} Jupiter • i • Vandbæreren {

[ 19. december 2020, kl. 13.12 ~ 13. maj 2021, kl. 21.48
28. juli 2021, kl. 15.34 ~ 29. december 2021, kl. 04.06 ]

• Jupiter hersker over vores evne til at erkende, sammenstykke information & anvende det brugbare i praksis & er altid optaget af at udfolde & udvide vores opfattelser, oplevelser, viden, erfaring & forståelse. Han repræsenterer bl.a. vækst, optimisme, generøsitet, glæde & overflod.

• Her til aften er han atter på vej ind i Vandbærerens visionære, fremtidsorienterede & komplekse kognitive faste luft. Denne gang ikke fra Stenbukken, men tilbage (i kraft af sin retrograd) fra Fiskenes bevægelige, flydende, tillidsfulde, magiske, virkelighedsfjerne & tiltider psykotiske eller blindt troende vandtegn.

• I midten af december trådte Jupiter, himmelens konge, ind i den Nye tidsalders tegn & var på den led med til at cementere overgangen ind i den nye 2100 år lange æra også kendt som Vandbærerens Tidsalder. En æra vi vil se i det omvæltende, nyskabende, abstrakte, intellektuelle, rebelske & ejendommelige, faste lufttegn.

• Jupiter skifter kun tegn én gang om året (plus minus lidt retrograd nogle år) & velsigner dermed Vandbærerens tegn størstedelen af 2021 med sin nysgerrighed, visdom & ekspansionslyst. Dette er med til at skabe et særligt stort fokus på den ejendommelige mundskænk, hvis tegn i år under egen sæson vil rumme hele 5 planeter. Pt ser vi Merkur, Saturn, Jupiter & Solen — og pr. 1. februar slutter Venus, der pt står i alvoren & ambitionernes tegn Stenbukken, sig til resten af troppen.

• Den ærlige & joviale gaskæmpe har ikke været i Vandbæreren siden 2009 & opfordrer os til at kigge med lidt mere nysgerrige øjne på det område i vores horoskop, hvor Dyrekredsens 11. tegn befinder sig. For her vil han de kommende 12 måneder vækste et eller andet. [ Her giver det mening at notere sig, i hvilket hus (& dermed livsområde) du har Vandbæreren & dermed Jupiter det næste års tid ].

• Én ting er dog sikkert, Jupiters forstørrelseskraft vil komme ud på en omskiftelig & utilregnelig facon, for den ekspansive kæmpe, der hersker over vores gode humør, humor, retfærdighed, overflod, lykke, livslyst & erkendelse, vil blive vakt til live af Vandbærerens omvæltende & overraskende energi. Vores frihedstrang kan blive ekstra stærk disse måneder — og vil virke stik modsat Saturn (der også er på besøg hos Vandbæreren) & hans sammentrækkende energi.

• Drømme om vækst & udlængsel kan også forekomme — (og endda særligt forstærket pga Saturns modsatrettede energi), måske endda imod fremtiden, fremmede Solsystemer &/eller nye horisonter (& der er jo allerede nogen, der drømmer om at kolonisere Mars efter vi har terraformet den). Vi kan altså også have længsel mod udlandet, frihed & have lyst til at udvide vores forståelsesrammer, kulturelle forestillinger & idéer om normer, systemer & metoder. Særligt dem, der berører de dogmer, vi altid har taget for givet & især, hvis de har med tænkning, tankemønstre, abstraktioner, avancerede systemer eller overbevisninger at gøre.

• Vi kan også få lyst til at videreuddanne os & dykke endnu dybere ned i vores evne til at forstå, se mønstre & sammenhænge. Her er lidt mere alternative tilgange til verden oftest tilfældet. Det kan være astrologi, mystik, okkultisme — men også opfindelser, ny videnskab eller — konspiratoriske eller decideret sølvpapirshattede tendenser.

• Jupiter hersker også over religion (hvorfor han i den gamle, kaldæiske astrologi både behersker Skytten & Fiskene) & derfor kan vi måske se tendenser til at “tro” på videnskab eller pseudovidenskab det kommende år. & da 2021’s 5’er energi (frihed, kommunikation, omskiftelighed, handel & valg) er den dominerende energi i år, kan vi måske komme ud for at “viden” omkring tidligere cementerede videnskabelige emner kan skifte & kamme over i overtro, konspirationsteorier & andre spekulative eller paranoide forestillinger, der har mere hold i nogle specifikke menneskers virkelighedstuneller & overbevisninger end i faktuel viden. Her tænker jeg især QAnon eller Flat-Earth’ere er et glimrende eksempel — men generelt alle konspiratoriske tendenser kan tage overhånd med Jupiter, der forstørrer Vandbærerens paranoide, spekulative, mønsterdannende & angste tendenser.

• Og Vandbæreren ER et gakket tegn — og her er der kun ganske kort afstand imellem galskaben & genialiteten. Dette tegn indeholder bestemt begge sider, så spørgsmålet man altid kan stille sig selv (hvis man bliver i tvivl om noget er vanvittigt eller ej) er: Er denne opfattelse, hvis rigtighed jeg er overbevist om, virkelig skåret i sten? Kan jeg rumme, at der findes andre sandheder end min? Og er jeg i stand til at re-evaluere min virkelighed? Som man siger: Only the mad man is absolutely certain. Og det kan Vandbæreren altså godt finde på at være. Balancen i dette tegn skal altså findes der, hvor vi tør bevæge os væk fra at være 100% sikre — og VIDE (der jo ellers er Vandbærerens adelsmærke) — & kan lade tvivlen eller uvisheden komme os til gode. (Her kan Vandbæreren lære meget af sit nabotegn, Fisken, der TROR. Den fuldstændig åbne, men samtidig dybt tillidsfulde position, der tillader alt fra alle verdener & parallelle universer at mødes i én åbenbaringens øjeblik).

• Jupiter har altså taget sit gode tøj & er gået; han forlod det mere alvorlige & materielt fokuserede tegn, Stenbukken, for at bevæge sig ind i dets brodertegn, Vandbæreren. De seneste 12 måneder har han brugt i det ansvarlige & ambitiøse kardinale jordtegn for nu at være entreret ind i det visionære, innovative & modsatrettede faste, lufttegn. Kan de ambitioner vi har sat os for bestå det højere intellekts dissekerende tilgange? Og er der egentlig noget at vinde ved at følge strømmen & alle de andre? Hos Vandbæreren har vi både det originale individ, der går sine helt egne finurlige veje i fokus — samt det store kollektive fællesmenneskeliges tanke & kærlighed til idéernes verden, opfindelser, livsprincipper & idéerne om menneskeheden som art, fx. Vandbærere kan fx have en tendens til at være imod alt det ordinære, konforme & almindelige, bare fordi andre menneskers snærende rammer keder dem. Denne lyst til at gøre noget andet (end dét de andre gør), kan være særlig stor hos os hele 2021, men især fra slut juli & frem til Jupiter for alvor skifter ind i Fiskens tegn d. 29. december.

• I Skytten i 2019 opmuntrede han os til at øge vores kulturelle & religiøse forståelse ved at udvide vores højere sind, opfattelser, oplevelser samt vores tiltro til Universet & dets mangefacetterede udtryksformer.

• I Stenbukken i 2020 opfordrende han os til at definere vores langsigtede mål, tage vores ambition alvorligt, handle med intention, modenhed, ansvarsbevidsthed & etik. Tage os selv alvorligt & med flid & disciplin lægge en grundig 5-års plan, hvor vi kan realisere vores visioner for vækst, materielle vindinger, strukturer, mål & grænser.

• I Vandbæreren i 2021 vil han gerne udvide vores bevidsthed, åbne vores sind, øge vores abstrakte tænkning & evner til at analysere de bredere strøg i vores fælles bevidsthed, samfundet, vores individuelle roller samt vores plads i samfundet. Her bliver vi tilskyndet til at holde fokus på alle i gruppens behov, retfærdighed, upartisk adfærd, individualitet & humanitære tilgange. I Vandbæreren ved han, at vi vinder mest på sigt ved at være inkluderende, respektfulde & retfærdige. Vi åbner vores sind & hjerter op til den kollektive fællesmenneskelige kærlighed, fremskridt & innovation.

• Jupiters vækstpotentiale kan dog også kamme over i et negativt udtryk & forstærke skygger & umodne/uheldige temaer fra ethvert tegn, han besøger. Med Jupiters transit igennem Vandbærerens faste luft har vi et øget fokus på vores mentale udvidelse. Vi er mere eventyrlystne & risikovillige, hvilket kan resultere i umoden, ignorant eller ansvarsløs adfærd. Her kan vi godt underminere kultur, tradition & fremtidige konsekvenser — ligesom vi kan være emotionelt distanceret til andres ulykke & dermed være uforstående overfor folks følelser.

• Vi fungerer bedst, når vi har vores frihed, men vi kan også overgøre det & have en tendens til at ville bryde alle barrierer, former & strukturer ned. Vores tilgange til religiøse spørgsmål, politik, uddannelse, etik & moral har en tendens til at være progressiv, visionær & original, men vi kan også falde i fælden, der hedder intolerancer overfor intolerante eller ignorante mennesker. Ligesom vi let kan komme til at politisere forskning, idéer eller adfærd. Når Saturn også står i tegnet, kan han i nogle tilfælde regulere disse tendenser på en positiv måde & raffinere Jupiters lidt overdrevne udtryk, men han kan også virke begrænsende & hæmmende på Jupiters mere positive natur.

• Vi værdsætter frihed, individualitet, venskab, ligeværdighed & gruppens trivsel — men Vandbæreren er også fast & kan derfor have rigide overbevisninger, fikse idéer, ufleksible eller firkantede holdninger. Her kan man blive ekstremt oprørsk & i stedet for at anvende Vandbærerens positive rebelske potentiale & skabe positive forandringer, have en tendens/lyst til at ødelægge alle gamle, anderledes eller begrænsende tilgange. Især med kvadraten til Uranus kan vi have en tendens til ikke at magte at gennemføre vores idéer, fordi vi er eksisterer for meget i vores hovedet — ligesom kvadraten imellem Uranus & Saturn, kan skabe en yderligere negativ tilgang til at ville overholde regler eller på nogen måde indordne sig, ligesom det kan være virkelig svært at forpligte sig til mere langsigtede opgaver.

• Denne transit kan være særlig god til at udvide sine sociale cirkler, sine perspektiver, opfattelser & interesseområder. Emner såsom astrologi, okkultisme, telepati, videnskab, teknologi — herunder især robotteknologi, programmering, mønstergenkendelse & filosofi, kan vi have særlig talent for at fremelske & opøve nu, ligesom vores interesser kan bevæge sig i retning af revolutionerende tankegange, politiske, fremtidsorienterede & innovative reformer. Fællesmenneskelige idéer vil typisk også stortrives især udviklet mellem venner & interessefællesskaber.

• Generelt befinder vi os i idéernes verden & her kan vi fremelske, udvide & vækste. Vores sinds virkeevne, overbevisninger, idéer, opfattelser & tankegange kan udvikle sig & trives. Generøsitet imellem venner, grupper, fællesskaber eller fremmede er sandsynligt.

• Her kan Vandbærerens evne til at være følelsesmæssigt nøgtern også blive en styrke — hvor vi kan løsrive os fra mønstre, ønsker eller overbevisninger med mindre sentimentalitet end ellers. Her bliver Vandbærerens detachment ganske anvendeligt. Vores længsel efter den nye innovative fremtid, forandringer & forvandlinger er stærk & vi kan med gode resultater ændre mindre velfungerende vaner. Her kan vi også føle os mere opfyldt, når vi samarbejder & hjælper andre med at lykkes, trives & virke i verden — især hvis vindingerne gavner samfundet, fællesskabet & kloden.

..
..
Billedet er af

} Venus • i • Jomfruen • pt. II {

[ Har man selv — eller dater / kender man én med — Venus i Jomfruen ]

• Når Tyrens hersker; Kærligheden, skønheden & romantikkens planet, Venus, står i Jomfruens beskedne & pertentlige tegn, er hun alt andet end storladen & dramatisk. Hun er kræsen, stilig og stiller høje krav til æstetik & renlighed (Og sin udkårne & dennes færdigheder indenfor begge discipliner). Rene linjer på alle fronter, kunne vi kalde det. Det skal være praktisk, funktionelt & nydeligt. Der skal være orden & ordnede forhold.

• Jomfruens intellektuelle tilgange giver Venus et køligere islæt her & hun kan godt risikere at blive beskyldt for at være en kynisk logikker af mere varmblodige tegn, når de er i deres følelsers vold. Og Venus står da også i sit fald i Jomfruen. Det betyder at Jomfruens påvirkning er den port i Dyrekredsen, Venus’ energi har sværest ved at rejse igennem, hvilket giver JomfruVenus et kritisk & reserveret udtryk, der kan gøre det svært for hende at give sig hen eller nyde.

• En anden skyggeside kan være ekstrem kræsenhed, besværlige præferencer & et generelt bekymret — måske endda angst — sind. Her ser vi fx tendenser til at være for meget i hovedet (Merkur hersker over Jomfruen), ikke kunne slappe af & at overanalysere alt, der er relateret til samvær, samspil & udveksling med andre mennesker — helt ned til reaktioner, specifikke formuleringer, blikke, attituder eller stemninger, kan blive vendt & drejet i timevis, når JomfruVenus bliver usikker på sig selv.

