·ASTROLOGI·KURSUS 2022·

·Kast Lys over Skyggen ~ Efterår ’22 & Forår ’23·

Velkommen til Det Kosmiske Selskabs Astrologikursus Kast Lys Over Skyggen!

~ Et trin for trin indføringskursus i astrologiens tydningskunst for alle lægfolk & stjernetyder-entusiaster.

~ Disse 30 timers undervisning fordelt på 10 undervisningsgange er en grundig, dybdegående indføring for dig, som er dybt interesseret i astrologien & kunne tænke dig selv at prøve kræfter med tydningskunsten. Mit mål med kurset er klæde jer på til at kunne identificere alle horoskopets enkeltdele & have en skabelon for, hvordan disse dele kan organiseres, så det er lettere at få øje på, hvad der er de mest essentielle placeringer & dermed trække betydning ud af horoskopet.

~ Dette kursus er tilrettelagt, så vi gennemgår hele det astrologiske alfabet; alle tegn, alle planeter, alle husområder, alle aspekter, de vigtigste asteroider & de forskellige måder, vi kan kategorisere horoskoper på. Når dette er på plads, vil du vide, hvad du skal kigge efter, for at kunne begynde en spæd syntesedannelse.

Kurset er inddelt i 2 moduler af 5 undervisningsgange hver, så læringen har tid til at synke ind.

DEL 1: EFTERÅR 2022: Horoskopets bestanddele

15 undervisningstimer fordelt på 5 kursusgange søndage (+ en lørdag) i tidsrummet 12.00 — 16.00: 30/10, lørdag 5/11, 13/11, 20/11 & 27/11.

· Kurset er en grundig gennemgang af astrologiens 5 søjler: Dyrekredsen, Himmellegemer, Huse, Aspekter & Syntese. Dertil vil vi berøre transitter & de værktøjer/forskellige klassificeringer astrologen bruger til at danne sig et overblik over et fødselshoroskop. Kurset fokuserer på fødselshoroskopet, men vil momentvis også pege udover dette fokusområde.

· Første & anden undervisningsgang introducerer kurset & Dyrekredsen, dens elementer, dynamikker, polariteter & de indbyrdes forbindelser. 3 & 4 undervisningsgang arbejder vi med de 12 tegns herskere & andre (udvalgte) interessante himmellegemer & punkter. Den 5 og sidste gang på Modul 1 gennemgår vi Horoskopets 12 huse & deres livsområder, før vi opsummerer det hidtil lærte & forsøger os med små analyser af det gennemgåede stof. Det er også en forberedelse til Modul 2. Læs den udbyggede kursusplan nederst på siden her.

DEL 2: FORÅR 2023: Tydningskunsten
15 undervisningstimer fordelt på 5 kursusgange — søndage i tidsrummet 12.00 — 16.00: 26/2, 5/3, 12/3, 19/3 & 26/3.

· 6 & 7. undervisningsgang bygger videre på de grundelementer, første kursus introducerede. Her opfrisker vi det lærte & gennemgår alle de primære aspekter, de sekundære & andet der er interessant at vide. 8 & 9. undervisningsgang tager vi fat på syntesedannelsen & undersøger forskellige tilgange til at arbejde med et horoskop. Jeg introducerer de to mest almindelige tilgange til at danne sig et overblik & supplerer med mine egne erfaringer & opdagelser – & vi forsøger at tyde horoskoper sammen. 10. gang kigger vi ud over fødselshoroskopets rammer & taler om transitter, samlæsning af flere horoskoper, mundanastrologi & videre læring. Vi slutter af med at hygge os med tydning af hinandens horoskoper. Bemærk at astrologi er en kundskab, der kræver en masse træning. Vi kan ikke nå at mestre alt på disse to mindre kurser, men du kan blive bekendt med alle de mest essentielle dele.

~ Din plads på kurset er sikret, når du har gennemført din første betaling. Du kan enten betale hvert kursus for sig på 5900,- eller i 7 rater af 1650 kr med første betaling i september + 1250,- i depositum. Vil du betale for både forårs & efterårskurset nu, gives der en rabat på 1800 kr, så du får hele kurset samlet for 10.000 kr. Du kan bestille her.

~ Undervisningen vil udfolde sig i en intim lille cirkel med 12 pladser i mit grønne arbejdsværelse på Østerbro i København, hvor der vil blive serveret te & snacks. Adresse følger ved tilmelding.

