} 1. kvartals • Måne {

[ Post Solformørkelse & 1.Kvartal Måne i 27° i Jomfruen, 18.juni kl. 07.54 ]

• I dag står Månen præcis halv mellem ny & fuld. Det er en overgangsfase, der afvikler energierne fra de to kraftfulde formørkelser vi så for en & 3 uger siden. Energierne er dalende, men stadig intense, selvom vi også begynder både at kunne se lidt ud af den mentale tåge, der har ligget over os de seneste uger. Samtidig kan vi også opleve, at energien begynder at vende sig mere indad.

• Det skyldes både at vi nærmer os Krebsens følende vand-sæson & at både Jupiter & Neptun begynder at forberede sig til deres årlige retrograder.

• Men vi oplever også en lyst eller impuls imod at handle. Det store rekalibrerings-tema fra Solformørkelsen d. 10, når et springende punkt i dag. Der skyldes at 1.kvartal Månen markerer den første krise i Månecyklussen & dermed et konfliktende oplevelse vi er nødt til at handle på. Solen står i slutningen af Tvillingen & Månen er ved at binde sit organiserende & analytiske besøg i Jomfruen op. Derfor danner de det aktiverende,  dynamiske aspekt: kvadraten.

• Når Solen & Månen står i kvadrat oplever vi en konflikt eller spænding (oftest indre) imellem vores væsenskerne (Solen) & vores instinkter, indre liv eller dybe behov (Månen). Vi kan stå i en situation, hvor vores idéer eller opfattelse af, hvad der sker omkring os & hvad vi er nødt til at gøre, står i kontrast til hvad vi selv har brug for, længes efter & næres ved.

• De seneste par dage har vi mærket efterdønningerne af Saturn●Uranus-kvadraten, 2021s aller største aspekt (der kun finder sted hvert 14. år, men som i år helt exceptionelt optræder 3 gange)! Dette aspekt viser os en nye vej, en vej ind i fremtiden; ud af gamle, stivnede strukturer med et fikseret fokus på resultater & fremtiden & ind i en ny, nærværende & sanselig nutid, hvor vores tilknytninger altid er funderet i os selv fremfor i ydre skatte & besiddelser.

• Men det er også smertefuldt at sige farvel, løsrive sig fra de spændetrøjer vi har taget på af høflighed, for at blive socialt accepteret, elsket eller tilhøre en bestemt gruppe. Vi får nu mulighed for at opdage & opleve friheden i at udfolde vores sande, indre natur. Hvilket kan føles både angstprovokerende for os & faretruende for vores mere usunde & codependent relationer.

• Kombinationen imellem Saturn●Uranus & 1.kvartal Månen viser os steder, hvor vi er nødt til at sige nej, træde ud af konsensus & vælge os selv, vores grænser, behov & følelser først. For at vi kan være mere os selv & mere nærværende overfor de mennesker vi vælger at drage omsorg overfor.

• Selvom det kan føles voldsomt, kan vi nu med Jomfruens analytiske, organiseringsevner løse de logistiske problemer vi måtte støde på i den ydre verden (som Merkur Retrograd måske besværliggør yderligere for nogle), selvom det ikke kan understreges nok at de egentlige udfordringer eksisterer på det indre plan. Krisen eller konflikten er med andre ord i os. En konflikt imellem hvad vi kan være bekendt & hvad vi selv har lyst til/brug for. Og klarheden omkring vores evne til at se os selv, stå ved os selv & udfolde os selv fra et ikke forudindtaget & autentisk sted.

• Dagene efter Solformørkelsen vil også for nogle have været fyldt med indsigter omkring vores egne mindre flatterende sider & vi kan måske føle skyld, skam eller forfærdelse omkring disse sider, mønstre, skygger, tanker eller hvordan det nu har udfoldet sig. Jomfruen kan have en tendens til at gemme sig for skammen & drukne det hele i ocd lignende adfærd hvor man enten får lyst til at kontrollere eller “rense” alt omkring sig & hvis det ikke kan lade sig gøre eller man ikke magter kan mere destruktiv adfærd som virkelighedsflugt igennem rusmidler komme til udtryk. Det anbefales selvfølgelig ikke at drikke sig fra sans & samling eller bedøve sig på anden vis. Kom hellere impulsen i forkøbet & forsøg at mærke ind i, hvorfor kontrolbehovet, skammen eller flugten bliver aktiveret & se om du kan tale dig selv ned,  tage ansvar eller på anden måde handle konstruktivt.

• Heldigvis er dette også et fysisk vendepunkt, hvor Solformørkelsens energi bøjer af & vi har en række blide aspekter disse dage inden Venus årlige opposition til Pluto kulminerer om en uge sammen med Fuldmånen. Så hvis du ikke er for opslugt af post energierne fra Saturn●Uranus & Solformørkelsen, prøv da at nyde de kreative & opfindsomme aspekter mellem Venus●Neptun & Solen●Jupiter.

..
..
Billedet er af Erin Vest & hedder “All the horses of iceland”.

} Solformørkelses • Optakt {

[ Ringformet Solformørkelse kl. 12.41 // Nymåne i Tvillingen i 19°, 10. juni kl. 12.52 ~ delvist synlig i Danmark ]

• Anden runde af dette års Sommerformørkelser er over os. Denne gang ser vi Himmellysene (Solen & Månen) mødes ved Nordknuden (Månebanens nordlige skæringspunkt) i en Nymåne, hvis konjunktion er så eksakt, at Månen vil skygge for Solen & dermed skabe en Solformørkelse.

• Nymånen i morgen er en MikroMåne, dvs at det er en af de hele Månefaser, hvor Månen befinder sig allerlængst væk fra Jorden i 2021. At den er sammenfaldende med en total Solformørkelse medfører det, vi kalder den ringformede Solformørkelse. Her kan man nemlig se en lille lysende ring rundt om den ellers totalt dækkede solskive, da Månen er så langt fra Jorden at den ikke helt kan dække hele Solen, heller ikke selvom den står direkte foran. “Ring of Fire” kaldes det også. Ser nogenlunde sådan her ud:

I Danmark vil den dog se sådan her ud:

• Desværre er denne Solformørkelse kun en hel Solformørkelse over Grønland, nogle dele af Canada & Arktis, hvorfor vi må nøjes med at se en delvis Solformørkelse på disse breddegrader. Månen vil dække 18-20% af Solskiven set fra Danmark i morgen i tidsrummet 11.33 –13.51. Solformørkelsen står på sit højeste 12.41 & selvom vi som sagt kun kan se en delvis formørkelse, vil vi bestemt kunne mærke energien. (Husk at man aldrig må kigge direkte på Solen uden beskyttelse & slet ikke igennem linser: kikkerter, kameraer, lup, osv da man kan få alvorlige skader på øjnene. Vil man se en Solformørkelse skal man have Solformørkelsensbriller med særligt egnet dæmpemde plastik-brilleglas eller kigge igennem en bestemt type metal-folie.)

• En formørkelse opstår når Jorden, Månen & Solen står på en lige linje ude i rummet & kan dermed kun forekomme under Fuld- eller Nymåne. Pga afstande & størrelsesforhold passer Solen, Månen & Jorden perfekt sammen, hvorfor Jorden & Månen på skift kan skygge for enten Månen eller Solen. Formørkelserne forekommer enten ved at Nymånens mørke bagside passer eksakt henover Solskiven set fra Jorden (Solformørkelse), hvis man befinder sig i totalitetszonen (der hvor den totale Solformørkelse er synlig, red.) & Jordens skygge skjuler Månen fra Solen under Fuldmånen (Måneformørkelse). Måneformørkelser har en bredere skygge (da Jorden som skygger for Månen står tættere på Månen & er tilsvarende større end Månen) end Solformørkelser, hvor det er Månen, der skygger for Solen. Da Månen er mindre & står meget længere fra Solen opstår situationen, hvor Månen rent faktisk kan skygge fuldstændig for Solen sjældnere. Derfor kan vi oftere se Måneformørkelser flere steder på Jorden samtidig, men Solformørkelsens totalitetszone er meget mindre & derfor begrænset til en helt specifik bane henover vores klode.

• Den røde stribe herunder er området hvor man kan se den ringformede Solformørkelse i sin fulde figur, mens de orange skygger markere mere & mindre delvise Solformørkelser.

• Formørkelser optræder altid i par med 14 dages mellemrum (eller tripletter med 2 x 14 dages mellemrum) dvs Måneformørkelse — Solformørkelse (eller omvendt). Dette fænomen forekommer ca hver 6. måned, men alt efter om Månen (som bevæger sig rundt om Jorden i en ellipseform) er længst fra (apogæum) eller tættest på (perigæum) Jorden, vil vi opleve dem forskelligt, hvorfor der findes 3 forskellige slags Solformørkelser: den totale, delvise & den ringformede. Månens perigæum & apogæum er også dét, der afgør om en Måne er en SuperMoon (Fuld- eller Nymåne tættest på Jorden) eller en MicroMoon (Fuld- eller Nymåne længst fra Jorden)

• Formørkelsessæsonen optræder altså hvert halve år ca. & skaber en form for energetisk tunnel på mellem 4-8 uger, hvor Solen, Jorden & Månen er i energetisk alignment. Astrologisk beskrives det som en udviklingsportal, der (i dette tilfælde) åbner sig med Måneformørkelsen (Fuldmånen) d. 26. maj & slutter med Solformørkelsen (Nymånen) i morgen d. 10. juni. Vi forvandler med andre ord vores opfattelse nu, som vi med Solen & Månens kræfter vil se transformere sig de kommende 2 uger. Resultatet vil vi dog nok først set til vinter, når der igen er formørkelsessæson i Skorpionen & Skyttens tegn.

• En anden detalje det giver mening at bemærke er, at formørkelsessæsonerne nogenlunde følger Måneknudernes akse. Dvs at i år, hvor Månens Nordknude står i Tvillingen, ser vi at formørkelserne ligger & vipper på Tvillinge–Skytte-aksen — men fordi vi allerede er et år inde i denne akse (og akserne “kun” varer 1,5 år), vil vi allerede til november se en Måneformørkelse i Tyren. Denne formørkelse vil initiere de kommende 1,5 år & derfor bliver det altså ekstra spændende at se, hvilke temaer den vil bringe op.

• Sammenfaldet imellem formørkelserne & Måneknuderne varierer som i ser en lille smule, hvorfor man godt nogle gange kan se nabotegnet have en enkelt formørkelse i en sæson. (Helt konkret i dette tilfælde: Selvom Nordknuden til vinter stadig befinder sig i Tvillingen (& Sydknuden dermed befinder sig i Skytten) vil vi alligevel se en Måneformørkelse i Skorpionen.
(Er du nysgerrige på at læse mere om den nuværende akse, kan du læse opslaget fra sidste sommer om akseskiftet fra Krebsen//Stenbukken til Tvillingen//Skytten, her: } Måneknudernes • akseskift { )
[ De to Måneknuder er i øvrigt Månens bane(rundt om Jorden)s skæringsakser på Jordens bane rundt om Solen & markerer i transit, dvs der hvor de står på himlen netop nu, hvor vi kollektivt bevæger os hen — altså en slags karmiske porte ind i fremtiden, mens at jeres private horoskopers Måneknuder synliggør den akse, hvor jeres åndelige udviklingspotentiale (i dette liv) ligger gemt for jer ].

