} MerKur • Retrograd {

[ Merkur går Retrograd i Tvillingen: 30. maj kl. 00.33 — 11. juli kl. 22.25 ]

• Året mest markante & effektfulde Merkur Retrograd er igang! Det skyldes at han i år går en af sine smukke omveje igennem eget myldrende & rastløse tegn, nemlig det bevægelige lufttegn Tvillingen. Er du ikke så bekendt med Merkurs drillesyge natur & hvordan den forstærkes, når han befinder sig i egne, hjemlige luftlag, kan du læse mere om, hvordan han virker i eget tegn, her: } Merkur • i • Tvillingerne • pt. I {

• En anden grund til, at denne Merkur Retrograd er 2021’s kraftigste, skyldes, at den skydes igang just efter en konjunktion med Venus, en forbindelse, der tapper ind i 2020’s tema & understreger alt det vi lærte under Venus Retrograd i Tvillingen sidste år, som vi Gudhjælpemig også har brug for at blive mindet lidt om her i 2021.
Læs evt mere om 2020, hvis du har brug for en opfriskning her eller hvis du bare vil nørde:
} Tvillingens • kollektive • lære • i • 2020 {} Måneknudernes • akseskift {} Venus • Retrograd • pt. I {} Venus • Retrograd • pt. II {} Venus • Retrograd • pt. III {} Opsummering • Venus Rx {

• Dette forstærkes selvfølgelig også yderligere af, at retrograden finder sted midt under formørkelsessæsonen. Denne formørkelsessæson mimer pudsigt nok også sidste sommers, der fandt sted lige efter at Måneknuderne (der bestemmer hvor de forskellige eclipser falder) havde skiftete tegn ind i Tvillingen (Nordknuden) & Skytten (Sydknuden). Man kan alt i alt sige, at vi genbesøger temaerne omkring verdensopfattelse, værdier, hjerterum, samvittighed, perspektiv & en grundlæggende omskoling eller omrokering af vores måde at se, tænke & tale om verden på — en disciplin vi åbenbart jf Merkur selv kan blive endnu bedre til. Og i tilgift mødes han med Solen & Månen under den totale Solformørkelse d. 10. juni i næsten eksakt konjunktion (orbis 1°) & i tilgift lige ved siden af MC (det højeste punkt på himlen) her i Danmark. Der er altså VIRKELIG fokus på vores kommunikation & hvordan vi udtrykker den i det offentlige; lever vi op til egne forbilledlige forventninger eller? Det bliver spændende at se hvad Mette Frederiksen har at sige den dag.

• Alt dette begyndte i princippet i går nat, halv 1, men vi er nok en del, der har kunnet fornemme energien standse op den seneste uge. Merkur er altså officielt begyndt på sin retrograd & vil tage os med på en række tågede & illusionerende erkendelser måske omkring kærlighed, måske omkring rimelighed (pga sin kvadrat til Neptun) de kommende 22 dage — til og med d. 22. juni. Han har som skrevet været i sin pre-skyggefase siden d. 15 maj & vil først bevæge sig helt ud af sin post-skygge d. 7. juli, så der er rige muligheder for at få undersøgt vores kognition & gået på nysgerrig opdagelse i vores sind & de ting, følelser, tanker & overbevisninger som vi kan møde her, de kommende uger.

• Når Merkur er retrograd genbesøger vi en periode vi allerede har været igennem, både graderne i horoskopet, men især i vores liv. I princippet er hans baglænssnurrende bevægelse en optisk illusion — ligesom at Månen skifter form (fase) — eller at menneskelivet er flygtigt & vi alle er separeret fra hinanden. Ingen af disse tilsyneladende sandheder er reelle*. Men de er vigtige i forhold til at udfolde & udforske det at leve inkarnation efter inkarnation her på Jorden (*vil du læse uddybelser af mine påstande, kan du det i slutningen af indlægget**).

• Disse afbræk i den kollektive energistrøm er nødvendige. Denne opbremsning i energien er en forudsætning for os & vores sind, for at vi kan fungere. Det er en indbygget hvileperiode på samme måde, som at vores sind har brug for at sove sammenhængende hver nat. Retrogradperioderne er en slags pause, som er lagt ind i den måde alting udfolder sig på; ligesom vi som mennesker har brug for hvile & søvn for at kunne virke aktivt, når vi er vågne, så bliver energistrømmene omdirigeret i ny & næ. Denne slags “søvn” eller omstrukturering af hjernebølgerne, handler imidlertid ikke om at komme ned i deltasøvn & afstresse hjernen på samme måde som når vi sover. Disse cyklusser er meget længere & i højere grad forbundet til vores sjæl, intuition & nervesystem.

• Almindeligvis er Merkur retrograd kendt for at at bringe bagvendt kommunikation, teknologiske fejl/sammenbrud, nervøs energi, ængstelighed, forsinkelser på trafik, breve, kontrakter (etc) samt forsvundne genstande — & det er da også sandt at beskeder kan havne de forkerte steder, forsendelser forsvinde, osv — men det er i højere grad følgevirkninger af det egentlige fænomen — især hvis vi ignorerer eller fornægter det — end det er selve fænomenet. Den bedste måde, vi kan møde Merkur Retrograd (& i princippet alle retrograder), er at skrue ned for tempoet, snusfornuften & det skeptiske sind. Øvelsen her går ud på at åbne op for mulighederne, tilfældighederne, uvisheden, tvivlen, ydmygheden, de bredere perspektiver & måske endda også guddommelig indgriben. Vi skal nu gentænke, genbesøge, revurdere, overveje, evaluere & forbinde os til de højere & skjulte indsigter, der venter på at blive erkendt — om muligt.

• At det kan resultere i at vores dagligsdags kommunikation (& dets apparater) kan drille, skyldes, at vi nu skal gå igennem den (tanke)flod vi allerede har krydset siden 15. maj (men temaer fra sidste sommers Merkur Rx kan også dukke op igen). Men i modsætningen til grækeren Heraklits forestilling om, at man ikke kan krydse den samme flod to gange, tilbyder Merkur Rx os nu at gå baglæns, mens vandet også løber baglæns i floden. Den oplevelse vi får er derfor ikke *magen* til den første, men vi genbesøger allerede besøgte temaer og får nu mulighed for at se dem på nye måder/fra helt andre vinkler. Almindeligvis dukker nye synspunkter, erfaringer & manglende informationer op, når vi går baglæns ad vores indre sti.

• Derfor plejer jeg også at mane til besindelse. Merkur Rx er ikke en forbandelse, der forsøger at forhindre os i at nå vores mål. Tværtimod er det en påmindelse om, at nogle områder af livet skal tages med ro & at det giver gode resultater at tænke sig om en ekstra gang eller to, for måske var der mere til den situation, arbejdsopgave eller erfaring end vi først troede? At denne Merkur Retrograd begyndte med en konjunktion med Venus initierer også et enormt potentiale for at åbne sig endnu dybere & læne sig ind i total tillid & aktivere sin modtagermagnet. Det gør man bedst muligt ved at sænke paraderne, holde op med at forsøge at please eller kontrollere, at have tillid til at det hele nok skal gå & at det, der er allerbedst for én, sker, også selvom man lige nu ikke kan se det. Så missede du det hus, det job, den opringning, den kæreste, den ferie eller lign, så prøv at sige pyt. Hvis det var tiltænkt dig, var det kommet & kom det ikke, kommer noget andet, der er mere på bølgelængde med hvem du er & hvor du er i dit liv!

• Denne retrograd er den midterste ud af de tre årlige Merkur Rx — som i år smukt nok matcher 2021’s dynamiske, frihedssøgende & foranderlige 5’er energi — & dermed alle er falder i lufttegn & derfor stiller skarpt på vores evne til at socialisere, interagere, holde det store overblik & kunne forstå abstrakte situationer & sammenhænge.

• Med denne Merkur Retrograd i Tvillingerne er der et særligt fokus på vores sind, en mulighed for at gå andre de indre kringelkroge efter i sømmene, genbesøge, revurdere & undersøge vores indre processer, hvordan vores sind fungerer & udfolder sig samt vores tankestrømme, tankemønstre, overbevsninger & idéer. Vores sind er et værktøj for vores sjæl, ikke en fængsel eller en ængstelighedsgenerator vi skal tyranniseres af. Det er vigtigt at det er os, der med bevidst intention kører bussen & ikke vores ubevidste, nedarbejde kulturelle eller familiære programmering. Og hvilket magisk & kraftfuldt værktøj!

• Så hvordan bruger vi vores sind? Det er det helt store spørgsmål under denne retrograd. Anvender vi dets ultimative potentiale eller genanvender vi gammel, destruktive mønstre? Er vores ubevidste historier & overlevelsesstrategier fra vores barndom i overensstemmelse med vores sandhed & det menneske vi er i dag? Lad alt der dukker op de kommende 22 dage fange din opmærksomhed. Undersøg det, analyser & eventuelt disseker det, hvis det ikke giver sig selv. Alt der dukker op er temaer, mønstre, emner, adfærd mm, der skal undersøges & formentlig transformeres til en mere nutidig version. Det er dog vigtigt at I ikke læser det her som en arbejds-opgave, det er ikke mening at vi skal gøre alt muligt, det vigtige er at lytte, stoppe op, observere, tænke, holde pause mens man drikker en kop te i solen. Da Merkur mødtes med Venus i forgårs er det vigtigt at vi husker at gå ind i denne proces med en modtagelighed & tillid. En blid, langsom energi, der åbner os & gør os stabile & rolige.

• Selvom det for nogle uden tvivl vi være årets med forvirrende, stressende & rastløse Merkur Retrograd er der også mulighed med bevidst intention, at forvandle den til årets mest blide, da Venus giver os en god portion kærlighed & held med i ryggen. De almindelige Merkur Rx misforståelser & konflikter (der opstår, når vi forsøger at undertrykke den indadvendte energi & haste igennem denne baglænssnurrende bevægelse; presse aftaler præmaturt igennem eller nå deadlines, det ikke giver mening at nå) vil have lettere ved at blive løst denne gang, hvis vi husker at have værdigheden (både vores egen & andres) & kærligheden med os. Tvillingens dualistiske & nuancerede blik på livet vil give os mulighed for indsigter omkring egne eller andres motiver & adfærd + gøre det lettere for os, at sætte os i andres sted & dermed samarbejde — især de dage fra d. 15-29 juni, hvor Merkur nærmer sig trigon til Saturn vil det være lettere at acceptere sin rolle & ansvar, samt tage det på sig. Og her vil vi være mere modtagelige for at læge helt gamle mønstre omkring frihed, selvstændighed, selvværd & kommunikation.

• Der er dog også en anden meget markant indflydelse på denne Merkur Rx & det er kvadraten til Neptun, som han & Venus står/stod eksakt i i løbet af den seneste uge. Neptun er illusionernes, drømmenes, sygdommens & det opløste egos planet. Hans indflydelse på denne Merkur Rx vil give os et højere næstekærligt fokus, måske endda selvopofrende eller selvudslettende samt et øget ønske om harmoni & kooperation, men desværre vil det for de fleste komme til udtryk som mangel på samme, nedslåethed, mismod, frygt, manglende tillid eller direkte deprim pessimisme! Især dagene nu & frem til Solformørkelsen d. 10. juni kan opleves meget tågede, forvirrede & måske endda uvirkelige. Så undgå vigtige begivenheder, præstationer eller praktiske gøre mål især omkring formørkelsen. Ja, faktisk er det en slags energetisk nulpunkt, så de fleste af os vil føle sig voldsomt trætte & drænede, hvorfor det bestemt kan anbefales at være så blid & passiv som muligt. Og dage efterfølgende vil nogle især opleve at få serveret nogle kælderkolde sandheder (eller få brudt sine illusioner), man egentlig har undgået, fordi de var for smertefulde eller krævede for meget af en at forholde sig fornuftigt til (men her hjælper Saturns modenhed & ansvarlighed os endnu en gang). De bevægelige tegn Tvillingerne, Jomfruen, Skytten & Fisken vil være kraftigst påvirkede af dette.

• Oplevelser eller emner der rørte på sig omkring d. 15. samt 29. maj vil indikere hvilke temaer denne retrograd vil handle om for dig. Om der er fokus på at afklare bestemte opfattelser, relationer, pengeanliggender, retning eller generel kommunikation, trafik eller noget helt andet, vil vise sig her.

• For nogle vil denne *usædvanlige* kommunikationsenergi gøre det lettere for dem at kommunikere generelt, blive forstået eller udtrykke deres følelser (gælder især for mennesker, der har Merkur Rx i fødselshoroskopet), så hvis du får overraskende kærlighedserklæringer, vær da ikke så overrasket, da denne retrograd som nævnt falder meget kærligt. Tvillingens store nysgerrighed, umiddelbarhed & menneskefascination vil for nogle blive yderst synligt de kommende uger & gavmildhed & kærlighed fra kanter man ikke forventede kan også komme i ens retning, hvis man tør tro på det.

• Så smil til verden & lad appelsinerne falde ned i din turban, mens du tager den med ro — tager en afgang senere, griner af at du var lige ved at sende den besked til din chef, som din partner skulle have, osv. Og tag dig lidt ekstra tid til at lade tingene falde på plads som de var tiltænkt, i stedet for at lade vores samfunds misforståede Mars-energi presse afleveringerne igennem før de er færdige, halse efter umulige & urealistiske deadlines, osv. Send hellere sms’en senere, meld afbud til den kaffedate eller meld ud, at du desværre bliver en halv time forsinket. Overskuddet denne tid kommer ikke af at presse Merkurs baglæns strømmen ned i en forlæns form, men ved at acceptere, at det hele forløber anderledes & måske på nye & spændende måder. Husk at vi kan lære meget ved at se os selv udefra & vores hverdag & mønstre på ny, som vi ikke er åbne for, hvis vi er stressede over, at rytmen & dagene ikke forløber som de plejer.

