} Mars ● Uranus {

[ Mars i 13° i Løven i kvadrat til Uranus i 13° i Tyren, 4. juli kl. 03.39 ]

• I dag & i morgen danner Uranus; fremtidens, frihedens, opfindelsernes, nybruddet, genialitetens & teknologiens planet for højere mental & kognitiv aktivitet — to aspekter til hhv Mars (eksakt i nat 03.39) & Solen (eksakt i morgen 21.14) alle i den transformerende & mystiske grad 13°, der jf numerologien svinger med Uranus’ egen vibration, 4 (13/4).

• Mars repræsenterer det maskuline princip i ethvert væsen; vores handlekraftighed, ærgerrighed & forvandlingsønske, og Uranus; fremskridtet & opfindsomheden, lader alt der ikke har en plads i fremtiden bryde sammen & omvæltes. Mens deres møde står på, fastholder Mars stadig energien fra sin opposition til Saturn (eksakt 1. juli) & genaktiverer dermed Saturn●Uranus-kvadratet fra 14. juni, der de seneste mange uger har ligget som en understrøm & skubbet os imod fornyelse & transformation. Grundlæggende kan man sige, at hele 2021 er farvet af Saturn●Uranus — både da den står eksakt hele 3 gange grundet de to planeters retrograder — men også fordi effekten af de meget langsomme planetmøder oftest først ses en rum tid efter.

• Når en hurtigere planet som Mars — der jo i øvrigt også repræsenterer en fyrig, handlekraftig, hurtigt-arbejdende, opfarende & hidsig energi — aktiverer en af de tunge transitter (som Saturn●Uranus) så begynder vi at kunne se temaerne udfolde sig. Saturn●Uranus-kvadratet skubber som sagt til os, og beder os udvikle & udforske vores værdier & gennemarbejde vores systemer & strukturer til i højere grad at kunne omfavne smidig foranderlighed & progressive tilgange & principper.

• Når Uranus, danner aspekter er der lagt op til overraskelser, nye ideer, opfindelser, nye forbindelser — både til andre mennesker, teknologi & nogle gange helt til stjernerne. Om aspektet er blødt eller hårdt afgør, hvordan vi her på Jorden oplever energien. Egentlig vil himmelens planet altid det samme; løsne os fra de snærende lænker vi kalder rutine, det daglige, almindelige & forudsigelige. At vi er nogle, der godt kan lide disse ting, tager han meget let; vi skal udvikle os & hvis vi ikke gør det af os selv, presser han os gerne.

• Lidt som Saturn, der viser os at vi må tage ansvar & ejerskab over vores liv, behov & handlinger. Uranus derimod saboterer “blot” status quo & kaster os ud i nye uforudsigeligheder, der kræver at vi tager et par skridt op ad udviklingsstigen. Mennesker udvikler sig mest & opfinder bedst, når vi står overfor kriser & trusler, har han bemærket… Og hvis det er det, der skal til for at motivere os, helt fint med ham.

• Men selvom Uranus oftest anskues som den, der chokerer, ryster & omvælter igennem pludselige begivenheder eller hændelser, så arbejder han også på et meget mere subtilt plan, hvor han igangsætter radikale, næste gale idéer, der pludselig dukker op til overfladen i det kollektives sind. Disse idéer får oftest stemme af nogle højråbende, banebrydere, der senere bliver anset for at være toneangivende for den tidsalder, man står på brinken af. Disse idéer spreder sig som ringe, i takt med at flere & flere vågner op til disse “vanvittige” Uranske luftkasteller, der snart skal vise sig, at være bundsolide (det er ikke et tilfælde, at Uranus tal 4 er et af de tungeste & mest fysiske tal i numerologien).

• Aspektet i dag er en kvadrat imellem Mars & Uranus, to aktiverende & omskiftelige planeter, der almindeligvis godt kan have rigtig meget fart på — især sammen. Men da de begge også aktiveres af Saturn i Vandbæreren, bliver denne forbindelse yderligere kompleks, hæmmet & besværlig. Saturn repræsenterer nemlig stabilitet & skaber både frygt & modstand (i opstartsfasen), hvilket har en opbremsende effekt på både Mars & Uranus. Det kan føre til utrolig mange frustrerede, negative, modløse, stressede, nervøse, angste & vrede følelser. Men det er dog kun i begyndelsen, at Saturn modarbejder de nye tider. På sigt tilføjer han strukturel, håndgribelig erfaring & integritet, når de nye tankegange har vundet indpas & begynder at manifestere sig på det fysiske (der jo som bekendt er Stenbukken & Saturns domæne).

• Egentlig kaldes denne trippelforbindelse et T-kors & er en halv storkvadrat — det mest aktiverende & udfordrende aspektmønster vi ser i astrologien. Den befinder sig i andet, femte & ellevte tegn i Dyrekredsen — dvs, Tyren (Uranus), Løven (Mars) & Vandbæreren (Saturn) — der hersker over ressourcer/fertilitet/værdier, kreativitet/leg/selvudtryk & fremtiden/organiserede strukturer (ofte konceptuelle), der sigter efter at at støtte & underbygge menneskeheden & vores potentiale.

• På det individuelle plan vil denne forbindelse forandre & udvikle specifikke områder af vores liv de bevæger sig igennem (de huse, hvor Tyren, Løven & Vandbæreren befinder sig i hver vores respektive horoskoper) — selvfølgelig også afhængig af, hvilke aspekter & aktiveringer, der finder sted.

• Siden slutningen af juni, men bestemt siden 1. juli, har vi mærket den tidlige fase af dette mønster: En udtalt langsommelighed, der (afhængig af hvor utålmodig man er i fht at bevæge sig fremad & rykke på sine ønsker) formentlig har resulteret i tilbagegang, opbremsning & frustration. Mars opererer ikke med opbremsninger — hans energi er altid fuld fart frem — hvilket bevirker, at når han møder Saturns indskrænkende & begrænsende mure, bliver hans energi eksplosiv. Denne bevægelse kan sammen med Uranus abrupte & utilregnelige energi godt være lidt farlig (uforudsigelige ulykker & operationer (Mars/Uranus), & når Saturn er med i mixet kan det blive langtidsmén vi modnes af & ikke vores kreative erfaringer — og det skal vi ikke have noget af lige nu, så pas på jer selv & gør ikke overilede ting — heller ikke i trafikken).

• Anden fase af forbindelsen vil vi begynde at kunne mærke fra i dag: Nemlig den fandenivoldske lyst — et næsten ubændigt behov — for at træde på speederen & bare tonse derudaf. Det siger sig selv, at Mars’ tidligere indespærrede vredesenergi, vogtet af Saturn & nu frisat af Uranus, kan give rigtig, rigtig meget lyst til at give pokker i alting & gøre fuldstændig vovemodige & uovervejede ting. Faktisk kan oplevelsen af fravær af frygt & emotionel smerte være en sidegevinst ved denne transit for nogle, der kan resultere i ganske farlig & dumdristige udskejelser. Mars’ naturlige vovehalseri kan her kamme over i en følelse af udødelig uovervindelighed. Fordi vi har følt os hæmmet, begrænset & holdt tilbage så længe, at nu skal der bare SKE NOGET! Man skal selvfølgelig huske, at denne impuls er værd at vogte lidt over & at man ikke bare skal lade den løbe af med sig. Men når det så er sagt, så åbner der sig også nye muligheder i livet disse uger (især med Uranus’ sekstil til Solen i morgen); Uranus giver os en lyst til at forandre & måske endda skrotte en masse gamle værdier & livssyn, mens Mars giver os lyst til at undersøge & realisere os selv. Så hvad er dit næste skridt i bogstaveligste forstand?

• Kanaliseres Mars●Uranus rigtig ud, kan forbindelsen give en fantastisk & spændende skaberkraft (især når de står i Solens tegn for kreativ selvudfoldelse & selvudtryk (Løven) & Venus’ kunstneriske, sanselige & skønhedselskende tegn (Tyren). Så prøv at grib inspirationen — lad frustrationen & de negative følelser gå & fokuser på noget du brænder for eller som tænder dig (beklager for Mars jokes) & brug kvadratets aktiverende & insisterende energi til at handle på det du GERNE vil have mere af i dit liv. Måske er der noget fornuftig i ikke bare at handle hovedløst på det, men sætte sig ned & danne sig et overblik over, hvad det egentlig er man ønsker, så kan kan tilrettelægge & målrette sin energi & indsats.

• Kan man ikke slippe vreden eller forargelsen er det fornuftigt at kanalisere denne energi ud i (hårdt) fysisk arbejde de kommende dage — eller kreative projekter, der kræver udholdenhed & viljestyrke, men pas som sagt på liv & lemmer. For vi kan både opleve bål & brand, eksplosioner & destruktion — både kollektivt & individuelt — under denne transit; kan man finde en gedigen kanal til energien, er der dog gode chancer for at undgå at vi futter helt af.

• Er man interesseret i at forstå astrologien i kontekster, vil der være noget omkring de temaer, der er aktive i vores respektive privatliv, der mimer Saturn & Mars møde i foråret 2020 (der stod de i konjunktion i Vandbæreren & var også begge i tiltagende kvadrat til Uranus, mens de i dag står i opposition & dermed også begge i kvadrat til Uranus). Vi kan altså se en slags udvikling, der blev igangsat i slutningen af marts 2020, der kulminerer disse uger. Så hvor I dit liv, har du haft temaer omkring fastlåsthed & tabt handleevne, omvæltninger, du ikke var parat til/brød dig om, eller ansvar, du var nødt til at tage, men som du ikke har lyst til? Det er nogle af de ting, der typisk er oppe at vende nu.

• Alt i alt er det altså vigtigt, at vi ikke undertrykker impulserne under denne transit, men aktivt tager ansvar & ejerskab over dem. Hvad er det, vi har lyst til at gøre? Og ville det virkelig være en god løsning på vores udfordring/konflikt/problem? Mange tendenser kan forvandles ved at reflektere & måske filosofere (Uranus) over vores impulser (Mars) & derfra træffe nogle fornuftige & givtige beslutninger (Saturn).

..
..
Billedet er af Martínez del Rincón y Trives & hedder “La perezosa”, 1887

} Mars ● Pluto {

[ Mars i 26° i Krebsen i opposition til Pluto Rx i 26° i Stenbukken, 5. juni kl. 21.45 ]

• Når handlekraften, ærgerrigheden, selvtilliden & vredens krigerplanet, Mars, møder underverdenens hersker, Pluto, der er herre over liv, død, magtforhold, skaberkraft & dyb sjælelig & fysisk transformation, kan vi opleve voldsomme udbrud, skift, følelser eller forandringer i vores liv. Denne forbindelse giver tilsvarende en utrolig kraft formår man at kanalisere den ud i noget konstruktivt, men kan som oftest — især hvis energien forbliver ubevidst — virke destruktiv, hæmmende eller kontrollerende.

• Så har du oplevet en stigende intensitet siden 20. maj, ja, så er det formentlig Mars & Plutos brydertag, du har kunnet mærke — & har du ikke kunnet mærke det, så er der ingen alarm, for der er masser af mere at tage af, da vi faktisk vil kunne mærke understrømmen af denne forbindelse helt frem til sæsonskiftet 21. juni, selvom den kulminerer disse dage omkring sin eksakte forbindelse 5. juni.

