} 11.11.11 ● Portalen {

• Der er sådan en kraftig forvandling i kølvandet på formørkelsessæsonen, vi langsom ser lægge sig disse dage — & de skygger den bragte med sig, som vi kollektivt arbejder mod at oplyse disse måneder.

• Ligesom sommeren hvert år har d. 8.8, også kendt som Lions Gate, har efteråret d. 11.11 — Portalen til kilden.

• Blandt mange spirituelle traditioner er denne dato særlig stærk & betydningsfuld. I år er selvfølgelig ikke en undtagelse. Numerologisk set er 11, jf. den Pythagoraske numerologi, et mestertal, der ikke reduceres til sin sum, 2. (Gælder for alle dobbelte talt i denne numerologiske tradition, dvs. 22, 33, etc. Disse tal går også undertiden under navnet Engletal, fordi de vibrerer særligt stærkt & siges at kommunikere direkte til os.)

• 11.11 danner en søjleport til alt det hinsides & fungerer derved som en manifestationsportal, hvor vi kollektivt har fri adgang til den oprindelige, guddommelige skaberkraft, vi alle kommer af. Også kendt som Universet, Kosmos, Kilden, Gudinden eller Gud — Hvad end man nu foretrækker at kalde denne livskraft er sådan set underordnet, det væsentlige er, at der er en åbning opadtil — eller indadtil (alt efter om man tror på at kilden eksisterer inde i os eller rundt om os — eller begge dele).

• I dag bliver vi bedt om fokus. Vi må lytte til vores sjæls kald; det inderste, vores indre sandhed — & vi må åbne os; vores hjerte, samt sænke de parader, vi almindeligvis har oppe, der holder verden ude for at beskytte os mod sårbarhed, sorg, smerte, mm — men dette skjold holder også mange mange gode ting ude. Desto mere slukkede vi er, desto mindre bliver vi rørt — & dette er en invitation til at turde gå i modsat retning end at pansre os op. Der er håb i verden, hvis vi tør skabe det, der er frihed i verden, hvis vi tør se den, der er kærlighed, hvis vi tør åbne os. Alle disse ting eksisterer simultant sammen med smerten, ulykken & sorgen. Jeg siger ikke, at vi skal kigge væk fra denne, jeg siger blot, at kan vi tåle at stå med den, mærke vores menneskelighed & rumme os selv i den vilde oplevelse, livet & eksistensen er, ja, så er der så uendeligt meget at opleve, give, skabe & glædes over.

• Vi er allesammen umådeligt kraftfulde energivæsner; det vi giver vores energi forvandler; derfor er vi også nødt til at kigge på skyggerne, mørket — det traumatiske, væmmelige & sorgfulde, så vi kan tage de misforståede ønsker, behov & længsler med ud i lyset. Så vi kan se dem for hvad de er, og opfylde dem. Langt de fleste mennesker er motiveret af deres egen sikkerhed, tryghed, følelser af at høre til, være i orden & være elskelige. Føler vi os uværdige, forkertgjort, afvist eller negligeret, jamen så vil vi have en tendens til at projicere årsagerne til de her følelser & vores lidelse overpå andre. Jorden befinder sig i en fælles upgraderingstunnel; menneskeheden begynder kollektivt at se flere nuancer, vi oplever en dybere medfølelse, indlevelse & åbning af vores hjerter.

• Vi ser ikke længere os selv eller andre som repræsentanter for sort-hvide værdisystemer — & dem, der stadig bekender sig til de gamle paradigmer om helten & skurken, det gode & det onde, de rigtige & de forkerte, vil nænsomt blive presset ind i den nye energi. Rigtig, rigtig mange er dog allerede i skiftet — et skift i vores hjerte, en blid, spirende åbning af medmenneskelighed, enhed & kærlighed. Og i takt med at vi vokser ændrer verden sig i vores billede. Desto mere vi kan minde hinanden om, at håbet bor i hjertet & at hjertet spirer, desto lettere vil det være for os kollektivt at forvandle verden, sammen.

