} 1. kvartals • Måne {

[ Post Solformørkelse & 1.Kvartal Måne i 27° i Jomfruen, 18.juni kl. 07.54 ]

• I dag står Månen præcis halv mellem ny & fuld. Det er en overgangsfase, der afvikler energierne fra de to kraftfulde formørkelser vi så for en & 3 uger siden. Energierne er dalende, men stadig intense, selvom vi også begynder både at kunne se lidt ud af den mentale tåge, der har ligget over os de seneste uger. Samtidig kan vi også opleve, at energien begynder at vende sig mere indad.

• Det skyldes både at vi nærmer os Krebsens følende vand-sæson & at både Jupiter & Neptun begynder at forberede sig til deres årlige retrograder.

• Men vi oplever også en lyst eller impuls imod at handle. Det store rekalibrerings-tema fra Solformørkelsen d. 10, når et springende punkt i dag. Der skyldes at 1.kvartal Månen markerer den første krise i Månecyklussen & dermed et konfliktende oplevelse vi er nødt til at handle på. Solen står i slutningen af Tvillingen & Månen er ved at binde sit organiserende & analytiske besøg i Jomfruen op. Derfor danner de det aktiverende,  dynamiske aspekt: kvadraten.

• Når Solen & Månen står i kvadrat oplever vi en konflikt eller spænding (oftest indre) imellem vores væsenskerne (Solen) & vores instinkter, indre liv eller dybe behov (Månen). Vi kan stå i en situation, hvor vores idéer eller opfattelse af, hvad der sker omkring os & hvad vi er nødt til at gøre, står i kontrast til hvad vi selv har brug for, længes efter & næres ved.

• De seneste par dage har vi mærket efterdønningerne af Saturn●Uranus-kvadraten, 2021s aller største aspekt (der kun finder sted hvert 14. år, men som i år helt exceptionelt optræder 3 gange)! Dette aspekt viser os en nye vej, en vej ind i fremtiden; ud af gamle, stivnede strukturer med et fikseret fokus på resultater & fremtiden & ind i en ny, nærværende & sanselig nutid, hvor vores tilknytninger altid er funderet i os selv fremfor i ydre skatte & besiddelser.

• Men det er også smertefuldt at sige farvel, løsrive sig fra de spændetrøjer vi har taget på af høflighed, for at blive socialt accepteret, elsket eller tilhøre en bestemt gruppe. Vi får nu mulighed for at opdage & opleve friheden i at udfolde vores sande, indre natur. Hvilket kan føles både angstprovokerende for os & faretruende for vores mere usunde & codependent relationer.

• Kombinationen imellem Saturn●Uranus & 1.kvartal Månen viser os steder, hvor vi er nødt til at sige nej, træde ud af konsensus & vælge os selv, vores grænser, behov & følelser først. For at vi kan være mere os selv & mere nærværende overfor de mennesker vi vælger at drage omsorg overfor.

• Selvom det kan føles voldsomt, kan vi nu med Jomfruens analytiske, organiseringsevner løse de logistiske problemer vi måtte støde på i den ydre verden (som Merkur Retrograd måske besværliggør yderligere for nogle), selvom det ikke kan understreges nok at de egentlige udfordringer eksisterer på det indre plan. Krisen eller konflikten er med andre ord i os. En konflikt imellem hvad vi kan være bekendt & hvad vi selv har lyst til/brug for. Og klarheden omkring vores evne til at se os selv, stå ved os selv & udfolde os selv fra et ikke forudindtaget & autentisk sted.

• Dagene efter Solformørkelsen vil også for nogle have været fyldt med indsigter omkring vores egne mindre flatterende sider & vi kan måske føle skyld, skam eller forfærdelse omkring disse sider, mønstre, skygger, tanker eller hvordan det nu har udfoldet sig. Jomfruen kan have en tendens til at gemme sig for skammen & drukne det hele i ocd lignende adfærd hvor man enten får lyst til at kontrollere eller “rense” alt omkring sig & hvis det ikke kan lade sig gøre eller man ikke magter kan mere destruktiv adfærd som virkelighedsflugt igennem rusmidler komme til udtryk. Det anbefales selvfølgelig ikke at drikke sig fra sans & samling eller bedøve sig på anden vis. Kom hellere impulsen i forkøbet & forsøg at mærke ind i, hvorfor kontrolbehovet, skammen eller flugten bliver aktiveret & se om du kan tale dig selv ned,  tage ansvar eller på anden måde handle konstruktivt.

• Heldigvis er dette også et fysisk vendepunkt, hvor Solformørkelsens energi bøjer af & vi har en række blide aspekter disse dage inden Venus årlige opposition til Pluto kulminerer om en uge sammen med Fuldmånen. Så hvis du ikke er for opslugt af post energierne fra Saturn●Uranus & Solformørkelsen, prøv da at nyde de kreative & opfindsomme aspekter mellem Venus●Neptun & Solen●Jupiter.

..
..
Billedet er af Erin Vest & hedder “All the horses of iceland”.