• Når de to herrer danner aspekt (faktisk et hvilket som helst aspekt) ser vi altså en meget energisk & kraftig forbindelse. Mars kan være handling, evner & vilje i sin reneste form, mens Pluto forstærker alt han berører. Det giver sig selv, at der er rigtigt, RIGTIG mange hestekræfter at hente i denne maskine. Så mange, at vi faktisk kan knokle til vi falder døde om (i bogstaveligste forstand) under denne forbindelse. [Det er dog ikke noget, vi skal være bange for, når de blot er i transit, men for mennesker med Mars●Pluto-forbindelser i fødselshoroskopet (især de hårde aspekter som opposition & kvadrat) kan det være et reelt problem, at man ikke kan mærke, hvornår man er træt & hvis man kan, har man viljestyrke nok til at smadre igennem alligevel.] Dette nævner jeg primært for at illustrere HVOR meget vilje denne forbindelse kan mønstre, & at vi derfor den kommende tid kan udrette rigtig meget, formår vi at være fornuftige med vores energi.

• At denne forbindelse er så kraftfuld skyldes, at begge planeter er Skorpionens herskere; Mars er den kaldæiske (gamle) & Pluto er den moderne. Viljen til sejr — både på det psykologiske & fysiske plan — er altså til stede under dette møde & giver os evnerne til at spidde enhver problemstilling & nå til bunds i den — ligegyldig hvor kompleks, uklar eller dyster, den måtte være. Skorpionens passion & udholdenhed mimes faktisk også i dette års forbindelse, hvor Mars står i den passionerede, handlekraftige & beskyttende Krebs, mens Pluto står i den ultimative hårdtarbejdende knokleenergi, Stenbukken.

• Når to planeter står i opposition illustrerer de en akse, vi skal balancere. Denne forbindelse mimer de seneste års Måneknudeakse nemlig Krebsens & Stenbukkens. Vi skal nemlig her på overgangen til Vandbærerens tidsalder lige have den sidste kødelige erfaring med fra Plutos ophold i Stenbukken — & vi skal lytte disse år, for når Pluto forlader den dedikerede buk i 2024, kommer han ikke til at besøge Stenbukken igen i vores levetid (næste gang han atter gør sin entre i Stenbukkens materialiserede jordtegn er til februar i 2254, så den erfaring må vores 10 x tipoldebørn have til gode. Jeg bliver altid lidt rørstrømsk når jeg tænker på de store perspektiver).

• Oppositionen — som er den forbindelse Mars & Pluto mødes under denne uge — er et drilsk aspekt (& på den måde passer det ganske glimrende til Tvillingens nysgerrige tricksterenergi & Merkur Retrograd, som vi også er under påvirkning af, hvorfor nogle vil opleve de besværlige & forsinkende effekter særligt kraftigt; husk at Pluto forstærker & hæmmer). Når oppositionen er aktiv har vi nemlig med en slags interessekonflikt at gøre & oftest kommer vi til at projicere denne konflikt ud på et andet (sagesløst & måske uvidende) menneske. Der er imidlertid ikke en hemmelighed, at frustrationen & konflikten, dette aspekt initierer, ikke er en konflikt udenfor os selv (selvom det tilsyneladende ligner det), men en konflikt inde i os selv, vi — af den ene eller anden grund — kan have svært ved at tage ejerskab over & derfor projicerer ud på en anden.

• Kunsten er her, at identificere, hvem du har et horn i siden på for tiden — eller hvor i dig selv du oplever en modstridende konflikt. Har du både behov for at have dig selv med følelsesmæssigt i det, du gør? & har du mest lyst til at indrette dine dage efter dit humør & dine energireserver den pågældende dag — men har du samtidig en uendelig to-do-liste & et utrolig stort kontrolbehov mht at nå dine deadlines? Ja, så føler du nok Mars●Pluto an på tænderne.

• Denne forbindelse kan selvfølgelig komme til udtryk på 1000 måder, men ovenstående er et klassisk eksempel. Man kan dog også projicere en af de to planeter over på et andet menneske. Oftest vil man ubevidst “vælge” en planet (typisk den, man i sit eget horoskop er mest fortrolig med — & her har vi en tendens til at identificere os mest med de personlige planeter (Sol, Måne, Merkur, Venus & Mars)), mens vi projicerer den anden planet (typisk de ydre) ud på en anden, på en institution, en omstændighed, etc. Så oplever du at rollen som Den Anstrengende Indpisker (oftest Pluto) bliver spillet til punkt & prikke af din mor, chef, partner eller bossy roomie? Ja, så er det også Mars●Pluto, der er på spil. Nogle vil også opleve at skifte imellem selv at være Pluto & projicere Mars ud (på fx emotionelle, utidige, umodne, oprørske typer) i nogle områder af livet & så selv senere være Mars, der projicerer Plutos overmagt & dominans ud (på fx staten et system eller lign). Men som sagt, så vil konflikten altid være intern først & fremmest, hvorefter den manifesterer sig fysisk, hvis man er ubevidst om den &/eller fornægter at konflikten eksisterer inde i en.

• Frustration, hidsighed, vrede eller oprørsfølelser er altså ganske forventelige disse dage & det skyldes, at vi både har et ønske om at bryde fri (Mars) & holde fast i kontrollen (Pluto) samtidig. Når de to herrer står i hårdt aspekt kræves der af os, at vi tager ejerskab over konflikterne i vores liv (hvad end de er inde i os eller udenfor os selv). Vi kan ikke længere lades som ingenting. De gamle mønstre, roller, domaninsspil, destruktive vaner, angst, sorg, etc vil komme op nu. At føle sig hæmmet af ovenstående vil være hovedtemaet for de fleste, men også gamle overbevisninger, knoklementalitet, status & perfekte karakterer, kan vi opleve et opgør med. Mars i Krebsen minder os om, at vi skal have hjertet, omsorgen & selvrespekten med i alt vi gør, & at menneskelige relationer er vigtigere end blå stempler på eksamenspapirer. De kan være rare, men de kan ikke give dig et kram, når du får et angstanfald over dit (forestillede) imposter-syndrom på dit nye prestigefyldte job.

• Dette aspekt er en slags ventil, kunne man sige, hvor vi har brug for at lukke al dampen, usikkerheden, frygten, etc. ud & stadig kunne holde om os selv & sige til os selv, at vi er gode nok også selvom vi ikke får 12, fx. Dette møde handler om dybtliggende strukturer i vores kultur & opvækst overfor vores dybereliggende behov for nærhed, ægthed & vores iboende utæmmede natur. Krebsens skyggesider, som vi kan opleve et viltert oprør omkring er barnlighed, selvmedlidenhed, offerfølelse, at lade sig træde på, skyhed, at bære nag og hade dem der har gjort os ondt/uret i årevis. Det nytter selvsagt ikke at give andre mennesker eller omstændigheder magt over os (& dermed fralægge os ansvaret for os selv & vores liv) eller forære dem vores personlige power. Krebsen er trods alt et kardinalt tegn, der udemærket er i stand til at skabe handling på egen hånd. Vi er selv herre over, hvad vi giver energi, opmærksomhed & hvem vi tillader at udøve magt over os — & det skal vi huske, når Mars er ved at løbe af med os. Selvfølgelig kan (& skal!) vi ikke kontrollere andre mennesker eller verden, men vi kan vælge hvordan vi vil tænke, forholde os og reagere på givne situationer.

• Dette gør sig også især gældende i familiære relationer, da familiemønstre, især de dysfunktionelle, kan være særlig aktive netop nu. Det skyldes at både Mars & Venus står i Krebsen & skaber dermed et øget fokus på familien som institution, på idéen om at være en familie & hvad det vil sige for os hver især — men også vores egen familie (både den vi er vokset op i, men måske også den vi selv har skabt & lever i til hverdag) + de værdier & ønsker vi har omkring familielivet. Derfor (med støtte fra både Merkur Retrograd & Formørkelsessæsonen) er gammel programmering & familiemønstre aktive hos en hel del af os for tiden. Det sker for at vi kan blive bevidste om, hvad vi har med, så vi kan rydde op i det — ikke lade os styre eller kontrollere af det — & på sigt frigøre os fra det & omprogrammere vores umiddelbare respons, når vi bliver konfronteret med magtforhold & magtudøvelse — både i det kollektive & samfundet (Stenbukken, hvor Pluto står) samt vores nære relationer & familien.

• Mars●Pluto danner altså en opposition på himlen imellem gamle autoriteter, magtmekanismer & gamle idéer om, hvad struktur og orden er (Stenbukken) — overfor det nærværende, nære, familiære og sårbare (Krebsen). Man skal dog ikke tage fejl: både Stenbukken og Krebsen er kardinale tegn, hvilket betyder at de (samt Vædderen & Vægten) er de tegn i Dyrekredsen, der skaber handling, forvandling og afsæt imod nye tider. Vi skal altså som kollektiv omfavne hinanden & slås for at verden bliver et sted, hvor vores fælles værdier i højere grad handler om åbenhed, tillid og sympati for hverandre fremfor kontrol, regneark, struktur, magt & hierarki.

• Den bedste måde at anvende denne ret svære forbindelse vil være at kombinere Mars styrke, gåpåmod & kreativitet (der er højnet i Krebsen) sammen med hans kærlige, menneskeelskende passion & forstærke disse positive kvaliteter med Plutos ukuelige målrettethed & bruge Plutos uhyre fokus & evne til ikke at helme, før vi er i mål. Vi kan derfor opleve at være exceptionelt fokuserede & have en ubændig vilje imod at opnå vores dybeste ønsker — hvad end det kræver; højt spil, konkurrence & måske endda også ufine metoder kan blive taget i brug. Det er dog vigtigt at nævne, at succes på sigt udelukkende vil forekomme, hvis man holder sin sti ren. At smede rænker, manipulere, true eller intimidere andre mennesker vil som oftest give tilbagefald & bagslag.

• Som nævnt vil *forhindringen* eller *blokeringen* for vores ønsker/mål oftest tage skikkelse af et andet menneske — gerne en specifik person, vi føler os truet eller udfordret af. Det vigtige er dog her ikke at obsesse over denne person & bide sig fast på at “slå” vedkommende. At flytte fokus fra den anden til os selv, vil oftest give de bedste resultater — især fordi denne forbindelse indeholder et voldspotentiale, vi meget gerne vil undgå at aktivere. Om kampen kommer til udtryk som intern eller ekstern vil som sagt variere, men i bund & grund vil de fleste inderst inde konkurrere imod dem selv & om at udleve sit fulde potentiale — eller om ikke andet blot præstere bedre end sidste gang — & formår vi det, er det jo egentlig underordnet, hvordan andre præsterer.