• Husk at tage tid offline, hvil dine nerver & dit sind, lad det simre uden skærm & tusind indtryk. Og så vi jeg også minde alle om, at vi aldrig bliver præsenteret for emner eller temaer, vi ikke er klar til eller har evnerne til at håndtere eller forvandle. Vores underbevidsthed kender os godt & beskytter os imod ting, vi ikke kan rumme eller er parate til at håndtere (deraf fortrængningsmekanismen). Så hvad kan du udfolde med denne nye bevidsthed? & hvordan bidrager den til din udvikling & personlige rejse? Det vil være nogle spændende spørgsmål de næste par uger & husk også: Tvillingens spidskompetence er fleksibilitet & omstillingsparathed. Det vil være nogle gode egenskaber at kunne trække på, den kommende tid.
Rigtig god mandag…

..
..
Alle billeder er af Theodor Kittelsen (1857-1914) & hedder:
Billede 1) “Far far away Soria Moria Palace shimmered like Gold”.
Billede 2) “Nokken som hvit hest”, 1909.
Billede 3) “Nøkken”, 1904.
Billede 4) “Op under Fjeldet toner en Lur”.

**Redegørelse for ovenstående påstande: Merkurs tilsyneladende baglæns bevægelse på himlen en optisk illusion, der skyldes at han ikke bevæger sig rundt om Jorden (som man antog i middelalderen, hvis man benyttede sig af Geocentriske verdensbilleder), men at han bevæger sig rundt om Solen. Da både Merkur (eller en hvilken som helst andet planet) & Jorden bevæger sig rundt om Solen i forskellig tempi, vil vi se nogle forskydninger af banerne — men da alt vi observerer fra Jorden ligner det finder sted på en stor blå baggrund vi kalder Himmelhvælvingen, så er der perioder i en planets omløbstid, hvor den (set fra Jordens synspunkt) ser ud som om den bevæger sig baglæns på himlen (bemærk at alle planeter er retrograd på et tidspunkt & at planeterne fra Jupiter & ud har årlige & meget lange retrograder).
Månen skifter ikke form. Nej, hun er sådan ca rund & vender altid sit kølige & godmodige ansigt (den samme side) mod Jorden, men alt efter hvor hun befinder sig i sin bane rundt om Jorden på himlen, vil Solen (hendes evige lyskilde) skinne på forskellige sider. Under Nymånen oplyser Solen fx hele hendes bagside & derfor er hun usynlig for os set fra Jorden. Men husk Månen er altid Fuld set fra Solens perspektiv. Det leder mig til den sidste pointe. Se, fra det individuelle menneskes synspunkt er livet en lang række af vilkårlige begivenheder, der er separeret fra hinanden, ligesom vi er uafhængige & separate fra andre mennesker. Det er imidlertid også en optisk illusion, der skyldes, at vi har glemt, hvor vi egentlig kommer fra. Det er et præmis for at inkarnere, for at få “mest mulig” ud af inkarnationen. Fra det Jordiske livs perspektiv oplever vi flod & ebbe. Vi ser det i Månens faser, i havet, i livet; mennesker fødes, lever & dør. Vi har dag & nat, indånding & udånding, & fysisk eksistens samt ophør af den selvsamme fysiske eksistens — det evigt foranderlige, livets impermanens. Det ændrer imidlertid ikke på, at hvis vi zoomer ud i et større perspektiv, så kan vi se, at Solen altid skinner. Månen altid er Fuld — at der ikke findes dag & nat, kun vores kære klode, der hvileløst roterer konstant. Der findes intet op & ned, selv tiden virker besynderlig & ugyldig der ude i det store verdensrum. I virkeligheden er der kun masse, rum & energi. Det består vi som mennesker imidlertid også af: krop, der udfolder sig i tid & rum + energi. Denne energi kunne vi kalde bevidsthed, men vi kunne også kalde den personlighed, liv, ånd eller Sjælen. Fysikkerne er enige med os om, at energien i Universet er konstant. Består vores nerver & bevidsthed af elektromagnetiske impulser, der sender til vores hjerne, må denne “energi” jo altså bevæge sig et andet sted hen, når vi dør. Om man tror på Sjælen (eller ånden) eller ej er i min optik underordnet. Noget mere end en klump kød & knogler er vi jo. Og dette “noget mere”, denne energi, der findes i os; elektriciteten i vores nervesystem — er altså evig. Og den er universel. Den er aktiv i alt liv der eksister — både på Jorden & andre steder, hvorend det kunne være. Pointen er, at alle disse illusioner tjener et formål & måske endda et pædagogisk et af slagens.

} Venus ● MerKur {

[ Merkur & Venus i konjunktion i 24° 29. maj, kl. 07.12 ]

• Et af astrologiens mest almindelige møder mellem de to inderste (& eneste) planeter, der befinder sig imellem Solen & Jorden & derfor har de allerkorteste omløbstider i Solsystemet, hvorfor de kan nå at møde hinanden en række gange på et år. Almindeligvis mødes kommunikationens & det lavere sinds planet, Merkur, & selvværdet, nydelsens & kærlighedens planet, Venus ca. 3 gange årligt — der er dog nogle år, der er specielle.

• Og selvom 2020 var et overraskende år med usandsynlig mange aspekter, så glimrede det ved sit fravær af Merkur-Venus-konjunktioner. Vi så nemlig kun én enkelt d. 22. maj. Men det som 2020 ikke tog, det har 2021 fået & i år ser vi disse to hurtigløbere løbe i favnen på hinanden hele 4 gange! Første gang 13. februar under Merkur Retrograd, hvor de begge stod i Vandbæreren. Dernæst 25. april, hvor Merkur atter indhentede Venus, nu i 13° i Tyren. Og så har vi i dag, 29. maj. Og selvom Merkur har været foran Venus siden 25. april, kan hun nu indhente ham, fordi han sagtner farten i forbindelse med sin retrograd.

• Faktisk er det ganske pudsigt sammentræf lige inden Merkurs retrograd. Især fordi de mødes i Venus højeste & mest frugtbare, kærlige overflods grad, 24 også kendt som dronningevibrationen 24/6. Dernæst mimer dette møde sidste års Venus Retrograd, der også fandt sted i Tvillingen just efter at Måneknude-aksen var skiftet ind i Tvillingen/Skytten & nu initierer dette møde Merkurs Retrograd i eget tegn, en potent forbindelse, der kun forstærkes af, at den finder sted under formørkelsessæsonen. Denne Merkur Retrograd, vil altså minde os om, hvilke følelser & tanker vi havde sidste Tvillingesæson — pandemien rasede & det samme gjorde BLM-bevægelsen. Vi har altså et stort fokus på frihed, lighed & menneskerettigheder & hvordan vores personlige værdier & retfærdighedsfølelse. Disse eller lignende temaer vil formentlig også komme op i år. Venus vil altså farve denne Merkur Retrograd & sætte en masse tanker & idéer igang i os omkring værdi, værdighed, lighed & hvordan vi formidler det.

• Derudover er dette møde en velsignende forbindelse. Når Venus & Merkur står sammen åbner op for et muligt pengeflow, men også samtaler om kærlighed, relationer & økonomi bliver nemmere. Man skal selvfølgelig tage højde for Merkurs Retrogradbevægelse, der vil lade energien (Og dermed også vores samtaler & måske de måder vi taler om tingene på) strømme andre, mere ukendte & skjulte veje, men der er gode chancer for positive udfald af alle samtaler, der handler om at kunne lide ting, mennesker, penge & øge mulighederne for at disse elementer strømmer ind i ens liv.

• Vores tale er guld, når Merkur står i konjunktion med Venus i Tvillingen. Lidt overraskende under en Merkur Rx, hvor man jo almindeligvis anbefaler folk at holde mund (tale af sølv, tavshed af guld) — eller i hvert fald sætte tempoet i kommunikationen gevaldigt ned & gøre en aktiv indsats for at lytte, så de værste misforståelser ryddes af vejen. Men i år er det altså lidt anderledes & mødet med Venus os giver os imidlertid den smukke, klare, kærlige tale (om ikke andet i nogle dage, mens de står sammen). Om vi blot har bevingede ord eller måske nu tør at udtrykke vores inderste fra hjertekulen vil variere, men i alle fald giver effekten af Tvillingen en lethed i fht at tale frit (til tider ganske meget). Men så længe han står sammen med Venus er det primært fred, skønhed & balance vi udtrykker — eller i allefald ønsker at udtrykke (Merkur er jo en trickster, så man kan aldrig helt vide sig sikker).

• Det er altså en kærligheds/kommunikations energi der går alle veje, kunne man sige. Og den forstærkes yderligere i dag af Månens konjunktion med Pluto, der danner en inkonjunktion til Merkur & Venus. Vi ser altså en kraftfuld energi på flere planer; én der både er ekspansiv, udadrettet & dybdegående. Samtidig med Merkurs bevægelse fra at have fokus på den ydre verden til den indre, sker en sammensmeltning. Den både kærlige, fysiske, men også åndelige, ubetingede kærlighed bobler frem. Nydelsen, fornuften, instinkterne & det dybdepsykologiske smelter sammen i introspektionen Merkurs retrograd initierer.

• Merkur er vores idéer, tale, kommunikation, mens Venus er vores selvudtryk, selvværd & sanselighed, som skaber en direkte vej til det guddommelige kunne man sige. Her mimer Månen & Plutos konjunktion Skorpionens generelle projekt: at dykke ned igennem materiens sanselighed, modstand, kropslighed; alt det fysiske, så vi kan transformere den til en højere, følelsesmæssig frihed eller indre fred.

• Vi kan opleve at have en hel masse ideer, måske endda en kreativ eksplosion! Så hvis det vrimler ud af dit sind med næstekærlige projekter & nye måder vi kunne bygge, elske, skabe eller transformere på sammen som menneskehed, giver det god mening. Skriv det ned & gem det, der vil være meget at skabe de kommende måneder, men nu vil ikke været tiden at udfolde eller eksekverer dem!

• Lad hellere kærlighedserklæringerne flyve om ørerne på os disse dage; så åben dit hjerte så meget du kan (og hvis du ligesom Pluto/Månen kan slås lidt med den blinde tillid, så vid at det er ok. Vi er for det meste kun generte, jaloux, angste, bange for bedrag, afvisning eller at blive sårede, fordi vi har haft negative oplevelser med lign. situationer). Men vid at der her kommer en mulighed for at heale dine overbevisninger omkring kærlighed, tillid, idealer om partnerskab mm de næste 23 dage! Denne kraftige retrograd vil gøre at vores kommunikation kommer i fokus & kan vi læne os ind i de bløde modtagerværdier (som Venus anbefaler) så kan vi transformere vores samtaler fra at være bærere af misforståelser & tankespind til samtaler udsøgt blide, bløde, men dybdeborende; vi kan opleve at have ønsker om at nå ned til roden af vores problematikker — så vi kan få revet dem op med rode, men på en omsorgsfuld & healende facon.

• Smil, grin, græd, glæd dig, udtryk dig, flyt dit flaskende & jublende sind mod ting, tilstande, tilgange, der lader dig op & får dig til at forbinde dig med din egen inderste kerne.

• Påtag dig gerne Tvillingens livstilgange:
~ Vær ekstrem selektiv med hvem/hvad du bruger din energi/retter dit fokus imod. Tænk før du taler & udvælg nøje de ting, du vil lukke ind i dit sind (gælder især nyhedsmedier & overfladiske tilgange). Vores sansninger er højnede, lyt med din indsigt vær opmærksom på ikke at skøjte hen over tidligere skjulte, men vigtige detaljer, der nu viser sig for dig.

~ Vend din tilbedelse fra ydre idoler mod din egen indre kilde! Du & kun du kender din egen indre sandhed! Lyt til den! Ingen andre kan (eller skal) være dommere over os — ligesom vi heller ikke skal være dommere over andre.

~ Befri dig selv fra sammenligning, bagstræberi, bagtaleri, misundelse, jalousi, mindreværd & ligegyldighed — mærk hvem du er, lyt til din lyst & reflekter over din lyst. Hvorfor foretrækker vi noget, fremfor noget andet? Hvorfor synes vi noget er pænt, mens noget andet ikke er? Er det fordi det er på mode? Fordi andre synes det? Fordi sådan er det bare — eller hvad er egentlig baggrunden for din smag, æstetik & præferencer? Ligegyldigt hvad så bemærk, hvordan du dømmer noget dårligt i fht noget andet & hvorfor du mon gør det? Og er det nødvendigt at dømme alt (om ikke andet de fleste ting) så hårdt? Kan vi åbne for noget tilgivelse & accept — og måske endda kærlighed — nu vi har så umådelig meget tankekraft til vores rådighed!

~ Lyt med den dybeste medfølelse & kærlighed til dig selv og andre. Lad integritet, omsorg, hengivenhed & kærlig nysgerrighed lede slagets gang; lad disse egenskaber være en kærlig flamme du lyser ind i din egen sjæl med, når du skal finde vej igennem sommerens illusioner & lyse skygger!

