretrækker at give & modtage kærlighed & omsorg.
• Vores Venusplacering giver os også indblik i hvilken attitude/tilgang vi har til kærlighedsrelationer, & hvordan vi foretrækker de skal udfolde sig.
• Hun er en urkraft i os allesammen, som vi kan tappe ind i & høste styrken af, hvis vi tør læne os ind i modtager-energien (den der i astrologien hedder “det feminine”, selvom det ikke udelukkende er forbundet med kvindelighed; du kender garanteret en cis-mand, der har en blid, feminin energi, selvom han også er/kan være maskulin & vice versa) selvkærligheden & selvværdet bor her (for alle køn).
• Venus ejer sig selv, elsker sig selv, kender sin værdi (uvurderlig) & er selvsikker, (ikke at forveksle med at have selvtillid; den hører til ovre hos Mars & kommer af vores evner, færdigheder & bedrifter). Nej, Venus er tilfreds med sig selv uden nogen grund! Hun skal hverken præstere, yde eller fortjene, for hun ER tilfredshed. Hun elsker & ærer sig selv bare fordi hun ER her. Intet andet. Hun skal ikke bevise noget, bekræftes af andre eller gøre sig fortjent til noget som helst. Hun fortjener ALT; hun er Værdigheden selv (hvis hun altså er i balance). Hun søger nydelse, flow, skønhed, fred & harmoni. Fornøjelse, fornøjelighed, glæde & leg. Denne placering deler kun ud af sig selv, for sin egen nydelses skyld, ikke for andres (selvom det da kun er et plus, hvis de også nyder med).
• Kroppen bliver (i Venus arketypiske form) et instrument for sanselighed, nydelse & tilfredsstillelse — på alle tænkelige måder; massage, lækker mad, orgasmer, etc. Alle typer nydelse, man kan kropsliggøre. (Hun er jo ikke Tyrens hersker for sjov).
• Når Venus så går retrograd bevæger dette fuldbyrdelsesfokus sig indad & vi går i ca 40 dage baglæns for at undersøge vores indre landskaber & de oplevelser & erfaringer vi har haft med værdighed, overflod, kærlighed & selvværd — eller rettere, hvor vi har oplevet en mangel på dette i vores liv. For hver cyklus hjælper hun os med at komme nærmere & nærmere en total overgivelse til det modtagende princip, så vi kan leve i fred, overflod, lykke & accept midt i verdens strømmende (& til tider brutale) foranderlighed — fordi vi ved, at denne nydelse er en åndelig/kognitiv tilstand, vi altid kan tappe ind i.
• Nogle oplever det som om, at de er mere introverte, mere sårbare & mere længselsfulde — andre som om, at de har sværere ved at give, modtage eller udtrykke affekt. Nogle mener, at det er en karmisk periode, hvor vi kollektivt (& privat) renser ud i den smerte, der omgiver det at elske & relatere til andre mennesker. Derfor kan man også opleve at mennesker (eller følelser/tanker omkring mennesker) fra ens fortid dukker op i ens liv igen — andre kan (i sjældnere tilfælde) møde nye sjæle, vi føler os dybt forbundet med, måske for at forene os for stedse eller for at vise os — i et ganske kortvarigt møde — hvilken kærlighed, det er vi ønsker os i dette liv.
• Alt efter hvor transitten falder i vores horoskoper, vil forskellige temaer være aktive. Derfor vil denne transit ikke handle om kærlighed, kærester eller partnerskab for alle, men kan også handle om familie, moderfølelser, familiemønstre, at blive accepteret socialt i grupper &/eller om venskaber — ligesom det kan handle om livslyst, selvkærlighed, vores evne til at tage os af os selv eller åbne os over for andre. Andre igen vil opleve det som om det handler om penge, besiddelser, materiel vækst, luksus, sociale goder — ligesom vi også kan opleve at blive frontet på vores værdisystem, politiske overbevisninger, idéer om børneopdragelse, velstand, samfundsstrukturer, hvem der har ret til hvilke rettigheder, etik, moral, etc. Der er altså en bred vifte af temaer, vi kan rode rundt i under denne transit — fælles for dem alle er, at vi kommer tættere på os selv & nogle af de steder vi har dybt ondt i hjertet — & det er en fantastisk mulighed for at tilgive, forsone & læge disse sår.
• Venus Retrograd viser os, hvordan vi kan komme mere i kontakt med de områder i vores liv/af vores personlighed, hvor vores Venus ikke er aktiv, dvs der hvor vi oplever fraværet af hendes kvaliteter; kærlighed, nydelse, selvværd & rigdom. Denne periode kan selvsagt være lidt svær — fordi den skubber til mange af de elementer vi forbinder med livsværdi & glæde (Jupiter hjælper også til med den sidste del & tilbyder os en humoristisk forståelse af det hele) — & der hvor vi oplever ikke at have, hvad vi ønsker os. Alt dette skal tages i betragtning — ikke for at slå os ud eller bekræfte vores bange anelser om, at vi er uværdige, uvigtige, uelskelige (eller hvad vi nu frygter), men for at vi kan få øje på, hvor vi har blokeringer, sår & mønstre, der forhindrer os i at omfavne & modtage vores ønsker på disse områder — netop så vi kan vokse & befri os fra disse forhindringer.