• Denne kombination gør altså usædvanlige præstationer mulige, hvorfor aspektet kan være særligt gunstige i forbindelse med sportslige eller videnskabelige kapløb. Generelt alle fysiske & kreative forehavender er favoriseret, men især dem, der kræver mod & styrke…. Men nogle gange er det bare ikke vores dag & det kræver som bekendt både overblik & snilde at kunne vælge sine kampe. Er overmagten eller presset for stort for tiden, skal vi huske, at der ingen skam er i at give op, skifte fokus, retning eller omstrukturere sine mål. Denne forbindelse minder os også om, at æren i behold bestemt også er noget værd & at alle kampe ikke er værd at tage — om ikke andet, så i hvert fald ikke på alle tidspunkter. Nogle gange skal man give op & lade det ligge — uden skam. Og hellere beholde hovedet end at miste det, kunne man groft sige.

• Denne stærke, næsten primale overlevelsesdrift er altså aktiv i os kollektivt hele denne måned; en energi, der i bund & grund handler om konflikt, krig, kontrol & frihed — hvorfor temaer omkring fight & flight kan komme op (& pga Merkur Retrograd kan det sagtens være tidligere oplevelser). Det kan være nødvendigt at arbejde i dybden med oplevelserne for at låse nogle dybtliggende hæmninger, kontrolbehov eller urfrygte i os op. Det kan virke udfordrende eller måske endda destruerende, men vid, at med Mars & Pluto har vi faktisk evnerne til at konfrontere & håndtere disse energier — især hvis vi bevidst handler udfra intentionen om at kunne beherske & mestre os selv samt at vi inderst inde ønsker at vokse.

• Man kan også anvende denne forbindelse til at øge sin selvbevidsthed & afdække mønstre omkring adfærd, handlemåder & vores evne til at virke i verden på. Denne bevidsthed vil lettest opstå igennem dybe undersøgelser af hvad vi er drevet af, ønsker os & begærer — men især hvordan vi i kraft af disse fremstår i andres øjne. En vinkel, der vil være særligt synlig under oppositions-aspektet. Denne erfaring er ikke en vi kan læse os til — men kommer kun igennem hårdt arbejde, blod, sved & tårer — & der er ikke andet for, end at vi må prøve os frem & begå fejl, før vi kan mestre det. Dette kan føles som en hård prøve indtil vi kan håndtere intensiteten

• Mars●Pluto giver os i tilgift stor karisma & en mørk sexappeal, der kan virke meget dragende & tiltalende på andre. Denne brusende skorpionagtige handlekraftighed, der har farvet os kollektivt på det seneste, kan let virke imponerende & respektindgydende på vores omgivelser, men vi kan også løbe i favnen på nogen, der er mere i kontakt med denne energi end vi selv er. Derfor er de utrolig vigtigt, at vi lytter til vores mavefornemmelse, når vi går efter vores lyst & sikrer os, at andre mennesker samtykker. Med den mystiske & måske lidt krigeriske appel, kan misforståelser hurtigt opstå. Derfor er det uhyre vigtigt at vi respekterer vores egne & ANDRES grænser under denne transit, da man lettere end normalt kan (komme til at) overskride dem. Overgreb, kontrollerende & dominerende adfærd kan nemlig også blive forstærket af denne transit, så høje etiske værdier, et menneskekærligt moralkodeks samt en karmisk, bevidst ansvarlighed er nødvendig nu. Derfor skal man også passe lidt ekstra på sig selv. Det er så vigtigt at vi ikke udfolder vores vilje i et sådant omfang at vi begrænser eller krænker andre. Som sagt eksisterer der en skyggeside af dette aspekt, der kan aflede vold også den seksuelt motiveret & det ønsker vi selvfølgelig at undgå.

• Alt i alt er der altså muligheder for de ypperligste præstationer, holder vi tungen lige i munden & er os ansvaret bevidst. Men der er også udtalte temaer omkring dominans, krig, konflikt & kontrol — så at vi respekterer andre & besinder os, når det kommer til eksplosive vredesudbrud (som kan være en konsekvens af længe, glemte, undertrykte følelser; tænk en kedel fuld af damp) er VIRKELIG vigtigt. For vi ønsker hverken at overfuse, forskrække, være aggressive, konfrontatoriske eller kontrollerende. Så fat din selvkontrol og vær herre over hvad du tænker, føler, siger & gør — og så brug din energi konstruktivt & lad være med at lade dig stresse, presse eller provokere til at tabe hovedet, besindelsen eller humøret & blive angst, ængstelig eller hektisk!

• Og husk: At blive voksen i psykologisk forstand kræver at man tør kigge på sine fejl & mangler og heale; tilgive dem, sig selv og de omstændigheder, der skabte de mønstre i os. & her kan astrologien være et fremragende værktøj til at belyse mønstrene og de specifikke udfordringer vi har med i dette liv, skal jeg hilse at sige.🌞

• Dette aspekt forekommer almindeligvis kun én gang om året (grundet Mars 2-årige cyklus rundt i Dyrekredsen), men da i år er lidt særligt vil vi først se det igen til maj i 2023.

Mars i opposition til Pluto:
~ 5. Jun: Mars 26° i Krebsen ● Pluto Rx 26° i Stenbukken, kl. 21.45, 2021
~ 21. Maj: Mars 0° i Løven ● Pluto Rx 0° i Vandbæreren, 2023
~ 3. Nov: Mars 29° i Krebsen ● Pluto 29° i Stenbukken, 2024
~ 3. Jan: Mars Rx 1° i Løven ● Pluto 1° i Vandbæreren, 2025
~ 27. Apr: Mars 3° i Løven ● Pluto 3° i Vandbæreren, 2025
~ 3. Okt: Mars 3° i Løven ● Pluto Rx 3° i Vandbæreren, 2026
~ 15. Sep: Mars 6° i Løven ● Pluto Rx 6° i Vandbæreren, 2028
~ 31. Aug: Mars 10° i Løven ● Pluto Rx 10° i Vandbæreren, 2030
~ 17. Apr: Mars 13° i Løven ● Pluto Rx 13° i Vandbæreren, 2032

..
..
Billedet er af Peter Nicolai Arbo & hedder “The Wild Hunt of Odin”, 1872.

} Nymåne • aspekter {

[ Nymåne: Solen & Månen i konjunktion i 21° i Tyren, 11. maj kl. 20.59 ]

• Månen stod Ny på himlen i nat i Tyrens tegn & her står hun særlig stærkt, da Månen er det, man kalder forhøjet i Tyrens faste jordtegn. Dvs at hun befinder sig virkelig godt i Tyrens rytmiske, taktfaste energi & her bliver Månens naturlige styrker fremhævet.

• Den ellers lidt sarte, omskiftelige & nogle gange lidt umodne eller naive 2’er energi, Månens tal, aktiveres altså med sin allermest kærlige, inkluderende, samarbejdende & samskabende energi (der både er aktiv i dagens dato 11 = 1+1=2) & de grader Solen & Månen befinder sig i (21: det er både Månen (2) & Solens (1) tal).

• Når Månen står i Tyren lader hun sig sjældnere kue & dens faste jordenergi giver hendes cykliske energi et fortættet & mere formfuldendt udtryk.

• Under Nymånen står Månen imellem Jorden & Solen & vender dermed hele sin lysende side væk fra os. Den balsamiske Måne trækker al sin energi til sig dagene & timerne op til hun (astrologisk set) står i eksakt konjunktion med Solen (det vi kalder Nymåne). Derfra vender energien — & hun begynder så småt at tage til i fylde (dvs lysskiven bliver mere synlig fra Jorden) & aktiverer en spæd spiring.

• Derfor er Nymåner idéelle til at slippe færdige cyklusser, følelser & udtjente formål — samt at plante nye kim til den kommende Månecyklus & alle de ting, vi nu (i kraft af al den plads, der er kommet fordi vi slipper en masse gammelt) kan lade spire.

• Denne Nymåne er lidt speciel. For det første er det årets første mikroMåne. Det betyder, at Månen i sin elliptiske bane, står på en af de pladser allerlængst væk fra Jorden & dermed synes hun mindre på himlen (hvis vi altså kunne se hende). Det er ret almindeligt at mikroMåner følger SuperMåner, hvad end det er den Fulde eller Nye måne, der er Super eller mikro. I den nuværende cyklus ligger denne Mikro Nymåne i Tyren imellem to Super Fuldmåner; i Skorpionen i april & i Skytten om 14 dage.

• Dernæst er dette den først rolige Nymåne i 2021 — og så alligevel ikke. Først & fremmest har vi nemlig lige været igennem en god energetisk oprydning (som ikke alle er helt færdige med) & dernæst så er denne Nymåne faktisk startskuddet til formørkelsessæsonen. Dette er nemlig sidste Nymåne inden Måneformørkelsen i Skytten d. 26. maj, en Fuldmåne denne Nymåne deler cyklus med.

• Denne Nymåne kan altså lidt af hvert & vi vil da også opleve den forskelligt. For de fleste har den dog kaldt på ro, ro & atter ro. Langsommelighed, dybe vejrtrækninger, overgivelse & genopladning. Nogle vil dog også have oplevet, at en række gamle, genstridige mønstre, der skulle luges ud i, voksede frem i vores indre urtehave. Vildtvoksende vedbend & vidjer, der skal rykkes op med rode, fordi de spolerer vores indre græsgange.

• Der er med andre ord rige muligheder for en dyb introspektion, hvor vi har mulighed for at se vores allermørkeste sider i øjnene & konfrontere os selv med de sider, som vi almindeligvis afviser & dermed ubevidst projicerer ud på vores omverden. Dette skyldes konjunktionen med SortMåne Lilith, der viser os vores rå, uciviliserede overlevelsesdrift, & den potente sekstil til Neptun i Fiskene, der aktiverer en blidere, mere generøs & tilgivende side af Tyrens natur.

• Lilith kan være en utilregnelig faktor. På den ene side er hun den vilde kvinde, der står udenfor samfundet & nægter at underkaste sig patriarkatet, mænd, autoriteter eller i det hele taget nogen. Hun lystrer kun sin egen lov & den hedder lyst! Dertil bliver hun en trussel imod det etablerede, det normale, det almindelige & det dagligdags. Når kvinder igennem tiden er blevet brændt på bålet eller kaldt heks, er det typisk denne frivole, selvoptagede, rå, utæmmede feminine urkraft, de er blevet beskyldt for at kropsliggøre. Hun kan også ligge & forhindre os i at fungere i fællesskaber & grupper, hvis hun opererer i os ubevidst (bare rolig, vi har alle Lilith et eller andet sted i vores horoskoper, så ingen går fri) & derfor er det vigtigt at turde se hende, ærer hendes vildskab, selvstændighed & ukuelighed.