• Graden Venus●Merkur konjunktionen fandt sted i; 24 er en kombination mellem Månens blide, nærende tal, 2 & Uranus forankrende & omvæltende tal, 4 (Kærlighed/forelskelse er også en åbning ind til en endnu ukendt sårbarhed & voldsomme forandringer i vores indre). Sammen giver de summen 6; Venus’ kærlige, sansende, familieorienterede & omsorgsfulde kærlighedstal! Og ydermere forstærkes denne vibration; Merkur er hjemme i eget tegn & buemitterne står i 42′ (42/6) som er den højere oktav af 24/6, en vibration, der ønsker at heale hele verden med kærlighed, forståelse, accept, tilgivelse & respekt.

• Lad Tvillingens skygger smelte bort i nærværet & omsorgsfuldhedens navn; giv slip på sladder, ligegyldighed & nyhedsværdi, så vidt muligt, & læn dig ind i tillidsfuld, nysgerrig overgivelse — Ja, det kan virke udfordrende at skulle forholde sig med fuld accept & tiltro til at de bedste ting sker, men se om du ikke kan lade de højere magter gribe dig, så du ikke længere behøver regne det hele ud, kontrollere, planlægge, bygge, tilrettelægge & tænke! Lad den guddommelige rytme lede dig & lad intuitionen blidt tage over.

• Kort opsummeret har vi altså mulighed for at reflektere på nye & anderledes måder omkring vores tænkning, opfattelser & de værdier vi ønsker — men også dem vi lever efter & praktiserer (& de to vil ikke være ens for alle), at forbinde os til vores egen indre kilde af sandhed & kærlighed & dele vores følelser uden skygger. Vi har mulighed for at standse op og se på vores liv & alle de vidunderlige velsignelser vi har. Merkur Rx er oplagt til at tage nye briller på & kigge objektivt på vores eget liv: hvor er vi * v i r K e l i g * glade for vores liv — hvad knuselsker du helt ind i hjertekuglen?

• Jeg har et forslag til en manifestationspraksis under denne Merkur Rx, hvor du hver aften takler for a l l e de ting, du er taknemmelig overfor: din hovedpude, din behagelige dyne, at du har din egen seng, dit eget værelse/lejlighed/hus, etc, at du har rindende vand, hygiejniske toiletforhold, elektricitet, lys, varme, mad, etc. Jo flere ting, du kan minde dig selv om, at du er heldig at have, desto bedre!

• En sidste sjov detalje er, at denne konjunktion ikke blot er en 2D-konjunktion i horoskopet, men også en 3D-konjunktion som vi fysisk kan observere fra Jorden. Det betyder, at Merkur & Venus ikke kun står i den samme grad i vores forenklede horoskop-model, men faktisk står “ovenpå” hinanden på himlen. Det er den tætteste konjunktion mellem de to planeter de næste 12 år!

..
..
Billede 1) er af George Hitchcock & hedder “Annunciation”, 1887.
Billede 2) er lånt af StarWalkApp.

} Merkur • stationerer • Retrograd {

[ Merkur Retrograd i Tvillingen (24°) 30. maj kl. 00.33 — (16°) 22. juni kl. 23.59 ]

• Vi har haft nogle ret intense dage denne uge med eftervirkningerne af Saturn Retrograd i søndags (d. 23), en Total Måneformørkelse i onsdags (26.) & Merkur Retrograd i nat halv 01. Og ikke nok med det, så mødte Merkur Venus i konjunktion i morges, mens han stationerer retrograd (standsede op for senere i nat at ændre retning). Så nu mærker vi for alvor virkningen af årets anden Merkur Retrograd, der de kommende 23 dage vil tage os med på sin baglæns snurren igennem hans eget tegn, Tvillingen, & forstærker på den måde virkningen af sine domæner: sindet, kognitions- & kommunikationsevner samt trafik af enhver art.

• Når Merkur skifter retning, mærker vi det i vores kommunikationsstrøm (hvilket er særligt forhøjet, nu han står i eget tegn) & derfor kan overgangsdagene føles særligt intense & besværlige (det vil altså sige fra i tirsdags af) — ligesom hvis man har rørt i én retning i en gryde med vand & så skifter til modsat omrøring. De krusninger, der opstår i vandet, er de samme vi kan opleve energetisk i vores flow & kollektivt i vores trafik, kommunikation, handler, etc.

• Merkur begyndte teknisk set sin retrograd-periode allerede 15. maj, da han gik ind i det man kalder pre-skyggefasen (de grader Merkur senere vil genbesøge 2 gange; først baglæns & så forlæns igen) fra 16° i Tvillingen (hvor han igen vil stå 22. juni) til 24°, hvor han står nu.

• Under Pre-skyggen får vi en snært af de temaer, der vil været aktive under selve Retrogradperioden. Ting, mennesker, begivenheder eller steder, der havde tjent deres formål, bliver synlige for os. Ligesom ønsker om nye tilgange, måder, visioner & vaner måske spirerer forsigtig frem. Så hvad har du oplevet siden 15. maj? Er der nogle temaer, der går igen? Gamle mønstre, der er vendt tilbage eller nye temaer, der har stukket hovedet frem? Det vil især være relateret til Tvillingeemner, som skolegang, venner, naboer, søskende, vores sind samt vores evner til at tale, skrive, kommunikere & i det hele taget gøre os forståelige. Og lige netop det med forståelsen kan halte de kommende uger.

• Nu her d. 29. maj standser Merkur altså op & begynder i nat at gå den samme vej tilbage, i sin egentlige retrogradfase, som han har bevæget sig henover siden 15. maj. Selve Retrograden finder sted fra 30. maj — 22. juni; 24°–16° i Tvillingen), hvor alle de underliggende, kognitive mønstre & opfattelser vi har i forhold til hvordan vi tænker, taler, tror om verden & vores medmennesker, hvordan vores forhold er til lærdom, at gå i skole, data samt udveksling af disse, vil blive synlige & komme op til overfladen; en kollektiv bevægelse vi alle vil erfare på individuelle måder — så hvor i dit horoskop har du Tvillingens tegn placeret? Husets emne vil give et praj om, hvor (hvilket livsområde) du vil opleve introspektion & indgående refleksion de kommende 3 ugers tid.

• Efter hans Retrograd kommer vi til Post-skyggefasen, som er den periode, hvor Merkur igen går frem fra 16° til 24° i Tvillingen (for tredje gang), der strækker sig fra 22. juni — 7. juli. Og kommunikationen vil atter blive mere let, klar & almindelig derfra. Men vi vil stadig ikke være helt færdige med erkendelserne, for i Post-skyggefasen skal vi for alvor blive bevidst om det erfarede & integrere det i vores vågne bevidsthed & dagligdags tænkning. (& måske får vi nogle uventede overraskelser; situationer eller begivenheder, vi måske ikke anså for så relevante under Retrogradens introspektion, kan pludselig udgøre et tidligere overset nøgleelement i vores hverdag, den efterfølgende tid). Og selvom der helt klart vil være nogle, der vil ånde lettet op, er der andre, der vil synes at realiteterne er lige brutale nok.

• Så selvom de fleste anser Merkur Rx for at være veloverstået når han stationerer ret igen — altså 22. juni, er det bestemt ikke hele sandheden. For den sidste altafgørende fase, som jeg mener er selve “årsagen” til de 3 årlige Merkur Retrograd — nemlig: integrationsfasen er uhyre vigtigt. Det er her, vi skal implementere alle de erfaringer, oplevelser, følelser & erkendelser, der er dukket op (eller som jo netop vil dukke op de kommende uger) i kølvandet på den bevingede budbringers baglæns snurren igennem intellektets & nuancernes rige.

• Fra d. 22. juni til og med 7. juli vil vi altså se Merkur bevæge sig igennem den sidste del af Tvillingen for tredje gang, og som i én gang til for Prins Knud, får vi lige en ekstra mulighed for at gense det hele én gang til. Vi har evalueret, reflekteret, undersøgt en masse & nu skal disse oplevelser synke ind. Så tag dig tid, mærk dig selv den kommende 1,5 måned & læg mærke til hvilke nye måder, opdagelser & tilgange der for alvor spirer frem i dig! Frem til d. 7. juli vil vi med Tvillingens flyvske sind undersøge & sammenflette, derfra vil vores intuition tage over & nænsomt guide os, når Merkur går ind i Krebsens tegn om aftenen d. 11. juli.

..
..
Billede 1) er af Edouard John Menta (1858-1915) & hedder “Pierrot’s Dream”, 1908.
Billede 2) er et Merkur Rx index for denne retrograd venligst lånt fra cafeastrology.com & viser hvordan Merkur (ser ud som om) han først bevæger sig frem, dernæst tilbage, for til sidst at bevæge sig frem igen.

} Formørkelsessæson {

[ Sommer 2021: Måneformørkelse 26. maj, 5° i Skytten
// Solformørkelse 10. juni, 19° i Tvillingen ]

• Årets formørkelsessæson er i fuld igang! Energien kan derfor føles meget højstemt, hektisk, overvældende eller spændende. Man kan let opleve det som om, at der sker rigtig mange ting på én gang — eller det kan føles som om, der sker noget meget spændende liiiige om lidt. Pt befinder vi os i den højintense portal, der strækker sig mellem Måneformørkelse i forgårs til Solformørkelsen om 12 dage. Disse 14 dage (eller nogle gange 4 uger, hvis der er 3 formørkelser i træk), hvor Solen & Månen står på lige linje med Jorden er særligt potente & inviterer os, som nævnt, til at slippe, transformere & opgradere, vores indre systemer både individuelt & kollektivt.

• Der er intet sjældent over selve formørkelses-sæsonerne. De optræder 2 gange om året med et interval på ca 6 måneder — & de kommer altid i par på minimum 2. Forudsætningen for en formørkelse, som finder sted ved at enten Jorden skygger for Månen eller at Månen skygger for Solen, er, at Solen & Månen står på lige linje med Jorden. Det sker hvert år, når de passerer henover Månens knudepunkter (de to akser, hvor Månens bane rundt om Jorden, skærer Jordens bane rundt om Solen).

• På et gennemsnitligt år ser vi 4 formørkelser; to vinterformørkelser (en Sol- & en Måne), samt to Sommerformørkelser (en Sol- & en Måne). Men nogle år har endda 5 eller 6. De forrige år (2018 & 2019) havde hver 5 formørkelser & 2020 (der jo generelt har været et ekstremt aktivt år astrologisk) havde hele 6 — her 3 sæsoner, en enkelt Måneformørkelse, der hørte til en sæson i slutningen af 2019, en med 3 henover sommeren (Måneformørkelse — Solformørkelse — Måneformørkelse) & en med 2 sidste jul! Sidste gang vi oplevede et så potent år var i 2011. Mens næste gang det vil forekomme først bliver i 2029! 2029 bliver dog også helt vildt, da der vil optræde hele 4 Solformørkelser (det er mest almindeligt at der er dobbelt Måneformørkelse, så det år bliver også et ganske særligt år), men den tid, den lykke.

• 2021 er imidlertid et helt almindeligt år, hvad angår formørkelser, med 4: et par på en Måne- & en Solformørkelse her til sommer & et par med en Måne- & en Solformørkelse til vinter, som følger:

~ 26. Maj: Måneformørkelse/Fuldmåne i Skytten 5°
~ 10. Jun: Solformørkelse/Nymåne i Tvillingen 19°

~ 19. Nov: Måneformørkelse/Fuldmåne i Tyren 27°
~ 4. Dec: Total Solformørkelse/Nymåne i Skytten 12°

• Som med alle andre månefaser handler formørkelserne også om vores indre liv, der enten bliver illumineret (fuldmånen) eller en indre kim, der spirer (Nymånen/Solformørkelse). Men disse lunationer peger ud over deres egne cyklusser på en måned (fra Nymåne til Nymåne) & et halvt år (fra Nymåne i et tegn til Fuldmånen i samme tegn 6 mdr senere). Formørkelserne arbejder med Måneknuderne i cyklusser af 18 måneder & ca 18 år. Dvs de 18 måneder måneknuderne befinder sig på en akse, for vores vedkommende Tvillinge/Skytte-aksen, & så de 18 år, der går fra nu af & til at Den Nordlige Måneknude atter står i Tvillingen igen. Det er nogle store cyklusser, som de fleste mennesker kun oplever 4 af.

• Derfor kan man sige, at de aktiverer fortiden & fremtiden samt et historisk perspektiv på vores (karmiske) udvikling & beder os om at være vågne & bevidste. Under denne portal som vi befinder os i fra 26.maj til 10. juni, kan vi tappe ind i de kollektive energistrømme. Vi havde en optakt til denne portal fra Nymånen 11. maj indtil (Fuld)Måneformørkelsen d. 26, hvor vi kunne mærke formørkelsesenergien stige & tilsvarende vil have en afmatningsperiode hvor energien synker fra portalen afsluttes d. 10. juni til Månen står Fuld i Stenbukken d. 24. juni.

• Når vi befinder os midt formørkelsessæsons portal er der meget tryk på energien & de fleste vil føle sig højspændte eller lidt elektriske. Formørkelserne viser os oftest hvilke veje, der er gangbare & hvilke der ikke er, ligesom der kommer et sælsomt skæbnesvangert skær over de sammenfald & begivenheder, vi kan opleve.

