} 1.Kvartal • Måne {

[ + andre transitter disse dage ]
• I morges tidlig halv 6 stod Månen i sit første kvartal i det bevægelige, jordtegn Jomfruen & mindede os om, at vi er halvvejs imellem den seneste Nymåne i Tvillingen & den kommende Fuldmåne/Måneformørkelse i Skytten.
• Her danner hun hårdt aspekt til både Solen (vores selvbillede) & Venus (vores værdier) i Tvillingen (vores ideer om verden), samt Neptun (illusioner) & Mars (aggression & handleevne) i Fisken (vores højere idealer). Dette T-kors (den røde trekant) kan være et drøjt et, fordi så mange af vores indre planeter er i spil & alle er de placeret i de bevægelige & omskiftelige tegn, der både gør os i stand til at handle i vore liv, men som også kan gøre os i tvivl om retningen eller målet.
• 1. kvartals Månen handler om vækst; at vokse igennem spænding & diskomfort. Nu undersøger vi de valg, tanker & indsigter vi traf/modtog under Nymånen & opmuntres til at tage ét skridt imod at virkeliggøre dem. Forpligt, engager dig & handl derpå! JomfruMånen kan blive fanget i tvivlen om, hvad der nu er det rigtige at gøre, men det er ikke meningen at vi skal ruminere, overtænke eller bekymre os. Denne fase handler om at bevæge sig fremad & bygge nye strukturer i vores eget liv, men også ude i verden — selv hvis vi oplever indædt modstand — da de gamle mønstre sjældent overgiver sig. Et af mine yndlingsbilleder på denne proces er planten med de fire kimblade, der spirer op igennem asfalten. Nu er tiden til at vokse, handle på vores ønsker & visioner; vi kan ikke tænke os til løsninger (selvom Tvillingen & Jomfruen ville ønske dette), vi er derimod nødt til at handle & der igennem drage os erfaringer.
• Månen i Jomfruen giver dog også fokus på vores virke i verden, vores projekter & arbejde, samt vores evne til at tjene noget højere; så hvordan gør vi det? Disse store spørgsmål kan give brug for tid alene, hvor vi fordøjer & reflekterer over, hvad der er hændt (både på interne & eksterne planer) siden Nymånen for en uge siden. Den pertentlige JomfruMåne har brug for orden & rene linjer — & engagerer sig gerne med hengivenhed, håndelag & virkelyst, men kan også blive fanget i tvivl & vægelsind. & det er derfor vi netop skal tage ét aktivt skridt imod fuldbyrdelsen af vores ønsker, disse dage.
• Pt står Vi i en overgangsfase på flere planer; Den første af Sommerens tre formørkelser er kun en uge væk & vi fornemmer måske vigtigheden i de begivenheder (igen, både private, men også kollektive), der finder sted lige nu. Nogle vil formentlig stå lidt usikre & vævende, da vi kollektivt får en kraftig følelse af, at det vi oplever lige nu, er en slags forberedelse på det næste, uhyre vigtige skridt. Måske oplever vi endda, at det næste skridt vil være livsændrende & signifikant anderledes end der, hvor vi kommer fra eller står lige nu. Denne alvorsfølelse opstår, fordi vi bliver opfordret (eller måske endda skubbet) til at træde ud af vores komfortzone. Vi står på en tærskel til en ny & anderledes verden & den kræver hjertemod fra os alle — som følelsen af at skulle springe ud fra et fly & bare håbe på, at faldskærmen folder sig ud, når vi hænger der i luften.
• Vi må sætte vores lid til vores smidighed, Jomfruens evne til at organisere sig & være åbne over for, at vi ikke nødvendigvis ser det fulde eller hele billede pt. (Merkur i krebsen minder os faktisk om, at det gør vi højst sandsynligt ikke).
• Da denne Månefase altid er lidt ukomfortabel (i det Solen & Månen står i intern konflikt) vil de fleste nok føle sig lidt sårbare, skrøbelige, udmattede eller nervøse disse dage; vi kan have en særlig tendens til at fokusere på os selv & det nære, men dette vil føles konfliktende i fht det tryk vi oplever fra verden, der råber på engagement, stillingtagen & en veludviklet skelneevne (men ikke domsfældelse; denne skelnen er meget vigtig!).