• På en måde er det smukt, at denne kvindelige (dæmoniske, destruktive) Plutolignende kraft, der forsager kvindens domesticerede roller (især moderens, hustruen & den dydige madonna), underkastelse & overgivelse smelter sammen med denne Nymåne (de står i konjunktion med en grad imellem sig). Netop denne Måne, der handler om frugtbarhed, at stå i fuldt flor & at lade alt spire frem (i livmoderen), men også fordi mange af de nye idéer & identiteter, der fødes ud af denne tid. Og som de fleste nok er bekendt med er man i kontakt med urkræfterne under en fødsel. Det kan føles som om hele ens væsen bliver sprættet op eller revet vidt åbent, for at det nye, livet & barnet, kan vokse ud af materiens bristede former. Her er overlevelsesdriften, adrenalinen & dopaminen i en slags symbiotisk glædes-sejrrus. Endnu engang levede livet videre, endnu engang overlevede vi & arten — & endnu engang blev slægten ført videre. Denne rå, dyriske urkraft, der både er aktiv under undfangelse & fødsel er altså Liliths domæne. Dem, der kender myten om Lilith fra Bibelen, ved da også, at hun oprindeligt var Adams første kone. Gud skabte Adam & Lilith lige, begge formet i hans billede af ler. Lilith ønskede imidlertid ikke at underkaste sig Adam & forlod derfor ham & paradisets smertefri tilværelse. Hun ville hellere leve frit, i den fysiske virkeligheds udfordringer & dens lidelse end hun ville domineres af Adam. Og selvom Gud da skabte en mere lydig udgave (nu af Adams eget ribben, så hun ikke kunne stikke af — har altid moret mig over den foranstaltning; tænk at Adam ikke kunne holde på en kvinde med mindre hun var skabt af hans eget kød & blod), så endte Eva alligevel med at spise af kundskabens træ & blive bevidst, eller lig Gud. Straffen herfor var også at hun — ligesom Lilith — skulle føde sin børn i smerte. Både Lilith & Eva ønsker altså bevidstheden over uvidenheden & de vælger smerten, risikoen & det dyriske til, fremfor det stiliserede, steriliserede & ufarlige paradis.

• En anden måde, vi kan anskue denne meget potente Nymåne, der får alle safter & kræfterne i naturen til at spire frem — er, at huske, at alt her på Jorden handler om at sanse. Vi forstår & analyserer (Nymåne-herskerinden Venus står pt i Tvillingerne, så vi har ekstra momentum på forståelsen & tankerne) altså alt igennem vores sansninger. Det er vores sanser, der fortæller os, hvad der foregår & dermed også dem, der danner rammen for vores evne til at analysere det, vi har oplevet.

• Her må vi huske Tyrens visdom & læring: Om sensoriske oplevelser føles behagelige eller ubehagelige er oftere afgjort af vores tilgang til sansningen end til den egentlige sensation, vi føler. Noget, der gør ondt, kan i nogle kontekster opleves som nydelse & noget, der kan være rart (at blive aet, fx) kan, hvis man aer det samme sted for længe, på sigt føles ubehageligt. At glæde sig usigeligt meget & have sommerfugle i maven, minder egentlig utrolig meget om frygt eller eksamensangst… Forskellen på den fysiske sanseoplevelse afhænger af vores tilgang & forventning til, hvad der kommer til at ske, & hvordan vi har det med den begivenhed. Denne forventning farver med andre ord, vores oplevelse af, om noget føles behageligt eller ubehageligt for vores nervesystem. Det samme princip, kan man på en måde tale om her. Selvom vi socioøkonomisk står i en af de største kriser i mands minde — & at det kommer til at trække dybe spor langt ind i vores fremtidige livsførelse — så vil der også komme mange nye, spændende opfindelser, levemåder, tilgange, idéer & måske endda samfund & økonomier ud af denne tid. Derfor kan vi vælge at se de omvæltninger vi står midt i som muligheder — eller begrænsninger.

• Mennesket har generelt for vane at have modstand på at forandre sig eller reelt ændre sit udgangspunkt — ser vi bort fra små ændringer af vaner eller tilgange — næsten ligegyldigt, hvor dårligt vi har det. Det kan skyldes, at det ukendte oftest kan virke mere truende end det velkendte, vi kender ud & ind — også selvom det er sorgfuldt eller nedbøjende. Dette karaktertræk kan tilskrives Tyrens arketype, der kan være så stolt & stædig, at det kan være svært at opgive principper, idealer & forestillinger — med mindre man bliver decideret tvunget til det. Vi kan se de celestiale bevægelser netop nu, som den slags tvang. Vi kan have tendens til hellere at ville blive i det destruktive, som vi finder tryghed i — fordi det er genkendeligt & vi ved hvad vi får — end vi kan overskue at kaste os ud i en total omvæltning. Her må vi minde os selv & hinanden om, at vi oftest — i de aller fleste tilfælde — har mulighed for at se en situation fra flere sider & vide, at Tyrens behov for at bibeholde det genkendelige, trygge & velkendte, er en egenskab, der skal understøtte os — ikke modarbejde vores helbred, opfindsomhed eller udvikling.

• Sidste år så vi denne Nymåne i konjunktion med Uranus, hvorfor dette tema var særligt aktivt — & selvom forandringer også er en del at Nymånen i Tyren i år, så står Nymånen & Uranus alligevel med for bred en afstand (orbis) til at man ville regne det som en konjunktion i et transithoroskop. (I et fødselshoroskoper er en orbis på 10 grader tilladt til Solen & Månen, men det skyldes, at jo længere tid man har at arbejde med et horoskop (som fx ens fødsels eller bryllupshoroskop) desto mere vil energien udfolde sig & dermed vil selv de svage forbindelser på sigt blive aktive. Men arbejder vi med et øjebliksbillede er denne konjunktion for vid til at den tælles med.)

• Det ændrer dog ikke på at Uranus stod i eksakt aspekt til Mars i Krebsen i 11° i morges kl. 04.47 & at Mars dannede en kvadrat til Chiron i 11° kl. 01.36. Bemærk i øvrigt en skøn & sjov dobbelt talkode her: Vi har 11. maj 2021.
Kl. 21.00 har vi Nymåne i Tyren i 21° & både Solen & Månen står præcis på descendanten i Nymånehoroskopet her til aften i opposition til ascendanten også i 21°. Dertil står Nymånen i konjunktion med Lilith i 22° & i sekstil til Neptun også i 22°. Dertil har vi d. 11. + Chiron (11° i Vædderen), Uranus (11° i Tyren), Merkur (11° & senere på dagen 12° i Tvillingen) samt Mars (11° i Krebsen). Vi har altså 11+11.11 x 11.11. Denne 11.11-kode er en meget kraftfuld manifestationsportal — & tænk at det sker lige under den mest fertile & frugtbare Nymåne.

• Den klassiske Nymåne i Tyren er altid idéel til at plante finansielle frø & ønsker for bedre økonomi, en højere stilling, overflod eller en øget indtjening: hvad du planter i den frugtbare muld, skal du få tifoldigt igen, kunne man sige. Finansiel sikkerhed eller at købe hus, grund eller et stykke jord er også oplagt, for at bevæge os i de klassiske forestillinger. At manifestere disse ting, er selvfølgelig altid en mulighed med denne Nymåne & til trods for de mere introverte toner, så gør denne 11.11 portal det muligt. At sætte intentioner vil være oplagt i morgen (d. 13), da Månen både er begyndt at tage til i styrke & hvor Solen møder idealernes drømme via Neptun i sektil, Venus går igennem sin første Rosenport siden sin konjunktion med Solen & overflodens planet Jupiter skifter ind i Fiskene. Her er det vigtigt at vi har Tyrens rolige gemyt med os til at skabe balance til Fiskenes åndelige eventyr. Begge ben på Jorden, mens vi drømmer om stjernerne. Derfor vil vores ønsker om at manifestere mere overflod også bære mere frugt, hvis vi ikke kun tænker på egen vinding, men nu ber om mere overflod til verden, dem, der lider eller lign. Et næstekærligt & udtalt empatisk ønske vil blive tilsmilet af både Jupiter & Neptun.

• Dertil giver det også mening at være opmærksom på, at Mars & Chiron står i kvadrat i hhv Krebsen & Vædderen. Der bliver vores indre barn aktivt & der kan være komplicerede følelser omkring at blive vores egne, stå selvstændigt i verden & få lov til at udtrykke & udøve vores egen frie vilje. Det kan være sorgfuldt, komplekst & oftest kan disse mekanismer også forhindre os i at føle os værdige til at modtage de ting vi ber om (dette kan være en blokade i fht at manifestere penge).

• Denne Nymånes sigte er at stille skarpt på værdi & værd samt at invitere os til en dybere samhørighed med verden & naturen & lande mere kærligt & blidt i vores kroppe & sanseoplevelser. At forbinde os til vores egen indre fred, handler ikke om at søge ud eller væk & sidde i ensomhed på en bjergtinde, langt fra verdens støj & larm. Nej, at finde fred handler om at sidde midt i livets virvar af konflikt, udfordringer & hårdt arbejde & stadig være i stand til at stilne dit hjerte & være i fred med, hvad end der måtte komme.

• Vi bliver altså bedt om at kigge lidt længere ud over vores egen næsetip & ikke kun fokusere på at overleve eller samle til forråd til os selv. Det handler om sanselighed & nærvær; at genskabe eller omforme vores liv i de nye indsigters billede. I dit eget nye selvs billede. Det er den rene kerne & vores værd, der skal bestemme vores værdier, selvværd & værd — samt vores evne til at samarbejde & til at ville fællesskabet.

• Denne Nymåne har altså aktiveret en række forskellige placeringer — om vi tænker at vi har brug for introspektion, hovedrengøring & ukrudt lugning — eller om vi er parate til at manifestere overflod, fred & frihed for hele menneskeheden, vil altså variere (eller man vil måske opleve det første under selve Nymånen & det andet fra i morgen af). For nogle har denne Måne været tung & intens, men husk, at det kun er en transit — den aftager igen & følelser er flygtige. Det er dog vigtigt at vi ærer dem; især hvis det er vores indrebarn-følelser, der er aktive. Prøv at giv dig selv fred & vær med dine følelser. Lyt ind. Hvad er dine behov? Hvorfor er de som de er? Hvad kan du gøre for at komforte dig selv, hvis de ikke kan opfyldes eller “lade sig gøre”? & hvis de kan, hvordan opfylder du dem så bedst? Alt her i livet er flygtigt, selv vores smerte — der kommer altid noget nyt; det er livets evige cyklus & vid, at det altid er tilladt at sende ønsker ud i Universet & hjælpe fremtiden lidt på vej. Vi er her hver især sammen som kraftfulde medskabere & ingen behøver været fanget af deres Skæbne, omstændigheder eller livsforhold — og slet ikke på sigt. Rigtig glædelig Nymåne.

..
..
Billedet er af Henri Jean Guillaume Martin (1860-1943) & hedder “Study for the champs elysees” Sérénité, 1938 & “La lumière guidant le poète (Dante et Béatrice).