• Forstår vi denne dynamik, kan vi aktivt bruge Venus retrograd-perioden som en skyggebearbejdnings periode, hvor vi tager al den gamle sorg, smerte, frustration, vrede, selvmedlidenhed, mindreværd, offermagt, mm frem i lyset & undersøger den nøje. Jo mere bevidst vi kan blive om vores ubevidste mønstre & skygger, desto lettere har vi ved at se os selv i øjnene, integrere disse sider, så vi ikke længere er ubevidst underlagt dem & handler udfra vores mindreværds-programmering, men nu i bevidsthedens lys, kan blive opmærksomme på os selv & vores adfærd, hver gang skyggerne eller mønstrene er aktive. Det er selvfølgelig ikke en dans på roser & det kan være både ubehageligt, sorgfuldt, frustrerende & bedrøvende at “opdage” disse ting om sig selv. Det bedste man kan gøre er at gå ind i alle disse “negative” følelser & give sig selv lov til at (ideelt i enerum eller med en tryg person) græde/rase dem ud. Bitterhed, frygt, angst, sorg, bekymring, selvmedlidenhed etc. græd dine bitre, salte tåre ud & tal evt med dine nærmeste om dine følelser eller skriv dem ned i en dagbog. At få luft/sætte ord på dem er måske pinefuldt eller pinligt (ofte er disse sider forbundet med skam, flovhed eller følelser vi finder ydmygende), men det er SÅ befriende bagefter — & de slipper!
• Disse sider, der vil komme op, handler selvfølgelig ikke kun om de klassiske Venus-elementer såsom kærlighed, romantik, partnerskab, skønhed, skønhedsidealer, værdighed & selvkærlighed — men handler også om værdipolitik, sociale normer, idealer, forestillinger, vores sociokulturelle idéer & idealer, som vi ukritisk har indoptaget. Den samme mekanisme, der får dig til ikke at føle dig god nok, smuk nok, attraktiv nok, rig nok etc — der ubevidst får os til at gå ud & købe sminke, modetøj, plastik operationer, statussymboler etc er også den mekanisme, der er med til at signalere at noget er vigtigt, rigtigt, smukt samt signalerer højstatus, mens andet er grimt, uattraktivt, forkert, uvigtigt & signalerer lavstatus. Disse identifikationspunkter (der driver det kapitalistiske system, hvor vi aldrig er gode/rige/smukke nok) er OGSÅ dem, der er med til at cementere strukturel undertrykkelse af bestemte befolkningsgrupper (der af den ene eller anden årsag) ikke kan møde de “skønne” højstatus-kriterier. Og selvom man ikke kan sige, at den klassemæssige, kapitalistiske struktur, der undertrykker alle er det samme som racial-, seksuel- eller kønsdiskrimination, så er mekanismen alligevel den samme, men eksisterer på forskellige planer.
• ALT dette bliver mere synligt under Venus Retrograd. Vores værdier & normer træder klarere frem under denne transit & vi kan opleve at vi nu identificerer os mindre med disse værdier eller har lyst til at sprænge rammerne for, hvordan de begrænser os. Venus Retrograd giver nemlig en lidt friere & lidt mere særpræget æstetik (både i fødselshoroskopet eller i transit) — hvorfor man fx typisk anbefaler ikke at købe noget nyt/få lavet forskønnende eller kropsændrende behandlinger under denne transit; ny frisure, tatoveringer, operationer, mm. Når det så er sagt er det en oplagt periode at undersøge sine ubevidste værdier & normer; støve dem af & virkelig undersøge om man vitterlig mener de ting ens bedstemor gik rundt & følte, troede på & frygtede, da hun passede en som barn? Sandsynligvis trænger disse ubevidste værdier til en opgradering & så er det jo heldigt, hvordan deres bedagede faconer næsten skær os i øjnene med vores nyopdagede mere nuancerede blik på kærlighed, venskab, sammenhold & sociokulturelle værdier.
..
..
Billedet er af den kvindelige franske maler Marie-Guillemine Benoist (f. de Laville-Leroux) (1768-1826) & hedder “Portrait of Madeleine (formerly known as Portrait of a Negress)”, 1800. Det er et mesterværk, der symboliserer frihed (da ingen slaver var tilladt i Frankrig efter Den Franske Revolution i 1789), da Madeleine, der kom til landet som slave, blev sat fri (& lønnet!) blev en allegori på La liberté (bemærk farverne i hendes klædedragt matcher Tricoloren). Læs evt om billedet & hvilken furore det vakte, da det blev udstillet for første gang på Louvre i Paris år 1800, her.

} Venus • Retrograd • pt. III {

[ Hvordan vi bedst muligt arbejder med hende under denne transit mht traumer, selvaccept & selvkærlighed ]
• Udover at Venus Retrograd er sjælden er den ikke så anderledes end andre retrograder; Ligesom hos Merkur Retrograd er det en tid til introspektion & reevalutering, hvor vi i løbet af de 6 kommende uger går baglæns ad den sti, vi allerede har gået de foregående 5 uger — her handler det dog ikke om vores opfattelser af verden, vores viden, forståelse eller kommunikation, men om vores følelser, selvværd & kærlighedsmønstre.