..
..
Billedet er af John Ottis Adams & hedder “Dawn of Night”, 1909.

} Mars ● Pluto {

[ Mars i 26° i Krebsen i opposition til Pluto Rx i 26° i Stenbukken, 5. juni kl. 21.45 ]

• Når handlekraften, ærgerrigheden, selvtilliden & vredens krigerplanet, Mars, møder underverdenens hersker, Pluto, der er herre over liv, død, magtforhold, skaberkraft & dyb sjælelig & fysisk transformation, kan vi opleve voldsomme udbrud, skift, følelser eller forandringer i vores liv. Denne forbindelse giver tilsvarende en utrolig kraft formår man at kanalisere den ud i noget konstruktivt, men kan som oftest — især hvis energien forbliver ubevidst — virke destruktiv, hæmmende eller kontrollerende.

• Så har du oplevet en stigende intensitet siden 20. maj, ja, så er det formentlig Mars & Plutos brydertag, du har kunnet mærke — & har du ikke kunnet mærke det, så er der ingen alarm, for der er masser af mere at tage af, da vi faktisk vil kunne mærke understrømmen af denne forbindelse helt frem til sæsonskiftet 21. juni, selvom den kulminerer disse dage omkring sin eksakte forbindelse 5. juni.

• Når de to herrer danner aspekt (faktisk et hvilket som helst aspekt) ser vi altså en meget energisk & kraftig forbindelse. Mars kan være handling, evner & vilje i sin reneste form, mens Pluto forstærker alt han berører. Det giver sig selv, at der er rigtigt, RIGTIG mange hestekræfter at hente i denne maskine. Så mange, at vi faktisk kan knokle til vi falder døde om (i bogstaveligste forstand) under denne forbindelse. [Det er dog ikke noget, vi skal være bange for, når de blot er i transit, men for mennesker med Mars●Pluto-forbindelser i fødselshoroskopet (især de hårde aspekter som opposition & kvadrat) kan det være et reelt problem, at man ikke kan mærke, hvornår man er træt & hvis man kan, har man viljestyrke nok til at smadre igennem alligevel.] Dette nævner jeg primært for at illustrere HVOR meget vilje denne forbindelse kan mønstre, & at vi derfor den kommende tid kan udrette rigtig meget, formår vi at være fornuftige med vores energi.

• At denne forbindelse er så kraftfuld skyldes, at begge planeter er Skorpionens herskere; Mars er den kaldæiske (gamle) & Pluto er den moderne. Viljen til sejr — både på det psykologiske & fysiske plan — er altså til stede under dette møde & giver os evnerne til at spidde enhver problemstilling & nå til bunds i den — ligegyldig hvor kompleks, uklar eller dyster, den måtte være. Skorpionens passion & udholdenhed mimes faktisk også i dette års forbindelse, hvor Mars står i den passionerede, handlekraftige & beskyttende Krebs, mens Pluto står i den ultimative hårdtarbejdende knokleenergi, Stenbukken.

• Når to planeter står i opposition illustrerer de en akse, vi skal balancere. Denne forbindelse mimer de seneste års Måneknudeakse nemlig Krebsens & Stenbukkens. Vi skal nemlig her på overgangen til Vandbærerens tidsalder lige have den sidste kødelige erfaring med fra Plutos ophold i Stenbukken — & vi skal lytte disse år, for når Pluto forlader den dedikerede buk i 2024, kommer han ikke til at besøge Stenbukken igen i vores levetid (næste gang han atter gør sin entre i Stenbukkens materialiserede jordtegn er til februar i 2254, så den erfaring må vores 10 x tipoldebørn have til gode. Jeg bliver altid lidt rørstrømsk når jeg tænker på de store perspektiver).

• Oppositionen — som er den forbindelse Mars & Pluto mødes under denne uge — er et drilsk aspekt (& på den måde passer det ganske glimrende til Tvillingens nysgerrige tricksterenergi & Merkur Retrograd, som vi også er under påvirkning af, hvorfor nogle vil opleve de besværlige & forsinkende effekter særligt kraftigt; husk at Pluto forstærker & hæmmer). Når oppositionen er aktiv har vi nemlig med en slags interessekonflikt at gøre & oftest kommer vi til at projicere denne konflikt ud på et andet (sagesløst & måske uvidende) menneske. Der er imidlertid ikke en hemmelighed, at frustrationen & konflikten, dette aspekt initierer, ikke er en konflikt udenfor os selv (selvom det tilsyneladende ligner det), men en konflikt inde i os selv, vi — af den ene eller anden grund — kan have svært ved at tage ejerskab over & derfor projicerer ud på en anden.

• Kunsten er her, at identificere, hvem du har et horn i siden på for tiden — eller hvor i dig selv du oplever en modstridende konflikt. Har du både behov for at have dig selv med følelsesmæssigt i det, du gør? & har du mest lyst til at indrette dine dage efter dit humør & dine energireserver den pågældende dag — men har du samtidig en uendelig to-do-liste & et utrolig stort kontrolbehov mht at nå dine deadlines? Ja, så føler du nok Mars●Pluto an på tænderne.

• Denne forbindelse kan selvfølgelig komme til udtryk på 1000 måder, men ovenstående er et klassisk eksempel. Man kan dog også projicere en af de to planeter over på et andet menneske. Oftest vil man ubevidst “vælge” en planet (typisk den, man i sit eget horoskop er mest fortrolig med — & her har vi en tendens til at identificere os mest med de personlige planeter (Sol, Måne, Merkur, Venus & Mars)), mens vi projicerer den anden planet (typisk de ydre) ud på en anden, på en institution, en omstændighed, etc. Så oplever du at rollen som Den Anstrengende Indpisker (oftest Pluto) bliver spillet til punkt & prikke af din mor, chef, partner eller bossy roomie? Ja, så er det også Mars●Pluto, der er på spil. Nogle vil også opleve at skifte imellem selv at være Pluto & projicere Mars ud (på fx emotionelle, utidige, umodne, oprørske typer) i nogle områder af livet & så selv senere være Mars, der projicerer Plutos overmagt & dominans ud (på fx staten et system eller lign). Men som sagt, så vil konflikten altid være intern først & fremmest, hvorefter den manifesterer sig fysisk, hvis man er ubevidst om den &/eller fornægter at konflikten eksisterer inde i en.

• Frustration, hidsighed, vrede eller oprørsfølelser er altså ganske forventelige disse dage & det skyldes, at vi både har et ønske om at bryde fri (Mars) & holde fast i kontrollen (Pluto) samtidig. Når de to herrer står i hårdt aspekt kræves der af os, at vi tager ejerskab over konflikterne i vores liv (hvad end de er inde i os eller udenfor os selv). Vi kan ikke længere lades som ingenting. De gamle mønstre, roller, domaninsspil, destruktive vaner, angst, sorg, etc vil komme op nu. At føle sig hæmmet af ovenstående vil være hovedtemaet for de fleste, men også gamle overbevisninger, knoklementalitet, status & perfekte karakterer, kan vi opleve et opgør med. Mars i Krebsen minder os om, at vi skal have hjertet, omsorgen & selvrespekten med i alt vi gør, & at menneskelige relationer er vigtigere end blå stempler på eksamenspapirer. De kan være rare, men de kan ikke give dig et kram, når du får et angstanfald over dit (forestillede) imposter-syndrom på dit nye prestigefyldte job.

• Dette aspekt er en slags ventil, kunne man sige, hvor vi har brug for at lukke al dampen, usikkerheden, frygten, etc. ud & stadig kunne holde om os selv & sige til os selv, at vi er gode nok også selvom vi ikke får 12, fx. Dette møde handler om dybtliggende strukturer i vores kultur & opvækst overfor vores dybereliggende behov for nærhed, ægthed & vores iboende utæmmede natur. Krebsens skyggesider, som vi kan opleve et viltert oprør omkring er barnlighed, selvmedlidenhed, offerfølelse, at lade sig træde på, skyhed, at bære nag og hade dem der har gjort os ondt/uret i årevis. Det nytter selvsagt ikke at give andre mennesker eller omstændigheder magt over os (& dermed fralægge os ansvaret for os selv & vores liv) eller forære dem vores personlige power. Krebsen er trods alt et kardinalt tegn, der udemærket er i stand til at skabe handling på egen hånd. Vi er selv herre over, hvad vi giver energi, opmærksomhed & hvem vi tillader at udøve magt over os — & det skal vi huske, når Mars er ved at løbe af med os. Selvfølgelig kan (& skal!) vi ikke kontrollere andre mennesker eller verden, men vi kan vælge hvordan vi vil tænke, forholde os og reagere på givne situationer.

• Dette gør sig også især gældende i familiære relationer, da familiemønstre, især de dysfunktionelle, kan være særlig aktive netop nu. Det skyldes at både Mars & Venus står i Krebsen & skaber dermed et øget fokus på familien som institution, på idéen om at være en familie & hvad det vil sige for os hver især — men også vores egen familie (både den vi er vokset op i, men måske også den vi selv har skabt & lever i til hverdag) + de værdier & ønsker vi har omkring familielivet. Derfor (med støtte fra både Merkur Retrograd & Formørkelsessæsonen) er gammel programmering & familiemønstre aktive hos en hel del af os for tiden. Det sker for at vi kan blive bevidste om, hvad vi har med, så vi kan rydde op i det — ikke lade os styre eller kontrollere af det — & på sigt frigøre os fra det & omprogrammere vores umiddelbare respons, når vi bliver konfronteret med magtforhold & magtudøvelse — både i det kollektive & samfundet (Stenbukken, hvor Pluto står) samt vores nære relationer & familien.

• Mars●Pluto danner altså en opposition på himlen imellem gamle autoriteter, magtmekanismer & gamle idéer om, hvad struktur og orden er (Stenbukken) — overfor det nærværende, nære, familiære og sårbare (Krebsen). Man skal dog ikke tage fejl: både Stenbukken og Krebsen er kardinale tegn, hvilket betyder at de (samt Vædderen & Vægten) er de tegn i Dyrekredsen, der skaber handling, forvandling og afsæt imod nye tider. Vi skal altså som kollektiv omfavne hinanden & slås for at verden bliver et sted, hvor vores fælles værdier i højere grad handler om åbenhed, tillid og sympati for hverandre fremfor kontrol, regneark, struktur, magt & hierarki.

• Den bedste måde at anvende denne ret svære forbindelse vil være at kombinere Mars styrke, gåpåmod & kreativitet (der er højnet i Krebsen) sammen med hans kærlige, menneskeelskende passion & forstærke disse positive kvaliteter med Plutos ukuelige målrettethed & bruge Plutos uhyre fokus & evne til ikke at helme, før vi er i mål. Vi kan derfor opleve at være exceptionelt fokuserede & have en ubændig vilje imod at opnå vores dybeste ønsker — hvad end det kræver; højt spil, konkurrence & måske endda også ufine metoder kan blive taget i brug. Det er dog vigtigt at nævne, at succes på sigt udelukkende vil forekomme, hvis man holder sin sti ren. At smede rænker, manipulere, true eller intimidere andre mennesker vil som oftest give tilbagefald & bagslag.

