} 2020 • Forandringens • År {

• Vi nærmer os hastigt afslutningen af årets første kvartal, som almindeligvis betyder forår, opgørelser, ansøgninger & påskeferie. Men i år ser situationen ganske anderledes ud; vi står overfor en historisk nedlukning & karantæne af det danske samfund, en global pandemi vi endnu ikke har set toppen af, samt erkendelser om, at vi er meget mere sårbare overfor, gensidigt afhængige & påvirkede af andre lande på klodens beslutninger & politiker. Afstandene i den globaliserede verden, bliver kortere & kortere og vi hænger meget mere sammen som planet, end nogle måske havde forestillet sig.
• For få dage siden havde vi en eksakt forbindelse imellem asteroiden Chiron & begge Måneknuderne (kvadrat), samt to-måneders-dagen for Det Store Stellium 12. januar, som jeg skrev så meget om tilbage i årets begyndelse. Jeg skrev, at det ville forandre vores syn på livet, os selv & vores samfund — og at denne type transit på den lange bane skaber store transformationer på indre, såvel som ydre planer; på kollektive såvel som individuelle — vi begynder så småt at se den transformation, Saturn & Pluto lovede, manifestere sig tydeligt på det ydre plan.
• Da den 12. januar oprandt var energien massiv, tung & intens, men intet synderligt skete på det fysiske plan — hvilket var helt forventeligt. Jeg skrev, at 2020 ville være “The Year of Change” & et år, hvor (næste)kærlighed & samarbejde ville få et særligt fokus, men også et transformationens år, hvor Pluto’s monumentale urkraft, der både indeholder skabelsen & destruktionen, ville gennemtrænge alle lag af vores eksistens.
~ 2 = Månens blide, samarbejde, kærlige, coeksisterende, duale tal.
~ 0 = Plutos massive, universelle, evige, altomfattende, opbyggende, men også sønderrivende, transformerende tal.
• Jeg skrev at når Pluto møder Saturn i Stenbukken betyder det store kulturelle, strukturelle & socioøkonomiske omvæltninger & måske endda kollaps — lokalt, nationalt & globalt. Sidste gang vi så et lignende møde i Stenbukken var i år 1518. Dengang fandt mødet sted i begyndelsen af Stenbukkens tegn & selvom Uranus også dengang stod i Tyren, stod den afgørende spiller Neptun på daværende tidspunkt i Vandbæreren & altså ikke i Fisken, som vi oplever nu. Hverken Solen eller Jupiter var heller en del af blandingen dengang, som de er her i 2020, hvor Solen signalerer at vores selvbillede forandrer sig, mens Jupiter forstærker den transformation & paradigmeskift vi står midt i — de kommende dage bevæger han sig henimod Pluto sammen med Mars.

• I begyndelsen af 1518 led de ikke af en verdensomspændende pandemi (hvis vi ser bort fra den besynderlige & bizarre danseepidemi i Strasbourg), nej, den dybdeborende, strukturelle transformation fandt sted i et andet område: Det religiøse & videnskabelige.
• Med de fysiske begrænsningers planet, Saturn, & magtstrukturernes kontante planet, Pluto, begge i Stenbukkens traditionelle, målrettede & hårdføre tegn. Med troen & fantasiens planet, Neptun, i den rationelle & videnskabeligt orienterede Vandbærer i inkonjunktion til religionens planet, Jupiter, i den praktiske & analytiske Jomfru, samt Uranus i den jordbundne & stædige Tyr, var temaerne opgør med gamle religiøse, angstprægede & dogmatiske magtstrukturer.
• Europa vristede sig langsomt fri af Den Katolske Kirkes jerngreb med Martin Luther i front, der i 1518 fik indledt en kætterproces imod sig. Mange lande udforskede & koloniserede Afrika, Indien, Sydamerika etc & denne periode bliver bla anset som opblomstringen af Den Vestlige Civilisation, på godt & ondt.
• I Danmark ser vi reformationens udspring omkring 1520, hvis resultat er introduktionen til den protestantiske, kongestyrede statskirke (som bestod indtil demokratiets indførelse i 1849) samt en løsrivelse fra Paven & Den Katolske Kirkes magt. Kong Christiern II er konge fra 1513-1523 & dem, der har læst Kongens Fald ved, hvordan denne periode transformerede det danske samfund under vores sidste rigtige borgerkrig “Grevens Fejde”, hvor bønder & borgere gjorde væbnet & blodigt oprør mod adelen.