• For at komme os selv nærmere, vil jeg gerne anbefale alle at skrive Venus-dagbog for at få mest ud af denne transit. Du kan begynde perioden med at notere lidt omkring, hvilke humøre du har været i den seneste måned & om det adskiller sig fra din gængse opfattelse af dig selv. Den sidste måneds tid har vi nemlig været i Venus’ første skyggefase & den periode vil sandsynligvis give dig et hint om, hvilke områder det er, du personligt skal stille skarpt på de næste 40 dage.
• Ligesom Merkur (& alle de andre planeter) har Venus to skyggefaser — en før & en efter hendes retrogradperiode. Disse skyggefaser er altså den vej hun rejser ind i et tegn, som hun senere vil genbesøge — først baglæns under selve retrograden — & derefter for tredje gang, når hun igen går forlæns. Vi bliver introduceret til vores temaer under pre-skyggen, dernæst genoplever, sanser, re-erfarer vi vores sorg, smerte, usikkerhed, triggere, temaer mm omkring selvværd, værdighed & kærlighed under selve retrograden & sidst integrerer, tilgiver, frisætter, slipper & transformerer vi vores oplevelser & erfaringer under post-skyggen.
• Den bedste måde man kan møde denne periode på, er ved at observere sig selv & sin adfærd uden at dømme den. Se det som, at alle de følelser, tanker, temaer mm, der kommer op, er små tegn fra det ubevidste om steder i din person, hvor du kan elske dig selv lidt mere. Steder, hvor du er nødt til at give dig selv lidt mere opmærksomhed, møde dine behov eller drage mere selvomsorg & på den måde læge dine indre sår. Jo mere bevidste vi kan blive om disse psykologiske processer, desto lettere vil vi have ved at rumme os selv & de svære følelser, så vi ikke behøver afreagere ved at handle udadreagerende & fx bebrejde eller beskylde andre mennesker for ting (hvilket bestemt vil være at foretrækker, når denne periode er ovre).
• Derfor er det en god idé at træne sin reflektionsevne. Man kan fx praktisere friskrivning, hvor man hver dag sætter sig 10 min & bare skriver ud i en køre, lige hvad der falder en ind. Hvis det er svært at finde et startsted kan du begynde med en følelse, du har haft den pågældende dag, som enten generede eller irriterede dig — eller en som gjorde ondt, var svær eller en som du ikke forstod. Så har du et anker at begynde ved.
• Det er også væsentligt at holde sig for øje, at disse retrogradperioder handler om ting vi allerede har erfaret eller oplevet. Dette betyder imidlertid ikke, at det vil være en genafspilning. Det er den tricky del; det er en gentagelse af et mønster eller en oplevelse du har haft, men ikke en genvisning, af den samme film. Dvs du kan godt gentage en oplevelse fra fortiden med en ny person i en nye omgivelser, selvom erfaringen er den samme, som én du allerede har haft. Her vil det atter gavne, hvis man øver sig i at træde et skridt tilbage & se sig selv & sin situation udefra. Hvad ville man sige til sig selv, hvis man var en ven, der stod & kiggede med? Ville man råde til noget andet end det, man umiddelbart selv har tænkt sig at gøre? & hvis ja, hvorfor?
• Nogle gange kan vi have dysfunktionelle mønstre omkring vores kærlighedsrelationer, som vi egentlig godt kan få øje på (en gang imellem i hvert fald) men som kan være så tilsyneladende umulige at ændre. Det handler typisk om nogle mønstre, vi har lært meget tidligt i vores liv, første gang vi skulle knytte os — nemlig i tilknytningen til vores mor & far (uafhængigt af hvor meget de elsker os & ønsker os det bedste). Som regel søger vi en genetablering af den tabte kærlighed, vi på et tidspunkt oplevede i vores barndom (denne oplevelse er uundgåelig, for barnet vil uundgåeligt opdage, at det er separeret fra moderen, & at hun er et menneske med en fri vilje, uafhængigt af barnets ønsker & behov). Denne oplevelse bringer imidlertid en sorg (en oplevelse, der er nødvendig for at vi kan løsrive os & blive selvstændige individer). Det er dog vigtigt at vide her, at før vi har ryddet op i vores mønstre fra barndommen, kan vi ikke knytte os på ny (nu til vores voksenpartner) uden engang imellem at genopleve følelserne omkring den tabte kærlighed i fortiden igangsat af vores indre, sårede barn, der bliver aktiveret. Vi er med andre ord triggede.