• Som nævnt vil *forhindringen* eller *blokeringen* for vores ønsker/mål oftest tage skikkelse af et andet menneske — gerne en specifik person, vi føler os truet eller udfordret af. Det vigtige er dog her ikke at obsesse over denne person & bide sig fast på at “slå” vedkommende. At flytte fokus fra den anden til os selv, vil oftest give de bedste resultater — især fordi denne forbindelse indeholder et voldspotentiale, vi meget gerne vil undgå at aktivere. Om kampen kommer til udtryk som intern eller ekstern vil som sagt variere, men i bund & grund vil de fleste inderst inde konkurrere imod dem selv & om at udleve sit fulde potentiale — eller om ikke andet blot præstere bedre end sidste gang — & formår vi det, er det jo egentlig underordnet, hvordan andre præsterer.

• Denne kombination gør altså usædvanlige præstationer mulige, hvorfor aspektet kan være særligt gunstige i forbindelse med sportslige eller videnskabelige kapløb. Generelt alle fysiske & kreative forehavender er favoriseret, men især dem, der kræver mod & styrke…. Men nogle gange er det bare ikke vores dag & det kræver som bekendt både overblik & snilde at kunne vælge sine kampe. Er overmagten eller presset for stort for tiden, skal vi huske, at der ingen skam er i at give op, skifte fokus, retning eller omstrukturere sine mål. Denne forbindelse minder os også om, at æren i behold bestemt også er noget værd & at alle kampe ikke er værd at tage — om ikke andet, så i hvert fald ikke på alle tidspunkter. Nogle gange skal man give op & lade det ligge — uden skam. Og hellere beholde hovedet end at miste det, kunne man groft sige.

• Denne stærke, næsten primale overlevelsesdrift er altså aktiv i os kollektivt hele denne måned; en energi, der i bund & grund handler om konflikt, krig, kontrol & frihed — hvorfor temaer omkring fight & flight kan komme op (& pga Merkur Retrograd kan det sagtens være tidligere oplevelser). Det kan være nødvendigt at arbejde i dybden med oplevelserne for at låse nogle dybtliggende hæmninger, kontrolbehov eller urfrygte i os op. Det kan virke udfordrende eller måske endda destruerende, men vid, at med Mars & Pluto har vi faktisk evnerne til at konfrontere & håndtere disse energier — især hvis vi bevidst handler udfra intentionen om at kunne beherske & mestre os selv samt at vi inderst inde ønsker at vokse.

• Man kan også anvende denne forbindelse til at øge sin selvbevidsthed & afdække mønstre omkring adfærd, handlemåder & vores evne til at virke i verden på. Denne bevidsthed vil lettest opstå igennem dybe undersøgelser af hvad vi er drevet af, ønsker os & begærer — men især hvordan vi i kraft af disse fremstår i andres øjne. En vinkel, der vil være særligt synlig under oppositions-aspektet. Denne erfaring er ikke en vi kan læse os til — men kommer kun igennem hårdt arbejde, blod, sved & tårer — & der er ikke andet for, end at vi må prøve os frem & begå fejl, før vi kan mestre det. Dette kan føles som en hård prøve indtil vi kan håndtere intensiteten

• Mars●Pluto giver os i tilgift stor karisma & en mørk sexappeal, der kan virke meget dragende & tiltalende på andre. Denne brusende skorpionagtige handlekraftighed, der har farvet os kollektivt på det seneste, kan let virke imponerende & respektindgydende på vores omgivelser, men vi kan også løbe i favnen på nogen, der er mere i kontakt med denne energi end vi selv er. Derfor er de utrolig vigtigt, at vi lytter til vores mavefornemmelse, når vi går efter vores lyst & sikrer os, at andre mennesker samtykker. Med den mystiske & måske lidt krigeriske appel, kan misforståelser hurtigt opstå. Derfor er det uhyre vigtigt at vi respekterer vores egne & ANDRES grænser under denne transit, da man lettere end normalt kan (komme til at) overskride dem. Overgreb, kontrollerende & dominerende adfærd kan nemlig også blive forstærket af denne transit, så høje etiske værdier, et menneskekærligt moralkodeks samt en karmisk, bevidst ansvarlighed er nødvendig nu. Derfor skal man også passe lidt ekstra på sig selv. Det er så vigtigt at vi ikke udfolder vores vilje i et sådant omfang at vi begrænser eller krænker andre. Som sagt eksisterer der en skyggeside af dette aspekt, der kan aflede vold også den seksuelt motiveret & det ønsker vi selvfølgelig at undgå.

• Alt i alt er der altså muligheder for de ypperligste præstationer, holder vi tungen lige i munden & er os ansvaret bevidst. Men der er også udtalte temaer omkring dominans, krig, konflikt & kontrol — så at vi respekterer andre & besinder os, når det kommer til eksplosive vredesudbrud (som kan være en konsekvens af længe, glemte, undertrykte følelser; tænk en kedel fuld af damp) er VIRKELIG vigtigt. For vi ønsker hverken at overfuse, forskrække, være aggressive, konfrontatoriske eller kontrollerende. Så fat din selvkontrol og vær herre over hvad du tænker, føler, siger & gør — og så brug din energi konstruktivt & lad være med at lade dig stresse, presse eller provokere til at tabe hovedet, besindelsen eller humøret & blive angst, ængstelig eller hektisk!

• Og husk: At blive voksen i psykologisk forstand kræver at man tør kigge på sine fejl & mangler og heale; tilgive dem, sig selv og de omstændigheder, der skabte de mønstre i os. & her kan astrologien være et fremragende værktøj til at belyse mønstrene og de specifikke udfordringer vi har med i dette liv, skal jeg hilse at sige.🌞

• Dette aspekt forekommer almindeligvis kun én gang om året (grundet Mars 2-årige cyklus rundt i Dyrekredsen), men da i år er lidt særligt vil vi først se det igen til maj i 2023.

Mars i opposition til Pluto:
~ 5. Jun: Mars 26° i Krebsen ● Pluto Rx 26° i Stenbukken, kl. 21.45, 2021
~ 21. Maj: Mars 0° i Løven ● Pluto Rx 0° i Vandbæreren, 2023
~ 3. Nov: Mars 29° i Krebsen ● Pluto 29° i Stenbukken, 2024
~ 3. Jan: Mars Rx 1° i Løven ● Pluto 1° i Vandbæreren, 2025
~ 27. Apr: Mars 3° i Løven ● Pluto 3° i Vandbæreren, 2025
~ 3. Okt: Mars 3° i Løven ● Pluto Rx 3° i Vandbæreren, 2026
~ 15. Sep: Mars 6° i Løven ● Pluto Rx 6° i Vandbæreren, 2028
~ 31. Aug: Mars 10° i Løven ● Pluto Rx 10° i Vandbæreren, 2030
~ 17. Apr: Mars 13° i Løven ● Pluto Rx 13° i Vandbæreren, 2032

..
..
Billedet er af Peter Nicolai Arbo & hedder “The Wild Hunt of Odin”, 1872.

} Venus ● Jupiter {

[ Venus i 1° i Krebsen i trigon til Jupiter i 1° i Fiskene, 4. juni kl. 01.32 ]

Fra gammel tid var der nogle planeter, man frygtede fordi man mente de bragte ulykke (en hel masse, faktisk) & nogle man glædede sig over, fordi man mente de bragte held, overflod & lykke. I dag ser vi ikke så firkantet på himlen & vi ved også at let ikke nødvendigvis er lig med lykke, fordi det for mange oftest betyder kedsomhed, formålsløshed eller manglende mening eller livsretning. Immervæk er Venus & Jupiter de to mest favorable planeter i astrologien & når de mødes under den blideste af de primære harmoniske aspekter, trigonen, kan mange ting gå op i en højere enhed — hvis man altså ikke glemmer at anvende & værdsætte den, fordi man kommer til at drømme sig væk, bliver magelig eller simpelthen ikke bemærker medgangen & vinden i ryggen ned ad bakken.

• Med begge de lykkebringende planeter i hhv Dyrekredsens sidste & første vandtegn ser vi nu mulighederne åbne sig for os i horisonten; Jupiter hjemme i sit kaldæiske herskertegn, den næstekærlige, fællesmenneskeligt orienterede, esoteriske & mystiske Fisk overfor Krebsens oceaniske, (liv)moderlige, kreative & omsorgsdragende kardinale energi med sit primære fokus på vores helt nære & tætte relationer.

• Jupiter forstørrer alt han kommer i kontakt med & når det er Venus, kan vi opleve en fantastisk optimistisk kærlighed, tillid, accept & ro — & især når hun står i Krebsen vil vores kærlighedsliv, ønske om tosomhed & helt tætte, trygge, kropsnære relationer fylde for de fleste.

• Nogle kan dog også have den modsatte oplevelse; at energien er SÅ optimistisk, intim, højstemt & universel, at det kommer til at stå i kæmpestor kontrast til, hvor vi selv befinder os, hvordan vores liv ser ud pt eller hvad vi føler. Det skal vi imidlertid ikke lade os slå ud af. Her bliver vores lidelse en vejviser, der viser os, at vi er længere væk fra vores væsen end vi kan lide at være – & glæde, tillid, tiltro & tilfredshed bliver vores guides imod at komme tilbage til os selv. Så hvad kunne gøre dig i lidt bedre humør lige nu? Hvad har du brug for & hvad længes du efter? Med Venus i Krebsen vil vi nemlig se sød længsel farve vores sind & følelser de kommende uger.

• Venus●Jupiter-forbindelser giver os optimisme, kærlighed til livet & en øget tro på at det bedste kan ske. Det skaber overflod på de kanaler, vi tør at investere i — især relationer under denne transit — & giver en udbygget & øget følelse af kærlighed. Vi bliver i sandhed vist, hvad der betyder noget for os nu! Hvem elsker vi; hvad er vigtigt & hvad er vi villige til at ofre/investere for at lykkes? Har vi oplevet et øget pres på vores kærligheds/partnerrelationer, den seneste tid med Venus●Neptun kvadratet fra slutningen af maj, kan dette aspekt hjælpe os med at forsones, tilgive, acceptere & mødes. Der er en tilgivende & opbyggende effekt — et sammenhold & en dyb følelse af samhørighed — især med Jupiter i Fiskene, kommer den universelle ubetingede kærlighed op i os, samt evnen til at tilgive, & med Venus i Krebsen, der gerne vil drage omsorg, uddele nus & hjerter & sikre sig, at der er rum & plads til at være os, & at vi kan udfolde os følelsesmæssigt & autentisk! Vores fornemmelse for andre mennesker & deres behov er særligt højnede nu & det kan være en lise at blive mødt emotionelt af andre ovenpå disse ret heftige energier vi oplever i forbindelse med formørkelsessæsonen.

• Fylder kærligheden eller ens partnerskab ikke så meget for tiden kan denne transit anvendes til at dykke ned i en dyb, kreativ & visionær inspiration & nogle vil opleve at nye idéer, produkter, drømme melder sig i vores sind uden videre. Da begge planeter står i vandtegn har vi mulighed for at arbejde med vores følelser & dermed også udtrykke vores idérighed. Frembringelser af enhver art & kunst kan altså spire ud af vores hænder, hjerter & sind disse dage. Og hvem ved, måske får vi momentum på at færdiggøre gamle idéer eller ønsker, som der tidligere simpelthen ikke har været tid til? Selvom alle de retrograder vi ser henover sommeren kan forstyrre os, så kan de altså også hjælpe os med at opsummere, repetere, afslutte, forløse, samle & binde alle enderne sammen.