• Man skal dog ikke tage fejl. JomfruVenus er bestemt følsom, hun v i s e r det bare ikke; det er hun alt for selvbevidst & stolt til. Det er simpelthen under hendes værdighed. Men ikke desto mindre blev hun altså såret & hvis du er uheldig kan hun godt finde på at bære nag over det. For lige så kontant & kritisk JomfruVenus kan være, når hun ikke føler sig tilpas, lige så nærtagende kan hun (oftest) også være i samme situation.

• Pertentlig til fingerspidserne — der kan grænse op til pedanteri på dårlige dage — får JomfruVenus til at virke kritisk, når hun påtaler sin bejlers manglende sans for detalje. The devil’s in the detail & det om NOGEN ved Jomfruen. De går ikke på kompromis her i livet — og hvis de gør lider de stille under det HVER dag. Derfor er det vigtigt ikke at tvinge sig selv — eller sin Jomfruelsker — med på idéer, de ikke kan lide.

• Venus i Jomfruen har brug for en del følelsesmæssig plads & alenetid. De trives bedst ved selv at kunne vælge ting, mennesker & situationer til & fra, hvilket skyldes at de oftest har et stort behov for ikke at træde (især fremmede) over tæerne, opfylde behov omkring dem & generelt sikre sig, at flest muligt har det bedst muligt. Det giver sig selv, at dette kan være ganske trættende & derfor har de selvfølgelig brug for tid, hvor de ikke skal behage nogen som helst anden end dem selv. Derfor er det også virkelig vigtigt ikke at fremskynde eller presse dem til at møde dine venner, familie eller lign.

• Denne eneboer-tendens kan bevirke at JomfruVenus fremstår privat, forsigtig & måske endda genert, hvilket bestemt er en del af hendes charme. At prale, være selvhævdende eller overspændere, sker sjældent for JomfruVenus, men hvis de lader sig rive med eller lokke, medfører det oftest pinlig selvbevidsthed eller en kæmpe skyldfølelse. De bryder sig ikke om at fremhæve sig selv, men deres behov for at blive værdsat kan til tider komme i vejen for deres naturlige beskedenhed.

• JomfruVenus kan ved første øjekast virke en smule tør & kan i sit sirlige forsøg på at planlægge alt også godt ende uden et spontant element i livet — overhovedet. Hun kan have svært ved at udtrykke sin kærlighed eller hengivenhed direkte, men har en tendens til at hinte den eller komme med små indforståede kærlighedserklæringer eller udtrykke den igennem små handlinger & tjenester, der gør dit liv sødere eller nemmere. Og de gør gerne så meget i det små, at man ikke altid lægger mærke til HVOR meget de gør. & det bør man virkelig værdsætte, hvis man vi gøre sig håb om at vinde en JomfruVenus’ hjerte, for det ER oftest deres primære kærlighedssporg.

• Den manglende fyrighed bliver dog opvejet af en uopslidelig stabilitet & hun er meget dedikeret & pligtopfyldende i alle sine kærlighedsrelationer (også til børn & familie). Har hun først valgt sig en mage, så bliver hun; hun er (i modsætning til mange andre Venus-placeringer) interesseret i at få relationen til at fungere — i virkeligheden — & ikke kun i drømmen eller teorien. Offervilligheden er stor & kan — hvis hun ikke føler sig set & anerkendt, for alt det hun gør — godt kamme over i martyrium. Man skal dog blot bemærke, hvor meget hun gør & hvordan intet ville være det samme uden hende, før hun beredvilligt er oppe af stolen igen med sin faste følgesvend Ajax for at pudse vinduerne — endnu en gang. JomfruVenus motto kunne meget vel være: Hvad er et hjem uden en mor? (gælder også for mænd eller andre, der ikke identificerer sig som kvinder).

• Har hun elementer af usikkerhed omkring sine egne evner, så er hun ingenlunde bekymret omkring at imponere eller bjergtage folk. Hun har (hvis hun får passet & plejet sig selv) en helt naturlig værdighed, hvor hun ikke behøver gøre meget væsen af sig for at være tilfreds med sig selv. Til festen stjæler hun ikke billedet, men du kan være sikker på, at hun i grunden er den mest velklædte; der er ikke en plet at finde, en fold som sidder forkert eller noget i tænderne. Alt er sirligt udført & de små detaljer er på plads — også selvom det generelle indtryk kan være beskedent, reserveret eller sågar ydmygt.

• Nogle JomfruVenus kan dog også kamme over i den anden grøft & gøre et stort nummer ud af at være uperfekt, casual, skødesløs & måske endda lidt lurvet. Der kan ligge en næsten hellig askese i IKKE at gå op i sit udseende — dvs at gå op i ikke at gå op i det (dette kan især ske for mænd, der har svært ved at få deres behov for perfektion til at passe sammen med en mere maskulin stereotyp). Det er afvisningen af at gøre et væsen af sig taget til en ekstrem, kunne man sige. Her kan man faktisk også opleve en aversion imod markant eller flamboyant sminke. Mange JomfruVenus (især hvis de er mænd) har en tendens til at foretrække ‘naturlig’ skønhed & kan dermed have en tendens til at opfordre deres veninder eller kærester til ikke at gå med maku-up, men min personlige erfaring er, at det skal man lade sig kue af.

• Ligesom i sine kærlighedsrelationer er JomfruVenus hengivenhed i sin mest dedikerede form. Selvom hun aldrig er prangende eller bryder sig om at være centrum til selskaber eller anden sammenkomst, kan du være sikker på, at omtanken bag hendes generøsitet er velovervejet. I modsætning til LøveVenus, der har travlt med både at imponere & blive set også i deres valg af gave til dig, så har JomfruVenus faktisk sat sig ind i, hvad du har brug for, hvad du mangler, ikke får gjort selv eller hvad der — endnu bedre — virkelig kunne klæde dig. Hendes dybfølte stille kærlighed, der ønsker at bedåre & forkæle dig, kender ingen grænser — du skal have det allerbedste — især hvis du udviser blufærdig taknemmelighed & bliver slet skjult rørt over hendes betænksomhed. Den fine dannelse & lidt gammeldags høflighed kan blive vægtet meget højt af JomfruVenus, hvis hun føler sig fri til at udtrykke sin inderste natur.

• Denne interesse i at hjælpe dig med at være perfekt, kan dog også kamme over i kritik, hvor de kommer til at irettesætte dig & påpege alle dine fejl, de mindste fortalelser eller fejlagtigt sprogbrug. Det kommer i midlertidigt ikke fra et ondt sted (allerhøjst et selvisk, hvor de bliver lidt flove over dig & dine manglende evner); langt de fleste gange, tænker de, at du da gerne vil vide, hvis du har noget mellem tænderne, ikke har fået strøjet dit tøj godt nok, har fejlslutninger i dine overvejelser, huller i planlægningen eller måske endda usympatiske eller barnlige sider, du nok burde arbejde lidt på. Det skal man dog ikke tage for ilde op, men blot bede dem om hjælp næste gang — eller bede dem om ikke at sige det, med mindre det kan fikses på 5 minutter.

• Men ligeså ren & from Venus i Jomfruen kan være, ligeså mørk, destruktiv & skamfuld, kan hun også være. Generelt er Jomfruen drevet af perfektion & det mismod, selvhad eller skam, der følger, hvis det ikke kan opnås, er også en del af denne pakke. Venus er som bekendt planeten for vores romantik, hengivelse, overgivelse, modtagelighed, selvkærlighed, værdier (åndelige & politiske såvel som materielle besiddelser) & ikke mindst selvværd & tiltrækningskraft (simpelthen den magnetisme, der opstår i kølvandet på vores egen indre værdighedsfølelse). Det siger måske sig selv, at hvis målet her er den højeste form for teknisk perfektion (den æstetiske finder vi i Vægten) & ‘naturlighed’ (mange Jomfruer kan have en tendens til at være besat af den ‘ubesmittede’ renhed også i kroppens udtryksform) så kan det til tider være utrolig svært — som virkelig nærmest umuligt — at være tilfreds for Venus i Jomfruen.

• Selvom denne skam kan resultere i (igen, det er bestemt kulturelt betinget, det her) at man måske har en lidt forfinet eller snerpet tilgang til sex, så kan JomfruVenus, når hun e n d e l i g har overgivet sig til nydelses dybe suk, vise sig at være en virkelig ferm & talentfuld elsker. Hendes utrolige sans for finesse, dedikation & timing kan give meget nydelsesfulde & intime stunder — & måske en smule overraskende — kan hun vise sig at være til diverse kinks. Men altså FØRST når du har vundet hendes tillid & hun føler sig 100% sikker på at du ikke vil dømme hende for sine tilbøjeligheder.

• Det knusende selvhad, der kan kamme over i dyb, løssluppen nydelse, kan dog også forvandle sig til en mystisk, reserveret & indtagende persona, der bliver båret med stoisk værdighed som et uigennemtrængeligt sort enkeslør. For nogle kan dette mørke blive kanaliseret ud i en virkelig storslået, næsten guddommelig skaberkunst, hvor kun meget få får lov til at komme ind bag. JomfruVenus kan have et stort, hemmeligt indre landskab, det kan være meget fascinerende at få lov til at blive lukket ind i.

• Denne Venusplacering rummer altså en stor spændevidde, selvom man måske ved første øjekast måske ikke øjner dybderne. Denne placering har en stædig, kærlig evne, hvor den langsomt, stille & med elegance baner sig vej ind i folks hjerter. Selvom de ikke er usikre på deres ydre værdighed, kan der godt var en sensitivitet eller usikkerhed omkring kærlighedsrelationer. Derfor skal man være nænsom overfor dem, når de åbner sig & overbærende overfor deres kritiske pedanteri. & da de er meget optagede af at gøre alting godt, rigtigt & perfekt, kan de godt — især i kærlighedsanliggender — blive intimiderede af din erfaring (både i sengen & på væddeløbsbanen). Den bedste måde er at holde rum for dem & værdsætte dem HVER dag. Giver du dem den lykke beriger de dig med dyb, livslang hengivenhed & en pligtopfyldende villighed til at få jeres relation til at fungere — på alle planer.

..
..
Billedet er af Sir George Clausen (1852-1944) & hedder “Evening Song”, 1893.

} Neptun • går • Retrograd {

[ Neptun Retrograd: 23° i Fisken, 25. juni, kl. 21.21) — Neptun ret: 20° i Fisken, 1. december, kl. 14.22 ]

• Her til aften bliver det Neptun, Fiskens herskers, tur til at slutte sig til sommerens karavane af retrograd planeter. Som I kan se på hjulhoroskopet ovenfor, er der nu 4 planeter retrograd + en asteroide (Juno). De seneste år har vi haft denne retrogradsæson henover sommeren & det vil den forsætte med nogle år endnu.

• Det betyder, at den periode på året, hvor størstedelen af de ydre planeter er retrograd — & dermed beder os om at vende blikket indad & eksaminere os selv — falder mens vi har Sommer på den nordlige halvkugle. Ikke den værste tid at geare ned, mærke sig selv, undersøge & inspicere sine værdier, tilgange, idéer, følelser, indre liv, vilje, etc.

• Neptun er retrograd ca. 159 dage hvert år — & ligesom Uranus, Pluto, Saturn & Jupiter, der også har årlige retrograder — tager Neptun nogle måneders tænkepause i den periode, hvor Solen nærmer sig sin opposition til ham. Han er retrograd ca. 40% af sin samlede omløbstid & står dermed i ret stor kontrast til Mars & Venus, der praktiserer de sjældne retrograder & kun er retrograd hhv 9% & 7% af tiden. Selv Merkur, der er retrograd fast 3 gange årligt (nogle gange når han faktisk 4) når kun op på 19% til sammenligning.

• Til gengæld er dette års Neptun retrograd lidt mere rolig (han danner i dag kun ét stressende aspekt & det er til Merkur) & det er ganske rart, når nu han har været den store påvirkning & smittespreder mht Covid-19. Han danner ingen markante aspekter — kun nogle bløde forbindelser til Månen, Pluto, Venus & asteroiden Pallas i dag & mange er aftagende — hvilket vil sige, at hans effekt ikke er særlig kraftfuld af denne ombæring, selvom han dog vil krydse klinger endnu engang med Merkur (det bliver tredje gang indenfor 1,5 måned pga Merkurs retrograd i Tvillingen.

• Selvom det lyder ganske lovende er Neptun retrograd stadig kendt for at afsløre & demaskere vores drømme, idealer & illusioner. Når han bevæger sig ret er hans fine trådespind af drømmesyn & ønsketænkning aktiv, mens han på sin retræte mister noget af denne sløromvundne trolddomskraft & i stedet viser os de sande & måske brutale realiteter vi så velvilligt flygtede ind i hans drømmerus, fra.