• Når vi er triggede registrerer vi ikke begivenhederne i nutiden, som de reelt er. Vi oplever dem igennem et filter, der farver vores vurdering af dette nu. Dette filter er vores tidligere oplevelse, der af den ene eller anden grund var traumatiserende & i dette nu er blevet aktiveret, fordi noget eller nogen mindede os (oftest ubevidst) om dette traume (det er heller ikke sikkert at vi har en bevidst erindring om traumet). Når noget bliver lagret i vores sind som et traume, vil vi, hver gang traumet bliver aktivt, opleve det, som om det sker igen lige her i nuet. Det gør det imidlertid ikke. Det er som sagt et minde, vi genoplever igennem den situation, der foregår just nu. Dette er årsagen til, at triggere kan være så voldsomt ubehagelige & vi kan føle (til trods for mange års selvudvikling, modning eller arbejde med vores psyke) at vi sidder fast i den samme rille eller at vores forsøg på at hele reelt set ikke har båret frugt — dette er imidlertid heller ikke sandt.
• Traumebearbejdning er nemlig ikke en lineær proces. Det er snarere en spiralform, hvor vi langsomt graver lidt mere skidt ud, hver gang vi kommer forbi netop dette tema. Manglende viden herom kan dog godt frustrere os, da vi er vant til at alle tidslinjer er mere eller mindre lineære. Men psyken følger altså sin egen logik & vi vil derfor komme forbi vores traumegrav i vores underbevidsthed igen & igen indtil den er helt udtømt.
• Så hvornår er et traume healet? Det kan man ikke sige med sikkerhed. Det tager den tid det tager — & pludselig en dag vil man stoppe op & tænke; “Gud, jeg er slet ikke påvirket/ked af det her længere. Det var da herligt!” Der er imidlertid en hage & det er, at det ikke kommer af sig selv… Mundheldet “Tiden læger alle sår” er kun sandt, hvis vi tør kigge & rense & læge disse sår. I Vesten er der lidt en tendens til at ignorere, undertrykke eller fortrænge ubehagelige eller ydmygende oplevelser. Gør vi det, får vi IKKE gavn af planetariske transitter som denne Venus Retrograd (eller vores dyrt købte timer hos en psykolog). Selvom det kan være frygtelig smertefuldt at genopleve et traume, er det den eneste måde at hele det på & det sker kun, hvis vi tillader os selv at føle smerten & genopleve oplevelsen. (Jeg ved godt, at dette kan være triggende for nogle at læse, men hæng på, der er en forklaring).
• Et traume opstår KUN når vi har en ubehagelig oplevelse, vi ikke har mulighed for at adressere, handle på eller føle i det øjeblik den sker. Vi kan opleve de mest ubehagelige ting uden at få mén, hvis vi har mulighed for at bearbejde oplevelsen bagefter eller udtrykke vores følelser omkring den i selve situationen — men har vi ikke det, dannes der et traume. Dette traume er en opgave vores sind har brug for at processe, & hvis du ikke vil det nu (eller ikke kan pga den givne situation), så “udskyder” sindet denne oplevelse til en anden gang. Problemet opstår altså der, hvor vi aldrig vender tilbage for at “rydde op” i, sortere, arrangere & integrere vores oplevelse. Man kan se det lidt som en computer, der kun har en hvis mængde ram. Er der for mange processer, der bliver udskudt, men som stadig ligger & fylder i baggrunden, kan computeren til sidste ikke køre nogen programmer ordenligt, før vi begynder at lukke nogle af dem, der skjult står & tager processerkraft. Det samme gælder sindet. Håndterer vi aldrig vores traumer, bygger de sig blot op inde i os & vil med sigt gøre vores emotionelle & psykiske liv mere & mere besværligt, begrænset & hæmmet — indtil vi endelig tager os tid til at rydde op i disse processer & lukke dem, en efter en.
• Derfor er vi nødt til at turde tage fat i disse traumer, hvis vi vil løsrive os fra dem & de adfærdsmønstre, de har været med til at skabe. Det er dog også væsentligt at vide, at selvom selv de mindste begivenheder kan skabe et traume: nogen råber uforvarende af os, uden vi forstår hvorfor — så er der også dybere, langt mere komplekse traumer, der måske er blevet etableret over en årrække. Slås du med sådan et traume, er det vigtigt at du søger hjælp til at komme igennem det. Nogle temaer kan vi ikke udrede på egen hånd, da det simpelthen er for voldsomt & utrygt. Dette gælder fx omsorgssvigt, overgreb eller PTSD, for blot at nævne nogle.
• Har du et mindre traume, som blot er smertefuldt, ubehageligt, pinligt eller ydmygende kan du imidlertid godt selv undersøge det. Det kan især være en hjælp at tale med et andet menneske om det (især nu da Venus & Merkur står i Tvillingen), men det er vigtigt at det er en, du føler dig elsket af, som du stoler på & hvis fordømmelse, du ikke frygter. (Vores frygt for andres domme over os, er oftest en af de ting, der forhindrer os i at undersøge vores temaer, fordi vi er bange for at se, hvem vi egentlig er). Har du ikke et sådan menneske i dit liv, vil jeg opfordre dig til at undersøge hvorfor. Skyldes det, at du ikke stoler på folk? At du ikke tør åbne dig eller at du ikke oplever, at nogen interesserer sig for dig? Sandheden er nok, at der findes mennesker i dit liv, der gerne vil dig, men at du er nødt til at træne jeres fortrolighed, & det gør man bedst ved selv at tage det første skridt. I det tilfælde er Venus Retrograd også et helt oplagt tidspunkt til at initiere sårbarhed på, men en hvis portion situationsfornemmelse selvfølgelig (man skal ikke betro sig til folk, hvis de ikke ønsker det, eller de ikke kan rumme det på det givne tidspunkt, men man kan jo spørge om de kunne have lyst til at tale med én om noget, man synes er svært).