• Historisk set er den tid vi står i nu til sammenligning, hverken specielt blodig eller dramatisk — heldigvis, men den er historisk, har konsekvenser & vi kommer til at se et dybt transformativt efterslæb i fht denne transit & pandemien. Transformationer der finder sted i Stenbukken er ikke blege for at bringe ofre nu, for senere at høste de storslåede mål på den lange bane. Dette kunne være en forståelsesnøgle for os kollektivt & måske et af de store temaer, vi vil se udfolde sig. Vi får mulighed for at se de overordnede strukturerer, forstå hvordan det hele er bygget op & kan måske også i højere grad værdsætte vores eget & andres hårde arbejde dette år. Vi vil bedre kunne se livet for, hvad det er nu & forstår vores plads som et lille tandhjul i samfundets store maskineri — vi er alle gensidigt afhængige af hinanden!
• Mere pessimistiske mennesker bør dog holde sig for øje, at der altid er en pol til denne alvor, som bør balanceres. Denne modpol vil altid være kærlighed, tillid, nærhed & omsorg. Hvilket bringer os tilbage til Måneknuderne & Chiron, der alle står i 4° — 2020’s tværsum & Uranus’ transformative tal. En transit, der har været længe undervejs (siden 18. januar) & som har bevæget sig stødt & roligt imod sit højdepunkt 13. marts. Som I nok ved står Måneknuderne altid direkte overfor hinanden, i år i Krebsen & Stenbukken. Krebsen repræsenterer et nært, inkluderende, omsorgsarbejde, mens Stenbukken repræsenterer et fjernt, overordnet strukturarbejde. Begge dele er nødvendige netop nu.
• Når Chiron kontakter begge måneknuderne fra den handlekraftige & ledende Vædder (& Nordknuden tilmed står i den venlige & givtige sekstil til Uranus også i 4° — & dermed i trigon til Sydknuden) læger & forvandler vi historien, den kollektive karma & løfter os selv & hinanden på et højere plan. Den sorg & smerte de to poler har følt, skal anerkendes, forløses, tilgives & heales.
• Sydknuden repræsenterer det vi har lært, ved, kan & allerede mestrer (Stenbukken) — mens Nordknuden repræsenterer det vi skal lære, vores formål & åndelige ønske (Krebsen). Vi ser med andre ord et stort bevidsthedsskifte, hvor vi forstår vores egen rolle i fht det kollektive & det kollektive forstår individets påvirkning. Vi ser et forsøg på en afbalancering imellem det maskuline & feminine princip; at give & at modtage, at handle eller hvile, i bund & grund yang & yin.
• Vi befinder os i en tid, hvor frygt, bekymring, knaphed, mangelmentalitet, angst, uro &/eller ligegyldighed fylder rigtig meget kollektivt, & det er let at blive påvirket, utryg & bekymret — & for nogle er der også helt reel udsigt til at miste job, indtægt eller det der er værre. Det kan skabe egocentreret adfærd & det må vi kollektivt tilgive. Her er det vigtigt, at vi husker, at vi allesammen ønsker det samme: at være glade & raske. Men vi skal helst samarbejde — ikke modarbejde, bebrejde eller bekrige hinanden. Dem, der har overskud må forsøge at dele ud af det & sprede ro & tryghed til dem, der har mindre overskud, mindre ro & mindre sikkerhed i hverdagen.
• Heldigvis viser Krebsen os astrologisk, at medicinen til denne pessimistiske Stenbukke-bekymring netop er sammenhold, solidaritet, kærlighed, samfundssind, næstekærlighed, samarbejde, netværke & dele midler & ressourcer, åndelige såvel som fysiske. Støt hvor du kan & hvis du ikke kan, så giv plads & vis hensyn. Det er også en stor hjælp!