} Solformørkelses • Optakt {

[ Ringformet Solformørkelse kl. 12.41 // Nymåne i Tvillingen i 19°, 10. juni kl. 12.52 ~ delvist synlig i Danmark ]

• Anden runde af dette års Sommerformørkelser er over os. Denne gang ser vi Himmellysene (Solen & Månen) mødes ved Nordknuden (Månebanens nordlige skæringspunkt) i en Nymåne, hvis konjunktion er så eksakt, at Månen vil skygge for Solen & dermed skabe en Solformørkelse.

• Nymånen i morgen er en MikroMåne, dvs at det er en af de hele Månefaser, hvor Månen befinder sig allerlængst væk fra Jorden i 2021. At den er sammenfaldende med en total Solformørkelse medfører det, vi kalder den ringformede Solformørkelse. Her kan man nemlig se en lille lysende ring rundt om den ellers totalt dækkede solskive, da Månen er så langt fra Jorden at den ikke helt kan dække hele Solen, heller ikke selvom den står direkte foran. “Ring of Fire” kaldes det også. Ser nogenlunde sådan her ud:

I Danmark vil den dog se sådan her ud:

• Desværre er denne Solformørkelse kun en hel Solformørkelse over Grønland, nogle dele af Canada & Arktis, hvorfor vi må nøjes med at se en delvis Solformørkelse på disse breddegrader. Månen vil dække 18-20% af Solskiven set fra Danmark i morgen i tidsrummet 11.33 –13.51. Solformørkelsen står på sit højeste 12.41 & selvom vi som sagt kun kan se en delvis formørkelse, vil vi bestemt kunne mærke energien. (Husk at man aldrig må kigge direkte på Solen uden beskyttelse & slet ikke igennem linser: kikkerter, kameraer, lup, osv da man kan få alvorlige skader på øjnene. Vil man se en Solformørkelse skal man have Solformørkelsensbriller med særligt egnet dæmpemde plastik-brilleglas eller kigge igennem en bestemt type metal-folie.)

• En formørkelse opstår når Jorden, Månen & Solen står på en lige linje ude i rummet & kan dermed kun forekomme under Fuld- eller Nymåne. Pga afstande & størrelsesforhold passer Solen, Månen & Jorden perfekt sammen, hvorfor Jorden & Månen på skift kan skygge for enten Månen eller Solen. Formørkelserne forekommer enten ved at Nymånens mørke bagside passer eksakt henover Solskiven set fra Jorden (Solformørkelse), hvis man befinder sig i totalitetszonen (der hvor den totale Solformørkelse er synlig, red.) & Jordens skygge skjuler Månen fra Solen under Fuldmånen (Måneformørkelse). Måneformørkelser har en bredere skygge (da Jorden som skygger for Månen står tættere på Månen & er tilsvarende større end Månen) end Solformørkelser, hvor det er Månen, der skygger for Solen. Da Månen er mindre & står meget længere fra Solen opstår situationen, hvor Månen rent faktisk kan skygge fuldstændig for Solen sjældnere. Derfor kan vi oftere se Måneformørkelser flere steder på Jorden samtidig, men Solformørkelsens totalitetszone er meget mindre & derfor begrænset til en helt specifik bane henover vores klode.

• Den røde stribe herunder er området hvor man kan se den ringformede Solformørkelse i sin fulde figur, mens de orange skygger markere mere & mindre delvise Solformørkelser.

• Formørkelser optræder altid i par med 14 dages mellemrum (eller tripletter med 2 x 14 dages mellemrum) dvs Måneformørkelse — Solformørkelse (eller omvendt). Dette fænomen forekommer ca hver 6. måned, men alt efter om Månen (som bevæger sig rundt om Jorden i en ellipseform) er længst fra (apogæum) eller tættest på (perigæum) Jorden, vil vi opleve dem forskelligt, hvorfor der findes 3 forskellige slags Solformørkelser: den totale, delvise & den ringformede. Månens perigæum & apogæum er også dét, der afgør om en Måne er en SuperMoon (Fuld- eller Nymåne tættest på Jorden) eller en MicroMoon (Fuld- eller Nymåne længst fra Jorden)

• Formørkelsessæsonen optræder altså hvert halve år ca. & skaber en form for energetisk tunnel på mellem 4-8 uger, hvor Solen, Jorden & Månen er i energetisk alignment. Astrologisk beskrives det som en udviklingsportal, der (i dette tilfælde) åbner sig med Måneformørkelsen (Fuldmånen) d. 26. maj & slutter med Solformørkelsen (Nymånen) i morgen d. 10. juni. Vi forvandler med andre ord vores opfattelse nu, som vi med Solen & Månens kræfter vil se transformere sig de kommende 2 uger. Resultatet vil vi dog nok først set til vinter, når der igen er formørkelsessæson i Skorpionen & Skyttens tegn.

• En anden detalje det giver mening at bemærke er, at formørkelsessæsonerne nogenlunde følger Måneknudernes akse. Dvs at i år, hvor Månens Nordknude står i Tvillingen, ser vi at formørkelserne ligger & vipper på Tvillinge–Skytte-aksen — men fordi vi allerede er et år inde i denne akse (og akserne “kun” varer 1,5 år), vil vi allerede til november se en Måneformørkelse i Tyren. Denne formørkelse vil initiere de kommende 1,5 år & derfor bliver det altså ekstra spændende at se, hvilke temaer den vil bringe op.