Følgende teknikker kan med fordel anvendes under denne transit:

BEVIDSTHEDSØVELSE:
~ Friskrivning, som nævnt. Prøv at undersøge specifikt hvilke temaer/traumer du har vedr alle Venusrelaterede emner; penge, skønhed, selvværd, omsorg, værdighed, kærlighed, parforhold, romantik, overflod, rigdom, nydelse, accept & din evne til at modtage; alt fra gaver til accept. Jo mere vi kan blive bevidst om, hvad det er der ligger & forstyrrer os i vores underbevidsthed, desto lettere vil det være at erkende, acceptere, tilgive, forsone & frigive.

sSKAB KOMMUNIKATION:
• Føler vi os udenfor, ensomme, forkerte eller hæmmede socialt skyldes det ofte vores evne til at kommunikere eller forbinde os med andre mennesker. Den hyppigste blokering her er vores egne domme over os selv, usikkerhed, angst & afvisning af os selv. Der er imidlertid ingen mennesker, der fødes fordomsfulde, kærlighedsløse eller selvfordømmende. Det er alt sammen noget vi “lærer” under vores opvækst. Programmer, der bliver installeret i vores sind ubevidst, kunne man sige. Det er ikke nogens skyld at det er sket, men det er vores eget ansvar hver især at rydde op i dem. Disse programmer kan hæmme os utrolig meget i vores evne til at åbne os, møde & opsøge samvær, nærhed & kærlighed — & derfor er det også vigtigt at vi bliver bevidste om dem, så vi kan afinstallere eller omprogrammere dem. Så har du temaer omkring selvaccept eller frygt for at åbne dig overfor en partner? Så kan en løsning være, at du træner det med andre mennesker, du IKKE har en romantisk relation til, fx venner eller familie. Du kan prøve følgende øvelse:
~ At initiere en sårbar samtale med et menneske du føler dig rummet af. Hvor du forsøger at dele en sårbar, svær, pinlig eller personlig oplevelse eller følelse, som du måske er bange for at blive dømt for.
• Øvelsen går ud på at konfrontere den frygt, der ligger omkring at blotte sig & turde stå ved, hvem man er, hvad man føler eller mener. Som regel vil man opleve at blive rummet & det vil skabe mere tillid til, at andre, der ikke kender en ligeså godt, også kan rumme en. Oplever man imidlertid at blive afvist er det en fantastisk mulighed for at undersøge, hvilke følelser denne afvisning skaber & hvad de mon har rod i; skriv det ned & reflekter over hvorfor det er sårbart for dig, hvor disse følelser kommer fra & hvad du måske har brug for, for at forsone dig med disse sider/følelser.
*NB: Lav ikke denne øvelse, hvis du ikke føler dig parat til at modtage en afvisning. Det er ikke meningen at vi skal skabe et nyt traume.*

ACCEPT/TILGIVELSE:
~ At skrive en lang liste over alle de ting, du IKKE kan lide ved dig selv. Det er vigtigt at du er helt ærlig. Jo mere uddybende den er, desto bedre. Formålet er, at du kigger din egen fordømmelse i øjnene & undersøger, hvad du (måske ubevidst) går rundt & tænker om dig selv. (Øvelsen kan også laver om en partner). Når du ikke kan finde på mere, læser du listen og mærker hvilke følelser, du får. Hvad bliver du mest ramt af, & hvad vil du mindst være? Herfra er der to muligheder:
1) du undersøger hvorfor det egentlig er “så forfærdeligt”, at være for tyk, grim, kikset, for højråbende, for meget, for stille, gammel, for tynd — hvad der nu står på den liste. Hvor kommer disse domme fra? Mener du helt oprigtigt selv, at man ikke fortjener kærlighed, hvis man er tyk? Eller hvis man fylder for meget? Eller hvis man er genert? Mange af vores domme er oftest baseret på værdier, vi enten tror folk omkring os eller “Samfundet” har, eller ting vi opfatter som socialt uacceptable. Sagen er, at de fleste af os er mange af disse ting, & at vi bruger enormt meget energi på at undertrykke disse sider i stedet for at acceptere os selv & vores menneskelighed. For det er menneskeligt at have fejl, & det er helt ok. Der er ingen ydre eller adfærdsmæssige faktorer, der gør os uelskelige.
• Måske er der sider, vi ønsker at ændre, men det har vi langt lettere ved, hvis vi holder op med at dømme os selv (& andre) for disse ting. Derfor skal du nu læse din liste højt for dig selv & sige: “Jeg elsker mig selv fordi jeg er … (hvad end der står)” & det skal du gøre med alle dine udsagn. Det vil være svært i starten & du skal gentage det, indtil der breder sig en slags accept i din krop — eller du kan sige det & lyde som om, du mener det. (Måske når du ikke alle dine kritikpunkter på en gang, men det er helt ok at tage listen over nogle dage; det vigtige er, at du laver øvelsen med tålmodighed & bliver ved indtil din dom omkring dig selv slipper).