• En Solformørkelse — efterfulgt af en Måneformørkelse (eller omvendt) skaber en transformationsportal. Dvs 14 dage, hvor energierne er så massive, at vi oplever en kraftig forvandling. Er vi parate til det (i alignment, kunne vi også kalde det) vil det føles let, fedt, sjovt, inspirerende & som det gennembrud, vi har ventet på. Er vi ikke helt parate, vil det føles drænende, overskueligt, smertefuldt, trist, uoverkommeligt eller decideret nedslående. Man skal dog ikke fortvivle. Der findes ikke en rigtig eller forkert måde, at møde disse universelle skift på — der findes kun den måde, du er på lige nu & den er helt rigtig for dig. (Nævner ovenstående fordi vi kan opleve at have meget forskellige oplevelser med Formørkelsessæsonerne).

• Hvorend du er i dit liv, møder energierne dig. Det fantastiske ved universet er, at det er kollektivt — på en måde oplever vi alle sammen det samme; den samme stemning eller påvirkning — på den anden siden møder det os fuldstændigt enestående i vores unikke væsen & kommer til udtryk på helt konkrete måder i vores menneskeliv. (Dette er det, der gør, at jeg kan skrive astrologisk vejrudsigt & at det på næsten mystisk vis passer ind i “alles” personlige liv; den skyldes at vi alle oplever de samme energier, der blot krystaliseres forskelligt i os hver især).

• Denne første formørkelse, hvis energi vi har kunnet mærke de sidste 2 uger — & hvis grænseland vi befinder os i denne uge ud også — faldt som sagt i Skytten for at pege fremad mod den erfaring, de seneste 12 måneders kollektivt har oplevet: Omskoling. Omskoling af vores måde at se os selv, verden, andre mennesker, deres kulturer — vores egen kultur, samt hvilket ansvar vi hver især & fælles bærer.

• Med Skyttens ekspansive, visionære erobringskraft & Tvillingens videbegærlige, fordomsfri nysgerrighed har vi undersøgt os selv denne Måneknudecyklus. Vi flytter fokus fra de universelle lovmæssigheder, akademiske idéer & forestillinger om hvordan Verden er & ikke mindst bør være — & flytter fokus hen på os selv & vores egen personlige tilgang: Hvad kan jeg gøre for at bidrage, hvor påvirker min adfærd andre uden jeg ved, kan se eller forstår det? & Hvor kan jeg hjælpe med mine personlige evner & færdigheder?

• Skytten kan have en tendens til at se alt i de store linjer & insistere på, at alt politisk arbejde skal foregå ude i institutionerne, på skolerne, i samfundet & i folketingssalen; at læringspotentialet skal undersøges før det kan anvendes — mens Tvillingen mener (og det er den læring vi har været igennem, da Nordknuden står her) at vi må begynde med os selv, lokalt & helt lavpraktisk: lave vores egne undersøgelser; forholde os til vores venner, familie, lokal- & nærmiljø: hvad foregår der her? Hvordan tænker jeg? Hvordan forstår jeg? Hvordan forstår mine nærmeste? Hvordan forstår de mennesker jeg lever op & ned ad livet? Hvordan forstår min nabo, kollega eller klassekammerat det? Tvillingen ved, at vi ikke nødvendigvis behøver de helt store filosofiske linjer (som ovre hos Skytten), men kan nøjes med at tale med alle dem vi møder i livet (online, såvel som på gaden): Hvordan kan vi hver især tjene verden i vores hverdag, i det helt små; i dagligdagen? Hvordan kan vi bruge vores unikke gaver & talenter? Hvordan kan vi ære os selv SAMTIDIG med at vi ærer andre? Det er den nærværende, undersøgelse vi har brug for nu.

• Det denne sidste komplette formørkelses-sæson på Tvillige/Skytte-aksen spøger os om er: Hvad har vi lært det sidste år? Er der noget specifikt, vi kan se, vi er nødt til at gøre anderledes? Og i så fald, hvordan gør vi bedst det? Det har vi 6 måneder til at implementere indtil den totale Solformørkelse i Skytten 4. december for alvor lukker denne lærings-cyklus for de næste 18 år.

..
..
Billede 1) er af Sebastian Pether (1790-1844) & hedder “The Eruption of Vesuvius”, 1825.
Billede 2) er venligst lånt af timeanddate.com
Alle horoskoperne herunder viser årets 4 formørkelser:

Fuldmåne: Total Måneformørkelse i Skytten, mimer den Måneformørkelse i Skytten, der skød denne akse i gang 5. juni sidste år.
Nymåne: Ringformet Solformørkelse i Tvillingen, sidste lunation i Tvillingen på Tvillinge/Skytte-aksen.
Fuldmåne: Total Måneformørkelse i Tyren, initiering af den nye Måneknude-akse Tyren/Skorpionen, der handler om værdier, nydelse & at skabe.
Nymåne: Total Solformørkelse i Skytten: den sidste formørkelse på Tvillinge/Skytte-aksen, kulminationen på den læring vi har haft omkring perspektiver, vores internationale samt lokale miljøer & kulturer.

} Måneformørkelse • i • Skytten • pt. II {

[ Total Måneformørkelse // Super Blod Fuldmåne i 5° i Skytten, 26. maj kl. 13.13 ]

Tematikker: Etik, moral, et større perspektiv samt frihed & autonomi til at udfolde disse.

• Årets mest markante & kraftfulde lunation, der i år falder under maj måneds BlomsterFuldmåne, står over os & danner en smuk 5.5.5.5-kode. Det er den første totale Måneformørkelse i en serie på 3, der strækker sig over det kommende 1,5 år & dermed også en invitation til at gå dybt.

• Alt er højnet & sat på spidsen. Måneformørkelsen er kulminereret nu. Indtil kl 16 står Månen dog stadig dækket af Jordens skygge over Stillehavet. Mens eftervirkningerne af energien vil følge os de kommende døgn.

• Månen repræsenterer vores indre liv, ubevidste sind, vores forhold til mødre, slægt & fortiden, men også vores behov, instinkter, intuition & offentligheden.

• Når Jorden står imellem Solen & Månen og skygger for, at hun kan modtage Solens livgivende lys opstår en illumination af vores ubevidste. Månens spejl formørkes, men er nu synligt i et andet lys, intuitionens. Det er første gang indenfor de kommende 14 dage, hvor vi oplever at ét himmellegeme kaster sin skygge over et af himmellysene og i den proces bringer vores ubevidste, denne gang vores indre liv & sociale forhold (Månen) frem fra mørket.

• For nogle vil i dag være meget intens følelsesmæssigt. Da Solen & Månen altid aktiverer Måneknuderne under en formørkelse, sker der også en aktivering af vores skæbne & karma. Kollektiv såvel som individuelt. Det betyder at fortiden (& fremtiden for den sags skyld) kan strømme os i møde & vores oplevelse af tidslighed kan føles opløst. Det kan virke voldsomt, overvældende & umuligt at rumme. Det sker dog imidlertid for at vi kan se på vores levede liv i andre perspektiver & igennem Skyttens energi med nye, nysgerrige øjne. Så prøv ikke at ville alt for meget i dag, men vær blot med de ting & temaer, der kommer op.

• Med et nedslagspunkt af Skyttens filosofiske, bevidsthedsudvidende jagt på sandheden & større sammenhænge — midt i Tvillingens undersøgende, dataprocessende, nysgerrige & drilske sæson —

• Vi omdirigerer energierne nu & vi har mulighed for at sætte segl mod en ny & anden virkelighed i fremtiden. Skjulte sider af tilværelsen bliver afsløret for os nu; sløret for vores øjne falder & vi kan blive meget mere bevidst om vores levede liv, fortiden, vores antagelser om retfærdighed, virkelighed & sandhed står for skud. Nu får vi muligheden for selv at genskrive vores fortid & transformere vores historier, så de fremadrettet fungerer opbyggende, kraftfulde & befriende & ikke længere hæmmer os eller holder os tilbage. Både de kollektive & vores individuelle historier om vores liv, vores rolle samt vores plads i livet. Når formørkelsesenergierne er over os, handler det ikke om at sætte ønsker eller aktivere drømme & manifestationer, men derimod om at overgive sig til Universets strømninger & tillade de følelser, temaer, energier & indsigter, der kommer op, at komme ind. Overgivelse & det at åbne sig imoddet iboende potentiale er i højsædet nu. Vi kunne også kalde det en slags status eller evaluering: Hvad fungerer i vores liv & hvad fungerer ikke? Helt kort giver det mening at stille spørgsmål (Tvillingen) ved vores overbevisninger & det vi tror på (Skytten) netop nu.

• Månen i Skytten får lyst til at afspænde denne pludrende, lokalt fokuserde & legende energi i Tvillingen — & det er da også sandt, at vi kan komme til at fokusere lidt for meget på vores egen andedam, en sludder for en sladder & hvad der lige rør sig inde i os selv.

• Men fordi dette ikke bare er en almindelig Fuldmåne, men en Måneformørkelse, bliver denne almindelige energistrøm imellem Solen & Månen afbrudt af Jordens passage ind over Månen. Det er en måde, hvor vi ’vågner’ & ser det hele i et andet lys (i bogstaveligste forstand). Dette strømsvigt forstyrrer vores almindelige trummerum & giver os en genopstart af hele vores system — en opgradering af styresystemet. Vi kan ikke længere køre på automatpilot eller undertrykke hvad vi føler/følte!

• Denne forbindelse er også begyndelsen på enden, kan man sige. Det er en opsummering af de erkendelser vi har haft det seneste år, mens Måneknuderne har stået på Tvillinge/Skytte-aksen. Kollektivt har det handlet om vores måde at anskue retfærdighed, frihed, ligeværdighed & historieskrivningen på. Vi er blevet bedt om at se på vores verden, *fremmede* kulturer, traditioner & overbevisninger med fornyet nysgerrighed. Vi er blevet bedt om at aflære den gamle skoling; den udbyttende, kolonialistiske tankegang, der begrænser & forkrøbler mennesker med sine usande & urimelige hierarkier. Vi er blevet bedt om at se på ansvar, meddelagtighed, samt årsag & virkning. Inviteret til at eksaminere vores samvittighed: er vi virkelig så uskyldige — eller uvidende om vores medskyld?

• Alt dette er Måneknudernes værk. Når de står på Læringsaksen handler det om at se, forstå & undersøge vores synspunkter, standpunkter & tilgange. Hvordan oplever vi? Hvordan fortolker vi? Hvordan fortæller vi historier? Hvordan forholder vi os til nyhedsmedier — er vi kritiske? Digter vi vores egne konspiratoriske sammenhænge? Hvordan sikrer vi os, at sandheden kommer frem? Og er den entydig? Kan vi være sikre på, at vi rent faktisk forstår verden – eller er det blot et spejl af vores egne overbevisninger & verdensbilleder? Skytten er meget optaget af sandhed & retfærdighed, men Tvillingens evne til at se alle vinkler & upartisk holde informationerne op mod hinanden viser os nu, at verden er et uhyre komplekst sted, hvor intet er så sort/hvid, at vi bare uden at blinke kan dømme rigtigt/forkert. Heldigvis er det op til Skytten at skulle skelne, skabe mening & forstå alle de erkendelser Tvillingen har arrangeret. Det tager tid, det kræver nuance & det kræver et stort, retfærdigt hjerte.

• Denne Måneformørkelse er altså en slags aktivering af Måneknudernes sidste cyklus: Måneformørkelse i Skytten nu & Solformørkelse i Tvillingen om 14 dage & så Måneformørkelse i Tvillingen om 6 måneder & derefter Solformørkelse i Skytten 14 dage senere. Skytten, hvor Sydknuden befinder sig — den vej vi kommer af, som vi har gået i tidligere liv, & den karma vi skal forløse — begynder & afslutter altså den sidste 1/3-del af denne læringskurve. Måneknuderne har altså befundet sig 2/3 del af deres samlede tid (18 mdr) i Tvillingen & Skytten & giver os nu en status på, hvordan det står til. Så hvordan står det til i dit liv? Hvad oplever du for tiden? Er du blevet klogere, mere selvbevidst eller kærligere siden maj sidste år? Eller er det andre områder, der har forvandlet sig for dig?

• I tilgift ser vi en numerologisk kode, der mimer hele 2021’s tema: Solen & Månen står begge i 5°, i den 5. måned i et 5’er år. Det er Merkurs grad, der handler om udveksling, fordeling & omskiftelighed — lufttegnenes temaer. Og smukt nok falder alle Merkur Retrograd også i lufttegn i år for ligesom at understrege pointen. 5 er tallet for frihed, fremdrift & mediering. Essensen af 2021.

• Skytten ønsker frihed & retfærdighed for alle. At vi alle kan leve lige & frie side om side. Så hvad forhindrer dig i at udfolde dig? & hvor forhindrer du (formentlig ubevidst) andre i at udfolde sig? Disse spørgsmål er vigtige nu. Måske kommer svaret til os, måske ikke. Men det er ikke så væsentligt. Det vigtigste er, at vi tør åbne os. Åbne os for, at vores overbevisninger er fejlhæftede. Åbne os overfor at vi ikke er i stand til at se det store billede. Her giver det mening at slippe de begrænsende overbevisninger, der handler om, at vi ved bedst, ved det hele eller har patent på sandheden. Åbne os overfor, at vi er gode nok, som vi er, & at vi ikke behøver hævde os, vækste eller have succes for at leve det gode liv. Åbne overfor at der er glæde & nærvær ved at tillade andre at udleve deres autonomi uden at sætte regler eller begrænsninger op for deres udfoldelse. Åbne overfor at vi er lige værdige & vigtige, ligegyldigt hvor vi kommer fra & hvad vi mener. Respekt er det første skridt. Respekt for os selv, såvel som respekt for andre.