• Både Tvillingen & Jomfruen er Merkurstyrede & kan have en iboende nervøsitet omkring sindet & de tanker, der (hos begge tegn) hvirvler derud af — Jomfruen er som regel en smule mere udfordret, da Merkurs naturlige tempo afdæmpes i Jordens element & dermed kan have et lidt trægere udtryk — men ens for begge tegn er, at de har brug for at hvile nerverne, så alle de stimuli de opfanger ikke kammer over i stress eller angst.
• Derfor er det vigtigt, at vi også bruger denne Pinse på at skabe plads & rum til de nye temaer, der ønsker at komme ind i vores liv — at lave smidige, jordforbindende øvelser med sin krop (yoga, gymnastik, at meditere i naturen, etc) eller vende fokus imod vores indre & vejrtrækning er væsentligt at gøre et par gange dagligt. (Selvom det måske umiddelbart lyder navlepillende, kan vi ikke støtte eller hjælpe andre, hvis vi ikke har noget at give af — & vi har sjældent noget at give af, hvis vi er i underskud; så husk at opfylde dine behov, så du har overskud til at virke.)
• En måde man kan forberede sig til Måneformørkelsen på fredag (5. juni) er ved allerede nu, at samle lidt remedier ind til et alter. Denne proces kan være langsommelig (husk at ære JomfruMånens tempo) & da den initierer en ny fase af vores liv, er det væsentligt at mærke ind i de nye strømninger, der stille men bestemt lister sig ind på os.
..
T-Kors:
• Udover 1. kvartal Månen har vi som nævnt også et T-kors, hvor vores medfølelse, instinkter & indlevelsesevner (Månen), samt vores vilje (Mars), behov (Ceres) & illusioner eller idealer (Neptun) presser vores selvbillede, selvforståelse & vores værdisæt. Jeg kan ikke lade være med at tænke på de seneste verdensbegivenheder; både den fortsatte spredning af Covid-19, men også det voldsomme, men nødvendige opgør (vi pt ser i USA) med strukturel undertrykkelse & racisme, som bliver et billede på en verdensomspændende transformationsproces, vi alle er nødt til at deltage i. Ovenstående T-kors aktiverer altså denne proces & synliggør den for os. Både Solen, Månen & Ceres (der repræsentere det frugtbare moderlige princip & det, vi næres af) står i 9° & giver os visdom, modenhed & fast lederskab, mens Mars står i 11° & viser os at alt er muligt; vi kan manifestere præcis det vi ønsker, hvis vi tør.
Mars●Uranus:
• Dette aspekt er aftagende, men dog stadig aktivt. Den diffuse, men idealistiske FiskeMars danner sekstil til den fremtidsvisionære rebel Uranus, der står i tegnet for værdier, ressourcer & materiel tryghed (Tyren) & på den måde viser os, at vi ER nødt til at skabe en omfordeling af goder, privilegier, værdier & idealer i alle vores samfund — men sekstilens arbejdsomme, positive aspekt viser os også, at det bestemt (med lidt smidighed) er muligt. Pludselige, overraskende eller måske endda chokerende handlinger eller indsigter kommer os i møde i denne tid — hvilket yderligere forstærkes af Uranus nærvær i den skæbnesvangre & karmiske 8. grad (en grad Chiron i øvrigt også befinder sig i).
Solen●Chiron:
• Dertil danner Solen (vores ego, selvbillede & væsenskerne) i Tvillingen en sekstil til Chiron (vores kollektive smerte, skam, skyld & sårethed) i Vædderen & viser os, at vi igennem handling (Vædderen) kan omforme & oplyse (Tvillingen) os selv & andre på ny — og der igennem skabe den frihed & ligeværdighed, vi drømmer om kollektivt. Chiron viser os at det sandsynligvis er sår vedr et manglende selvstændigt, frit & umiddelbart udtryk af vores væsen — eller vores ego, vores identitetsfølelse, barndomsoplevelser eller måske sågar vores forhold til faderfigurer, vi skal arbejde med nu — & hvordan alt dette spiller sammen. Denne transit peger også i retning af (som James Baldwin foreslår), at problemerne i racespørgsmålet kunne være en manglende selvkærlighed & glæde ved sit eget væsen, & vi kun igennem at heale os selv, kan ophøre med at dæmonisere andre & projicere vores egne “mørke” sider ud på alle dem, vi opfatter som anderledes eller forkerte.