} 4 • dages • Pilespids-Yod {

[ Solen i 23° ♈ ✴ Mars i 23° ♊ 14. april, kl. 01.09
Solen 25° ♈ ✴ Jupiter 25°♒ 15. april, kl. 18.58
Mars 25°♊ 🔺️ Jupiter 25°♒ 17. april, kl. 07.13
Merkur 25°♈ ✴ Jupiter 25°♒ 17. april, kl. 17.59
Merkur 25°♈ ✴Mars 25°♊ 17. april, kl. 21.09
+
Solen 26°♈ 🔶️ Pluto 26°♑ 16. april, kl. 12.44
Merkur 26°♈ 🔶️ Pluto 26°♑ 17. april, kl. 23.49 ]

• Da Solen & Merkur hastigt nærmer sig konjunktion, vil vi se de to himmellegemer danne en række ens aspekter de kommende 4 dage — & det betyder tilfældigvis EN MASSE aspekter denne gang. Vi har med andre ord en række opbyggende & meget givtige forbindelser, som forstærkes af at de gentages af både Solen, vores vitalitet, livskræfter, væsenskerne & vores ideelle selvudtryk — & Merkur, vores hverdagsbevidsthed, vores forståelsesevner, lavere sind, rationale & kommunikationsevner. Men vi har også to lidt nedslående, hårde & kontante kvadrater til Pluto, der (ligesom det Venus-Pluto kvadrat vi så i d. 12. under Nymånen) konfronterer os med (forestillinger om) mindreværd, manglende evner, mod, tiltro, osv.

• Det pudsige ved disse aktiverende kvadrater er, at de står i total kontrast til Mars-Jupiter & Sol/Merkur-Jupiter & Sol/Merkur-Mars forbindelserne, der ønsker at vise os optimisme, gåpåmod, handlekraft, selvtillid, overskud & evner. Derfor kan vi opleve disse dage som ret intense, lidt rodede & start/stop-agtige. Nogle vil dog også flyve med på Sol-Jupiter-Mars-bølgen & tonse derudaf, mens andre vil falde i Plutos mørke slugter & føle mismodet vokse. Der er ingen rigtig vej igennem alle disse forbindelser, men det er en slags spejl, hvor planeterne viser os, præcis hvor vi står psykisk i denne tid & hvordan vores forhold er til os selv — selvfølgelig med henblik på at støtte os i at rejse os & vokse, skulle vi opdage at vi er blevet slået omkuld & ligger ned.

• Jo tættere vi er på at være i fred & balance med os selv, vores væsen & vores livssituation pt, desto mere kan vi tappe ind i de opbyggende & aktiverende sekstiler; hjælpe andre (Sol/Mars) med vores visdom, indsigt & gode humør (Sol/Jupiter), aktivere vores idéer (Mars i Tvillingen) & vokse med alt, hvad vi drømmer om ind i fremtiden (Jupiter i Vandbæreren) — her kan hele Pilespids-yoden (den ligebenede blå trekant i horoskopet) for alvor komme til sit udtryk & anvendes: Det er almindeligvis et ganske blidt & ikke så dominerende mønster, men eftersom det er det eneste mønster på himlen pt, vil der være ganske gode muligheder for at aktivere det. Lykkes det os, kan selv Pluto-kvadratet til Merkur anvendes & give os et yderst potent fokus, ligesom Pluto-kvadratet til Solen kan aktivere en selvtillid & en følelse af, at vi kan klare alt det her — selv modgangen.

• Det kan selvfølgelig også tippe over i den anden grøft, hvor Pluto “vinder” & han ender med at ville kontrollere alting i et stort angst-ridt, hvor vi føler at alt falder fra hinanden & vi febrilsk forsøger at holde sammen på det hele. Her kan gammelt, glemt & dårlig samvittighed dukke op; traumer, skjulte eller fortrængte følelser vil ud & op & frem i lyset — og forløses. Og det kan være lidt voldsomme indsigter, der kommer til os disse dage, da nogle af de ting Pluto kan røre op af dynddybet i vores underbevidsthed, kan være oplevelser eller følelser, som vi slet ikke anede vi havde (haft). Og ER vi klar over, at vi har disse lidt komplicerede følelser, kan de nye indsigter stadig overraske, fordi de pludselig viser os andre sider eller nye versioner af det hændte; ukendte sider, som vi måske har beskyttet os mod at erkende &/eller opleve. Det kan selvfølgelig være barskt, men også utrolig forløsende, især hvis man tør kigge på sig selv med milde & kærlige øje — og tage læringen fra Venus med sig — & minde sig selv om, at accept & overgivelse er den bedste måde at smelte Plutos forsvarsværker på & på den måde erobre hans potente bastion.

• Ovenstående beskrivelser er to yderpoler af de oplevelser, vi kan have de kommende dage, & de fleste af os vil ligget et sted midt imellem i en god blanding af utålmodig virketrang, optimisme, nervøsitet & bekymring. Nogle vi opleve det som en god blandet landhandel, mens andre igen vil mærke pendulet svinge fra uovervindelighed & en ubændig optimisme til kæmpe bekymring, usikkerhed & mismod.

• Alt i alt bliver det nogle vilde dage — især fordi Venus også skifter tegn her til aften & vil trække i en helt anden retning; nemlig ned i tempo, ind i sanseligheden, nydelsen, sensualiteten & værdsættelsen. Venus i Tyren minder os om, at alt i en eller anden udstrækning er udsprunget eller motiveret af nydelse. Hun vil derfor trække i en mere jordbunden retning end alle de her Ild- & lufttegns-forbindelser & minde os om, at uden vores basale behov opfyldt, ja, så er der ikke meget at komme efter. Som en modvægt til Solen, Merkur, Ceres, Chiron & Eris i Vædderen — samt Mars i Tvillingen + Jupiter & Saturn i Vandbæreren, der alle giver et meget aktivt, luftigt & maskulint udtryk — træder Venus altså ind i Tyren & inviterer vores hjerter til at slå roligere, mens hun & al naturens skaberkraft hvisker: jordforbindelse, jordforbindelse, jordforbindelse. Det er nøglerne de kommende uger.

Så hvad kan du gøre for at møde dig selv? Hvordan svøber du bedst dit smukke & dejlige legeme? Hvordan ærer du kroppens skønhed, rytme, ro & funktionalitet? Hvordan anvender du denne på én gang blide energi & mægtige energi til at stå stærkt & kærligt i din kerne? Det er spørgsmålene det giver mening at tænke lidt over. Vores visioner skal nok materialisere sig, når vi bevæger os ind i Tyrens sæson, nu? Ja, nu skal vi aktivere vores selvkærlighed, kærlighed, selvværd & integritet. Mangelmentalitet & følelsen af at der ikke er nok er en tilgang det giver så meget mening at sige farvel til nu.

..
..
Billedet er af Albert Matignon (1860-1937) & hedder “A Sleeping Beauty”.

} 9 • 9 • 9 • 9 • 9 • 9 • 9 • 9 {

[ Chiron ● Merkur i 9°30′ i Vædderen, kl. 09.09 ~ Mars i kvadrat til Neptun, kl. 21.17 ~ Sortmåne Lilith ● Uranus i 9°30′ i Tyren ]

• I dag er på én måde et energisk lavpunkt. Energien er så massiv & intens, at man kan føle sig SÅ drænet. På den anden side rummer den også en meget kraftfuld energistrøm, der handler om at tage ejerskab, lederskab & træde ind i sin indre, modne visdom. Det skyldes at vi ser to tre specielle konjunktioner i dag – og hele to af dem finder sted i præcis 9° & 30 bueminutter, hvor spøjst er det? I tilgift fandt den ene sted i morges kl. 09.09 dansk tid for ligesom at understrege det kæmper 9’er tema vi også ser i dag!

CHIRON•MERKUR
• Der er rigtig mange indsigter, der har villet komme til os de seneste dage & det skyldes at Merkur langsomt har nærmet sig Chiron i Vædderen.

• Når vores daglige bevidsthed møder asteroiden for vores dybeste karmiske sår (og dermed også muligheden for at heale dem), så har vi mange erkendelser. Vi kan have haft nogle dybe a-ha oplevelser denne uge, hvor noget vi ikke før var bevidst om pludselig står klokkeklart for os. Det kan være årsager til at vi ikke har turde stå frem med, stå ved eller stå op for os selv, andre eller en specifik (og ofte traumatisk) situation. Det kan være blokeringer, overbevisninger eller idéer om virkeligheden, andre menneskers værdier & forventninger eller des lige, der på den ene eller anden måde har afholdt os fra at udtrykke vores selv, selvstændighed, uafhængighed eller løsrive os.

• Chiron kan have en tendens til at virke ligesom Saturn i vores horoskoper. Han præsenterer en forhindring vi må overkomme, tilgive & forvandle før vi kan mestre det område han vogter. Med andre ord giver han os et realitetscheck, hvor er det vi faktisk står? Dette forstærkes i dag af Saturns kontakt til Måneknuderne, der ligesom minder os om alvoren af vores handlinger & at de valgte vi træffer farver langt ind i fremtiden. Måneknuderne står i 12° i hhv Tvillingen & Skytten, mens Saturn står i 12° i Vandbæreren. 12 er er afventende tal, der indeholder mulighed for stor ekspansion & succes, men som stadig præsenterer en række udfordringer, der må overvindes. 21 er dette tal forvandlet, hvor målet ikke længere helliger midlet (1-tallets målrettethed & fokus på rene manifestation, hvad end konsekvenserne måtte være, er nu erstattet af 2-tallets bløde næstekærlighed & samarbejdende tal, der fokuserer på relationen & processen over resultatet.) – og den grad Mars & Neptun mødes i i aften. Hvis vi kan se bort fra alle illusionerne & mismodet, er der altså mulighed for at handle på dyb healing, ansvarlighed & handle på vores højere idealer også selvom de er i modvind eller upopulære.

LILITH•URANUS
• Når vores dybeste skygger & skjulte kræfter i Lilith mødes med fremtiden & omvæltningernes planet, Uranus, i Venus’ sensuelle & nydelseslystne tegn, Tyren, så er der lagt op til frigørelse & omfavnelse af en dyb, indremodtagelighed & sanselighed. For de fleste kan denne (ganske korte – ca 48 timers) transit være ret overvældende, fordi den kan vise os steder, hvor vi har fornægtet vores egen dybe natur & lyst.

• Når vi arbejder med hjørnesten i vores underbevidste personlighed, så har vi oftest brug for fokus, intention & plads/fred til at rumme det. Her får vi mulighed for at integrere vores skygger, rejse os i vores egen mægtighed & generobre vores oplevelser & de historier, vi fortæller os selv om, hvem vi er. Vi har mulighed for at tage vores lyst & ejerskab over vores nydelse tilbage + definere/tage styring over de værdier, idealer, filosofier, normer, pædagogikker & tilgange vi ønsker at leve under & efter.

• At have modstand på andre menneskers ønsker & værdier er en mulighed nu, ligesom vi kan komme til at afvise eller fordømme deres måde at udtrykke deres iboende feminine kvaliteter (gælder alle køn) fordi vi jan finde dem overvældende, triggende eller *for meget*. Det er imidlertid vigtigt her IKKE at fælde dom over nogen, når vi udforsker vores skygger – hverken os selv eller andre.

• Tværtimod er rummelighed, tålmodighed, nysgerrighed, jordforbindelse, komfort & sanselighed måder at komme igennem dette på. Skyggearbejde kan være utrolig spændende & belønnende – især hvis man tager sig tid til dig!