• Denne energetisk tunnel vi bevæger os igennem de kommende 14 dage er også en invitation til at ophøre med at gentage vores gamle liv, dets mønstre & fejltagelser. At turde konfrontere vores mangler uden at blive ødelagte af mindreværd, men tillade os at være helt ok & i orden MED fejl. Skytten er Dyrekredsens mest skamløse tegn (efterfulgt af Tvillingen) & de ønsker at vise os en verden uden skam & skyld. Vi behøver ikke gå i vejen for os selv & vores egen succes længere, vi må gerne være her & virke. Det ubehag vi føler ved at tage på os, at vi er fejlbarlige, menneskelige, uperfekte, til tider uvidende, privilegerede osv er ikke farligt. Det er en besked om, at der findes et sted i os, hvor vi kan vokse. Et sted hvor vi kan slippe. Et slip der er OPLAGT under denne Måneformørkelse. Måske er det ukomfortabelt, men på sigt ligger der en utrolig frihed & venter, når vi har sluppet alle disse personlighedshæmmende & skamfulde følelser. Vi behøver ikke skamme os over vores uvidenhed eller tidligere ignorante livsførelse — men vi bør tage ansvar for den.

• Et andet bemærkelsesværdigt sammentræf er, at alle de store planeter på himlen danner minimum et hårdt aspekt til en andet himmellegeme. Solen & Månen står i opposition & danner begge et kvadrat til Jupiter — Skyttens hersker — i Fiskene (et tegn fra gammel kaldæisk tid, som han også hersker over). Der er altså ekstra meget fokus på Skytteværdierne & -kvaliteterne.

• Dertil nærmer Mars i Krebsen sig en opposition til Pluto i Stenbukken & fortæller en historie om frihed til at handle på vores følelsesmæssige impulser vs. de iboende professionelle magt- & samfundsstrukturer. Udover det danner Merkur & Venus i Tvillingen en kvadrat til Neptun i Fiskene, der både gør os overdrevent idealistiske, men måske også lidt urealistiske, udmattede & nedslåede. Sidste men ikke mindst ser vi Saturn i Vandbæreren i kvadrat til Uranus i Tyren, der atter nærmer sig eksakt aspekt 14. juni. En samfundsomvæltende forbindelse, der ønsker at ruske godt & grundigt op i det vi plejer, vores normer & traditioner. Kigger vi på dværgplaneterne nærmer Ceres sig også en kvadrat til Saturn, der taler om en hvis diskomfort ved at indføre nye strukturer i vores hverdag/verden — & tilsvarende ser vi en opposition imellem striden & retfærdighedens gudinde Eris i opposition til Haumea, ildgudinden, der skænker os frugtbarhed, fødsel & kreativitet — eller mangel på samme — begge danner de kvadrater til Pluto & Mars og dermed skaber alle 4 planeter det mest besværlige (men også kraftfulde) aspektmønster vi overhovedet kan opleve på himlen: Storkvadratet. Der er altså trykt på alle planer: himlen er klar i spyttet: det er tid til en opgradering & vi er nødt til at flytte os, ændre holdning, ståsted eller synspunkt.

FRISÆTTELSES RITUAL:
• Er man i humør til et ritual findes der en række muligheder for at tappe ind i formørkelsesenergien på en god & opbyggende måde. Man skal dog huske, at denne periode er en udviklingsportal, hvor energierne i Universet sætter agendaen, hvorfor man bør undgå at forsøge at sætte intentioner eller manifestere ting. Det er sandt, at der er meget åbent opad & at denne kraftige energi kan anvendes til manifestation, men med mindre man er et virkelig godt sted & er vandt til at navigere i tunge, træge & intense følelser, så ja, gem dine fortsæt til om en måneds tid.

• Det, der derimod giver mening er at finde ro. Ritualer er noget vi anvender for at bringe vores sind & hjerne i den rigtige andægtige stemning, så vi lettere kan lukke ned for vores skepsis & åbne op for vores intuition & indføling. Formørkelserne er en tid til opgradering, et realitetschek, hvor sløret falder & vi bliver konfronteret med *Sandheden(erne)*. Det er her skyggerne, de skjulte & fortrængte følelser eller motiver kommer frem & ønsker at blive forløst. At det, vi almindeligvis ikke orker, tør, ønsker eller magter at tage stilling til eller konfrontere. Det kan være nedslående, deprimerende, drænende, udmattende, trist, etc. Derfor kan det for nogle være bedst at hvile sig & blot fornemme, hvad der sker (vi modtager denne transformation, hvad end vi gør noget aktivt for det eller ej. Ved ikke at deltage skal vi integrere & tilpasse os det nye format senere hen, men der er i & for sig ikke en forkert måde at udvikle sig på.)

• Ønsker man aktivt at deltage vil jeg af HELE MIT HJERTE anbefale at føre en lille, kort dagbog de kommende 14 dage. Skriv tanker, idéer & indsigter/erkendelser ned her. Gerne på papir med blyant, da det virker beroligende & preserverende på hjernen (især under Tvillingens hvirvlende sæson — dertil kommer også at Merkur Retrograd nærmer sig & der vil man gerne ikke pludseligt kunne miste alle sine indsigter fordi teknologien svigter).

• Der udover er i dag (ja sorry, det har vi misset), i nat eller i morgen/morgen aften oplagt til at lave et lille frisættelses ritual. Har du en ven, roomie eller partner, du ønsker at dele denne oplevelse med, kan I sætte jer i skrædderstilling på gulvet overfor hinanden med hinanden i hænderne & sidde sammen i stilhed i 5-10 minutter, mens I hver især forestiller jer alle de ting i frygter, er bange for eller som afholder jer fra at udfolde jeres fulde potentiale eller leve jeres bedste, frieste liv. Enten kan man blot visualisere hvordan disse følelser, tanker eller værdier langsomt opløser sig & løsriver sig fra en mens de stiger til vejrs som røg. Er man mere komfortabel med ildelementet kan man visualisere et stort, kærligt, rensende bål, hvor man en efter en sender alle de ting, man gerne vil slippe ind, så de kan blive renset & forløst. Jo mere vi kan sige farvel til desto bedre. Skytten holder af at rejse med let bagage & det er i grunden de færreste tankemæssige strukturerer vi egentlig behøver bære rundt på.

• Er man alene & mere til fysiske ritualer kan man skrive en liste over alle de ting, man føler har udtjent sin værnepligt — især begrænsende overbevisninger, ting man måske skammer sig over eller mennesker/relationer, der hæmmer ens frie udfoldelse & autonomi, etc. Læs evt de lange opslag jeg har skrevet om denne Måneformørkelse, hvis du mangler inspiration til hvilke områder det er oplagt at frigive & forløse. Derefter finder man en stentøjskrukke, en urtepotte, en gryde eller en anden beholder af metal, der kan tåle høje varmegrader samt et lille lys. Her sætter man sig i stilhed i nogle minutter & forbereder sit sind på, at man nu har tænkt sig at frigive alle disse ting. Så tændes lyset, hvorefter man brænder sin liste af. Er man i humør til at undersøge hvilke ting man har sværest ved at slippe, kan man rive papiret op, så hvert emne får sin egen lille snip man kan brænde af én efter en. Hold papiret ind over lysets flamme, lad ilden tage fat & smid da snippen ned i dit ildsikre kar. Hvor knyttet man er til det pågældende emne, vil afsløres alt efter hvor let eller svært ilden har ved at fortære papiret. Tag dig god tid, husk at det er en dyb oprydningsproces du har gang i & undgå at blive forstyrret. Almindeligvis vil jeg ikke anbefale at man har sin telefon med (jeg optog min egen årlige proces tidligere i dag som eksempel, men det har bedre effekt på sindet, hvis man kun koncentrerer sig om at være tilstede i nuet & frigøre pladsen i sit indre). Dertil husk altid at være varsomme med ild. Undgå at brænde dig & pas på dig selv & dine omgivelser.

Rigtig god fornøjelse med denne dybe & potente oprydningsproces,
Allerkærligst,

A

..
..
Billede 1) er af Scott Kahn (f. 1946) & hedder “Lunar Eclipse”.
Billede 2) er af Samuel Colman & hedder “The Rock of Salvation”, 1837.
Billede 3) er af Francisco de Zurbarán (1598–1664) & hedder “Allegory of Charity”, 1655.

} Måneformørkelses • optakt {

[ Total Måneformørkelse // Super Blod Fuldmåne i 5° i Skytten, 26. maj kl. 13.13 ]

• Formørkelsessæsonen er atter over os & har egentlig været det siden sidste Nymåne i Tyrens tegn 11. maj. Selvom Himmellysene ikke stod helt på linje for 14 dage siden, var det alligevel begyndelsen på den Månecyklus, der giver illumination på en række områder omkring Skyttens videbegær i form af Fuldmåne/Måneformørkelse, som vi energetisk bevidner i morgen omkring middag.

• Dette års BlomsterFuldmåne er altså ikke en helt almindelig én, men ganske kraftfuld & speciel. Det er både en Måneformørkelse (Måneformørkelser finder altid sted under Fuldmåner) & årets kraftigste Supermoon — dvs en af de fulde Månefaser, der finder sted mens Månen er et sted i sin elliptiske bane (perigee), hvor hun er allernærmest Jorden. Dette fænomen bevirker at Månen virker 30% større & skinner ca. 14% kraftigere end når hun er allerlængst væk (apogee) & står som MikroMåne. Og så er det i tilgift også den første totale Måneformørkelse siden 21. januar 2019 & den første totale Super Måneformørkelse siden 28. september 2015!

• Dertil er denne Fuldmåne også startskuddet på et fænomen, der kaldes en Måne Tetrad (Græsk: gruppe af fire), der markerer at vi indenfor 2 kalenderår har en sekvens af 4 totale Måneformørkelser i træk. Disse Blodmåner forekommer i sæt af to med 6 måneders mellemrum. Det betyder, at energien er særligt højnet & intens i denne (relativt lange) periode, men også at vi bliver inviteret til at gå igennem en energetisk udviklingsportal, der strækker sig fra nu af til 2022. I år er fænomenet dog ikke komplet. Vi ser i 2021-22 “kun” 3 totale Måneformørkelser, mens den sidste er en delvis Måneformørkelse. Dog én, der nærmer sig meget den totale Måneformørkelses karakter.

• Sidste gang vi havde en ægte Måne Tetrad var i 2015. Selvom sekvenserne ikke ligefrem er sjældne, så forekommer de i nogle spændende cyklusser på 600 år. I ca. 300 år ser vi INGEN Tetrader overhovedet, hvorefter de følgende 300 år vil have disse sekvenser af 4 Blodmåner i træk ca hvert 15. år. Det er både pudsigt & spændende og siger i min optik noget om, at disse år er overgangsår, hvor vi afvikler, afslutter & forvandler os mere som art end ellers. Det overrasker nok ikke nogen, at vi pt. befinder os i de 300 år, der har de aktive Tetrader.

• Pt befinder vi os halvvejs igennem anden halvdel af denne intense cyklus. Som nævnt så vi den sidste ægte Tetrad i 2014-15, mens den næste vil finde sted i 2032-33.

• Det ændrer dog ikke på, at vi i år også står i en brydningstid, & at denne totale Måneformørkelse vi ser i morgen, der altså også er en Super BlodMåne, vil sætte sit aftryk på os. For de nysgerrige, så finder det kommende halvandet års totale Måneformørkelser sted: 26. maj 2021 (total; i Skytten) & 19. november (dyb delvis, men næsten total; i Tyren), 16. maj 2022 (total; i Skorpionen) & 8. November (total; i Tyren) *Se oversigter nederst i oplsaget.

• Fuldmånen står 100% Fuld præcis kl. 13.13, mens Måneformørkelsen (der på vores breddegrad i Danmark desværre slet ikke kan ses på himlen; se modellerne herunder) står på sit højeste kl. 13.18. Under alle Måneformørkelser er Månen altid lokaliseret stik modsat Solen på himlen, hvor vi vil kunne se den stige simultant med at Solen synker. Hvilket også er årsagen til, at når Månen bevæger sig bagom Jorden, vil den skygge for Månens lys midlertidigt. Selvom vi på ingen måde fysisk vil kunne se eller fornemme denne totale Måneformørkelse — da den finder sted på den anden side af Jorden over Stillehavet — så vil vi i den grad kunne mærke den! Det skyldes, at det er årets største & kraftigste Supermoon — altså den Måne, der står Jorden aller nærmest i 2021 med “kun” 357.311 kms afstand (imodsætning til de gennemsnitlige 384.500 km). & så det er i tilgift en Blodmåne — det vil sige, at den bliver rød på himlen i ca. 14 minutter, der hvor man kan se den totale Måneformørkelse. Det er altså et meget smukt & ganske specielt fænomen, som jeg selv havde fornøjelsen af at bevidne i New York i efteråret 2015.

• Vi vil kunne mærke intensiteten fra denne Måneformørkelse fra omkring kl. 11.00 — den topper som sagt kl. 13.18 — til kl. ca. 16.00.

• Men hvad betyder alt det her så for os astrologisk? Fuldmåner er almindeligvis følelsesmæssige kulminationer på en sæson, mens Måneformørkelser er langt kraftigere, karmiske fænomener, da de opstår fordi Solen & Månen står på linje med Månens knudepunker også kendt som Dragens hoved & hale.