2) Du tager din forkert-liste & så læser du alle dine kritikpunkter højt med ordene: “Det er forkert, at jeg (eller din partners navn) … (hvad der nu står på din liste)”. Det er vigtigt at læse det højt, fordi vi i højere grad konfronterer vores følelser, når vi ytrer dem. Med dette udsagn dømmer vi os selv (eller vores partner). Vi peger ud i verden & siger: dette er forkert & ikke acceptabelt. Ved ikke at acceptere os selv eller den anden, skaber vi en modstand & afstand, der i bund & grund gør mest ondt på os selv. Vi gør os til ofre for vores udseende, opvækst, forkerte personlighed — eller hvad det nu kan være, vi ikke kan lide. Herfra har vi to muligheder. Vi kan blive i offerrollen eller vi kan tage ejerskab over disse domme:
• Nu læser du hele listen højt igen, men du erstatter fortegnene med: “Jeg kan ikke acceptere at jeg …” — hvordan føles det? Føles det anderledes at læse det højt nu? Ved at ændre udsagnet, tager vi ejerskab over dommen & trækker handlekraften tilbage i os selv. Det bliver synligt for os, at vores dom ikke er én, der kommer udefra verden, men noget vi selv synes & fordømmer, & måske bliver det synligt for os, at vores dom er unødig hård? Hvorfor er det egentlig, at vi dømmer os selv, gavner det os på nogen måde? Nej, vel… Når vi tager handlekraften hjem, tildeler vi samtidig os selv et valg: fra nu af kan vi vælge at acceptere vores forkerthed, eller vi kan vælge ikke at acceptere den. Med accepten nærmer vi os selv, mens vi fjerner os med uaccepten. Det er helt op til os, hvad vi vælger (der er ikke noget rigtigt & forkert), men husk, at acceptere noget, betyder ikke, at man ikke kan sætte grænser eller ændre på omstændighederne. Det betyder blot, at man vælger at se på det med kærlighed & forståelse — hvilket oftest er det, der skal til, ønsker vi at lave en permanent ændring.
• Sidst læser du listen højt en tredje gang, men du erstatter første delen af sætningen med: “Jeg accepterer & tilgiver at jeg …” & så mærker du, hvordan du byder disse før forkerte & uelskelige sider velkommen. Ved at acceptere at vi smasker, ikke er så gode til at få rengjort vores badeværelse, har for tyndt hår, er for svage, for tykke, for tankeløse, taler for meget, etc fjerner vi vores egen indre modstand på disse sider, hvilket vil gøre det lettere for os enten at tage dem med som en del af vores person — eller beslutte os for, at vi ønsker at ændre dem. Når vi er holdt op med at dømme os selv for at være for tykke, er det lettere enten at acceptere at man er mere kurvet end idealet eller elske sig selv, mens man stødt & roligt begynder at spise lidt anderledes & motionere lidt mere. Modstand avler modstand & desto mere blide & inkluderende vi kan være, desto lettere er det at få tingene gennemført. Dette er en af Venus store læringer til os alle sammen denne sommer — især under hendes retrogradperiode.

SELVKÆRLIGHED:
• I Danmark har der i mange år eksisteret et koncept, der hedder Jantelov. Det betyder at man helst ikke skal tro for meget på sig selv eller have alt for høje tanker om sig selv. Dette er imidlertid oftest skyld i, at folk lever meget af deres liv uden at udfolde deres fulde potentiale, & det er en kæmpe skam! Tænk på alt det, du kunne give til dig selv, andre & verden, hvis du aldrig følte dig mangelfuld, ikke god nok, forkert, dårlig, usikker, etc? Der findes mange måder at praktisere selvkærlighed på & alle måder vil ikke virke for alle. Her kommer nogle af mine bud:
~ At skabe sig et selvkærligt forkælelsesritual man gentager ugentligt (eller oftere), hvor du gør noget, du oplever som sublim luksus. Er det et fodbad? En varm oliemassage af dine ben eller din krop? Et karbad? En ansigtsbehandling? At gå i sauna? Bade i havet? Det skal helst være noget du selv kan give dig selv, hvor du ikke er afhængig af andre mennesker, deres humør, velvilje eller tid. Det skal også helst være noget, man har relativt fri adgang til & som ikke er decideret relateret til penge (det er nemlig vigtigt, at penge (eller mangel derpå) ikke bliver en undskyldning for ikke at udføre dette ritual). Her er det vigtigt at man tager sig tid & virkelig bare ER med sig selv i det øjeblik, man selvforkæler sig. At sige højt eller inde i sig selv: “Jeg elsker dig & er så glad for alt, hvad du kan & giver mig; alle de ting jeg kan opleve & sanse igennem dig” til sin krop gentagne gange er meget effektfuldt. Generelt; del dine glæder & din kærlighed med din krop. Tal til den, som om den var et andet individ, du samarbejdede med & mærk, hvor glad du bliver over at værdsætte & rose din krop (aka dig selv). Man kan også kysse sig selv på armene & benene/alle de steder man kan nå; det lyder måske lidt fjollet, men personligt kan jeg ikke lade være med at føle dyb kærlighed & omsorg imod min krop, når jeg gør det.