• Sammenfaldet imellem formørkelserne & Måneknuderne varierer som i ser en lille smule, hvorfor man godt nogle gange kan se nabotegnet have en enkelt formørkelse i en sæson. (Helt konkret i dette tilfælde: Selvom Nordknuden til vinter stadig befinder sig i Tvillingen (& Sydknuden dermed befinder sig i Skytten) vil vi alligevel se en Måneformørkelse i Skorpionen.
(Er du nysgerrige på at læse mere om den nuværende akse, kan du læse opslaget fra sidste sommer om akseskiftet fra Krebsen//Stenbukken til Tvillingen//Skytten, her: } Måneknudernes • akseskift { )
[ De to Måneknuder er i øvrigt Månens bane(rundt om Jorden)s skæringsakser på Jordens bane rundt om Solen & markerer i transit, dvs der hvor de står på himlen netop nu, hvor vi kollektivt bevæger os hen — altså en slags karmiske porte ind i fremtiden, mens at jeres private horoskopers Måneknuder synliggør den akse, hvor jeres åndelige udviklingspotentiale (i dette liv) ligger gemt for jer ].

..
..
Billedet er af John Ottis Adams & hedder “Dawn of Night”, 1909.

} Fiskepåvirkning {

[ 3. kvartal Måne i 11° i Fisken, 2. juni kl. 09.23 // Jupiter i 1° i Fisken // Neptun i 23° i Fisken ]

• Denne uge har været virkelig intens… om det “blot” er fordi vi har en meget potent formørkelsessæson hængende over os eller om det er Mars i opposition til Pluto, der kulminerer 5. juni & som forstærker alt, kan være svært at skille ad. Men vi er i hvert fald i vores føleler kollektivt & det forstærkes kun af Venus, der til eftermiddag skifter ind i Krebsens brusende følelsestegn, hvor hun langsomt lægger an til at indhente Mars.

• Mange vil føle sig særligt påvirkede disse dage & her kan 3. Kvartals Månen i Fiskene spille en rolle. Vi er i dag halvvejs mellem sidste uges Måneformørkelse i den visionære & nonchelante Skytte & den kommende uges Solformørkelse i den nysgerrige & drilske Tvilling. Formørkelsessæsonen står med andre ord på sit højeste & sikke en susen; der er travlt, næsten tumultaisk på øverste etage! Merkur er også retrograd (sammen med Saturn & Pluto) & tilføjer et godt mix af gamle tanker, følelser, overbevisninger & mennesker samt oplevelser fra fortiden, der kan komme & blande sig. Især de tungere følelser, der kommer af hidtil ubevidste/underbevidste emner, vil blive hvirvlet op fra dybet & tage form for øjnene af os.

• Når vi oplever halvmånerne står vi typisk i en krise imellem kulmination & frigivelse/spiring. Det kan være her, hvor vi afvikler festen, erfaringen, eksamen eller projektet. Krisen kan være ydre som en slags implosion af det oplevede, en sorg eller en skuffelse.

• Når 3. kvartal Månen står i Fiskene er afslutnings/afskeds/døds-temaet særligt aktivt & det skyldes at Fisken er det sidste tegn i Dyrekredsen & dermed også det sidste skridt inden den hinsides verden. Fisken er på én gang det lidt naive, romantiske & drømmende tegn, men er samtidig også i forbindelse med vores naturs dybeste sandheder; dem skorpionen kun drømmer om at penetrere med sit sind, dissekere, analysere & forstå. Fisken opererer imidlertid på et helt andet plan: det åndelige. Fisken behøver ikke forstå eller vide. For dem er det nok at mærke; at have en følelse, fornemmelse eller en tro. For dem er det ok at være i tvivl, usikker eller uvidende. For vi kan jo alligevel ikke forstår eller sammenholde hele universets hemmeligheder, så hvorfor spilde tiden med at prøve, når man kan drømme, sanse & skabe?

• Denne proces kan være tung for nogle, men ganske forløsende eller kreativ for andre. Månecyklussen går på held & vi frigiver dermed ikke kun lys & men også Måneseglet aftager i størrelse & derfor også energi. Føler man en tiltagende afmatning er det den aftagende Måne, der langsomt smider skal for skal, maske for maske — en slag begyndelse på enden i Solformørkelsen d. 10. juni.

• I Fiskenes spirituelle, åndelige tegn for klarsyn, kærlighed & idealer, kan vi pga den dybe følsomhed & særligt sensitive indlevelsesevne let blive overmandet af verdens lidelse & tristhed — især under Månefasen imellem de to formørkelser. Det vi erkendte under FuldMåne-formørkelsen, skal nu for alvor tages ind & transformeres under Solformørkelsen/Nymånen. Derfor vil denne 3. kvartal Måne føles som særlig intens oprydning — & det er den i og for sig også! Så er der noget tyngde du den kommende uge kan slippe? Noget sorg, uretfærdighed, umenneskelighed, smerte? Det kan ligeså vel være den kollektive stemning som vores eget vi mærker & derfor kan man være med til at heale ind i det kollektive ved at lytte til sine behov & følelser netop nu. Fisken er ligesom Vandbæreren et meget humant & humanitært optaget tegn, derfor hører støtteorganisationer som Røde Kors fx også til dens domæne.