~ Bemærk at din tilmelding er bindende. Kursets del 1 forløber 4 søndage & en lørdag i tidsrummet 12.00-16.00 dette efterår. Kursusdagene er 30/10, lørdag 5/11, 13/11, 20/11 & 27/11. Bemærk at der er undervisning lørdag d. 5/11 & ikke d. 6/11 pga Bogforum. Dørene åbner omkring 11.45 & lukker tilsvarende kl. 16.00.

*Du lærer stort set alt, hvad en astrologi-studerende kommer igennem på pensum, men bemærk at dette kursus er tilegnet privatpersoner, der ønsker at kunne læse sit eget & sine kæres horoskoper. Du bliver med andre ord ikke astrolog af dette kursus, ligesom der ikke foreligger en eksamen eller diplom efter endt kursus.

·KURSUSOVERSIGT·

Hver kursusgang har en varighed på ca 4 timer (3 timers undervisning) og foregår i et safespace for ligesindede astrologiinteresserede. Min intention er at holde et kærligt, nysgerrigt & åbnet rum, hvor du kan føle dig tryg ved at være sårbar og stille de spørgsmål, du har brug for. Hvis dit spørgsmål falder udenfor kursets område, kan du og jeg tage en sludder om det efter endt undervisning.

· I løbet af de 15 timer vil vi gennemgå hele astrologiens alfabet & have fin tid til at I kan stille spørgsmål undervejs. Jeg har god erfaring med at noget af undervisningen vil være dialogbaseret; specielt nogle mennesker lærer bedre, hvis de kan få lov til selv at formulere, hvad de har lært.

· Dertil mener jeg også, at det er lettere at lære nye ting, hvis man både har mulighed for at læse, skrive, tegne, tale og anvende det indlærte, derfor vil jeg bestræbe mig på, at alle får mulighed for det.

· Inkluderet i prisen et styk fin A5 notesbog pr kursist, som jeg har fået special-fremstillet til jer. De er bæredygtige, håndlavede & fremstillet af genbrugspapir af en meget sød kvinde ved navn Michaela – og så er de i tilgift smukke!

NB: I skal selv medbringe lineal, vinkelmåler og/eller en geometritrekant til hver undervisningsgang (det vil gøre det hele en del lettere, med mindre du er en dygtig frihåndstegner)☼ Det vil også være en fordel med en gul, rød, blå, brun & grøn blyant. Jeg har en del på lager, men muligvis ikke nok til alle, så hvis du har farveblyanter derhjemme, må du meget gerne medbringe dem.

· Herunder følger kursusbeskrivelsen. Du tilmelder dig ved at bestille kurset via min Webshop. I bunden af denne side kan du se hvilke betalingsmuligheder, der er.

Når du har betalt & dermed tilmeldt dig, modtager du en bekræftelsesmail med yderligere detaljer. Har du stadig ubesvarede spørgsmål, så send mig gerne en mail på anjuska@detkosmiskeselskab.com

– Allerkærligst, Anjuska.

I.}Intro + De 12 stjernetegn{

Gennemgang af de 12 tegn i Dyrekredsen.

· Præsentation af mig, min baggrund & et hurtigt oprids af hele kurset + hvordan I bedst tager noter.

· Hvad er astrologi, hvad kan det, hvorfor er det interessant og hvad skal man huske, når man bruger det? Do’s and dont’s samt egne erfaringer.

· Introduktion til astrologien som åndsvidenskab & psykologisk udviklingsværktøj.

· Derefter kaster vi os over de 12 tegn & genopfrisker basisviden om alle 12 tegn.

· Vi taler om de 6 akser & de komplementære tegn.

· Vi fremhæver klassiske eksempler på de forskellige tegn, kender du mon selv nogen? Ved du hvilke tegn, du primært er omgivet af? Vi har alle nogle tegn, der typisk går mere igen i vores liv end andre — & det er der nogle helt specifikke grunde til.

· Sidst opsummerer vi lige, hvad vi har lært og tager eventuelle spørgsmål:-)

II.}Dyrekredsen{

Gennemgang af de 12 tegn i Dyrekredsen pt. II

· Vi genopfrisker hvad vi talte om sidst og bygger videre på de 12 tegns indbyrdes relationer. Jo dybere vi forstår de 12 tegn & deres ligheder & forskelle, desto lettere kan vi anvende dem igennem tydning.