• Derfor må vi forvente (især dem med placeringer mellem 20°–23° i hhv Fisken, Skytten, Jomfruen & Tvillingen) at der kan forekomme øget bekymring, frygt & måske endda angst som resultatet af, at han nu punkterer vores luftkasteller & falske forestillinger; alle dem, der hidtil har skygget for vores dømmekraft. Vi kan opleve at livets brutalitet eller barske realiteter pludselig banker på vores dør. De illusioner vi havde omkring ægte kærlighed, vores økonomi, vores egen næstekærlighed, evner eller karrieremuligheder, viser nu deres sande ansigt & det kan være ubehageligt at stå tilbage med følelsen af, at have narret eller bedraget sig selv, fordi man vitterligt ø n s k e d e at det ville være bedre denne gang med denne partner, dette hus eller i dette job.

• Jo mere vi har foregøglet sandheden eller realiteterne for os selv, desto mere omvæltende vil vi opleve denne transit. Er man almindeligvis en virkelig hård, desillusioneret & kontant kritikker i eget liv, er det ikke sikkert, at man vil opleve de store forandringer — men for mere romantisk anlagte drømmere, kan denne periode være relativt udfordrende. Den gode nyhed er imidlertid, at denne demaskering & afsløring af vores selvbedrag altid tjener os på den lange bane & giver os dyb inspiration & optimisme for fremtiden: selvom det kan være frygteligt ubehageligt at vågne efter en vidunderlig drømmerus med en kold spand vand i ansigtet, vil man på sigt ikke have været denne dybe indsigt foruden. Det er nemlig Neptuns klassiske signatur; at lulle os ind i sine lyserøde drømmetåger for at vække os igen med klokkeklar indsigt!

• Vid, at jo mere du er flygtet fra dine temaer (dette gælder også kollektivt — så det bliver spændende at se, hvilken drejning verdenssamfundet tager de kommende måneder) ind i fx alkohol, medicin, shopping, spisning, seksuelle udskejelser mm — desto større opvågning vil du risikere at få — & selvom det kan være smertefuldt (Neptun er både smerten & bedøvelsens planet), så mind dig selv om — at jo mere smertefuldt det er, desto større energireserver er der bundet til lige netop denne adfærd, der (hvis det bliver forløst) kan tjene dig på næsten magisk vis i fremtiden!
Hvad end Neptun afdækker for dig dette år, vil der — formår du at acceptere & frigive disse temaer, situationer & mennesker — være stor lykke, frihed, visdom & overflod at hente i kølvandet.

• Disse temaer vil føles stærkest de kommende uger, ugerne optil 1. december & omkring midten af september, når vi mærker Neptuns retrograd stærkest (fordi han nu står i opposition til Solen), så det bliver også et spændende efterår i år!

• Neptun (idealernes planet) er det højere aspekt af værdiens planet Venus, men er samtidig budbringer for sjælens uransaglige veje (vores spiritualitet). Han viser os vores dybeste forbindelse til Universet, vores egne sjæle & det hinsides fællesmenneskelige kollektive (også kendt som Akasha). Nogle af de smertefulde begivenheder vi kan opleve, behøver derfor ikke engang at være vores egne eller komme fra dette liv. Neptuns transgresserende energi bekender sig nemlig hverken til den fysiske virkeligheds begrænsende rammer eller din eksistens. Han henter gerne sin information, indsigter & livsvisdom fra andre sfærer, planer eller hvem ved, måske endda andre dimensioner. Selvom han kan bringe den største kærlighed, de højeste idealer, total indre & åndelig frihed samt hjælpe os med at manifestere det hele her på Jorden — kan han også bringe os ned i dyb afhængighed, offerroller, martyrium, selvopofrelse, falske beskyldninger, skandaler, sladder, bagtalelse & tilsmudsning. Skyld, ydmygelse, bedrag, forråelse, skræk, ængstelighed eller angst kan også være bagsiden af hans effekt.

• Denne påvirkning medfører ofte, at vi får øje på kilden til vores lidelse & derigennem får mulighed for at vælge noget nyt & bedre for os selv — en dyb sjælelig helingsproces. Det er smertefuldt, ubehageligt & ubelejligt — og vi kan opleve at have mere ondt af os selv, være mere asociale eller deprime i denne periode — og det er helt ok! Du må endelig lytte til dine behov. Det er dog også vigtigt, at vi ikke isolerer os for meget eller bekymrer os & spekulerer i det uendelige — især over begivenheder fra fortiden, andre menneskers adfærd & andre ting, vi ikke er herrer over.

• Jeg vil opmuntre til, at man bruger disse måneder på at undersøge sig selv mere i dybden, tapper ind i sin intuition mere & måske endda begynder en daglig meditationspraksis eller en anden selvkærlig, spirituel rejse, der kan hjælpe én med at se de større perspektiver & forstå, hvorfor at modgang, tab eller forvandling ikke behøver være en forbandelse, men kan være en gave i forklædning. At modtage guidance fra sin intuition, sin astrolog eller sin yndlings selvhjælpsbog kan også være særlig gavnligt nu — ligesom Yoga, svømning (især i havet!) samt en grøn, giftfri & hydreret diæt kan være virkelig healende for vores legemer her henover sommeren.

• Fobier, hypokondri & anden angst kan også blive tydeligere under denne transit, men da det allerede er boblet op til overfladen vil det også være lettere at tale om, dele & arbejde med. Selvom de fleste ting kan synes mere kedelige, socialrealistiske & grå i livet, er der reelt set mulighed for at forbinde sig til sig selv på højere planer. Affej derfor ikke dine underlige impulser eller mavefornemmelser — der er oftest en grund til at vi får dem — & denne tid vil være oplagt at træne at lytte lidt mere til dine “underlige fornemmelser”, hvis det ikke allerede er noget, du gør en dyd ud af.
..
..
Billedet er af Rob Gonsalves & hedder “When the Lights were out”.
Øverste hjulhoroskop viser datoen for hans påbegyndte retrograd. Nederste viser for den dag, han stationerer ret.

} Merkur • går • Ret {

[ Merkur Ret 16°07′ i Tvillingen, 22. juni kl. 23.59 ]

• Her til aften, et minut i midnat går Merkur endelig ret igen! Det betyder at hans anden retrograd for i år er ovre. En retrograd i eget tegn for første gang siden 2013. Nogle vil have oplevet denne retrograd, der har varet de sidste 3 uger, som ekstra slem, da Merkur kan virke forstærket, når han er hjemme i egen energi. Dvs at teknologien har drillet, at ting, pakker, breve, har været forsinket, at der er sket fejl, ombytninger & aflysninger eller dobbelbooking. At aftaler er gået i kludder, at der har været mange misforståelser i fht kommunikation generelt, samtaler, møder & tekst der er fuld af fejl, udgivet forkert eller sendt til de forkerte. Og så er der nogle, der ikke har oplevet noget synderligt, men måske blot har været lidt mere forvirrede & rundt på gulvet end de plejer.

• Hvad end du har oplevet, så har der måske været trumf på, de seneste par dage? Det skyldes at Merkur er stationeret ret i den spirituelle & omvæltende 16.° i Tvillingen. En grad der korresponderer med Neptuns virkelighedsfjerne energi & Tårnet i tarotten som bringer nye begyndelser fordi den initierer tab i den jordiske eksistens. Den er af gode grundet frygtet af materialister & menneskehjerter. Det betyder dog langt fra at man vil miste alt, det skal snarere ses som at de griske, selvhævdende & hovmodige tendenser renses ud af vores systemer.

• I denne kontekst kan det vise os nogle temaer omkring autenticitet & hvad der virkelig er vigtigt/betyder noget for os. De sidste 3 uger er der måske kommet indsigter op omkring vores syn på verden, os selv, vores relationer — især dem i vores nærværende hverdag. Merkur stationerer ret med 6° orbis fra Månens Nordknude & kan dermed også genaktivere temaer fra både Solformørkelsen d. 10. juni & fra Merkurs første møde med Nordknuden d. 10. maj. Så kan du huske, hvilke temaer eller situationer, der var oppe dér & hvordan ser de ud nu? Refleksioner omkring vores videre vej, kan også komme til os som indsigter nu.

• Og indsigter er netop et nøgleord. For selvom Merkurs retrogradfase er ovre nu, så mangler vi stadig den sidste del af denne proces & det er integrationsfasen. (Det er den periode, som Merkur netop har rejst baglæns, som han nu skal tilbagelægge forlæns igen). Denne fase strækker sig fra nu af og til 7. juli, hvor Merkur atter befinder sig i 24°, som var den grad han stod i d.30 maj, da hele dette cirkus begyndte. Vi får altså mulighed for de kommende 15 dage at erkende, integrere & implementere alle de idéer & indsigter der er kommet til os siden 30. maj.

• Temaer fra de sidste 3-6 uger vil dukke op igen de kommende 2 uger, men vi vil se det hele i et nyt & klarere lys. Vi kan dog godt være længere tid om rigtig at erkende eller forstå, præcis hvad der egentlig fore- går/gik da Jupiter, forståelsens planet, gik retrograd for 2 dage siden.

• Når både dagligdags bevidsthedens planet (Merkur) & forståelsens planet (Jupiter) standser op for at skifte retning, opstår der en række krusninger fra de modsatrettede kommunikations- strømme i både vores evne til at formidle/formulere os samt vores evne til at danne mening ud af det, vi oplever. Og derfor kan forvirringen disse dage også være større. Heldigvis åbner forvirring altid for intuitionen & vores evne til at se bagom ting, da rationalet & de forudindtagede holdninger sættes ud af funktion. Og det er jo særligt oplagt, når nu vi står midt i midsommerportalen.

• Når vi ser mange retrograder i bevægelige tegn; Tvillingen & Fisken, fx. Så er der meget mere knald på sindet & det er derfor langt lettere for os at ruminere helt vildt, at tankerne flyver eller farer afsted, at det hele er kaotisk, at vi har svært ved at koncentrere os, huske, etc. Så har du mistet kontrollen eller følelsen af retning er det en helt almindelig reaktion. Her giver det mening at skrue lidt ned for vores indput/output niveau & gøre en dyd ud af at zone mere ud, holde pauser, være i stilhed, undgå at bombardere vores nerver med syns, sanse- & erkendelsesindtryk, samt at læne sig mere ind i bare at være & flyde med & ikke gøre/handle/tænke/planlægge så meget.

• Så hvordan har denne retrograd været for dig? Har du fået nye indsigter omkring dit syn på dig selv eller verden? Og hvilke strategier vil tjene dig bedre i din videre færd? For mig personligt skal jeg slappe lidt mere af (simpelthen planlægge pauser), arbejde forud på noget jeg først skal “aflevere” om en måned, så jeg ikke behøver bekymre mig om deadlines & så læne, læne, lææææne mig ind i, at ligegyldigt hvad der sker, så behøver jeg ikke kontrollere det & jeg kan have tillid til at ting udfolder sig omkring mig, præcis som de skal. Hvad har du erkendt? 🙏🌙

..
..
Billedet er af Henri Martin (1860-1943) & “View from the Atelier”, 1902.

} Venus • i • Krebsen • pt. II {

[ Har man selv — eller dater / kender man én med — Venus i Krebsen ]
• Når skønhedens, nydelsens, kærligheden, selvværdet & værdiernes planet Venus står i det Urmoderlige, kardinale vandtegn Krebsen, er der lagt op til et omsorgsfuldt, emotionelt lederskab.

• Selvom Venus’ energi altid er passiv, siger hendes tilstedeværelse i tegn noget om, hvordan vi ønsker at blive set, rummet, elsket, anerkendt, forstået, holdt, draget omsorg for — & hvad vi er på udkig efter i vores nære relationer. Men hun siger også noget om, hvordan vi bedst tager imod & forbinder os med en egen indre tilfredshed; det vi også kunne kalde selvværd. Dette må dog ikke blive set som selvglæde, optimisme eller overflod (som er Jupiters domæne) eller selvtillid, handleevne, ærgerrighed eller fremtidsdrømme (som er hendes modpart, Mars’ områder).

• Har man Venus i Krebsen i sit fødselshoroskop, ønsker man at leve i//med nære, stærke, emotionelle bånd. Trygge & givende familieforhold betyder oftest meget for én & man kan længes (med hele sit vemodige krebsehjerte) efter en partner, der bare SER én for den man inderst inde er. Typisk er man romantiker om en hals — & selvom det måske ikke kommer til udtryk på samme bombastiske, rosenrøde måde som hos Tyre- eller LøveVenus — så trives KrebseVenus bedst med et forudsigeligt, hengivent, intimt, fortroligt — næsten smertefuldt nært — fast forhold.

• At være en smule gammeldags i sine romantiske tilgange — eller måske lidt sentimental er også muligt (her kan KrebseVenus minde en del om FiskeVenus, der kan drømme om prinsen på den hvide hest, der er langt mere virkelig for hende i hendes lille fantasiverden — end den fysiske bejler, der i kød & blod står lige foran hende, & ønsker sig at vinde hendes hjerte). Ulempen ved disse vandplaceringer er (som man måske kan tænke sig til), at fantasien, fortiden, de romantiske fortællinger man har set/hørt om/læst (tiltider, men især hos den mere umodne Venus) virker mere tiltalende & virkelige end de faktisk menneskerelationer, man kan have i den fysiske, nærværende hverdag. Har man tålmodighed med denne blåøjethed kan KrebseVenus dog give nogle af de mest sikre, komfortable, omsorgsfulde & nærende relationer.