~ At meditere, hvor ens fokus er at gå ind i en dyb vejrtrækning, hvor tillid, tilgivelse & accept er det man fokuserer på.
~ Taknemmelighedsdagbog: Hver aften inden man lægger sig til at sove, skriver man tre ting, der er sket denne dag, ned, som man er taknemmelig for samt årsagen dertil.
• Alternativt kan man også, når man skal til at sove sige tak for alle de gaver, privilegier, muligheder man fx har. Alt det helt basale: tak for at jeg har min egen seng, hvor jeg kan sove uforstyrret, tak for min hovedpude, min dyne, at jeg har varme i mit hjem, at jeg har et hjem, at her er rindende, rent vand, toiletforhold, et køleskab, mad, overflod, kaffe, mit yndlings sæt tøj, etc. bare rems op indtil du falder i søvn, men husk at mærke taknemmeligheden i dit hjerte for hver ting, du tænker på. Det giver en fantastisk følelse & ro. Håber du kommer til at sove rigtig dejligt.
..
..
Billede 1) er af John Singer Sargent & hedder “Fumée d’Ambre Gris” (Smoke of Ambergris), 1880.
Billede 2) er af Auguste Toulmouche (1829-1890), “Vanity”, 1870.
Billede 3) af nulevende kunstner Vladimir Kush: Birth of Love.

} Venus • Retrograd • pt. I {

[ 2020’s Venus retrograd & hvad hun betyder for os kollektivt henover sommeren ]
• Venus stationerede retrograd i 21° i lufttegnet Tvillingens bevægelige dynamik d. 13. maj. Denne dato indgår i år i en numerologisk talportal & er tredje dag med en særlig kraftig energi (se forrige opslag). Venus har været i Tvillingen siden 3. april & bliver der altså helt til d. 7. august & er dermed 12 uger i Tvillingens dualistiske, kognitive & flygtige tegn. Det er en stor kontrast til hendes almindelige ca. 25 dage i hvert tegn.
• Ligesom Merkur (& alle de andre planeter) har Venus to skyggefaser — en før & en efter hendes retrogradperiode. Disse skyggefaser er altså den vej hun rejser ind i et tegn, som hun senere vil genbesøge — først baglæns under selve retrograden — & derefter for tredje gang, når hun igen går forlæns.
• Denne transit har været noget tid undervejs, hvorfor nogen måske allerede har kunnet mærke et øget behov for egenomsorg eller lidt svære følelser omkring parforhold, at være single eller værdighed. Faktisk har Venus været i sin skyggeperiode (pre-skyggen) de sidste 5 uger (siden 9.april), hvor hun krydsede henover Tvillingens 5. grad, som nu er den destination hun vil bevæge sig imod frem til 25. juni. Igennem denne periode har vi måske kunnet mærke, at der var nogle ting, tanke- & handlemønstre vi snart var nødt til at grave frem af bevidstheden & få kigget lidt på — det er så det vi gør nu, de kommende 43 dage under selve retrograden. Derefter kommer endnu en skyggefase (post-skyggen) hvor hun igen bevæger sig frem fra 5° til 21°. I denne periode integrerer, accepterer & slutter vi (forhåbentlig) fred med de indsigter, denne introspektion har bragt op. (Man skal dog vide, at der ingen garanti er; vi får kun det fulde udbytte af denne sjældne transit, hvis vi tør være ærlige med os selv, tage Tyren ved hornene & arbejde aktivt med vores temaer & mønstre i stedet for at lukke øjnene & ignorere indsigterne & realiteterne. Du er kaptajn på dit skib, Venus er blot havet der pisker mod stævnen, men du alene er den der kan styre skibet udenom livets skær. Du behøver ikke frygte processen eller tvivle på din erfaring; den skal nok komme (med Tvillingen leger vi os til den erfaring vi mangler), det vigtigste er, at du tager en modig & aktiv beslutning om at møde dig selv & dine temaer ærligt & åbent).
• Denne retrograds tidslinje ser sådan her ud:

~ 3. april: Venus går ind i Tvillingens tegn, 0° kl. 18.57
~ 9. april: Venus går i sin preskyggefase: 5°20′, Tvillingen kl. 22.32
~ 13. maj: Venus går retrograd: 21°50′, Tvillingen kl. 08.45
~ 25. juni: Venus går ret: 5°20′, Tvillingen kl: 08.48
~ 29. juli: Venus forlader postskyggefasen 21°51′ Tvillingen kl. 07.16
~ 7. august: Venus forlader Tvillingen & går i Krebsen, 0° kl. 17.08.