MÅNE•NEPTUN
• Og som skrevet i sidste opslag, står Månen også med sit tynde, aftagende segl i Fiskene, & bevæger sig just henover Neptun i dag & illuminerer (eller måske rettere åbner for en intern emotionel forståelse – en sansning – da den jo netop ikke lyser, dagene her lige før Nymånen) & inviterer til forløsning, tilgivelse, frisættelse, accept & dyb healing. At afgifte sig & slippe muskelspændinger, ophobede følelser, blokerende overbevisninger eller myldrende tanker er en god måde – lige her før Nymånen – at genoprette forbindelsen til os selv, vores æteriske, astrale & fysiske krop på.

• Der er altså fuld smæk på healingen & det forstærkes yderligere af den heftige 9-er kode vi ser i dag:
9. April. Datoen giver vibrationen 18/9 (9 + 4 + 2 + 0 + 2 + 1 = 18) & så har vi hele 4 placeringer i 9° = 9.9.9.9.9.9.9 er smukt nok også Mars’ tal, men med en moden Stenbukke eller Saturn kvalitet over sig. 9’er er fuldbyrderen, der hvor erkendelserne & erfaringerne er krystaliseret til visdom. Der hvor ens egen storladne ærgerrighed har forvandlet sig til integritet & autentisk lederskab. 9 er en vibration, der indeholder alle andre frekvenser, men som også kan virke meget bastant eller hård for nogle. Især med 18 som essenstal i dag, kan man opleve en næsten krigerisk stålsathed på sine mål eller visioner, som den ensomme samurai, der kæmper sig igennem snestormen for den højere sag han tror på.

• Kan vi forene disse 4 lag i dag (eller måske i morgen, når vi lige har sundet os ovenpå det hele), så er der altså mulighed for virkelig at løfte os selv, komme i kontakt med dybe indsigter & tage et seriøst ejerskab over alt det vi har fået øje på ikke fungerer. Håber I kan bruge det opbyggende & ikke er blevet slået ud af intensiteten.
Rigtig god weekend

🔥

..
..
Billede 1) er af Hermann Hendrich & hedder “Stealing the Rhine gold”.
Billede 2) er af Wilhelm Kray (1828-1889) “The Water-Nixies Victim”.
Billede 3) er oversigten fra i morges hvor Merkur mødte Chiron.
Billede 4) er to minutter i midnat i aften, hvor Lilith møder Uranus.

} Mars ● Neptun {

[ Mars i 21° i Tvillingen i kvadrat til Neptun i 21° i Fisken, 9. april kl. 21.17
~ Måne i konjunktion med Neptun i 21° i Fisken, 9. april kl. 16.02 ]

• I morgen aften mødes Mars & Neptun i det aktive & konfliktende aspektet, kvadratet. Denne forbindelse (sammen med Solens tiltagende kvadrat til Pluto) har ligget som en underliggende strøm de seneste 12 dage & forhindret mange i at høste Vædderens aktive gåpåmod.

• Det skyldes at utilstrækkelighed er en generel grundfølelse, når disse to sejlivede herrer mødes & det giver mening da handlekraften, ærgerrigheden & begærets planet, Mars, bliver kuet af realitetssansens, drømmesynene & det grænseløses planet, Neptun — især når Mars er på udebane i den flyvske & nysgerrige Tvilling, mens Neptun står stærkt på egne bølgekamme i Fiskens oceaniske & opløsende rige.

• Når de to herrer mødes i kvadrat oplever vi oftest at føle os drænede, udmattende & ængstelige — påvirkningen har været kraftigst de seneste dage & er det til & med i morgen aften, hvor bølgen endelig bryder & energien tipper over i aftagende bevægelse. Særligt sensitive mennesker vil dog opleve forbindelsen helt til 23. april, hvor deres forbindelse endelig slipper.

• Under denne type transit kan man opleve ikke at stole på sin mavefornemmelse/intuition, føle sig utryg, usikker på egne evner, talenter & opfattelser — ja, faktisk kan man blive helt i tvivl om den måde man opfatter verden på overhovedet *er* sand. Paranoia eller angst for at blive bedraget eller løjet overfor kan også fylde meget — om det så er selvbedrag eller andre der bedrager én, er sådan set underordnet.

• Så har du følt dig uoplagt, fysisk svag & ude af stand til at handle på de ting, du ønsker dig & drømmer om, er det ikke underligt. Når Mars mases af Neptuns opløsende, yderverdslige drømmeverden, kan vi meget let føle os udasede, energiforladte, trætte eller triste uden nogen egentlig årsag — andet end at uendeligheden & livets store fornemmelser banker lidt på.

• Skyld, frygtsommelighed & traumer fra fortiden kan også dukke op nu, da det er også kan være klarsynet forbindelse. Se det er det pudsige med Neptun — han kan enten vise os den overjordiske, dybeste sandhed om det at være menneske & leve sammen på denne planet — men han kan også binde os ophøjede drømmesyner på ærmet, bilde os ind, at vi er særligt forbundne, specielle eller lulle os ind i utopia & fornægtelse, & selvom man almindeligvis har en skarpsindig intuition er det muligt for alle at tage fejl under denne transit.

• Vi vil også have et særligt svagt sted for mennesker, der lider eller er i ulykke. Vi kan få lyst til at forsage alle de ting vi finder ækle ved verden (& os selv) for at hengive os til 100% opofrelse… det er dog vigtigt at huske, at det ikke er vores opgave at redde eller frelse andre, samt at vores lidelse & smertelige følelser, angst eller katastrofetænkning, hverken hjælper dem eller os. Fisken kan have en tendens til at tro, at den kan hjælpe andre ved at lide sammen med dem. Men at praktisere psykisk selvskade for at opmuntre en druknede partner, har aldrig reddet nogen, desværre.
(NB: Det er også ekstremt vigtigt at have for øje, hvorfor vi pludselig så gerne vil hjælpe andre. Er det fordi de reelt har brug for/ønsker vores hjælp & i så fald, kan vi finde ud af at give den på deres præmisser uden betingelser? Eller handler det om, at vi ikke kan bære/rumme deres følelser/livsomstændighed & dermed ønsker at fikse/forvandle deres situation så vi 1) ikke behøver at forholde os til den længere eller 2) så vi kan have god samvittighed? Ingen af disse motiver er i sandhed kærlige eller gavner den anden. Det er en gevinst vi selv får på bekostning af/under påskud af at ville hjælpe den anden, men i virkeligheden vil vi bare kontrollere deres & vores eget liv & humør.)

• Men hvordan skal man så møde denne transit? Det bedste vi kan gøre disse dage er at hvile os, anerkende vores følelser, skrue ned for ærgerrigheden & søge hjælp, hvis vi har brug for det. Vi kan ikke klare alt i livet selv & skal heller ej. Det nytter ikke at forsøge at kæmpe & handle sig ud af alting, nu må vi drage omsorg overfor os selv først & opfylde vores basale behov — & kan vi ikke det, må vi bede om hjælp — der er sikkert mange, der gerne vil hjælpe.

• Fiskens asketiske tilgang til det jordiske liv kan til tider kamme over i, at vi glemmer vores fysiske krop, husk derfor også at spise godt & nærende; få drukket nok vand & hold varmen. At trække sig ind i sin hule er helt på sin plads & skulle du få lyst til at rumstere med noget kreativt såsom at tegne, synge, sy eller male er det en helt oplagt måde at møde denne energi på. Er vi ulykkelige over verdenssituationen kan man donere lidt, så man ikke behøver svælge i dårlig samvittighed over ikke at kunne gøre mere fra eller til — eller man kan støtte forskellige borgerforslag, der falder i ens smag (det er en meget nem måde at gøre en lille forskel på).

• Det er ikke nu vi skal igangsætte store, slidsomme projekter eller engagere os i aktiviteter, der kræver stor energi. At udvikle ideer på tegnebrættet vil fungere godt, så længe ingen fysisk aktivitet kræves.

• Alt dette forstærkes yderligere disse døgn, fordi Månen står i Fisken sammen med Neptun & oveni købet transitter henover Neptun i morgen nogle timer før Mars & Neptun står i eksakt aspekt & dermed illuminerer vores ubevidste følelser oveni. Månen er vores indre liv, vores sansninger, dybeste behov & instinkter, men også vores børne-jeg. Dertil kan hun også repræsentere vores kollektive sindelag (hvorfor Månefaserne påvirker os allesammen så meget), ligesom hun også forbinder os med offentligheden eller den kollektive bevidsthed. Dette er især tilfældet, når hun står i Fiskens fællesmenneskelige vande. Derfor kan vi også opleve at vores relationer til de nærmeste mennesker i vores liv bliver highlighted. Det kan både være forældre, børn & partnere, vi kan have indsigter sammen med eller omkring.

• Hypokondri er også et tema for Mars●Neptun-aspektet & er særligt forstærket da Fisken & Jomfruens akse beskæftiger sig med sygdomme. Neptun hersker over epidemier, nødhjælpsarbejde, medicinsk behandling, bedøvelse, rusmidler & virkelighedsflugt. Når Månen så også forstærker dette, kan der være nogle dybtliggende følelser der kommer op — enten nogle fra tidligere liv — eller måske andre (nære familiemedlemmer o.l.) hvis følelser eller stemninger fylder eller har fyldt meget ind i os. Heldigvis kan vi slippe dem & det er særligt oplagt, da Månen bevæger sig imod sin balsamiske fase, hvor vi skifter ham & smider alle de gamle erfaringer, for kun at lade den helt grønne, friske kerne stå tilbage & spire efter Nymånen om 4 dage.

..
..
Billede 1) er af John Longstaff & hedder “The Sirens”, 1892.
Billede 2) er af Ilya Repin & hedder “Sadko in the Underwater Kingdom”, 1876.
Billede 3) er af Vlaho Bukovac & hedder “The Fall of Icarus”, 1898.
Billede 4) er af nulevende kunstner Aphra Natley & er “Visionary painting for Andrea in New York”.

} Mars ● Venus {

[ Mars i 18° i sekstil til Venus i 18° i hhv Tvillingen & Vædderen, 6. april kl.13.17 ]

• I eftermiddags mødtes Mars & Venus i deres årlige sekstil & har dermed bidraget til lidt mildere stemninger i dag.

• Dette sker til trods for, at Månen har bevæget sig henover Saturn i Vandbæreren i dag & givet tyngde, alvor & måske også lidt nedslående indsigter.

• samt at Mars i Tvillingen nærmer sig sin kvadrat til Neptun i Fiskene, der oftest enten dræner os for energi/svækker vores modstandskraft eller lader os handle hovedkuls på uvirkelige romantiske drømmerier, projiceret vrede & hævngerrighed eller urealistisk idéer & idealer.

• Og at Merkur stille & roligt nærmer sig konjunktion med Chiron, den sårede healer, mens han afdækker en masse adfærd, handlemåder & opfattelser af ting, mennesker & normer, som hverken er brugbare eller hvad vi troede.