• At være en smule hængt op på mere traditionelle eller heteronormative relationer med mere gammeldags kønsroller er oftest også tilfældet med denne Venusplacering, der på en måde ønsker at blive vundet over eller taget med storm — selvom andre faktorer i horoskopet selvfølgelig kan dominere, overskrive eller overdøve denne tendens. Dette betyder dog, at der også kan være umådelig stor skuffelse forbundet med kærlighed — især i den unge alder, hvor idealer & forestillinger kan opbygges til svimlende højder.

• Med Venus i Krebsens hulebyggende, hjemmeelskende & familiebetonede tegn er der oftest en stor kærlighed til smukt design, antikke møbler, skatte, tingfinderi eller bare generelt ting (fx tøj, møbler & genstande — herunder især nips), der minder én om barndommen, fortiden, rejser, oplevelser eller mennesker, der stod/står en meget nær. I værste fald kan dette hjem lidt ligne et mausoleum eller en antikvitetshandel — især for mindre nostalgiske øjne (dette er i øvrigt også en tendens, der kan findes blandt KrebseMåner, mennesker med Månen i 4.hus eller med IC i Krebsen). Denne romantiske tilgang til skønhed kommer tit også til udtryk i påklædning, hvor mere gammeldags æstetik (tænk fx 50’er pin-up) eller kønnet tøj kan komme til udtryk (her spiller ens husplacering selvfølgelig også en rolle & dette er på ingen måde skåret i sten, men et udtryk for en arketype).

• For KrebseVenus skal et hjem helst være trygt, hyggeligt & æstetisk — præcis som ens relationer! Ligesom Krebsen kan have en tendens til at klynge sig til oplevelser, bekymringer, sorger & genstande, kan KrebseVenus føle sig dybt afhæng af andres (især udkårne personers) kærlighed, anerkendelse, omsorg & opmærksomhed. Det kan være næsten børneagtigt smerteligt for dem at blive afvist på deres følelsesliv, & de ønsker brændende at ingen hemmeligheder, begrænsninger eller tanker skal skille dem fra deres elskede. Dette kan selvsagt opleves omklamrende & needy, har man en partner, der værdsætter frihed, omskiftelighed & forandringer højere end tomsomhedens symbiose.

• Tilsvarende tændes KrebseVenus kun af intellektuelle udskejelser, hvis der også er plads til at flette fingre eller mærke en følelsesmæssig forbindelse & hinandens nærvær. Bliver man distanceret, kølig eller hårdhændet i sit sprog trækker de sig oftest ind i deres skal (præcis som en krabbe eller eremitkrebs) & det kan blive ganske udfordrende at lokke dem ud igen.

• Vid at KrebseVenus aldrig kommer til at glemme din udåd & at den umodne udgave kan bære nag i årevis. Her kan man risikere virkelig at skulle bevise sin kærlighed (måske endda på urimelige måder overfor en Krabbe, der giver en the silent treatment), men angrer man oprigtigt & er i stand til dybtfølt & autentisk at udtrykke dette, kan tilgivelsen komme ligeså hurtigt som Solen, der smelter rimfrosten om foråret.

• Og det her kan være en smule paradoksalt ved denne placering: De glemmer aldrig(!!!!) hvad du gjorde (& bedrager eller sårer du dem gentagne gange vil alle disse svigt blive sparet op & hevet frem fra glemmekassen), men mener samtidig at alle fortjener en chance til, & at vi jo blot er mennesker, der begår fejl. De elsker dybt, betingelsesløst & nogle gange lidt for selvopofrende — især hvis de selv længes efter denne dybe accept & kærlighed fra dig. Oftest ligger der en dyb skræk for at blive forladt, efterladt eller udstødt til grund for denne offervillighed, der kan skyldes tidlige oplevelser af svigt eller afvisning i barndommen.

• Alt dette kan selvfølgelig være ret overvældende tilhører man selv en mere nøgtern eller hurtig type. Men er man én der selv savner/elsker den dybe, familiære tilknytning & tryghed (fx andre vandtegn & Tyren) kan dette personlighedstræk for alvor stråle & byde ind med rigtig meget styrke, ubetinget kærlighed, forbundethed & måske endda symbiose — en forbindelse man måske bedst kender fra den uadskillelige samhørighed (de fleste) som børn har oplevet med deres mor.

• Derfor er det også væsentligt at vide, at dater man en KrebseVenus (eller -Måne for den sags skyld), der virker en smule kølig, skødesløs eller uimponeret, så skyldes det oftest (ikke altid, men i langt de fleste tilfælde) at de stadig ser dig an & ikke helt tør invitere dig ind bag deres hårde skjold. Som Krebs i en moderne verden får man nemlig oftest skudt i skoende, at ens bløde, smattede indre er for emotionelt, følelsesladet, overvældende eller voldsomt til at andre kan rumme disse storladne følelser — eller følelsesudbrud. Derfor er nærhed, fortrolighed & rummelighed alle nøgler, skal man komme rigtigt ind på livet af disse følende vandvæsner.

• Sikkerhed & bekræftelse kan fylde meget & får KrebseVenus ikke det, kan hun finde på at udtænke måder, hvorpå hun kan blive be- eller afkræftet i sine bange anelser om din trofasthed, loyalitet & kærlighed. Der kan dog også være den tendens, at en fortidig relation har fyldt så meget i dette menneske, at de kan have umådeligt svært ved at vende blikket fremad eller møde andre romantiske relationer uden at sammenligne eller være emotionelt utilgængelig, fordi de stadig længes eller drømmer om den hedengangne partner.

• Derfor er det vigtigt at huske, at man ikke skal invitere til intimitet med en Krebseplacering (Sol, Måne, Venus eller Mars), hvis man faktisk ikke er oprigtigt interesseret i dem eller kan rumme deres til tider rørstrømske eller overstrømmende følelser. Da det, at turde udtrykke sig autentisk & ærligt, er dyrebart & sjældent i disse tider, bør man undgå at danne relation med en markant Krebseplacering, hvis man er bange for følelser, intimitet eller tilknytning. Især fordi at disse individer kan blive så sårede & pansre sig så voldsomt, at de ikke tør at åbne sig for andre igen & derfor hellere vil drømme om fortiden & forlist kærlighed.

• Initierer man derfor relationer med disse mennesker, må man forstå at de åbner deres hjerte for én & tage denne hengivenhed meget alvorligt. Drømmer man netop om en sådan relation er der til gengæld fantastisk grobund for en gensidigt nærende, støttende & livslang forbindelse, hvor din bedre halvdel vil elske, ære & bakke dig op resten af livet. Krebsekærlighed kan være intens & overvældende, men til gengæld finder du næppe en mere emotionelt kompetent, trofast & modig partner end din Krebseven — hvad end det så er en KrebseSol, -Måne, -Venus eller -Mars.

..
..
Billede 1) er af Wilhelm Nicolai Marstrand & hed “Portrait of Otto Marstrands two Daughters and Their Nanny”, 1857, men burde i dag blot hedde “Portræt af Justina”. Billedet menes i nyere tid at være et portræt af “barnepigen” Justina, der med værdig sørgmodighed kigger direkte på beskueren, mens døtrene formentlig er afbildet i portrættet for at legitimere forevigelsen. Billedet er kommet i stand, da den dansk-vestindiske konsul besøgte København med familie & to tjenerinder & ved den lejlighed fik sin bror til at male billedet. Det er malet i de skønne omgivelser af Frederiksberg Have & man studser over måden motivet er opstillet på; ingen af de to døtre Emily Ottilie & Annie Lætitia virker nærværende eller kigger ind i billedet. Samtidig ser de næsten også en smule fordrejede ud, hvorimod Justina som det centrale element virker som den mest menneskelige & levende figur. Bemærk i øvrigt, hvordan hun er iklædt en hvid kjole & et rødt sjal i europæsik stil (måske en allegori over Danmark/Dannebrog) mens hun stadig bær en traditionel Afro-Caribisk hovedtørklæde i grøn & orange, som om hun både er kultiveret af det vestlige liv, men samtidig ærer & bærer sin egen kulturarv med stolthed. I baggrunden ses Otto selv, hans kone Annie & deres søn Osvald. Man må antage at Otto var meget glad for Justina, da det både er et meget usædvanligt at portrættere sine tjenestefolk eller slavegjorte mennesker & en meget bekostelig affærde. Maleriet er opført 9 år efter ophævelsen af slaveriet i Danmark & så vidt jeg husker, var der kontrovers omkring Marstrands tjenerinder, da de ankom til Danmark. De rejste ind i Danmark som slavegjorte, men blev fritstillet pga den danske lovgivning & tilbudt “jobs” som “tjenerinder/barnepiger”. Dette billede er et unikt indblik i Danmarks rolle som kolonimagt & slavenation, og vi skal huske at mange af de smukke bygninger i nyklassicistisk stil på fx Frederiksberg allé stort set alle er bygget af penge, der stammer fra slavehandel. De dansk vestindiske øer var trods alt engang danske, fra 1672 til vi solgte dem til USA i 1917 for $25.000.000 til trods for at de tre øer (St. Thomas, St. Croix & St. John) alle stemte imod at blive solgt ved den demokratiske afstemning Danmark (trods alt) afholdte. Men Danmark var ligeglad & solgt blev de… Ude af øje, ude af sind, så har vi ikke det ansvar at bære længere…

Billede 2) er af N.P. Holbech & hedder i dag “Lille Marie på Nekys arm”, 1838 – Nationalmuseets Samlinger. Apropos dansk kolonihistorie, som vi taler alt for lidt om… Oprindelig beskrivelse: “Maleri af Marie Holbech som lille siddende på negerbarnepigen Nekys arm.” Maleriet viser den lille Marie siddende en face mod venstre med en sølvrangle i venstre hånd og barnepigen stående mod højre med Marie på venstre arm og støttende hende med højre hånd. Marie Holbech var ældste datter af N.P. Holbech (1804-1889). Neky var fra Dansk Vestindien og tjente i huset hos admiral Hans Birch Dahlerup, der havde været på Skt. Croix. Maleriet er gået i arv i malerens familie.

Billede 3) er af Worthington Whittredge & hedder “A Window, House on Hudson River”, 1863. Bemærk hvordan hverken den afroamerikanske nurse eller den hvide baby nævnes. Det virker som om at fokus ligger på vinduet & de smukke, frie landskaber (Hudsom River) uden for vinduet, fremfor den rigdom (& formentlig den undertrykkelse) som det elegante & velmøblerede rum afslører. Alligevel er den sorte kvinde i fokus & det underspilles ikke, at hun & barnet har forskellig hudfarve. Det fremstår som et intimt portræt, selvom det dog også pga afstanden forbliver upersonligt. Man får følelsen af, at maleren har luret på disse to, selvom han egentlig var kommet for at male noget andet. En detalje jeg studser over er, hvordan kvindens varme overfor barnet skinner så kraftigt igennem selvom man ikke kan se deres ansigter. Kan ikke lade være med at tænke på, at maleren bevidst har afbildet dette. Denne kærlighed imod alle odds er smertefuld & noget jeg forbinder med Krebsens ubetingede evne til at elske. Selv det umulige, problematiske & det umenneskelige. For Krebsen mener at alle & enhver fortjener en chance her i livet. Selv det barn, der måske senere hen kommer til at eje & undertrykke hende 💔
Eller rr det propaganda fra malerens side? Er det en måde at holde andre “tjenerinder” i snor eller er det et hemmeligt opgør; en lille lem af menneskelighed, der strømmer fra kvinden, der til trods for hendes position formår oprigtigt at holde af dette barn? Vi ved det ikke. Men vi ved at mange arbejde under umenneskelige forhold & at det må have krævet et Krebse eller Løvehjerte at kunne navigere i deres situationer.

} Venus • i • Krebsen • pt. I {

[ I transit: 2. juni kl. 15.09 — 27. juni kl. 06.25 ]

• Det er nu ca 6 døgn siden at Venus forlod Tvillingens flaksende, charmerende, hurtigløber luftenergi, lod den topløse solbadning & strandtasken med alle bøgerne ligge, tog bikinien & de kurvede hofter på for at svømmede ind i Krebsens stærke, emotionelle, moderlige, omsorgsfulde, kraftfulde, men også sarte tegn. Her vil hun bringe lidt mere introvert følsomhed over Tvillingens hvirvlende & hyperaktive kognitive sæson & det bliver rart for de fleste af os, at få lidt mere ro på — om ikke tankerne, så i det mindste sanserne.

• Krebsen er et af de fire kardinale tegn & tror dermed på emotionelt lederskab. Krebsen er et sjovt tegn. Dyrekredsens første vandtegn, der spejler tween-personens generte selvbevidsthed; der hvor puberteten for alvor sætter ind & man mest af alt har lyst til at drømme sig langt væk fra sin åndssvage familie & ligge en hel sommerferie indendørs med benene bimlende i vejret mens man sluger sine yndlings romaner.