• Igennem smerte & håbløshed, fødes lyset. Der eksisterer altid et valg inde i os, som vi kollektivt bliver mindet om nu — et valg mod mere fred, kærlighed & samhørighed. Fred & tryghed kommer kun, hvis vi tør give den til alle — ellers vil der altid være nogen, som har brug for at gøre oprør. Friheden eksisterer kun reelt i samhørighed. Er min frihed betinget af dit fangenskab er jeg ikke i sandhed fri, og det er dét, vi i Vesten begynder at se.

• Og det er glædeligt, selvom det er sorgfuldt, affortryllende & forfærdeligt ~ i det øjeblik realiteterne dæmrer for os. Men det er også nøglen til fremtiden & kollektiv fred. Mist ikke håbet min ven, men lad det skinne i dit hjerte sammen med alle os andres.

• 1-tallet symboliserer en ny begyndelse; nyt momentum, ny handling, bevægelse & nye veje. Jeg tænker altid 1-tallet som manifestationen, der krystalliseres eller et lyn, der slår ned, når energien er parat til at virkeliggøre sig efter idéen sætter ind. Ren energi, klarhed, retning & et mål. For dem, der interesserer sig for Tarot kan kortet Magikeren give lidt nuancer på dette tal også. Manifestation er, når en idé begynder at tage form på det fysiske plan. At tillade idéernes plan at krystallisere sig i den fysiske virkelighed, er udgangspunktet for alt vi kalder *magi*. Vores evne til at *tillade* livet at komme ind, respondere på vores drømme & de oplevelser vi møder skaber vores muligheder for at skabe.

• Magi er, når vi beslutter os for at bryde vores mønstre. Det er baggrunden for den Astrologi, jeg arbejder med, at vi kan forvandle vores fødselshoroskop, så vi ikke længere er *slave* af vores mønstre, aspekter & karma. Det betyder også, at vi faktisk *kan* forvandle vores omgivelser (selvom det selvfølgelig tager længere tid end bare at rykke os indeni os selv).

• Når det kraftfulde, materialiserende & inspirerende 1-tal repræsenteres 4 gange (faktisk seks gange i år) giver det en særlig kraft — et ekstra momentum, kunne vi sige; et slags kraftfelt af lys, klarhed & muligheder — til at fokusere vores energi. Vi kan føle os hyper-nærværende under dette fænomen, men måske også opleve stor lykke & momentvis at tiden føles opløst. Enhver indre tærskel vi træder over i dag vil lede os til kernen, hvis vi tør overgive os! (Der vil være nogen (og i år er det måske os allesammen kollektivt?), der ikke er et så let sted i deres liv & for dem, kan denne dag godt føles ekstra intens eller tung. Vid, at det ikke er fordi du er forkert eller gal på den, men se det mere som et signal om at din indre kontakt til det højere kalder på dig. Når vi er langt fra vores kerne, oplever vi lidelse. Alle de negative følelser eller tanker, som man kan gå igennem, er nogle gange nødvendige, for at vi kan frigive *årsagerne* til, at de er der. Nogle gange giver det mening at mærke smerten & bekymre sig til bunds. [ Husk at man altid kan søge hjælp, hvis man har brug for det! ]

• Hvert år åbnes denne portal indtil et nyt tema. Dette år er det 1+1+1+1+2+0+2+3 = 11. Det betyder at portalen i år er ekstra potent, især fordi den er flankeret af månedens 9’er energi, der handler om at rydde op, tage ansvar og afviklede forældede temaer, projekter & tilgange. Vi kan altså aktivere & høste de iboende manifestationskræfter i universet, der er særligt højnede i dag — så fx at sende et taknemmeligt ønske ud om fred i verden, kan gøre underværker, hvis vi er mange, som gør det. Generelt temaer, der handler om mere fred, samarbejde & samhørighed er oplagt, da denne fine 11’er energi jo skjult er bærer af Månens samarbejdende, kærlige tosomheds-vibration.

• Hvert år d. 11/11 er der meget kraftige energier på spil & derfor vil være godt at være åben overfor overraskelser i dag & egentlig hele ugen ud. Dette er tiden for sjælens alkymi, hvor vi omdanner alle de tunge grundstoffer (følelser & oplevelser) til guld (visdom & kærlige erfaringer).