• Denne Måne opmuntrer os til sammen med Merkur Rx at evaluere vores liv; hvad er udtjent, hvad er afsluttet & hvordan ser det store billede egentlig ud? Fisken (& Venus i Krebsen) ber os om at føle vores følelser & ikke være bange for dem. Ikke være bange for smerten, sorgen, ulykkeligheden, mismodet & hvad der ellers eksisterer derned i dybet. Alle disse følelser er dynamiske ligesom havet. De skal ikke fæstnes eller gemmes, de skal blot føles & slippes fri. De er på rejse igennem os — intet andet. Vi er ikke vores følelser & vores kroppe tager ikke skade af at føle dem — ligegyldigt hvor ubehagelige de føles — & så er det jo kun en fase. Følelserne transitter igennem os, som planeterne transitter hen over himlen.

• Freden vil på sigt komme, når vi har sluppet al dramaen, uroen, smerten, frustrationen & vreden. Du har tilladelse til at lade din rustning falde, slappe af & sætte dig ned. Du har tilladelse til at gi op, melde afbud & blive hjemme. Du har tilladelse til at være fri & tilladelse til at hvile dig, når du er træt & udmattet.

• Med Månen i Fiskene står både Jupiter & Neptun også for tiden — & de er sjovt nok begge Fiskenes herskere. Jupiter er den kaldæiske (gamle) hersker, mens Neptun er den moderne. Jupiter giver Fisken fryd, optimisme, glæde, kærlighed, tro & retfærdighedssans, mens Neptun giver idealer, redningsaktioner, opløste grænser, fantasi, offervilje, illusion, trylleri, indbildning, kaos, sindssyge, opløsning, offertendenser & en dybe uovervindelig næstekærlighed. Jupiter repræsenterer den mere pragmatiske del af tegnet, mens Neptun er den mere romantiske.

• Jupiter står i 1° & forstærker Solen & Månens 11° — vi får altså en slags 1.1.1.1.1-kode, der af denne ombæring ikke handler om at manifestere, men som viser os at nye begyndelser er på vej helt af sig selv. Her ønsker Jupiter for os, at når nu vi har ladet panseret falde, at vi så åbner vores hjerter op imod noget større & mere ideelt. At vi tror på menneskeheden. Siden 13. maj har han stået i Fisken & brygget på nye foranderlige vinde (som vi for alvor vil se folde sig ud til næste år, når han tilbringer næsten hele 2022 her). Overgivelse er en nøgle nu; at gå med det flow tidevandet skaber. Dertil skal nævnes at medfølelse, sympati, healing — dyb kollektiv fællesmenneskelig healing — mirakler & næstekærlighed er noget af de egenskaber Jupiter får frem i Fisken, som vi forhåbentlig vi se mere af de kommende år. At hjælpe & støtte andre er vigtigere end nogen sinde!

• Så hvad afslører Jupiter for dig? Han vil de kommende uger standse op & begynde sin årlige retrograd, men i mellemtiden vil han vise os, hvad vi tror på & hvorfor? Hans gigantiske snurren vil vise os sine ekspansionskræfter i fht at udvide vores kosmiske bevidsthed & åbne for download omkring os selv & hele menneskeheden (han står i 1°, Solens grad, der giver fokus, manifestaion & momentum). Her vil vores oplevelse af at være separeret fra det store, uendelige, skabende univers langsomt opløse sig & afsløre vores forbundethed. Langsomt vil vi glide ind i den totalte enheds gyldne & fredelige tågedis. Vores fællesskabstanke & enhedsfølelse vil vokse de kommende måneder — både i os hver især & kollektivt.

• Og sidst står Neptun i sin egne guddommelige & beskyttende 23°. 23, der er den fineste mest ophøjede & beskyttede vibration — en frekvens der matcher 2021 — nemlig en højere oktav af 5’er energien, der specifikt korresponderer med vores sind & hvordan vi processer vores tanker. Neptun vil stå rigtig længe i denne grad (helt til 24. juli) før han bevæger sig baglæns). Neptun beskyldes af nogle for udelukkende at være den store illusionist & lurendrejer. I virkeligheden er hans vision at vise os Sandheden! Måden hvorpå denne sandhed kommer til syne, kan dog være ubehagelig & derfor kan vi få lyst til at etablere en illusion, distancere os til virkeligheden eller forgøgle sandheden, fordi den pt er for smertefuld at tage ind råt. For Neptuns sandhed kan være rå, ufiltrerede beskeder om fremtiden, intuition & dybe indsigter. Vores måske begrænsede opfattelse af hvad sandhed er, kan også bringe os i problemer nu. Derfor opfordres vi til at kigge nøje på os selv & ikke lade vores tidligere rosenrøde illusioner forhindre os i at se os selv & livet klart.