Tør vi kigge den smerte, der eksisterer inde i os (& i Verden i dag) i øjnene, tage det på os uden at dømme, kan denne forbindelse transcenderes til en dybere forståelse af os selv, samt en mulighed for at elske vores ønsker om fremtiden til virkelighed. Vores hjerter er mere åbne nu & det er godt, for hjertet er det rette redskab til at håndtere denne globale konflikt. Vi kan ikke længere se på menneskeliv som statistik eller kulturel uretfærdighed som noget, der ikke vedrører os. Vi er nødt til at åbne os & deltage aktivt (tage ét skridt som 1. kvartal Månen opfordrer os til). Den dybeste healing opstår ud af et åbent hjerte, igennem taknemmelighed samt ønsket om at hengive os til et højere formål.
Nordknuden●Vesta:
• Nordknuden & asteroiden Vesta, der markerer vores dybeste kald eller der, hvor vi er villige til at ofre os selv for en højere sags tjeneste, nærmer sig også hinanden i konjunktion (& står helt eksakt d. 2 juni) & det smukke ved dette aspekt er, at det også peger i retning af det kollektive formål vi hører i forbindelsen imellem Solen & Chiron!
Når aspektet står på sit højeste vil de da begge befinde sig i 28° i Tvillingen — en vibration, der kaldes “Løven & Lammet”. Det er en energi, der kan bringe stor succes & rigdom, men som også kan resultere i konflikt, retssager eller at man bliver udhængt eller “slagtet”. Der er en stor manifestationsevne i dette tal, men også en følsomhed & en karmisk gæld, der skal betales. Når dette tal optræder i kommunikationens tegn tyder det på, at vi må bringe nogle ofre & at noget værdifuldt, der har været skjult, må bringes op til overfladen & dækkes af mediernes søgelys.
Merkur●Saturn:
• Sidst har vi Merkur & Saturn der i dag & i går står i inkonjunktion; et lidt hemmeligt aspekt, der peger på, at noget skjult, som senere vil blive synligt (når Merkur bevæger sig ind i oppositionen til Saturn), nu bliver aktiveret. Både Merkur & Saturn står i 1° i hhv Krebsen & Vandbæreren — & giver os altså også mulighed for at manifestere store ændringer (11). Disse to tegn anskuer livet, verden & det væsentlige på helt vidt forskellige måder! Vandbæreren ser det hele i et overordnet perspektiv, hvor det handler om retfærdighed, lighed & kærlighed til menneskehedens, mens Krebsen ser alt igennem de nære relationer & arbejder ud fra hjertet med nærhed, medfølelse & omsorg til de enkelte personer. De ønsker begge at tjene/drage omsorg for andre, men opererer på vidt forskellige planer.
Saturn i Vandbærerens fokus er på de nuværende strukturelle uligheder i vore samfund & ønsker at trække fremtiden ind i nutiden & skabe nye systemer, der tjener os alle kollektivt, hvor lighed & frihed skal være den bærende sølje i menneskehedens udvikling.
Merkur i krebsen anskuer alt det relationelle fra et langt mere nært & personligt plan; her møder vi de enkelte mennesker & deres kærlighed, sorg eller smerte & omfavner dem for alt, hvad de er. Dette møde imellem den mere nøgterne objektivitet i Vandbæreren & den subjektive sensitivitet i Krebsen kan give en dyb forståelse af det menneskelige, men også hvad der må gøres på det overordnede plan.
Inkonjuntionen bebuder dog en spænding disse to planeter snart vil stå i (direkte opposition), & viser os, at de må samarbejde om at forene deres kvaliteter, hvis ikke dette skal komme. Krebsen må forstå økonomien i de større kollektive bevægelser, mens Vandbæreren må tage højde for, at konceptuelle eller principielle tilgange ikke gavner menneskeheden uden medfølelse, indlevelse & evnen til at sætte sig i andres (sårbare) sted.
..
Der sker altså rigtig meget på himmelen, inde i os & ude i verden. Den bedste måde vi kan møde livet på pt er at holde tungen lige i munden, tage imod vores indsigter med taknemmelighed (også selvom de niver) & møde os selv & andre med et åbent, tilgivende hjerte.
..
..
Billede 1) er af franskmanden Alexandre Jacob (1876-1972), “Early Morning.”
Billede 2) er morgenens transitoversigt, da 1. kvartal Månen stod eksakt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Shopping cart
Der er ingen produkter i kurven!
Fortsæt med at handle
0