• Men det betyder selvfølgelig også, vi skal også huske at hvile vores legeme & sind rigeligt disse dage & gerne igennem at nyde naturen & dens ro. At være ude i den kolde, klare luft vil være en god måde at få den fred i sindet, man kan trænge til, når nu vores underbevidsthed er fordybet i denne kontinuerte, inspirerende samtale med kilden i dag.

• Fulgte du mig allerede i efteråret ’22 & udførte du dengang følgende ritual, giver det mening at tage din ønskeseddel frem & se, hvad du (ubevidst) har manifesteret i løbet af det sidste år; hvad er gået i opfyldelse? & hvad er gået i opfyldelse på en anden måde end du forestillede dig? (Og fik du noget bedre end det du havde inviteret ind — eller fik du noget lignende, du ikke var helt tilfreds med? Vores manifestationer belønner eller straffer os ikke, men de viser os, hvor veltilpas vores selvværd & selvfølelse er med vores mål & drømme, og hvor vi kunne lære noget, ved at træne disse sider yderligere) — eller er der nogle ønsker, du gerne vil aktivere igen i 2024?

• Men ud over den ubærlige verdenssituation, så er i dag altså også en  o p l a g t  dag at tænke lidt over, hvad du ønsker dig af dit liv det kommende år. At lave et lille manifestationsritual kl. 11.11 (23.11 eller 01.11) hvor du frit skriver ud i en køre (friskrivning) i 11 minutter. Dernæst læser du, hvad du har skrevet & koger dine ønsker ned til nogle korte, konkrete punkter. Så undersøger du, om nogle af disse er overlappende eller om formuleringen kan blive endnu mere præcis.

• Når alt det er gjort, sætter du dig med et lys & mediterer, mens du kigger på flammen. Du mærker, hvordan det vil føles, når dine ønsker kommer dig imøde i løbet af det nye år. Alt efter temperament kan man brænde alt man har skrevet — også de små punkter, man er endt med at ville manifestere; én efter én. Jeg anbefaler dog at man beholder en kopi af sine ønsker, så man kan læse dem til næste år på denne dag & at man husker at behandle ild med respekt.

• November, årets 11. måned, deles af Skorpionen & Skytten. Bemærk at begge tegns forbogstav er S. S’et der er den snoede sti, der udfolder sig foran os, mens vi går. Stien, der forandrer sig; som kræver vores fokus & en hvis fleksibilitet! S’ets flydende bevægelse kræver, at vi er opmærksomme, ligesom 11.11. S er det vestlige alfabets 19. bogstav, hvis rod også er 1. 1+9=10=1.

• I dag inviterer os altså til at åbne vores horisonter, vores nysgerrighed, vores bevidsthed. Vi inviteres til at vågne & møde det uventede. En ny årvågenhed kan manifesteres idet vi genstarter vores tilgang til livet i dag. Kilden er ren, pulserende idé-potentiale, der blot venter på, at vi former det i vores eget billede! Ud af kildens evige, ukendte rum, kan vi så et kim & lade det spire i vores eget lille væsens hulrum. Et frø, der kan gro & vokse sig stort & skinne på verden! En ny, anderledes verden, som er mulig, hvis vi tør drømme, ønske & arbejde for den.

• Alle disse 1-taller giver selvfølgelig også summen 2, hvis vi kigger til den Kaldæiske tradition. & så kunne man spekulere lidt over hvad denne mængde dobbelt 2 dog vil os, nu hvor vi befinder os i 20’erne — hvad mon vi kan lære af 2tallet disse år? Der findes jo en stærk mimelse af 1920’erne med uro & højredrejning i Europa & jeg kan jo ikke lade være med at tænke, at vi kollektivt (også den store majoritet) jo ER blevet klogere & kommet mere i kontakt med hinanden igennem informationsteknologien.
..
..
Billede 1) er af Jean Antoine Théodore Gudin (1802-1880) & hedder “Effet de lumière au cœur d’une tempête en mer”, 1830.
Alle følgende billeder er af Pascal Dagnan-Bouveret (1852-1929):
Billede 2) “Marguerite on the Sabbath”, 1911.
Billede 3) “Madonna of the Rose”, 1885.
Billede 4) “Christ and the Pilgrims at Emmaus”, 1898.
Billede 5) “Chimères”, ukendt årstal.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Shopping cart0
Der er ingen produkter i kurven!
Fortsæt med at handle
0