• Så hvor står du i dag? Kan du mærke dig selv & dit inderste væsen? Eller har du lidt vej tilbage til din egen indre ro? Det spørger stjernerne os om i dag.

..
..
Billedet er af William Blake & hedder “The Whore of Babylon”, 1809.

} Venus • i • Krebsen • pt. II {

[ Har man selv — eller dater / kender man én med — Venus i Krebsen ]
• Når skønhedens, nydelsens, kærligheden, selvværdet & værdiernes planet Venus står i det Urmoderlige, kardinale vandtegn Krebsen, er der lagt op til et omsorgsfuldt, emotionelt lederskab.

• Selvom Venus’ energi altid er passiv, siger hendes tilstedeværelse i tegn noget om, hvordan vi ønsker at blive set, rummet, elsket, anerkendt, forstået, holdt, draget omsorg for — & hvad vi er på udkig efter i vores nære relationer. Men hun siger også noget om, hvordan vi bedst tager imod & forbinder os med en egen indre tilfredshed; det vi også kunne kalde selvværd. Dette må dog ikke blive set som selvglæde, optimisme eller overflod (som er Jupiters domæne) eller selvtillid, handleevne, ærgerrighed eller fremtidsdrømme (som er hendes modpart, Mars’ områder).

• Har man Venus i Krebsen i sit fødselshoroskop, ønsker man at leve i//med nære, stærke, emotionelle bånd. Trygge & givende familieforhold betyder oftest meget for én & man kan længes (med hele sit vemodige krebsehjerte) efter en partner, der bare SER én for den man inderst inde er. Typisk er man romantiker om en hals — & selvom det måske ikke kommer til udtryk på samme bombastiske, rosenrøde måde som hos Tyre- eller LøveVenus — så trives KrebseVenus bedst med et forudsigeligt, hengivent, intimt, fortroligt — næsten smertefuldt nært — fast forhold.

• At være en smule gammeldags i sine romantiske tilgange — eller måske lidt sentimental er også muligt (her kan KrebseVenus minde en del om FiskeVenus, der kan drømme om prinsen på den hvide hest, der er langt mere virkelig for hende i hendes lille fantasiverden — end den fysiske bejler, der i kød & blod står lige foran hende, & ønsker sig at vinde hendes hjerte). Ulempen ved disse vandplaceringer er (som man måske kan tænke sig til), at fantasien, fortiden, de romantiske fortællinger man har set/hørt om/læst (tiltider, men især hos den mere umodne Venus) virker mere tiltalende & virkelige end de faktisk menneskerelationer, man kan have i den fysiske, nærværende hverdag. Har man tålmodighed med denne blåøjethed kan KrebseVenus dog give nogle af de mest sikre, komfortable, omsorgsfulde & nærende relationer.

• At være en smule hængt op på mere traditionelle eller heteronormative relationer med mere gammeldags kønsroller er oftest også tilfældet med denne Venusplacering, der på en måde ønsker at blive vundet over eller taget med storm — selvom andre faktorer i horoskopet selvfølgelig kan dominere, overskrive eller overdøve denne tendens. Dette betyder dog, at der også kan være umådelig stor skuffelse forbundet med kærlighed — især i den unge alder, hvor idealer & forestillinger kan opbygges til svimlende højder.

• Med Venus i Krebsens hulebyggende, hjemmeelskende & familiebetonede tegn er der oftest en stor kærlighed til smukt design, antikke møbler, skatte, tingfinderi eller bare generelt ting (fx tøj, møbler & genstande — herunder især nips), der minder én om barndommen, fortiden, rejser, oplevelser eller mennesker, der stod/står en meget nær. I værste fald kan dette hjem lidt ligne et mausoleum eller en antikvitetshandel — især for mindre nostalgiske øjne (dette er i øvrigt også en tendens, der kan findes blandt KrebseMåner, mennesker med Månen i 4.hus eller med IC i Krebsen). Denne romantiske tilgang til skønhed kommer tit også til udtryk i påklædning, hvor mere gammeldags æstetik (tænk fx 50’er pin-up) eller kønnet tøj kan komme til udtryk (her spiller ens husplacering selvfølgelig også en rolle & dette er på ingen måde skåret i sten, men et udtryk for en arketype).

• For KrebseVenus skal et hjem helst være trygt, hyggeligt & æstetisk — præcis som ens relationer! Ligesom Krebsen kan have en tendens til at klynge sig til oplevelser, bekymringer, sorger & genstande, kan KrebseVenus føle sig dybt afhæng af andres (især udkårne personers) kærlighed, anerkendelse, omsorg & opmærksomhed. Det kan være næsten børneagtigt smerteligt for dem at blive afvist på deres følelsesliv, & de ønsker brændende at ingen hemmeligheder, begrænsninger eller tanker skal skille dem fra deres elskede. Dette kan selvsagt opleves omklamrende & needy, har man en partner, der værdsætter frihed, omskiftelighed & forandringer højere end tomsomhedens symbiose.

• Tilsvarende tændes KrebseVenus kun af intellektuelle udskejelser, hvis der også er plads til at flette fingre eller mærke en følelsesmæssig forbindelse & hinandens nærvær. Bliver man distanceret, kølig eller hårdhændet i sit sprog trækker de sig oftest ind i deres skal (præcis som en krabbe eller eremitkrebs) & det kan blive ganske udfordrende at lokke dem ud igen.

• Vid at KrebseVenus aldrig kommer til at glemme din udåd & at den umodne udgave kan bære nag i årevis. Her kan man risikere virkelig at skulle bevise sin kærlighed (måske endda på urimelige måder overfor en Krabbe, der giver en the silent treatment), men angrer man oprigtigt & er i stand til dybtfølt & autentisk at udtrykke dette, kan tilgivelsen komme ligeså hurtigt som Solen, der smelter rimfrosten om foråret.

• Og det her kan være en smule paradoksalt ved denne placering: De glemmer aldrig(!!!!) hvad du gjorde (& bedrager eller sårer du dem gentagne gange vil alle disse svigt blive sparet op & hevet frem fra glemmekassen), men mener samtidig at alle fortjener en chance til, & at vi jo blot er mennesker, der begår fejl. De elsker dybt, betingelsesløst & nogle gange lidt for selvopofrende — især hvis de selv længes efter denne dybe accept & kærlighed fra dig. Oftest ligger der en dyb skræk for at blive forladt, efterladt eller udstødt til grund for denne offervillighed, der kan skyldes tidlige oplevelser af svigt eller afvisning i barndommen.

• Alt dette kan selvfølgelig være ret overvældende tilhører man selv en mere nøgtern eller hurtig type. Men er man én der selv savner/elsker den dybe, familiære tilknytning & tryghed (fx andre vandtegn & Tyren) kan dette personlighedstræk for alvor stråle & byde ind med rigtig meget styrke, ubetinget kærlighed, forbundethed & måske endda symbiose — en forbindelse man måske bedst kender fra den uadskillelige samhørighed (de fleste) som børn har oplevet med deres mor.

• Derfor er det også væsentligt at vide, at dater man en KrebseVenus (eller -Måne for den sags skyld), der virker en smule kølig, skødesløs eller uimponeret, så skyldes det oftest (ikke altid, men i langt de fleste tilfælde) at de stadig ser dig an & ikke helt tør invitere dig ind bag deres hårde skjold. Som Krebs i en moderne verden får man nemlig oftest skudt i skoende, at ens bløde, smattede indre er for emotionelt, følelsesladet, overvældende eller voldsomt til at andre kan rumme disse storladne følelser — eller følelsesudbrud. Derfor er nærhed, fortrolighed & rummelighed alle nøgler, skal man komme rigtigt ind på livet af disse følende vandvæsner.

• Sikkerhed & bekræftelse kan fylde meget & får KrebseVenus ikke det, kan hun finde på at udtænke måder, hvorpå hun kan blive be- eller afkræftet i sine bange anelser om din trofasthed, loyalitet & kærlighed. Der kan dog også være den tendens, at en fortidig relation har fyldt så meget i dette menneske, at de kan have umådeligt svært ved at vende blikket fremad eller møde andre romantiske relationer uden at sammenligne eller være emotionelt utilgængelig, fordi de stadig længes eller drømmer om den hedengangne partner.

• Derfor er det vigtigt at huske, at man ikke skal invitere til intimitet med en Krebseplacering (Sol, Måne, Venus eller Mars), hvis man faktisk ikke er oprigtigt interesseret i dem eller kan rumme deres til tider rørstrømske eller overstrømmende følelser. Da det, at turde udtrykke sig autentisk & ærligt, er dyrebart & sjældent i disse tider, bør man undgå at danne relation med en markant Krebseplacering, hvis man er bange for følelser, intimitet eller tilknytning. Især fordi at disse individer kan blive så sårede & pansre sig så voldsomt, at de ikke tør at åbne sig for andre igen & derfor hellere vil drømme om fortiden & forlist kærlighed.

• Initierer man derfor relationer med disse mennesker, må man forstå at de åbner deres hjerte for én & tage denne hengivenhed meget alvorligt. Drømmer man netop om en sådan relation er der til gengæld fantastisk grobund for en gensidigt nærende, støttende & livslang forbindelse, hvor din bedre halvdel vil elske, ære & bakke dig op resten af livet. Krebsekærlighed kan være intens & overvældende, men til gengæld finder du næppe en mere emotionelt kompetent, trofast & modig partner end din Krebseven — hvad end det så er en KrebseSol, -Måne, -Venus eller -Mars.