• Men det er også et ansvarligt tegn; man skal ikke tage fejl af den lidt sarte & sensuelle energi — inde bag kan ligge en livskærlig & ganske dominerende vilje. Krebsen ved nemlig hvor skabet skal stå. Og måske er de for høflige eller konfliktsky til at sige det direkte, men de skal (for det meste nok få deres vilje — på den ene eller anden måde). Måske kan de være lidt tilbageholdende til at begynde med, men føler de sig først trygge, skal de nok krabbe sig sidelæns ud af deres lille konkylie.

• Ægthed, autentiske følelser & nærhed står meget højt på Krebsens ønskeseddel, men får den det i sine relationer, kan den udfolde sig som et utroligt underholdende, festligt & sjovt menneske. Krebsen kan i højt humør mime Løvens extravaganza & til tider både være en bedre skuespiller & vært end Løven selv (her skal man huske at Månen kan skinne fuld & rund på samme måde som Solen også selvom den ikke selv genererer lyset eller energien — derimod er den mere indfølende & kan skelne flere nuancer, da dens lys er mindre kraftigt & dermed ikke overstråler alt. Dette billede gælder også for den introverte Krebs (hersket af Månen) & den udadvendte Løve (hersket af Solen). Men begge tegn er optaget af kærlighed, af de nære relationer, at danne par & at drage omsorg for familien, flokken eller gruppen — men de gør det på hver deres måde — ligesom Solen & Månen skinner på hver deres måde, selvom de begge er vores planets vigtigste himmellys).

• Når Venus befinder sig i Krebsens tegn er hun interesseret i at åbne sig overfor sine inderste, dybe følelser. I alle slags relationer. Krebsen er knyttet til det oceaniske, vores intuition & det ubevidste, så vi kan opleve at føle os mere dragede af andre — især dem, der udstråler følelsesmæssig dybde, blidhed, tilregnelighed & rummelighed. Men som med havet, ved vi aldrig rigtig hvad vi får; det kan være stille, smukt & blidt med røgfarvet eller søgrønt havblik; det kan være viltert, skummende hvidt, brusende af raseri & viljestyrke eller det kan være tyst, dybt, mørkt & hemmelighedsfuldt.

• I sammenligning med de to andre vandtegn er Skorpionen den stillestående, dybe, sorte, jernholdige skovsø, der hvor grene, blade, gamle skatte & moselig ligger uforstyrrede & formuldes på bunden. Skorpionen hersker over transformationen, skammen, det dyriske i os samt det underbevidste. Fisken derimod er fællesmenneskelig. Hvis Krebsen er det helt personlige tegn, der både er lidt nærtagende, navlepillende & let at fornærme, fordi de oplever alt igennem de helt nære relationer — & derfor let kan tage andre menneskers adfærd eller tankeløshed personligt, så har Skorpionen et lidt breder perspektiv & forstår at alt er relationelt & ikke nødvendigvis imellem mig & dig.

• Her er Fisken zoomet helt ud på det store billede. Der hvor vores sind ikke længere er separerede men gensidigt udvekslser tanker & erfaringer. Fisken hersker over det fællesmenneskelige, der hvor drøm & virkelighed, eksistensen & det hinsides mødes & smelter sammen, Der hvor alle arketyperne findes i det store åndelige evige ocean — havet vi alle i ånden er små dråber, der udspringer af — & dermed også den evige hinsides strømmende eksistens, som vi alle vender tilbage til & smelter sammen med igen efter endt liv.

• Når vores dagligdag udfolder sig under Venus’ transit igennem Krebsen bliver vi mere romantiske, nostalgiske & tryghedssøgende. Alting bliver let smukkere, mere filmisk. Solen har sjældent skinnet så smukt, forsommeren er mere frodig & indtagende end sædvanlig & vi bemærker i højere grad insekternes summen, blomsternes vilde nuancer & fuglenes smukke melodier i den blide & fortrolige skumring. Vi ønsker dybere forbindelse med det nære nu, det velkendte & måske også det fortidige. Vi kan have mange sanseoplevelser, der minder os om vores barndom; gamle bøger, blade, plader eller toner kan tage os på livlige dagdrømme tilbage til barndommens sommeroplevelser. Måske kan glæden ved fortiden endda kamme over i rørstrømsk snøfteri & fugtige øjne. Og erindringen tilhører da også mørket & vandelementet, som Krebsen er dybt forbundet med. Ligesom at denne oversanselige skønhed vi kan opleve næsten kan bringe en tristhed med sig, fordi vi ved, at denne følelse, dette syn, denne lyd eller lugt ikke er evig. Den er så brændende vidunderlig & så flygtig samtidig. For KrebseVenus indeholder al skønhed forfaldets evige melankoli. Læs det igen & forstå hvor dybt & storladent et menneskehjerte kan føle.

• Vores fantasi & kreativitet kan være særligt højnede, nu da vores forestillingsevne er aktiveret af fordums storhed & lykke — & som med alting husker Krebsen i billeder (fotografisk hukommelse) & gerne nogle, der tager sig lidt lysere & hyggeligere ud end det (form)egentlig var. Det kan være man skal minde sig selv om disse kolde, hårde fakta, når drømmen om forlist & særlig inderlig kærlighed kan melde sig på bjergtagende skønne & særligt længselsfulde sommeraftener som i aften.

• Denne transit viser os det smukke ved vores levede liv, ved fortiden, ved vores barndoms nysgerrighed & påvirkelighed, samt vores forhold til det urmoderlige. Derfor giver det også mening at spørge sig selv: Hvad er mit eget forhold til det moderlige? Mit forhold til min mor & mødre i mit liv? Mit forhold til mig selv som mor (hvis man er det)? Hvor kan jeg skabe mere nærhed & tryghed i mit liv? Hvilke glædelige & hyggelige traditioner, oplevelser eller forhold havde jeg særlig fornøjelse af som barn — & er der nogen som helst form, det giver mening at genskabe dem i i mit voksenliv?

• Vores forhold til den mødrende side af vores familie kan også være særligt i fokus nu — specielt hvis vi oplevede skuffelse, sorg, afvisning, ensomhed eller decideret svigt i vores relation(er) til vores mor, mødre eller moderroller igennem vores barndom eller opvækst. Her kan det give mening at undersøge, hvilken slags mor vi savnede/savner & i så fald, hvordan denne rolle & de kvaliteter kan være i vores liv nu — & ideelt set, hvordan vi selv som voksne kan udfylde denne rolle i os selv. Har vi brug for omsorg i form af kram, nus & kærtegn? Har vi brug for faste rytmer, næringsrig & nærende mad? Har vi brug for mindre eller mere mad? Har vi brug for trøst, støtte, at blive set, anerkendt eller heppet på? Har vi brug for egenomsorg, pleje af krop & sind? Ro, at geare ned? At drage omsorg overfor vores kroppe igennem kropskontakt, massage, faste tryk, nus eller fx tørbørstning kan være særlig opbyggende & healende nu.

• Under denne transit bliver vi også mere opmærksomme på vores omgivelser, menneskene i vores nærmiljø & deres behov. Måske bemærker vi også i højere grad andre menneskers emotionelle tilstande — og især særligt følsomme individer, der måske til daglig kan komme til at suge andres humør, følelser & stemninger som en svamp, kan opleve denne evne som underligt aktiv. Husk derfor at forløse de eventuelle spændinger, der kan opstå i din krop hver aften, så du ikke bærer rundt på andre menneskers energier. Her kan bruse- eller karbade have en særlig gavnlig effekt, da de renser vores astrallegeme; et af de fire primære legemer vores kroppe består af & her hvor vores følelser bor & måske ophober sig.

• Ser vi efter en partner fylder det emotionelle mere & det er vigtig for os under denne transit, at vores behov & værdier — især de følelsesbetonede stemmer overens med vores partners. Det er vigtigt at vi vil det samme & ønsker den samme grad af tryghed. Vi vil gerne forbinde os, forpligte os & formere os.. ehm.. jeg mener, vi vil gerne være nærværende & sanselige sammen. Dybe følelsesmæssige forbindelser kan altså let opstå nu — ligesom fokus på romantisk tosomhed, hvor relationen udvikler sig i nære & trygge omgivelser, fx hjemmet. Har vi allerede en partner er vi måske mere følsomme overfor deres kritik, travlhed eller manglende fokus, så her giver det mening at investere lidt i nærhed, øjenkontakt, kropskontakt & tid til hinanden. Heldigvis vil de fleste have lyst til det, da vi er mere opmærksomme & i sync med hinandens behov & følelsesmæssige tilstande (med mindre vi/de er virkelig fortravlede pga Merkur Retrograd & Tvillingens sæson eller meget ængstelige & triggede pga formørkelses-sæsonen).

• Så husk dig selv & dine behov, samt at være nærværende med din partner eller børn. Vi har alle brug for lidt mere nærvær & nærhed nu, da vores sanser er mere sensitive & vores følelser er mere åbne. At have et øget fokus på æstetik, sit hjem, at udtrykke sig kreativt (især igennem billeder; tegne, male, fotografere, filme), sine nære relationer, sine tilknytninger & familie er forventeligt de kommende 3 uger. Og derfor kan drømme om babyer, børn, familieliv (især det romantiske) samt at føre slægten videre også være i fokus. Ønsker man at blive mor eller gøre nogen til mor kan denne transit være med til at tage endnu et skridt i den retning. Og husk, Krebsen er ikke bare et blidt, skønhedselskende & følsomt tegn, men også et fertilt & frodigt et — & især pga en trigon til Jupiter i Fiskene de første dage af denne transit er der særligt pregnante muligheder for at skabe noget storslået & glædeligt — hvad end det så er skønhed, kunst eller et nyt vidunderligt lille liv.

..
..
Billede 1) er af Jacques-Laurent Agasse & hedder “Ondine”, 1843.
Billede 2) er af John William Waterhouse (1847-1917) “Ondine, en vandnymfe.”

} MerKur • Retrograd {

[ Merkur går Retrograd i Tvillingen: 30. maj kl. 00.33 — 11. juli kl. 22.25 ]

• Året mest markante & effektfulde Merkur Retrograd er igang! Det skyldes at han i år går en af sine smukke omveje igennem eget myldrende & rastløse tegn, nemlig det bevægelige lufttegn Tvillingen. Er du ikke så bekendt med Merkurs drillesyge natur & hvordan den forstærkes, når han befinder sig i egne, hjemlige luftlag, kan du læse mere om, hvordan han virker i eget tegn, her: } Merkur • i • Tvillingerne • pt. I {

• En anden grund til, at denne Merkur Retrograd er 2021’s kraftigste, skyldes, at den skydes igang just efter en konjunktion med Venus, en forbindelse, der tapper ind i 2020’s tema & understreger alt det vi lærte under Venus Retrograd i Tvillingen sidste år, som vi Gudhjælpemig også har brug for at blive mindet lidt om her i 2021.
Læs evt mere om 2020, hvis du har brug for en opfriskning her eller hvis du bare vil nørde:
} Tvillingens • kollektive • lære • i • 2020 {} Måneknudernes • akseskift {} Venus • Retrograd • pt. I {} Venus • Retrograd • pt. II {} Venus • Retrograd • pt. III {} Opsummering • Venus Rx {

• Dette forstærkes selvfølgelig også yderligere af, at retrograden finder sted midt under formørkelsessæsonen. Denne formørkelsessæson mimer pudsigt nok også sidste sommers, der fandt sted lige efter at Måneknuderne (der bestemmer hvor de forskellige eclipser falder) havde skiftete tegn ind i Tvillingen (Nordknuden) & Skytten (Sydknuden). Man kan alt i alt sige, at vi genbesøger temaerne omkring verdensopfattelse, værdier, hjerterum, samvittighed, perspektiv & en grundlæggende omskoling eller omrokering af vores måde at se, tænke & tale om verden på — en disciplin vi åbenbart jf Merkur selv kan blive endnu bedre til. Og i tilgift mødes han med Solen & Månen under den totale Solformørkelse d. 10. juni i næsten eksakt konjunktion (orbis 1°) & i tilgift lige ved siden af MC (det højeste punkt på himlen) her i Danmark. Der er altså VIRKELIG fokus på vores kommunikation & hvordan vi udtrykker den i det offentlige; lever vi op til egne forbilledlige forventninger eller? Det bliver spændende at se hvad Mette Frederiksen har at sige den dag.

• Alt dette begyndte i princippet i går nat, halv 1, men vi er nok en del, der har kunnet fornemme energien standse op den seneste uge. Merkur er altså officielt begyndt på sin retrograd & vil tage os med på en række tågede & illusionerende erkendelser måske omkring kærlighed, måske omkring rimelighed (pga sin kvadrat til Neptun) de kommende 22 dage — til og med d. 22. juni. Han har som skrevet været i sin pre-skyggefase siden d. 15 maj & vil først bevæge sig helt ud af sin post-skygge d. 7. juli, så der er rige muligheder for at få undersøgt vores kognition & gået på nysgerrig opdagelse i vores sind & de ting, følelser, tanker & overbevisninger som vi kan møde her, de kommende uger.

• Når Merkur er retrograd genbesøger vi en periode vi allerede har været igennem, både graderne i horoskopet, men især i vores liv. I princippet er hans baglænssnurrende bevægelse en optisk illusion — ligesom at Månen skifter form (fase) — eller at menneskelivet er flygtigt & vi alle er separeret fra hinanden. Ingen af disse tilsyneladende sandheder er reelle*. Men de er vigtige i forhold til at udfolde & udforske det at leve inkarnation efter inkarnation her på Jorden (*vil du læse uddybelser af mine påstande, kan du det i slutningen af indlægget**).