• Det hele intensiveres selvfølgelig af Neptuns kvadrater til Merkur Rx (næsten aktivt under hele retrograden) & Venus, samt formærkelsessæsonen, der river op i al det vi helst ikke vil se. Der bliver i hvert fald nok at slippe, forløse, oplæse, frigive, heale & tilgive.

..
..
Billedet er af Galileo Chini (1873-1956) & hedder “Love”, 1909.

} Solen ● Nordknuden {

[ Solen & Nordknuden i konjunktion i 10° Tvillingen, 1. juni kl. 02.22 ]

• Vi befinder os midt i formørkelsessæsonen & i dag bevidnede vi en meget vigtig transit, der er en lige så sikker bestanddel af enhver eclipseseason som selve Sol- & Måneformørkelsen, nemlig Solens møde med en af Måneknuderne, i dette tilfælde Nordknuden. Det karmiske knudepunkt, der hvor Månens bane skærer Jordens bane. (NB: til Vinter-formørkelsessæsonen vil Solen også møde et af Månens knudepunkter, men denne gang vil det være Sydknuden i Skytten). Hver evig eneste år har Solen et møde med Nordknuden & Sydknuden med 6 måneder imellem sig, ca midt i mellem de to formørkelser.

• Det usædvanlige i år, er altså ikke denne transit, men at det sker som følge af først Merkurs & så Venus’ møde med Nordknuden. De aktiverede begge dette punkt for nogle dage siden. Solen er altså den sidste ud af tre, der på række aktiverer vores kollektive vej videre & det sætter et fokus på vores måde at se & forstå verden på (Merkur), vores værdier, ret, rimelighed & selvfølelse (Venus) samt hvordan vi ser os selv & vores ansvar i denne kontekst.

• Når Solen står på disse skæbneportes akse, befinder vi os på et illuminationspunkt. Porten er åben! Lyset er tændt. Det er et tidspunkt, hvor vi får muligheden for at se — sådan virke se os selv & verden; hvad er det egentlig vi laver, hvor er vi på vej hen & hvordan føles det? Føles det rigtigt? Solen oplyser alt den berør. Når Solen står i konjunktion med Nordknuden har vi adgang til at møde vores højeste potentiale. & når det tilmed sker i Tvillingen, oplever vi en masse nye ting, der skal integreres & meget ny information kommer til os. Sløret trækkes fra vores øjne & nye, dybe indsigter om vores vej i dette liv kan komme til os — hvis vi giver os selv tid & plads til at mærke efter & lytte ind.

• Solen repræsenterer vores væsenskerne, vores sjæls uddødelighed, vores allesammens guddommelighed, men også individet, individualitet & eget lederskab. At vi kan være os selv. At vi er frie til at være os selv, hvis vi tør tage ansvaret for vores egen frihed & fremtid. Med dette møde kan gamle, glemte erkendelser komme op, måske husker vi, hvem vi inderst inde er; en gammel visdom fra tidligere liv. Måske oplever vi “bare” tilladelse til at stå i vores egen energi. Til at stå i vores egen guddommelige skaberkraft. Det ene er dog ikke bedre end det andet. Det der er dit i dette liv, kommer til dig.
No stress, du skal nok nå det hele. Vitterlig.

• Jeg vil gerne uddybe lidt: Jeg tror (eller ved, hvis vi skal undlade at gøre det til et spørgsmål om tro & tvivl) at vi allesammen har levet mange liv på denne eller andre planeter. Jeg tror, at vi er mange gamle sjæle, der er her med gammel visdom. Og at vi allesammen er her med et formål, som er vores egen unikke sandhed & årsag til at inkarnere. En erfaring vores sjæl har valgt at beskæftige sig med i netop dette liv, & dermed også de udfordringer, der skal til for at vi kan undersøge & måske beherske dette formål. Det er dog også meget vigtigt for mig at punktere idéen om, at dette formål er eller kan være ophøjet eller specielt — eller skal være det. Et sjælsformål kan være at skulle lære at nyde. Eller at tilgive. Eller at inspirere andre. De kan være ufatteligt enkle, men trække os igennem meget komplekse & udfordrende liv alligevel. Men ingen af disse formål er specielle eller særlige. Alle formål er lige vigtige — for de bidrager på deres egen måde til vores fælles kollektive udvikling. Vi er alle blot en puslespilsbrik i livets store puslespil. Ligegyldigt hvilken brik, der mangler, så er det irriterende. Her er kongen ikke højere en bonden.

• Så idéen om, at nogen kan være bedre, mere rigtige eller spirituelle end andre, er i min optik en gammel rest fra Kirken (& kapitalismen). Kirken, der havde brug for at hævde sig, at bilde meningmand ind, at de, præsterne, var den eneste kilde/forbindelse til Gud. For hvis bonden opdagede sin egen iboende guddommelighed & kontakt til ånden, ja, så var præsten pludselig overflødig & det blev det, at betale aflad for sine synder også… og hvordan skulle Kirken så tjene penge? Det samme gælder kapitalismen. Hvis du er glad & tilfreds, så er du en dårligere kunde. Det er sværere at sælge ting til folk, de ikke har brug for, hvis de ikke er utilfredse eller har behov for at være specielle eller særlige… Men at inkarnere handler ikke om specialness & narcissistisk selvfokus, det handler om at opleve & erfare — sammen med andre mennesker. At dele sine sorger & glæder.