• Med alle disse andre ret besværlige & tiltagende aspekter på himlen, vil det for nogle have været ret svært at mærke den optimistiske & dynamiske forbindelse imellem handlekraftighedens & nydelsens planeter. Men selvom disse dage formentlig niver en del for de fleste, så vil man måske alligevel have bemærket, hvordan der er kommet noget balance eller harmoni imellem det givende & det modtagende princip i ens liv eller partnerskab; eller at vi selv har været mere i sync med vores evne til at yde & nyde, men også vores ambitioner, ærgerrighed & vores indsats har gode chancer for at harmonere med vores behov & ønsker og dermed skabe en selvtilfredshed omkring det ønskede resultat.

• Denne forbindelse giver os også optimisme & accept omkring de ting vi ikke kan ændre, samt ro & tilsvarende visheden omkring det vi kan. Ligesom at ønsket herom + vores evner til at gøre noget ved det, kan give stor tilfredshed.

• Sidst er dette aspekt også kendt for sin stærke romantiske & seksuelle forbindelse imellem aktive & passive parter, så har man overskud – til trods for alt det andet ballade på himlen – er der åbent for nysgerrig udforskning & passioneret nydelse. Men ja, har man ikke overskud er der ingen grund til at fortvivle, for himlen er højspændt disse dage & kan slå de fleste ud af kurs.
#denkortevejrudsigt✨

..
..
Billede 1) er en fresco af et have-tableau malet på en væg i “the House of the Golden Bracelet”, i Pompeii; en af de mest velbevarede byer fra romerriget, Italien, omkring 1.årh før vores tidsregning.
..
Billede 2) er af Jacques-Louis David (1748-1825) & hedder “The farewell of Telemachus & Eucharis”, 1818.
..
Billede 3) er af Christine de Pizan (1364-ca.1430) & stammer fra manuskriptet “The Book of the Queen”, 1410. Hun var poet, forfatter & miniaturemaler ved det franske hof, hvor hun i en alder af 25 år forsørgede sig selv, sine 3 børn, sin mor & en niece efter sin mands død, ved at skrive & illustrere for hoffet, da hun blev nægtet sin afdøde mands løn & arv. Hvad gør en kvinde? Hun klarer den selv.
..
Billede 4) er en transitoversigt over det præcis tidspunkt, hvor Mars & Venus danner sekstil. Bemærk hvordan Venus står på MC (midheaven) & forstærker sin ende af aksen. De seneste par år har hun gang på gang mindet os om vigtigheden af at kunne fortrække os ind i den modtagende pol, hvor vi har tillid, åbenhed, accept, tiltro, nydelse & ro. Det er herfra, at det hele nok skal gå, at livet flyder videre & blomstrer op på ny – selv efter katastrofen. Som første billede fra Pompeiis aske-ruiner. Eller på billede 3, hvor den givende pol er naturen/træet (eller alruneroden) & den modtagende pol er mennesket ❤️

} Venus ● Mars {

[ Venus 1° i Stenbukken i trigon til Mars 1° i Tyren, 9. januar kl. 16.52 ]

• Her til eftermiddag står Venus & Mars endelig i deres årlig trigon-forbindelse og hjælper os med at kalibrere handling, begær & virke med tillid, nydelse & vores evne til at modtage frugten af vores indsats. Denne blide forbindelse kan dog være svær at mærke lige i øjeblikket, da Merkur●Mars-kvadraten står eksakt samme dag & vi ser et væld af kvadrater på himlen, der er væsentligt mere dominerende i deres udtryk end den lette (& til tider dovne) trigon.

• Sidste gang de mødtes var 28. september sidste år & det giver måske et indtryk, hvis nogen kan huske, hvordan energierne var omkring den dato. Her mødtes de dog i Vædderens flammekastende ild (Mars) & Løvens buldrende bål (Venus), så lidt mere glød, sensualitet & fyrighed oplevede man nok.

• Denne gang står Venus i den ydmyge, ambitiøse & alvorlige Stenbuk & cementerer på den led et aspektet, der har været tiltagende siden morgenen d. 30. december. Aspektet blev altså aktiveret just efter KrebseFuldmånen. Det pudsige er dog, at både Venus & Mars, den hidsige elsker, dengang begge stod i ildtegnene Skytten & Vædderen. På en måde kan man sige, at de har forvandlet deres entusiastiske begejstring & inspiration til — sammen i jordtegnene Stenbukken & Tyren — at ville føre deres idéer ud i livet; koste hvad det vil. Deres eksakte møde finder altså sted timer efter de begge har krydset tærsklen ind i de mere tungsindige, men også langt mere udholdende jordtegn.

• Dette møde er også lidt unikt, da det bryder Mars & Venus cykliske dans. Dette er nemlig det eneste møde i jordtegn, selvom Mars & Venus oftest mødes i par, hvor Mars står “fast” i et tegn pga sin retrograd & Venus dermed når at møde ham i trigon fra begge søster-tegnene. Står han fx som her i Tyren, skulle Venus altså både nå at møde ham fra Stenbukken, hvor hun står nu, men også Jomfruen. Det sker imidlertid ikke. Derfor er dette møde det eneste forankrende i jord, de kommende år, hvor vi ellers kun ser deres trigonmøder i vand, ild & luft. (Se tabeloversigten nederst i opslaget).

• Selvom denne forbindelse langt fra er den mest dominerende på himlen pt, vil den ligge som en underliggende energistrøm, der farver de kommende uger med sin positive, gensidige udviklingsenergi & vil vare helt til 20. januar. Så har man brug for lidt ekstra optimisme eller tro på, at vi nok skal komme igennem denne tid (og det vil man have brug for), så er der en mulighed for at tappe ind i denne forbindelse — men det kræver selvfølgelig at man ved at den findes.

• Aspektet søger at finde en balance imellem vores hver især indre maskuline & feminine energier — men er af denne ombæring domineret af de feminine nattekræfter, i modsætning til sidste sommer — & Mars står endda i Venus eget tegn (selvom det lige for tiden, hverken emmer af stabilitet, luksus eller nydelse, da rebellen & aktivisten Uranus har besat tegnet & bygget store barrikader)! Her bliver vi inviteret til at undersøge & balancere vores evne til at give (Mars) & vores evne til at modtage (Venus), som jo er aktive i os alle — især nu, hvor uretfærdighed & ulighed er så synligt i vore samfund. Hvem skal have lidt ekstra & hvem skal afgive privilegier? Det er de store spørgsmål, der bliver stillet nu.

• Kollektivt forstærker det også en anden forbindelse, vi har arbejdede meget med i både ’19 & 2020, som er Måneknuderne! Mars●Venus sammen med Måneknuderne i hhv Krebsen; urmoderen (Nordknuden) & Stenbukken; urfaderen (Sydknuden) peger os i én retning, der handler om at balancere/integrere den arketypiske maskuline & feminine energi i os alle sammen — & ude i verden. Her skal man huske at *Moderomsorg* er en energi alle kan kropsliggøre, ligesom den *Strenge Far* er en energi alle kan handle udfra. Alle mennesker kan tappe ind i alle typer energier, det er ikke noget, der er defineret ud fra tildelt eller identificeret køn.
Zoomer vi helt ud & kigger på moder Jord, har en usund, skrøbelig & giftig maskulinitet farvet vores kulturer (især i Vesten), vores arbejdsliv, vores økonomiske systemer, vores kollektive værdisæt (man skal stræbe, knokle, være ambitiøs & have rundsave på albuerne) & vores familieliv de seneste mange, mange år. Farvet vores idéer om kærlighed, dating & forbrug. Utilfredsheden (der er Mars’ mellemnavn i modsætning til Venus’ *tilfredshed*) har hersket, & vi er hverken tilfredse med vores udseende, vores evner eller vores resultater — helt i det kapitalistiske overforbrugs ånd — vi oplever mangel, mindreværd & vi sammenligner os med hinanden i ét væk. Denne adfærd har ført til udbytning af jorden, naturen, mennesker i fattigere lande, overforbrug, forurening, misbrug, ulige fordeling af ressourcerne, mm.

• Alt dette bliver vi i 2021 bedt om at se i en ny kontekst; en ukønnet mental energi — nemlig fakta (Tvillingen) i forhold til idealer (Skytten). Nordknuden gik ind i Tvillingen under Tyrens sæson sidste år & viste os på den måde et glimt af, hvad det er vi kollektivt skal det næste års tid: få styr på realiteterne & fantasierne. Vi bliver bedt om at mærke os selv, forbinde os med vores individuelle kerne, hver især (#sammenalene) & undersøge, hvad det egentlig er, vi ønsker os af livet. Hvis rotteræset ikke er der længere & vi ikke kan vurdere, sammenligne eller rejse kloden rundt for at promovere os selv eller vores produkt, hvad skal vi så? Hvor finder vi mening? Hvor finder vi tilfredshed?

• Alt dette blev sat på spidsen under både Venus & Mars retrograd sidste år, mens vi nu under denne forbindelse for mulighed for at se vores udvikling i et nyt lys: i det konkrete & manifesteredes lys. De kollektive feminine sår (der hvor vi bliver afvist i vores kærlighed, det vi har at give, vores selvtilfredshed, selvværd & selvkærlighed) & fik vi en rigtig fin mulighed for at analysere, formulere & tale om med både Merkur & Venus i Tvillingen. Neptun viste os, hvor vores illusioner, urealistiske idealer & pladderromantiske drømme afholdt os fra at stå i vores eget inderste selvkærlige lys & bare elske os selv, vores familie, vores næste & dennes nabo.

• Mars retrograd belyste de kollektive maskuline sår & viste os her, hvor vi ikke følte os stærke, selvstændige eller foretagsomme nok — eller der hvor vi var for handlekraftige, hvor vi kommer til at overfuse, grænseoverskride eller krænke andre i vores forsøg på at stå op for os selv, opfylde vores egne behov — eller dér hvor vores visioner & mål helliger midlerne til at nå derhen. Vi fik få øje på, hvor vi udnyttede eller skadede andre, måske uvidende i vores ærgerrighed & ambition.

• Alle energier har en balanceret & ubalanceret pol & under dette positive & grundige aspekt får vi nu mulighed for at se tilbage på sommerens & efterårets erfaringer & gøre status (noget Stenbukken elsker). Så hvor blev det synligt for os, hvordan disse spændinger ser ud i netop vores liv? Fik vi dem implementeret eller har vi stadig nogle hængepartier? Kan vi med denne jordenergi heale, rydde op eller afvikle nogle af disse retrogradtemaer eller hvordan ser det ud for os nu? Er vi blevet klogere & hvad ja, hvordan anvender vi så bedre vores selvtillid (Mars) & vores selvværd (Venus) i samspil? & kan vi tappe ind i denne forbindelse, kan vi måske også lære at være tilfredse (Venus) med vores indsats (Mars) & det ville jo i grunden være en ganske velfortjent & behagelig gevinst.