• Disse afbræk i den kollektive energistrøm er nødvendige. Denne opbremsning i energien er en forudsætning for os & vores sind, for at vi kan fungere. Det er en indbygget hvileperiode på samme måde, som at vores sind har brug for at sove sammenhængende hver nat. Retrogradperioderne er en slags pause, som er lagt ind i den måde alting udfolder sig på; ligesom vi som mennesker har brug for hvile & søvn for at kunne virke aktivt, når vi er vågne, så bliver energistrømmene omdirigeret i ny & næ. Denne slags “søvn” eller omstrukturering af hjernebølgerne, handler imidlertid ikke om at komme ned i deltasøvn & afstresse hjernen på samme måde som når vi sover. Disse cyklusser er meget længere & i højere grad forbundet til vores sjæl, intuition & nervesystem.

• Almindeligvis er Merkur retrograd kendt for at at bringe bagvendt kommunikation, teknologiske fejl/sammenbrud, nervøs energi, ængstelighed, forsinkelser på trafik, breve, kontrakter (etc) samt forsvundne genstande — & det er da også sandt at beskeder kan havne de forkerte steder, forsendelser forsvinde, osv — men det er i højere grad følgevirkninger af det egentlige fænomen — især hvis vi ignorerer eller fornægter det — end det er selve fænomenet. Den bedste måde, vi kan møde Merkur Retrograd (& i princippet alle retrograder), er at skrue ned for tempoet, snusfornuften & det skeptiske sind. Øvelsen her går ud på at åbne op for mulighederne, tilfældighederne, uvisheden, tvivlen, ydmygheden, de bredere perspektiver & måske endda også guddommelig indgriben. Vi skal nu gentænke, genbesøge, revurdere, overveje, evaluere & forbinde os til de højere & skjulte indsigter, der venter på at blive erkendt — om muligt.

• At det kan resultere i at vores dagligsdags kommunikation (& dets apparater) kan drille, skyldes, at vi nu skal gå igennem den (tanke)flod vi allerede har krydset siden 15. maj (men temaer fra sidste sommers Merkur Rx kan også dukke op igen). Men i modsætningen til grækeren Heraklits forestilling om, at man ikke kan krydse den samme flod to gange, tilbyder Merkur Rx os nu at gå baglæns, mens vandet også løber baglæns i floden. Den oplevelse vi får er derfor ikke *magen* til den første, men vi genbesøger allerede besøgte temaer og får nu mulighed for at se dem på nye måder/fra helt andre vinkler. Almindeligvis dukker nye synspunkter, erfaringer & manglende informationer op, når vi går baglæns ad vores indre sti.

• Derfor plejer jeg også at mane til besindelse. Merkur Rx er ikke en forbandelse, der forsøger at forhindre os i at nå vores mål. Tværtimod er det en påmindelse om, at nogle områder af livet skal tages med ro & at det giver gode resultater at tænke sig om en ekstra gang eller to, for måske var der mere til den situation, arbejdsopgave eller erfaring end vi først troede? At denne Merkur Retrograd begyndte med en konjunktion med Venus initierer også et enormt potentiale for at åbne sig endnu dybere & læne sig ind i total tillid & aktivere sin modtagermagnet. Det gør man bedst muligt ved at sænke paraderne, holde op med at forsøge at please eller kontrollere, at have tillid til at det hele nok skal gå & at det, der er allerbedst for én, sker, også selvom man lige nu ikke kan se det. Så missede du det hus, det job, den opringning, den kæreste, den ferie eller lign, så prøv at sige pyt. Hvis det var tiltænkt dig, var det kommet & kom det ikke, kommer noget andet, der er mere på bølgelængde med hvem du er & hvor du er i dit liv!

• Denne retrograd er den midterste ud af de tre årlige Merkur Rx — som i år smukt nok matcher 2021’s dynamiske, frihedssøgende & foranderlige 5’er energi — & dermed alle er falder i lufttegn & derfor stiller skarpt på vores evne til at socialisere, interagere, holde det store overblik & kunne forstå abstrakte situationer & sammenhænge.

• Med denne Merkur Retrograd i Tvillingerne er der et særligt fokus på vores sind, en mulighed for at gå andre de indre kringelkroge efter i sømmene, genbesøge, revurdere & undersøge vores indre processer, hvordan vores sind fungerer & udfolder sig samt vores tankestrømme, tankemønstre, overbevsninger & idéer. Vores sind er et værktøj for vores sjæl, ikke en fængsel eller en ængstelighedsgenerator vi skal tyranniseres af. Det er vigtigt at det er os, der med bevidst intention kører bussen & ikke vores ubevidste, nedarbejde kulturelle eller familiære programmering. Og hvilket magisk & kraftfuldt værktøj!

• Så hvordan bruger vi vores sind? Det er det helt store spørgsmål under denne retrograd. Anvender vi dets ultimative potentiale eller genanvender vi gammel, destruktive mønstre? Er vores ubevidste historier & overlevelsesstrategier fra vores barndom i overensstemmelse med vores sandhed & det menneske vi er i dag? Lad alt der dukker op de kommende 22 dage fange din opmærksomhed. Undersøg det, analyser & eventuelt disseker det, hvis det ikke giver sig selv. Alt der dukker op er temaer, mønstre, emner, adfærd mm, der skal undersøges & formentlig transformeres til en mere nutidig version. Det er dog vigtigt at I ikke læser det her som en arbejds-opgave, det er ikke mening at vi skal gøre alt muligt, det vigtige er at lytte, stoppe op, observere, tænke, holde pause mens man drikker en kop te i solen. Da Merkur mødtes med Venus i forgårs er det vigtigt at vi husker at gå ind i denne proces med en modtagelighed & tillid. En blid, langsom energi, der åbner os & gør os stabile & rolige.

• Selvom det for nogle uden tvivl vi være årets med forvirrende, stressende & rastløse Merkur Retrograd er der også mulighed med bevidst intention, at forvandle den til årets mest blide, da Venus giver os en god portion kærlighed & held med i ryggen. De almindelige Merkur Rx misforståelser & konflikter (der opstår, når vi forsøger at undertrykke den indadvendte energi & haste igennem denne baglænssnurrende bevægelse; presse aftaler præmaturt igennem eller nå deadlines, det ikke giver mening at nå) vil have lettere ved at blive løst denne gang, hvis vi husker at have værdigheden (både vores egen & andres) & kærligheden med os. Tvillingens dualistiske & nuancerede blik på livet vil give os mulighed for indsigter omkring egne eller andres motiver & adfærd + gøre det lettere for os, at sætte os i andres sted & dermed samarbejde — især de dage fra d. 15-29 juni, hvor Merkur nærmer sig trigon til Saturn vil det være lettere at acceptere sin rolle & ansvar, samt tage det på sig. Og her vil vi være mere modtagelige for at læge helt gamle mønstre omkring frihed, selvstændighed, selvværd & kommunikation.

• Der er dog også en anden meget markant indflydelse på denne Merkur Rx & det er kvadraten til Neptun, som han & Venus står/stod eksakt i i løbet af den seneste uge. Neptun er illusionernes, drømmenes, sygdommens & det opløste egos planet. Hans indflydelse på denne Merkur Rx vil give os et højere næstekærligt fokus, måske endda selvopofrende eller selvudslettende samt et øget ønske om harmoni & kooperation, men desværre vil det for de fleste komme til udtryk som mangel på samme, nedslåethed, mismod, frygt, manglende tillid eller direkte deprim pessimisme! Især dagene nu & frem til Solformørkelsen d. 10. juni kan opleves meget tågede, forvirrede & måske endda uvirkelige. Så undgå vigtige begivenheder, præstationer eller praktiske gøre mål især omkring formørkelsen. Ja, faktisk er det en slags energetisk nulpunkt, så de fleste af os vil føle sig voldsomt trætte & drænede, hvorfor det bestemt kan anbefales at være så blid & passiv som muligt. Og dage efterfølgende vil nogle især opleve at få serveret nogle kælderkolde sandheder (eller få brudt sine illusioner), man egentlig har undgået, fordi de var for smertefulde eller krævede for meget af en at forholde sig fornuftigt til (men her hjælper Saturns modenhed & ansvarlighed os endnu en gang). De bevægelige tegn Tvillingerne, Jomfruen, Skytten & Fisken vil være kraftigst påvirkede af dette.

• Oplevelser eller emner der rørte på sig omkring d. 15. samt 29. maj vil indikere hvilke temaer denne retrograd vil handle om for dig. Om der er fokus på at afklare bestemte opfattelser, relationer, pengeanliggender, retning eller generel kommunikation, trafik eller noget helt andet, vil vise sig her.

• For nogle vil denne *usædvanlige* kommunikationsenergi gøre det lettere for dem at kommunikere generelt, blive forstået eller udtrykke deres følelser (gælder især for mennesker, der har Merkur Rx i fødselshoroskopet), så hvis du får overraskende kærlighedserklæringer, vær da ikke så overrasket, da denne retrograd som nævnt falder meget kærligt. Tvillingens store nysgerrighed, umiddelbarhed & menneskefascination vil for nogle blive yderst synligt de kommende uger & gavmildhed & kærlighed fra kanter man ikke forventede kan også komme i ens retning, hvis man tør tro på det.

• Så smil til verden & lad appelsinerne falde ned i din turban, mens du tager den med ro — tager en afgang senere, griner af at du var lige ved at sende den besked til din chef, som din partner skulle have, osv. Og tag dig lidt ekstra tid til at lade tingene falde på plads som de var tiltænkt, i stedet for at lade vores samfunds misforståede Mars-energi presse afleveringerne igennem før de er færdige, halse efter umulige & urealistiske deadlines, osv. Send hellere sms’en senere, meld afbud til den kaffedate eller meld ud, at du desværre bliver en halv time forsinket. Overskuddet denne tid kommer ikke af at presse Merkurs baglæns strømmen ned i en forlæns form, men ved at acceptere, at det hele forløber anderledes & måske på nye & spændende måder. Husk at vi kan lære meget ved at se os selv udefra & vores hverdag & mønstre på ny, som vi ikke er åbne for, hvis vi er stressede over, at rytmen & dagene ikke forløber som de plejer.

• Husk at tage tid offline, hvil dine nerver & dit sind, lad det simre uden skærm & tusind indtryk. Og så vi jeg også minde alle om, at vi aldrig bliver præsenteret for emner eller temaer, vi ikke er klar til eller har evnerne til at håndtere eller forvandle. Vores underbevidsthed kender os godt & beskytter os imod ting, vi ikke kan rumme eller er parate til at håndtere (deraf fortrængningsmekanismen). Så hvad kan du udfolde med denne nye bevidsthed? & hvordan bidrager den til din udvikling & personlige rejse? Det vil være nogle spændende spørgsmål de næste par uger & husk også: Tvillingens spidskompetence er fleksibilitet & omstillingsparathed. Det vil være nogle gode egenskaber at kunne trække på, den kommende tid.
Rigtig god mandag…

..
..
Alle billeder er af Theodor Kittelsen (1857-1914) & hedder:
Billede 1) “Far far away Soria Moria Palace shimmered like Gold”.
Billede 2) “Nokken som hvit hest”, 1909.
Billede 3) “Nøkken”, 1904.
Billede 4) “Op under Fjeldet toner en Lur”.

**Redegørelse for ovenstående påstande: Merkurs tilsyneladende baglæns bevægelse på himlen en optisk illusion, der skyldes at han ikke bevæger sig rundt om Jorden (som man antog i middelalderen, hvis man benyttede sig af Geocentriske verdensbilleder), men at han bevæger sig rundt om Solen. Da både Merkur (eller en hvilken som helst andet planet) & Jorden bevæger sig rundt om Solen i forskellig tempi, vil vi se nogle forskydninger af banerne — men da alt vi observerer fra Jorden ligner det finder sted på en stor blå baggrund vi kalder Himmelhvælvingen, så er der perioder i en planets omløbstid, hvor den (set fra Jordens synspunkt) ser ud som om den bevæger sig baglæns på himlen (bemærk at alle planeter er retrograd på et tidspunkt & at planeterne fra Jupiter & ud har årlige & meget lange retrograder).
Månen skifter ikke form. Nej, hun er sådan ca rund & vender altid sit kølige & godmodige ansigt (den samme side) mod Jorden, men alt efter hvor hun befinder sig i sin bane rundt om Jorden på himlen, vil Solen (hendes evige lyskilde) skinne på forskellige sider. Under Nymånen oplyser Solen fx hele hendes bagside & derfor er hun usynlig for os set fra Jorden. Men husk Månen er altid Fuld set fra Solens perspektiv. Det leder mig til den sidste pointe. Se, fra det individuelle menneskes synspunkt er livet en lang række af vilkårlige begivenheder, der er separeret fra hinanden, ligesom vi er uafhængige & separate fra andre mennesker. Det er imidlertid også en optisk illusion, der skyldes, at vi har glemt, hvor vi egentlig kommer fra. Det er et præmis for at inkarnere, for at få “mest mulig” ud af inkarnationen. Fra det Jordiske livs perspektiv oplever vi flod & ebbe. Vi ser det i Månens faser, i havet, i livet; mennesker fødes, lever & dør. Vi har dag & nat, indånding & udånding, & fysisk eksistens samt ophør af den selvsamme fysiske eksistens — det evigt foranderlige, livets impermanens. Det ændrer imidlertid ikke på, at hvis vi zoomer ud i et større perspektiv, så kan vi se, at Solen altid skinner. Månen altid er Fuld — at der ikke findes dag & nat, kun vores kære klode, der hvileløst roterer konstant. Der findes intet op & ned, selv tiden virker besynderlig & ugyldig der ude i det store verdensrum. I virkeligheden er der kun masse, rum & energi. Det består vi som mennesker imidlertid også af: krop, der udfolder sig i tid & rum + energi. Denne energi kunne vi kalde bevidsthed, men vi kunne også kalde den personlighed, liv, ånd eller Sjælen. Fysikkerne er enige med os om, at energien i Universet er konstant. Består vores nerver & bevidsthed af elektromagnetiske impulser, der sender til vores hjerne, må denne “energi” jo altså bevæge sig et andet sted hen, når vi dør. Om man tror på Sjælen (eller ånden) eller ej er i min optik underordnet. Noget mere end en klump kød & knogler er vi jo. Og dette “noget mere”, denne energi, der findes i os; elektriciteten i vores nervesystem — er altså evig. Og den er universel. Den er aktiv i alt liv der eksister — både på Jorden & andre steder, hvorend det kunne være. Pointen er, at alle disse illusioner tjener et formål & måske endda et pædagogisk et af slagens.