· Vi ser på tegnenes symboler, deres indbyrdes karmiske læring, deres element, dynamik og polaritet & vi lærer, hvordan basiselementerne er grundsøljerne i enhver kompleks analyse af et horoskop. Vi stifter bekendtskab med astrologiens magiske geometri (som er begyndelsen til at bygge videre igennem aspekter).

· Vi taler om dyrekredsens åndelige udviklingsvej & de læringer, der eksisterer i alle 12 tegn.

· Afrunding og spørgsmål.

III.}De 12 Herskere{

Gennemgang af alle planterne og himmellysene, hvilke tegn de hersker over.

· Vi kigger lidt på den astronomiske baggrund og planeternes omløbstider, de græske guder, der er knyttet til planeterne – samt planetopdagelser i nyere og historisk tid samt hvilke nedslagspunkter, der opstod historisk, som eksempel på hvordan astrologien arbejder.

· Gennemgang af de 10 himmellegemer, hvilket tegn de hersker over, deres værdier og lærepenge, samt hvorfor der ikke findes dårlige planeter.

· Vi kigger på, hvor planeterne står står stærkt & svagt – også kaldet hjemme, forhøjet, fremmed & i fald.

· Afrunding og spørgsmål.

IV.}Himmellegemer & Punkter{

Gennemgang af flere himmellegemer + udvalgte asteroider & måneknuderne.

· Vi opsummerer hovedpointerne fra sidste undervisningsgang & gennemgår derefter, hvad retrograd betyder for de forskellige planeter & hvordan det læses i horoskopet.

· Vi opridser månefasernes betydning, samt hvad måneknuder er for noget.

· Introduktion til de primære asteroider: Lilith, Juno, Chiron, Ceres, Vesta, Pallas og kunstige punkter: Vertex, etc.

· Let introduktion til arabiske punkter & Fiksstjerner.

· Afrunding og spørgsmål.

V.}Horoskopets huse{

Gennemgang af hvordan horoskopet inddeles; livsområder, indsigt, forståelse og temaer, samt hvilke tegn/planeter, der hersker over husene.

· Hvad er et horoskop egentlig? Og hvordan er det opbygget? Vi kigger på astronomien bag og inddelingen af de 12 huse: Ac/Dc/Ic/Mc. Horisontlinjen også kaldet ekliptika. De 4 halvbuer, de 4 kvadranter, samt de 12 huse.

· Hvilket tegn hersker i hvilket hus og hvem er det nu, deres herskerplanet(er) er? Og så kigger vi på husene, deres elementer, dynamikker & polaritet.

· Derefter gennemgår vi de 12 livsområder, de 12 huse hersker over, og finder ud af, hvor de forskellige planeter står svagt og stærkt.

· Vi kigger på ascendanttabel, tidszoner, hvilke systemer man kan anvende, og hvordan tal/graden har betydening for hvordan energien kommer til udtryk. Mange af de klassiske astrologer benyttede også numerologi til deres tydninger, vi kigger på grundprincipperne.

· Planeternes/tegnenes påvirkning af et menneskes udseende og hvilke tegn, der knytter sig til hvilke kropsdele – det bliver sjovt!

· Hvis der er tid, kigger vi kort på de 36 dekaner & hvordan de kan nuancere tydninger.

· Afrunding og spørgsmål + forslag til, hvordan I kan øve disse indsigter indtil februar.

VI.}Aspekter{

Planeternes indbyrdes relationer og deres påvirkninger af hverandre. Vi undersøger hvordan energien flyder igennem et aspekt.

· Introduktion til anden del & hvad vi kommer til at gennemgå. Efter en lang pause opsummerer vi alt hvad vi lærte sidt & taler om de ting, der er svære at huske. Spørgsmål til huse & herskere?

· Introduktion til aspekter. Hvad er et aspekt? Tiltagende & Aftagende. Hvor mange aspekter findes der, hvilke er primære, hvilke er sekundære & tertiære?
Hvorfor er et eksakt fødselstidspunkt vigtigt? Og kan man arbejde med et horoskop uden?

· Første tydningsnøgle & de 45 planetpar.

· Vi kigger på indbyrdes magtforhold (og sender forrige kursus en kærlig tanke), så vi kan se, hvilke planeter, der står stærkest/dominerer de andre placeringer.

· Vi kigger på planetpar & deres indbyrdes påvirkninger. Er der god eller dårlig forbindelse?

· Afrunding og spørgsmål.