• Så i fht det. Er det ikke så vigtigt “hvor langt” vi er på vores egen spirituelle rejse eller opvågning. Så at være inkarneret på denne Jord betyder ikke, at vi kan huske (eller skal kunne huske) alt hvad vi er & al vores visdom for tidligere liv. Tværtimod. Hvis det var meningen, kunne vi nok huske alt. Vi fødes på ny & skal lære alt her i livet på ny i hvert liv, fordi denne proces tjener et formål. Ydmygheden, nysgerrigheden & erfaringens formål. Derfor er det heller ikke vigtigt, om vi kan huske tidligere liv eller ej. Alt hvad du har brug for, det har du lige ved hånden — & når du får brug for ting, mennesker, erfaringer eller erkendelser, så kommer de til dig. Der var mange år, hvor jeg som ung længtes efter den dybe indsigt, at kunne se tegnene klart & få direkte beskeder fra mine åndelige vejledere. At jeg kunne tappe ind i tidligere liv & hente den erfaring/forklaring på, hvorfor jeg er, som jeg er, eller har de udfordringer, som jeg har. Men nu hvor jeg kan det & ved, hvad (om ikke andet noget af det) jeg har med, så føles det mindre essentielt nu. Og det vigtigste er, selvom jeg dengang ikke vidste, hvilke begivenheder, der havde resulteret i de udfordringer jeg havde, så var udfordringerne jo tydelige også allerede dengang. Og det samme gælder for dig. Du behøver ikke nødvendigvis vide, hvorfra dine traumer eller hæmninger kommer fra. Det vigtigste er, at du tør arbejde med dem — & så skal indsigterne nok komme, når vi er parate til at modtage dem.

• Så denne transit er altså en transit, hvor der er åbent for download. Her bliver vi inviteret til at se os selv med Solen, der illuminerer vores højeste potentiale i dette liv (Nordknuden) & i stedet for at antage, at vi ved, hvem vi (eller andre) er, så se på os selv med nye nysgerrige øjne, uden forbehold eller fordømmelse (Tvillingen) — men vi bliver også inviteret til at slippe nogle ting omkring vores menneskevæsen (Solen i opposition til Sydknuden). Det kunne fx være at slippe hæmmende, selvcentrerede, selvhævdende, egoidentifikationer; alle idealerne, den bedrevidende attitude, arrogancen & de fikse ideer (Skytten). Plus tillært adfærd, der ikke er i harmoni med vores egentlige væsenskerne, så vi bedre kan udfolde hvem vi inderst inde er, & hvad vi i sandhed ønsker at gøre i dette liv.

• Dette fænomen gælder selvfølgelig ikke kun for os hver især som individer; det gør sig også gældende på verdensplan. Derfor bliver det også spændende at se, hvordan denne transit tilsvarende sætter de forskellige nationers lederskaber i fokus disse uger. Er det de kærlige, rummelige statsledere, der ønsker befolkningerne det bedste — eller er det brutale, hemmelighedsfulde eller manipulerende regeringer? Ja, det vil disse dage vise. Vi vil i højere grad se os selv & folk for dem, de er. Gamle sager vil komme frem i medierne & med Merkur Rx oveni vælter skeletterne ud af skabet. Især hvad angår informationer & sager, der er blevet mørklagt eller underkendt. Mennesker hvis stemmer & historier er blevet afvist, lukket ned for eller dræbt. Disse ting, ser nu dagens lys — & der vil være impulser imod at rette disse ugerninger (& det vil også være på tide at løfte det ansvar i fællesskab). Dette fokus ser vi forstærket i år både pga Merkur Rx & sesqui-kvadraten til Pluto (lilla stiplet linje). Med Pluto med i forbindelsen, ser vi pludselig det skjulte, det fordækte, det tabuiserede, det rådne & døde komme frem. Men også frygt, rædsel & angst, kan komme op eller historier, der er blevet hemmeligholdt. Sandheden vil frem nu. Og det er så her vi skal stråle klart; vende Plutos urkraft til vores fordel & stå stærkt i vores egen kraft & med vores egen sandhed, hvad end andre eller offentligheden anerkender den. Når vi træder ind i lyset, bliver skyggerne mørkere & mere tydelige, så vi kan se dem & afvikle/integrere/heale dem.

• Vores fællesmenneskelige karma er altså aktive disse dage, så vær opmærksom på, hvad du ser, møder, føler & oplever — der kan ligge små beskeder til dig der. Vigtige samtaler & valg vil oplyse vores retning & dér, hvor vi stadig kan vokse. Vi får nu muligheden for at forvandle vores liv, omskrive fortiden, vores mønstre & det vi er knyttet til, men vigtigst af alt, vi kan nu korrigere vores kurs, så den passer bedre til hvem vi er & hvad vi i sandhed vil. At være opmærksom på synkronisitet & åben for beskeder vil være særligt givtigt. Måske læser du noget (ud af kontekst på SoMe fx, som taler direkte til dig) — det vil sige pudsige sammenfald, en sætning, der ræsonnerer i dig eller talkoder, du ser gentaget. Alt efter hvilke tal du ser, indeholder de forskellige beskeder. (Se bla. tidspunket nedenfor, der indeholder en 222-kode). God jagt!