..
..
Billede 1) er af Wilhelm Nicolai Marstrand & hed “Portrait of Otto Marstrands two Daughters and Their Nanny”, 1857, men burde i dag blot hedde “Portræt af Justina”. Billedet menes i nyere tid at være et portræt af “barnepigen” Justina, der med værdig sørgmodighed kigger direkte på beskueren, mens døtrene formentlig er afbildet i portrættet for at legitimere forevigelsen. Billedet er kommet i stand, da den dansk-vestindiske konsul besøgte København med familie & to tjenerinder & ved den lejlighed fik sin bror til at male billedet. Det er malet i de skønne omgivelser af Frederiksberg Have & man studser over måden motivet er opstillet på; ingen af de to døtre Emily Ottilie & Annie Lætitia virker nærværende eller kigger ind i billedet. Samtidig ser de næsten også en smule fordrejede ud, hvorimod Justina som det centrale element virker som den mest menneskelige & levende figur. Bemærk i øvrigt, hvordan hun er iklædt en hvid kjole & et rødt sjal i europæsik stil (måske en allegori over Danmark/Dannebrog) mens hun stadig bær en traditionel Afro-Caribisk hovedtørklæde i grøn & orange, som om hun både er kultiveret af det vestlige liv, men samtidig ærer & bærer sin egen kulturarv med stolthed. I baggrunden ses Otto selv, hans kone Annie & deres søn Osvald. Man må antage at Otto var meget glad for Justina, da det både er et meget usædvanligt at portrættere sine tjenestefolk eller slavegjorte mennesker & en meget bekostelig affærde. Maleriet er opført 9 år efter ophævelsen af slaveriet i Danmark & så vidt jeg husker, var der kontrovers omkring Marstrands tjenerinder, da de ankom til Danmark. De rejste ind i Danmark som slavegjorte, men blev fritstillet pga den danske lovgivning & tilbudt “jobs” som “tjenerinder/barnepiger”. Dette billede er et unikt indblik i Danmarks rolle som kolonimagt & slavenation, og vi skal huske at mange af de smukke bygninger i nyklassicistisk stil på fx Frederiksberg allé stort set alle er bygget af penge, der stammer fra slavehandel. De dansk vestindiske øer var trods alt engang danske, fra 1672 til vi solgte dem til USA i 1917 for $25.000.000 til trods for at de tre øer (St. Thomas, St. Croix & St. John) alle stemte imod at blive solgt ved den demokratiske afstemning Danmark (trods alt) afholdte. Men Danmark var ligeglad & solgt blev de… Ude af øje, ude af sind, så har vi ikke det ansvar at bære længere…

Billede 2) er af N.P. Holbech & hedder i dag “Lille Marie på Nekys arm”, 1838 – Nationalmuseets Samlinger. Apropos dansk kolonihistorie, som vi taler alt for lidt om… Oprindelig beskrivelse: “Maleri af Marie Holbech som lille siddende på negerbarnepigen Nekys arm.” Maleriet viser den lille Marie siddende en face mod venstre med en sølvrangle i venstre hånd og barnepigen stående mod højre med Marie på venstre arm og støttende hende med højre hånd. Marie Holbech var ældste datter af N.P. Holbech (1804-1889). Neky var fra Dansk Vestindien og tjente i huset hos admiral Hans Birch Dahlerup, der havde været på Skt. Croix. Maleriet er gået i arv i malerens familie.

Billede 3) er af Worthington Whittredge & hedder “A Window, House on Hudson River”, 1863. Bemærk hvordan hverken den afroamerikanske nurse eller den hvide baby nævnes. Det virker som om at fokus ligger på vinduet & de smukke, frie landskaber (Hudsom River) uden for vinduet, fremfor den rigdom (& formentlig den undertrykkelse) som det elegante & velmøblerede rum afslører. Alligevel er den sorte kvinde i fokus & det underspilles ikke, at hun & barnet har forskellig hudfarve. Det fremstår som et intimt portræt, selvom det dog også pga afstanden forbliver upersonligt. Man får følelsen af, at maleren har luret på disse to, selvom han egentlig var kommet for at male noget andet. En detalje jeg studser over er, hvordan kvindens varme overfor barnet skinner så kraftigt igennem selvom man ikke kan se deres ansigter. Kan ikke lade være med at tænke på, at maleren bevidst har afbildet dette. Denne kærlighed imod alle odds er smertefuld & noget jeg forbinder med Krebsens ubetingede evne til at elske. Selv det umulige, problematiske & det umenneskelige. For Krebsen mener at alle & enhver fortjener en chance her i livet. Selv det barn, der måske senere hen kommer til at eje & undertrykke hende 💔
Eller rr det propaganda fra malerens side? Er det en måde at holde andre “tjenerinder” i snor eller er det et hemmeligt opgør; en lille lem af menneskelighed, der strømmer fra kvinden, der til trods for hendes position formår oprigtigt at holde af dette barn? Vi ved det ikke. Men vi ved at mange arbejde under umenneskelige forhold & at det må have krævet et Krebse eller Løvehjerte at kunne navigere i deres situationer.

} Venus • i • Krebsen • pt. I {

[ I transit: 2. juni kl. 15.09 — 27. juni kl. 06.25 ]

• Det er nu ca 6 døgn siden at Venus forlod Tvillingens flaksende, charmerende, hurtigløber luftenergi, lod den topløse solbadning & strandtasken med alle bøgerne ligge, tog bikinien & de kurvede hofter på for at svømmede ind i Krebsens stærke, emotionelle, moderlige, omsorgsfulde, kraftfulde, men også sarte tegn. Her vil hun bringe lidt mere introvert følsomhed over Tvillingens hvirvlende & hyperaktive kognitive sæson & det bliver rart for de fleste af os, at få lidt mere ro på — om ikke tankerne, så i det mindste sanserne.

• Krebsen er et af de fire kardinale tegn & tror dermed på emotionelt lederskab. Krebsen er et sjovt tegn. Dyrekredsens første vandtegn, der spejler tween-personens generte selvbevidsthed; der hvor puberteten for alvor sætter ind & man mest af alt har lyst til at drømme sig langt væk fra sin åndssvage familie & ligge en hel sommerferie indendørs med benene bimlende i vejret mens man sluger sine yndlings romaner.

• Men det er også et ansvarligt tegn; man skal ikke tage fejl af den lidt sarte & sensuelle energi — inde bag kan ligge en livskærlig & ganske dominerende vilje. Krebsen ved nemlig hvor skabet skal stå. Og måske er de for høflige eller konfliktsky til at sige det direkte, men de skal (for det meste nok få deres vilje — på den ene eller anden måde). Måske kan de være lidt tilbageholdende til at begynde med, men føler de sig først trygge, skal de nok krabbe sig sidelæns ud af deres lille konkylie.

• Ægthed, autentiske følelser & nærhed står meget højt på Krebsens ønskeseddel, men får den det i sine relationer, kan den udfolde sig som et utroligt underholdende, festligt & sjovt menneske. Krebsen kan i højt humør mime Løvens extravaganza & til tider både være en bedre skuespiller & vært end Løven selv (her skal man huske at Månen kan skinne fuld & rund på samme måde som Solen også selvom den ikke selv genererer lyset eller energien — derimod er den mere indfølende & kan skelne flere nuancer, da dens lys er mindre kraftigt & dermed ikke overstråler alt. Dette billede gælder også for den introverte Krebs (hersket af Månen) & den udadvendte Løve (hersket af Solen). Men begge tegn er optaget af kærlighed, af de nære relationer, at danne par & at drage omsorg for familien, flokken eller gruppen — men de gør det på hver deres måde — ligesom Solen & Månen skinner på hver deres måde, selvom de begge er vores planets vigtigste himmellys).

• Når Venus befinder sig i Krebsens tegn er hun interesseret i at åbne sig overfor sine inderste, dybe følelser. I alle slags relationer. Krebsen er knyttet til det oceaniske, vores intuition & det ubevidste, så vi kan opleve at føle os mere dragede af andre — især dem, der udstråler følelsesmæssig dybde, blidhed, tilregnelighed & rummelighed. Men som med havet, ved vi aldrig rigtig hvad vi får; det kan være stille, smukt & blidt med røgfarvet eller søgrønt havblik; det kan være viltert, skummende hvidt, brusende af raseri & viljestyrke eller det kan være tyst, dybt, mørkt & hemmelighedsfuldt.

• I sammenligning med de to andre vandtegn er Skorpionen den stillestående, dybe, sorte, jernholdige skovsø, der hvor grene, blade, gamle skatte & moselig ligger uforstyrrede & formuldes på bunden. Skorpionen hersker over transformationen, skammen, det dyriske i os samt det underbevidste. Fisken derimod er fællesmenneskelig. Hvis Krebsen er det helt personlige tegn, der både er lidt nærtagende, navlepillende & let at fornærme, fordi de oplever alt igennem de helt nære relationer — & derfor let kan tage andre menneskers adfærd eller tankeløshed personligt, så har Skorpionen et lidt breder perspektiv & forstår at alt er relationelt & ikke nødvendigvis imellem mig & dig.

• Her er Fisken zoomet helt ud på det store billede. Der hvor vores sind ikke længere er separerede men gensidigt udvekslser tanker & erfaringer. Fisken hersker over det fællesmenneskelige, der hvor drøm & virkelighed, eksistensen & det hinsides mødes & smelter sammen, Der hvor alle arketyperne findes i det store åndelige evige ocean — havet vi alle i ånden er små dråber, der udspringer af — & dermed også den evige hinsides strømmende eksistens, som vi alle vender tilbage til & smelter sammen med igen efter endt liv.

• Når vores dagligdag udfolder sig under Venus’ transit igennem Krebsen bliver vi mere romantiske, nostalgiske & tryghedssøgende. Alting bliver let smukkere, mere filmisk. Solen har sjældent skinnet så smukt, forsommeren er mere frodig & indtagende end sædvanlig & vi bemærker i højere grad insekternes summen, blomsternes vilde nuancer & fuglenes smukke melodier i den blide & fortrolige skumring. Vi ønsker dybere forbindelse med det nære nu, det velkendte & måske også det fortidige. Vi kan have mange sanseoplevelser, der minder os om vores barndom; gamle bøger, blade, plader eller toner kan tage os på livlige dagdrømme tilbage til barndommens sommeroplevelser. Måske kan glæden ved fortiden endda kamme over i rørstrømsk snøfteri & fugtige øjne. Og erindringen tilhører da også mørket & vandelementet, som Krebsen er dybt forbundet med. Ligesom at denne oversanselige skønhed vi kan opleve næsten kan bringe en tristhed med sig, fordi vi ved, at denne følelse, dette syn, denne lyd eller lugt ikke er evig. Den er så brændende vidunderlig & så flygtig samtidig. For KrebseVenus indeholder al skønhed forfaldets evige melankoli. Læs det igen & forstå hvor dybt & storladent et menneskehjerte kan føle.

• Vores fantasi & kreativitet kan være særligt højnede, nu da vores forestillingsevne er aktiveret af fordums storhed & lykke — & som med alting husker Krebsen i billeder (fotografisk hukommelse) & gerne nogle, der tager sig lidt lysere & hyggeligere ud end det (form)egentlig var. Det kan være man skal minde sig selv om disse kolde, hårde fakta, når drømmen om forlist & særlig inderlig kærlighed kan melde sig på bjergtagende skønne & særligt længselsfulde sommeraftener som i aften.

• Denne transit viser os det smukke ved vores levede liv, ved fortiden, ved vores barndoms nysgerrighed & påvirkelighed, samt vores forhold til det urmoderlige. Derfor giver det også mening at spørge sig selv: Hvad er mit eget forhold til det moderlige? Mit forhold til min mor & mødre i mit liv? Mit forhold til mig selv som mor (hvis man er det)? Hvor kan jeg skabe mere nærhed & tryghed i mit liv? Hvilke glædelige & hyggelige traditioner, oplevelser eller forhold havde jeg særlig fornøjelse af som barn — & er der nogen som helst form, det giver mening at genskabe dem i i mit voksenliv?

• Vores forhold til den mødrende side af vores familie kan også være særligt i fokus nu — specielt hvis vi oplevede skuffelse, sorg, afvisning, ensomhed eller decideret svigt i vores relation(er) til vores mor, mødre eller moderroller igennem vores barndom eller opvækst. Her kan det give mening at undersøge, hvilken slags mor vi savnede/savner & i så fald, hvordan denne rolle & de kvaliteter kan være i vores liv nu — & ideelt set, hvordan vi selv som voksne kan udfylde denne rolle i os selv. Har vi brug for omsorg i form af kram, nus & kærtegn? Har vi brug for faste rytmer, næringsrig & nærende mad? Har vi brug for mindre eller mere mad? Har vi brug for trøst, støtte, at blive set, anerkendt eller heppet på? Har vi brug for egenomsorg, pleje af krop & sind? Ro, at geare ned? At drage omsorg overfor vores kroppe igennem kropskontakt, massage, faste tryk, nus eller fx tørbørstning kan være særlig opbyggende & healende nu.