} Venus ● MerKur {

[ Merkur & Venus i konjunktion i 24° 29. maj, kl. 07.12 ]

• Et af astrologiens mest almindelige møder mellem de to inderste (& eneste) planeter, der befinder sig imellem Solen & Jorden & derfor har de allerkorteste omløbstider i Solsystemet, hvorfor de kan nå at møde hinanden en række gange på et år. Almindeligvis mødes kommunikationens & det lavere sinds planet, Merkur, & selvværdet, nydelsens & kærlighedens planet, Venus ca. 3 gange årligt — der er dog nogle år, der er specielle.

• Og selvom 2020 var et overraskende år med usandsynlig mange aspekter, så glimrede det ved sit fravær af Merkur-Venus-konjunktioner. Vi så nemlig kun én enkelt d. 22. maj. Men det som 2020 ikke tog, det har 2021 fået & i år ser vi disse to hurtigløbere løbe i favnen på hinanden hele 4 gange! Første gang 13. februar under Merkur Retrograd, hvor de begge stod i Vandbæreren. Dernæst 25. april, hvor Merkur atter indhentede Venus, nu i 13° i Tyren. Og så har vi i dag, 29. maj. Og selvom Merkur har været foran Venus siden 25. april, kan hun nu indhente ham, fordi han sagtner farten i forbindelse med sin retrograd.

• Faktisk er det ganske pudsigt sammentræf lige inden Merkurs retrograd. Især fordi de mødes i Venus højeste & mest frugtbare, kærlige overflods grad, 24 også kendt som dronningevibrationen 24/6. Dernæst mimer dette møde sidste års Venus Retrograd, der også fandt sted i Tvillingen just efter at Måneknude-aksen var skiftet ind i Tvillingen/Skytten & nu initierer dette møde Merkurs Retrograd i eget tegn, en potent forbindelse, der kun forstærkes af, at den finder sted under formørkelsessæsonen. Denne Merkur Retrograd, vil altså minde os om, hvilke følelser & tanker vi havde sidste Tvillingesæson — pandemien rasede & det samme gjorde BLM-bevægelsen. Vi har altså et stort fokus på frihed, lighed & menneskerettigheder & hvordan vores personlige værdier & retfærdighedsfølelse. Disse eller lignende temaer vil formentlig også komme op i år. Venus vil altså farve denne Merkur Retrograd & sætte en masse tanker & idéer igang i os omkring værdi, værdighed, lighed & hvordan vi formidler det.

• Derudover er dette møde en velsignende forbindelse. Når Venus & Merkur står sammen åbner op for et muligt pengeflow, men også samtaler om kærlighed, relationer & økonomi bliver nemmere. Man skal selvfølgelig tage højde for Merkurs Retrogradbevægelse, der vil lade energien (Og dermed også vores samtaler & måske de måder vi taler om tingene på) strømme andre, mere ukendte & skjulte veje, men der er gode chancer for positive udfald af alle samtaler, der handler om at kunne lide ting, mennesker, penge & øge mulighederne for at disse elementer strømmer ind i ens liv.

• Vores tale er guld, når Merkur står i konjunktion med Venus i Tvillingen. Lidt overraskende under en Merkur Rx, hvor man jo almindeligvis anbefaler folk at holde mund (tale af sølv, tavshed af guld) — eller i hvert fald sætte tempoet i kommunikationen gevaldigt ned & gøre en aktiv indsats for at lytte, så de værste misforståelser ryddes af vejen. Men i år er det altså lidt anderledes & mødet med Venus os giver os imidlertid den smukke, klare, kærlige tale (om ikke andet i nogle dage, mens de står sammen). Om vi blot har bevingede ord eller måske nu tør at udtrykke vores inderste fra hjertekulen vil variere, men i alle fald giver effekten af Tvillingen en lethed i fht at tale frit (til tider ganske meget). Men så længe han står sammen med Venus er det primært fred, skønhed & balance vi udtrykker — eller i allefald ønsker at udtrykke (Merkur er jo en trickster, så man kan aldrig helt vide sig sikker).

• Det er altså en kærligheds/kommunikations energi der går alle veje, kunne man sige. Og den forstærkes yderligere i dag af Månens konjunktion med Pluto, der danner en inkonjunktion til Merkur & Venus. Vi ser altså en kraftfuld energi på flere planer; én der både er ekspansiv, udadrettet & dybdegående. Samtidig med Merkurs bevægelse fra at have fokus på den ydre verden til den indre, sker en sammensmeltning. Den både kærlige, fysiske, men også åndelige, ubetingede kærlighed bobler frem. Nydelsen, fornuften, instinkterne & det dybdepsykologiske smelter sammen i introspektionen Merkurs retrograd initierer.

• Merkur er vores idéer, tale, kommunikation, mens Venus er vores selvudtryk, selvværd & sanselighed, som skaber en direkte vej til det guddommelige kunne man sige. Her mimer Månen & Plutos konjunktion Skorpionens generelle projekt: at dykke ned igennem materiens sanselighed, modstand, kropslighed; alt det fysiske, så vi kan transformere den til en højere, følelsesmæssig frihed eller indre fred.

• Vi kan opleve at have en hel masse ideer, måske endda en kreativ eksplosion! Så hvis det vrimler ud af dit sind med næstekærlige projekter & nye måder vi kunne bygge, elske, skabe eller transformere på sammen som menneskehed, giver det god mening. Skriv det ned & gem det, der vil være meget at skabe de kommende måneder, men nu vil ikke været tiden at udfolde eller eksekverer dem!

• Lad hellere kærlighedserklæringerne flyve om ørerne på os disse dage; så åben dit hjerte så meget du kan (og hvis du ligesom Pluto/Månen kan slås lidt med den blinde tillid, så vid at det er ok. Vi er for det meste kun generte, jaloux, angste, bange for bedrag, afvisning eller at blive sårede, fordi vi har haft negative oplevelser med lign. situationer). Men vid at der her kommer en mulighed for at heale dine overbevisninger omkring kærlighed, tillid, idealer om partnerskab mm de næste 23 dage! Denne kraftige retrograd vil gøre at vores kommunikation kommer i fokus & kan vi læne os ind i de bløde modtagerværdier (som Venus anbefaler) så kan vi transformere vores samtaler fra at være bærere af misforståelser & tankespind til samtaler udsøgt blide, bløde, men dybdeborende; vi kan opleve at have ønsker om at nå ned til roden af vores problematikker — så vi kan få revet dem op med rode, men på en omsorgsfuld & healende facon.

• Smil, grin, græd, glæd dig, udtryk dig, flyt dit flaskende & jublende sind mod ting, tilstande, tilgange, der lader dig op & får dig til at forbinde dig med din egen inderste kerne.

• Påtag dig gerne Tvillingens livstilgange:
~ Vær ekstrem selektiv med hvem/hvad du bruger din energi/retter dit fokus imod. Tænk før du taler & udvælg nøje de ting, du vil lukke ind i dit sind (gælder især nyhedsmedier & overfladiske tilgange). Vores sansninger er højnede, lyt med din indsigt vær opmærksom på ikke at skøjte hen over tidligere skjulte, men vigtige detaljer, der nu viser sig for dig.

~ Vend din tilbedelse fra ydre idoler mod din egen indre kilde! Du & kun du kender din egen indre sandhed! Lyt til den! Ingen andre kan (eller skal) være dommere over os — ligesom vi heller ikke skal være dommere over andre.

~ Befri dig selv fra sammenligning, bagstræberi, bagtaleri, misundelse, jalousi, mindreværd & ligegyldighed — mærk hvem du er, lyt til din lyst & reflekter over din lyst. Hvorfor foretrækker vi noget, fremfor noget andet? Hvorfor synes vi noget er pænt, mens noget andet ikke er? Er det fordi det er på mode? Fordi andre synes det? Fordi sådan er det bare — eller hvad er egentlig baggrunden for din smag, æstetik & præferencer? Ligegyldigt hvad så bemærk, hvordan du dømmer noget dårligt i fht noget andet & hvorfor du mon gør det? Og er det nødvendigt at dømme alt (om ikke andet de fleste ting) så hårdt? Kan vi åbne for noget tilgivelse & accept — og måske endda kærlighed — nu vi har så umådelig meget tankekraft til vores rådighed!

~ Lyt med den dybeste medfølelse & kærlighed til dig selv og andre. Lad integritet, omsorg, hengivenhed & kærlig nysgerrighed lede slagets gang; lad disse egenskaber være en kærlig flamme du lyser ind i din egen sjæl med, når du skal finde vej igennem sommerens illusioner & lyse skygger!

• Graden Venus●Merkur konjunktionen fandt sted i; 24 er en kombination mellem Månens blide, nærende tal, 2 & Uranus forankrende & omvæltende tal, 4 (Kærlighed/forelskelse er også en åbning ind til en endnu ukendt sårbarhed & voldsomme forandringer i vores indre). Sammen giver de summen 6; Venus’ kærlige, sansende, familieorienterede & omsorgsfulde kærlighedstal! Og ydermere forstærkes denne vibration; Merkur er hjemme i eget tegn & buemitterne står i 42′ (42/6) som er den højere oktav af 24/6, en vibration, der ønsker at heale hele verden med kærlighed, forståelse, accept, tilgivelse & respekt.

• Lad Tvillingens skygger smelte bort i nærværet & omsorgsfuldhedens navn; giv slip på sladder, ligegyldighed & nyhedsværdi, så vidt muligt, & læn dig ind i tillidsfuld, nysgerrig overgivelse — Ja, det kan virke udfordrende at skulle forholde sig med fuld accept & tiltro til at de bedste ting sker, men se om du ikke kan lade de højere magter gribe dig, så du ikke længere behøver regne det hele ud, kontrollere, planlægge, bygge, tilrettelægge & tænke! Lad den guddommelige rytme lede dig & lad intuitionen blidt tage over.

• Kort opsummeret har vi altså mulighed for at reflektere på nye & anderledes måder omkring vores tænkning, opfattelser & de værdier vi ønsker — men også dem vi lever efter & praktiserer (& de to vil ikke være ens for alle), at forbinde os til vores egen indre kilde af sandhed & kærlighed & dele vores følelser uden skygger. Vi har mulighed for at standse op og se på vores liv & alle de vidunderlige velsignelser vi har. Merkur Rx er oplagt til at tage nye briller på & kigge objektivt på vores eget liv: hvor er vi * v i r K e l i g * glade for vores liv — hvad knuselsker du helt ind i hjertekuglen?

• Jeg har et forslag til en manifestationspraksis under denne Merkur Rx, hvor du hver aften takler for a l l e de ting, du er taknemmelig overfor: din hovedpude, din behagelige dyne, at du har din egen seng, dit eget værelse/lejlighed/hus, etc, at du har rindende vand, hygiejniske toiletforhold, elektricitet, lys, varme, mad, etc. Jo flere ting, du kan minde dig selv om, at du er heldig at have, desto bedre!

• En sidste sjov detalje er, at denne konjunktion ikke blot er en 2D-konjunktion i horoskopet, men også en 3D-konjunktion som vi fysisk kan observere fra Jorden. Det betyder, at Merkur & Venus ikke kun står i den samme grad i vores forenklede horoskop-model, men faktisk står “ovenpå” hinanden på himlen. Det er den tætteste konjunktion mellem de to planeter de næste 12 år!

..
..
Billede 1) er af George Hitchcock & hedder “Annunciation”, 1887.
Billede 2) er lånt af StarWalkApp.