..
..
Billede 1) er af Hieronymus Bosch & en detalje fra “Ascent of the Blessed”, c. 1500.
Billede 2) er af William Blake & er en illustration til Henry IV af William Shakespeare, der kaldes “As if an angel dropped down from the clouds”.

} Formørkelsessæson {

[ Sommer 2021: Måneformørkelse 26. maj, 5° i Skytten
// Solformørkelse 10. juni, 19° i Tvillingen ]

• Årets formørkelsessæson er i fuld igang! Energien kan derfor føles meget højstemt, hektisk, overvældende eller spændende. Man kan let opleve det som om, at der sker rigtig mange ting på én gang — eller det kan føles som om, der sker noget meget spændende liiiige om lidt. Pt befinder vi os i den højintense portal, der strækker sig mellem Måneformørkelse i forgårs til Solformørkelsen om 12 dage. Disse 14 dage (eller nogle gange 4 uger, hvis der er 3 formørkelser i træk), hvor Solen & Månen står på lige linje med Jorden er særligt potente & inviterer os, som nævnt, til at slippe, transformere & opgradere, vores indre systemer både individuelt & kollektivt.

• Der er intet sjældent over selve formørkelses-sæsonerne. De optræder 2 gange om året med et interval på ca 6 måneder — & de kommer altid i par på minimum 2. Forudsætningen for en formørkelse, som finder sted ved at enten Jorden skygger for Månen eller at Månen skygger for Solen, er, at Solen & Månen står på lige linje med Jorden. Det sker hvert år, når de passerer henover Månens knudepunkter (de to akser, hvor Månens bane rundt om Jorden, skærer Jordens bane rundt om Solen).

• På et gennemsnitligt år ser vi 4 formørkelser; to vinterformørkelser (en Sol- & en Måne), samt to Sommerformørkelser (en Sol- & en Måne). Men nogle år har endda 5 eller 6. De forrige år (2018 & 2019) havde hver 5 formørkelser & 2020 (der jo generelt har været et ekstremt aktivt år astrologisk) havde hele 6 — her 3 sæsoner, en enkelt Måneformørkelse, der hørte til en sæson i slutningen af 2019, en med 3 henover sommeren (Måneformørkelse — Solformørkelse — Måneformørkelse) & en med 2 sidste jul! Sidste gang vi oplevede et så potent år var i 2011. Mens næste gang det vil forekomme først bliver i 2029! 2029 bliver dog også helt vildt, da der vil optræde hele 4 Solformørkelser (det er mest almindeligt at der er dobbelt Måneformørkelse, så det år bliver også et ganske særligt år), men den tid, den lykke.

• 2021 er imidlertid et helt almindeligt år, hvad angår formørkelser, med 4: et par på en Måne- & en Solformørkelse her til sommer & et par med en Måne- & en Solformørkelse til vinter, som følger:

~ 26. Maj: Måneformørkelse/Fuldmåne i Skytten 5°
~ 10. Jun: Solformørkelse/Nymåne i Tvillingen 19°

~ 19. Nov: Måneformørkelse/Fuldmåne i Tyren 27°
~ 4. Dec: Total Solformørkelse/Nymåne i Skytten 12°

• Som med alle andre månefaser handler formørkelserne også om vores indre liv, der enten bliver illumineret (fuldmånen) eller en indre kim, der spirer (Nymånen/Solformørkelse). Men disse lunationer peger ud over deres egne cyklusser på en måned (fra Nymåne til Nymåne) & et halvt år (fra Nymåne i et tegn til Fuldmånen i samme tegn 6 mdr senere). Formørkelserne arbejder med Måneknuderne i cyklusser af 18 måneder & ca 18 år. Dvs de 18 måneder måneknuderne befinder sig på en akse, for vores vedkommende Tvillinge/Skytte-aksen, & så de 18 år, der går fra nu af & til at Den Nordlige Måneknude atter står i Tvillingen igen. Det er nogle store cyklusser, som de fleste mennesker kun oplever 4 af.

• Derfor kan man sige, at de aktiverer fortiden & fremtiden samt et historisk perspektiv på vores (karmiske) udvikling & beder os om at være vågne & bevidste. Under denne portal som vi befinder os i fra 26.maj til 10. juni, kan vi tappe ind i de kollektive energistrømme. Vi havde en optakt til denne portal fra Nymånen 11. maj indtil (Fuld)Måneformørkelsen d. 26, hvor vi kunne mærke formørkelsesenergien stige & tilsvarende vil have en afmatningsperiode hvor energien synker fra portalen afsluttes d. 10. juni til Månen står Fuld i Stenbukken d. 24. juni.

• Når vi befinder os midt formørkelsessæsons portal er der meget tryk på energien & de fleste vil føle sig højspændte eller lidt elektriske. Formørkelserne viser os oftest hvilke veje, der er gangbare & hvilke der ikke er, ligesom der kommer et sælsomt skæbnesvangert skær over de sammenfald & begivenheder, vi kan opleve.

