} Aftagende • HalvMåne {

[ 3. Kvartalmåne kl. 21.49 (Måneopgang 03.30 — Månenedgang 10.35 ]

• Det er nu en uge siden, at Månen stod Fuld i Skorpionens intense, dybdepsykologiske & tabutransformerende tegn. Vi har allerede taget hul på sjælens alkymistiske rejse & forvandlet os siden underbevidsthedens mørke vande skyllede inde over os & aktiverede al fordums skygger, traumer, skamfølelser, karmiske temaer, angst, dominans & kontrolbehov.

• Og hvorfor bremse denne intensitet? Himmelen har i hvert fald ikke ladet os hvile på Laurbærrene, da vi i dag ser intet mindre end 4 eksakte planet-forbindelser & et tegnskifte i morgen.

• 3.kvartal Måner markerer en intern proces i os hver især. Den viser, at Månen er aftagende, halvvejs mellem Fuld & Ny. Vi er med andre ord tre kvarter inde i Månecyklussen, hvis vi forestiller os, at den er et ur, hvor minutviseren viser os at kl. 00 er Nymåne, 00.15 er 1. Kvartal Måne, 00.30 er Fuldmåne & 00.45 er så 3. Kvartalsmånen.

• Den står og kan dermed ses som en eksakt halvmåne på himmelen, hvor vi kan nyde den de senere morgentimer disse dage, men står altså mest eksakt i morgen tidlig. Efter Månen har stået Fuld stiger hun senere & senere op hen på natten & går dermed også senere & senere ned næste morgen indtil hun atter står helt Ny sammen med Solen, denne gang i Tyrens tegn 11.maj.

• Denne Måne markerer atter Måne-cyklussen i faste tegn. (Hver gang vi har en sæson, falder alle de store måner i de 4 tegn, der tilhører sæsonens dynamik. Dvs: Nu hvor vi er i det faste jordtegn, Tyren, stod Fuldmånen strunk i det faste vandtegn Skorpionen, der står stik modsat Tyren i Dyrekredsen, ligesom at 1.kvartal vil stå i det faste ildtegn Løven, mens 3.kvartal her i dag, står i det faste lufttegn, Vandbæreren.)

• På den måde trækker alle faserne tråde tilbage til de tidligere Fuld/Nymåner i de andre faste tegn. Fx kan vi se en udvikling i denne Måne fra Nymånen i Vandbæreren d. 11. Februar. En Måne, der inviterede os til at ønske dybt & vidtløftigt for fremtiden — og som var et virkelig markant tryk på genstart-knappen med hele 5 himmellegemer i Vandbæreren på én gang! (Bemærk at både Nymånen i Vandbæreren & Tyren falder d. 11 & at 11.11 er den klassiske manifestationsportal. Vi får altså atter mulighed for at følge op på vores intentioner under VandbærerNymånen tilbage i februar).

• Dengang stod 3. Kvartal Månen i Skorpionen, tegnet for den Fuldmåne, som vi lige har afsluttet, og den Måne faldt smukt nok d. 4. Februar, der minder os om, at nogle temaer udvikler sig “baglæns” i fht hvad vi havde forestillet os. En læring vi vil se meget mere på med Merkur Retrograd i Tvillingen senere på måneden.

• Hvis Nymånen er der, hvor vi såede kim & satte ønsker eller intentioner, så er 1. Kvartal en begyndende krise, der varsler, at vi ser tingene på en meget anderledes & ny måde, end vi gjorde 7 dage forinden, hvor Månen stod Ny. Man kan lidt firkantet sige, at det er en krise i det indre/i vores identitet eller en problematik, der opstår i forbindelse med at handle på vores Nymåne-indsigter & -intentioner. Vi kan opleve en følelse af, at noget skal aktiveres eller sættes i bevægelse — at der ligger en blokering, der forhindrer os i at gå fremad på den måde, som vi umiddelbart havde tænkt os. Vi må altså træffe nogle (måske svære) beslutninger nu & når tiden er inde, handle på dem.

• Dertil følger en Fuldmåne, en kulmination, en fejring & fuldbyrdelse af de forsøg vi gjorde os, måske ser resultatet ganske anderledes ud end vi havde forestillet os (det gør det som regel, da Fuldmånen jo står I det modsatte tegn af Nymånen & dermed anskuer livet, værdierne & udfordringerne helt helt anderledes & måske endda modsat (vil man se de langsommere virkninger af en Nymåne, må man vente til Månen står Fuld i samme tegn 6 måneder senere).

• 3.kvartal Månen, der følger Fuldmånen & står eksakt 7 dage senere, peger altså på en slags ydre krise/konflikt vedr vores vej, der nu er en slags afviklingsrejse, hvor vi frisætter, bearbejder, afvikler & slipper de erkendelser vi drog os under Fuldmånens skinnende, kulminerende klarsyn.

• Den modstand eller konflikt vi oplever nu i fht. vores Nymåneønsker, begynder vi at se udfolde sig. De udfordringer vi møder nu er en slags spejl af vores egen væren, der kommer anderledes til udtryk end vi havde tænkt os. Under 1.kvartals Månen er vi måske blevet klogere; vi kan i hvert fald komme ud for, at vi må forkaste vores oprindelige idé, der blev undfanget omkring Nymånen i Vædderen d. 12/4.

• Så hvor står du disse dage? Kan du mærke at intentionerne fra Nymånen i Vandbæreren rør på sig? Den fysiske/ydre forhindring som 3.kvartals Månen sætter op, hvordan ser den ud i fht at manifestere dine fremtidsdrømme, som vi igangsatte (bevidst eller ubevidst under Nymånen d. 11. Februar)?

..
..
Billedet er af Maximilian Lenz & hedder “A World”, 1899.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Shopping cart
Der er ingen produkter i kurven!
Fortsæt med at handle
0