} Merkur • stationerer • Retrograd {

[ Merkur Retrograd i Tvillingen (24°) 30. maj kl. 00.33 — (16°) 22. juni kl. 23.59 ]

• Vi har haft nogle ret intense dage denne uge med eftervirkningerne af Saturn Retrograd i søndags (d. 23), en Total Måneformørkelse i onsdags (26.) & Merkur Retrograd i nat halv 01. Og ikke nok med det, så mødte Merkur Venus i konjunktion i morges, mens han stationerer retrograd (standsede op for senere i nat at ændre retning). Så nu mærker vi for alvor virkningen af årets anden Merkur Retrograd, der de kommende 23 dage vil tage os med på sin baglæns snurren igennem hans eget tegn, Tvillingen, & forstærker på den måde virkningen af sine domæner: sindet, kognitions- & kommunikationsevner samt trafik af enhver art.

• Når Merkur skifter retning, mærker vi det i vores kommunikationsstrøm (hvilket er særligt forhøjet, nu han står i eget tegn) & derfor kan overgangsdagene føles særligt intense & besværlige (det vil altså sige fra i tirsdags af) — ligesom hvis man har rørt i én retning i en gryde med vand & så skifter til modsat omrøring. De krusninger, der opstår i vandet, er de samme vi kan opleve energetisk i vores flow & kollektivt i vores trafik, kommunikation, handler, etc.

• Merkur begyndte teknisk set sin retrograd-periode allerede 15. maj, da han gik ind i det man kalder pre-skyggefasen (de grader Merkur senere vil genbesøge 2 gange; først baglæns & så forlæns igen) fra 16° i Tvillingen (hvor han igen vil stå 22. juni) til 24°, hvor han står nu.

• Under Pre-skyggen får vi en snært af de temaer, der vil været aktive under selve Retrogradperioden. Ting, mennesker, begivenheder eller steder, der havde tjent deres formål, bliver synlige for os. Ligesom ønsker om nye tilgange, måder, visioner & vaner måske spirerer forsigtig frem. Så hvad har du oplevet siden 15. maj? Er der nogle temaer, der går igen? Gamle mønstre, der er vendt tilbage eller nye temaer, der har stukket hovedet frem? Det vil især være relateret til Tvillingeemner, som skolegang, venner, naboer, søskende, vores sind samt vores evner til at tale, skrive, kommunikere & i det hele taget gøre os forståelige. Og lige netop det med forståelsen kan halte de kommende uger.

• Nu her d. 29. maj standser Merkur altså op & begynder i nat at gå den samme vej tilbage, i sin egentlige retrogradfase, som han har bevæget sig henover siden 15. maj. Selve Retrograden finder sted fra 30. maj — 22. juni; 24°–16° i Tvillingen), hvor alle de underliggende, kognitive mønstre & opfattelser vi har i forhold til hvordan vi tænker, taler, tror om verden & vores medmennesker, hvordan vores forhold er til lærdom, at gå i skole, data samt udveksling af disse, vil blive synlige & komme op til overfladen; en kollektiv bevægelse vi alle vil erfare på individuelle måder — så hvor i dit horoskop har du Tvillingens tegn placeret? Husets emne vil give et praj om, hvor (hvilket livsområde) du vil opleve introspektion & indgående refleksion de kommende 3 ugers tid.

• Efter hans Retrograd kommer vi til Post-skyggefasen, som er den periode, hvor Merkur igen går frem fra 16° til 24° i Tvillingen (for tredje gang), der strækker sig fra 22. juni — 7. juli. Og kommunikationen vil atter blive mere let, klar & almindelig derfra. Men vi vil stadig ikke være helt færdige med erkendelserne, for i Post-skyggefasen skal vi for alvor blive bevidst om det erfarede & integrere det i vores vågne bevidsthed & dagligdags tænkning. (& måske får vi nogle uventede overraskelser; situationer eller begivenheder, vi måske ikke anså for så relevante under Retrogradens introspektion, kan pludselig udgøre et tidligere overset nøgleelement i vores hverdag, den efterfølgende tid). Og selvom der helt klart vil være nogle, der vil ånde lettet op, er der andre, der vil synes at realiteterne er lige brutale nok.

• Så selvom de fleste anser Merkur Rx for at være veloverstået når han stationerer ret igen — altså 22. juni, er det bestemt ikke hele sandheden. For den sidste altafgørende fase, som jeg mener er selve “årsagen” til de 3 årlige Merkur Retrograd — nemlig: integrationsfasen er uhyre vigtigt. Det er her, vi skal implementere alle de erfaringer, oplevelser, følelser & erkendelser, der er dukket op (eller som jo netop vil dukke op de kommende uger) i kølvandet på den bevingede budbringers baglæns snurren igennem intellektets & nuancernes rige.

• Fra d. 22. juni til og med 7. juli vil vi altså se Merkur bevæge sig igennem den sidste del af Tvillingen for tredje gang, og som i én gang til for Prins Knud, får vi lige en ekstra mulighed for at gense det hele én gang til. Vi har evalueret, reflekteret, undersøgt en masse & nu skal disse oplevelser synke ind. Så tag dig tid, mærk dig selv den kommende 1,5 måned & læg mærke til hvilke nye måder, opdagelser & tilgange der for alvor spirer frem i dig! Frem til d. 7. juli vil vi med Tvillingens flyvske sind undersøge & sammenflette, derfra vil vores intuition tage over & nænsomt guide os, når Merkur går ind i Krebsens tegn om aftenen d. 11. juli.

..
..
Billede 1) er af Edouard John Menta (1858-1915) & hedder “Pierrot’s Dream”, 1908.
Billede 2) er et Merkur Rx index for denne retrograd venligst lånt fra cafeastrology.com & viser hvordan Merkur (ser ud som om) han først bevæger sig frem, dernæst tilbage, for til sidst at bevæge sig frem igen.

} Merkur • i • Tvillingerne • pt. I {

[ I transit 4. maj kl. 04.43 — 11. juli kl. 22.25 ]

• I går aftes gik Merkur endelig i Tvillingen! Sindet, kognitionen & det verbale udtryks planet har brugt lidt over 2 uger i Tyrens godmodige & tænksomme tegn, & er nu klar til at turbo-ræse derudaf i sit eget luftige domæne, Tvillingen. Bliver vi stakåndede af at høre på os selv eller vores bofæller snakke i dag, er det altså ikke så overraskende; vi skal lige kollektivt vende os til den nye energi.

• Når Merkur er hjemme i den dynamiske, omskiftelige & nysgerrige Tvilling, kan der kun blive snakket for lidt. Det kan være dybe emner, morsomme samtaler, jokes, pjatterier, hverdagssnak, diskussioner, meningsudvekslinger, drillerier og meget mere. Merkur — eller Hermes, som han hedder i den græske mytologi — er bevægelsen, trafikken, kommunikationen & udvekslingens gud. Derfor bad både handelsmænd & tyveknægtene til ham i oldtiden. Han skelner nemlig ikke imellem rigtigt & forkert, men er snarere optaget af, at ting bytter hænder eller at ord udveksles; hvad end konsekvenser det måtte have (dette er også årsagen til, at man oftest anbefaler, at man skal tage back-up af sin telefon — eller undgå at købe elektronik — under Merkur Retrograd, for man ved aldrig hvornår ens apparater skifter hænder — igen. Og dette er særligt vigtigt fra 29. maj, da han halv 1 den nat begynder årets anden retrograd i Tvillingen).

• Af netop denne grund, vil vi opleve hans trickster-energi særligt længe i år, da han pga sin retrograd vil befinde sig i egne bevægelige luftlag helt frem til 11. juli (hvor han da, langt om længe, smutter ind i Krebsens våde & emotionelle domicil). Derfor kan vi også føle os lidt mere lege- & drillesyge de kommende 10 uger end almindeligvis; Vi kan jonglere med ord, være spidsfindige, subtile & måske endda også komme med et par bevingede et af slagsen. Vi vil have en højnet lyst til at socialisere, at spille spil sammen, udveksle opskrifter eller erfaringer online på sociale platforme — eller er vi mere til introverte aktiviteter, kan der være stor fornøjelse i at lægge puslespil (gerne sammen med andre) eller programmere.

• Den kommende tid har vi altså fokus på vores forståelse, opfattelse & vores evne til at udtrykke os. Kommunikation vil være i højsædet & måske vil vi endda også opleve, at vi ønsker at træne vores kommunikative færdigheder, udfordre os selv eller generelt undersøge, hvor vi måske er upræcise eller kryptiske, når vi almindeligvis snakker med andre i dagligdagen.

• Vi kan også opleve et højnet fokus på at læse, dykke ned i bøgernes verden eller måske udfordre vores evne til at lære & forstå. Hvordan gør vi det bedst? Hvordan kan vi bedst lide at lære & formidle, og er der måder vi kunne blive bedre, sjovere, mere direkte eller mere smidige i vores evne til at italesætte vores tanker & følelser — eller bare generelt formulere os på? Kommunikation, tanker & at tale & skrive er altså i fokus de kommende 10 uger & det er en god ting, da Merkur møder Venus i konjunktion (for anden gang i år) lige inden han stationerer retrograd & dermed indikerer, at denne retrograd kommer til at handle om at forstå vores tanker & forhold til værdier, skønhed, præferencer, selvværd & tilfredshed. Venus befinder sig også i Tvillingen til den tid (hun skifter tegn d. 9. maj), et tegn hun ikke er så bekendt med, hvor hun oplever en form for kognitiv eller emotionel distance til sine ellers så jordiske behov & ønsker — men mere om det!

• Når alt det er sagt, bliver vi altså hurtigere & skarpere i vores tankeprocesser, bedre til at sortere & indsamle information & har rige muligheder for at formulere os på både skift & i tale den kommende tid (hvilket er en velsignelse for alle, der læser til eksamen: husk at disse dage frem til d. 29 er bedst til at tilegne sig nyt stof, mens dagene efter d. 30 er bedst til at repetere, renskrive, læse korrektur, mm). Denne transit er altså oplagt til opgaveskrivning, ansøgningsarbejde, underskriftindsamling, dataindsamling, undervisningsmateriale-planlægning, kurser, brainstorming, visionboards, fremstilling af prototyper, datasæt, rundspørge, mm.

• For nogle kan det dog også tippe over & skabe en flyvsk, lidt forvirret, holdningsskiftende, fablende, rablende, ruminerende, omskiftelig & ufokuseret indsats eller udtryk. Det er forskelligt, om vi trives i Tvillingens aktive energi eller ej. Nogle vil føle det som en kærkommen lise at få lidt fart over feltet, mens andre vil synes det er udmattende & anstrengende. Mærk efter hvordan du oplever transitten, & hvad du har brug for. Vi er stadig i Tyrens sæson med alt, hvad det indebærer, & fortrækker man den langsomme jordnære energi, er det godt at læne sig lidt mere ind i den med jordforbindende praksisser som fx ompotning af alle ens planter, med kærlighed & nydelse at forberede gryde- eller andre simreretter, fodbad & kropsmassage, man har kræset for, etc. Denne anden halvdel af Tyrens sæson (vi krydser over de 15° d. 5. maj) kommer til at være meget mere tempofyldt, udvekslende, legende & flyvsk fordi Merkur & Venus skifter ind i Tvillingen.

• Almindeligvis er indlæring med Merkur i Tvillingen hurtigt, sjov, nem & lidt overfladisk informations indtag, men pga en række harmoniske aspekter til Pluto & Neptun, samt et hårdt aspekt til Jupiter, disse dage, kan vi lettere indoptage information på et mere mættet, dybdegående eller omfangsrigt plan — ligesom vores intuition & visualiseringsevner kan være højnede.

• Tung research virker mindre uoverskueligt nu, især hvis det handler om at undersøge fremtidige muligheder, det fællesmenneskelige eller fascination af menneskets evne til at skabe systemer. Dertil kan vi have let ved at indsamle information om nye emner, man er meget optaget af eller nysgerrig på. At arbejde i dybden, afdække, afsløre, gennemarbejde, eller komme fejl eller fejlantagelser til livs er også i højsædet disse dage. Ligesom at afdække tabuer, undersøge magtforhold i sig selv eller sine omgivelser, samt ødelægge, forvandle eller transformere disse er noget man kan finde yderst givtigt & interessant!

• Nye venskaber indgået under denne transit sandsynligvis stikke dybt & vi kan opleve at føle hinanden an på sjælen. Trauma bonding er andre emner, der er relateret til det skjulte, kan dog også dominere relationen & det kan blive spændende & intens (for det meste på en interessant eller modig måde). Dertil kan vi også bruge denne transit til at grave vores egne skygger eller dårlige vaner helt ud & hive dem op med rode — én gang for alle — om det er opstyltede idealer (Jupiter) eller urealistiske ønskedrømme eller decideret selvbedrag (Neptun) vil tiden vise. Så er det nu du skal kvitte dit sukkerforbrug, cigaretterne eller den der lidt obsessive-tilgang du let får til kærlighedsrelationer? Det åbner stjernerne op for, at du kan, hvis du vil. Håber I får en sjov & lærerig transit med Merkur igennem de nysgerrige & videbegærlige Tvillinger.

..
..
Alle billeder er af Charles Courtney Curran (1861-1942). Billede 1) hedder “A Seat on the Summit”, 1910, mens billedet lige her under hedder “The Top of the World” & “Summer Clouds”, 1917.