• En Solformørkelse — efterfulgt af en Måneformørkelse (eller omvendt) skaber en transformationsportal. Dvs 14 dage, hvor energierne er så massive, at vi oplever en kraftig forvandling. Er vi parate til det (i alignment, kunne vi også kalde det) vil det føles let, fedt, sjovt, inspirerende & som det gennembrud, vi har ventet på. Er vi ikke helt parate, vil det føles drænende, overskueligt, smertefuldt, trist, uoverkommeligt eller decideret nedslående. Man skal dog ikke fortvivle. Der findes ikke en rigtig eller forkert måde, at møde disse universelle skift på — der findes kun den måde, du er på lige nu & den er helt rigtig for dig. (Nævner ovenstående fordi vi kan opleve at have meget forskellige oplevelser med Formørkelsessæsonerne).

• Hvorend du er i dit liv, møder energierne dig. Det fantastiske ved universet er, at det er kollektivt — på en måde oplever vi alle sammen det samme; den samme stemning eller påvirkning — på den anden siden møder det os fuldstændigt enestående i vores unikke væsen & kommer til udtryk på helt konkrete måder i vores menneskeliv. (Dette er det, der gør, at jeg kan skrive astrologisk vejrudsigt & at det på næsten mystisk vis passer ind i “alles” personlige liv; den skyldes at vi alle oplever de samme energier, der blot krystaliseres forskelligt i os hver især).

• Denne første formørkelse, hvis energi vi har kunnet mærke de sidste 2 uger — & hvis grænseland vi befinder os i denne uge ud også — faldt som sagt i Skytten for at pege fremad mod den erfaring, de seneste 12 måneders kollektivt har oplevet: Omskoling. Omskoling af vores måde at se os selv, verden, andre mennesker, deres kulturer — vores egen kultur, samt hvilket ansvar vi hver især & fælles bærer.

• Med Skyttens ekspansive, visionære erobringskraft & Tvillingens videbegærlige, fordomsfri nysgerrighed har vi undersøgt os selv denne Måneknudecyklus. Vi flytter fokus fra de universelle lovmæssigheder, akademiske idéer & forestillinger om hvordan Verden er & ikke mindst bør være — & flytter fokus hen på os selv & vores egen personlige tilgang: Hvad kan jeg gøre for at bidrage, hvor påvirker min adfærd andre uden jeg ved, kan se eller forstår det? & Hvor kan jeg hjælpe med mine personlige evner & færdigheder?

• Skytten kan have en tendens til at se alt i de store linjer & insistere på, at alt politisk arbejde skal foregå ude i institutionerne, på skolerne, i samfundet & i folketingssalen; at læringspotentialet skal undersøges før det kan anvendes — mens Tvillingen mener (og det er den læring vi har været igennem, da Nordknuden står her) at vi må begynde med os selv, lokalt & helt lavpraktisk: lave vores egne undersøgelser; forholde os til vores venner, familie, lokal- & nærmiljø: hvad foregår der her? Hvordan tænker jeg? Hvordan forstår jeg? Hvordan forstår mine nærmeste? Hvordan forstår de mennesker jeg lever op & ned ad livet? Hvordan forstår min nabo, kollega eller klassekammerat det? Tvillingen ved, at vi ikke nødvendigvis behøver de helt store filosofiske linjer (som ovre hos Skytten), men kan nøjes med at tale med alle dem vi møder i livet (online, såvel som på gaden): Hvordan kan vi hver især tjene verden i vores hverdag, i det helt små; i dagligdagen? Hvordan kan vi bruge vores unikke gaver & talenter? Hvordan kan vi ære os selv SAMTIDIG med at vi ærer andre? Det er den nærværende, undersøgelse vi har brug for nu.

• Det denne sidste komplette formørkelses-sæson på Tvillige/Skytte-aksen spøger os om er: Hvad har vi lært det sidste år? Er der noget specifikt, vi kan se, vi er nødt til at gøre anderledes? Og i så fald, hvordan gør vi bedst det? Det har vi 6 måneder til at implementere indtil den totale Solformørkelse i Skytten 4. december for alvor lukker denne lærings-cyklus for de næste 18 år.

..
..
Billede 1) er af Sebastian Pether (1790-1844) & hedder “The Eruption of Vesuvius”, 1825.
Billede 2) er venligst lånt af timeanddate.com
Alle horoskoperne herunder viser årets 4 formørkelser:

Fuldmåne: Total Måneformørkelse i Skytten, mimer den Måneformørkelse i Skytten, der skød denne akse i gang 5. juni sidste år.
Nymåne: Ringformet Solformørkelse i Tvillingen, sidste lunation i Tvillingen på Tvillinge/Skytte-aksen.
Fuldmåne: Total Måneformørkelse i Tyren, initiering af den nye Måneknude-akse Tyren/Skorpionen, der handler om værdier, nydelse & at skabe.
Nymåne: Total Solformørkelse i Skytten: den sidste formørkelse på Tvillinge/Skytte-aksen, kulminationen på den læring vi har haft omkring perspektiver, vores internationale samt lokale miljøer & kulturer.