• Jo mere tillid vi kan mønstre, & jo mere vi kan følge de fælles retningslinjer, desto lettere vil vi komme igennem denne udfordring. Pandemien er en samarbejdsøvelse; et bevidsthedsskifte imod en kærligere, mere inkluderende tilgang; dem der står sammen, tager hensyn, viser samfundssind & deler med andre, har større chance for at overleve & skabe mere overlevelse i deres omgivelser.

• Dette er en kollektiv opvågning, hvor vi erkender, at vi hver især har en stor kontaktflade & dermed skaber store påvirkninger. Verden & dens begivenheder er en forlængelse af vores handlinger. Vi er ikke længere små isolerede begivenheder rundt omkring i verden; vi er et stort netværk, der konstant påvirker hverandre: Det forrige århundredes paradigme, hvor man insisterede på lokalitet er ophørt (Så fik du alligevel ret, Niels Bohr; iagttageren påvirker det iagttagne).
• Vores handlinger, holdninger & tanker har ikke kun en effekt på vores nære omgivelser; det har effekt på et globalt plan, & det ansvar må vi tage på os nu! Det er et ansvar der kræver handling, omsorg, næstekærlighed & et større fællesmenneskeligt perspektiv. Neptun står i Fisken & viser os, at vi alle er som én. I 1815 så vi en intellektuel opvågning (Neptun i Vandbæreren), nu ser vi et bevidsthedsskift, der vækker en højere spirituel & fællesmenneskelig forståelse i os (Neptun i Fisken). Den skal vi gribe, omfavne & efterleve — og jeg må sige at jeg synes vores regering, folketing & samfundssektorer er forbilledlige i deres beredvillighed, samarbejdsånd & arbejdsomhed. En smuk forening imellem Krebsens inkluderende & omsorgsfulde varme hænder & Stenbukkens pragmatiske, økonomiske & overordnede kolde hænder. ALLE samarbejder på kryds & tværs for at få det til at lykkes, som vi kommer helskindede igennem denne krise & undgår et samfundsmæssigt kollaps.
• I bund & grund er det egentlig det Saturn & Pluto bebuder. De siger ikke at alt må falde og destrueres for at nyt kan bygges op — de siger bare at store omvæltninger kommer. Er vi smidige, reformerer vi & tilpasser vi os de nye tider med samarbejde, kærlighed & omsorg, eller stritter vi imod insisterer på gamle måder, metoder & tempi? Statsministeren sagde i dag, at skulle vi først verificere om tiltagene havde effekt på et videnskabeligt plan, så ville vi handle for sent! Netop denne eksperimenterende tilgang er nødvendig for at kunne navigere i ukendt farvand & det må man sige, at denne pandemi er.
• Og som jeg skrev i begyndelsen af året vil livet efter 2020 ikke forblive det samme: “Alt skal sandsynligvis omstruktureres! 2020 kommer formentlig til at være det mest transformerende år vi, nulevende, vil komme til at opleve! & det siger ikke så lidt! Vi står netop på brinken af Vandbærerens tidsalder! Mens 2019 handlede om vores indre liv, kommer 2020 i højere grad til at handle om det ydre liv & det vi i fællesskab kan bygge! 2020 inviterer os til at lytte mere med hjertet! Lytte ind i vores nyopdagende behov & forme vores omgivelser med kærlighed❤️” & dette er endnu mere aktuelt nu end det var ved årsskiftet!
Håber I er ved godt mod derude, husker at socialisere et minimum, holde afstand når I skal & får vasket jeres hænder ❤️
..
..
Billederne er 1) Casper David Friederich & hedder “Easter morning”, 1828-1835.
2) 12. januars Store Stellium, dvs det massive & transformerende møde imellem Pluto & Saturn. Se alle de planeter der står i 22°!
3) 3. Januar 1518. Sidst Pluto & Saturn mødtes i Stenbukken. Bemærk at Uranus også står i Tyren & at Neptun står i Vandbæreren.
4) Dagens transitoversigt, hvor vi ser at Nordknuden, Uranus & Chiron alle står i 4° & hvordan Mars & Jupiter nærmer sig Pluto & forstærker hans effekter. Solen danner dog også en række opbyggende aspekter (alle de blå streger) til disse planeter, som ville den sige: det hele skal nok gå, hvis vi holder sammen!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Shopping cart
Der er ingen produkter i kurven!
Fortsæt med at handle
0