• Under denne transit bliver vi også mere opmærksomme på vores omgivelser, menneskene i vores nærmiljø & deres behov. Måske bemærker vi også i højere grad andre menneskers emotionelle tilstande — og især særligt følsomme individer, der måske til daglig kan komme til at suge andres humør, følelser & stemninger som en svamp, kan opleve denne evne som underligt aktiv. Husk derfor at forløse de eventuelle spændinger, der kan opstå i din krop hver aften, så du ikke bærer rundt på andre menneskers energier. Her kan bruse- eller karbade have en særlig gavnlig effekt, da de renser vores astrallegeme; et af de fire primære legemer vores kroppe består af & her hvor vores følelser bor & måske ophober sig.

• Ser vi efter en partner fylder det emotionelle mere & det er vigtig for os under denne transit, at vores behov & værdier — især de følelsesbetonede stemmer overens med vores partners. Det er vigtigt at vi vil det samme & ønsker den samme grad af tryghed. Vi vil gerne forbinde os, forpligte os & formere os.. ehm.. jeg mener, vi vil gerne være nærværende & sanselige sammen. Dybe følelsesmæssige forbindelser kan altså let opstå nu — ligesom fokus på romantisk tosomhed, hvor relationen udvikler sig i nære & trygge omgivelser, fx hjemmet. Har vi allerede en partner er vi måske mere følsomme overfor deres kritik, travlhed eller manglende fokus, så her giver det mening at investere lidt i nærhed, øjenkontakt, kropskontakt & tid til hinanden. Heldigvis vil de fleste have lyst til det, da vi er mere opmærksomme & i sync med hinandens behov & følelsesmæssige tilstande (med mindre vi/de er virkelig fortravlede pga Merkur Retrograd & Tvillingens sæson eller meget ængstelige & triggede pga formørkelses-sæsonen).

• Så husk dig selv & dine behov, samt at være nærværende med din partner eller børn. Vi har alle brug for lidt mere nærvær & nærhed nu, da vores sanser er mere sensitive & vores følelser er mere åbne. At have et øget fokus på æstetik, sit hjem, at udtrykke sig kreativt (især igennem billeder; tegne, male, fotografere, filme), sine nære relationer, sine tilknytninger & familie er forventeligt de kommende 3 uger. Og derfor kan drømme om babyer, børn, familieliv (især det romantiske) samt at føre slægten videre også være i fokus. Ønsker man at blive mor eller gøre nogen til mor kan denne transit være med til at tage endnu et skridt i den retning. Og husk, Krebsen er ikke bare et blidt, skønhedselskende & følsomt tegn, men også et fertilt & frodigt et — & især pga en trigon til Jupiter i Fiskene de første dage af denne transit er der særligt pregnante muligheder for at skabe noget storslået & glædeligt — hvad end det så er skønhed, kunst eller et nyt vidunderligt lille liv.

..
..
Billede 1) er af Jacques-Laurent Agasse & hedder “Ondine”, 1843.
Billede 2) er af John William Waterhouse (1847-1917) “Ondine, en vandnymfe.”

} Fiskepåvirkning {

[ 3. kvartal Måne i 11° i Fisken, 2. juni kl. 09.23 // Jupiter i 1° i Fisken // Neptun i 23° i Fisken ]

• Denne uge har været virkelig intens… om det “blot” er fordi vi har en meget potent formørkelsessæson hængende over os eller om det er Mars i opposition til Pluto, der kulminerer 5. juni & som forstærker alt, kan være svært at skille ad. Men vi er i hvert fald i vores føleler kollektivt & det forstærkes kun af Venus, der til eftermiddag skifter ind i Krebsens brusende følelsestegn, hvor hun langsomt lægger an til at indhente Mars.

• Mange vil føle sig særligt påvirkede disse dage & her kan 3. Kvartals Månen i Fiskene spille en rolle. Vi er i dag halvvejs mellem sidste uges Måneformørkelse i den visionære & nonchelante Skytte & den kommende uges Solformørkelse i den nysgerrige & drilske Tvilling. Formørkelsessæsonen står med andre ord på sit højeste & sikke en susen; der er travlt, næsten tumultaisk på øverste etage! Merkur er også retrograd (sammen med Saturn & Pluto) & tilføjer et godt mix af gamle tanker, følelser, overbevisninger & mennesker samt oplevelser fra fortiden, der kan komme & blande sig. Især de tungere følelser, der kommer af hidtil ubevidste/underbevidste emner, vil blive hvirvlet op fra dybet & tage form for øjnene af os.

• Når vi oplever halvmånerne står vi typisk i en krise imellem kulmination & frigivelse/spiring. Det kan være her, hvor vi afvikler festen, erfaringen, eksamen eller projektet. Krisen kan være ydre som en slags implosion af det oplevede, en sorg eller en skuffelse.

• Når 3. kvartal Månen står i Fiskene er afslutnings/afskeds/døds-temaet særligt aktivt & det skyldes at Fisken er det sidste tegn i Dyrekredsen & dermed også det sidste skridt inden den hinsides verden. Fisken er på én gang det lidt naive, romantiske & drømmende tegn, men er samtidig også i forbindelse med vores naturs dybeste sandheder; dem skorpionen kun drømmer om at penetrere med sit sind, dissekere, analysere & forstå. Fisken opererer imidlertid på et helt andet plan: det åndelige. Fisken behøver ikke forstå eller vide. For dem er det nok at mærke; at have en følelse, fornemmelse eller en tro. For dem er det ok at være i tvivl, usikker eller uvidende. For vi kan jo alligevel ikke forstår eller sammenholde hele universets hemmeligheder, så hvorfor spilde tiden med at prøve, når man kan drømme, sanse & skabe?

• Denne proces kan være tung for nogle, men ganske forløsende eller kreativ for andre. Månecyklussen går på held & vi frigiver dermed ikke kun lys & men også Måneseglet aftager i størrelse & derfor også energi. Føler man en tiltagende afmatning er det den aftagende Måne, der langsomt smider skal for skal, maske for maske — en slag begyndelse på enden i Solformørkelsen d. 10. juni.

• I Fiskenes spirituelle, åndelige tegn for klarsyn, kærlighed & idealer, kan vi pga den dybe følsomhed & særligt sensitive indlevelsesevne let blive overmandet af verdens lidelse & tristhed — især under Månefasen imellem de to formørkelser. Det vi erkendte under FuldMåne-formørkelsen, skal nu for alvor tages ind & transformeres under Solformørkelsen/Nymånen. Derfor vil denne 3. kvartal Måne føles som særlig intens oprydning — & det er den i og for sig også! Så er der noget tyngde du den kommende uge kan slippe? Noget sorg, uretfærdighed, umenneskelighed, smerte? Det kan ligeså vel være den kollektive stemning som vores eget vi mærker & derfor kan man være med til at heale ind i det kollektive ved at lytte til sine behov & følelser netop nu. Fisken er ligesom Vandbæreren et meget humant & humanitært optaget tegn, derfor hører støtteorganisationer som Røde Kors fx også til dens domæne.

• Denne Måne opmuntrer os til sammen med Merkur Rx at evaluere vores liv; hvad er udtjent, hvad er afsluttet & hvordan ser det store billede egentlig ud? Fisken (& Venus i Krebsen) ber os om at føle vores følelser & ikke være bange for dem. Ikke være bange for smerten, sorgen, ulykkeligheden, mismodet & hvad der ellers eksisterer derned i dybet. Alle disse følelser er dynamiske ligesom havet. De skal ikke fæstnes eller gemmes, de skal blot føles & slippes fri. De er på rejse igennem os — intet andet. Vi er ikke vores følelser & vores kroppe tager ikke skade af at føle dem — ligegyldigt hvor ubehagelige de føles — & så er det jo kun en fase. Følelserne transitter igennem os, som planeterne transitter hen over himlen.

• Freden vil på sigt komme, når vi har sluppet al dramaen, uroen, smerten, frustrationen & vreden. Du har tilladelse til at lade din rustning falde, slappe af & sætte dig ned. Du har tilladelse til at gi op, melde afbud & blive hjemme. Du har tilladelse til at være fri & tilladelse til at hvile dig, når du er træt & udmattet.

• Med Månen i Fiskene står både Jupiter & Neptun også for tiden — & de er sjovt nok begge Fiskenes herskere. Jupiter er den kaldæiske (gamle) hersker, mens Neptun er den moderne. Jupiter giver Fisken fryd, optimisme, glæde, kærlighed, tro & retfærdighedssans, mens Neptun giver idealer, redningsaktioner, opløste grænser, fantasi, offervilje, illusion, trylleri, indbildning, kaos, sindssyge, opløsning, offertendenser & en dybe uovervindelig næstekærlighed. Jupiter repræsenterer den mere pragmatiske del af tegnet, mens Neptun er den mere romantiske.

• Jupiter står i 1° & forstærker Solen & Månens 11° — vi får altså en slags 1.1.1.1.1-kode, der af denne ombæring ikke handler om at manifestere, men som viser os at nye begyndelser er på vej helt af sig selv. Her ønsker Jupiter for os, at når nu vi har ladet panseret falde, at vi så åbner vores hjerter op imod noget større & mere ideelt. At vi tror på menneskeheden. Siden 13. maj har han stået i Fisken & brygget på nye foranderlige vinde (som vi for alvor vil se folde sig ud til næste år, når han tilbringer næsten hele 2022 her). Overgivelse er en nøgle nu; at gå med det flow tidevandet skaber. Dertil skal nævnes at medfølelse, sympati, healing — dyb kollektiv fællesmenneskelig healing — mirakler & næstekærlighed er noget af de egenskaber Jupiter får frem i Fisken, som vi forhåbentlig vi se mere af de kommende år. At hjælpe & støtte andre er vigtigere end nogen sinde!

• Så hvad afslører Jupiter for dig? Han vil de kommende uger standse op & begynde sin årlige retrograd, men i mellemtiden vil han vise os, hvad vi tror på & hvorfor? Hans gigantiske snurren vil vise os sine ekspansionskræfter i fht at udvide vores kosmiske bevidsthed & åbne for download omkring os selv & hele menneskeheden (han står i 1°, Solens grad, der giver fokus, manifestaion & momentum). Her vil vores oplevelse af at være separeret fra det store, uendelige, skabende univers langsomt opløse sig & afsløre vores forbundethed. Langsomt vil vi glide ind i den totalte enheds gyldne & fredelige tågedis. Vores fællesskabstanke & enhedsfølelse vil vokse de kommende måneder — både i os hver især & kollektivt.

• Og sidst står Neptun i sin egne guddommelige & beskyttende 23°. 23, der er den fineste mest ophøjede & beskyttede vibration — en frekvens der matcher 2021 — nemlig en højere oktav af 5’er energien, der specifikt korresponderer med vores sind & hvordan vi processer vores tanker. Neptun vil stå rigtig længe i denne grad (helt til 24. juli) før han bevæger sig baglæns). Neptun beskyldes af nogle for udelukkende at være den store illusionist & lurendrejer. I virkeligheden er hans vision at vise os Sandheden! Måden hvorpå denne sandhed kommer til syne, kan dog være ubehagelig & derfor kan vi få lyst til at etablere en illusion, distancere os til virkeligheden eller forgøgle sandheden, fordi den pt er for smertefuld at tage ind råt. For Neptuns sandhed kan være rå, ufiltrerede beskeder om fremtiden, intuition & dybe indsigter. Vores måske begrænsede opfattelse af hvad sandhed er, kan også bringe os i problemer nu. Derfor opfordres vi til at kigge nøje på os selv & ikke lade vores tidligere rosenrøde illusioner forhindre os i at se os selv & livet klart.