• Venus retrograd har for nogle et dårligt ry, & hvis man kigger vores narrativer omkring kærlighed (i Vesten) efter i sømmene, forstår man det måske godt. Kærlighed er svært & det gør ofte ondt; Det er tit forbundet med stor usikkerhed, uklarhed & utryghed og den kan være så frygtelig umuligt at finde rundt i & få styr på. Heldigvis (& irriterende nok for nogle) er det et inside job — & det gælder, hvad end man søger råd hos astrologien eller andre steder.
• I populærastrologien er Venus Retrograd oftest frygtet & udskældt; vi er bange for at vores relationer slutter, smuldrer; at der kommer uelskelighedsteamer op over alt; at vi bliver kontaktet af alle vores gamle flammer & forliste kærlighedsrelationer (som vi skal vælge imellem?!) eller at vi endelig møder/finder sammen med vores *Twin Flame* eller *Soulmate*; som vi måske frygter vi er “dømt” til at miste — for sådan er kærligheden jo, flygtig & diffus. Der er så mange myter & meget overtro forbundet med kærligheden, Den Eneste Ene & hvor langtidsholdbare vores varme følelser egentlig er & kan være (Honeymoon fasen var ca kun 3 måneder, hvordan skal man overhovedet kunne skabe en lykkelig relation med så kort et udgangspunkt?!).
• Især i disse tindertider, hvor man bare kan blive erstattet med det næste swipe & hvor den første konflikt betyder enden på relationen (fordi der jo er en hel række af andre, man bare kan gå på date med), er vi blevet dovne, konfliktsky & uvillige til at kigge på vores egen adfærd & skygger, der måske (i langt højere grad) er det, der saboterer det for os, end det egentlig er alle de utilgængelige idioter vi støder på — for nissen har jo en tendens til at flytte med. Og det er just dét, Venus er kommet for at lære os noget om disse uger.
• Som med alle andre klichéer indenfor kærlighed er der dog lidt om snakken jf Venus Retrograd skrækscenarier, men i min optik handler denne periode i højere grad om en bevidsthedsproces, vi går i gennem, hvor vores værdier & sårede følelser bliver synlige for os — & ikke nødvendigvis en test af vores relationers holdbarhed. Med andre ord; braser dit datingliv sammen eller din eks ind ad døren i løbet af de kommende 43 dage, så er der en række begivenheder, der har ledt op til denne episode, som man enten har ignoreret (glup!) eller ikke kunnet få øje på — før nu. For det er nemlig det Venus giver os, når hun er retrograd ca hver 18. måned; hun hjælper os med en længe tiltrængt introspektion på vores værdimæssige områder; kærlighed, skønhed, økonomi, selvværd, egenomsorg, selvrespekt & grænser.
• Venus retrograd er kommet for at hjælpe os med at redefinere vores nydelse, værdighedsfølelse, selvværd, æstetiske smag, pengeflow, samt vores forhold til selvkærlighed, egenomsorg & selvværd. I denne periode vil vi se ting anderledes. Dette er også årsagen til, at man fraråder dyre impulskøb, at give sit hjem en makeover i denne periode, plastikkirurgi eller andre skønhedsorienterede forskønnelser såsom en drastisk ny frisure eller lign.
• Vores æstetik & smag er nemlig påvirket nu; vi ser ligesom alt fra en anden vinkel & det kan give os lidt særpræget (& mere nuanceret) smag indenfor æstetik & partnervalg; som vi dog kan være lidt udfordret af, når introspektionsperioden er overstået… Derfor kan man også opleve at venskaber eller romancer, der indgås under denne periode som regel opløser sig, når Venus retrograd er ovre igen (dette gælder i øvrigt også relationer indgået under Venus/Uranus forbindelser; de opløses ligeså pludseligt & ofte med sammen intensitet, som de blev indgået).
• Dette skyldes ikke at relationen var forgæves eller dårlig, men at den (ligesom det gælder for de fleste andre planeters retrogradperioder) formentlig var karmisk & indeholdt nogle vigtige indsigter eller læringer som du & den anden part havde brug for hinanden til at erkende/erfare/indse. For lad os se det i øjnene; det der ikke kan stå af sig selv, var aldrig ment. Er vores relationer så skrøbelige, at de ikke kan holde til et emotionelt stormvejr; en uoverensstemmelse, en trigger, et rødt flag, en grænse eller et skænderi, så ville man ikke have kunnet få det til at fungere på sigt alligevel — & den slags relationer giver det ikke mening at bruge alt for meget tid på. Det svarer lidt til at lægge al sin energi i at bygge et sandslot tidevandet alligevel bare vil komme op på kysten & langsomt skylle bort.
• Og apropos det utilregnelige & utæmmede tidevand, så er denne Venus retrograd særlig stærk, fordi den danner et meget langtrukkent kvadrataspekt til Neptun i Fisken, der viser os hvor tårnhøje, umulige & idealistiske forventninger vi har til os selv & kærligheden. Både den romantiske & den næstekærlige. De næste 6 uger vil være en undersøgelse af os selv, vores kærlighedsevne, selvværd & vores idéer & idealer om kærlighed, men denne forbindelse får sit eget opslag snart.
..
..
Billedet er af John William Waterhouse & hedder “The Crystal Ball”, 1902.