VII.}Aspektmønstre & Forhold{

Planeternes indbyrdes relationer og deres påvirkninger af hverandre. Relationel astrologi – hvordan bruger man aspektmønstrene til at finde retning i horoskopet.

· Vi tager fat hvor forrige kursusgang slap: Nu kigger vi på aspekternes samspil også kaldet aspektmønstre; der er en række udtalte figurer man kigger efter, når man undersøger et horoskop. Dem gennemgår vi et efter et; stellium, dragen, vuggen, stortrigonen, storkvadraten, Yod, Den mystiske rektangel, etc.

· Uregelmæssigemønstre & tydningstemaer, lokomotiv, plask, vifte, etc.

· Vi identificerer overlappende mønstre og finder den/de mest markante planeter i horoskopet; apex & ankerplaneter.

· Dernæst kigger vi på kvalitative mønstre.

· Afrunding og spørgsmål.

VIII.}Casestudies
& Syntesedannelse{

Vi taler om horoskopets muligheder & opsummerer tydningsnøgler.

· Horoskopet anvendes. Hvad er de 5 vigtigste ting, når et horoskop skal lægges?

· Gennemgang af de forskellige metodikker & syntesedannelse.

· En kvalitativ læsning & en intuitiv læsning.

· Vi taler om de vigtigste elementer; hvad der er vigtigt i de forskellige eksempler.

· Vi samarbejder om at analysere & sparrer over de ting, vi har erfaret er vigtige.

· Gennemgang af analysenøgler + tematik/kontrolpunkter.

IX.}Transitter, Synastri
& Mundanastrologi{

Vi taler om horoskopets muligheder, hvad der peger ud af fødselshoroskopet samt at læse to eller flere horoskoper sammen.

· Vi gennemgår evt ting vi ikke har nået de sidste to gange & ellers springer vi frem til, hvad der kommer efter den almindelige horoskopanalyse.

· Begrebsafklaring; prognose, transitter, progressioner, synastri.

· Introduktion til at forstå transitter.

· Derefter kigger vi kort på hvad Synastry er. Først med et par eksempler på kendte kærestepar – deres personlige horoskoper og dernæst deres samspil.

· Opsummering & spørgsmål.

X.}Analyse{

Vi taler om horoskopets muligheder & tilgange.
Og vigtigst: Du lægger et horoskop!*

· Opgaveløsning: Alle kursister tegner et horoskop. Opgaven introduceres og vi snakker om det hele undervejs. Du skal ikke se det som en eksamen, mere en lille test af, om du har fået det hele med fra kurset. Der er selvfølelig vejledning og mulighed for at stille spørgsmål og få uddybet områder, man ikke har fanget (hvis der er nogen).

· Introduktion til sider man kan anvende til at beregne horoskoper.

· At tegne & tyde horoskopet. Hvilke forhold kigger man efter i tydning? Retning & overblik i tydningen.

· Inddeling af alle planeter, hushjørneplaceringer, elementer, dynamikker & polariteter.

· Hvad skal man kigge efter? At identificere det mest markante punkt: Apex, Ankerplanet eller “Horoskop hersker”. Hvem er hvem?

· Opsummering, evaluering, samt forslag til hjemmesider og gode råd om videre studier & informationssøgning.

(* Jeg anbefaler at du medbringer en computer//tablet til at lave udregningerne på – alternativt kan du også bruge en smartphone, men det kan være rart at kunne se det hele på en større skærm).

K a s t · L y s · o v e r · S k y g g e n:

· Introducerer dig til alle astrologiens grundlæggende 43 bogstaver:

12 tegn + 14 himmellegemer + 12 huse + 5 (primær) aspekter.

Efter dette kursus vil horoskopets symboler, aspekter & forbindelser ikke længere være en gåde for dig, og du er godt klædt på til at søge mere information på egen hånd, hvis ønsket. Mit mål er, at give alle på kurset en så solid indføring, at I sjældent vil støde på begreber, I ikke er bekendt med eller har hørt om.

Alt i alt: 30 timers undervisning & materialer:

Modul 1: EFTERÅR 2022: 5 x 3 = 15 timers undervisning, 5900,-
Modul 2: FORÅR 2023: 5 x 3 = 15 timers undervisning, 5900,-
Kan betales samlet: 10.000,- (rabat på 1800)
I rater af 2: 5.900,-
I rater af 7: 1.650,- med første betaling i september & et depositum på 1250,-

Shopping cart
Der er ingen produkter i kurven!
Fortsæt med at handle
0