• Det hele intensiveres selvfølgelig af Neptuns kvadrater til Merkur Rx (næsten aktivt under hele retrograden) & Venus, samt formærkelsessæsonen, der river op i al det vi helst ikke vil se. Der bliver i hvert fald nok at slippe, forløse, oplæse, frigive, heale & tilgive.

..
..
Billedet er af Galileo Chini (1873-1956) & hedder “Love”, 1909.

} Junis • Transitoversigt {

• Tænk at vi just har forladt maj måned & nu er halvvejs inde i 2021! Hvis maj var en lidt vild måned, ja så bare vent til juni. Nogle af de store forandringer som 2021 i januar lovede, at året ville bringe, aktiveres i denne måned (selvom vi måske først ser dem senere, da følgevirkningerne kan være langsomme).

• Juni er en lidt spøjs måned. Der er egentlig ikke så mange aspekter de kommende 30 dage. Men de aspekter, der er, er VIRKELIG intense & dybt transformerende. De mest markante er selvfølgelig anden del af Saturn●Uranus (2:3) kvadratet, der står eksakt præcis midnat 15. juni. Men også formørkelsessæsonen, der er i fuld gang samtidig med Merkur, Saturn & Pluto retrograd har en virkning. Dertil ser vi en opposition mellem Mars & Pluto, der farver det meste af måneden & kan være et ganske konfliktende & forandrende aspekt (en forbindelse, der finder sted ca hvert andet år) & så begynder retrogradsæsonen selvfølgelig for alvor, da også Jupiter & Neptun slutter sig til holdet af baglænssnurrende planeter.

• Alt i alt ganske aktiverende & meget af det rod, der blev synligt i 2020 begynder vi så småt at få taget hul på oprydningen af. Selvom den tyngde 2020 bragte, stadig vejer på vores skuldre, så giver 2021 os en smule mere optimisme, samt en tro på & klarere forståelse af vores evner (& andel) i at bevæge os fremad imod en mere fri, lys & harmonisk verden & fremtid. 2021 ønsker for os, at vi tør møde verden sårbar & åben med paraderne nede, samt at vi tør kultivere evnen til at være tilstede i nu’et. At den usikkerhed & frygt, der har præget det seneste 1,5 år på sigt vil blive forvandlet til begejstring & nysgerrighed på, hvad det næste hjørne bringer af uvished. Dette kan virke som en meget anden vej ovenpå 2020’s angst & kontrolbehov. & netop noget af det, vil både Saturn & Pluto aktivere i os, denne måned. Plutos skygger: frygt, angst, tyranni, kontrol, tabuer eller skam, kan hæmme vores frie udfoldelse & evne til at drage omsorg overfor os selv eller andre (Mars i Krebsen), mens Saturns behov for orden, kontrol & tradition kan virke som en spændetrøje på nye tiltag & visioner (Uranus).

• Dertil har juni også en lidt indadvendt energi. Der især vil mærkes når formørkelsessæsonen slipper ugen efter d. 10 — indtil da kan det hele godt være ret intenst! — & det harmonerer meget godt med alle de retrograde planeter, der vender deres energi indad & aktiverer en masse introspektion & implementering af de erfaringer & erkendelser vi har haft henover vinteren (især de ydre, langsomme, kollektive planeter, der kun er retrograd én gang om året, men så er det 5 måneder ad gangen, vil vi kunne mærke nu) & disse år er vi så heldige at alle planeterne (undtagen Uranus) er retrograd henover sommeren, så vi kan dase & nyde mens solen står på & varmer vores kroppe, vandet er forfriskende & vinden sval.

• Juni er numerologisk en universel 11’er måned (6+2+0+2+1=11=2) det er både Solens kraftfulde, geniale, inspirerende manifestations-søjleport 1.1. — men også Månens blide, samarbejdende, coeksisterende, omsorgsfulde, harmoniske, samskabende tal, 2. Denne måned har altså både en mere indadvendt & intuitiv energi (der især forstærkes efter Solen går i Krebsens dybe vande d. 21. juni). Alt efter hvilken numerologisk tradition man kigger til, så har 11 nogle forskellige værdier. I den kaldæiske numerologi er 11 et mestertal, der ikke reduceres. Det anses for at være guddommeligt — ligesom 22, 33, 44, osv. Dette tal er som oftest lig med direkte manifestation & er et af de mest kraftfulde & potente tal, der initierer højnet kreativitet, intuition, inspiration & nye begyndelser, lederskab & skaberkraft.

• I den pythagoræiske numerologi er 11 en 2’er vibration (11/2 også kendt som Løven med mundkurv) & er en ganske blid & sart energi, der hvis den bøjer af, kan blive uselvstændig, konfliktsky, pleasende & have svært ved at stå op for sig selv & tænke egne tanker. Her handler det om at kultivere vores eget hjertemod (Solen // Løven) & lade retfærdigheden føre os. Derefter er energien stadig blød & empatisk, men indeholder nu også en stor receptivitet, eftertænksomhed, medfølelse & empati; vi ønsker andre det godt, hjælper dem & arbejder gerne mod højere fællesmenneskelige mål. Den fredselskende, sensitive Månevibration initierer også øget kreativitet & et ønske om at flyde med, modtage & nyde livet.

• Junis numerologi mimer i år altså fint både Tvillingens optimistiske, lette, hvirvlende luftenergi (Tvillingen er også et af de maskuline, lysende dagstegn) & Krebsen dynamiske, brusende, dybe, følsomme & kraftfulde vandelement (Krebsen er et af de feminine, mørke, nattetegn). Og at vi har både det maskuline & det feminine i numerologien, i tegnene & i energien giver så god mening, for Tvillingen ER et dynamisk tvekønnet tegn, der kan morfe ind i begge energier & kønsidentiteter. Vi indeholder alle elementer af begge energier & er som oftest et mix’n match imellem dem på forskellige måder (hvilket er noget af det, der gør os spændende som mennesker).

• Om det vil føles naturligt & dynamisk for os — eller om det vil være overdrevent intenst & stressende, vil tiden vise. Men jo mere i flow vi kan være med denne måneds energier — hvad end de er — desto lettere vil vi have det & jo nemmere vil det være at komme igennem energierne. Og huske, mærker du modstand, hovedpine, tunghed, træthed, sløjhed, mismod, tristhed, angst, etc. så er det formørkelsessæsonens energier, der renser ud i dig. Det kan føles meget ubehageligt, men prøv at se det som om du bliver renset for mange af de smertefulde følelser & temaer, der sidder fast i os. (Selvfølgelig vil det hele ikke gå over som ved et trylleslag, men vi kan tillade os selv at slippe alt dramaet, følelserne & omstændighederne & vælge noget helt nyt for os selv, ved at tillade os selv at give slip på den unødige bagage).

• Alt i alt er der mange skift & forvandlinger. Forandringens vinde blæser — især inde i os — & tør vi, kan vi åbne op for de nye opgraderede versioner af os selv, fremtiden inviterer os til at være. Vi er klar til at konfrontere komplicerede & komplekse sandheder & bryde fri af fortidens lænker, det bedagede, binære & forenklede verdensbillede fra 1800tallet som meget af vores nuværende paradigme stadig hviler på; alt det vores menneskeforståelse, verdensbillede & videnskaber bygger på. Vi er klar til at opgradere til nano-, kvante- & para- sammen med Uranus & Vandbærerens tidsalder. Uranus’ elektriske understrømme vil langsomt løsne op for det forældede & bedagede, mens Saturn sikrer sig, at vi mener forandringerne alvorligt & når det er slået fast, vil han hjælpe os med at bibeholde dem. Det er dyb karmisk arbejde vi går igennem disse første år af 20’erne & vi udgraver de sidste (mindst) 200 års fortrængte, undertrykte & underkendte følelser & traumer for hele menneskeheden.

• Mars & Venus skifter begge ind i Løvens livsglade & kærlige tegn i løbet af denne måned & viser os, at vi sagtens kan fejre os selv & nyde livet selvom vi undergår dybe & blivende — & måske ubehagelige — indre forandringer. Her slipper vi med hjertemod & kærlighed alt som var — selv det, der var skønt, smukt & romantisk, for bevares det er der jo ting ved fortiden, der er — men fremtiden er ny, glitrende & spændende & der er os meget godt i vente. Vi behøver som sagt ikke frygte det ukendte, vi kan omfavne det uvisse med forventning & begejstring. Vores paranoia kan slappe af (& tage en G&T i skyggen) i takt med at vi lærer os selv bedre at kende & får pudset vores selvtillid af med Mars i Løven. Især når vi lærer at tro & stole på vores egen dømmekraft, får sat vores grænser med fasthed & mildhed samt får opbygget indre stabilitet & tiltro, kan vi på ny åbne vores løvehjerter igen.

• Her vil Jupiter i Fiskene, der stille står i baggrunden & genererer overskud, minde os om den ubetingede kærlighed & altings enhed — selv når vi står op for, hvad vi tror på, hvad der er sandt & retfærdigt, vil denne tilgivelse kunne (vi skal aktivt vælge den) følge os. Fiskens åndelige overflodsbølge, skabt af Jupiter, er kommet for at blive (i bogstaveligste forstand vil den følge os igennem hele 2022) & vi vil på sigt kollektivt opleve begejstring over alle de muligheder, der åbner sig for os, i takt med at flere & flere mennesker vågner op & mærker ALTs forbundethed.
Jeg håber I alle får den bedste start på sommeren!

.
Herunder er listet alle planetmøder i Juni: dato, planeter, aspekt & tidspunkt.
(med undtagelse af Månens aspekter):
🌼

1.
2. Tredje Kvartal Måne 🌗 11°♓ kl. 09.34
— Venus skifter tegn 0°♋ kl. 15.09
3. Solen 13°♊ 🔺️ Saturn Rx 13°♒ kl. 21.05
4. Venus 1°♋🔺️ Jupiter 1°♓ kl. 01.32
5. Merkur Rx 23°♊ 🔶️ Neptun 23°♓ kl. 21.04
— Mars 26°♋ opposition Pluto Rx 26°♑ kl. 21. 45
6.
7.
8.
9.
10. Nymåne/Solformørkelse 🌑 19°♊ kl. 12.52
11. Solen 🔵 Merkur Rx 20°♊ kl.03.12
— Ceres 🔵 Uranus 12°♉ kl. 05.28
— Mars skifter tegn 0°♌ kl. 15.14
— Ceres 13°13’♉ 🔶️ Saturn Rx 13°13’♒ kl. 22.42
12.
13. Venus 13°♋ ✴ Uranus 13°♉ kl. 07.38
14. Solen 23°♊ 🔶️ Neptun 23°♓ kl. 01.39
— Venus 14°♋ ✴ Ceres 14°♉ kl. 03.03
15. Uranus 13°♉ 🔶️ Saturn Rx 13°♒ kl. 00.00
16.
17.
18. Første Kvartal Måne 🌓 27°♍ kl. 07.54
19.
20. Jupiter går retrograd 2°♓ kl. 17.04
21. Solen skifter tegn 0°♋ kl. 05.21
— Venus 23°♋🔺️Neptun 23°♓ kl. 15.57
22. Merkur går ret 16°♊ kl. 23.59
23. Solen 2°♋ 🔺️Jupiter Rx 2°♓kl. 12.11
24. Venus 26°♋ opposition Pluto Rx 26°♑ kl.01.39
— Fuldmåne 🌕 3°♑ kl. 20.39
25. Neptun går retrograd 23°♓ kl. 21.21
26.
27. Venus skifter tegn 0°♌ kl.06.26
28.
29.
30.