Læs med i følgende opslag: } Måneformørkelse • i • Skytten • pt. I {

..
..
Billede 1) er af Douglas Girard & hedder “Red Moon Painting”.
Billede 2 & 3) 3D kort over Jorden venligt lånt fra timeanddate.com; der hvor skyggen er mørk er står Månen i Kerneskyggen af Jorden, mens den lysere skygge markerer halvskyggen.
Billede 4) Denne grafik viser, hvordan måneformørkelser opstår. Her til aften kommer Månen kun ind i Jordens halvskygge & bliver derfor ikke rød, men kun lettere formørket. (Grafik: Shutterstock).
Billede 5, 6, 7 & 8) er alle transithoroskoper, der viser det eksakte tidspunkt for de kommende 4 blodmåner. Bemærk hvordan symbolet, der ligner en grå hestesko altid står tæt på Solen eller Månen.

Kraftig delvis Måneformørkelse i Tyren.
Total Måneformørkelse i Skorpionen.
Total Måneformørkelse i Tyren. Og i øvrigt en VIRKELIG spændende & meget heftig Fuldmåne med triplet i Skorpionen i konjunktion med MC (her i Danmark) + Månen i konjunktion med Uranus (& Nordknuden). Alle i kvadrat til Saturn. Denne totale Måneformørkelse bringer også en dybt transformerende & omvæltende 16.16.16.16-kode med Solen, Månen, Uranus alle i 16 grader & selve datoen 8.november giver en universel 16/7 dag (8+1+1+2+0+2+2=16). Det bliver en vild formørkelse! Og så oveni købet på MC/IC aksen! Ja, den tid, den lykke.

} Tvillingernes • Sæson {

[ Solen i Tvillingen 20. maj kl. 20.25 — 21. juni kl. 04.18 ]

• Tvillingens luftige sæson er endelig over os & energien har skiftet til en lettere, flyvsk, mere sorgløs & ubekymret energi. Vi har lyst til at sludre, socialisere & komme hinanden ved, ligesom en legende, spøgefuld nysgerrighed vil komme over de fleste. Kontrasten til Tyrens faste jordforbindelse kan virke meget forløsende & frisættende, især for dem, der er meget Merkur- eller luftprægede i deres horoskop.

• Tvillingens pludrende, letsindige & omskiftelige tegn hører til den bevægelige dynamik & elementet luft! Det repræsenterer både det logiske & intuitive sind (med sin tvillingedualitet) & dermed også venstre & højre hjernehalvdel. Det er Dyrekredsens første lufttegn, et tegn, der er forankret i intellektet & altså der, hvor den bevidste tanke første gang optræder.

• Havde vi i Vædderens sæson en ukuelig livsbegejstring & oplevelse af vores vilje, & i Tyrens sæson en opdagelse af nydelsen & sanserne, så har vi i Tvillingens sæson en erkendelse af vores kommunikationsevner (eller mangel på samme) samt en nysgerrighed på sindet, tankerne, ordene & hvad der kan vokse ud af disse. Tvillingens arketype er kamæleonisk, dynamisk, flydende, legende, nysgerrig, undersøgende & ubegrænset.

• Tvillingen repræsenterer de to sider, altings dualitet — forsider med bagsider & det sure med det søde. Med Tvillingen bliver livet komplekst. Vores opfattelser af verden nuancerede & vores oplevelse af os selv, mangefacetteret. Her bliver vores evne til at skelne, inddele & arrangere vores omgivelser for alvor aktiveret. Men med skelneevnen bliver vi også opmuntret til at se sammenhænge, samhørighed & enhed. Kan man for alvor tappe ind i den enhed, der ligger bag den dualistiske verden, som Tvillingen pludselig viser os, kan dette tegns indsigt opleves som en lille alef. Et punkt, der bliver centrum for en total viden, hvor sindet kan opfatte helheden af alle fænomener, deres årsager og deres betydning. Her er dødelighed & udødelighed ubrydeligt kædet sammen. Oplevelsen af separation coeksisterer med den evige enhed. Disse poler danser deres dans & er i en konstant udveksling.

• Tvillingen viser os paradokset & alle nuancerne i livet. Var tilværelsen hos Vædderen & Tyren enkelt & lige til, så er den hos Tvillingen det stik modsatte. Her møder egoet, vores første selv, sjælen eller vores indre lys, det andet selv. Disse to kan smelte sammen & efter vi har været ude i verden & forsøgt at vende hver en sten & forstå, alt hvad der er, kan vi med det andet selv, vores Tvilling, åbne os imod vores indre verden & den vej, der ligger hos os her.

• Denne sæson bliver altså en udforskning af vores sind, med særligt fokus på tænkning & hvordan vi oplever, skaber forbindelser, formulerer os samt processer mentale stimuli. Idéer, indsigter & viden er nu på programmet, & det er et travlt program med mange kanaler, vi kan optage information via; kognitive, rationelle, skriftlige, verbale, auditive, intuitive, visionære, mm. Men man kan også vende sit blik indad — & det vil Merkur bestemt opmuntre os til med sin forestående retrograd — & søge at afdække vores indre verden & den vej, vi hver især går af. Her er der tilsvarende mange ting at forstå & dem, der ønsker det, kan bruge deres intuition til at undersøge de landskaber, der findes her.

• Med Tyrens sæson, som vi just har forladt, skabte vi forbindelse til vores krop & dens sanser og lagde et fundament; vi definerede klart & uden omsvøb vores ønsker, behov, begær & længsler — med Tvillingens sæson bliver vi nu inviteret til at gøre os tanker omkring, hvordan det hele skal planlægges & formidles, så vi får kommunikeret vores idéer, ønsker & visioner direkte ud til andre.

• I urhoroskopet hersker Tvillingen over tredje hus, vores skolegang, forhold til søskende, naboer, lokalmiljø, samt det at lære at tale, læse & skrive; dvs indlæring af alle generelle kognitive færdigheder. Herunder hører al udveksling, indsamling, opgørelse over data & at dele, lege & undersøge denne information igennem samtaler & relationer.

• Tvillingen herskers af kommunikationens planet, Gudernes budbringer: Merkur, der i år også residerer i tegnet netop nu (sammen med Venus). Dette giver et ekstra fokus på det luftige, hvorfor nogle måske føler sig særligt flyvske, rastløse, forvirrede, fulde af idéer, tankemylder, mm. For mennesker med mange luftkvaliteter i deres horoskop vil denne påvirkning virke særlig kraftigt & man kan måske ligefrem opleve en hvis uvirkelighedsfølelse; at man er suget ind i sine egne tankestrømme, kan dagdrømme uden at ænse tiden eller følelsen af en manglende jordforbindelse, hvor man næsten svæver et par cm over fortovet.

• Tvillingen er altså altid på vej et sted hen (om ikke andet i deres sind) & den flygtighed skildres fx glimrende i kunstretningen fluxus. Det konceptuelle, det idelige & det konstruerede hører alt sammen til her. Ligesom livets evige impermanente strømmen & omskiftelighed. Al denne forskelligartethed virkeliggør Tvillingen, der kan have et hav af udtryk, personaner eller sågar personligheder; kender du en Tvilling, ved du hvad jeg mener.

• Tvillingen er nærmest kropsliggjort nysgerrighed & minder os om, at selvom vi kan opfinde, konstruere, dissekere & analysere med vores sind, kan vi aldrig fange & fastholde livets øjeblikke eller sindets (for den sags skyld) kompleksitet; livet skal leves & undersøges nu! At være åben & modtagelige overfor alt, hvad der kommer til én de kommende 4 uger, er i min optik, den bedste måde at møde denne sæson på. Det kan vi bla. gøre ved at have samtaler med en masse forskellige slags mennesker, høj som lav, eller ved at friskrive dagbog ca 10 min hver dag (bare skrive alt, hvad der falder dig ind ud i én lang smøre), bare for at få afløb for vores indre ordstrømme.

• At hænge sig i forståelsen af én ting eller én definitionen er ikke Tvillingens projekt; den er meget mere optaget af at undersøge & smage på alle kagerne end at definere hvilken én, der er den bedste (det må Tyren altså gøre). Tvillingen er ekstremt tilpasningsdygtig & kommunikativ, så det er oplagt netop nu at dygtiggøre sig indenfor færdigheder såsom at konversere, formulere sig, argumentere, skrive, fabulere, formidle, undervise, rådgive samt analysere & arrangere data, mm.

• Dette tegn har brug for stor omskiftelighed, fleksibilitet & agerer en evig dualitet, som hele tiden er i stand til at forstå enhver situation eller sag fra flere sider, hvorfor den ofte skifter synspunkt. Denne hurtige, hvileløse energi kan være så pludselig & spontan i sine overvejelser & handlinger, at andre, langsommere tegn, ikke kan følge dets rationale. Det tager Tvillingen sig imidlertid ikke af; at få ret eller blive forstået på en bestemt måde er ikke en hovedpine, Tvillingen lider under. Deres perceptioner af livet & deres eget mentale indre er så livligt & rigt, at de sagtens kan basere beslutninger på et indtryk de havde netop nu; så pyt med at andre ikke kan følge deres overvejelser & interne logik.

• Det mentales uendelige potentialer vil altså kunne aktiveres nu for de fleste & mange vil også opleve denne bevægelige, sjove energi som et friskt pust af inspiration & frihed.

• Bagsiden af denne omskiftelige energi kan være: Nervøsitet, ængstelighed, overspændthed, rastløshed eller angst, som let opstår ud af de kaskader af sansninger & tanker vi kollektivt bliver præsenteret for denne sæson. Ubeslutsomhed & uro kan også være en konsekvens, ligesom en følelse af at være ufokuseret eller usammenhængende, fordi der simpelthen bare er for mange kanaler, der kører på én gang. En anden konsekvens kan være en slags ufølsomhed, hvor en overdreven rationalisering, der distancerer os fra vores egne (& andres) følelser, toner frem samt vores sympati for andres. En god modvægt kan være at drikke mindre kaffe (!), ikke overstimulere sig selv ved at swipe alt for meget igennem nyhedsstrømme, social media etc. Eller have alt for mange skærme kørende på én gang.

• At lave en øvelse, der forbinder os til vores krop hver eneste dag, vil også være en god idé for de fleste; træk gerne vejret dybt ned i lungerne flere gange om dage. 8 sekunder ind, hold vejret i 8 sekunder & så 8 sekunder på udånding vil gøre underværker. Merkur hersker over lunger, arme & hænder. For nogle kan det være at meditere være rigtig godt, men er det for luftigt for dig, kan et brusebad (især for vandtegn), en massage, en lur, eller en tur i det nærmeste naturskønne område med en bog, en podcast eller måske bare en flaske vand også gøre tricket.

• Pt har vi 5 himmellegemer i luft, så vær særligt opmærksom på at give dit sind ro her i weekenden. At tage alt helt ned i tempo & balancere vores energi i fht os selv & vores omgivelser, giver mening med den tiltagende Måne i Vægten, der her henover weekenden danner trigoner til både Solen, Venus & Merkur. Det kan være fornuftigt nok, at berolige vores nervesystem inden Fuldmånen, der også er en måneformørkelse, d. 26.

• Tvillingen er altså på sin vis både magikeren, dataanalytikeren, skolelæreren & illusionisten, der kan præsentere eller fremstille alt i et nyt eller andet lys. Tegnet er et billede på det dualistiske verdensbillede; maskulin/feminin, krop/sind, lys/mørke — eller på den menneskelige dualitet imellem hjerte & hjerne eller ånd & krop; Tvillingen hersker også over vores lunger, arme & hænder.

• Tegnet viser os (det første sted i dyrekredsen; Vægten & Fisken peger i den samme retning) at vi til enhver tid kan genoprette balance & harmoni, men at vi er nødt til at begynde med os selv — & at vi igennem sammensmeltning med alle facetter af vores personlighed; vores lyse & mørke, samt gode & onde sider, kan finde den helhed & enhed vi sådan søger — oftest i Kærlighedens samhørighed med et andet menneske.

• Denne sæson skal vi altså ikke blot lære, hvordan vi samler & akkumulerer information & viden, men også hvordan vi anvender, implementerer, leger & skaber resultater med det vi ved — både på den korte, såvel som den lange bane. Vi bliver af de kosmiske kræfter opfordret til at balancere vores tid/rum-forståelse/bevidsthed, så vi med et let hjerte kan bevæge os fremad med alle de nye bevidstheder vi måtte støde på! Tilsvarende bliver vi også inviteret til at forstå, at det at dechifrere livets hieroglyffer & omsætte det til anvendelig viden aldrig er en proces, vi bliver færdige med. Denne evige bevægelse betyder dog også, at vi aldrig kan træffe et forkert valg — for der vil i det uendelige blive ved med at være nye valg, der kan vælges: Hver gang vi har taget en beslutning, opstår der mulighed for en ny beslutning. Træffer vi det “forkerte” valg, er der altså altid endnu et valg bagefter, hvor vi får muligheden for at træffe det rette — & dette, minder Tvillingen os om, vil være en evig & personlig proces, for det rigtige & det forkerte er blot to poler på livets skala, som vi allesammen mere eller mindre (u)bevidst pendulerer imellem.
Håber I alle får en livlig, kærlig, morsom & social Tvillingesæson!

Arbejdsspørgsmål:
Ønsker du at høste mest muligt af denne energi er følgende forslag gode (husk dog at supplere med den anbefalede (eller en lignende) afslapningsøvelse i ny & næ, da dette kan give ekstre tryk på kognitionen):

~ Hvor kan vi slippe vores forestillinger om, hvad & hvordan livet er, for på ny at opleve & undersøge det?