🙏🌱

• Venus & Mars mødes i trigon ca en gang om året:

~ 11. Apr: Venus i 13° i Tyren ● Mars i 13° i Stenbukken, 2018
~ 8. Aug: Venus i 1° i Vægten ● Mars Rx i 1° i Vandbæreren, 2018
~ 9. Nov: Venus Rx i 26° i Vægten ● Mars i 26° i Vandbæreren, 2018
~ 18. Jan: Venus i 11° i Skytten ● Mars i 11° i Vædderen, 2019
~ 29. Sep: Venus i 25° i Løven ● Mars Rx i 25° i Vædderen, 2020
~ 9. Jan: Venus i 1° i Stenbukken ● Mars i 1° i Tyren, 2021
~ 18. Okt: Venus (& Solen) i 24° i Vægten ● Mars i 24° i Tvillingen, 2022
~ 9. Jan: Venus i 8° i Vandbæreren ● Mars Rx i 8° i Tvillingen, 2023
~ 8. Okt: Venus i 18° i Skorpionen ● Mars i 18° i Krebsen, 2024
~ 25. Jan: Venus i 22° i Fisken ● Mars Rx i 22° i Krebsen, 2025

..
..

Billede 1) er af Albert Beck Wenzell (1864-1917) “Where did I put the Tickets?”
Billede 2) er af Norman Rockwell (1894-1978) “Milkmaid”,

} Venus ● Mars ● Saturn {

[ ~ Venus i 25° i Løven i trigon til Mars Rx i 25° i Vædderen kl. 03.01
~ Saturn går direkte 25° i Stenbukken, kl. 07.11
~ Mars Rx i 25° i Vædderen i kvadrat til Saturn i 25° i Stenbukken kl. 23.49 ]
• I dag oplever vi en række transitter, men kraftigst af alt er nok Saturn-indflydelsen, hvorfor han har fået sit eget opslag.
• Det kan have føltes lidt spøjst den seneste tid, fordi vi både ser en positiv forbindelse imellem Venus & Mars — samt en konfliktende forbindelse imellem Mars & Saturn. Når vores selvkærlighed, selvværd & livsglæde (Venus) står i trigon til vores gåpåmod, handlekraft, vitalitet & virketrang (Mars) oplever vi oftest en glæde & optimisme — især når de begge står i de begejstrede & initiativrige ildtegn. Når vores selvtilfredshed, Venus, står i positiv forbindelse til vores færdigheder & handleevner (Mars) er der altså rig mulighed for at opleve tilfredshed med sig selv & sine resultater. Mars retrograd beder os om at undersøge, hvordan vi tidligere har gebærdet os her i livet, & om vi egentlig er tilfredse med vores måde at virke & fungere på; kan vi lide vores måde at håndtere vrede, utilfredshed & konflikt på? Eller ønsker vi os noget andet?
• Alt dette sættes dog i et noget andet lys af Saturn, der presser Mars fra Stenbukken & insisterer på, at han bliver sig ansvaret, alvoren & konsekvenserne bevidst. Dette kan selvsagt lægge lidt af en dæmper på det ellers så optimistiske Venus●Mars aspekt.
• Når Mars & Saturn står hårdt sammen betyder det, at man kan føle sig hæmmet af ydre restriktioner eller autoriteter (Mars) eller man kan blive angst for andres skruppelløse, bramfrie adfærd eller deres (i Saturns øjne) utøjlede seksualitet. Alt efter hvilken planet man her identificerer sig med, vil man kunne have oplevet at føle sin trynet af gamle stive mønstre, strukturer eller normer — eller modsat føle sig mast af mere nymodens eller frivol adfærd. Om denne konflikt bliver udtrykt igennem familiestrukturer, sociale arrangementer, forhold til arbejdsplads, offentlige instanser & institutioner eller igennem parforhold/seksualliv, fx, afhænger af, hvor i dit personlige horoskop du har Stenbukken (der hvor Saturn står) eller Vædderen (der hvor Mars pt står).
• Saturn står i sit eget tegn & står derfor stærkt i sin egen autoritære energi, men Mars står faktisk også i sit eget iltre & buldrede tegn, så i år vil vi opleve en ret kraftig konfrontation imellem de to. Selvom Saturn formentlig vil vinde — som han (& Pluto) har for vane i alle andre planetforbindelser, for ingen kommer uden om den faktor, der hedder at livet er begrænset af fysiske formaliteter (Saturn) & døden (Pluto).
• Andre vil opleve hele konflikten som intern: At Mars repræsenterer et ønske, en lyst eller et begær ens egen interne autoritet, pligtfølelse eller værdighed ikke vil tillade. Det kan være svært at udtrykke, hvad man mener eller få opfyldt sine behov. Slukørethed, frustration eller generel vrede kan være et resultat — & her giver det især mening at huske Venusforbindelsen: Hun & Mars vil sandsynligvis vise os en drøm, et ønske eller en idé vi havde om livet &/eller os selv — som de grumme realiteter anno 2020 stikker en kæp i hjulet på. Det kan være frustrerende at se, at når muligheden endelig tillader målet at lykkes, at de fysiske omstændigheder måske ikke længere gør det muligt.
• Om det udtrykkes indad eller udad handler om vores generelle temperament (& vores personlige Mars-placering). Så denne uge er altså ikke nødvendigvis ugen, hvor man er synderligt selvtilfreds. Har man just afsluttet et projekt, er der risiko for, at det ikke lever op til ens ambition, eller at man generelt er utilfreds med egen præstation, da den på den ene eller anden udtryksmåde er blevet hæmmet (enten har man ikke fået taget ansvar/ejeskab over det — eller også har man ikke haft mulighed for at yde sit bedste). Hvis man ingen mulighed har for at kontemplativere sin vrede eller frustration kan voldelig adfærd være et resultat(!) — så undgå for Guds skyld, at sætte dig selv i situationer, hvor du bliver unødigt presset! For under denne transit vinder man intet ved at handle på sin aggression andet end at skaffe sig selv skam, selvsabotage & flere problemer på halsen.
• Undertiden ses denne transit også i fødselshoroskoper eller i parforholdsastrologi mellem elskende, og denne forbindelse bør tages ganske alvorligt & udtrykkes på en verbal eller forsonende facon. Med andre ord er denne form for aspekt noget man er NØDT til at arbejde med (men den kan også give langtidsholdbare & virkelig dynamiske & skabende relationer, formår man at mestre aspektet).
• Frustration disse dage er derfor en helt normal respons på denne transit. Derfor skal eksplosiv adfærd eller indestængt vrede observeres & udtrykkes med forsigtighed!
• Selvom denne transit kan være voldsom for nogle, vil andre, der allerede har arbejdet med deres forhold til de indre (& ydre) autoriteter eller vrede godt kunne have en ganske fornøjelig dag!
Pas på jer selv & hinanden derude!
..
..
Billedet er af Evariste-Vital Luminais & bærer titlen “Fuite de Gradlon”, 1884.

} Mars ● Saturn • & • Venus {

• De fleste har haft en del kvababbelser i fht deres arbejds- eller kærlighedsliv på det sidste. Det skyldes bl.a. den evige kvalitative forbindelse imellem Mars & Venus. Men hvis Mars & Venus ikke er i aspekt, hvordan snakker de så sammen?
• Astrologi er et fantastisk værktøj fordi det fungerer på flere planer. Vi har placeringer i tegn & huse, der udgør 2 x 12 grundplaceringer, der siger noget om, hvordan de universelle energier materialiseres i fysisk form (både i os som mennesker fra vores fødselshoroskop, men også som transitter på himlen).
• Dernæst har vi de interne forbindelser imellem planeterne (også kaldet aspekter) der farver disse energiers udtryk & samspil — igen noget vi både har med os i et fast udtryk i vores fødselshoroskop, samt en dynamisk påvirking vi mærker fra himlen — i kraft af et samspil mellem vores private placeringer og dem på himlen, men også de himmelske påvirkningers indbyrdes udvekslinger.
• Sidst men ikke mindst & denne del er måske for alvor den mest abstrakte, har vi de kvalitative forbindelser: Et evigt samarbejde imellem fx vores hver isærs feminine & maskuline side (Venus & Mars) eller vores dataprocessende rationale & vores forståelse (Merkur & Jupiter). Alle planeterne har en makker, de deler område med, komplementerer eller supplerer (nogle gange mere end én), som de — i aspekt eller ej — altid er i en dialog med. Vi kan fx ikke skille vores abstrakte tænkning fra den konkrete — eller vores evne til at betydningdanne fra vores mønstergenkendende & analyserende del af hjernen.
• Alt det betyder fx at Mars (vores evne til at handle på vores ønsker & impulser) & Venus (vores evne til at værdsætte & være tilfreds med resultaterne af disse initiativer) er uløseligt forbundet & i evig dialog.
• Lige for tiden er begge planeter lidt udfordrede. Mars står i spændingsaspekt til den evige, alfaderlige læremester, der sætter restriktioner, begrænsninger, rammer & strabads op for os (Saturn) — mens Venus er i forbindelse med den evigt foranderlige, omskiftelige, utilregnelige urkraft, der tvinger frihed, nybrud & omvæltninger ind i vores verden & private liv (Uranus).
• Mars & Saturn står i eksakt kvadrat her til aften, mens Venus & Uranus stod i eksakt sekstil i tirsdags. Disse to forbindelser skaber en del udvikling & forandring. Mars & Saturn presser hinanden til en ny form for tilgang (eller våbenhvile) til at virke i verden, mens Venus & Uranus danser sig tættere på en forvandling af vores værdier & holdninger.
• Mars & Venus påvirkes altså fra hver deres side af Det strukturerende princip (Saturn) overfor Det oprørende princip (Uranus). Vi kan se det som at Saturn repræsenterer Jordelementet & alt det fysiske, vi kan forvandle med dedikation, slid & knofedt — & Uranus som himlen, luftelementet, evigt foranerligt. Man kan se det som at alt det fysiske på vores klode kræver energi, fokus & forarbejdning for at forandre sig, mens himmelen med dets sol op- & nedgang og varierende skydække altid er i hvirvlende bevægelse (som dog følger visse rytmer & mønstre) — udenfor vores kontrol.
• Så hvis man føler sig lidt mast på alle de forandringer, der sker inde i os (Venus) eller presset af ydre omstændigheder (Mars) eller begge dele lige nu — giver det god mening. Det bedste vi kan gøre er at være blide ved os selv & smidiggøre os. Ikke insistere på former, faconer eller tidligere systemer, men derimod acceptere, at de fleste ting er oppe i luften pt.
• Dette gælder også vores kærlighedsliv, hvor vi kan føle os ekstra udfordrede på de ideer, idealer & rytmer vi tidligere trivedes i, som nu pludselig ikke passer os længere, virker forældede eller hæmmende. Vi ønsker at bryde ud.
• For nogle vil det at slippe en relation være det rigtige, hvis man ikke kan forvandle sig sammen (Mars) & give den omsorg (Venus) & frihed (Uranus), der nu med modent ansvar (Saturn) kræves af os. For andre vil det at åbne sig, mødes på ny på et dybere plan & turde være mere autentiske være løsningen på denne Mars/Venus udfordring.
• Om ikke andet må vi være tapre & blødgøre os, så vi ikke antænder Mars & Saturns hårdt mod hårdt disse dage, men kan bruge deres forbindelse konstruktivt & til at vokse. Både alene, men også sammen. Både med vores partnere, børn eller kolleger.
..
..
Billedet er af Joseph Noel Panton (1821-1901) & hedder “Dante Meditating the Episode of Francesca da Rimini and Paolo Malatesta”.