..
..
Billedet er af Maurice Denis (1870-1943) & hedder “Avril — Les Anémones”, 1891.

} Solen ● Nordknuden {

[ Solen & Nordknuden i konjunktion i 10° Tvillingen, 1. juni kl. 02.22 ]

• Vi befinder os midt i formørkelsessæsonen & i dag bevidnede vi en meget vigtig transit, der er en lige så sikker bestanddel af enhver eclipseseason som selve Sol- & Måneformørkelsen, nemlig Solens møde med en af Måneknuderne, i dette tilfælde Nordknuden. Det karmiske knudepunkt, der hvor Månens bane skærer Jordens bane. (NB: til Vinter-formørkelsessæsonen vil Solen også møde et af Månens knudepunkter, men denne gang vil det være Sydknuden i Skytten). Hver evig eneste år har Solen et møde med Nordknuden & Sydknuden med 6 måneder imellem sig, ca midt i mellem de to formørkelser.

• Det usædvanlige i år, er altså ikke denne transit, men at det sker som følge af først Merkurs & så Venus’ møde med Nordknuden. De aktiverede begge dette punkt for nogle dage siden. Solen er altså den sidste ud af tre, der på række aktiverer vores kollektive vej videre & det sætter et fokus på vores måde at se & forstå verden på (Merkur), vores værdier, ret, rimelighed & selvfølelse (Venus) samt hvordan vi ser os selv & vores ansvar i denne kontekst.

• Når Solen står på disse skæbneportes akse, befinder vi os på et illuminationspunkt. Porten er åben! Lyset er tændt. Det er et tidspunkt, hvor vi får muligheden for at se — sådan virke se os selv & verden; hvad er det egentlig vi laver, hvor er vi på vej hen & hvordan føles det? Føles det rigtigt? Solen oplyser alt den berør. Når Solen står i konjunktion med Nordknuden har vi adgang til at møde vores højeste potentiale. & når det tilmed sker i Tvillingen, oplever vi en masse nye ting, der skal integreres & meget ny information kommer til os. Sløret trækkes fra vores øjne & nye, dybe indsigter om vores vej i dette liv kan komme til os — hvis vi giver os selv tid & plads til at mærke efter & lytte ind.

• Solen repræsenterer vores væsenskerne, vores sjæls uddødelighed, vores allesammens guddommelighed, men også individet, individualitet & eget lederskab. At vi kan være os selv. At vi er frie til at være os selv, hvis vi tør tage ansvaret for vores egen frihed & fremtid. Med dette møde kan gamle, glemte erkendelser komme op, måske husker vi, hvem vi inderst inde er; en gammel visdom fra tidligere liv. Måske oplever vi “bare” tilladelse til at stå i vores egen energi. Til at stå i vores egen guddommelige skaberkraft. Det ene er dog ikke bedre end det andet. Det der er dit i dette liv, kommer til dig.
No stress, du skal nok nå det hele. Vitterlig.

• Jeg vil gerne uddybe lidt: Jeg tror (eller ved, hvis vi skal undlade at gøre det til et spørgsmål om tro & tvivl) at vi allesammen har levet mange liv på denne eller andre planeter. Jeg tror, at vi er mange gamle sjæle, der er her med gammel visdom. Og at vi allesammen er her med et formål, som er vores egen unikke sandhed & årsag til at inkarnere. En erfaring vores sjæl har valgt at beskæftige sig med i netop dette liv, & dermed også de udfordringer, der skal til for at vi kan undersøge & måske beherske dette formål. Det er dog også meget vigtigt for mig at punktere idéen om, at dette formål er eller kan være ophøjet eller specielt — eller skal være det. Et sjælsformål kan være at skulle lære at nyde. Eller at tilgive. Eller at inspirere andre. De kan være ufatteligt enkle, men trække os igennem meget komplekse & udfordrende liv alligevel. Men ingen af disse formål er specielle eller særlige. Alle formål er lige vigtige — for de bidrager på deres egen måde til vores fælles kollektive udvikling. Vi er alle blot en puslespilsbrik i livets store puslespil. Ligegyldigt hvilken brik, der mangler, så er det irriterende. Her er kongen ikke højere en bonden.

• Så idéen om, at nogen kan være bedre, mere rigtige eller spirituelle end andre, er i min optik en gammel rest fra Kirken (& kapitalismen). Kirken, der havde brug for at hævde sig, at bilde meningmand ind, at de, præsterne, var den eneste kilde/forbindelse til Gud. For hvis bonden opdagede sin egen iboende guddommelighed & kontakt til ånden, ja, så var præsten pludselig overflødig & det blev det, at betale aflad for sine synder også… og hvordan skulle Kirken så tjene penge? Det samme gælder kapitalismen. Hvis du er glad & tilfreds, så er du en dårligere kunde. Det er sværere at sælge ting til folk, de ikke har brug for, hvis de ikke er utilfredse eller har behov for at være specielle eller særlige… Men at inkarnere handler ikke om specialness & narcissistisk selvfokus, det handler om at opleve & erfare — sammen med andre mennesker. At dele sine sorger & glæder.

• Så i fht det. Er det ikke så vigtigt “hvor langt” vi er på vores egen spirituelle rejse eller opvågning. Så at være inkarneret på denne Jord betyder ikke, at vi kan huske (eller skal kunne huske) alt hvad vi er & al vores visdom for tidligere liv. Tværtimod. Hvis det var meningen, kunne vi nok huske alt. Vi fødes på ny & skal lære alt her i livet på ny i hvert liv, fordi denne proces tjener et formål. Ydmygheden, nysgerrigheden & erfaringens formål. Derfor er det heller ikke vigtigt, om vi kan huske tidligere liv eller ej. Alt hvad du har brug for, det har du lige ved hånden — & når du får brug for ting, mennesker, erfaringer eller erkendelser, så kommer de til dig. Der var mange år, hvor jeg som ung længtes efter den dybe indsigt, at kunne se tegnene klart & få direkte beskeder fra mine åndelige vejledere. At jeg kunne tappe ind i tidligere liv & hente den erfaring/forklaring på, hvorfor jeg er, som jeg er, eller har de udfordringer, som jeg har. Men nu hvor jeg kan det & ved, hvad (om ikke andet noget af det) jeg har med, så føles det mindre essentielt nu. Og det vigtigste er, selvom jeg dengang ikke vidste, hvilke begivenheder, der havde resulteret i de udfordringer jeg havde, så var udfordringerne jo tydelige også allerede dengang. Og det samme gælder for dig. Du behøver ikke nødvendigvis vide, hvorfra dine traumer eller hæmninger kommer fra. Det vigtigste er, at du tør arbejde med dem — & så skal indsigterne nok komme, når vi er parate til at modtage dem.

• Så denne transit er altså en transit, hvor der er åbent for download. Her bliver vi inviteret til at se os selv med Solen, der illuminerer vores højeste potentiale i dette liv (Nordknuden) & i stedet for at antage, at vi ved, hvem vi (eller andre) er, så se på os selv med nye nysgerrige øjne, uden forbehold eller fordømmelse (Tvillingen) — men vi bliver også inviteret til at slippe nogle ting omkring vores menneskevæsen (Solen i opposition til Sydknuden). Det kunne fx være at slippe hæmmende, selvcentrerede, selvhævdende, egoidentifikationer; alle idealerne, den bedrevidende attitude, arrogancen & de fikse ideer (Skytten). Plus tillært adfærd, der ikke er i harmoni med vores egentlige væsenskerne, så vi bedre kan udfolde hvem vi inderst inde er, & hvad vi i sandhed ønsker at gøre i dette liv.

• Dette fænomen gælder selvfølgelig ikke kun for os hver især som individer; det gør sig også gældende på verdensplan. Derfor bliver det også spændende at se, hvordan denne transit tilsvarende sætter de forskellige nationers lederskaber i fokus disse uger. Er det de kærlige, rummelige statsledere, der ønsker befolkningerne det bedste — eller er det brutale, hemmelighedsfulde eller manipulerende regeringer? Ja, det vil disse dage vise. Vi vil i højere grad se os selv & folk for dem, de er. Gamle sager vil komme frem i medierne & med Merkur Rx oveni vælter skeletterne ud af skabet. Især hvad angår informationer & sager, der er blevet mørklagt eller underkendt. Mennesker hvis stemmer & historier er blevet afvist, lukket ned for eller dræbt. Disse ting, ser nu dagens lys — & der vil være impulser imod at rette disse ugerninger (& det vil også være på tide at løfte det ansvar i fællesskab). Dette fokus ser vi forstærket i år både pga Merkur Rx & sesqui-kvadraten til Pluto (lilla stiplet linje). Med Pluto med i forbindelsen, ser vi pludselig det skjulte, det fordækte, det tabuiserede, det rådne & døde komme frem. Men også frygt, rædsel & angst, kan komme op eller historier, der er blevet hemmeligholdt. Sandheden vil frem nu. Og det er så her vi skal stråle klart; vende Plutos urkraft til vores fordel & stå stærkt i vores egen kraft & med vores egen sandhed, hvad end andre eller offentligheden anerkender den. Når vi træder ind i lyset, bliver skyggerne mørkere & mere tydelige, så vi kan se dem & afvikle/integrere/heale dem.

• Vores fællesmenneskelige karma er altså aktive disse dage, så vær opmærksom på, hvad du ser, møder, føler & oplever — der kan ligge små beskeder til dig der. Vigtige samtaler & valg vil oplyse vores retning & dér, hvor vi stadig kan vokse. Vi får nu muligheden for at forvandle vores liv, omskrive fortiden, vores mønstre & det vi er knyttet til, men vigtigst af alt, vi kan nu korrigere vores kurs, så den passer bedre til hvem vi er & hvad vi i sandhed vil. At være opmærksom på synkronisitet & åben for beskeder vil være særligt givtigt. Måske læser du noget (ud af kontekst på SoMe fx, som taler direkte til dig) — det vil sige pudsige sammenfald, en sætning, der ræsonnerer i dig eller talkoder, du ser gentaget. Alt efter hvilke tal du ser, indeholder de forskellige beskeder. (Se bla. tidspunket nedenfor, der indeholder en 222-kode). God jagt!

..
..
Billede 1) er af Hieronymus Bosch & en detalje fra “Ascent of the Blessed”, c. 1500.
Billede 2) er af William Blake & er en illustration til Henry IV af William Shakespeare, der kaldes “As if an angel dropped down from the clouds”.