~ Er der områder, hvor vi kan smidiggøre vores sind & overbevisninger, så vi bedre kan få øje på nye indsigter & sandheder?

~ Hvor holder vi stædigt fast i gamle overbevisninger, som faktisk ikke afspejler de egentlige forhold i vores nuværende situation? (Gælder både historier vi fortæller os selv om os selv, vores egne idéer & overbevisninger i fht livet, rigtigt/forkert mm, men også vores opfattelse af vores hvordan vores relationer er, vores idéer om andre mennesker, deres holdninger, etc.)

~ Er der områder, hvor du kan kommunikere mere klart & hvis ja, hvordan træner du dette?

~ Er du i stand til at formulere dig frit & spørge/bede direkte om, hvad du ønsker? Hvis ikke, er der så noget åbenlyst du kan øve dig i?

~ Er der noget nyt (& i så fald hvad) du gerne vil lære?

~ Hvem kunne du tænke dig at lære fra/af? & tør du opsøge dem & spørge?

~ Hvilke nye behov, visioner eller ønsker vil du gerne iværksætte & hvem kunne du tænke dig at samarbejde med i fht at virkeliggøre disse?

..
..
Billedet er af Louis Janmot (1814-1892) & hedder “Poème de l’âme (Poem of the Soul) — Virginitas”, 1854.

Ca. Horoskop for denne weekend, hvor I ser Månen (just herover) i blå aspekter til Merkur & Venus.
Horoskop for tidspunktet for sæsonskiftet. Solen (cirklen med en prik inde i) står i 0°00′

} Venus ● Saturn {

[ Venus i 13° i Tvillingen i trigon til Saturn i 13° i Vandbæreren, 20. maj 04.07 ]

• Når selvværdet, nydelsen, romantikken, overgivelsens, skønheden, sanseligheden, kærligheden, romantikken & overflodens planet, Venus står i trigon til Den Lille Tærskelvogter, Saturn, der hersker over alle begrænsninger på det fysiske plan; tid, rum, kroppens afgrænsning, samt tradition, strukturer, forpligtelse, alvor, ambition & familien (ikke som Krebsen, der står for omsorg, tryghed & tilknytning, men som institution, den trygge arne, slægten & arvestykkerne) — så er der lagt op til at tage vores værdier alvorligt!

• Denne trigonforbindelse baner vejen for den modne stemme i vores sind; den der forstår at alt her i tilværelsen ikke er pjank, pjat, tant & fjas. Når planeten, der repræsenterer den strenge far bliver understøttet af værdiernes planet (både de materielle & de åndelige værdier) — får vi mulighed for, at implementere alle de ting, vi har lært henover vinteren. Først igennem vores selvbillede & vores værdier, vi i øjeblikket hurtigt omstiller. Tvillingens indflydelse påvirker os i en nysgerrig, forsonende, undersøgende & balancerende retning. Måske har vi brug for at indføre mere åbenhed i fht til vores værdier, holdninger & idéer om verden?

• Dernæst igennem Saturns arbejdsomme, mådeholdende & langsigtede tilgange. De fleste vil nok have følt Saturns massive nærvær de seneste måneder — siden han skiftede ind i Vandbærerens tegn samt i kraft af hans konstante armlægning med kvadraten til Uranus i Tyren. Denne forbindelse skaber en lyst i os til at bryde fri af gamle vaner, tilgange, systemer, mm. men aktiverer samtidig en frygt for fremtidens usikkerhed & utryghed. Alt dette skaber en lyst i os til at opbygge nye praktiske, selvkærlige vaner, men det kan virke svært eller uoverskueligt & Venus i Tvillingerne kan da også give os en lidt flaksende tilgang, hvor det kan være svært at beslutte sig eller vælge én ting.

• De kommende uger vil Saturn kalde os til bevidsthed omkring vores hængepartier på det mentale plan. Det kan være alt fra faste overbevisninger om rigtigt & forkert — eller hvad der er realistisk & kan lade sig gøre. Det kan handle om vores verdensbillede(r), visioner, vores tro eller mistro til fremtiden, vores mismod eller pessimisme omkring vores evne til at opfinde, overleve, osv. Samt skeptiske indstillinger til om menneskeheden overhovedet fortjener at leve (Vandbæreren kan blive ekstremt pessimistisk, når det kommer til folk, der skuffer mht at samarbejde eller ville hinanden det bedste & verdensfreden). Konspirationsteorier & andre paranoide tankemønstre, kan også komme op — ligesom vores manglende evne til at overgive os til kærligheden & åbne os, vores blinde vinkler & frygt for at knytte os mht parforhold. Men også fikse idéer omkring egenomsorg, selvbillede, vores kulturelle & politiske værdier, forbrugsvaner samt filosofiske, spirituelle eller intellektuelle mønstre vil blive synlige & kan ønske en revurdering. Her viser Saturn os, hvor vi er angst, blokerer os selv eller er afvisende, skeptiske & forsøger at undgå at blive skuffede eller sårede. Denne bevidsthed åbner selvfølgelig op for at vi kan se vores blokeringer for, hvad de er & forløse, opløse & forvandle dem. Så selvom vi kan opleve at det er hårdt arbejde at manifestere noget på det fysiske plan, forsøger Saturn at vise os, at vi ikke skal give op, blot fordi det ikke lykkes første gang. At manifestere kommer af vores evne til at tro på det (& senere hen overgive os til følelsen omkring at det er sket). Men hvis vi forudindtagede & er sikre på, at det er urealistisk, ja så er det meget svært at ændre noget.

• Henover forsommeren 2020 gik Venus Retrograd i Tvillingens tegn & viste os, at der var en laaaaang række ting, vi ville ændre holdning til den kommende tid. Især hvad angik vores dagligdagsopfattelser af værdier, ret & forkert, rettigheder, virkeligheder & hvilke nyhedsmedier man kan stole på — eller ej. Ligesom hun viste os, at vi fremadrettet ville have et udpræget fokus på vores lokalmiljø, naboer, venner, ligesindede & søskende — og at kommunikation, trafik, dataudveksling, samt hvordan vi interagerer & udveksler værdier, idéer, holdninger & følelser på, ville forandre sig radikalt fremadrettet & gud, hvor havde hun dog ret. Dette bliver endnu mere synligt i år, med den markante 5’er energi, Merkurs omskiftelige legesyge energi, vi for alvor tager hul på nu hvor Solen er gået ind i Tvillingens tegn & har skudt den duale tænkers sæson igang.

• Venus●Saturn aspektet har været aktiv siden d. 13. maj (Tyrens Sæson) & vil være det til morgenen d. 27. maj (Tvillingens Sæson). Dette aspekt vil altså følge os de kommende dage & lede op til Formørkelsessæsonens første kontakt; en formørkelse af Fuldmånen i Skytten. Vi får dermed mulighed for at undersøge alle vores hængepartier denne uge & se det hele kulminere i bevidstheden & visdommens Fuldmåne d. 26. maj; en Fuldmåne, der med Fuldmåneherskeren Jupiters hjælp vil skabe fokus på vores tro, opfattelser, værdier & tilgange fremadrettet — & hvordan vi måske godt kunne tro lidt mere, have lidt større ambitioner på menneskehedens vegne, men også tiltro til at vi kan hjælpe andre (og os selv) & at tingene godt kan løses, falde på plads & lykkes.

• Dette aspekt følger os altså fra Tyrens materielle & groundende sæson til Tvillingens flyvske & idérige. Vi skal altså både være i stand til at holde begge ben på jorden & have os selv & vores værdier med os, når vi bevæger os ind i de usikre terræner, der udgør dagens verden. Men vi skal også kunne skifte retning, ændre holdning & indrømme vores fejl, uden dog at lade os blæse væk & glemme, hvad vi egentlig syntes eller havde gang i. Nu er tiden til at stå op, stå ved & lære.

• Saturn viser os, at vi altid kan blive bedre, dygtigere, mere erfarne & mere grundige (irriterende nok). Venus viser os, at vi skal lytte ind & sanse, hvad der er sandheden for os, hvor vi oplever virkelig frihed & hvordan vi bedst udveksler & deler den med andre. Hvordan deler vi vores komfort, vores visioner & vores midler med andre? Hvordan akkumulerer vi fælles erfaringer & overflod? Tyrens lavere bevidsthed frygter, at der ikke er nok til alle. Mens den højere ser, at overflod er et spørgsmål om indstilling & ved, at vi i kraft af vores hænder altid kan skabe mere. Måske ikke på de traditionelle måder, men med kreativiteten i behold er der altid mulighed for at modtage ny inspiration & på den måde generere overflod.

• Da vi oftest bliver ramt af et aspekts lavere funktion først & derefter forvandler det med intention, vil der være nogle, der oplever realiteterne banke på. Da trigonen er en blid, strømmende energisk forbindelse, vil disse realiteter måske virke fornuftige, meningsfulde eller nødvendige & vi kan tilpasse os dem med modenhed & velvilje — hvis vi vil. Men man kan også have lyst til at ignorere dette ansvar — og da trigonen netop er blid, vil den ikke nødvendigvis insistere på, at vi tager det. Jeg vil selvfølgelig altid opmuntre til, at man vælger den mest ansvarsfulde tilgang & det skyldes, at der med dette ansvar ligger en enorm frihed (som jeg, Vandbærer, ønsker for alle).

• Derfor: hav tålmodighed med dig selv, dit humør & dine nærmeste. Vi står på brinken af formørkelsessæsonen & Merkur & Saturn Retrograd, der vi sætte trumf på & vise os det steder, hvor vi ikke får set os selv helt klart. Venus bevæger sig også ind i sin 2-årlige kvadrat forbindelse til Neptun, som kan slå os lidt ud, gøre os slukørede, skuffede & mismodige. Det skyldes oftest at Neptun tvinger os til at se, hvor vi bilder os selv historier på ærmet. Og netop derfor skal vi huske at være tilgivende, næstekærlige & blide. Både mod os selv & andre. Vi gør det alle så godt vi kan & nogle gange må vi falde og slå os, for v i r k e l i g at lære, hvad det er vi ønsker os & værdsætter. Men en ting er sikkert; livet bliver anderledes bagefter affortryllelsen. Vi må genindtage det tabte land mht tid & energi; hvor har vi givet mere end vi havde? Strukket os for langt eller ikke stået op for os selv? Saturn viser os hvor grænserne går — og når han står sammen med Venus viser det enten begrænsninger i os, blandt midlerne, vores evne til at modtage eller i vores emotionelle relationer.

• Så hvor skal du sætte dine grænser? Hvad kan du gøre for at ære dit velbefindende? Taber du energi i Venusområderne: penge & kærlighed & i så fald, hvad kan du gøre for at vende strømmen? Hvem har i sandhed din ryg? Hvem støtter dig & kan du lade dem, der ikke gør, gå? & er der en måde du sten for sten langsomt kan skabe en struktur, der kan gøre dine drømme virkelige? Det er spørgsmål, det giver mening at stille os selv disse dage.

• Mange af disse spørgsmål & de efterfølgende erkendelser vil selvfølgelig aktivere en dyb ærlighed, modenhed & nøgtern måde at forholde sig til livet & følelserne på. Hvem er vi egentlig inderst inde? Og hvorfor gør vi som vi gør? Hvorfor har vi de værdrier vi har? Og hvorfor synes vi nogle ting er pæne, værdifulde & attraktive, mens andre ikke er. Har vi virkelig selv defineret disse værdier? Hvis ikke giver det måske mening at undersøge, hvem der i så fald har — og om man egentlig — på bundet af sit mørke Skorpionhjerte egentlig deler disse værdier, eller om man i et ubevidst øjeblik er kommet til at adoptere disse ukritisk.

• Selvom det måske lyder lidt kedeligt (& unødigt pragmatisk) at opdage, at man synes at lange øjenvipper eller plantefarvede gardiner er smukke, fordi man bliver bombarderet med det via reklamer eller de sociale medier, skal man dog ikke tage fejl af de gevinster denne sjælegranskning giver; selvom Saturn kan virke (& være!) noget så alvorlig & tør, så har han et varmt hjerte & meget af den strenghed (og forsigtighed) der forlanges er i virkeligheden et udtryk for kærligheden til det fysiske & ønsket om at være autentisk, reel & ikke en person, der er til fals eller salg for noget — og den selvtillid dette giver er uvurderlig!

• Det, kombineret med, at Venus & Saturn mødes i 13°, Venus transformative, liv & død vibration, indgyder en dyb forvandling i os & peger i retning af, at det nu er tid til at møde vores mindreværd & usikkerheder med en anden & anderledes ro. Vi kan nu forvandle os selv & vores tilgange ved at tage modent ansvar & beslutte os for, hvad vores værdier er & hvilke (nye) idealer, vi vil gå efter. Knoklementaliteten kan vi sende på ferie, da den højere Tyrekvalitet har tillid til, at de ting vi har brug for kommer til os.

• Saturn & Venus mulighed for at træffe de rigtige langsigtede beslutninger: Hvad ønsker vi os egentlig på den lange bane & hvilke tiltag er nødvendige for at komme derhen?
• Skal vi satse på nye måder at forbruge på?
• Skal der investeres i Kryptovaluta?
• Skal der købes aktier? Doneres til velgørenhed eller investeres passiv indkomst?
• Tegnes forsikringer? Opsiges forsikringer?
• Skal vi satse på en anden karriere? Skal vi efteruddannes?
• Skal vi have børn? Skal naboen have børn?
Alle mulige (& umulige) slags overvejelser, hvor vi investerer os selv i fremtiden & dedikerede planer er aktuelle nu & noget der fylder i vores bevidsthed disse dage. Hvilke huse Vandbæreren & Tvillingen falder i i dit horoskop, giver fingerpeg om hvilke områder/emner der er fokus på for dig.
Rigtig god fredag ♡

..
..
Billedet er af William Hennessy (1839-1920) & hedder “The Pride of Dijon”, 1879.

} Sæsonskift {

[ Solen skifter tegn d. 20 kl. 21.15 ]

• Vi står på den sidste dag af Tyrens sæson for i år, sæsonafslutningerne kan som regel mærkes ekstra kraftigt, da Solen står i den 29. grad & høster læringen vi har haft af denne sæson dette år. Hvert år, så længe vi lever, forædler vi de erfaringer, der findes til os hver især, i hver af de 12 tegn i Dyrekredsen. Og i dag står vi altså med essensen af Tyrens energi.

• Det har været en intens Tyresæson & måske har vi ikke fået slappet helt så meget af & nydt os selv & livet, som vi måske godt kunne have ønsket os. Almindeligvis er dette en lun, kærlig årstid, hvor vi ser den begyndende Sommer snige sig ind på os; alt springer ud, dufte, smage, lyde & kropslige sansninger bliver atter bragt til live efter vinterens lange dvale: vi mærker vinden i vores hår, havets salt på vores hud & Solens varme stråler.

• I år har dog været en noget anden historie, for det første er vi stadig i omvæltnings/opbrudsstemning efter det herrens år 2020 & pandemien, som på besynderligste vis er blevet the new normal, for det andet har vejret været koldt & martsagtigt de seneste uger & selvom det har resulteret i en lidt senere debut for mange planter, syrenen fx, så er bøgen sprunget ud tidligere end den plejer & vi har næsten haft en hel måned(!) med anemoner, der dækkede skovbunden! & for at det ikke er nok, har Tyrens hersker Venus, der i år står i sit eget tegn under sin egen sæson, været ganske plaget af først et kvadrat til Pluto, da sæsonen begyndte & så sidenhen Saturn, der trykkede på Venus — men også Solen, Uranus & Merkur det meste af sæsonen. Det har krævet en anden ro, fornuft, modenhed & alvor af os, end vi almindeligvis har lyst til under Tyrens varme jordforbindelse.

• Det er usædvanligt, at vi har sådan et langt sejt træk med demaskering af vores (sårede) selvværd & barnlige sider. Det er en bevægelse vi i øvrigt også vil se til næste år, da Saturn disse år han står i Vandbæreren vil danne kvadrat til Solen under Tyrens sæson. Det tjener imidlertid det store billede & for at nå ind til kernen & kunne leve i større fred & fordragelighed med hinanden (som 2020 lovede os at vi er på vej imod; dyb transformation & kærlig sameksistens — dvs at vi pt er ved at rydde ud i alt det, der forhindrer os i at leve sådan), er vi nødt til at undersøge vores egne sårede ego’er & følelser.

• Det er ikke den Tyresæson, vi måske havde drømt om, men det var vigtigt at mærke den sanselige, venusianske kærlighed, før vi drager ind i Sommerens mere følelsesladede & højstemte tegn. Tyresæsonen næste år bliver dog ret anderledes, selvom at vi nok kollektivt må indstille os på, at Saturn & Pluto vil kræve meget modenhed, ansvarlighed & transformationsvillighed af os de kommende år især under Tyrens & Skorpionens sæsoner — & det sidste er jo som bekendt ikke Tyrens største spidskompetence.

• Fra i aften 21.15 skifter Solen altså tegn fra Tyrens faste jord til Tvillingens bevægelige luft — & vi kan nok berede os på et kraftfuldt skift, der vil sætte tusindvis af tanker igang. Nogle vil sågar føle sig rastløse, forvirrede, hektiske, usammenhængende i tankerne, især her henover sæson skiftet & de første dage efter. Med Venus i dette tegn, Merkur der snart begynder sin retrograd, samt den Nordlige Måneknude & dermed årets ene sæt formørkelser, vil vi opleve en gedigen Tvillingeenergi, hvor tankerne, mundene & diskussionslysten måske løber af med os — det er dog heldigvis en meget sjov, festlig & uhøjtidelige energi, hvor man let kan grine sig ud af en konflikt eller lege sig til aftensmaden — selvom vi selvfølgelig skal være opmærksom under Merkur Rx & sagtne farten en smule.

• Når Solen står i Tvillingen er vi oftest bedre til at sige pyt, trække på skulderen & smilebåndet og ikke tage det så tungt at suppegryden endte midt på køkkengulvet med bunden opad — & det er nok meget godt, da den hvirvlende Tvillingeenergi gør os lidt mere diffuse, omskiftelige, nysgerrige, lettere klodsede & sågar klovnede.

• Dette kan dog også opfattes som om man er fraværende, useriøs eller utilregnelig, hvilket bestemt ikke er sandheden; Tvillingen smeder nemlig gerne med 20 jern i ilden ad gangen — også selvom andre ikke kan hitte hoved & hale i deres projekter eller disses orden. Inspirationen, dataindsamlingen & idéerne flyder, og så gør det ikke så meget om nogle af jernene brænder på & bliver til tindrende stjernekastere — så længe alle impulser bliver formidlet & udtrykt i øjeblikket, så er det godt: Hvor der handles, der spildes!

• Så bered jer på tusind tanker, idéer & projekter, der bliver påbegyndt, men også at halvdelen af dem ikke nødvendigvis bliver gjort færdige (med mindre man er virkelig stædig). Det er dog ikke meningen, at man skal pine sig selv med at tvinge sig igennem sine påhit den kommende måned, men derimod lade sig inspirere af sin nysgerrighed & lade sin lyst lede en, derhen hvor fantasien & inspirationen flyder. At forpligte sig til langsigtede projekter er altså ikke så favoriseret… men det er at brainstorme, produktudvikle, skrive blogindlæg, udkast til kapitler i ens kommende bog, lege med digte, noter, tekstudsnit, typografi, mm. tilgengæld!

• Have fun & husk en notesbog ved siden af sengen; idéerne kommer i lind strøm, når det bedst passer dem også om natten i drømme eller når du prøver at falde i søvn — ligesom tankerne godt kan køre rundt med én. Især hvis man ikke er så hjemmevant eller tilpas i Tvillingens hvirvlende energi.

..
..
Billede 1) er af Sigfrid August Keinänen (1841-1914).
Billede 2) & 4) er af John Alfred Arnesby Brown & hedder “Homeward”.
Billede 3) er af Giovanni Segantini & hedder “A Cow Drinking Water”.
Billede 5) er af Julien Dupré (1851-1910) & hedder “Peasant woman with cows”.
Billede 6) er af Arthur Hacker & hedder “Innocence”, 1899.
Billede 7) er af Louis-Emile Adan (1839–1937) & hedder “Elegant Ladies at rest beside a pond”.

} Venus ● Nordknuden ● Saturn {

[ Venus, (Lilith) & Nordknuden 10° Tvillingen, 17.maj kl. 22.40 + Venus i trigon til Saturn i Vandbæreren 13°, 20.maj kl. 04.07]

• Disse dage står Venus sammen med Månens Nordlige knudepunkt i konjunktion i Tvillingen. Det er en aktivering, der hænder årligt, hvor vi kommer i kontakt med om vores værdier & selvfølelse stemmer overens med den vej vi går her i livet.

• Det der varierer år til år er knudens placering. Måneknuderne (de er to, der altid står eksakt overfor hinanden – skifter nemlig tegn(akse) hver 18. måned, hvilket betyder at det ikke altid hænder, at Venus møder Nordknuden 2 år i træk i samme tegn. Pt. Befinder vi os på læringsaksen med Nordknuden i Tvillingen & Sydknuden i Skytten. Det bemærkelsesværdige ved dette møde er dog, at det er anden gang Venus møder Nordknuden i konjunktion i Tvillingen i denne Måneknudecyklus, hvilket skyldes hendes retrograd i Tvillingen sidste forår).

• Dette møde mimer den konjunktion Merkur havde med Nordknuden for 9 dage siden (10.maj) & reaktiverer den gennemgribende transformation vi gennemgår her i 2021.

• Sidste år mødtes Nordknuden & Venus i 28° i kvadrat til Neptun & inkonjunktion til Saturn. Det var affortryllelsens sommer, hvor vi i Vesten ikke længere kunne undgå at få øje på vores kollektive ansvar for de strukturer & systemer vores forfædre har været med til at bygge. Det var barskt & ulykkeligt og mange gammeldags, uvidende & skadelige overbevisninger så dagens lys kollektivt. Den eksakte inkonjunktion til Saturn insinuerede at det var på tide at vågne op & tage ansvar; formåede vi det, lovede Saturn os en fredelig overfart – gjorde vi ikke, ja, så ville han skrue bissen på & udbasunere konsekvenserne. Det hele hændte også i den besværlige vibration 28/1, kaldet Lammet & Løven. En vibration, der kan bringe rigdom & succes, men som også kan handle om konflikt, krig & retssager eller at man ikke er helt ærlig med sig selv, sine intentioner eller egentlig kan stå inde for de ting man gør. Overordnet set passer det ret godt på den kollektive stemning samt forsøget på at underminere & underkende alle de drab, der blev begyndelsen på BlackLivesMatter.

• Til sammenligning mødes Nordknuden & Venus i år i 10° (Skæbnens kraftfulde vibration) med en trigon til Saturn, der står eksakt i morgen tidlig. Vi ER altså blevet klogere, mere ansvarlige & mere modne end sidste år. Til gengæld er vores egne skygger også mere synlige med Lilith, der står i konjunktion med både Nordknuden & Venus. En befrielse af vores undertrykte & afviste sider, som har brug for at blive integreret for at vi kan blive bevidste, hele mennesker, men også en mulighed for at blive bevidst om vores underbevidste, selviske overlevelsesmekanismer & frigøre os fra at blive styret (ubevidst) af dem.

• Når Lilith kontakter Nordknuden vil vi også opleve at blive konfronteret med dyriske & bestialske sider af den menneskelige natur – samt mismod & en manglende tro på at vi kan trives eller hele fra disse oplevelser, som resultat deraf. Vi kan også opleve at være komplet uforstående overfor, hvordan vi (eller måske især andre) kan være så hjerteløse & brutale & handle koldblodigt udelukkende med egen vinding eller overlevelse for øje. Dette er en påmindelse om, at vi altid vil være underlagt vores natur medmindre vi VÆLGER at løsrive os fra den. At handle med indlevelse, empati & medmenneskelighed kræver at vi sætter os i andres sted, at vi tør tilgive, men også at vi tør stå op, sige fra & sætte grænser. At vi vælger at se andre som vores lige & som vores egne. At vi ser lighederne fremfor forskellene. Det kræver at vi vælger med vores værdier, tillid & overgivelse, fremfor med mistro, skepsis, mangelmentalitet eller frygt.

• De begivenheder der finder sted nu er karmiske – både på verdensplan, men også det, der sker i vores individuelle liv, hver især (det betyder dog hverken, at det, der hænder, er retfærdigt eller noget vi bare stiltiende skal acceptere). Disse begivenheder finder sted, for at vi kan få øje på vores egne skygger & det vil blive synligt, hvor vores hidtidige måde(r) at leve, gøre eller handle på ikke stemmer overens med vores værdier & idealer. Der vil være fokus på der, hvor vi ikke er bedre end vores forfædre & dér, hvor vi gentager historier, mønstre & overbevisninger ukritisk. Alt sammen for at vi kan gøre det bedre denne — & næste gang! Men det kræver mod & frygtløshed; Det kræver at vi tør trodse forskrifterne, reglerne, mønstrene & traditionerne. Og heldigvis vil vi have godt held med at gøre det, men det kræver bevidsthed af os (Tvillingerne) & fremtidsvision (Vandbæreren).

• Alt nu handler altså om vores mentale tilgange & hvordan vi socialiserer & omgås med andre, da både Venus, Nordknuden, Lilith & Saturn befinder sig i lufttegn. Hvordan vi opfatter, forholder os & tænker om os selv & fællesskabet.
~ Så hvordan disciplinerer (Saturn) vi os ind i fred, skønhed & harmoni (Venus)?
~ Hvordan vender vi frygt & utilstrækkelighed (Saturn) til tillid, tiltro & overgivelse (Venus)?
~ Hvordan ser vi muligheder & fællesskaber fremfor begrænsninger ?
~ & hvordan rummer, tilgiver & lytter vi?
Vi kan have lyst til at opfinde nye måder at tilgå disse problemstillinger på, & vi vil måske kunne se mange forskellige muligheder, vi kan vælge imellem – så mange at det kan være svært eller virke uoverskueligt.

• Venus & Saturn mødes eksakt i morgen tidlig i 13°. En mystisk, transformerende Venus grad, der giver mulighed for en Skorpionenlignende forvandling med overraskelsesmomenter alla Uranus elektriske chok (13 reduceres til Uranus’ tal 4). Så overraskende udfald, omvæltninger & uforudsigelighed vil kendetegne gennembrud de kommende dage. Ligesom at læse, skrive & dele information er meget favoriseret – især den med lidt tungere & alvorligere miner, da både Merkur & Venus i Tvillingen står i trigon til Saturn.
..
..
Billedet er af samtidskunstner Sliman Mansour & hedder “Woman with a pigeon”, 2013 & det er vidst ret tydeligt, hvad det billede handler om #freepalestine